Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén
Bild
Bildtext
Byline
Emblem
Frälsningsarméns emblem
”vapen”
Foto: Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Fanan
Frälsningsarméns fana
Foto: Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Fatmomakke
Frälsningsarméns Bönekåta,
Fatmomakke, Samernas
Kyrkplats i Södra Lappland
Per Anders Thunqvist
(PAT),
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningssoldater, Bagare
Halmstad
Främre raden fr. v.
Carl A. Hemberg, f. 1873 d. 1951
Frälsningsarméns Arkiv
Hornmusikanter
Kongressmarsch
Frälsningsarméns Arkiv
Hornmusikkår
Tranås Hornmusikkår
spelar på Torget i Tranås
Hornmusikanter från
Vasakåren spelar vid Julgrytan
på Odenplan, Stockholm
Indienmissionär Carl Boivie med
en av sina indiska skyddslingar
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Julgryta
utanför Östermalmshallen i
Stockholm
Symbolen ”Korset och kronan”
används när en frälsningssoldat
har dött
Friluftsmöte i Kungsträdgården,
Stockholm samlade stora skaror
människor
Frälsningsarméns
Behandlingshem för
alkoholskadade, ligger på
Mälaröarna
Foto Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Logotyp för Frälsningsarméns
Kvinnogrupper
100 skandinaviska
frälsningsarmémissionärer
sänder ut 1914
Logotyp för Frälsningsarmén
Frälsningsarméns Arkiv
Hornmusikanter
Indienmissionär Carl Boivie
Julgrytan
Korset och kronan
Kungsträdgården 1953
Kurön
Hem & Familj
Missionärer 1914
Röd sköld
Foto Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Foto Per Anders Thunqvist
(PAT),
Frälsningsarméns Arkiv
Foto Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Slumsystrar
Handarbetsförsäljning
Smulor åt Lazaros,
insamlingsbössa
Söndagsskola 1947
De som bodde på
Slumsystrarnas olika hem
tillverkade handarbeten som
sedan såldes till förmån för
verksamheten
Den första insamlingsbössan för
att få bidrag till den sociala
verksamheten
Söndagsskolklass på Stockholms
Sjätte kår
Stabsmusikkåren
Första Stabsmusikkåren 1889
Standar Helgelsen
Standar för ett heligt liv,
text från 3 Mos 19:2
Handmålat standar,
bilden visar ett friluftsmöte på
1880-talet
Handmålat standar för den
sociala verksamheten
Strängmusikanter,
Kongressen 1961
Standar Pionjärtiden
Standar Slumsyster
Strängmusikanter
Templet
Ungdomssträngmusikk
Templet, Första kåren i
Stockholm, tavla från 1982
Ungdomssträngmusikkår, 1944
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Foto Per Anders Thunqvist
(PAT),
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Foto: Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Foto: Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Foto: Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Per Anders Thunqvist
(PAT),
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Per Anders Thunqvist (PAT)
Frälsningsarméns Arkiv
2
PORTRÄTT
Alfred Lindvall
Frälsningsarméns Arkiv
Amanda Sandberg
Frälsningsofficer, pionjär i
Filipinerna, får här Filipinernas
fana av general Evangeline
Booth
Frälsningsofficer, sångförfattare
Andreas Wilks
Frälsningsofficer, samemissionär
Frälsningsarméns Arkiv
Anna Håkansson
Frälsningsofficer, första
slumsystern och missionär
Frälsningsarméns Arkiv
Anton Cedervall
Frälsningsofficer, född i
Västerås, verkade i USA
Frälsningsarméns Arkiv
August Storm
Frälsningsofficer, sångförfattare
Frälsningsarméns Arkiv
Bramwell Booth
Frälsningsarméns andre general,
äldste son till Catherine och
William Booth
Frälsningsofficer,
Indienmissionär
Frälsningsarméns Arkiv
Catherine Booth
”Armémodern”, maka till
William Booth Frälsningsarméns
grundare
Frälsningsarméns Arkiv
David Haglund
Frälsningssoldat, Fanjunkare i
Frälsningsarméns kår Karlstad
Frälsningsarméns Arkiv
David Wickberg
Frälsningsofficer, sångförfattare,
spelade harpa, kommendör
ledare i Sverige
Frälsningsarméns Arkiv
Edith och Arnold Bernsten
med familj
Frälsningsofficerare, missionärer
i Korea
Frälsningsarméns Arkiv
Elisabeth Liljegren med
slumsystrar
Frälsningsofficer, dalkulla som
utvecklade Frälsningsarméns
slumverksamhet
Frälsningsarméns Arkiv
Ellen Olsson
Frälsningsofficer, missionär i
Indien
Frälsningsarméns Arkiv
Carl Boivie
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
3
Englandsresenärer 1884
Frälsningsofficerare:
kapten Whatmore, stabskadett
Hellberg, kadett Lindgren,
major Ouchterlony och
kapten Jenny Swenson
Frälsningssoldat, här 1952 fått
Frälsningsarméns högsta
utmärkelse ”Grundläggarens
orden” av stabschefen
kommendör John J. Allen
Frälsningsofficer, blev högste
internationell ledare general
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsofficer, missionär i
Indonesien, hennes pass under
ockupationstiden Andra
Världskriget
(se ovan) Hennes fångnummer
från koncentrationslägret
Foto: Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Evangeline Booth
Frälsningsarméns fjärde general,
dotter till Catherine och William
Booth
Frälsningsarméns Arkiv
Greta Lindell
Frälsningsofficer
Frälsningsarméns Arkiv
Gunnar Widholm, de första
frälsningssoldaterna
Tecknad bild från första tiden
Frälsningsarméns Arkiv
Gösta Blomberg
Frälsningsofficer, kommendör,
ledare i Tyskland och Sverige,
sångförfattare
Frälsningsofficer, pionjärofficer
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsofficer, kommendör,
introducerade Frälsningsarmén i
Sverige
Frälsningsofficer, kommendör,
ledare i Danmark och Sverige
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsofficer, ”Hjärntrusten”
kring Hanna Ouchterlony
Frälsningsarméns Arkiv
Skådespelare och litteratör som
blev frälsningsofficer
Frälsningsarméns Arkiv
Eric Ljungqvist
Erik Wickberg
Ester Pettersson
Ester Pettersson
Hanna Andersson
”Bergssprängerskan”
Hanna Ouchterlony
Harry Tyndal
Hedvig och Herman
Lagercrantz och
Emanuel Hellberg
Herman Martinsson
Foto: Per Anders Thunqvist
(PAT), Frälsningsarméns
Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Foto: Stefan Örtenblad
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
4
Hubert Thörnqvist
Frälsningsofficer, här fått
Frälsningsarméns högsta
utmärkelse ”Grundläggarens
orden”
Byggde Florakyrkan
Foto: Per Anders Thunqvist
(PAT),
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsofficer, ledare i
Sverige, blev sedan högste
internationell ledare general,
Sångförfattare
Frälsningsofficer, kommendör
Ledare i Sverige
Frälsningsarméns Arkiv
John Appelberg
Frälsningsofficer, sångförfattare
Frälsningsarméns Arkiv
Judith Ordell
Frälsningsofficer, överste,
Slumchef
Frälsningsarméns Arkiv
Karin Hartman
Frälsningsofficer, författare,
rektor på Dalarö Folkhögskola,
slumchef, chefredaktör
Foto: Per Anders Thunqvist
(PAT), Frälsningsarméns
Arkiv
Karl Gedner
Frälsningssoldat, bedjare och
Stridsropskämpe, tillhörde
Stockholms 3:e kår
Frälsningsarméns Arkiv
Karl Malmström
Frälsningssoldat, kallades
”Glada Stockholm”, tillhörde
Templet, Stockholm
Frälsningsofficerare,
kommendör och fru, ledare i
Ryssland, Tjeckoslovakien,
Sydamerika och Sverige
Frälsningsarméns Arkiv
Klara Hall och
Hildur Karlsson
Frälsningsofficerare, två av
pionjärerna, som fick sitta i
fängelse
Frälsningsarméns Arkiv
”Lapp-Lisa”
Frälsningssoldat Anna-Lisa Öst,
sångarresor även till USA,
sjunger här på Brooklyn 3:e
kåren
Frälsningsarméns Arkiv
Laura Petri
Frälsningsofficer i ungdomen,
Fil. Doktor, författare
Frälsningsarméns Arkiv
J.W. Wallin
Jarl Wahlström
Johan Ögrim
Karl och Anna Larsson
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
5
Ludvig Görling med
Skärgårdskvartetten
Majken Johansson
Frälsningsofficer, seglade med
missionsbåten Hanna
Ouchterlony
Författare, invigdes här till
frälsningssoldat
Frälsningsarméns Arkiv
Foto: Per Anders Thunqvist
(PAT),
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Octavia Wilkens
Frälsningsofficer, pionjär i
arbetet för döva och synskadade
Olof Strandlund med fru
Frälsningsofficer, missionär i
Korea
Frälsningsarméns Arkiv
Oscar Alm
Frälsningsofficer, missionär i
Bolivia
Frälsningsarméns Arkiv
P. G. Olsson-Barr
Frälsningssoldat, profil under
pionjärtiden
Frälsningsofficer
Frälsningsarméns Arkiv
Riksdagsledamöterna
Eric Nelander och
Märtha Boman
Sigfrid Laurin
Bilden tagen i Riksdagen 1956,
Båda var frälsningssoldater
Foto: Per Anders Thunqvist
(PAT),
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Svea Tyndal
Frälsningsofficer, kommendör,
ledare för stabssångbrigaden,
sångförfattare
Frälsningsofficer, författare
Frälsningsarméns Arkiv
Tobias Ögrim
Frälsningsofficer, kommendör,
ledare i Sverige och Norge
Frälsningsarméns Arkiv
Verna Olsson
Frälsningsofficer, missionär i
Korea
Frälsningsarméns Arkiv
William Booth
Frälsningsarméns grundläggare
och första general
Frälsningsarméns Arkiv
Ragny Lindau
Thorsen Kjäll
Musiker och skribent
Frälsningsarméns Arkiv
Frälsningsarméns Arkiv
Text: Ingrid Albinsson
© Frälsningsarméns Arkiv
6