Styrelse och sektioner för Jäderfors SK år 2013

Styrelsen 2015
Ulla Ardesjö Hesslow
070-671 88 96
[email protected]
Lennart Olsson
026 – 21 60 67 / 26 39 03
[email protected]
Irene Brodin
070 – 365 65 28
[email protected]
Pernilla Almén
026-21 47 79, 070-249 50 12
[email protected]
Veronica Östman
Ordförande
Ansvarig för JSK-Aktuellt och JSK:s hemsida
Vice ordförande
Anläggningsansvarig för Jäderfors Holme och isbanan
Ansvarig för fotbollsplan och servicebyggnaden
Kassör
Ansvarig för medlemsregister och uppvaktningar
Sekreterare
Ansvarig för Lokalt aktivitetsstöd
Vice sekreterare
070 – 687 55 73
[email protected]
Conny Andersson
070 – 355 21 55
[email protected]
Frida Persson
026 – 21 63 11 / 070 -265 09 16
[email protected]
Linda Lindberg-Johnsson
070 – 602 99 17
[email protected]
Mathilda Brodmar
073-055 77 49
[email protected]
Revisorer:
Valberedning:
Barn- och
Ungdomssektionen (BUS):
Lotteriansvarig
Kontaktperson Skidsektionen
Ansvarig för Jäderfors Holme
Ledamot
Värd för Jäderfors Holme
Isbaneansvarig
Suppleant
Värd för Jäderfors Holme
Suppleant
Ansvarig för uthyrning av Klubbstugan
Anders Hansson
Hans Pålsson
Maritha Hansson (suppleant)
Henrik Kvist (sammankallande)
Mattias Skoglund
Andreas Almén
Veronica Östman, sammankallande
070 – 687 55 73
[email protected]
Anna Kaunitz
073-546 69 08
Mathilda Brodmar
073-055 77 49
Ester Hofmann von Schantz
Sofia Bergroth
Arrangemangs-sektionen:
Skidsektionen:
Övriga funktioner:
Anna-Karin Lindström (kassör)
Henrik Kvist
Linda Eriksson Lindberg
Vilande, aktiviteterna går under BUS
Sören Nyberg, Ansvarig för gräsklippning vid idrottsplatsen samt
Jäderfors Holme
Anders Hansson, Ansvarig för Midsommaraftonens traktortåg
Hans Pålsson, Informationslänk