Kungsholms Baptistkyrka RPG:s höstprogram 2015

RPG
MITT i VECKANTRÄFFEN
Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår
tillvaro, då är RPG en organisation, som kan passa Dig. RPG är en
riksomfattande partipolitiskt obunden pensionärsverksamhet,
som samverkar med övriga pensionärsorganisationer och verkar
för en tryggad framtid som äldre. RPG är öppet för alla oavsett
ålder och livsåskådning. Vi inbjuder till medlemskap i vår RPGförening. Medlemsavgiften är f n 175:- kronor. Som medlem kan
du bl.a. teckna förmånliga försäkringar i Gjensidige och du får
”Smart Senior”, vilket ger rabatt i olika företag. Tidningen
Seniorposten utkommer med fem nummer per år och kostar
75:- kronor.
Vi träffas onsdagar kl 13.00 udda veckor. Vi samverkar med
Norrmalmskyrkans Seniorförening, som har träffar på
tisdagar kl 12.30 jämna veckor.
Mitt i veckan-träffen är ansluten till
Riksförbundet PensionärsGemenskap
och dess program genomförs i samverkan med Bilda.
RPG:s höstprogram 2015
Kungsholms Baptistkyrka
Bergsgatan 59
112 31 Stockholm
Tel 08-653 42 42
Du är alltid välkommen till
Kungsholms baptistförsamlings olika samlingar.
Se församlingens hemsida
Tag med din vänner till Mitt i veckan-träffarna
Ytterligare information lämnas av
Allan Samuelsson
Märta Johansson
Tel 08 32 72 75
Tel 08 716 88 03
Hemsida:http://www.kungsholmsbaptist.se
E-post:[email protected]
Program hösten 2015
Onsdagen den 4 november kl 13.00
Onsdag 9 september kl 13.00
Möten med människor
bakom rubrikerna
TV-journalisten Annika Hagström
Bibelbruk och bibelöversättningar
Var det bättre förr?
Generalsekreterare Anders Blåberg
i Svenska Bibelsällskapet
Värd: Allan Samuelsson
Värd: Birgit Karlsson
Fredagen den 23 september
Torsdagen den 12 november prel.
RPG:S distrikt Stockholm/Gotland
HÖSTMÖTE
Program och plats meddelas senare
Ögats sjukdomar
Ögonläkaren Emmanuel Kai-Lewis
vid S:t Eriks ögonsjukhus
Sång: Per Arne Sjöström
Värd: Allan Samuelsson
Onsdagen den 18 november kl 13.00
Onsdag 7 oktober kl 13.00
Väckelsegreven
Nikolaus von Zinzendorf
Klas Lindberg, präst i Brödraförsamlingen
Sång:
Värd: Märta Johansson
Cuba – ett land i förändring
Ann och Christer Sjöström berättar
och visar bilder från sin resa
I anslutning till träffen föreningsmöte
Värd: Birgit Karlsson
Onsdagen den 2 december kl 13.00
Onsdagen den 21 oktober kl 13.00
Stockholm då, nu och i framtiden reflektioner kring en stad
i utveckling
Arkitekturhistoriker Martin Rörby
Sång: Ingegerd Winge
Värd: Allan Samuelsson
Nu är det snart jul !
Julprogram med sång och musik
Du sjunger – vi sjunger
Allan, Christer, Per-Arne mfl
Gröt, skinka …….. oj vad gott!
VÄLKOMMEN !