Bilder TLLT 2015

Bilder TLLT 2015
49er 2 Bowman 1 Boss H 3 El Lobo
Cowboy 1 Ray Heartless 3 Jo Black
Duelist 2 Hungry Wallice 1 Ace Heart 3 Sheldon Cooper
Frontiersman 2 Jim Younger 1 Youhill 3 Henk Trash
Grill kväll
Hästintresserad Mad cat
Lady Wrangler 2 White Angel 1 Mad cat 3 Eagle Sharing Women
Mad cat m problem
Silver Senior 2 Lefty 1 John Wild 3 Pepper
Snö i år istället för värme
Speed Revolver 2 Ace Heart 1 Boss H 3 Ray Heartless
Speed Rifle 2 Boss H 1 Ray Heartless 3 Jo Black
Speed Shotgun 2 Mad cat 1 Ray Heartlesss 3 John Wild