dag 1 framtidens läromedel 2013

2013
LÄROMEDEL
UPPSALA
FRAMTIDENS
Konferensens Twitter-tag
#framtidenslaromedel
VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS LÄROMEDEL 2013
SAMARBETSPARTNERS
GULDPARTNERS
PARTNERS
AV-HUSET
Dammsdal
ALMAeuropa
Landstinget Sörmland
jitea
utbildning
W W W. F R A M T I D E N S L A R O M E D E L . S E
DAG 1 FRAMTIDENS LÄROMEDEL 2013
08.30
Registrering
09.00
Elin Storm, projektledare Conductive hälsar välkomna och inleder konferensen. Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Uppsala vård och bildning hälsar välkomna till Uppsala
SAL A
09.10
Inledande keynote
IT-satsning för högre måluppfyllelse: så kan 1:1 stötta dig i den processen
Peyman Vahedi
Rektor
Ådalsskolan, Kramfors kommun
SAL A
09.45
Bensträckare
Spår 1 Leda med it
Moderator: Jens Persson
Uppsala vård och bildning
SAL A
10.00
Läromedlens betydelse för förbättrade
kunskapsresultat
Rickard Vinde
VD
Svenska Läromedel
Spår 2 Pedagogiken när nya läromedel
och dator flyttar in i klassrummet
Moderator: Karin Stacksteg
Uppsala vård och bildning
SAL B
Spår 3 Digitala läromedel och verktyg
Moderator: Johan Aspersand
Uppsala vård och bildning
SAL C
Spår 4 Inspirationsspår
Moderator: Håkan Mohlin
Lärarnas Riksförbund
Källkritik i en digital vardag – hur lär
vi våra elever värdera sina vänner som
källor?
Kristina Alexanderson
Gymnasielärare sv & samhällskunskap
Utbildningsansvarig & projektledare,
Webbstjärnan & .se
Kamratbedömning – ett verktyg i
­formativ undervisning
Åsa Wennersten, lärare, Skanskvarnsskolan,
Stockholms stad
Madeleine Häggström, lärare, Herrängens
skola, Stockholms stad
Qnoddarnas värld – heltäckande
­läromedel för iPad åk 1-3
Martin Nyman
Lärare och läromedelsutvecklare
Natur & Kultur
Kurragömma med Skype – nästa
­generations lärande, arbeta i tidiga år
med digitala verktyg
Patrick Dorls, förskollärare
Anna-Karin Palm, förskollärare
Väpnarens förskola, Vård & Bildning Uppsala
kommun
Förenkla flippen med Sophia.org och
Khan Academy
Jacob Linder, gymnasielärare ma & fy
Anders Grönqvist, gymnasielärare ma & fy
Celsiusskolan, Uppsala kommun
Liv med autism – att undervisa elever
som utmanar och berikar skolan
Fatima Khayari
Mediepedagog
Utbildningsradion AB (UR)
Dela-med-sig-kultur – hur kan man som
lärare dela med sig och ta del av andras
kunskap?
Helena Kvarnsell
Lärare
Björknässkolan, Nacka kommun
Uppkopplad – avkopplad – ett
­helhetstänk kring lärande & it i skolan
med iPads fullt ut
Jesper Eklund
IT-pedagog
Anna Nygren
Sömn & stresshanterare
GUC Uppsala, den kreativa gymnasieskolan
Språkutvecklande arbetssätt med
SMARTBoard och iPad, Extreme
­Collaboration!
Ola Brorson, lärare, IKT-ansvarig samt SMART
Exemplary Educator
Marie Horn, lärare, IKT-ansvarig samt SMART
Värd
Exemplary Educator
Karl-Oskarskolan
Ny aktuell utredning kring sponsrade
läromedel!
Läromedel – från statliga granskning till
kommersiell sponsring
Anna Johnsson Harrie
Lektor i samhällsämnenas didaktik
Linköpings Universitet
Sveriges största läromedelsprojekt kring
digitalt lärande som inkluderar alla elever
Stellan Wigh, läromedelsansvarig Digilär
Mikael Wahss, webbansvarig Digilär
Nya metoder för matematik­
undervisningen genom EU-finansierat
projekt – interaktiva web-baserade
matematikböcker för gymnasiet
Ralph-Johan Back, professor i datavetenskap,
Värd
Åbo Akademi
Tom Rydell, lektor i matematik
och fysik, Åland, Lyceum
10.45
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar
11.25
Skolverket och den digitala skolan?
Peter Karlberg
Undervisningsråd & it-expert
Skolverket
12.10
Lunch
13.10
Pedagogiska verktyg för kollegialt
­lärande ur en skolledares perspektiv
Mats Lundström
Rektor
Sjöängsskolan, Stockholms stad
13.55
Bensträckare
14.10
Utmaningarna sett från skolans
övergripande IKT-samordning – hur kan
vi arbeta för likvärdighet, it-mognad och
digital kompetens?
Johanna Karlén, IKT-samordnare, Lunds
kommun
Björn Söderlund, IT-strateg, Lidingö stad
Värd
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar
15.35
Hur ser Sveriges skolas användning
av digitala tjänster och läromedel ut i
framtiden?
Staffan Hagnell
Forsknings och utvecklingschef, .se
Skolfederationen
16.15
Bensträckare
16.30
21st Century Skills – should we measure our student’s skills and competencies, and if so – how and for whom?
Greg Butler, Director of Education Strategy, Microsoft
Mattekommissionen för att höja
mattekunskaperna och intuitiva
programmeringsspråk som skapar
engagemang hos eleverna
Jerker Porat
Högstadielärare
Karlsengskolan, Nora kommun
Paneldiskussion på temat kompetensmätningar
Greg Butler, Director of Education Strategy, Microsoft
Jan Hylén, oberoende utbildningsanalytiker och expert, Digitaliseringskonventionen
Maria Stockhaus, kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun och ordförare SKLs utbildningsberedning
Bo Jansson, ordförande, Lärarnas Riksförbund
Under ledning av: Emma Leijnse, journalist på Sydsvenska Dagbladet
SAL A
17.15
Värd
Värd
14.55
Att mäta framtidskompetenser med
inbäddade verktyg
Jan Hylén
Oberoende utbildningsanalytiker
Expert, Digitaliseringskommissionen
SAL K3/K4
Värd
Konkreta resultat från 5 internationella
skolcase – vad har fungerat,
vilka alternativ finns idag och
resultatuppföljning av Ales satsning på
skriva-sig-till-läsning
Värd
Carl-Daniel Norenberg
Public Sector Manager, Intel
Bedömning utvecklar elevernas
kunskapsutveckling och lärarnas
professionella arbete – rätt teknikstöd,
pedagogiska diskussioner och
kunskapskrav i fokus
Marie Elsgard
Svensklärare
Norrköpings kommun
SAL K3/K4
Vad behövs göras för att vända trenden i framtidens skola?
Emma Leijnse, journalist på Sydsvenska Dagbladet. I tjugo år har kunskaperna i den svenska skolan gått ner, de senaste åren med rasande fart. Emma är författare till boken Godkänt?
som ger en bild av varför svenska elevers resultat blir sämre och sämre i internationella mätningar. 17.30
Konferensens första dag avslutas
19.00
Middag på Norrlands Nation (endast för bokning via Conductive)
Värd
Värd
SAL A
DAG 2 FRAMTIDENS LÄROMEDEL 2013
08.30
Registrering för deltagare som ej deltagit dag 1
Spår 1 Leda med it
Moderator: Jens Persson
Uppsala vård och bildning
SAL A
09.00
Mitt i den digitala evolutionen – lärarens
perspektiv på vad som krävs för att ta in
de nya möjligheterna i lärandet
Annika Halld’n Albrecht
Lärare 6-9
Skarpängsskolan, Täby kommun
09.45
Bensträckare
10.00
Organisation och skolans struktur – hur
blir vi oberoende av person?
Allan Kjær Andersen
Rektor
Ørestad Gymnasium, Köpenhamn
Spår 2 Pedagogiken när nya läromedel
och dator flyttar in i klassrummet
Moderator: Karin Stacksteg
Uppsala vård och bildning
SAL B
Spår 3 Digitala läromedel och verktyg
Moderator: Johan Aspersand
Uppsala vård och bildning
SAL C
Spår 4 Inspirationsspår
Moderator: Håkan Mohlin
Lärarnas Riksförbund
Flipped Classroom ur ett
lärandeperspektiv – förbättrat och
effektiviserat lärande med snabb löpande
formativ bedömning
Karin Brånebäck
Lärare 1-7
Erikslunds skola, Täby kommun
Nya tidens nätmobbning – hur
kan skolan förebygga och hantera
kränkningar och mobbning på nätet?
Pia Widegren
Lärare/utvecklingledare/nätvandrare
Bildningsförvaltningen, Motala kommun
Pedagogiska program på webben – ökade
möjligheter för barnen
Andreas Öhman
Utvecklingschef Softogram AB
Karin Karlsson, specialpedagog
Förändrad lärarroll – zappa lärande
mellan digitala/analoga rum?
Ola Viktorsson
Lärare och profetisk läromedelsutvecklare
Bäckaskolan, Gnosjö kommun
Innovativ användning av teknik för att
inspirera ungdomar till ett hälsosammare
liv
Daniel Gomejzon
Lärare
Väsby Nya Gymnasium
SAL K3/K4
Värd
The 3D classroom – dubbla effekten på
halva tiden
Mattias Boström,
Fd rektor Högalidsskolan, Stockholms stad
Fredrik Boström
Fd rektor Vällingbyskolan, Stockholms stad
Värd
10.45
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar
11.15
Molntjänster i svenska skolan – hur kan
utvecklingen av molntjänster bidra till
elevernas lärande?
Johan Wahlström, programansvarig skola,
Center för eSamhället, Sveriges kommuner
och Landsting
Kunskapsbyggande och förflyttning F-E
hos eleverna med digital feedback –
feedbackens betydelse för måluppfyllelse
Stefan Larsson
Gymnasielärare ekonomiska ämnen
Selma Lagerlöfgymnasiet
Lärplattform i molnet för att leda och
organisera skolan på ett strukturerat sätt
Susann Jungåker, rektor, Mälardalens Tekniska
Gymnasium
Värd
Årets inspiratör 2012!
Vad händer när lärare och elever
börjar blogga och använda film i
undervisningen?
Lisa Lönn-Hopper
Lärare
Svaneskolan, Lunds kommun
Hur ser framtidens läromedel ut?
Karl Alfredsson, utvecklingschef
Lin Education
Värd
12.00
Bensträckare
12.15
Mobilt lärande – lär dig bygga en app på 20 minuter!
Claes Magnusson är utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola som har Sveriges första apputbildare. Följ med interaktivt och bygg din egen app på 20 minuter under ledning av Claes.
Prisutdelning
Prisutdelning för 2013 års bästa digitala läromedel och 2013 års inspiratör för lärare
ÅRETS
DIGITALA
LÄROMEDEL
2013
ÅRETS
INSPIRATÖR
2013
ENS LÄROMEDEL
FRAMTID
ENS LÄROMEDEL
FRAMTID
SAL A
SAL A
13.00
Lunch
14.00
Separat bokningsbara fördjupningar
Efter lunchen konferensens andra dag får du möjligheten att fördjupa dina kunskaper på eftermiddagens längre och mer djupgående pass. Du får praktiska tips och verktyg för hur du kan gå
vidare i ditt dagliga arbete.
Hur påverkas skolledarens roll av en digi­
taliserad skola och hur skapar du grunden
för en skola för framtidens kompetenser?
•Vad händer med skolledarens roll när man
digitaliserar skolan?
•Skolledaren som pedagogisk ledare – på
vilket sätt förändras rollen?
•Hur utvecklar du en framgångsrik
e-strategi för din skola/kommun?
•Hur kan nya läromedel och verktyg vara
ett stöd för nya kursplanerna?
•Så får du med alla på tåget – från den
teknikrädda till den avancerade
•Så säkerställer du att du har den digitala
kompetensen i lärarkåren och vilka
utbildningsinsatser krävs?
•Hur ser du till att eleverna har tillräckligt
hög it-mognad?
•Hur kan du mäta eleverna och lärarnas itmognad och vad gör du med resultatet?
Gabriella Ekström Filipsson
Rektor
Stordammens skola, Uppsala kommun SAL K3
16.30
Så underlättar du för den formativa
bedömningen, the big five och individuell
utvecklings läxa (IUL) med hjälp av att
flippa klassrummet
•Hur börjar du med att flippa ditt klassrum?
•Vad behöver du?
•IUP och det flippade klassrummet?
•Vad är en läxa och hur kan du på bästa
sätt individanpassa den?
•Att arbeta med the big five och få eleverna
att vilja utveckla sina kompetenser
•Göra eget flippat material eller använda
befintligt på nätet?
•Konkret material att ta del av – Khan
Academy och mycket mer – vad ska du
välja och hur gör du urvalet bland allt
befintligt material?
•Konkreta verktyg för att göra flippen
möjlig – hur bedömer du de olika
verktygen?
Karin Brånebäck
1-7 lärare
Erikslunds skola, Täby Kommun
SAL B
Förbättrade resultat och ökat
engagemang i klassrummet –
gamification (spelifiering) i praktiken
•Hur börjar du med gamification i
klassrummet?
•Vilka ingredienser måste du ha på plats?
•Vad gör du med de elever det inte fungerar
för?
•Nyckelfaktorer för att lyckas med
gamification i klassrummet
•Hur påverkar det resultatet?
•Exempel på olika tekniker att lyfta in i
klassrummet
•Praktiska verktyg för att lyfta in spel i
lärandet
Frida Monsén
Lärare
Vittra Telefonplan
SAL C
Konferensen avslutas
Tips! Boka dig kostnadsfritt på frukostföreläsning
08.00
Digital Flow – det optimala tillståndet för välmående och lärande
John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till 48 böck er om inlärning, ledarskap och skolutveckling.
Johns nästa bok kommer att heta Digital flow.
SAL C
Föranmäl i informationsdisken.
Värd
Molntjänster – vad gäller juridiskt och
praktiskt för skolan?
•Hur löser vi problematiken med PuL och
molntjänster i skolan?
•Vad måste du tänka på vid avtal för
molntjänsterna?
•Viktigaste lärdomarna vid upphandling av
molntjänsterna
•Vad kan du lägga upp i molnet och vilket
resultat kan det ge skolan?
•Vad gäller med gratistjänster på Internet?
•Riktlinjer kring användning av molntjänster
i skolan
Edward Jensinger
Rektor
Pauli Gymnasium, Malmö stad
Johan Wahlström
Programansvarig skola, Center för eSamhället
Sveriges Kommuner och Landsting
SAL K4
2013
LÄROMEDEL
UPPSALA
FRAMTIDENS
Plan 3
VAKSALA TORG
4
5
6
PERSONALHISS
14
SAL C
13
R UL L T R A P PA
PL AN 3 - PL AN 6
PERSONALUTRYMME
12
7
RULLTRA
PPA
PL AN 2 PL AN 3
3
11
2
1
12
7
5
14
8
10
4
6
9
13
3
PAUSBAR
VAKSALAGATAN
ALMAeuropa
AV-huset bild och ljudteknik
Dammsdal
E-Math
Gleerups
Ius Information AB Zcooly
Lära Mera (Kognitiva Kompaniet)
Lärarnas Riksförbund
Sanoma Utbildning
Schoolsoft
Skolplus
Slöjd.se
Softogram AB
Uppsala Vård och Bildning
2
1
KONFERENSRECEPTION
11
10
K6
SAL B
8
9
WC
PUBLIKHISS
K3/K4
STORGATAN
Plan 6
8
9
10
11
12
13
14
RWC
PAUSBAR
PERSONALHISS
7
6
5
SAL A
STORA SALEN
TRAPPA TILL
PLAN 5 & 7
COCKTAILBAR
TRAPPA TILL
PLAN 5 &
7
10
9
21
3
8
18
16
14
6
20
7
24
2
11
4
5
12
22
1
17
19
13
23
15
R UL L T R A P PA
TI L L P L A N 3
Axiell
Casio Scandinavia
Creaza
Elevdata
ett.se
Intel Sweden AB
IST for Education
Jitea Software
Lin Education
Mac Support
Master Office Digital Print Solutions
Natur & Kultur
Netsmart
Oribi AB
Samsung Electronics Nordic AB
Sensavis Visualization AB
SLI Svenska Läromedel på Internet
Studentlitteratur
Studi Komplementskolan
Svensk Talteknologi
Telenor Surf Accademy
To Communicate
UR
Urkund
INFO
PUBLIKHISS
2
1
24
23
22
3
21
20
19
4
18
W W W. F R A M T I D E N S L A R O M E D E L . S E
17
16
15