Behöver du en praktikant?

Behöver du
en praktikant?
Vi tror att det är en tillgång för ditt företag att
ta emot en asylsökande som praktikant. Det är
ett unikt tillfälle att få erfarenhet och kunskap
som ni kanske annars saknar inom företaget.
Att ta emot en asylsökande praktikant är också
ett sätt att visa ditt engagemang för omvärlden.
0771-235 235
www.migrationsverket.se
I den här foldern berättar vi mer om hur ditt
företag kan göra om ni vill ge en asylsökande
möjlighet att praktisera.
Att ta emot en praktikant
En asylsökande behöver inte något särskilt tillstånd för
att praktisera, men det ska finnas ett påskrivet avtal
om praktik. Det är Migrationsverket som tecknar avtal
om praktik för asylsökande. Innan vi gör det behöver vi
få en del information om företaget, praktikanten och
vad praktikanten kommer att ha för uppgifter under
praktiken. Informationen kan ni lämna till oss på en
blankett som finnas att skriva ut på vår webbplats.
Varför vill man praktisera när man har
sökt asyl?
Många asylsökande vill praktisera för att ha en
meningsfull sysselsättning. Det är ett sätt att närma sig
det svenska samhället och börja lära sig språket. För den
som beviljas uppehållstillstånd och ska etablera sig i
Sverige kan praktiktiden vara väldigt värdefull. Du som
tar emot en asylsökande praktikant kommer säkert att
vara en viktig referens när personen ska söka arbete.
Även den som återvänder till sitt hemland kan ha stor
nytta av erfarenheterna från en praktik.
Kontakta oss om du vill veta mer
Du kan kontakta någon av Migrationsverkets
mottagningsenheter om du vill ha mer information
om hur du ska göra när du vill erbjuda en asylsökande
praktikplats. På vår webbplats kan du läsa mer om vilka
regler som gäller, både för dig som har praktikplatsen
och för den som ska praktisera.
Kanske leder praktiken i förlängningen till en anställning
eller också kanske du redan från början vill anställa en
asylsökande? Då gäller andra regler som du också kan
läsa om på www.migrationsverket.se
Läs mer om praktikplatser på Migrationsverkets hemsida:
www.migrationsverket.se