Bilder från presskonferensen

Sveriges nya sedlar och mynt
Varför ett utbyte

Sedlar - bättre säkerhetsdetaljer

Mynt - mindre, lättare och nickelfria

Två nya valörer – effektivare betalningar


Ny 200-kronorssedel
Återinför 2-kronan
I dag – fyra nya sedlar i Sverige
Viktiga datum
Kommer i oktober
2015
Ogiltiga efter den
30 juni 2016
Kommer i oktober
2016
Ogiltiga efter den
30 juni 2017
KOLLA pengarna
SMS-påminnelse
Sms:a riksbanken
start till 71120
Informationsbroschyr om
sedel- och myntutbytet
App:
Kolla pengarna
VICKA PÅ SEDELN
Två nya säkerhetsdetaljer

Färgskiftande bild


på alla valörer
Säkerhetsband

på högvalörer – 100 kr och uppåt
Färgskiftande bild
Säkerhetsband
Mikrotext i säkerhetsbandet
Fyra säkerhetsnivåer

Nivå 1 – för allmänheten

Nivå 2 – för handel och bank

Nivå 3 – för maskiner

Nivå 4 – för Riksbanken
Säkerhetsdetaljer
1. Allmänheten
Färgskiftande bild
Säkerhetsband
Koppartryck
Vattenmärke
Inbäddad tråd
Genomsiktsbild
Numrering
2. Handel och bank
Mini- och mikrotexter
Icke UV-fluorescerande papper
UV-fluorescerande tryck
UV-fluorescerande fibrer
3. Maskiner
IR-färger
Magnetisk tråd
Magnetiskt nummer
Magnetisk färg
UV-tryck
4. Riksbanken
Konfidentiella detaljer
Sveriges nya sedlar
En påminnelse…
Sveriges nya sedlar och mynt