Positiva bilder av Gud - Katolska Pedagogiska Nämnden

Hur ser vi egentligen på Gud? Gud är annorlunda, med våra
sinnen och vår föreställningsförmåga kan vi aldrig helt
förstå Guds väsen. Felaktiga och negativa gudsföreställningar kan i värsta fall leda bort från tron. I Bibeln finns olika
positiva föreställningar om hur och vem Gud är. Vi kommer
att fördjupa oss i några av dessa.
Positiva
bilder
av
Gud
Fader Pär-Anders Feltenheim är kaplan i Domkyrkan och har en teol.lic.-examen i dogmatik från det
påvliga universitetet Gregoriana i Rom.
Lördag 17 oktober 2015, kl 10-15
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla stan,
Brunnsgränd 4
Anmälan: senast den 13 oktober till [email protected]
08-50 557 60 www.kpn.se
50 kr betalas in till BG 119-2053 (lunch ingår)
Kursen ges i samarbete med Studieförbundet Bilda
Katolska Pedagogiska Nämnden