150920 - AFA Fastigheter

September 2015
Sabbatsberg 22, Torsgränd 3-27
Arbetet med en ny detaljplan
Handläggaren på Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad arbetar nu med planärendet
och bedömer att ärendet kan komma till nämnden innan årsskiftet. Vi kommer att
informera löpande om de olika stegen i detaljplaneprocessen.
Kosterhavet och Grön Bostad
Tre av er har tackat ja till erbjudandet om ny lägenhet i Kosterhavet, Grön Bostads
fastighet i Norra Djurgårdsstaden. Grön Bostad som ägs av AFA Fastigheter och
Byggvesta har sedan starten arbetat med ett grönt, miljövänligt koncept med hållbarhet
som ledstjärna.
I september tilldelades Grön Bostad, tillsammans med 11 andra byggherrar i området
Fullriggaren i Västra Hamnen i Malmö, priset ”Årets Gröna Lans”. Juryn ger Gröna
Lansen till byggherrarna i projektet för att de tillsammans har skapat Sveriges största
samling av lågenergi- och passivhus. Fullriggaren har även utmärkt sig inom
avfallshantering med landets största insamling av organiskt avfall med avfallskvarnar
installerade i samtliga hushåll. Kvarteren utmärks också av en satsning på biologisk
mångfald samt flera miljövänliga och kreativa lösningar, som exempelvis gemensam
bilpool och lådcykelpool.
Garaget
Som vi tidigare har berättat anlitar vi Parking Partner för hjälp med felparkeringar etc i
garaget. Eftersom vi har outhyrda platser och ingen intern kö har vi nu anlitat dem även
för uthyrning av några platser till externa hyresgäster. Är du intresserad av att hyra
garageplats kontaktar du även fortsättningsvis oss på AFA Fastigheter. Samtliga nya avtal
skrivs som tidsbegränsade avtal.
Förskolan Torsgränd 17-19
Kön till förskolan är stängd och förskolan har nu endast en avdelning öppen. Lokalerna
kommer även att användas för tillfällig evakuering av andra förskolor inom
förvaltningen, till exempel vid vattenskador och ombyggnader.
Lars Edberg, Chef Förvaltning
[email protected]
1
Siv Wikström, projektkoordinator
[email protected]
tel 08-696 46 13, 0708-14 38 77