Valberedningens förslag till styrelse, styrelsens vision

SÅ BYGGER VI GÖTEBORG
STARKT 2015!
På dessa sidor presenteras valberedningens förslag på styrelse 2015.
Själv har jag fått äran att bli föreslagen som ordförande för Sveriges bästa
distrikt, Göteborg. En nominering som jag tar på största allvar. Jag kommer
här att redogöra för hur jag ser på uppdraget som styrelsordförande och arbetet för styrelsen.
VALBEREDNINGENS
STYRELSEFÖRSLAG
Valberedningens förslag på styrelse är en där alla sitter i samma båt och har tagit ut samma
kurs. Visst finns det olika åsikter, någon vill ro, någon vill kryssa någon vill tom kanske gå för
motor. Vi kommer nog använda alla färdsätt för att nå det mål som vi sätter upp. Viktigast är
att vi alla har samma vision och att vi alla har viljan att ta oss dit. Många av oss har sedan valet
2014 redan visat på ordentligt handlingskraft.
Vårt kansli har öppet flera dagar i veckan. Vi har nu två anställda som utöver det
dagliga arbetet utformar och tillhandahåller bla utbildningar och temakvällar. Vi har
speciellt valt att ha öppet på måndagar så att även våra två riksdagsledamöter kan
närvara och berätta om deras arbete i riksdagen. Varje onsdag har den nya KF-gruppen
träffat medlemmarna och berättat om det politiska arbetet. I slutet av mars inviger
vi vår nya större möteslokal, för att möta upp det ökade intresset för SD-Göteborg.
Ett starkt ledarskap handlar inte för mig om att skaffa så många följare som möjligt, det handlar
om att skapa nya framtida ledare.
Styrelsens vision som jag hoppas ni delar med oss handlar helt enkelt om att bli det bästa
distriktet i Sverige, så väl politiskt som organisatoriskt. Detta kommer vi uppnå genom mätbara
och konkreta delmål såsom bla en tydlig struktur, ett transparent styrelsearbete, koordinera och
samarbete med andra distrikt och föreningar, utbildningar och starkare underavdelningar, bla
SDU och bildandet av SD kvinnor och SD-Senior i Göteborg.
Tillsammans kommer detta leda fram till valvinst 2018. Större medlemstillväxt och fler och
bättre utbildade kandidater som är redo att ta sig an politiska uppdrag. Vi förenar helt enkelt
nytta med nöje, fler utbildningar men samtidigt inte glömma den sociala biten. Det är så vi
bygger Sverigedemokraterna starkt inför framtiden.
Vi är det tredje alternativet i Svensk och Göteborgsk politik. Vi måste
synliggöra den politiska bredd vi har med en väl avvägd politik där vi
anammar de idéer som är bäst för Göteborg och Göteborgarna.
Jag kommer stödja valberedningens förslag, jag hoppas du gör med.
Jörgen Fogelklou
SD GÖTEBORG 2015
VALBEREDNINGENS STYRELSEFÖRSLAG
SD GÖTEBORG 2015
JÖRGEN FOGELKLOU
STYRELSEORDFÖRANDE
Politisk sekreterare stadshuset. Ledamot kommunfullmäktige.
Vigselförättare, ledamot arvodesberedningen samt GR och SKL.
Flerårig styrelseledamot SD Göteborg.
Tidigare tjänsteman på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Besökte
tillsammans med Jimmie Åkesson 180 orter under supervalåret 2014.
LEDAMÖTER
THOMAS ÅVALL
Flerårig styrelseledamot SD Göteborg. Tidigare ledamot KF och VGR.
Sitter i valnämnden. Pensionär - Äldst vet bäst.
JIMMY STÅHL
VICE ORDFÖRANDE
Riksdagsledamot, trafikutskottet. Ledamot KF.
Flerårig styrelseledamot SD Göteborg.(FD andre vice ordförande)
Hisingspojk som brinner för medlemsvård.
SDs Kommunalråd i Göteborg, kommunstyrelsen Göteborg.
Ledamot kommunfullmäktige, VGR, Västtrafiksstyrelse, GR och SKL.
Flerårig styrelseledamot SD Göteborg. (Vice Ordförande).
BJÖRN TIDLAND
LARS HANSSON
Politisk sekreterare stadshuset. Ledamot kommunfullmäktige.
Valberedare KF Gbg. Tidigare suppleant SD Göteborg. Ingenjör.
DIANA KRET
MARCUS SILVERBÅGE
Flerårig styrelseledamot SD Göteborg.
Kamratstödjare och idéspruta utav rang.
Ersättare distriktsstyrelsen. Ersättare
kommunfullmäktige. 1:e ersättare
riksdagen. Valkretsledare centrum.
ANDRA VICE ORDFÖRANDE
SUPPLEANTER
VÄL MÖTT!
PÅ ÅRSMÖTET 28 MARS
CHRISTER HÄTTING (Nyval)
GÖRAN LJUNGHOLM
CORNEL GRIGORIU (Nyval)
STEPHANIE PLAN (Nyval)
Nämndeman förvaltningsrätten och
Tingsrätten.
Nämndeman förvaltningsrätten och
Tingsrätten. Egen företagare.
Varit ersättare i Distriktsstyrelsen,
FD nämndeman förvaltningsrätten,
nädeman Tingsrätten idag.
Ordförande SDU Göteborg
ROBERT NYSTRÖM (Nyval)
Ersättare kommunfullmäktige.
ADJUNGERANDE
VALKRETSLEDARE
SD-KVINNOR
SD-SENIOR
SDU
SD-KANSLIST
REVISORER
THORD BRYNIELSSON
HENRIK LERNFELDT
REVISOR SUPPLEANT
ROS-MARIE ANTONSSON