Ladda ned bildspelet om Compare 15 år som visades på Compare

2000-2015 | COMPARE | 15 ÅR
1999
Behov av samverkan
IT-företagen skriker efter IT-kompetens
Svårt att rekrytera till Karlstad
som har för låg profil som IT-region.
2000
Stiftelsen Compare bildas
IT-företagen får en gemensam plattform
Målet var att sätta Karlstad
på den svenska IT-kartan.
2000
Samverkan tar form
IT-festerna bidrar till rivstarten…
21 januari 2000:
IT-party på Hotel Plaza
27 oktober 2000:
Oktoberfest på Stora Torget
Därefter fick Compare
94 intressent-företag
Med över 90 företag första året blev Compare
Sveriges största regionala IT-nätverk.
2001
Samverkan kring rekrytering
Kampanjen Solparadiset i Stockholm
Kampanj tillsammans med Karlstad kommun,
Landstinget, Länsstyrelsen och Paper Province.
2001
Samverkan tar form
Compares styrelse och kansli
Styrelsen: Charlotta Stenson (Incomit), Per Fredriksson (Nordic Circle), Mikael Solberg
(Ledstiernan), ordförande Mats Skoting (Ericsson Infotech), Mikael Lundström (Telia),
Victor Isaksen (Cetevo) och Thomas Gustafsson (TietoEnator).
Kansliet: Carolin Olsson, Göran Österman och Ove Ericsson (saknas på bilden.
2002
Samverkan för att rädda kvar kompetens
Tusen bytte jobb - men blev kvar i Karlstad
Compare dämpade smällen genom samverkan
när ”IT-bubblan sprack”.
2002
Samverkan i nya lokaler
Compare flyttar till Lagergrens gata 4
Firar med Öppet Hus.
2002
Samverkan värd att fira
Compare fyller två år
Firar med IT-party på Plaza
med mer än 800 deltagare.
2002
Samverkan kring kompetensförsörjning
Karlstads Internationella TIME-program
TIME (2002-2004) - första regionala
samverkansprojektet kring gymnasieutbildning.
2003
Samverkan kring affärsutveckling
Compare och The Paper Province
Samarbete i regionen inom Industriellt IT.
2004
Samverkan kring affärsutveckling
Framtidens Arena ger Compare ny roll
AMFI/Framtidens Arena (2004-2006) - första
gemensamma projektet kring arena-upplevelser.
2004
Samverkan kring affärsutveckling
Compare ordnar affärsresa
Compares affärsresa med båt till Åland
augusti 2004.
2004
Samverkan kring IT-forskning
Compare och Karlstads universitet
Datavetenskapen presenterar sig på Compare-dag.
2005
Samverkan över gränsen
Compare & norska Kunnskapsbyen Lillestrøm
KNIS (2005-2007) - första svensk-norska
interregionala samverkansprojektet.
2005
Samverkan kring testkompetens
Compare Business Innovation Centre
Från Försvarets Sjukvårdscenter till Nordic Medtest
via C-BIC/Compare Testlab.
2005
Samverkan kring testkompetens
Compare Business Innovation Centre
Försvarets Sjukvårdscentrum på Hammarö flyttas till Göteborg och
näringslivet får uppdraget att hitta långsiktigt hållbara ersättningsjobb.
2006
Samverkan kring testkompetens
Compare Business Innovation Centre
Värmland satsar på IT, papper och stål - Compare får uppdraget att driva
Kompetenscenter ICT som Compare Business Innovation Centre (C-BIC).
2006
Samverkan kring testkompetens
Compare Business Innovation Centre
Hammarö och Compare i samarbete
kring Sätterstrand
2007
Samverkan kring testkompetens
Compare Business Innovation Centre
Compares testlabb på Sätterstrand
invigs av landshövdingen.
2007
Samverkan kring testkompetens
Compare Business Innovation Centre
● C-BIC Fas 1 (2007-2009):
Etableringsfas av Compare Testlab
● C-BIC Fas 2 (2010-2011):
Utveckling av Compare Testlab
● C-BIC Fas 3 (2012-2014):
Etablering av Compare Testlab
som ett nationellt testcenter
för hälso- och sjukvården
i samarbete Landstinget i Värmland
(Nordic Medtest)
Från Försvarets Sjukvårdscenter till Nordic Medtest
via C-BIC/Compare Testlab.
2008
Samverkan kring IT-forskning tar fart
C-BIC-projektet stärker samarbetet
Compare i närmare samarbete
med Karlstads universitet / Datavetenskap.
2008
Samverkan kring friskvård
Compares fritidsförening Compis
Karlstads Stadslopp
– en av många Compis-aktiviteter.
2009
Samverkan kring eHälsa
Compare-seminarier om digitala möjligheter
Rolf Åström: ”e-hälsa i Värmland
- en möjlighet för Compare-företagen"
2010
Samverkan värd att fira
Compare 10 år
Compare firade med ICT-festival i tält…
2010
Samverkan värd att fira
Compare 10 år
…och IT-party på kvällen.
2010
Samverkan kring kompetensförsörjning
Compare i samarbete med Karlstads kommun
Ny yrkeshögskoleutbildning för kvalificerade
programvarutestare startas i Karlstad.
2010
Samverkan kring kompetensförsörjning
Compare med och startar SAST Värmland
SAST Värmland - en lokalförening inom Swedish
Association for Software Testing (SAST).
2011
Samverkan i kluster ger resultat
Compare-företag bekräftar i mätning
Klusterkonferens lyfter fram Värmlands kluster.
2011
Samverkan för fler IT-kvinnor
Compare bygger nätverk
CompareKvinna - ett nätverk som riktar sig till alla
kvinnor med IT-relaterade yrken i Värmland.
2011
Samverkan kring kompetensförsöjning
Compare kartlägger rekryteringsbehoven
Tusen IT-jobb de kommande åren i Karlstad,
enligt Compares kartläggning.
2011
Samverkan över gränsen
Compare skapar nya affärskontakter
Compare-företag på gemensam
affärsresa till norska Lilleström.
2012
Samverkan över gränsen
Compare skapar nya affärskontakter
Compare presenterar Compare-företag
på stor IT-mässa i Oslo.
2012
Samverkan över gränsen
Compare skapar nya affärskontakter
Affärsmöte på Hotel Bristol i Oslo.
2012
Samverkan kring test av vård-IT
Compare och Landstinget i samarbete
Compare och Landstinget i Värmland startar
gemensamt projekt – Nordic Medtest.
2013
Samverkan i nya lokaler
Compare flyttar till Våxnäsgatan 2
Tredje Compare-kontoret
sedan starten 2000.
2013
Samverkan kring IT-säkerhet
”IT och säkerhet i Inre Skandinavien”
Svensk-norskt projekt satte fokus på IT-säkerhet
på välbesökta seminarier och konferenser.
2014
Samverkan kring Digitala Värmland
Compare bidrar till bredare samarbeten
Den regionala digitala agendan för Värmland
tar form med stöd av Compare.
2014
Samverkan kring ”testbädd i verkligheten”
Compare bidrar till etableringar
Företag testar ny teknik i Karlstad
- tack vare bred samverkan i Värmland.
2015
Samverkan i Digitala Värmland
Bred kraftsamling för att utveckla regionen
Femton år av framgångsrik samverkan
för Compare-företagen – och regionen.
2015
Samverkan i Digitala Världen
Vår nisch för mer internationella samarbeten
Värmland – en testbädd i verkligheten.
• Lagom stort för en riktig testbädd.
• Lagom litet för att förverkliga det.
Femton år av framgångsrik samverkan
för Compare-företagen – och regionen.
2015
Samverkan ger resultat
Nyhet i dagens tidningar
Femton år av framgångsrik samverkan
för Compare-företagen – och regionen.
Välkommen att dela vår digitala framtid i Värmland.
www.compare.se