Minafonder Fondportfölj Försiktig

Minafonder Fondportfölj Försiktig
2015-09-08
Portföljfaktablad
Placeringsinriktning
Portföljinfo
Portföljfakta
Den försiktiga portföljen är gjord för investerare som söker viss
värdeökning på kapitalet men som också kan behöva använda en del av
det efter hand. Denna investerare har antingen en lite längre tidhorisont
eller mer benägen att acceptera lite svängningar i värdeutvecklingen.
Även om denna portfölj är gjord för att bevara/skydda investerarens
kapital kommer utvecklingen att fluktuera från ett år till ett annat.
Valuta: SEK
Bolag: Minafonder AB
Riskindikator
Årlig avgift %
Förvaltare
Förvaltningsavgift: 0,75%
Fondförvaltare: Fondab AB
Adress: Kungsporten 4A, SE-427 50 Billdal
Portföljen startade: 2005-09-01
Hemsida: http://www.minafonder.se
Förvaltat portföljen sedan: 2005-09-01
Årlig avkastning %
Värdeutveckling av 1000 (SEK)
12,0
2 000,0
10,0
1 800,0
8,0
6,0
1 600,0
4,0
1 400,0
2,0
Avkastning
1 200,0
1 000,0
800,0
2006
2007
2008
2009
Minafonder Fondportfölj Försiktig
2010
1 756,9
2011
2012
2013
Referensportfölj Försiktig
2014 2015
1 600,6
Periodens avkastning %
5 år
3 år
1 år
6 mån
Fondportfölj Försiktig
75,69
38,81
29,52
7,13
-1,60
+/- Benchmark
15,64
2,38
-0,02
0,45
0,61
Nyckeltal
Snitt Börsvärde
2010
2011
2012
Minafonder Fondportfölj Försiktig
17,50 Beta
11,40 Alpha
56 774,77
Portföljstatistik (Aktier)
2010
2011
5,35
0,11
-2,63 Fondportfölj Försiktig
0,16 +/- Benchmark
Information Ratio (arith)
Tracking Error
2012
2013
-0,93
8,03
1,13
0,74
Risk 3 år
9,42
3,83
0,70
-1,69
0,75
96,68
11
Totalt Ränteinnehav Antal
0
0
Regioner
Tillgångsfördelning
Mid
Small
%
Nordamerika
20,7
Storbritannien
6,7
Europa
53,9
Japan
9,6
Asien Utv
4,0
Other
5,1
Total
100,0
%
Not Available
Aktier
38,3
Ränta
47,5
Kassa
11,3
Övrigt
2,9
Portföljens tio största innehav
Fördelning %
% Fixed-Income Stats
Market Cap Giant
32,5 Average Eff Duration
Market Cap Large
35,5 Average Eff Maturity
Market Cap Mid
23,7 Average Coupon
Market Cap Small
7,8 Average Price
Market Cap Micro
0,4 Average Credit Quality
Source: Morningstar Direct
10,23
29,52 Totalt Aktieinnehav Antal
0,77
Growth
Market Cap
YTD
4,03 Antal Innehav
-0,01
Obligationsstil
2014
2,05 Tillgångar i 10 största innehaven %
0,92 Standardavvikelse
0,65 Avkastning %
Large
Blend
2014
Statistik innehav
Morningstar Equity Style Box™ Morningstar Fixed Income Style Box™
Value
2013
Referensportfölj Försiktig
97,07 Sharpe Ratio
2,17 R2
P/C Ratio (TTM)
-4,0
1 mån
Avancerade nyckeltal
P/E Ratio (TTM)
-2,0
Årlig avkastning %
10 år
P/B Ratio (TTM)
0,0
Catella Avkastning
19,47
Enter Return A
19,40
Safe Play
14,77
Carnegie Sverigefond
11,41
Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR
7,68
Amundi Fds Index Eq North America AU-C
6,03
Ålandsbanken Euro Bond B
4,94
First Eagle Amundi International AU-C
4,93
4,45
- Lannebo Småbolag
- Fidelity Emerging Markets A-USD
2,8
14,0
3,60
Portfolio Date: 2015-08-31
Return Date: 2015-08-31
(Avser portföljens innehav)
(Avser kursdatum)