2015 04 01 - Kisa Scoutkår

KISA SCOUTKÅR
Generationer i gemenskap
Protokoll fört vid kårmöte i Scoutgården ¼-15
Närvarande: Karin, Eva, Jerker, Fredrik, Malin, Hoffe, Staina, Evelina samt undertecknad.
§1
Fredrik hälsade välkomna och öppnade mötet.
§2
Till ordförande valdes Fredrik.
§3
Till att justera protokollet valdes Hoffe.
§4
Rapporter
Spårarna: ingen närvarande.
Upptäckarna: har sågat, eldat, haft demokratimöte, använt stormkök och tränat knopar.
Äventyrarna: har haft vinterhajk på Dansbo, Kinda- och naturkunskap, spelat in en film där
de presenterar sig själva och ska skicka den till de engelska scouterna som kommer på vårt
läger i sommar.
Utmanarna: har inte haft något möte.
Bråkmakarna:Jerker har berättat vad scouting betytt för honom.
Familjescouting: Staina rapporterade att eldning praktiserades. Anders Gruaveus hade
naturkännedom med de minsta deltagarna och deras föräldrar. Trädslag och deras knoppar
studerades. Det bjöds på grillad korv.
Nästa familjesöndag blir i Bjärkstugan 19/4.
Distriktsstämma: Kisa stod som värd och vi fick en yxa som tack. Karin och Moa ordnade
fika. Ca 70 deltagare.
Sotning: Inspektion har gjorts och det går utmärkt att elda i kaminen i avslutningsrummet.
”Kajskydd” behövs på skorstenen, Jerker ber Bosse fixa detta.
Kårstämman: Fredrik berättade att styrelsen beslutat att han och Björn kommer göra en
budget och Jerker kommer kontakta några ev sponsorer. Ansökan till Birgersonska fonden har
skickats in och vi har ansökt om 20000 kr till lägerverksamhet och 5000 kr till
ledarutveckling.
Informationskanaler: Styrelsen kommer ta fram ett konkret förslag på hur information och
inbjudningar mm kommer fram till alla berörda medlemmar i kåren.
Bosse och Gösta Gustafsson har kontrollerat huset vad det gäller mögel och konstaterat att det
ser bra ut. Ventil kommer att instaleras under v 15. Föräldrar informeras via anslag i hallen då
några påpekat att det luktar mögel.
Beslut togs om att ta ner en del björkar i trädgården. Jerker ber Calle Nilsson ombesörja detta.
Kisa Scoutkår
Bankgiro:5420-0159
Besöksadress: Scoutgården, Fimongatan14, Kisa
Telefon 0494-123 00
Postadress: Kisa Scoutkår c/o C Elvin, Hargsnäs, 590 39 KISA
KISA SCOUTKÅR
Generationer i gemenskap
§5
Läger: Info och intresseanmälan har gått ut till barnen. Defenetivanmälan senast 10/5. Även
ledare och vuxna scouter behöver göra en anmälan.
§6
Familjescouting: 19/4 i Bjärkstugan, samling vid Scoutgården kl 10. Tjärdal mm. Fikakorg
medtages. Fredrik kontaktar tidningarna för annons och ev reportage.
§7
St Georg: 23/4. Vandring från Brukshundsklubben till Föllingsö. Samling på torget 17.45.
Medtag fikakorg.
§8
Valborg: Upptäckarna tänder elden. Staina hälsar välkommen. Eva inventerar intresset, band
Utmanarna, för att bära fana. Samling Bergdala kl 19.45 för avmarsch 20.00. Eldvakter:
Maria, Karin, Cissi, Jacob?
§9
Avslutning: 10/5 i samband med familjescouting kl 10-13. Aktiviteter vid Scoutgården,
märkesutdelning och femkamp. Fika.
§10
Röj i trädgården 11/4 kl 9-12.
§11
Övrigt: Hoffe och Maria har varit i Södra Vi och fått saker från deras nedlagda scoutkår, bla
lyktor, stormkök och bestick. Ev tillfrågas Gullringens scoutkår, som håller på att startas upp
på nytt, om de vill ha fana med scoutlilja.
Jerker har beställt fotogen på Frendo.
Hoffe har blivit kontaktad av ”Lange” i Huddinge scoutkår, de ärintresserade av att åter
förlägga hajk i Kisa. Hoffe har föreslagit att de ska undersöka möjligheten att vara i grönebo.
Jerker har gått och kontrollerat en stor del av vandringslederna. Cissi, Maria och Karin tar
sträckan Olofsboda-Larssvederna.
Kisa Scoutkår
Bankgiro:5420-0159
Besöksadress: Scoutgården, Fimongatan14, Kisa
Telefon 0494-123 00
Postadress: Kisa Scoutkår c/o C Elvin, Hargsnäs, 590 39 KISA
KISA SCOUTKÅR
Generationer i gemenskap
§12
Fredrik avslutade mötet.
Kisa som ovan
____________________________
Fredrik Larsson, ordf
____________________________
Cecilia Elvin, sekr
____________________________
Maria Hoffstedt, just
Kisa Scoutkår
Bankgiro:5420-0159
Besöksadress: Scoutgården, Fimongatan14, Kisa
Telefon 0494-123 00
Postadress: Kisa Scoutkår c/o C Elvin, Hargsnäs, 590 39 KISA