Veckobrev v 4-6

Veckobrev för Kristallen 1
v 4-6
Hej alla barn och föräldrar!!
!
!
29 januari 2015
Det har varit en intressant och lärorik vecka här i skolan då nästan alla barn har haft
sina utvecklingssamtal. Tänk vad duktiga barnen är som har börjat leda delar av sina
samtal på egen hand. För mig har det varit mycket givande att i förväg haft
möjligheten att sitta ner med varje barn och höra deras tankar om hur de tycker att
det går i skolan. De har berättat vad som går bra, vad som är svårt och vad som de
behöver öva mer på. De har också berättat hur de tycker att de arbetar på
lektionerna. Varje barn har även valt ut något som de ville visa er föräldrar på sitt
samtal. Avslutningsvis har alla barn funderat på vad de vill har för IUP-mål (individuell
utvecklingssplan) under vårterminen.
På svenskan har barnen skrivit en varsin saga om ett påhittat troll när vi
arbetade med bokstaven Tt. Det är roligt att följa barnens skrivutveckling och
många har nu börjat skriva allt längre texter och berättelser. Vi pratar mycket
om att man ska ha tydliga mellanrum mellan orden och att försöka sätta ut
punkt och stor bokstav på rätt ställe. Inför utvecklingsamtalen har barnen tittat
mycket i sin skrivbok i svenska och de kan verkligen se hur mycket de har
utvecklats. När vi startade upp vårt arbete med bokstaven Uu tittade vi på en
bild tillsammans och letade ord. Vi läste också en ramsa om en undulat från Umeå ;)
Barnen fick sedan arbeta vidare i sina bokstavsböcker och där upptäckte de två nya
ord; uv och ur som vi pratade om.
I språkbiten har vi arbetat vidare med tvåstaviga ord och nu är det vokalerna Å och A
som gäller. Förutom att vi läser, klappar och skriver orden pratar vi mycket om ordens
betydelse. Nu under vårterminen kommer vi också att börja skriva meningar där vi
sätter in orden. Vi övar då på att använda orden rätt samt på att skriva hela meningar
med stor bokstav och punkt.
I fredags gick vi äntligen till biblioteket för att låna böcker. Oj, vad barnen har längtat
och de fullkomligt slängde sig över böckerna när det var dags att låna. På morgnarna
läser barnen nu i sina böcker och det skapar verkligen ett skönt lugn i klassrummet
som håller i sig på lektionerna. Tillsammans med Ninni har barnen gjort personliga
bokmärken som de använder i sina böcker.
Eftersom många lektioner har gått bort denna vecka pga utvecklingssamtalen hade jag
ingen möjlighet att lyssna på läsläxorna. Därför fick varje barn läsa upp sin läxa för
sin bordskompis. Kompisen fick i uppgift att lyssna ordentligt och sedan skriva en
kommentar i läsprotokollet. En bra lyssnings- och responsövning. Barnen tog verkligen
sin uppgift på allvar och lyssnade och läste väldigt bra.
I No:n har vi arbetat med hönan. I förra veckan såg barnen ett bildspel samt
en film om hönan. I tisdags fick de berätta för mig vad de kom ihåg om
hönan. Vi gjorde en tankekarta som fyllde hela tavlan så det var väldigt
mycket som hade fastnat:) Sedan skrev barnen en faktatext om hönan och
svarade på några frågor. De färglade också en bild. Idag har vi pratat om de
sista bondgårdsdjuren för den här gången, hästen och katten. Vi har sett på
film och läst om dem. Vi kommer att fortsätta bondgårdstemat med att prata
om året på gården samt lära oss om bondens olika maskiner.
På engelskan har vi sett sista delen av ”The Game”. Den handlade om ord för familjen
som vi sedan repeterade.
I matte har vi fortsatt att arbeta med tiotal och ental, nu med tal upp till
20. Vi har pratat om vad som händer om man hoppar 10-skutt från tex 17.
Vilken siffra är det som ändras då och varför? Vi har jobbat med pengar och
konstaterat att en 10-krona också är ett tiotal och en 1-krona är ett ental. I
matteboken finns en bild på när trollbarnen ska åka på utflykt. Utifrån den
diskuterade vi olika mattefrågor.
Vi har också repeterat hel- och halvtimmar på klockan.
På bilden har eleverna fått arbeta två och två och tillsammans valt två djur som de
parat ihop. De har sedan kommit överens om vad det nya djuret ska heta. Det kunde
t.ex. bli en nyckmyr (nyckelpiga och myra) eller en kattkorre (katt och ekorre). De fick
sedan var för sig måla sina fantasidjur. Dessa fantastiska figurer finns nu att beskåda i
korridoren.
Viktiga datum:
Vecka 6
På onsdag 4 februari har vi vinterfriluftsdag. Då har vi många roliga
aktiviteter! Vi kommer att åka stjärtlapp vid Mörtsjöspåret, leka lekar vid
Guppiga kanan samt åka skridskor på skolans isbana. Barnen behöver ta med
skridskor, hjälm och lunchmatsäck + någon extra frukt. De ska inte ta med
pulka el liknande. Vi åker på de stjärtlappar som finns på skolan. Varma kläder
är förstås viktigt eftersom vi ska vara ute hela dagen. Ta gärna med ett par extra
vantar också. Vi börjar skoldagen 08:20 så barnen behöver inte vara här klockan 08:00
som en ”vanlig” onsdag. Skoldagen slutar som vanligt. Vintervädret är ju tyvärr instabilt
för tillfället så om någon av aktiviteterna inte går att genomföra så ändrar vi i
programmet och meddelar er dagen innan.
Nästa veckobrev kommer torsdag den 12 februari.
Trevlig helg önskar Lena, Viktor och Martin
Läxor till tisdag 3/2
• Läsläxa - sidorna 67-70
• Matte - sidorna 48-49, läxa
22
• Läxor till tisdag 10/2
• Läsläxa - sidorna 71-75
(obs, två kapitel)
• Matte - sidorna 50-51, läxa
23
Mål i matte v 6-7
• Att kunna jämna tiotal från 10 till 100
• Att få en första förståelse för ental och
tiotal
• Att räkna addition och subtraktion med
tal upp till 20
• Att kunna hel- och halvtimmar på den
analoga klockan.
• Att hitta fler strategier för att kunna
lösa enkla problem i matte.
Mål i svenska v 6-7:
• Att känna igen och kunna skriva
bokstäverna Vv, Ww, Xx och Yy.
• Att kunna samtala om texter vi läser.
• Att kunna skriva kortare texter på egen
hand eller med hjälp.
• Att kunna skriva och läsa några
tvåstaviga ord med vokalerna a och å
(tex håla, låta, gåva).