Programmet som PDF

FÖR DIG 55+
JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO
SIGTUNA
SUNDBYBERG
UPPLANDS VÄSBY
HÖSTEN 2015
FÖRELÄSNINGAR
STUDIECIRKLAR
RESOR, GUIDADE TURER
OCH MYCKET MER!
WWW.SENIORAKADEMIN.SE
NORRA STOR-STOCKHOLM
Hej!
Vi är gläds åt att nu kunna presentera höstprogrammet för 2015, vilket som vanligt
bjuder på ett omfattande och omväxlande utbud av föreläsningar, guidade visningar
samt resor. Föreläsningar lockar många deltagare så kom gärna i god tid när Du
hittar något som verkar lockande. Under hösten kan Du följa med på många intressanta
guidningar och besök, bl.a. på Mosebacke/Katarina kyrka, Stockholms konserthus
(med konsertrepetition!), Drottningholms Slottsteater och Sven-Harrys konstmuseum.
Dessutom har vi ett stort och varierande utbud av studiecirklar i ämnen som litteratur,
språk, datorkunskap, digital teknik och släktforskning, samt, nytt för hösten, även
sociala medier och Officeprogram. Även i år kan vi erbjuda en möjlighet att åka med
till Göteborg på Författarkonferens & Bokmässa. Dessutom arrangerar vi en kulturresa
till Istanbul, Turkiet. Bläddra gärna igenom programmet och anmäl Dig när Du hittar
något som intresserar Dig. En del cirklar och guidade turer/besök blir snabbt fulltecknade
så det gäller att hänga på. Till besöket på Konserthuset måste vi få in anmälningarna
senast den 14 september. Vid höstens medlemsmöte den 24 november kommer Ola
Larsmo, ordförande i Svenska Pen, att tala om skönlitteraturens betydelse för demokratin.
Välkommen till ännu en höst med Seniorakademin!
Hoppas att vi ses!
BJÖRN JANGEBORG
ORDFÖRANDE
BLI MEDLEM I SENIORAKADEMIN!
ABF Seniorakademin är ett nätverk inom ABF Norra Stor-Stockholm som erbjuder
kunskap, bildning och kultur på dagtid, främst för personer över 55 år som lämnat det
yrkesverksamma livet. Programmet är varierat och genomförs i form av föreläsningar,
seminarier, kulturarrangemang, studiecirklar och resor. Medlemskapet gör att Du mot
2
uppvisande av medlemskortet går på föreläsningar och guidningar till reducerat pris.
För att gå i en studiecirkel eller delta i en resa hos Seniorakademin behöver Du också
vara medlem. Medlemskap kostar 60 kr per kalenderår. Du löser/förnyar och får ditt
medlemskort när du besöker någon av våra föreläsningar eller deltar i något annat
arrangemang - fyll gärna i talongen på baksidan och ta med dig.
FÖRELÄSNINGAR HT15
EFTER VARJE FÖRELÄSNING FÖLJER EN ÖPPEN DISKUSSION.
ENTRÉ: 30 KR/GÅNG FÖR MEDLEMMAR, 50 KR/GÅNG FÖR ICKE MEDLEMMAR
OM INGET ANNAT ANGES. FIKA INGÅR I PRISET.
TORSDAG 10 SEPTEMBER 13.00
förkunskaper måste man ha för att förstå
KULTURVANDRING MOSEBACKE/KATARINA
KYRKA
t.ex. en målning från 1400-talet? Finns det
Christina Bergman tar oss med på vandring
använda både på den antika konsten och
till Katarinaberget. Vacker utsikt och
spektakulär konst. Många spännande livsöden och inte minst en fantastisk blandning av byggnader från olika århundraden.
VÄRD: Ulla Wessel, 073-023 51 55
SAMLING: 13.00 T-banan Slussen
PRIS: 50 kr för medlem, 70 kr för ej medlem
ANMÄLAN TILL ABF: 08-505 868 00
ARR NR: 29076
metoder för konstförståelse som går att
samtidskonsten? Reflekioner kring denna
problematik varvas med bildexempel från
olika konstnärer och epoker. Allt från
bysantinska mosaiker till Frida Kahlo...
VÄRD: Birgitta Engstrand, 070-375 65 29
PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands Väsby
ONSDAG 23 SEPTEMBER 13.00
BOTSWANA - EN FRAMTIDSSAGA
Julia Mahaja-Järtby, vice riksbankschef
ONSDAG 16 SEPTEMBER 13.00
VÄDER OCH OVÄDER – FÖRR, NU OCH I
FRAMTIDEN
Anders Nylund, f.d. meteorolog på TV4,
föreläser om vad som händer med vårt
klimat.
VÄRD: Sören Svensson, 070-948 97 34
PLATS: Esplanaden 3C, Sundbyberg
1996-2001 samt ekonom vid Valutafonden
2001-2008, informerar om sitt hemland.
Botswana är ett av de få länder som under
de senaste åren haft en stadig ekonomisk
tillväxt som till stor del kommit hela
befolkningen till godo. Landets framgång
har varit anmärkningsvärd eftersom framtidsutsikterna var dystra vid själv-
FREDAG 18 SEPTEMBER 13.00
ständigheten 1966. Varför kom utveck-
ATT SE ELLER VETA
lingen i Botswana att följa en annan väg
Göran Ståhle, omtyckt konstguide och
än andra länder i Afrika söder om Sahara?
konstkännare berättar: Räcker det med
Finns det en eller flera förklaringar till
att se för att förstå konst? Hur mycket
Botswanas framgång och hur ser fram-
måste betraktaren veta på förhand för att
tiden ut?
förstå konstnärens intentioner, en kulturs
VÄRD: Anna-Clara Edin, 070-969 53 03
symbolspråk? Kan man förstå konst bara
PLATS: HSB, Stationsgatan 4, Märsta
genom att använda ögonen? Hur mycket
3
FREDAGEN 25 SEPTEMBER 13.00
innebar att Rysslands erövringar från den
RADIOMINNEN
koloniala epoken blev självstyrande liksom
40 år i radio-och TV-underhållning. Carl-
Västeuropas kolonier några årtionden
Uno Sjöblom som har varit programledare
tidigare. Samtidigt som de nu söker sina
för en mängd radio- och TV-program, som
egna vägar blev kriget i östra Ukraina en
Notknäckarna, Mosebacke Monarki och
påminnelse om att kampen om inflytande
Svensktoppen, berättar.
över dem inte är förbi. Vi får en bild av den
VÄRD: Björn Jangeborg, 070-274 50 32
aktuella händelseutvecklingen.
PLATS: Folkets Hus, Kallhälls Centrum
VÄRD: Inga Lill Norlin, 070-691 99 65
TISDAG 29 SEPTEMBER 13.30 – CA 15.00
STOCKHOLMS KONSERTHUS/
KONSERTREPETITION
Orkesterrepetition med åtföljande guidad
konstvisning. Samling i Konserthusets
foajén 13.15
PLATS: Stockholms konserthus
PRIS: 70 kr.
OBLIGATORISK ANMÄLAN TILL ABF SENAST
12 SEPTEMBER: 08-505 868 00
ARR NR: 29157
PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands Väsby
ONSDAG 7 OKTOBER 13.00
SPANSKA INBÖRDESKRIGET
Henrik Berggren, historiker och författare,
berättar om spanska inbördeskriget utifrån
sin bok Det röda arvet som är en thriller
om inbördeskrig, kärlek och moraliskt
ansvar. Den rör sig mellan stillsamma arkiv
i Stockholm, intensiva nätter i Dublin,
norska fjäll och baskiska bergsbyar.
VÄRD: Bo Pehrson, 070-467 15 16
ONSDAG 30 SEPTEMBER 13.00
PLATS: HSB, Stationsgatan 4, Märsta
TOMAS TRANSTRÖMER - SOM GROTT PÅ
SÖDER OCH BLOMMAT I VÄRLDEN
FREDAG 9 OKTOBER 13.00
Kent Josefsson berättar om söderkisen som
blev nobelpristagare. Om hans uppväxt
och liv på Södermalm, i Roxtuna och
i Västerås.
VÄRD: Karin Holmberg, 073-339 87 12
PLATS: Esplanaden 3C, Sundbyberg
MAMSELL JOSABETH SJÖBERG OCH
HENNES STOCKHOLMSBILDER
Utställningschef Hans Öjmyr på Stockholms
stadsmuseum berättar om Josabeth Sjöberg (1812-1882) som gett oss bilder som
i dag är unika dokument från 1800-talets
Stockholm och som skildrar en kvinnas liv
FREDAG 2 OKTOBER 13.00
på dåtidens Södermalm. Josabeth Sjöberg
THE GREAT GAME – UPPFÖLJAREN
levde ett ganska lugnt och tillbakadraget
Torgny Hinnemo, f.d. Moskvakorrespondent
liv under sina år i tolv olika bostäder på
och expert på utvecklingen i de gamla
Söder. Hon försörjde sig genom att färg-
Sovjetstaterna, pratar om hur upplösningen
lägga tryckta blad med illustrationer till
av Sovjetunionen i början av 1990-talet
olika tidskrifter, och genom att ge lektio-
4
ner i gitarr och piano. Mycket noggrant
Drottningholms slott. Max 30 personer.
avbildade hon tapeter och möbler, blom-
PRIS: 120 kr medlem, 140 kr ej medlem.
buketter och prydnader och inte minst sig
ANMÄLAN TILL ABF: 08-505 868 00
själv - hon finns med i varje scen. Om det
ARR NR: 29077
inte varit för den samling akvareller hon
lämnade efter sig hade hon möjligen gått
FREDAG 16 OKTOBER 13.00
VÄRD: AnnMarie Israelsson, 070-674 93 39
ATT ÄLSKA FASCISM OCH NAZISM: DE
SVARTBRUNA RÖRELSERNAS IDEOLOGI
OCH HISTORIA
PLATS: Folkets Hus, Kallhälls Centrum
Henrik Arnstad, vetenskapsjournalist inom
historien alldeles förbi.
historia, pratar om hur fascismen och
ONSDAG 14 OKTOBER 13.00
nazismen är tillbaka som politisk kraft i
KAJ POLLAK
Kay Pollak, filmregissör, författare, före-
läsare och dessutom Sundbybergare. Kay
kommer bla. att berätta om sin nya film
Så ock på jorden som har premiär i hela
landet den 4 september.
VÄRD: Ulla Sällström, 070-351 37 56
Europa, i flera länder betydligt starkare
idag än under mellankrigstiden. Men vad
är det egentligen som förenar dåtidens
tyska nazism, italiensk fascism, ungerska
pilkorsare, finska lappomän och rumänska
legionärer med dagens neofascister, exem-
PLATS: Esplanaden 3C, Sundbyberg
pelvis Sverigedemokraterna? Föredraget
TORSDAG 15 OKTOBER 13.00
1919 och leder via Förintelsen 1941-1945
DROTTNINHOLMS SLOTTSTEATER
börjar i fascismens ”glödande födelse” år
vidare in i nutid och framtid.
FOTO: ELIAS GAMMELGÅRD
VÄRD: Anita Bergkvist, 070-483 55 42
PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands Väsby
TORSDAG 22 OKTOBER 18.00
OBSERVERA DAG OCH TID!
ATT STÅ I BREDD
Visning av teatern som är en av Europas
Ebba Witt-Brattström berättar utifrån sin
bäst bevarade 1700-talsteatrar. Den är
nya bok Stå i bredd om 1970-talets kvin-
unik i världen med originaldekor, ett
nor, män och litteratur. Det är ett årtionde
märkligt 200-årigt scenmaskineri och en
som råkat i vanrykte som både tråkrealis-
salong, orörd av tidens tand med plats för
tiskt och fullt av mer eller mindre erotiskt
400 personer.
vidlyftiga bekännelser. Ebba Witt-Bratt-
VÄRD: Ulla Wessel, 073-023 51 55
ström visar att smakdomarna är orättfär-
PLATS: Samling i entrén kl 12.30
diga. 70-talet var livaktigt och litterärt
Kommunikationer: T-bana till Bromma-
innovativt. Upp på scenen kliver
plan, sedan buss 301-323, 176-177 till
vardagskvinnan som vill vara hjältinna
5
i sitt eget liv, men där finns också en ny
FREDAG 30 OKTOBER 13.00
manstyp som drömmer om befrielse från
GLIMTAR UR FÖRLÄGGARLIVET
könskriget. Fri entré.
VÄRD: Marianne Helander, 072-508 67 50
PLATS: Märsta bibliotek, Märsta
MEDARRANGÖR: Kultur och Fritid, Sigtuna
Kulturförening
Dorotea Bromberg berättar om ”sina”
FREDAG 23 OKTOBER 13.00
ONSDAG 4 NOVEMBER 13.00
VÅRA ÅRSTIDER, KLIMATET 0CH
BONDEPRAKTIKAN
STENINGE, FOLK OCH MILJÖER
Meteorolog Lage Larsson, författare till
de människor som fick säteriet att gå runt
boken Året runt, som valts till Pandabok
och gjorde det möjligt för ägarna att leva
av Världsnaturfonden som årets bästa
på godset.
VÄRD: Mary-Ann Grewe, 073-975 12 39
PLATS: HSB, Stationsgatan 4, Märsta
naturbok, berättar och visar bilder från
vårt land över ett år. Vädret beskrivs med
utgångspunkt från gamla tiders sägner och
påståenden, hur vi påverkas av vädret och
hur det genom den snabba klimatförändringen eventuellt kommer att
påverka oss inom en snar framtid.
VÄRD: Ing-Marie Eriksson, 070-576 78 46
PLATS: Folkets Hus, Kallhälls Centrum
Nobelpristagare och andra intressanta
författarmöten under 40 år som förläggare.
VÄRD: Anita Bergkvist, 070-483 55 42
PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands Väsby
Gunilla och Giselher Naglitsch berättar om
FREDAG 6 NOVEMBER 13.00
UPPTÄCK SVERIGE MED STF – 130 ÅR
SOM PIONJÄRER
En kall februarikväll 1885 satt ett gäng
akademiker på Stadshotellet i Uppsala och
bestämde sig för att skapa STF, Svenska
Turistföreningen. Följ med på en spännande
ONSDAG 28 OKTOBER 13.00
och intressant resa som spänner över tiden
UPPLYSNING I DET 21:A ÅRHUNDRADET
från dåtidens turism till dagens utmaningar.
Christer Sturmark, ordförande i förbundet
Sussi Hoffmann, STF, berättar om STF:s
Humanisterna, föreläser om sin nyutkomna
historia, betydelsen av att STF verkar i
bok Upplysning i det 21:a århundradet.
fjällen och STF:s verksamhet idag.
Christer tar upp frågor om sanning och
VÄRD: Berit Wijk, 070-478 40 29
lögn, om själen, vetenskap, hokus-pokus
PLATS: Folkets Hus, Kallhälls Centrum
och meningen med livet.
VÄRD: Sören Svensson, 070-948 97 34
PLATS: Esplanaden 3C, Sundbyberg
ONSDAG 11 NOVEMBER 13.00
VART ÄR UKRAINA PÅ VÄG?
Arthur Sehn föreläser om utvecklingen i
Ukraina med kuppen på Krim, Rysslands
stöd till separatisterna runt Donetsk, och
en usel ekonomi.
6
VÄRD: Sören Svensson, 070-948 97 34
PLATS: Esplanaden 3C, Sundbyberg
enbart utövad av polismyndigheten.
VÄRD: Ingvor Johansson, 072-333 87 27
PLATS: Folkets Hus, Kallhälls Centrum
FREDAG 13 NOVEMBER 13.00
EUROPA I BRAND - 30-ÅRIGA KRIGET
TISDAG 24 NOVEMBER 13.00
Lars Ericson Wolke, professor i militär-
MEDLEMSMÖTE /TEMA: YTTRANDEFRIHET
historia vid Försvarshögskolan, berättar
Skönlitteraturen är en hörnsten i demo-
om en av Europas värsta konflikter, där
kratin. Varför hamnar författare som
Sverige deltog i ett förödande krig under
Salman Rushdie, Hertha Müller eller
1600-talet och där vi bl a förlorade vår
Thomas Mann i konflikt med totalitära
kung, Gustav II Adolf. Men varför slogs
krafter? Varför är litteraturen farlig? Inte
man egentligen och hur fördes kriget till
för att författarna är bättre människor,
lands och till sjöss?
utan för att de sätter ord på vad andra
VÄRD: Inga Lill Norlin, 070-691 99 65
tänker. Ola Larsmo berättar om PEN:s
PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands Väsby
framväxt och litteraturens roll i kampen
ONSDAG 18 NOVEMBER 13.00
LARS MOLIN – EN FOLKKÄR FÖRFATTARE
OCH REGISSÖR
Gunilla Jensen, författare och journalist,
har skrivit en bok om Lars Molin, arbetarförfattaren som gjorde en klassresa och
blev berömd som en varm, vemodig och
humoristisk berättare, älskad av sina
skådespelare. Lars Molin blev bara 57 år
men hans unika berättelser lever.
VÄRD: Anna-Clara Edin, 070-9695303
PLATS: HSB, Stationsgatan 4, Märsta
för yttrandefrihet världen över.
PLATS: Folkets hus Kallhälls Centrum
ANMÄLAN TILL ABF: 08-505 868 00
ARR NR: 29158
ONSDAG 25 NOVEMBER 13.00
ÄR ÄLDRE FRISKARE ELLER SJUKARE
Carin Lennartsson, Forskare på Aging
Resarch Center(ARC) på Karolinska
Institutet, Stockholms universitet.
VÄRD: Karin Holmberg, 073-339 87 12
PLATS: Esplanaden 3C, Sundbyberg
FREDAG 27 NOVEMBER 13.00
FREDAG 20 NOVEMBER 13.00
NYA AKTÖRER OCH NY TEKNIK I
KONTROLLANDSKAPET
Kan vi känna oss säkra på att inte vara
kontrollerade, vi som inte är brottslingar?
Janne Flyghed är kriminolog och verksam
vid Stockholms universitet. Han forskar
kring konflikten mellan allmänhetens
BRUSTEN REGNBÅGE - MANDELAS
KROSSADE DRÖM
Disa Håstad, välkänd utrikesreporter på
DN och författare, talar om Sydafrika, dess
kamp mot apartheid, dagens situation och
den möjliga framtiden.
VÄRD: Inga Lill Norlin, 070-691 99 65
PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands Väsby
personliga behov av integritet kontra
behovet av effektiv brottsbekämpning, inte
7
ONSDAG 2 DECEMBER 13.00
SIBELIUS, en av Nordens
ÄLDREOMSORGSPLANEN 2015-2024
främsta kompositörer,
Över hälften av Sigtuna kommuns invånare,
med en omfattande
65 år och äldre, har med stort engagemang
tyckt till och haft idéer inför utarbetandet
av kommunens äldreomsorgsplan. Gunilla
Johansson (s), ordförande i äldre- och
omsorgsnämnden informerar om den plan
som ska ”skapa Sveriges bästa omsorg för
våra äldre”.
VÄRD: Marianne Helander, 072-5086750
PLATS: HSB, Stationsgatan 4, Märsta
TORSDAG 3 DECEMBER 13.00
OLLE OLSSON HAGALUND PÅ SVENHARRYS KONSTMUSEUM
En nyfiken konstnär som älskade människorna. Man skulle kunna kalla honom en
expressiv naivist, fast det räcker med ordet
”unik”. Få konstnärer i Sverige är älskad
av så många! Vinterns utställning bjuder
publiken på konstverk ur privata samlingar
som sällan eller aldrig visats.
VÄRD: Ulla Wessel, 073-023 51 55
PLATS: Sven-Harrys konstmuseum
Eastmansvägen 10-12 (vid Vasaparken)
SAMLING: 12.30 i entrén. Max 30 personer
PRIS: 120 kr medlem, 140 kr ej medlem
ANMÄLAN TILL ABF: 08-505 868 00
ARR NR: 29078
produktion av symfonier,
orkesterverk, kammarmusik och romanser.
Kända och omtyckta för många är t ex
Finlandia, Valse Triste och Karelia-sviten. I
år firas världen över att det är 150 år sedan
han föddes.
Lotta Bystedt berättar med ord och musik
ur delar av hans liv. Hon har varit musikproducent på Rikskonserter, programvärd
på Sveriges Radio P2 ( bl a programmet
Opp Amaryllis) och gjort många scenpresentationer om musik. Numer pensionär
med härligt extraarbete, konsertkvartar på
Stockholms Konserthus, inspiration kring
kvällens program.
VÄRD: Björn Jangeborg, 070-274 50 32
PLATS: Folkets Hus, Kallhälls Centrum
ONSDAG 9 DECEMBER 13.00
HUMLA I SKÄGGET – ETT PROGRAM OM
VISDIKTAREN BEPPE WOLGERS
Beppe Wolgers var en nyckelperson i
svensk kultur under 1950- och 60-talen,
verksam inom kabaré, revy, TV och film
och en av de mest älskade textförfat-
FREDAG 4 DECEMBER 13.00
tarna. Om hans underfundiga texter och
JEAN SIBELIUS, EN AV NORDENS
FRÄMSTA KOMPOSITÖRER
samarbeten med kända kompositörer och
”I själva verket är en komposition ett
musikforskare som skrivit böcker om Povel
själstillstånd, som bara kan uttryckas med
Ramel och äldre svensk populärmusik.
toner. Nu blev det riktigt bra sagt. Det är ju
VÄRD: Mona Blomgren, 070-376 11 26
just vad det är. Ett själstillstånd, som inte
PLATS: Esplanaden 3C, Sundbyberg
kan uttryckas på annat sätt.” Sagt av JEAN
8
artister berättar Johanna Broman Åkesson,
CIRKLAR HÖSTEN 2015
UPPLANDS VÄSBY
JAZZENS HISTORIA
DATOR - GRUND
följande axplock ur innehållet: Den tidiga
En cirkel för dig som inte kommit i kontakt
jazzen. Pioneers of Jazz, The Creole Band,
med datorer tidigare eller som inte känner
Buddy Bolden – Oliver, Armstrong, Beider-
dig trygg med datorn. Inga förkunskaper
becke, Bechet, Chicago-jazz, BessieSmith,
behövs. Ledare: Agneta Eriksson
Billie Holliday, Duke Ellington, Count
15 TIM/5 GGR, 500 KR
Basie, Benny Goodman, Charlie Parker &
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
Be-Bop. Ledare: Kjell Söderqvist.
ONSDAG 10.00 ARR NR: 16094
18 TIM/6 GGR, 475 KR
Preliminärt startdatum 16 september
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
Fördjupa dig i jazzens historia med
MÅNDAG 13.00 ARR NR: 16119
DATORKUNSKAP - TEMA
Preliminärt startdatum 28 september
För dig som har lite datorvana. Vi tittar lite
närmare på olika områden som kan var bra
LITTERATURCIRKEL
att kunna mer om t.ex. Office-program,
”En kort historia” – vi läser och diskuterar
digital bildhantering, sociala medier,
noveller från skilda tider och länder.
skype. Ledare: Agneta Eriksson
Ledare: Lisa Wendelius
15 TIM/5 GGR, 500 KR
15 TIM/5 GGR. 400 KR
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
OPTIMUSVÄGEN 12 A, UPPLANDS VÄSBY
ONSDAG 10.00 ARR NR: 16095
MÅNDAG 13.30 (varannan vecka)
Preliminärt startdatum 28 oktober
ARR NR: 16130
Preliminärt startdatum den 21 september
IPAD/IPHONE
Introduktion i användandet av IPad/
SLÄKTFORSKNING
IPhone. Hur hanterar du inställningar,
Finns det spännande historier i din släkt?
vilka appar är bra, hur använder du
Vågar du glänta på dörren till det för-
nätverk hemma och på stan? Förkunskaps-
flutna? Släktforska med hjälp av Sveriges
krav: Dator grund eller motsvarande.
Arkiv Digital. Ett studiebesök till Arninge.
Ta med dig din egen Ipad eller Iphone.
Material- och studiebesökskostnad på ca
Ledare: Agneta Eriksson
300 kr tillkommer. Ledare: Kent Wallenbro
15 TIM/5 GGR, 500 KR
21 TIM/7 GGR, 600 KR
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
TORSDAG 09.30 ARR NR: 16142
FREDAG 10.00 ARR NR: 15979
Preliminärt startdatum 2 oktober
Preliminärt startdatum 8 oktober
9
FOTO: ABF GÖTEBORG
SKRIV DIN SLÄKTHISTORIA
Kanske har du tidigare släktforskat och
ENGELSKA – KONVERSATION,
FORTSÄTTNING
För dig som vill få upp flytet i talet och
utöka ditt ordförråd. Ledare: Alexander
Chamberlain
30 TIM/15 GGR, 675 KR
vill nu beskriva ditt släktträd i ord eller
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
bevara gamla släkthistorier innan de faller
ONSDAG 11.00 ARR NR: 15810
i glömska. Ledare: Agneta Eriksson
Preliminärt startdatum 2 september
9 TIM/3 GGR, 375 KR
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
MÅNDAG 10.30 ARR NR: 16099
Preliminärt startdatum 2 november
TYSKA – LÄTT KONVERSATION
Lätt konversation och baskunskaper för
språkutveckling under trevliga former.
Ledare: Anne-Marie Almström Ljungberg
SIGTUNA
DATOR - GRUND
En cirkel för dig som inte kommit i kontakt
med datorer tidigare eller som inte känner
dig trygg med datorn. Inga förkunskaper
16 TIM/8 GGR, 425 KR
behövs. Ledare: Björn Berglund
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
15 TIM/5 GGR, 500 KR
TORSDAG 10.30 ARR NR: 16003
VÄSTRA BANGATAN 31, MÄRSTA
Preliminärt Startdatum 1 oktober
TORSDAG 09.30 ARR NR: 16096
ENGELSKA – LÄTT KONVERSATION
Preliminärt startdatum 24 september
Lätt konversation och baskunskaper för
DATORKUNSKAP - TEMA
språkutveckling under trevliga former.
För dig som har lite datorvana. Vi tittar lite
Ledare: Anne-Marie Almström Ljungberg
16 TIM/8 GGR, 425 KR
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
TISDAG 10.30 ARR NR: 16101
Preliminärt Startdatum 29 september
närmare på olika områden som kan vara
bra att kunna mer om t.ex. Officepaketet,
digital bildhantering, sociala medier,
skype. Ledare: Björn Berglund
15 TIM/5 GGR, 500 KR
ENGELSKA – KONVERSATION
Engelsk konversation och kunskaper för
VÄSTRA BANGATAN 31, MÄRSTA
språkutveckling under trevliga former.
Preliminärt startdatum 5 november
Ledare: Anne-Marie Almström Ljungberg
16 TIM/8 GGR, 425 KR
OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY
TISDAG 13.00 ARR NR: 16102
Preliminärt Startdatum 29 september
10
TORSDAG 09.30 ARR NR: 16097
ANDROID SURFPLATTA/SMARTPHONE
Cirkeln ger dig en introduktion i användandet av surfplatta/smartphone. Ta med
dig surfplatta eller smartphone.
Ledare: Agneta Eriksson
15 TIM/5 GGR, 500 KR
VÄSTRA BANGATAN 31, MÄRSTA
TISDAG 09.30 ARR NR: 16140
Preliminärt startdatum 6 oktober
ATT FOTOGRAFERA MED DIGITALKAMERA
Vad betyder alla
symbolerna på kameran
och hur ska man hitta
på alla menyer? Ta med
din digitala kamera och
gärna bruksanvisningen.
Vi går även igenom hur du kan redigera
bilder i ett bildbehandlingsprogram.
Ledare: Björn Berglund
15 TIM/5 GGR, 500 KR
VÄSTRA BANGATAN 31, MÄRSTA
JÄRFÄLLA
SOCIALA MEDIER
Sociala medier används av allt fler
människor i samhället. Vi går igenom t.ex.
Facebook, twitter och andra sociala medier
utifrån deltagarnas önskemål.
Ledare: Björn Berglund
15 TIM/5 GGR, 500 KR
RIDDARPLATSEN 36, 6TR, JAKOBSBERG
ONSDAG 9.30 ARR NR: 16169
Preliminärt startdatum 28 oktober
ANDROID SURFPLATTA OCH SMARTPHONE
Introduktion i
användandet av
surfplatta/smartphone.
TORSDAG13.30 ARR NR: 16146
Hur hanterar du inställ-
Preliminärt startdatum 15 oktober
ningar, vilka appar är
bra, hur använder du nätverk hemma och
ITALIENSKA – FORTSÄTTNING – MED RESA
på stan? Förkunskper: dator grund eller
Fokus på lätt konversation med använd-
motsvarande. Ta med surfplatta/smart-
bara fraser. Tredje terminen. Kanske
phone. Ledare: Jan Hagström
planerar vi ytterligare en resa gemensamt.
15 TIM/5 GGR, 500 KR
Ledare: Nicola D´Alessandro
RIDDARPLATSEN 36, 6 TR, JAKOBSBERG
20 TIM/10 GGR, 475 KR
TORSDAG 14.00 ARR NR: 16161
VÄSTRA BANGATAN 31, MÄRSTA
Preliminärt startdatum 5 novemer
TISDAG 12.30 ARR NR: 16175
Preliminärt startdatum 22 september
ENGELSKA
Engelsk konversation och kunskaper för
språkutveckling under trevliga former.
Ledare: Bob Niccols
20 TIM/10 GGR, 475 KR
VÄSTRA BANGATAN 31, MÄRSTA
TORSDAG 13.30 ARR NR: 16118
DIGITAL FOTOGRAFERING
Lär dig redigera dina bilder i datorn med
programmet Photoshop Elements. Vilka
möjligheter finns det att presentera bilder
på nätet? Ledare: Janne Westin
15 TIM/5 GGR, 500 KR
RIDDARPLATSEN 36, 6 TR, JAKOBSBERG
MÅNDAG 10.00 ARR NR: 16162
Preliminärt startdatum 14 september
Preliminärt startdatum 17 september
11
SLÄKTFORSKNING – NYBÖRJARE
DATOR – FORTSÄTTNING
Kanske finns det spännande historier i din
En cirkel för dig som redan har datorvana
släkt? I den här cirkeln får du lära dig att
men vill fräscha upp grundkunskaperna
leta efter dina rötter. Ett studiebesök till
och komma vidare. Datorvana/kunskaper
Riksarkivet i Arninge. Material- och stu-
motsvarande grundkursen är ett minimi-
diebesökskostnad på totalt 300 kr tillkom-
krav. Ledare: Björn Berglund
mer. Eventuell studielitteratur betalas till
15 TIM/5 GGR, 500 KR
ledaren på plats. Ledare: Odd Olsen
RIDDARPLATSEN 36, 6TR, JAKOBSBERG
21 TIM/7 GGR, 600 KR
ONSDAG 13.00 ARR NR: 16164
RIDDARPLATSEN 36, 6TR, JAKOBSBERG
Preliminärt startdatum 16 september
TORSDAG 13.00 ARR NR: 14767
Preliminärt startdatum 17 september
DATOR – FÖRDJUPNING
Fördjupning i datorns möjligheter. Till ex-
SLÄKTFORSKNING – FORTSÄTTNING
empel kunskaper för att kunna snabba upp
Fortsätt att leta efter dina rötter. Tillsam-
sin dator, enklare bildhanering och presen-
mans kommer vi överens om vad inne-
tationer. Deltagarna kan även komma med
hållet i cirkeln ska vara. Förkunskaper
önskemål. Ledare: Björn Berglund
motsvarande grundkursen. Ett studiebesök
15 TIM/5 GGR, 500 KR
till stadsarkivet. Material- och studie-
RIDDARPLATSEN 36, 6TR, JAKOBSBERG
besökskostnad på totalt 300 kr tillkom-
ONSDAG 13.00 ARR NR: 16165
mer. Eventuell studielitteratur betalas till
Preliminärt startdatum 28 oktober
ledaren på plats. Ledare: Odd Olsen
21 TIM/7 GGR, 600 KR
RIDDARPLATSEN 36, 6TR, JAKOBSBERG
OFFICEPAKETET
Vi går igenom olika delar av Officepaketet.
TORSDAG 09.30 ARR NR: 16157
Vi tittar även på gratisvarianter.
Preliminärt startdatum 17 september
Ledare: Björn Berglund
15 TIM/5 GGR, 500 KR
DATOR – GRUND
RIDDARPLATSEN 36, 6TR, JAKOBSBERG
En cirkel för dig som inte kommit i kontakt
TISDAG ARR NR: 16170
med datorer tidigare eller som inte känner
Preliminärt startdatum 27 oktober
dig trygg med datorn. Inga förkunskaper
behövs. Ledare: Björn Berglund
PC FÖR ALLA
15 TIM/5 GGR, 500 KR
Som medlem i Seniorakademin får du 50%
rabatt på helårsprenumeration på PC för
Alla. Ord. Pris 795 kr. Beställ redan idag på
kampanj.pcforalla.se/senior
RIDDARPLATSEN 36, 6TR, JAKOBSBERG
ONSDAG 09.30 ARR NR: 16163
Preliminärt startdatum 16 september
12
SUNDBYBERG
BILDHANTERING GIMP, FORTSÄTTNING
DATOR GRUND
programmet GIMP och övar på presenta-
En cirkel för dig som inte kommit i kontakt
tion av dina bilder i Powerpoint eller som
med datorer tidigare eller som inte känner
en bildberättelse i Word. Ta med digital-
dig trygg med datorn. Inga förkunskaper
kameran eller USB-minne med egna bilder.
behövs. Ledare: Björn Berglund
Ledare: Björn Berglund
15 TIM/5 GGR, 500 KR
15 TIM/5 GGR, 500 KR
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
TISDAG 13.30 ARR NR: 16143
FREDAG 09.30 ARR NR: 16155
Preliminärt startdatum 15 september
DATOR FORTSÄTTNING
En cirkel för dig som redan har datorvana
men vill fräscha upp grundkunskaperna
och komma vidare. Datorvana/kunskaper
motsvarande grundkursen är ett minimikrav. Ledare: Björn Berglund
15 TIM/5 GGR, 500 KR
Vi fortsätter att arbeta i bildbehandlings-
Preliminärt startdatum 6 november
SENIORPODDEN
Podcast, kallas även podradio eller närradio, men handlar om att göra sina egna
radioprogram och sända via webben. Vi lär
oss enklare inspelningsteknik, redigering,
hur man lägger upp sin pod och annat man
ska tänka på när man vill komma igång. Vi
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
har all inspelningsteknik, men du jobbar
TISDAG 13.30 ARR NR: 16144
på din egen dator. Ledare: Björn Berglund
Preliminärt startdatum 27 okt
15 TIM/5 GGR, 500 KR
BILDHANTERING GIMP, NYBÖRJARE
TISDAG 09.30 ARR NR: 16137
Vi lär oss hantera, redigera och presentera
bilder med hjälp av datorn i det kostnadsfria bildbehandlingsprogrammet GIMP. Ta
gärna med digitalkamera eller USB-minne
med egna bilder. Ledare: Björn Berglund
15 TIM/5 GGR, 500 KR
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
FREDAG 09.30 ARR NR: 16154
Preliminärt startdatum 18 september
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
Preliminärt startdatum 15 september
IPAD/IPHONE
Cirkeln ger dig en introduktion i användandet av IPad/IPhone. Hur hanterar
du inställningar, vilka appar är bra, hur
använder du nätverk hemma och på stan?
Ta med dig Ipad eller Iphone.
Ledare: Jan Hagström
15 TIM/5 GGR, 500 KR
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
TORSDAG 10.00 ARR NR: 15701
Preliminärt startdatum 17 september
13
ANDROID SURFPLATTA OCH SMARTPHONE
KONVERSERA PÅ FRANSKA
Introduktion i användandet av surfplatta/
För dig som vill konversera på franska om
smartphone. Hur hanterar du inställ-
olika ämnen! Ledare: Marit Westling
ningar, vilka appar är bra, hur använder du
10 TIM/5 GGR, 300 KR
nätverk hemma och på stan? Ta med surf-
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
platta/smartphone. Ledare: Jan Hagström
TISDAG 13.00 ARR NR: 16135
15 TIM/5 GGR, 500 KR
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
TORSDAG 14.00 ARR NR: 16152
Preliminärt startdatum 17 september
Preliminärt startdatum 15 september
BÖRJA OM FRÅN BÖRJAN MED FRANSKAN!
För dig som är osäker och vill borsta av
dina kunskaper i franska. Målet är att kon-
SLÄKTFORSKNING NYBÖRJARE
versera på franska. Ledare: Marit Westling
Kanske finns det spännande historier i din
10 TIM/5 GGR, 300 KR
släkt? I den här cirkeln får du lära dig att
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
leta efter dina rötter. Ett studiebesök till
Riksarkivet i Arninge. Material- och
studiebesökskostnad på totalt 300 kr tillkommer. Eventuell studielitteratur betalas
till ledaren på plats. Ledare: Odd Olsen
21 TIM/7 GGR, 600 KR
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
MÅNDAG 09.30 ARR NR: 16139
Preliminärt startdatum 14 september
SLÄKTFORSKNING FORTSÄTTNING
Fortsätt att leta efter dina rötter. Tillsammans kommer vi överens om vad innehållet i cirkeln ska vara. Förkunskaper
motsvarande grundkursen krävs. Ett
studiebesök till stadsarkivet. Material- och
studiebesökskostnad på totalt 300 kr till-
TISDAG 14.45 ARR NR: 16132
Preliminärt startdatum 15 september
ENGELSKA - KONVERSATION NYBÖRJARE
För dig som är osäker och vill börja om
från början. Inga förkunskapskrav.
Ledare: Alexander Chamberlain
15 TIM/5 GGR, 400 KR
ESPLANDEN 3C, SUNDBYBERG
MÅNDAG 10.00 ARR NR: 16134
Preliminärt startdatum 14 september
ENGELSKA - KONVERSATION
För dig som vill få upp flytet i talet och
utöka ditt ordförråd. Du lär dig varför, när
och hur du använder engelska på ett korrekt sätt. Ledare: Alexander Chamberlain
15 TIM/5 GGR, 400 KR
kommer. Eventuell studielitteratur betalas
ESPLANDEN 3C, SUNDBYBERG
till ledaren. Ledare: Odd Olsen
MÅNDAG 13.30 ARR NR: 16136
21 TIM/7 GGR, 600 KR
Preliminärt startdatum 14 september
ESPLANADEN 3C, SUNDBYBERG
MÅNDAG 13.00 ARR NR: 16156
Preliminärt startdatum 14 september
FÖR ATT GÅ EN CIRKEL HOS SENIORAKADEMIN KRÄVS ATT DU ÄR MEDLEM.
KULTURRESA TILL ISTANBUL
25 - 28 SEPTEMBER
OPERA & BALETT - LIVE PÅ BIO
I Istanbul möter historien nutiden. Här
York.(textad på svenska)
blandas minnen från Romarriket, från
3 OKTOBER 19.00
sultanernas mäktiga imperium med den
TRUBADUREN av GIUSEPPE VERDI
moderna pulserande staden. Här finns
Hagia Sofia, Topkapi och Blå moskén
men också de stora basarerna, det
Direktsänd opera från Metropolitan i New
17 OKTOBER 19:00
OTELLO av GIUSEPPE VERDI
överdådiga Dolmabache-palatset och
31 OKTOBER 17.00
Bosporens glittrande vatten. Hans Lepp,
TANNHÄUSER av RICHARD WAGNER
kulturråd och konsthistoriker, leder en
resa där vi möter historien i Europas nu
största stad.
PRIS: 9950 för flyg och del i dubbelrum.
21 NOVEMBER 18.30
LULU av ALBAN BERG
Övriga direktsändningar
För mer information och anmälan kon-
28 NOVEMBER 15.00
takta Ola Olsson, 070-422 01 74,
LA BOHEME av GIACOMO PUCCINI
[email protected] eller för Senior-
Från Kungliga Operan i Stockholm
akademin Inga Lill Norlin, 070-691 99 65
11 DECEMBER 19.00
eller [email protected]
ANMÄLAN TILL ABF: 08-505 868 00
ARR NR: 31476
”STILLA NATT” JULSTÄMNING MED
MUSIK OCH SÅNG
Från Göteborgs Konserthus
BILJETTPRIS: 200 kr
FÖRFATTARKONFERENS &
BOKMÄSSA GÖTEBORG
24-27 SEPTEMBER 2015
19 DECEMBER 15.00
Följ med Seniorakademin till Bokmässan
31 DECEMBER 17.30
och delta i en Författarkonferens på ett
konferenscenter.
NÖTKNÄPPAREN av PJOTR TJAJKOVSKIJ
Balett från Kungliga Operan i Stockholm
NYÅRSKONSERT MED BERLINFILHARMONIKERNA
Från Berliner Philharmonie, Berlin
PRIS: ca 1.500 kr. I priset ingår Författar-
konferens fredag/lördag, förmiddags-
BILJETTPRIS: 250 kr inkl. program, om
kaffe och lunch samt inträde till Bok-
inte annat anges. För bokning och
förfrågningar, ring 08-583 504 00 eller
[email protected]
PLATS: Folkets hus, Kallhälls centrum.
MEDARR: Folkets Hus
mässan på fredagen. Resa och logi ingår
ej. Resa och logi bokar du på egen hand.
ANMÄLAN TILL ABF: 08-505 868 00
ARR NR: 31478
15
ABF Norra Stor-Stockholm,
Box 1162, 172 24 Sundbyberg
B|porto betalt
ABF SENIORAKADEMINS STYRELSE
ORDFÖRANDE
Björn Jangeborg
VERKSAMHETSLEDARE
Birgitta Engstrand
[email protected]
070-274 50 32
[email protected]
070-375 65 29
VICE ORDFÖRANDE
Anna-Clara Edin
LEDAMÖTER
Anita Bergkvist
[email protected]
070-969 53 03
[email protected]
070-483 55 42
Inga Lill Norlin
SEKRETERARE
Ulla Sällström
[email protected]
070-351 37 56
[email protected]
070-691 99 65
Bo Pehrson
[email protected]
070-467 15 16
Sören Svensson
[email protected]
070-948 97 34
Karin Holmberg
[email protected]
073-339 87 12
Jan Westin
[email protected]
070-719 11 43
Berit Wijk
[email protected]
070-478 40 29
KOMMUN-/PROGRAMGRUPPER
UPPLANDS VÄSBY
JÄRFÄLLA
SUNDBYBERG
SIGTUNA
Anita Bergkvist
Ing-Marie Eriksson
Mona Blomgren
Anna-Clara Edin
Nina Dahlberg
AnnMarie Israelsson Karin Holmberg
Mary Ann Grewe
Birgitta Engstrand
Björn Jangeborg
Eivor Johansson
Marianne Helander
Inga Lill Norlin
Bo Johansson
Sören Svensson
Bo Pehrson
Lisa Wendelius
Ingvor Johansson
Ulla Sällström
Kerstin Sundman
Ulla Wessel
Jan Westin
Yngve Wallster
Berit Wijk
FYLL I, KLIPP UR, OCH LÄMNA IN REDAN NU NÄR DU BESÖKER NÅGOT AV SENIORAKADEMINS ARRANGEMANG!
.........................................................................................................................................
NYTT
FÖRNYELSE AV MEDLEMSKAP ABF SENIORAKADEMIN
2015
2016
Medlemskap i ABF Seniorakademin gör att Du mot uppvisande av medlemskortet går på
föreläsningar och guidningar till reducerat pris. För att gå i en studiecirkel eller delta i en resa
hos Seniorakademin behöver Du också vara medlem. Medlemskap kostar 60 kr per kalenderår.
Namn:................................................................................................
Adress:...............................................................................................
Postnummer:............................................Ort:......................................
E-post
(om du vill ha information via e-post)
:................................................................
Telefon:................................................Mobil:......................................