Minafonder Fondportfölj Försiktig

Minafonder Fondportfölj Försiktig
2015-08-10
Portföljfaktablad
Placeringsinriktning
Portföljinfo
Portföljfakta
Den försiktiga Portföljen är gjord för investerare som söker viss
värdeökning på kapitalet men också kan behöva använda en del
av det efter hand. Denna investerare har antingen en lite längre
tidshorisont eller är benägen att acceptera lite svängningar i
värdeutvecklingen. Även om denna Portfölj är gjord för att bevara/
skydda investerarens kapital kommer utvecklingen att fluktuera
från ett år till ett annat.
Valuta: SEK
Bolag: Minafonder.se
Adress: Kungsporten 4A, SE-427 50 Billdal
Portföljen startade: 2005-09-01
Hemsida: http://www.minafonder.se
Årlig avgift %
Förvaltare
Förvaltningsavgift: 0,75%
Fondförvaltare: Fondab AB
Förvaltat portföljen sedan: 2005-09-01
Värdeutveckling av 1000 (SEK)
Årlig avkastning %
12,0
2 000,0
10,0
1 800,0
8,0
1 600,0
6,0
4,0
1 400,0
2,0
Avkastning
1 200,0
1 000,0
800,0
2006
2007
2008
Minafonder Fondportfölj Försiktig
2009
1 804,3
2010
2011
2012
2013
Referensportfölj Försiktig
2014 2015
1 646,6
Periodens avkastning %
5 år
3 år
42,27
32,53
10,81
3,67
2,41
-0,56
0,07
0,31
+/- Benchmark
Nyckeltal
Snitt Börsvärde
2010
2011
2012
Minafonder Fondportfölj Försiktig
1,79 Minafonder Fondportfölj Försiktig
-0,34 +/- Benchmark
Avancerade nyckeltal
57 449,21
Portföljstatistik (Aktier)
Information Ratio (arith)
Tracking Error
2011
2012
2013
2014
YTD
5,35
-0,93
8,03
10,23
9,42
6,63
0,11
1,13
0,74
0,70
-1,69
0,58
2,53 Tillgångar i 10 största innehaven %
96,53
Statistik innehav
0,91 Standardavvikelse
0,61 Avkastning %
3,57 Antal Innehav
-0,20
Totalt Ränteinnehav Antal
0,78
Obligationsstil
Aktier
39,7
Ränta
46,3
Mid
Kassa
10,6
Övrigt
3,3
Small
Portföljens tio största innehav
Fördelning %
% Fixed-Income Stats
Market Cap Giant
33,2 Average Eff Duration
Market Cap Large
34,7 Average Eff Maturity
Market Cap Mid
22,9 Average Coupon
Market Cap Small
8,9 Average Price
Market Cap Micro
0,4 Average Credit Quality
Source: Morningstar Direct
0
%
Nordamerika
21,0
Storbritannien
6,5
Europa
53,5
Japan
9,6
Asien Utv
4,3
Other
5,1
Total
100,0
%
Not Available
0
Regioner
Tillgångsfördelning
Growth
Market Cap
11
32,53 Totalt Aktieinnehav Antal
Large
Blend
2014
2010
Morningstar Equity Style Box™ Morningstar Fixed Income Style Box™
Value
2013
Referensportfölj Försiktig
Risk 3 år
96,13 Sharpe Ratio
17,43 Beta
11,56 Alpha
P/C Ratio (TTM)
­4,0
1 år 6 mån 1 mån
2,11 R2
P/E Ratio (TTM)
­2,0
Årlig avkastning %
Minafonder Fondportfölj Försiktig
P/B Ratio (TTM)
0,0
Catella Avkastning
18,98
Enter Return A
18,88
Safe Play
14,44
Carnegie Sverigefond
11,73
Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR
8,05
Amundi Fds Index Eq North America AU-C
6,32
First Eagle Amundi International AU-C
5,03
Ålandsbanken Euro Bond B
4,80
4,45
- Lannebo Småbolag
- Fidelity Emerging Markets A-USD
2,6
14,0
3,86
Portfolio Date: 2015-07-31
Return Date: 2015-07-31
(Avser portföljens innehav)
(Avser kursdatum)