Alla behöver närhet

2015‐09‐22
Fyra drivkrafter
Urbanisering/
ökad trafik
Energi/
Economi
Teknologisk
utveckling
?
Alla behöver närhet
Klimatsnål och klimatanpassad samhällsplanering
Sociala
värden
?
Alexander Ståhle
Arkitekturskolan KTH
Scenarier
HÖG ENERGI /
EKONOMI
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
HÖG
SOCIAL
KONTROLL
LÅG
SOCIAL
KONTROLL
Vilken framtid?
EKOSTADEN
SVAG ENERGI /
EKONOMI
Idag
Trender från 400 experter
Trend map
Yttre förorter
1
2015‐09‐22
FRISTADEN
Idag
Inre förorter
TEKNOSTADEN
FRISTADEN
EKOSTADEN
TEKNOSTADEN
2
2015‐09‐22
EKOSTADEN
TEKNOSTADEN
Idag
EKOSTADEN
Innerstaden
FRISTADEN
Röstning
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
EKOSTADEN
3
2015‐09‐22
Klimatsmart stad är
3342 röster på DN.se
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
EKOSTADEN
414
1481
1447
närhet…
…till låg miljökostnad
Klimatsmart stad är
HÄR
Klimatsmart stad
närhet…
…till låg miljökostnad
Klimatsmart stad är
närhet…
Hur minska utsläppen?
4
2015‐09‐22
FNs klimatpanel
”Key urban form drivers of green house gas
emissions are density, land use mix,
connectivity, and accessibility.”
Franciscus påvebrev Laudato Si
“Many cars, used by one or more people,
circulate in cities, causing traffic congestion,
raising the level of pollution, and consuming
enormous quantities of non-renewable energy.
This makes it necessary to build more roads
and parking areas which spoil the urban
landscape.”
UN Habitat
The New Climate Economy
”We should embrace policies that promote the
compact city for various reasons, including to
reduce global greenhouse gas emissions. There
is a general correlation between higher urban
density and lower emission levels ” Joan Clos
“We cannot have these cities with low density,
designed for the use of cars... We recommend
those cities should have more density and more
mass transportation.” Filipe Calderon
The New Climate Economy
Täthet skapar närhet och minskar bilåkande
”Planning for more compact, better-connected
cities... Such cities are more productive, socially
inclusive, resilient, cleaner, quieter and safer.
They also have lower carbon emissions,
showing that the goals of economic growth
and climate change can work together.”
Dunphy RT and Fisher K (1996)
5
2015‐09‐22
Bilens ekologiska fotavtryck är 800 ggr sin yta
Avgaser förorenar mark och vatten
3 miljarder bilar 2050 innebär 16 % av jordens landyta. Transporter 20% av CO2‐utsläppen
Den utspridda bilstaden konsumerar mark
8 000 km2 natur, jord‐ och skogsbruksmark urbaniseras varje år i USA
Vägnätet fragmenterar ekosystemen
Bilar tar plats och är farlig
6
2015‐09‐22
”It is pedestrians, not cars,
that drives the economy.”
Janette Sadik Khan, former NYC DOT
1. Bygg tätt och barnvänligt
3. Bygg ut cykelnätet
4. Utöka parkytan 2. Bygg ut kollektivtrafiken
Avarage commute in Hong Kong 11 min.
Hur minska effekterna?
7
2015‐09‐22
Grönstrukturen dämpar klimatväxlingar
Utvecklar biologisk mångfald
Tar hand om dagvatten och dämpar flöden
Renar luft genom att binda partiklar
Stabiliserar mark och motverkar erosion
Inget samband mellan täthet och grönhet
TÄTHET
GRÖNYTA
8
2015‐09‐22
Stadsbyggnadsstrategi för Nya Kiruna
Klimatsmart stadsplanering
Nya Kiruna
Nya Kiruna
Gamla
Gruvan
Nya
Edge
Centre
Utvecklingsplan Nya Kiruna
Nya Kiruna
9
2015‐09‐22
Nya Kiruna
Alla behöver närhet
Alexander Ståhle
Arkitekturskolan KTH
Utvecklingsplan Nya Kiruna
Utvecklingsplan Nya Kiruna
10