Mensbesvär

Apotekets råd om
Mensbesvär
P
MS
Många kvinnor har någon form av
problem i samband med mens. Det
kan vara allt från huvudvärk, svullnad
i kroppen och humörsvängningar till
mensvärk och riklig mens. Det finns
mycket du kan göra själv för att lindra.
Men kvarstår problemen trots att
du försökt lindra dem på egen hand
bör du kontakta sjukvården.
Du kan tryggt använda våra olika
mensskydd. De är alla noga testade
och gjorda för att passa dina behov.
Dagarna före mens drabbas många kvinnor
av så kallad premenstruell spänning, PMS.
Brösten kan ömma och kroppen kan kännas
svullen. Det beror på hormonförändringar
som gör att kroppen samlar på sig vätska.
Du kan även känna dig nedstämd eller lätt­
irri­terad. När mensen börjat brukar besvären
försvinna snabbt.
V
ad kan jag göra själv?
Lindriga PMS-besvär kan bli bättre om du
motionerar. Välj en motionsform som du
gillar. Och försök ta det lugnt och inte stressa.
V
ad finns det för receptfria
läkemedel mot PMS?
Femal Balans Forte är ett traditionellt växt­
baserat läkemedel använt för att lindra
symtom vid PMS (premenstruellt syndrom)
och vid klimakteriebesvär. Indikationerna
3
för ett traditionellt växtbaserat läkemedel
grundar sig uteslutande på erfarenhet av
lång­varig användning. Vanliga symtom vid
PMS är ömhet i brösten, svullnadskänsla,
irritabilitet, oro och plötslig nedstämdhet,
som kommer under veckan före menstrua­
tion och brukar försvinna då menstruationen
kommer igång.
Femal Balans Forte tas dagligen och
rekommenderas inte till personer under 18 år.
Det innehåller extrakt från pollen av råg, tall,
majs och hundäxing och är man allergisk mot
de pollensorterna bör man vara försiktig.
Kontakta läkare om symtomen försämras
eller inte blir bättre inom 3 månader.
T a kontakt med vården om:
• du lider mycket av dina besvär, särskilt
om du är mycket nedstämd.
4
M
ensvärk
Mensvärk är ett vanligt problem, särskilt
bland yngre kvinnor. Smärtan sitter i nedre
delen av magen och strålar ofta ut mot
ljumskarna, korsryggen eller lårens insida.
Troligtvis beror smärtorna på kramp i liv­
moderns muskler. Man kan känna mensvärk
både när slemhinnan i livmodern stöts ut
(vid blödningen) och när ägglossningen äger
rum mitt i menscykeln. I 30-årsåldern eller
efter den första graviditeten brukar mens­
värken avta.
V
ad kan jag göra själv?
Vid lättare besvär kan en värmedyna på
magen hjälpa liksom att ligga med uppdragna
knän. Promenader i lugn takt kan lösa upp
krampen och lindra smärtan. Om du behöver
använda receptfria värktabletter, tänk på
att ta dem så fort du känner av mensvärken
för att värken inte ska bli så kraftig.
5
V
ad finns det för receptfria
läkemedel mot mensvärk?
Inflammationsdämpande värktabletter
motverkar att kramperna i livmodern upp­
står. Det är viktigt att du tar medicinen så
fort du börjar känna värken, och i högsta
rekommenderade dos för att få bästa effekt.
•Ibuzin och Ipren innehåller ibuprofen
som har effekt i cirka 6 timmar.
• Voltaren T och Diclofenac T innehåller
diklofenak som har effekt i 4 – 6 timmar.
•Naproxen och Pronaxen innehåller
naproxen som har effekt i upp till
12 timmar.
• Paracetamol Apofri och Alvedon inne­
hållande paracetamol har också smärtlindrande effekt men saknar den in­
flamma­­­tions­­dämpande effekten som de
andra har. Paracetamol är skonsammare
för magen. Effekten varar i 4 – 5 timmar.
6
Ovanstående värktabletter börjar vanligen ge
smärtstillande effekt inom cirka 30 minuter
(naproxen 30 – 60 minuter) och ger maximal
smärtlindring inom 1 – 2 timmar. Högre doser
än rekommenderat ger inte mer smärtlind­
ring men kan medföra allvarliga risker.
Läs bipacksedeln för läkemedlen noga.
Att tänka på!
Om du använder andra läkemedel eller har
någon allvarlig sjukdom är det viktigt att
du kontrollerar med din läkare eller med
Apoteket vilka egenvårdsläkemedel som du
kan använda. Tar du blodförtunnande läke­
medel som innehåller warfarin, till exempel
Waran, ska du vara extra försiktig.
När ska jag inte ta ibuprofen,
diklofenak eller naproxen?
Om du haft eller har magsår, svår hjärtsvikt,
ökad blödningsbenägenhet (till exempel lätt
att blöda näsblod) eller om du är överkänslig
7
mot acetylsalicylsyra eller andra inflamma­
tionsdämpande värkmediciner bör du inte
ta dessa läkemedel.
Har du astma bör du inte ta dessa läke­
medel utan att ha talat med en läkare, efter­
som de kan utlösa astmaanfall hos vissa.
Om du är gravid eller planerar att bli
gravid ska du undvika att ta dessa läke­medel,
om det inte är ordinerat av läkare.
N
är ska jag inte ta paracetamol?
Du ska inte ta paracetamol utan läkares
ordination om du har alkoholproblem eller
leversjukdom.
T a kontakt med vården om:
• menstruationen ändrar karaktär eller
blir mer smärtsam.
8
R
iklig mens
Det kan vara svårt att veta om ens egna blöd­
ningar är normala. Måste du byta mensskydd
besvärande ofta, använda dubbla mensskydd
eller om du inte kan leva som vanligt under
mensen är det tecken på riklig mens.
En orsak till riklig mens kan vara ökad
mängd av ett ämne i livmodern som löser
upp levrat blod så blödningen börjar på nytt.
Det är ofta ärftligt. En annan orsak kan vara
myom, knutor av muskler och bindväv i liv­
modern. Om du har kopparspiral ökar som
regel blödningarna. I sällsynta fall kan riklig
mens bero på blödningssjukdom.
V
ad kan jag göra själv?
Du ska inte stå ut med rikliga mensblöd­
ningar. Det är besvärligt och kan leda till
blodbrist. Är din mens regelbunden och du
är över 15 år kan du ta receptfria läkemedel
utan att först kontakta läkare.
9
Vad finns det för receptfria
läkemedel mot riklig mens?
Cyklo-F tabletter med tranexamsyra minskar
bildningen av plasmin som normalt löser upp
levrat blod. Effekten märks efter 1–2 timmar
och blödningen minskas med upp till 40 %.
Ta Cyklo-F de dagar då blödningen är som
rikligast. Det påverkar inte kroppens hormo­
ner, menscykeln eller ägglossningen. Använd
inte Cyklo-F utan att tala med läkare om du
har oregelbunden mens, pågående njursjuk­
dom, blod i urinen eller om du, dina föräldrar
eller syskon tidigare haft blodpropp.
T a kontakt med vården om:
• mensblödningen varar i mer än 2 veckor
• blödningen ändrar karaktär, till exempel
ökar kraftigt
• du har stora blödningar och lätt att få blå­
märken eller blöda näsblod.
10
7521-07 december 2012 ©Apoteket AB Trycksaken uppfyller Apoteket AB:s miljökrav.
Fråga gärna oss på Apoteket
om du undrar något
mer om mensbesvär.
Välkommen in!