Bilder på provtagningsmateriel för drogtester

1 (1)
2015-06-03
Bilder på provtagningsmateriel för drogtester
Beställ provtagningsmateriel och remisser på Rekvisitionsblanketterna ”Företag och
Körkortsärenden” och ”Beroendevård / missbruk”
Drogtest för arbetslivet
Komplett
DROGTESTKIT i urin
för 1 test
Innehåller:
1 rörkit med 3 rör,1 urinmugg med
tempremsa
1 remiss ”Drogtest för arbetslivet”
inkl beställar-/kombikakodetikett
Drogtester i urin för sjukoch missbruksvården
Urinrör till drogtester
Gul kork
Provkit utandning
2 kit krävs för A- och B-prov till
företagshälsovården
Provkit utandning/saliv
Debiteras 40:-/kit, ange
beställarkod
Provkit saliv
2 kit krävs för A- och B-prov till
företagshälsovården
Debiteras 40:-/kit, ange
beställarkod