Planering bild för ar 6

Syftet med bild?
Undervisningen i ämnet bild
ska syfta till att du
utvecklar kunskaper om
hur bilder skapas och kan
tolkas.
Bild
Planering år 6, 2015/2016
Du ska uppmuntras att ta
egna initiativ och att arbeta
på ett undersökande pch
problemlösande sätt.
Sara Eriksson
Undervisande lärare i bild för år 6, 2015/2016
Genom undervisningen ska
du få möjligheter att
utveckla kunskaper om hur
du framställer och
presenterar egna bilder
med olika metoder,
material och
uttrycksformer.
“Bilder har stor
betydelse för
människors sätt att
tänka, lära och uppleva
sig själva och
omvärlden”
- Läroplanen 2011
Kunskapskrav för betyget E i slutet av
årskurs 6 (vi går igenom kraven för betyget
E – A):








Centrala innehållet
1. Framställning av berättande
former och informativa bilder
2. Återanvändning av bilder i
eget bildskapande
3. Fotografering samt redigering
4. Olika element som bygger upp
och skapar rumslighet i bilder
5. Konst och verk från olika tider
och kulturer
6. Hur bilder är utformade och
vilket budskap de förmedlar
7. Teckning och måleri
Arbetsmoment
1. Vi arbetar med serier
2. ”Space Robot Lovers”
3. Du fotograferar samt arbetar
med redigeringsprogram, te.x
Photofiltre och Pixlr
4. Färglära
5. Vi lär oss mer om flera
konstnärer samt skapar i
deras ”anda”
6. Vi arbetar med bildanalys
7. Zentangle, klotterkonst
Du kan framställa olika typer av bilder
med ett enkelt bildspråk
Du kan använda olika tekniker, verktyg
och material på ett fungerande sätt för
att skapa olika uttryck
Du kan kombinera olika bildelement på
ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan i ditt arbete bidra till att
utveckla dina idéer
Du kan formulera och välja alternativ
som leder ditt arbete framåt
Du kan presentera dina bilder med viss
anknytning till syfte och sammanhang
Du kan ge enkla omdömen om
arbetsprocessen och kvaliteten i ditt
bildarbete
Du kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om bilder
Förmågor
Genom undervisning i ämnet bild ska du ges
förutsättningarna att utveckla din förmåga att:
 Kommunicera med bilder
 Skapa bilder
 Undersöka och presentera bilder
 Analysera bilder
Kontakta mig
Sara Eriksson
Undervisande lärare i bild för år 6, 2015/2016
[email protected]
Twitter: @saraskola
.