Regionala grupperingar i Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala grupperingar i Sydöstra
sjukvårdsregionen
Version 2015-05-06
Henning Elvtegen 2015-05-06
Sydöstra sjukvårdsregionens
organisation
SVN
Samverkansnämnden (SVN) med representation
från landstingen i Östergötland, Kalmar och
Jönköping Nämnden, som är underställd
landstingsfullmäktige i Östergötland, är en politisk
nämnd med egen beslutanderätt i
regionsjukvårdsfrågor.
Regionsjukvårdsledningen
är Regionsjukvårdsnämndens
beredande organ och förser nämnden
med beslutsunderlag.
RSL/STAB
Centrumråd
bereder
ärenden
som rör RMPG
4 Centrumråd
17 RMPG
Regionsjukvårdsledningen ansvarar för
att verkställa nämndens beslut genom
direktiv till respektive landstings
verksamheter och
regionverksamheterna.
De fyra regionala centrumråden har till uppgift att ta
fram förslag på resurstilldelning, produktion och
ekonomisk ersättning för regiongemensam vård inom
sina respektive verksamhetsområden. De följer upp
produktion, ekonomi och kvalitet samt ansvarar för
regiongemensamma vårdprogram/riktlinjer. De är
även ett samarbetsforum.
Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i
regionala medicinska programgrupper.
I varje grupp finns representation från de nio sjukhusen
i regionen. RMPG bevakar exempelvis utvecklingen
inom sitt område, understödjer samarbetet i regionen
samt sammanställer regionala vårdriktlinjer.
Nationella
Samverkansgruppen för
Kunskapsstyrning (NSK)
Mats Bojestig
Christina Källgren-Pettersson
Sydöstra sjukvårdsregionens organisation
SVN
RSL/STAB
Centrumråd
CR Hjärtsjukvård
RMPG
Hjärtsjukvård
Medicinsk diagnostik
CR Hälsa psykiatri,
barnoch kvinnosjukvård
CR Kirurgi, ortopedi
och cancersjukvård
CR Rekonstruktiv
sjukvård
Barn- och
ungdomssjukvård
Hematologi
Handkirurgi
Kvinnosjukvård
Kirurgi
Neurosjukdomar
Lungsjukvård
Rehabilitering och
smärta
Onkologi
Ögonsjukvård
Psykiatri
Hälsofrämjande
strategier
Ortopedi
Urologi
Öronsjukvård
RSL och RSL-stab
RSL/STAB
Jönköping
Mats Bojestig
Jan-Erik Karlsson
(Therese Eklöv)
Susanne Yngvesson
Ann-Marie Schaffrath
Nämndsekreterare:
Lena Lindgren
Kalmar
Christina Edward
Ragnhild Holmberg
Krister Björkegren
Muris Sipo
Gunnita Augustsson
Nämndsekreterare:
Gunnita Augustsson
Östergötland
Lena Lundgren
Göran Atterfors
Henning Elvtegen
Christina Källgren-Pettersson
Nämndsekreterare:
Christina Blomqvist
US Linköping
Ditte Persson-Lindell
Samtliga personer
tillvänster är medlemmar i
RSL.
Medlemmar i röd text är
dessutom medlemmar i
RSL-stab, som bereder
RSL:s ärenden.
Centrumråd Hjärtsjukvård
CR Hjärtsjukvård
Jönköping
Jan-Erik Karlsson
Marie Gustavsson
Kalmar
Muris Sipo
Jörg Karlsson
Östergötland
Göran Atterfors
Gunvor Rundqvist
US
Karin Pettersson
Stefan Franzén
Medicinsk diagnostik
Robert Ring
Representant från RMPG
Hälsofrämjande strategier:
Anna-Marie Norén
Bereder ärenden
som rör RMPG
hjärtsjukvård
och medicinsk diagnostik
RMPG Hjärtsjukvård
Jönköping
Jan-Erik Karlsson
Marie Gustafsson
Dawid Kusiak
Håkan Sjöstrand
Mats Norman
Kalmar
David Olsson
Marija Jakovlevski Hedbäck
Karl Landergren
Henriette van der Wal
Östergötland
Mats Broqvist
Åsa Törnqvist
Rose-Marie Pettersson
Hans Granfeldt
RMPG Medicinsk
diagnostik
Jönköping
Michael Edholm
Anna Österström
Kalmar
Gunnita Augustsson
Magnus Persson
Muris Sipo
Östergötland
Robert Ring
Liselotte Joelsson
Röd text = sekreterare
Grön text = ordförande
Centrumråd hälsofrämjande strategier,
psykiatri, barn- och kvinnosjukvård
CR Hälsa psykiatri, barnoch kvinnosjukvård
Jönköping
VAKANT (T Eklöv avgående)
Christina Gunnervik
Noomi Carlsson
Kalmar
Ragnhild Holmberg
Gunnel Lindell
Florence Eddyson Hägg
Östergötland
Lena Lundgren
Göran Atterfors
Ninnie Borendal Wodlin
Jolanda van Vliet
Henning Elvtegen
Anna-Karin Forsmark
Anna Bengtsson
Gunvor Rundqvist
RMPG Barn- och
ungdomssjukvård
Jönköping
Noomi Carlsson
Annika Lind
Kalmar
Marie Törnlöf
Johan Bobeck
Jan-Åke Hammersjö
Birgitta Hjalmarsson
Östergötland
Christina Johansson
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
US
Susanne Malmgren
(Ditte Persson-Lindell, avgående Centrumchef)
(Elisabeth Kristiansen, tillträdande Centrumchef)
Bereder ärenden
som rör RMPG
barn- och ungdomssjukvård,
kvinnosjukvård,
psykiatri och hälsofrämjande strategier
RMPG
Kvinnosjukvård
RMPG Psykiatri
Jönköping
Bo Kenneth
Knutsson
Signe Axelsson
Christina Edekling
David Rydin
Freddy Johansen
Johan Björck
Marit Gustafsson
Vagn Liest
Elin Fröding
Fredrik Ståhlfors
Zsolt Herszén
Jönköping
Birgitta Gustavsson-Borg
Maria Engman
Christina Gunnervik
Kalmar
Gunnel Lindell
Lena Arvidsson
Östergötland
Henning Elvtegen
Anders Martinsson
Agneta Werner
Ninnie Borendal Wodlin
Kalmar
Florence EddyssonHägg
Bo Lundin
Svante Bäck
Chris Landergren
Charlotta Brunner
Affe Lindén
Röd text = sekreterare
Grön text = ordförande
Östergötland
Anna-Karin
Forsmark
Carin Tyrén
Håkan Samuelsson
Jan Cederborg
Anniqa Foldemo
Bjarne Nilsson
Olinder
Rita Alp
Roberto Felizia
Ursula Thienemann
Marita Ström
(Elisabeth
Kristiansen
avgående BUPchef)
RMPG
Hälsofrämjande
strategier
Jönköping
Jesper Ekberg
Anne Wilderoth
Kalmar
Krister Björkegren
Anna-Maria Norén
Östergötland
Jolanda van Vliet
Anna Bengtsson
Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård
CR Kirurgi, ortopedi
och cancersjukvård
Hematologi
Kirurgi
Lungsjukvård
Onkologi
Ortopedi
Urologi
Jönköping
Susanne Yngvesson
Bruno Larsson
Jönköping
Jesper Aagesen
Leif Engquist
Ulrika Orrhede
Jönköping
Susanne Almers
Jan Wiberg
Roger Gunnarsson
Stefan Rustscheff
Jönköping
Freddi Lewin
Eva Ulff
Per Nodbrandt
Jönköping
Jens Christian Larsen
Daniel Wärnsberg
Åke Denver
Helena Sundqvist
Jönköping
Bruno Larsson
Kalmar
Christina Edward
Leni Lagerqvist
Claes Hjalmarsson
Jönköping
Lars Abrahamsson
Erik Wellander
Ahmad Kassem
Torbjörn Eriksson
Kalmar
Johan Häggström
Jonas Alsenhed
Petra Hinnen
Östergötland
Göran Atterfors
Gunnar Adell
Gunvor Rundqvist
Östergötland
Franz Rommel
Kenth Fredriksson
Anders Johnsson
Niklas Theorin
Kalmar
Bengt Arvidsson
Johan Berggren
Magnus Fröstorp
Claes Hjalmarsson
Kalmar
Niels Hornstra
Urban Wennerström
Fredrik Olsson
Olof Torstensson
Östergötland
Pär Myrelid
Conny Wallon
Jessica Frisk
Per Sandström
Östergötland
Helena Engström
Karin Cederqvist
Thomas Gars
US
Malin Sucksdorff
Ann Josefsson
Representant från RMPG
Hälsofrämjande strategier:
Matti Leijon
Bereder ärenden
som rör RMPG
hematologi, kirurgi,
lungmedicin, onkologi,
ortopedi och urologi.
Röd text = sekreterare
Grön text = ordförande
Kalmar
Leni Lagerqvist
Magnus Lagerlund
Therese Henriksson
Östergötland
Måns Agrup
Per Rosenberg
Gunnar Adell
Kalmar
Dan Eriksson
Dan Johannesson
Johan Alkstedt
Östergötland
Charlotte Sand
Anders Olai
Lisa Bergander
Helén Johansson
Andreas Meunier
Ann Hertzman
Björn Werner
Håkan Ledin
Kalmar
Vedran Azinovic
Hendrik Bamberg
Östergötland
Anna-Karin,
Woodhouse Löfsved
Reidar Källström
** Ytterligare medlemmar finns.
Centrumråd rekonstruktiv sjukvård
CR Rekonstruktiv
sjukvård
RMPG Handkirurgi
Jönköping
Jan-Erik Karlsson
Susanne Yngvesson
Håkan Löfgren
Jönköping
Markus Engquist
Åke Deiver
Katarina Saelström
Kalmar
Henrik Holmberg
VAKANT
Kalmar
Gunnita Augustsson
Andra Irbe
Stefan Broqvist
Johan Lilieqvist
Östergötland
Göran Atterfors
Gunvor Rundqvist
Henrich Wilander
US
Peter Blomberg
Eva-Lena Zetterlund, tf
Centrumchef, Sinnescentrum
Östergötland
Thomas Hansson
Magnus Berggren
Mats Håkansson
RMPG
Neurosjukdomar
RMPG Rehabilitering
och smärta
Jönköping
Maria Bergelin-Axelsson
Helena Bruhn
Lilian Carlsson-Pähn
Örjan Skogar
Jönköping
Ann-Britt Ekvall
Agneta Siebers
Jan Burensjö
Kalmar
Agatha Wachowiak
Bongomin Otto
Per Svensson
Östergötland
Wiktoria Jakobsson
Tomas Kaugesaar
Cecilia Lang
Jan Hillman
Patrick Vigren
Kalmar
Hanni Hattar
Johanna Bergqvist
Maria Afrell
Hjalmar Åselius
Östergötland
Wolfram Antepohl
Björn Gerdle
Kersti Samuelsson
Bereder ärenden
som rör RMPG
handkirurgi,
neurosjukdomar,
rehabiliteringsmedicin,
ögonsjukvård och
öronsjukvård.
Röd text = sekreterare
Grön text = ordförande
RMPG Ögonsjukvård
RMPG Öronsjukvård
Jönköping
Jönköping
Jesper DuRietz
Ola Sunnergren
Anders Karlsson
Jerzy Puzio
Ahmad Kassem
Susanne Kauppinen-Svensson
Kalmar
Leena Tjärnén
Gunnita Augustsson
Hans Eriksson
Karin Rahm Björneld
Sven Tylstedt
Kalmar
Anita Bergsell
Östergötland
Elina Mäki Torko
Johan Moberg
Wieslava Krause
Susanne Lagergren Gross
Östergötland
Sven Jarkman
Kristina Teär Fahnhjelm
Övriga regionala grupper
Grupp
Jönköping
Kalmar
Östergötland
US
RCC Ledningsgrupp
(Regionalt Cancercentrum)
Mari Bergeling
Bruno Larsson
Göran Henriks
Ragnhild Holmberg (ordf.)
Magnus Lagerlund
Leni Lagerqvist
Robert Ring
Per-Anders Heedman
Franz Rommel
Ann Josefsson
Yvonne Subay
(patientrepr.)
Susanna Ljunggren
(patientrepr.)
Peter Söderkvist
(Hälsouniversitetet)
Srinivas Uppugunduri (VC, RCC)
Regional DRG grupp
Vera Moqvist
Lotta Sjökvist
Victor Nordling
Anna-Carin Alzén
Anita Bergsell
Muris Sipo
Philip Johansson
Kerstin Jonsson
Göran Atterfors
VAKANT
Regional Ekonomi och
uppföljningsgrupp
Vera Moqvist
Victor Nordling
Anna-Carin Alzén
Muris Sipo
Ulf Månsson
Göran Atterfors
Regionalt Metodråd
Raymond Lenrick
Ann-Sofie Kammerlind
Ingrid Wåhlin
Björn Löfqvist
Elvar Teodorsson
Per Carlsson
Per-Anders Heedman
Rune Sjödahl
Lena Lindgren
Regionalt Diabetesråd
Anders Tengblad
Helen Johansson
Herbert Król
Leni Lagerqvist
Carl-Johan Östgren
FORSS
Karin Åkesson
Peter Blomstrand
Thomas Schön
Pär Wanby
Lena Lindgren (sekr.)
Jan Marcusson
Ann-Britt Wiréhn
Margareta Kristenson (LiU)
Björn Gerdle (LiU)
Regionalt projekt
Sällsynta diagnoser/
Neuromuskulära sjukdomar
LÄNK
Ledamöter i Regionalt
biobanksråd (till höger)
Aktiva vid Regionalt
biobankscentrum (nedan)
Gunilla Bergström, Gunilla Davour
Nosrat Shahsavar
Johan Aronsson
Maria Öreberg
Olof Danielsson
(aktiv i projekt NMD tom
juni 2015)
(aktiv i projekt NMD tom
juni 2015)
(aktiv i projekt NMD tom juni 2015)
Eva Möller
Jeanette Karlsmo
Ann-Kristin Svensbergh
Lena Lundström
Gunilla Bergström (ordf.)
Srinivas Uppugunduri
Magnus Oweling
(HU-ledamot under tillsättande)
Christina Alnervik
Cecilia Gunnarsson
Charlotte Lilja
Rebecka Pestoff
Peter Blomberg
Carin Petersson
Övriga regionala grupper, forts.
Grupp
Jönköping
Kalmar
Regionalt Biverkningscentrum
Östergötland
Ingela Jakobsson
Anna Jönsson
Regional Expertgrupp
cancerläkemedel
Freddi Lewin
Mårten Lindström
Charlotte Bratthäll
Ellen Vinge
Curt Peterson
Henrik Lövborg
Kourosh Lofti
SLUG
(Sydöstra sjukvårdsregionens
läkemedelsupphandlingsgrupp)
Thomas Axelsson
Sofia Tidstrand
Anna Ersson
Mari-Mall Winner
Johanna Orraryd
Anna Mossberg
Regionalt Nätverk
nämndsekreterare
Lena Lindgren
Gunnita Augustsson
Christina Blomqvist
Regionalt
Registercentrum Sydost,
styrelse
Göran Henriks (ordf.)
Boel Andersson Gäre
Christina Edward
Krister Björkegren
Annica Öhrn
Ditte Persson-Lindell
Anders Tennlind (VC)
Regionalt Nätverk för RMPGsekreterare
Susanne Almers
Marie Gustafsson
Noomi Carlsson
Ann-Britt Ekwall
Lars Abrahamsson
Gunnita Augustsson
Leni Lagerkvist
Anita Bergsell
Charlotte Sand
Henning Elvtegen
Kenth Fredriksson
Anna-Karin Forssmark
Anna-Karin Löfsved
Anna Bengtsson
Wiktoria Jakobsson
Regional Traumagrupp
Axel Ros
Björn Orrhede
Linda Lundgren
Thomas Axelsson
Bengt Arvidsson
Johan Christiansson
Kent Johansson
Conny Wallon
Peter Andersson
Per Loftås (ordf.)
Regional Upphandlingsgrupp
medicintekniska produkter och
medicinska implantat
Carina Mattsson
Anna Grönblad
Jan Norgren
Helen Widin
US
Sydöstra sjukvårdsregionen har också
representanter i Nationella Programråd (NPR) och
Nationella kompetensgrupper (NKG) i den
nationella organisationen för Kunskapsstyrning.
Länk till dessa grupperingar finns här
Sjukvårdsregionens representanter återfinns på
följande bilder:
Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK)
Programområden
Hjärta/Kärl
Endokrina/
metabola
Psykisk hälsa
Lungsjukdomar
Nationella programråd
NPR Stroke
NPR Diabetes
NPR Astma och KOL
Värd Stockholm/Gotland
Värd Sydöstra
Värd Uppsala/Örebro
(under etablering)
Expertgrupper
Expertgrupper
Expertgrupper
NPR Barn och
ungdom
NPR ADHD
(under etablering)
NPR Depression
och ångest
(under etablering)
Nationella kompetensgrupper
NKG Nationella Biobanksrådet
NKG Strama, Värd Norra
NKG Värdering av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, Värd SKL
NKG Primärvård (beslutad och under etablering), Expertgrupp ”Uppföljning”
NKG Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvård (beslutad och under etablering)
NKG Sällsynta diagnoser (under utredning)
NKG Smärta (under utredning)
Cancer RCC
25 Nationella
arbetsgrupper
Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK)
Programområden
Hjärta/Kärl
Endokrina/
metabola
Psykisk hälsa
Lungsjukdomar
Cancer RCC
25 Nationella
arbetsgrupper
Nationella programråd
NPR Stroke
Värd Stockholm/Gotland
Expertgrupper
NPR ADHD
NPR Diabetes
NPR Astma och KOL
Värd Sydöstra
Värd Uppsala/Örebro
(under etablering)
Expertgrupper
Expertgrupper
NPR Barn och
ungdom
(under etablering)
NPR Depression
och ångest
(under etablering)
Ulla Bigelius
(regionens ledamot)
IzaBella Magyarovari
(regionens ledamot)
Ulrica Stefansson (kp RJL)
Leni Lagerqvist (kp Kalmar)
Kenth Fredriksson (kp RÖ)
Ulf Rosenkvist (RÖ, regionens
ledamot)
Göran Oldaeus,
RJL, (regionens ledamot)
Susanne Almers (kp RJL)
Herbert Król (kp Kalmar)
Ingemar Karlsson (kp Kalmar)
Kenth Fredriksson (kp RÖ)
Susanne Almers (kp RJL)
Leni Lagerqvist (kp Kalmar)
Henning Elvtegen (kp RÖ)
Christoffer Martinelle
(RÖ, nationell processtödjare för
NPR diabetes)
Administrativa kontaktpersoner (kp) för respektive NPR har utsetts
Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK)
Nationella kompetensgrupper
NKG Nationella Biobanksrådet
NKG
NKG Värdering av
NKG
NKG
Strama, Värd Norra
Håkan Hanberger,
(Professor infektion, RÖ)
Mattias Eknefelt
(barnläkare, RJL)
internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, Värd SKL
Primärvård (beslutad och under etablering), Expertgrupp ”Uppföljning”
Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvård (beslutad och under etablering)
NKG Sällsynta diagnoser (under utredning)
Göran Pettersson,
(LTK)
Robert Johansson,
(psykolog, RÖ)
Patrik Glasberg,
(LTK, primärvårdsstrateg)
Per Karlsson (RÖ, specialist
allmänmedicin)
Christin Anderhov Eriksson
(dietist, RÖ)
Hans Lingfors,
(specialist allmänmedicin, RJL)
Matti Leijon,
(RCC Sydösts representant)
NKG Smärta (under utredning)
Administrativa kontaktpersoner för respektive NKG har ännu inte utsetts!
Slut