3) Vilket värde har siffran 7 i talet a) 17

Läxa till v.36
Namn:_________________________________________Klass:___________
Vilket tal är störst?
1a) 7,944 eller 7,95
b) -3 eller -5
c) -7 eller 0
2) Visa hur du räknar ut
a) 201 – 193
b) 6 ∙ 700
c)
d) 321 – 123
3) Vilket värde har siffran 7 i talet
a) 17 500
b) 679
4) Förklara varför siffran 3 är mer värd än siffran 7 i talet 143 789
c) 112 752
5) Priset på ett gymkort ökade från 3480kr/år till 3720kr/år. Hur många % ökade priset med
(avrunda till hela procent)?
6) Priset på en kjol sänktes med 76kr till 249kr. Nr Asta skulle räkna ut sänkningen i procent
räknade hon så här:
Stämmer det som Asta kom fram till? Motivera ditt svar.
Hur många % är(Uträkning)
7a) 15kr av 50kr
b) 84kr av 400kr
Lycka till!
Med vänlig hälsning Din Boss