Information om hyrbil När du behöver en hyrbil via LeasePlan ska

Information om hyrbil
När du behöver en hyrbil via LeasePlan ska bifogad blankett vara ifylld samt signerad av en
chef/fordonsansvarig hos din arbetsgivare. Vi behöver få blanketten så utförligt ifylld som möjligt för
att vi ska kunna möta dina önskemål på bästa sätt. Vi kan dock inte garantera att specifika
märken/modeller finns tillgängliga hos hyrbilsbolaget och vi kan heller inte garantera en tillgänglig
hyrbil inom kortare tid än 24 timmar.
Ange på blanketten önskad bilstorlek och eventuella utrustningskrav såsom dragkrok, automatisk
växellåda etcetera. (Se exempel på bild 1). En hyrbil ska i mesta möjliga mån motsvara din ordinarie
bil enligt din arbetsgivares bilpolicy.
Önskar du bränslekort via LeasePlan kan detta beställas på blanketten, men då bränslekortet skickas
med A-post och koden skickas med B-post kan det ta några dagar innan du får din kod. När du tankar
hyrbilen anger du alltid ”0” som mätarställning. Du som har kilometerrapportering via LeasePlan ska
rapportera in dina kilometrar senast den 5:e varje månad. (Se bild 2). För dig som har drivmedelskort
via LeasePlan så kommer drivmedelskortet/-korten att föras över till ett eventuellt nytt fordon.
Kostnaderna för din hyrbil är endast preliminära då du som förare till exempel kan välja försäkring och
självriskreducering vid upphämtningstillfället och detta kan påverka månadskostnaden.
När du lämnar tillbaka din hyrbil behöver du också skicka ett mail till [email protected] med
information om ditt namn (som förare), ditt telefonnummer, företag/din arbetsgivare och hyrbilens
återlämningsdatum. Detta för att vi ska få information om att bilen är returnerad till hyrbilsfirman och
att vi kan stoppa faktureringen. Tänk på att alltid lämna tillbaka din hyrbil fulltankad då detta annars
kan komma att debiteras som en extra kostnad.
Bild 1
Bild 2
BESTÄLLNINGSUNDERLAG FÖR HYRBIL
Ver. 2015-01
* = Obligatoriskt
Bolag *
Kundnr.
Nuvarande registreringsnr. LP-bil
Datum *
Föraruppgifter (Ansvarig för fordonet)
Namn *
Önskad storleksklass på bil
Utdelningsadress *
Önskad biltyp
Postnummer och ort *
Önskad leasingperiod *
Liten
Mellan
Sedan
Kombi
1-2 mån
Telefonnummer arbete
Mobilnummer *
Stor
Extra stor (7-sitsig)
Utrustning
Dragkrok
2-4 mån
Automatisk växellåda
4-6 mån
Annat:
Startdatum *
E-post *
Personnummer *
Kostnadsställe/Märkning *
Övrig information till LeasePlan
Drivmedelskort *
Har kort via LP (ange reg.nr. om annat än ovan angivet. Flytt sker ENDAST för förmånsfordon)
Bränsle betalas privat (ENDAST aktuellt om företaget har avtal)
Ja, flytta befintliga kort från reg.nr.:
Ja (Splitkort)
Har inga tidigare kort och önskar kort från nedanstående bolag. (Önskemålen uppfylls beroende på ditt företags fordonspolicy och bolagens förutsättningar)
Ingår ej
Statoil
Shell
OKQ8
Preem
Annat:
Observera! För att ni ska undvika onödiga kostnader, meddela LeasePlan utan dröjsmål via mail till [email protected] när
fordonet är återlämnat. LeasePlan kan aldrig på förhand garantera eller bevilja att ett specifikt fordon kan beställas.
Föraren och/eller uppgiftslämnaren förutsätts ha läst och accepterat sitt företags fordonspolicy samt är införstådd med att LeasePlan behöver
komplett ifyllt underlag för att kunna hjälpa till utan fördröjningar.
Fordonsansvarig/Attest
Datum
Underskrift
Telefonnummer
Namnförtydligande
Ifylls av LeasePlan
Märkning/VVV
Hyrbilsfirma
Modell
Biltyp/Utrustning
Bränsletyp
Diesel
Bensin
Annat:
Pris
Hämtas (Datum & tid)
Fordonsansvarig/Förare återkopplad via
Bokningsnummer
Övrigt
Fordonsansvarig/Förare återkopplad av
Mail
SMS
Call Center
Handläggare
LeasePlan Sverige AB
Org.nr: 556506-1776
Telefon
Support
Datum
Postadress
Box 511
169 29 Solna
Besöksadress
Råsundavägen 12
169 67 Solna
Telefon
+46 8 470 26 00
Bg: 5946-1293
Pg: 49 74 11-9