Produktblad

TSI DustTrak DRX
Partikelmätare som klarar mer. Mycket mer.
TSI DustTrak II Modell 8533 / 8534
Glöm allt du trodde dig veta
om direktvisande instrument
för masskoncentration.
TSI DustTrak DRX är inget
annat än en revolution
bland partikelmätare.
Instrumentet mäter och loggar totaldammhalt, PM10,
respirabel fraktion, PM2.5
och PM1.0. Samtidigt!
Möjlighet att ”in-line” samla
på 37 mm filter för gravismetrisk analys.
Applikationer







Arbetsmiljömätningar
Utredningar inomhusluft
Perimeterövervakning och utomhusmätningar
Trendning av övervakning
Utsläppskontroller
Filtertestning
Fjärrövervakning
Prestanda och fördelar
•
•
•
•
•
Enkel att programmera, enkel att använda
Nytt grafiskt gränssnitt med färgpekskärm
Gravimetrisk analys ”in-line”
Automatisk nollställning under drift med OZ-modul
Mät koncentrationer TSP, PM10, PM2.5, PM1.0
eller respirabel fraktion. Samtidigt.
Box 15101, 75015 Uppsala - Besöksadress: Hållnäsgatan 3
Telefon: 018-56 53 50 - Telefax: 018-52 90 90 - E-post: [email protected]
www.comfort-control.se
Specifikationer
Modell 8533/34 DustTrak DRX
Sensortyp: 90° laserljusspridning
Partikelstorlekar: 0.1 till 10 mikrometer
Område koncentration:
8530 Desktop:
0.001 - 150 mg/m3
8532 Portabel: 0.001 - 150 mg/m3
Upplösning: ±0.1% av avläst värde eller 0.001 mg/m3 (vilket som är högst)
Nollstabilitet:
±0.002 mg/m3 per 24 timmar vid 10 sekunders tidskonstant
Flöde: 3.0 l/min vid leverans. Ställbart mellan 1.4-3,0 l/min.
Flödesnoggrannhet: ±5% av förinställt värde
Tempkoefficient:
0.001 mg/m3 per °C
Temp användning: 0 - 50°C
Temp vid lagring:
-20 till +60°C
Fukt användning:
0 till 95 % RF ej kondenserande
Tidskonstant:
1 - 60 sek, valbar
Dataloggning:
5 MB inbyggt minne >60.000 datapunkter. 45 dygn vid 1 minuts intervall.
Kraftkälla AC
AC-Adapter universaltyp 115-240 VAC
Analoga utgångar:
8533: 8534: Relä eller ljud
Relä: Non-latching MOSFET
Valbar ställpunkt
-5% dödband
4-pinnars mini-DIN kontakt
Ljud
Skärm:
8530/31
8530/31
5.7” VGA tryckfärgskärm
3.5” VGA tryckfärgskärm
Gravimetrisk mätning:
8533 37 mm kassett
Hårdvarukrav för TrakPro mjukvara:
Microsof Windows XP och Vista
Tillbehör:
Utomhusväska
Loggningsintervall: 1 sekund - 1 timme, valbar
Storlek
8530/31:
135x216x224 mm
8532: 125x121x316 mm
Vikt
8533: 8534: 2 kg (1 batteri) / 2.5 kg (2 batterier)
1,5 kg med batteri
Kommunikation
8533 :
USB (värd och enhet) och Ethernet. Lagrade data tillgängligt via flashminne.
8534: USB (värd och enhet) Lagrade data tillgängligt via flashminne.
Box 15101, 75015 Uppsala - Besöksadress: Hållnäsgatan 3
Telefon: 018-56 53 50 - Telefax: 018-52 90 90 - E-post: [email protected]
www.comfort-control.se