program - Infektion.net

prog ram
m å n da
g
25 maj
08.30
Registreringen öppnar
09.30–10.45
Fika och utställningsbesök
10.45–11.00
Välkommen till Östersund
11.00–11.45
KEYNOTE LECTURE 1
”RNA: a regulator of Listeria monocytogenes virulence”
Jörgen Johansson, Umeå
Moderator: Urban Kumlin
» Lokal pb-salen
11.45–12.45
Lunch och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
12.45–14.15
SYMPOSIUM
”Ebolavirus; patogenes, diagnostik och lärdomar av aktuell epidemi”
Helena Nordenstedt, Stockholm
Thomas Tolfvenstam, Stockholm
Annette Kraus, Stockholm
Moderator: Urban Kumlin, Umeå
» lokal PB-salen
14.15–15.00
Fika och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
15.00–16.30
SYMPOSIUM
”Högriskpatogener och säkerhetsrutiner på laboratoriet”
Åsa Björndahl, Stockholm
Anders Sjöstedt, Umeå
Åsa Gylfe, Umeå
Ali Mirazimi, Stockholm
Moderator: Anders Sjöstedt, Umeå
» Lokal PB-salen
16.30
Årsmöte Mikrobiologiföreningarna
Lokal FKM: Vinterrummet • Lokal RFM: Sonaten • Lokal SFM: Sommarhagen
17.00
Mingelbuffé hos utställarna » Vinterträdgården och Foajén
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen
prog ram
07.00–07.45
ti s dag
26 maj
FRUKOSTMÖTE (föranmälan)
”Gula böckerna- referensmetodik”
Martin Sundqvist, Örebro
» Lokal Sommarhagen
07.30
Registreringen öppnar
08.00–09.30
PARALLELLA SESSIONER:
1. Patientnytta av mikrobiologiska
analyser vid sårinfektioner och IVA-vård
Rut Öien, Karlskrona
Sören Berg, Linköping
Micael Widerström, Östersund
Tor Monsen, Umeå
Lena Serrander, Linköping
Moderator: Lena Serrander, Linköping
2. Fria föredrag Mikrobiologi
Per-Eric Lindgren, Linköping
Mirva Drobni, Östersund
Magnus Evander, Umeå
Anders Sjöstedt, Umeå
Lisa Pettersson, Umeå
Moderator: Magnus Evander, Umeå
» Lokal Arnljot
» Lokal PB-salen
09.30–10.15
Fika och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
10.15–11.45
PARALLELLA SESSIONER:
1. Mikrobiologiskdiagnostik
24-7 (dygnet runt)
11.45–12.45
2. Fria föredrag Mikrobiologi
Andreas Matussek, Jönköping
Martin Sundqvist, Örebro
Mattias Karlsson, Stockholm
Moderator: Andreas Matussek,
Jönköping
Sven Bergström, Umeå
Sanna Koskiniemi, Uppsala
Anders Johansson, Umeå
Jessica Ögren, Linköping
Moderator: Magnus Evander,
Umeå
» Lokal PB-salen
» Lokal Arnljot
3. Studierektorsmöte
SPUK
» Lokal Sommarhagen
Lunch och utställningsbesök
Besök något av satellitsymposierna (föranmälan) eller inta din lunch i
» Vinterträdgården och Foajén
Värd: Abbott
Värd: Pfizer
Värd: GILEAD
”PCR-ESI: kombination av
PCR och masspektrometri
för snabb och bred diagnostik vid svåra infektioner”
”Vaccination mot pneumokocker, vad och till vem?
En diskussion utifrån nya
studiedata och riktlinjer”
”HIV and Aging?”
Måns Ullberg, Stockholm
professor Mats Kalin och dr
Lars Nyman, Pfizer
» Lokal: SONATEN 1
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
Dr Peter Kroker vid Chelsea
Westminster, London
» Lokal: vinterrummet
» Lokal: SONATEN 2
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen
prog ram
12.45–12.50
Välkommen till Östersund!
12.50–14.20
KEYNOTE LECTURE 2
”Diagnosis and treatment of fungal infections”
ti s dag
26 maj
Wouter Meersseman, Leuven, Belgien
Värd: Pfizer
Moderator: Anita Hällgren, Linköping
» Lokal pb-salen
14.20–15.00
Fika och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
15.00–16.30
SYMPOSIUM 1:
”Året som gått inom infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi”
Bakteriologi: Martin Sundqvist, Örebro
Virologi: Fredrik Elgh, Umeå
Infektion: Britt-Marie Eriksson, Uppsala
Moderator: Lena Serrander, Linköping
» Lokal: PB-salen
16.30–19.00
Postersession med förrätt
Johan Westin
Anita Hällgren,
Lena Serrander
» Lokal: Vinterträdgården och Foajén
20.00
Middag Gamla Teatern
Efter middagen underhållning: Patriks Combo
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen
prog ram
07.30
Registreringen öppnar
08.00–09.30
Fria föredrag:
on s da
g
27 maj
Utvalda från inskickade abstrakt, fyra från vardera sektion- Infektionssjukdomar och Klinisk mikrobiologi:
Moderatorer: Lena Serrander och Anita Hällgren
Infektionssjukdomar:
• ”Konsekvenser av införande av sepsislarm vid Akutmottagningen Östersunds sjukhus – Ett
försök till retrospektiv utvärdering”
Sara Mörtberg, Östersund
• ”Låga koncentrationer av betalaktam-antibiotika hos intensivvårdade patienter”
Thomas Schön, Kalmar
• ”Erfarenheter från Sprutbytet i Malmö: 20 års perspektiv”
Marianne Alanko Blomé, Malmö
• ”Epidemiologi och ekologi för tularemi i Sverige 1984–2012”
Maria Furberg, Umeå
Klinisk Mikrobiologi: Se programbok
» Lokal: PB-salen
09.30–10.15
10.15–11.45
Fika och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
”Grand round” – Paneldiskussion utifrån inskickade fallbeskrivningar
Moderator: Ulf Ryding, Östersund
Panel med infektionsläkare och representanter från riksföreningarna för mikrobiologi
» Lokal: pb-salen
11.45–13.15
Lunch och utställningsbesök samt SILF:s årsmöte
» Lokal: Arnljot för SILF:s årsmöte
» Lokal: SOMMARHAGEN för ST Norra regionen
» för övriga lunch i Vinterträdgården och Foajén
13.15–14.15
Justus Ström-föreläsning 2015:
”Pneumococcus, an altogether amazing cell”
Mats Kalin, Stockholm
» Lokal: PB-salen
14.15–15.00
Fika och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
15.00–16.30
INTERAKTIVA FALLSEMINARIER (föranmälan)
(Parallella sessioner)
1. Virala CNS-infektioner
Marie Studahl, Göteborg
Elisabeth Aurelius, Stockholm
2. Infektioner hos
immunsuprimerade
3. Främmande kroppsinfektioner
Gisela Otto, Lund
Lisa Swartling, Stockholm
Ulrika Snygg-Martin, Göteborg
Bo Söderquist, Örebro
Lokaler medd. senare
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen
prog ram
16.30–17.30
Mingel med fördrink hos utställarna » Vinterträdgården och Foajén
17.45
Extra tillval (föranmälan)
on s da
g
27 maj
(Samling 17.45 i entrén kongresshallen och avresa med buss)
Besök Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen på Frösön eller en ”taste workshop” med Jämtländska
smaker och presentation av Östersunds historia. Därefter gemensam middag på Jamtli (kl 20.00).
18.00
Årsmöte Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
» Lokal: vinterrummet
tor s da
g
28 maj
07.30
Registreringen öppnar
08.00–09.30
Symposium 2
”Ebola/Hemorragisk feber”
Moderator: Ulf Törnebladh, medicinsk sakkunnig, Enheten för Smittskydd, Socialstyrelsen
”Socialstyrelsens roll och handläggningsrekommendationen.”
Ulf Törnebladh
”Folkhälsomyndighetens erfarenheter av ebola-epidemin inkl. kapacitet till tidig diagnos.”
Thomas Tolfvenstam, medicinskt ansvarig, enheten för högpatogena virus, Folkhälsomyndigheten
”Högisoleringsenheten i Linköping-lärdomar från ett förhöjt beredskapsläge.”
David Ekqvist, ST-läkare, Infektionskliniken, Linköping
”Klinisk handläggning av misstänkta fall.”
Anders Thalme, överläkare, infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
”Kliniskt kunskapsnätverk för högsmittsamma allvarliga infektioner och hur stärker vi
beredskapen i Sverige?”
Thomas Tolfvenstam
» Lokal: PB-salen
09.30–10.15
Fika och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen
prog ram
10.15–11.45
PARALLELLA SESSIONER (föranmälan):
1. Ungt forum
(för ST-läkare)
”Tema HIV”
Per Björkman,
Malmö
11.45–12.45
tor s da
g
28 maj
2. ”Intressanta fynd
3. Ӂrsredovisning och
från Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar”
två vetenskapliga presentationer ur InfCare
HIV och InfCare hepatit
vardera”
Per Arneborn, Örebro,
Martin Glimåker, Stockholm och Lars Olaisson,
Göteborg
• InfCareHIV
• Årsredovisning av
behandlingsresultat och
planerad utveckling.
Registerhållare, PhD,
Överläkare Veronica
Svedhem Karolinska
Universitetssjukhuset
• Analys av behandlingsresultat i relation till livskvalite. PhD Överläkare
Åsa Mellgren, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
• Svenska” Elite Controlls”
egenskaper och utfall.
Specialistläkare Jan
Vesterbacka, Karolinska
Universitetssjukhuset
• InfCareHepatit
• Registerkandidat under
utveckling. Registerhållare PhD och Överläkare Veronica Svedhem,
Karolinska Universitetssjukhuset
• Utfall av DAA behandling av Hepatit C. Prof
Ola Weiland, Karolinska
Universitetssjukhuset
4. För sjuksköterskor:
Årsmöte IFIS
Lokaler
meddelas
senare
Lunch och utställningsbesök
Besök något av satellitsymposierna (föranmälan) eller inta din lunch i
» Vinterträdgården och Foajén
Värd: Thermo Fisher
Scientific
”Procalcitonin, a biomarker for antibiotic
effectiveness within
sepsis and LRTI”
Philipp Schuetz, University
of Basel, Switzerland
» Lokal: Sommarhagen
Värd: Janssen
”MDR-tuberkulos
uppdatering”
Maria Norrby, Karolinska
Universitetssjukhuset
”Bedaquiline ett nytt
alternativ vid MDR-Tb”
Stefan Lindbäck, MD, PhD,
Janssen
Värd: Gilead
“Real world experience
with sofosbuvir-containing
treatment for chronic HCV
infection in Germany”
Dr. Markus Cornberg, Hannover
Medical School, Hannover, Tyskland
» Lokal: Sonaten 2
» Lokal: Sonaten 1
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen
prog ram
12.45–14.15
tor s da
g
28 maj
Symposium 3
Tuberkulos
Per Björkman, Malmö
”Latent tuberkulos”
Peter Wiksell, Malmö
”TB ur smittskyddsläkarens perspektiv”
Ingela Berggren-Palme, Stockholm
”Nya perspektiv för behandling av TB”
Thomas Schön, Kalmar
» Lokal: PB-salen
14.15–15.00
Fika och utställningsbesök » Vinterträdgården och Foajén
15.00–16.30
PARALLELLA SESSIONER:
1. Symposium 4
2. För sjuksköterskor
”Antibiotikakontroverser, pro et contra”
Moderator: Ulf Ryding, Östersund
”Smittspårning TBC – falldragning och rutiner”
Terese Östman och Tina Magnusson,
Östersund
”Piperacillin-tazobactam vs iv cefalosporiner”
Mats Kalin, Stockholm och Lars-Eric Olofsson, Östersund
”Aminoglykosider vid andra tillstånd än svår sepsis”
Bengt Hill, Östersund och Gunnar Jacobsson, Skövde
» Lokal: arnljot
» Lokal: PB-salen
16.30
Uppdrag Östersund – Lagtävling
(lagen sammansatt av kongressorganisationen) där det gäller att samla poäng genom att orientera sig
fram till kända monument i Östersunds centrum. Lagen kan också samla poäng genom att hela laget eller delar av laget deltar i Infektionsloppet (föranmälan). Fritt planerat av lagen under kvällen och slutfört
senast 20.00.
Infektionsloppet: 17.30, samling vid Gamla Teatern och Clarion, start 17.45 i Badhusparken.
Sträcka: 5 km stadslöpning.
20.00
Avslutningsmiddag, Restaurang Arctura
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen
prog ram
fre dag
29 maj
07.30
Registreringen öppnar
08.00–09.30
PARALLELLA SESSIONER:
1. Keynote lecture 3
”Hepatitis C management in 2015”
2. För sjuksköterskor:
”Smittspårning”
Stefan Zeuzem, Frankfurt, Tyskland
Värd: Abbvie
Moderator: Johan Westin, Göteborg
Peter Gröön, Jurist vid
Smittskydd Stockholm
» Lokal: Arnljot
» Lokal: PB-salen
09.30–10.15
Fika och utställningsbesök
» Vinterträdgården och Foajén
10.15–11.45
Symposium 5
“Clostridium difficile”
Moderator: Johan S Bakken, Minnesota, USA
Värd: Astellas
”Vårdhygieniska aspekter av CDI”
Anders S. Johansson, Umeå
”Diagnostiska aspekter av CDI”
Torbjörn Norén, Örebro
Lokal: PB-salen
12.00–12.10
Avslutning och ”Välkommen till Helsingborg 2016”
12.10–13.00
Avslutande lunch
= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi
= Gemensamt program för alla föreningar
= Svenska Infektionsläkarföreningen