PROGRAM

PROGRAM
Tisdag 29 september
19:30 ”Kvällen före”. Värdarna CGI och Tunstall
bjuder in till buffé och mingel i Magnentus
Building i centrala Norrköping
Onsdag 30 september
8:30–9:30
Kaffe och registrering
9:30–10:15Invigning. Välkommen till Norrköping,
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens
ordförande. Invigningstal, FSS ordförande
Karl Gudmundsson
10:15–10:45 Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér
12:15–14:00 Lunch
14:00–15:00 Seminarieblock 3 (nr 13–18)
15:00–15:30 Paus
15:30–16:30 Seminarieblock 4 (nr 19–24)
19:30
Festmiddag. Värd: FSS i samarbete med PwC
Fredag 2 oktober
9:00–9:45
Varför ökar den ekonomiska ojämlikheten?
Daniel Waldenström, professor i
nationalekonomi vid Uppsala universitet
9:45–10:30 Intangible Values; Can they be measured?
Professor Olinga Ta’eed, Northampton
University Business School
10:45–11:15 Paus
10:30–11:00 Paus
11:15–12:00 Sociala investeringar 2.0 – från prat till
verkstad, Ingvar Nilsson, nationalekonom
11:00–11:45 Hur fotboll skapar social hållbarhet
som i 35 år utifrån ett socialt investeringsperspektiv arbetat med utanförskapets
ekonomi
12:00–14:00 Lunch
14:00–15:00 Seminarieblock 1 (nr 1–6)
15:00–15:30 Paus
15:30–16:30 Seminarieblock 2 (nr 7–12)
16:45
FSS årsmöte
19:30
Festmiddag. Värd: Norrköpings kommun
i samarbete med JP Infonet Förlag
Torsdag 1 oktober
9:00–9:30
Med guld i mund – vi börjar dagen med att
lyssna på brassmusiker från Norrköpings
Symfoniorkester
9:30–10:00 Child Sexual Exploitation: Lessons learned
from the UK Rotherham Inquiry, Alexis Jay;
Chair of Celcis and Expert Advisor to the
National Inquiry into Child Sexual Abuse
10:00–10:25Välfärdsutvecklingen. Föreningen Sveriges
Socialchefer
10:25–11:00 Paus
11:00–11:35Social bostadspolitik: Vad behöver göras?
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH
11:35–12:15
Kommande översyn av socialtjänstlagen
Per-Anders Sunesson, departementsråd på
Socialdepartementet och chef för Enheten för
familj och sociala tjänster
Cecilia Andrén Nyström, grundare och VD
för den internationella organisationen
Futebol dá força
11:45–12:00 Avslutning. Vi ses nästa år i …
Moderator: Åke Strandberg
I pauserna har du möjlighet att besöka utställardelen och
knyta nya kontakter. Läs mer om utställarna på sidan 12.
Seminarier
Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra olika block. Välj ett
seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle
vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val. På
socialchefsdagarna.se hittar du längre beskrivningar av respektive seminarium.
Seminarieblock 1, Onsdag kl. 14:00–15:00
1. Vilka prioriteringar krävs för framtidens omsorg?
Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys
2.Hur bygger vi en barnavård med en känsla av
sammanhang? Cecilia Grefve, regeringens samordnare
för den sociala barn- och ungdomsvården.
3.Social medverkan i samhällsplaneringen. Var står vi i
dag? Verner Denvall, professor i socialt arbete vid Lunds
Universitet och Linnéuniversitetet.
4.Calculating costs of inaction: Promoting social
investment approach through the use of technology.
Gabriela Sempruch, Managing Director, Centre for Social
Investments, Warszawa. Seminariet ges på engelska.
5. Varför mår våra unga så dåligt?
Lidija Kolouh-Söderlund fil.dr, Nordens Välfärdscenter
6. Att införa ett nytt IT–system och lyckas med
införandeprojektet. Jahn Sundin, Tieto Healthcare &
Welfare och Björn Sassler, projektledare Malmö stad.
17.Får affärsmässig utveckling av nya produkter
utrymme i vård och omsorg? Ann-Christine Larsson,
projektledare Testmiljö Norrköping och Anders Carlsson,
projektledare SICS Swedish ICT.
18.Smartphones i verksamheten. Emmelie Pettersén
Uggla, jurist vid JP Infonet Förlag.
Seminarieblock 2, Onsdag kl. 15:30–16:30
Seminarieblock 4, Torsdag kl. 15:30–16:30
7.Hur kan vi förebygga våldsbejakande extremism?
Vad är socialtjänstens roll i detta arbete?
Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
8. Minst hjelp til de som trenger det mest! Resultater
for forskningsprosjektet Det Nye barnevernet.
Willy Lichtwarck, professor, Nordland Research Institute,
Norge.
9.Bidrar IVO:s tillsynsverksamhet till att höja kvaliteten inom socialtjänsten? Generaldirektör Gunilla Hult
Backlund och Sabina Wikgren Orstam, chef för avd. Öst,
IVO. Panel med chefer från socialtjänsten.
10.Hur hittar Frankrike rätt balans mellan
jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg?
Lise Burgade, teknisk rådgivare vid CNSA, French
National Solidarity Fund for Autonomy. Notera att detta
seminarium ges på svenska.
11. Vincles Project: Fighting elderly isolation in Barcelona.
Ramon Sanahuja, Director of Social Innovation, Municipality of Barcelona. Seminariet ges på engelska.
12.Från handlingsplan till faktisk förändring – en resa för
att utveckla försörjningsstödsprocessen. Else Ahlgren
19.New Nordic Welfare: Transformation and creation of
public value. Peter Pietras, CEO for youth and children
in Odense Municipality, Denmark. Seminariet ges på
engelska.
20.Vad händer när Europas fattiga människor flyttar in
på svenska gator och torg? Martin Valfridsson, natio-
nell samordnare för utsatta EU-medborgare.
21.Nordens barn – barn i fosterhem. Fredrik Hjulström,
projektledare Nordens Välfärdscenter.
22.Östersundsstudien – en jämförelse av kvalitet,
ekonomi och arbetsvillkor vid äldreboenden i egen
och extern regi. Fredrik Eklund, PhD, Nordic Health
Care Group.
23.Ni som är chefer idag: Så här tänker vi som ska
arbeta i socialtjänsten i framtiden! Socionomstudenter
vid Linköpings universitet och universitetslektor
Martin Börjeson.
24.Socialstyrelsen samlar kunskapen, huvudmännen
ansvarar för att implementera den. Hur når vi dit?
AnneMarie Danon och Mari Forslund från Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstöd.
och Jenny Andersson från Arbetsmarknadsförvaltningen
Helsingborgs stad och Fredrik Markstedt, rådgivare PwC.
Moderator: Jessica Carragher Wallner, rådgivare PwC.
Seminarieblock 3, Torsdag kl. 14:00–15:00
13.Kommande översyn av socialtjänstlagen. Per-Anders
Sunesson från Socialdepartementet fördjupar förmiddagens storföreläsning och ger möjlighet till frågor och
synpunkter.
Du anmäler
dig på socialchefsdagarna.se, där
du också kan läsa
mer om varje
seminarium.
14.Dignity in dementia. Yuki Murakami, Health Econo-
mist, Health Division, OECD. Seminariet ges på engelska.
15.Uppdrag att stödja kommunerna i utvecklingen av
välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård.
Anna-Greta Brodin, projektledare för regeringsuppdraget
till Myndigheten för delaktighet
16.Organisering och styrning av sociala investeringar.
Robert Jonsson ek.dr, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.
Vid tidpunkten för programmets tryckning var det bekräftat och korrekt på samtliga
punkter. Vi reserverar oss för ändringar eller inställda programpunkter som arrangören inte
råder över. Aktuell information finns på socialchefsdagarna.se.