här. - Välkommen till Granit Fonder

Månadsbrev oktober 2015
EFTER HÖSTENS KURSFALL – REKYL UNDER
OKTOBER MÅNAD
Aktiemarknaderna runt om i världen repade mod under
oktober månad som följd av en ökad sannolikhet för låga
räntor under en längre tid samt minskad oro för Kinas
tillväxt. Den svenska marknaden var inget undantag och
i slutet av oktober meddelande även Riksbanken att
reporäntan kommer att ligga kvar på -0,35 procent under
en längre tid. I sin egen prognos skjuter man nu fram
den första höjningen av reporäntan till tidigast i början
av 2017 och flaggade att en senare räntesänkning inte är
uteslutet.
Granit Småbolag hade en stark månad och fonden var
upp 8 procent. Starkaste bidraget kom från innehavet i
KappAhl som under oktober månad steg med hela 34
procent. Även Granit Kina 130/30 hade en stark period.
Fonden var upp drygt 7 procent och ökade under de sista
handelsdagarna aktieexponeringen till knappt 130
procent. Granit Trend 50 och Trend 100 intog en mer
försiktig hållning till börsen i och med trendbrottet från
slutet av augusti samt den höga volatiliteten som uppvisats på Stockholmsbörsen. Fonderna steg med 0,15
procent respektive 0, 53 procent.
Anders Åström
Försäljning Granit Fonder
RISKINFORMATION
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker
finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Basfonden
Fondtyp: BLANDFOND
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och
obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar
en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering
så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Efter mycket volatila och nedåtvikande marknader under augusti och september följde en stark uppgång i oktober på de
globala aktiemarknaderna. Även volatiliteten har kommit ner avsevärt under månaden. Europeiska samt amerikanska
obligationsindex, som utgjorde större delen av exponeringen under månaden, rörde sig dock totalt sett sidledes. Den
positiva trend som nu uppvisas i underliggande aktieindex gör att risken i portföljen viktas upp inför november månad.
Förvaltare: Jan Rosenqvist
100%
EXPONERING
MÅNADSAVKASTNING 2015
80%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
1,70%
1,58%
0,26%
-1,07%
-0,83%
-4,03%
60%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
40%
2,44%
-6,43%
-1,29%
-0,08%
-
-
20%
Ja
nu
a
Fe ri
br
ua
ri
Ma
rs
Ap
ril
Ma
j
Ju
ni
Ju
li
Au
gu
Se sti
pt
em
b
Ok er
tob
No er
ve
m
De ber
ce
mb
Ja er
nu
a
Fe ri
br
ua
ri
Ma
rs
Ap
ril
Ma
j
Ju
ni
Ju
li
Au
gu
Se sti
pt
em
b
Ok er
tob
er
0%
Likvida medel
Amerikanska obligationer
Europeiska obligationer
Emerging Markets aktier
Råvaror
Europeiska aktier
Amerikanska aktier
Svenska aktier
40%
35%
Basfonden
50% OMXR-Tbond,
50% MSCI World
30%
25%
20%
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
Basfonden
Index 50 OMRX-Tbond,
50 MSCI World
Oktober 2015
-0,08%
4,12%
År 2015
-7,81%
1,29%
Sedan start
9,64%
33,44%
Volatilitet
9,57%
7,97%
-0,71
-
Sharpekvot, 1 år
FAKTA
15%
10%
Startdatum
2012-06-01
5%
Startkurs
100
0%
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
2,50 %
Kategori
Blandfonder
Jämförelseindex
50 % OMRXTbond och 50 % MSCI World
Fondnummer i PPM
156315
ISIN
SE0004546588
Försäkringsbolag*
Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå)
Förvaltare
Jan Rosenqvist
-5%
1 juni 2012
1 dec 2012
3 juni 2013
2 dec 2013
2 juni 2014
2 dec 2014
29 maj 2015 30 okt 2015
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Granit Trend 50
Fondtyp: FOND-I-FOND
Lägre möjlig avkastning
1
Högre möjlig avkastning
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp
positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt
marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg
marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden
och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Granit Trend 50 steg med 0,15 procent när börsen återhämtade sig under oktober. Fonden intog en försiktig hållning
på en skakig börs, risknivån kommer successivt att ändras om marknaden fortsätter den positiva trendriktningen. Med
kinesisk inbromsning och sämre globala tillväxtutsikter fanns en oro över de inkommande bolagsrapporterna. Börsen
drog därför en suck av lättnad när det visade sig att trots att orderböckerna inte var lika fyllda som önskat så kompenserades det av fortsatt höga marginaler och vinster överlag. Dessutom lyfte börsen efter tal om ytterligare penningpolitiska
lättnader ifrån ECB:s sida och en kinesisk räntesänkning. De senaste uttalanden ifrån den amerikanska centralbanken
mottogs också positivt, fast att innebörden kan bli en första räntehöjning redan i december. Månaderna fram till årsskiftet har historiskt sett ett positivt säsongsmönster vilket kan ge ytterligare skjuts till börsen.
Förvaltare: Robert Ozanne
STÖRSTA INNEHAV PER 30 OKTOBER
Trend 50
MÅNADSAVKASTNING 2015
Spiltan Räntefond
Sverige ..............................12,89%
Swedbank Robur
Penningmarknadsfond .......12,29%
Robur Penningmarknadsfond
Mega ..................................11,38%
Amf Räntefond Kort..............9,51%
Handelsbanken
Svenska Småbolag...............8,44%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
1,95%
3,01%
0,63%
1,03 %
0,75%
-3,52%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
0,66%
-2,35%
-2,78%
0,15%
-
-
Övrigt .................................45,49%
60%
VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING
Trend 50
Derivat
Aktiefonder
Räntefonder/
Specialfonder
50%
40%
30%
20%
100%
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
Granit Trend 50
Index50 OMRX-T-bill,
50 MSCI World TR Net
0,15%
5,01%
År 2015
-0,69%
5,45%
Sedan start
12,57%
27,39%
5,63%
6,05%
0,26
-
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Oktober 2015
30%
10%
20%
0%
10%
-10%
24 maj 2013
31 okt 2013
30 maj 2014
30 okt 2014
29 maj 2015
0%
30 okt 2015
Volatilitet
Sharpekvot
FAKTA
35%
Startdatum
2013-05-24
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
2%
15%
Kategori
Blandfonder
10%
Jämförelseindex
50 % MSCI World TR Net och 50 % OMRX T-Bill
ISIN
SE0005189511
Försäkringsbolag*
Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå)
Förvaltare
Robert Ozanne
30%
Trend 50
50% OMXR-T-bill,
50% MSCI World TR Net
25%
20%
5%
0%
-5%
24 maj 2013
31 okt 2013
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
30 maj 2014
31 okt 2013
29 maj 2015
30 okt 2015
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Granit Trend 100
Fondtyp: FOND-I-FOND
Lägre möjlig avkastning
1
Högre möjlig avkastning
2
3
4
5
6
Lägre risk
7
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Granit Trend 100 steg med 0,53 procent när börsen återhämtade sig under oktober. Fonden intog en försiktig hållning på en
skakig börs, risknivån kommer successivt att ändras om marknaden fortsätter den positiva trendriktningen. Med kinesisk
inbromsning och sämre globala tillväxtutsikter fanns en oro över de inkommande bolagsrapporterna. Börsen drog därför en
suck av lättnad när det visade sig att trots att orderböckerna inte var lika fyllda som önskat så kompenserades det av fortsatt
höga marginaler och vinster överlag. Dessutom lyfte börsen efter tal om ytterligare penningpolitiska lättnader ifrån ECB:s
sida och en kinesisk räntesänkning. De senaste uttalanden ifrån den amerikanska centralbanken mottogs också positivt, fast
att innebörden kan bli en första räntehöjning redan i december. Månaderna fram till årsskiftet har historiskt sett ett positivt
säsongsmönster vilket kan ge ytterligare skjuts till börsen.
Förvaltare: Robert Ozanne
STÖRSTA INNEHAV PER 30 OKTOBER
Handelsbanken
Svenska Småbolag ....17,70%
Handelsbanken Kortränta
Criteria ......................16,62%
Spiltan Räntefond
Sverige ......................13,75%
Evli Short Corporate
Bond B ................. Sek 9,90%
Carnegie Likviditet ......9,82%
Övrigt ........................32,21%
Trend 100
60%
MÅNADSAVKASTNING 2015
VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING
Trend 100
Derivat
Aktiefonder
Räntefonder/
Specialfonder
50%
40%
30%
20%
100%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
4,33%
5,94%
1,28%
1,46%
1,31%
-6,84%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
2,22%
-4,46%
-5,25%
0,53%
-
-
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
90%
Granit Trend 100
80%
70%
60%
50%
40%
10%
Oktober 2015
0,53%
År 2015
-0,27%
Sedan start
29,52%
Volatilitet
11,80%
30%
20%
0%
10%
-10%
24 maj 2013
31 okt 2013
30 maj 2014
30 okt 2014
29 maj 2015
0%
30 okt 2015
Sharpekvot
0,40
FAKTA
70%
Startdatum
2013-05-24
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
2,50 %
30%
Kategori
Blandfonder
20%
ISIN
SE0005189503
10%
Försäkringsbolag*
Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå)
Förvaltare
Robert Ozanne
60%
Trend 100
50%
40%
0%
-10%
24 maj 2013
31 okt 2013
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
30 maj 2014
31 okt 2014
29 maj 2015
30 okt 2015
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Granit Global 85
Fondtyp: AKTIEFOND
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
Lägre risk
7
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination
med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen
motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en
möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Oktober månad uppvisade stark utveckling på de globala aktiemarknaderna, där samtliga underliggande index slutade på
plus. Framförallt Europa gick väldigt starkt. Detta resulterade i en mindre uppgång för fonden då exponeringen var relativt
liten, men successivt ökat under månaden. Under november månad kommer exponeringen mot den globala aktiekorgen
vara fortsatt låg då exponeringsutrymmet ned till den skyddade nivån är fortsatt litet.
Förvaltare: Jan Rosenqvist
EXPONERING PER 30 OKTOBER
MÅNADSAVKASTNING 2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
3,33%
2,61%
1,18%
-2,32%
0,07%
-2,83%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
1,31%
-3,83%
-0,60%
0,33%
-
-
Global 85
Amerikanska aktier ....45,00%
Europeiska aktier .......35,00%
Tillväxtmarknadsaktier .........13,00%
Japanska aktier............7,00%
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
120
Granit Global 85
Global 85
Skyddsnivå
110
Oktober 2015
0,33%
År 2015
-1,10%
Sedan start
-0,21%
100
90
80
1 sept 2014
26 nov 2014
27 feb 2015
29 maj 2015
Se filmen om Granit Global 85
Om du vill lära dig mer om hur fonden
fungerar rekommenderar vi dig att ta del
av filmen om Granit Global 85 som du
hittar på www.granitfonder.se/video.
Du kan också komma åt filmen genom
att scanna QR-koden till höger.
30 okt 2015
FAKTA
Startdatum
2014-08-15
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
2,00 %
Kategori
Aktiefonder, Global
Skyddsnivå
85% av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.**
Fondnummer i PPM
836908
ISIN
SE0006143244
Försäkringsbolag*
Strukturinvestdepå, Nordnet och PPM
Förvaltare
Jan Rosenqvist
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Granit Sverige 130/30
Fondtyp: AKTIEFOND
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
Lägre risk
7
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Sverige 130/30 är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. 130/30 innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot
aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70
och 130 procent.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Oktober är en viktig rapportmånad. Efter att huvuddelen av bolagen nu rapporterat kan det konstateras att bankerna inte
levde upp till förväntningarna. Vidare ökade osäkerheten kring exportbolagens framtida möjligheter.. Orosmomentet är
utvecklingen i framförallt Kina och USA. Vår bedömning är dock att konjunkturläget är relativt stabilt. Under månaden genomfördes inga betydande förändringar och portföljen har fortsatt en ganska defensiv karaktär, med övervikt mot
telekomoperatörer och undervikt mot råvarubolag. På en strategisk nivå utnyttjades fondens mandat att öka och minska
fondens exponering. Huvuddelen av månaden var aktieexponeringen under 80 procent för att under de sista handelsdagarna i månaden ökas till knappt 130 procent, i enlighet med fondens förvaltningskoncept.
Förvaltare: Jan Rosenqvist
STÖRSTA INNEHAV PER 30 OKTOBER
Sverige 130/30
MÅNADSAVKASTNING 2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
6,05
6,23%
-0,33%
-2,14%
-1,42%
-8,00%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
3,18%
-4,45%
-4,35%
5,03%
-
-
Hennes & Mauritz B 8,65%
Nordea Bank .......... 6,67%
Teliasonera ............. 4,95%
Ericsson B .............. 4,88%
Atlas Copco A ......... 4,87%
Övrigt ................... 69,98%
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
100%
Sverige 130/30
SIX PRX
80%
60%
Granit Sverige 130/30
Index SIX PRX
5,03%
6,92%
År 2015
-1,29%
11,09%
Sedan start
39,32%
66,12%
Volatilitet
17,28%
17,33%
0,03
-
Oktober 2015
40%
20%
0%
-20%
Sharpekvot, 1 år
-40%
31 dec 2010
30 dec 2011
28 dec 2012
30 dec 2013
30 dec 2014
30 okt 2015
FAKTA
Startdatum
2010-12-30
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
1,30 %
Prestationsbaserat arvode
20 % över jämförelseindex (high watermark)
Kategori
Aktiefonder, Sverige
Jämförelseindex
SIXPRX
Fondnummer i PPM
584979
ISIN
SE0003695808
Försäkringsbolag*
Folksam, Skandia Depå
Förvaltare
Jan Rosenqvist
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Granit Småbolag
Fondtyp: AKTIEFOND
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har
ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också
historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i
aktiekurserna.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Oktober blev en stark aktiemånad, speciellt för börsens små- och medelstora bolag. Fonden steg med 8 procent under
månaden. Bidragande orsaker till den starka utvecklingen var kvartalsrapporterna som visade fina resultat- och marginalökningar. Många av fondens större positioner hade en stark utveckling; KappAhl steg med hela 34 procent och Bure,
Cristina Berner och Proact steg alla med mer än 20 procent. Aktiviteten var under månaden hög och flera nya innehav
tillkom, bland annat Lifco, Addnod samt Net Entertainment. Efter en stark rapport och utveckling fick Concentric
lämna portföljen. Även innehaven i Nordnet och fastighetsbolaget Stendörren avyttrades.
Förvaltare: Jan Rosenqvist
STÖRSTA INNEHAV PER 30 OKTOBER
Småbolag
MÅNADSAVKASTNING 2015
Securitas ................ 3,57%
Meda A ................... 3,55%
Latour Investment ... 3,18%
Swedish Orphan
Biovitrum ................ 3,13%
Billerudkorsnäs AB.. 2,92%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
6,20%
8,55%
-0,23%
4,07%
-1,41%
-8,54%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
4,71%
-4,88%
-2,95%
7,99%
-
-
Övrigt .................... 83,65%
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
120%
100%
Småbolag
Sweden Carnegie Small Cap Index
80%
Granit Småbolag
Index CXS
7,99%
8,74%
År 2015
12,68%
23,53%
Sedan start
90,57%
100,50%
Volatilitet
15,48%
16,20%
0,71
-
Oktober 2015
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
31 dec 2010
Sharpekvot, 1 år
30 dec 2011
28 dec 2012
30 dec 2013
30 okt 2015
FAKTA
Startdatum
2010-12-30
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
1,70 %
Kategori
Aktiefonder, Sverige småbolag
Jämförelseindex
Sweden Carnegie Small Cap Index
Fondnummer i PPM
656637
ISIN
SE0003695790
Försäkringsbolag*
Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå)
Förvaltare
Jan Rosenqvist
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Granit Kina 130/30
Fondtyp: AKTIEFOND
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Kina 130/30 är en aktivt förvaltad fond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. 130/30 innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot
aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70
och 130 procent.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Granit Kina 130/30 hade sen stark utveckling under oktober. Den senaste statistiken från Kina pekar på en relativt
stabil utveckling. Kinas officiella PMI var oförändrat under oktober och i dessa dagar är ekonomisk stabilitet positivt.
Ännu ett tecken på stabilitet är siffror som visar att spelintäkterna från Macao bara var ned med 28 procent i oktober,
vilket ska jämföras med -33 procent i september. Värderingarna är alltjämt attraktiva och myndigheterna gör allt för
att bromsa den negativa utvecklingen, bland annat sänktes räntorna ytterligare under månaden. Fonden har alltjämt
en tung exponering mot finansiell service där över 40 procent av kapitalet är investerat. Huvuddelen av månaden var
fondens aktieexponering under 80 procent för att under de sista handelsdagarna i månaden ökas till knappt 130 procent,
i enlighet med fondens förvaltningskoncept.
Förvaltare: Jan Rosenqvist
STÖRSTA INNEHAV PER 30 OKTOBER
MÅNADSAVKASTNING 2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
1,22%
4,16%
4,44%
11,25%
-4,08%
-11,41%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
-13,48%
-9,59%
-5,92%
12,61%
-
-
Kina 130/30
Sinopharm Group Co .2,01%
Air China Ltd .............1,99%
Haitong Securities .....1,86%
Dongfeng Motor .........1,84%
China Vanke ..............1,84%
Övrigt ........................90,46%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
31 dec 2010
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
Kina 130/30
MSCI Golden Dragon Index
Granit Kina 130/30
Index MSCI GD
12,61%
10,18%
-13,72%
7,09%
Sedan start
-5,92%
40,37%
Volatilitet
28,31%
17,51%
-0,01
-
Oktober 2015
År 2015
Sharpekvot, 1 år
30 dec 2011
28 dec 2012
30 dec 2013
30 okt 2015
FAKTA
Startdatum
2010-12-30
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
1,50 %
Prestationsbaserat arvode
20 % över jämförelseindex (high watermark)
Kategori
Aktiefonder, Kina
Jämförelseindex
MSCI Golden Dragon Index
Fondnummer i PPM
620807
ISIN
SE0003695816
Försäkringsbolag*
Skandia Depå
Förvaltare
Jan Rosenqvist
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE