Dokument

Pressmeddelande 2015-09-03
IBM och Rittal skapar strategisk allians
RITTAL Scandinavian ab
Rittalgatan 1
SE-262 73 Ängelholm
+46(0)431 442600
+46(0)431 442644
Tel filialkontor:
Stockholm: +46(0)8 6807400
Göteborg: +46(0)31 7101500
[email protected] www.rittal.se
Rittal och IBM Resiliency Services har ingått en strategisk allians med Rittal som en
”preferred IBM partner” och leverantör för datacenterprojekt med slutkunder.
Relationen omfattar alla infrastrukturlösningar som behövs för att etablera ett
datacenter och spänner över hela Europa, Mellanöstern och Afrika.
Herborn / Tyskland, 18 augusti 2015 - Rittal är en ledande
global leverantör av IT-infrastruktur. Den nya strategiska
alliansen gör företaget till en av mycket få partner för
regelbundet samarbete med IBM Resiliency Services inom
design, konstruktion och drift av datacenter. Rittal erbjuder ett
brett utbud av infrastrukturkomponenter, inklusive rack,
lösningar för klimatkontroll, utrustning för strömförsörjning,
övervakningssystem, lösningar för säkerhet och skydd,
tjänster och det modulära datacentersystemet RiMatrix S. Alla
dessa erbjudanden kommer nu att spela en nyckelroll i projekt
för att skapa datacenter för IBMs kunder. Partnerna hoppas
kunna generera synergier genom att bygga en gemensam
marknadsnärvaro och utnyttja de kompletterande
kundbaserna. Medan IBM har en stark position inom bank-,
försäkrings- och offentlig sektor, har Rittal större tillgång till
industrikunder.
Rittal och IBM Resiliency Services har ingått
ett strategiskt partnerskap. För att lansera
detta, stod Rittal värd för en workshop i
Herborn för Senior IBM executives, global
offering managers från USA och Europa,
samt senior Rittal executives.
IBM Resiliency Services utför professionella IT-, datacenteroch andra revisioner mot ”bäst i klassen definitioner” för
parametrar såsom utrymmesbehov, fysisk konfiguration,
energieffektivitet, tillgänglighet och prestanda. IBMs portfölj
omfattar servrar, operativsystem, programvara och IT-tjänster.
Dessa kan kombineras med IT-infrastrukturkomponenter från
Rittal för att åstadkomma skalbara, ”end-to-end”-lösningar som
uppfyller kundspecifika krav och uppfyller extremt höga
säkerhets- och kvalitetsstandarder.
– Genom att utnyttja kvaliteten, tillförlitligheten och effektiviteten
i IT-infrastrukturprodukter från Rittal, kan IBM erbjuda sina
kunder datacenterlösningar som uppfyller de högsta kraven,
inklusive utomordentlig tillgänglighet, förklarar Brian Farr,
Director of Business Continuity and Resiliency Services för
"Rittal – The System." Skräddarsydda ITlösningar kan skapas med standardiserade
Rittal komponenter. Prefabricerade RiMatrix
S datacenter-moduler levereras direkt från
lagret.
Europa på IBM Global Technology Services. Varje partner har möjlighet att fokusera på sina
kärnkompetenser med partnerskapet som hävstång för att vinna marknadsstyrka.
– Alliansen mellan IBM och Rittal skapar en idealisk bas för planering och genomförande av
kundprojekt snabbt och med expertis - på internationell nivå. Från start till mål, inklusive
hårdvara, mjukvara och IT-infrastruktur, betonar Andreas Keiger, Executive Vice President
för European Sales på Rittal. Detta ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder bästa möjliga
stöd för att ta itu med viktiga trender som Big data-analys, M2M kommunikation och smarta
fabriker, tillägger han.
Partnerna inrättar nu särskilda projektgrupper för att samordna aktiviteterna och ge
ömsesidigt stöd i den internationella marknaden. De planerar att skapa en gemensam
plattform för komponenter, kundcentrerade tjänster, utbildningsmoduler och
marknadsföringskampanjer. Samarbetsavtalet bygger på ett nära samarbete som går tillbaka
mer än tio år: som en OEM-partner, har Rittal redan försett IBM med mer än 170 000 IT-rack.
För att lansera partnerskapet stod Rittal värd för en workshop i Herborn för senior IBM
executives, global offering managers från USA och Europa, och senior Rittal executives. De
fick i uppdrag att samordna strategier och definiera en detaljerad färdplan för att rulla ut
partnerskapet i de olika nationella marknaderna. Detta inkluderade att enas om ett
gemensamt tillvägagångssätt mot utvalda målgrupper och storskaliga internationella projekt.
About Rittal
Rittal, headquartered in Herborn, Germany, is a leading global provider of solutions for industrial
enclosures, power distribution, climate control and IT infrastructure, plus software and services.
Systems made by Rittal are deployed in a variety of industries, primarily in the automotive and energy
sectors, mechanical and plant engineering, IT and telecommunications. Rittal has a strong global
presence, with 10,000 employees and 58 subsidiaries.
The company’s broad portfolio includes infrastructure solutions for modular and energy-efficient data
centres: from innovative security concepts for data systems to physical data and system security for IT
infrastructures. Leading software vendors Eplan and Cideon’s interdisciplinary engineering solutions,
and Kiesling’s automation products for switchgear manufacture, add further depth to the Rittal portfolio.
Founded in 1961, Rittal is the largest company in the owner-operated Friedhelm Loh Group. The group
is a successful international player, with 18 production plants and 78 subsidiaries worldwide.
Moreover, it employs more than 11,500 people and generated revenues of around €2.2 billion in 2014.
In 2015, the family-owned Friedhelm Loh Group was named one of Germany’s top employers for the
seventh year running.
Additional information is available at www.rittal.com and www.friedhelm-loh-group.com.
About IBM
IBM is a globally integrated technology and consulting company headquartered in Armonk, New York.
With operations in more than 170 countries, IBM attracts and retains some of the world's most talented
people to help solve problems and provide an edge for businesses, governments and non-profits.
Innovation is at the core of IBM's strategy. The company develops and sells software and systems
hardware and a broad range of infrastructure, cloud and consulting services.
Today, IBM is focused on five growth initiatives - Cloud, Big Data and Analytics, Mobile, Social
Business and Security. IBMers are working with customers around the world to apply the company's
business consulting, technology and R&D expertise to enable systems of engagement that deliver
dynamic insights for businesses and governments worldwide.
För ytterligare information kontakta:
Håkan Persson, Manager Scandinavian Marketing
Tel. 070-341 40 46, e-post: [email protected]
Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation
och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från
huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2014
uppgick till drygt 700 MSEK.