Vision 2025 - Sammanställning av

Under perioden januari-april samlades en enkät in genom ett antal olika kanaler. Under perioden
januari-februari kunde man besvara enkäten via hallstahammar.se och ett antal förtroendevalda från
kommunfullmäktige var även ute och delade ut enkäter på olika platser i kommunen. Därefter har
enkäten bland annat delats ut på Kanalmässan i april. Totalt har 317 personer svarat på enkäten.
I enkäten ställdes två övergripande frågor. Den första frågan handlar om hur man ser på kommunen
idag och den andra frågan om hur man ser på kommunen i framtiden. Syftet med enkäten var dels
att ge de förtroendevalda ett underlag till det fortsatta dialogarbetet kring vision 2025, dels att vara
ytterligare en kanal för att tycka till om framtidens Hallstahammars kommun.
Nedan följer en sammanställning av samtliga enskilda svar på frågan om hur man ser på
kommunens identitet idag. Vad är det som är specifikt för oss som bor här, livet här och vår
kommun? Materialet är endast sorterat under vissa rubriker, i övrigt är det ofiltrerat och svaren
anges i dess exakta ordalydelse.
"Alla känner alla"
Aktiv levande kommun
Aktiva pensionärer
alla känner alla
Barnvänlig
barnvänlig
Barnvänligt
bra kommun mångaborde sluta klaga
Bra lokal
sammanhållning
Bra människor
bra personer
Bruksanda
bruksmentalitet
Bruksmentalitet
Bruksmiljö
Brukssamhälle
Det mesta finns men
ändå inte
Det är hemma
Egenföretagande
En modern kommun.
Engagemang
Engagemang
Enkelhet
Enkelt att bo här
enormt svårt att driva
företag
Ett litet multikulturellt
centrum/kommun
ett mångkulturellt
samhälle
familj
Familjevänligt
Fd. industrisamhälle
Finns en känsla av
positivitet i bygden
Finns rätt mycket här
med tanke på att
kommunen är så liten
Folk hjälper varandra i
mindre orter
Folket och gratis buss
Framgångsrikt
framtid
Framåtande - Vi i
Hallsta, Hallstahammar
först mm.
Företagarvänligt med
många små och
medelstora företag
förändring
Gamla bruksandan lever
kvar.
Genuint
Genuint
God anda
God miljö
Goda bemötanden
Goda försök till att
hålla Hallstahammar
levande
Hallstahammar tar
hänsyn till miljön
Hallstahammar är en
vänlig del av
kommunen
Har min dagliga
verksamhet och
vänner här
Hästar
Hästar
Hög medelålder
Hög medelålder
Igenkännande
Industriberoende
Internationellt
Jag trivs i Hallsta
Jobbar för oss som
bor här, vilja att
förbättra!
Kommunen i stort
andas ett stort
framtidstänkande
kulturrik
Känner mig hemma
Känner mig hemma
Kärleksfullt och
hemtrevligt
Lagom stor
Lagom stor/liten
kommun i min smak
lagom stort
lagom stort för mig
Lagom stort. Klarar
att vara själv ute i
samhället.
Lagom stort/ Lagom
litet
Ledig, kul,
välmående
Lite befolkning
Litenhet
Litet
Litet och bra
stämning
Lugn och ro
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Lugnt
Lugnt
Lugnt och naturnära
Lugnt. tryggt och
säkert
Lungt och skönt att
bo i en liten
kommun
Med många
möjligheter
Mer prat än faktisk
handling i
samverkan/nätverke
n
Mindre
landsbygdsort som
har mkt historia
Mycket bra
Mycket bra av
kommunen att gå ut
att göra en sådan
förfrågan.
Mycket för äldre mindre för yngre
Mysig
Många bra
människor som bor
här
Många fler positiva
människor än
gnällare
Många som vill, men
färre som faktiskt
gör
Många Somalier
Människorna är för
lite stolta och
frimodiga
Mötesplats för
många från olika
områden
Natur, ganska litet,
fint
Nytänkande
omtanke
Positiv
Positiv framåtanda,
vill något
prisvärt
På gång
På gång
På väg mot
framgång
Relativ trygghet i det
hela.
Rent och snyggt
Rik kommun
Rik kommun
Skönt ställe
Småskaligheten och
närheten till "allt"
Småskaligt
Social samvaro o
föreingsliv, kulturliv
Stolt nog att visa upp
för andra
Stor
förbättringspotential
Stor hästkommun
Tillgänglig
Trevlig kommun att
bo i
Trevliga människor
Trevligt lugnt för oss
pensionärer o
barnfamiljer
Trivs i
Hallstahammar
Trivsamt
Trivsamt
Trygg miljö
Trygghet
Trygghet
trygghet
trygghet
Trygghet
Trygghet
Trygghet
Trygghet om alla
Tryggt
Tryggt
Tryggt
Tryggt
Tråkigt.
Ungdomar som leder
ungdomar
Ungdomars
engangemang
Ungdomligt
Utveckling
Vackert
Vackert
Vackert
Vi värnar om kultur
och traditioner
Välkomnar alla
Välkännande
Vänligheten mellan
människorna
Vänner
Växande
Är från Stockholm
från början. Trivs
jättebra sen 10 år.
Alkoholister på
samhället
Alkolister
Arbetslöshet
Avundsjuka
Bondställe
byråkratiskt
Centralstyrt
Det börjar bli lite
tråkigt.
Det känns för litet
Det är ett
bondesamhälle med
bara bönder
Dåligt rykte pga.
händelser på
trädgårdsgatan,
ballongdagen
Dött
En brukskommun
som inte längre är i
bruk
Ett fantastiskt
historiskt arv som EJ
sprids ut.
Fullisar
Fullisar
Fullisar
Fult
Fult
Fyllon
För mycket
alkolister/pundare i
centrum
För många alkolister
Gamla gubbar
Gammalt
Gammalt
Gammalt
Gammalt
Grupperat.
ingen vafrihet
Inget liv
Massiv hotande
saker.
minskad
arbetsmarknad
Människor som är
under rikssnittet i det
mesta
nedläggning
oengagerat
Onödigt mycket
bilar för de korta
avstånden
otrygghet för
barnskötare
Otryggt
Rykten går
rädsla att utvecklas
Skitsnack
skräniga alkolister
och pundare
Stelt och grått
Styrs av jantelag och
svågerpolitik
svagt intress före
kultur och natur
Sämre aktivt
engagemang
tiggare
Tiggeri
Tomt centrum
Trist centrum
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt centrum,
dött efter kl. 18
Tråkigt, inget att
göra
Trögtänkt, brist på
inovativt
tänk/fantasi.
Åtgärder i skolan
urbaniserat - inget
intresse för lantliga
näringar
Blomstrande caming på
sommaren
Bor på ett bra område,
Näs
Bra blandning mellan
bebyggelse och grönytor
Bra Hälsans stig!
Bra miljö
Bra miljö
Bryggorna
Båtbryggan
Båtbryggan
Båtbryggan
Båtbryggan på somrarna
Campingen
Campingen
Campingen
centrum
Den fina Skantzen
Duvhällarna
Duvhällarna
Ett underbart
rekreationsomr.
Skantzen o kanalen.
Fasanvägen
Fasanvägen
Fin miljö
Fin miljö, Skantzsjön,
närheten
Fin miljö, vacker natur
Fin natur
Fin natur
Fin natur
Fin natur
Fin natur
Fin natur o ett levande
liv bredvid kanalen
Fin och fridfull miljö
Fin och lättillgänglig
natur av olika sort
fina naturområden
Fina omgivningar
Fina parkmiljöer
Fina villaområden
fint centrum
Fint i Hallstahammar
Freden
Hammartorget
Hammartorget
Hälsans stig och
utegymmet
Hästar och mycket natur
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen inkl.
Skantzöområdet
Kanalen o
Skantzenområdet
Kanalen och vatten
Kanalen, slussarna och
naturen
Knektbacken med
närliggande bebyggelse
Kolbäck - historik,
Gästgivaregården
Kolbäcksån
Kolbäcksån
Kungliga slottet i
Strömsholm
Livet runt kanalen
Miljövärden
Mitt hus
Mångfald.
Mälardalsnatur till
bergslag
Natur
Natur
Naturen
Naturen
Naturen
Naturen
naturen
Naturen, Miljön i
Strömsholm
Naturskön
Naturskönt
Naturupplevelser
Omgivning med
tillgänglig natur
Ridklubben
Sanda badet
Sjön
Sjön
Sjön
Sjön
skantzen
skantzen
skantzen
skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen
Skantzen och centrum
Skantzen området med
forsarna, smedjan mm.
Skantzen är mysig
Skantzen, Åsby
Skantzenområdet
Skantzsjön
Skantzsjön
Skantzsjön
Skantzsjön
Skantzsjön
Skantzsjön
Skantzsjön
Skantzsjön (Karp)
Skantzsjön, kanalen
Skantzsjön, slussar,
Åsby
Skantzö
Skantzö
Skantzö
Skantzö
Skanzsjöområdet
Skog
Skog
Skogen
Skogrikt samhälle
Sköna ställen som Åsby
handelsträdgård,
Skantzen, WQ
Slottet är väldigt fint
Slussar
Slussar
slussarna
Slussarna och skanssjön,
naturnära och gamla
byggnader
Slussen
slussen
Smedjan
soptippsbacken
Stolta över naturen och
dess möjligheter
Strömsholm
Strömsholm
Strömsholm, hästar,
ridsport
Strömsholm, känt för
hästar
Strömsholm-BorgåsundSkantzen fina
promenadstråk
Strömsholms (ridklubb)
Strömsholms kanal
Strömsholms kanal
strömsholms kanal
Strömsholms kanal
Strömsholms kanal slussar
Strömsholms området
Strömsholms området
Strömsholms slott
strömsholms slott
Strömsholms slott
Strömsholms slott med
omgivningar - vacker
kulturmiljö
STRÖMSHOLMSKAN
AL
Tillgång till naturnära
områden
Trollebo
Trollebo
Trollebo
Trollebo
Trollebo
Trollebo
Trollebo
Trollebo
trångfors
Trädgårdsgatan
Vacker miljö
(kanal,strömsholm)
Vacker natur
vacker natur
Vacker natur
Vacker natur
Vacker natur längs
Skantzsjön och kanalen
Vackert och nära till
naturen, slussarna mm.
Vackra miljöer som
slottet och kanalen mm.
Vackra omgivningar
Vackra omgivningar
Vackra omgivningar
Vackra omgivningar
Vackra omgivningar,
Skantzen, Strömsholm
Vackra promenadstråk
Vatten och
vandringsleder
Allt inom räckhåll
Allt ligger nära
Allt man behöver finns
här
Jordnära
Liten
Liten trevlig kommun
Litet samhälle
Naturnära
När till allt.
Nära
Nära
nära naturen
Nära till allt
Nära till allt
Nära till allt
Nära till allt vi behöver
nära till det mesta.
Nära till mycket grejer
Nära till naturen.
Nära till storstaden
Nära till Västerås
Nära Västerås. Det ska
Hallsta dra nytta av och
utveckla
Närhet
Närhet
Närhet
Närhet
Närhet
Närhet
Närhet
närhet
Närhet
närhet
närhet
Närhet
Närhet
Närhet
närhet mellan
människorna
Närhet till
"beslutsfattare"
närhet till affärer, idrott,
friluftsliv o t.o.m
Västerås
Närhet till aktiviteter
Närhet till allt
Närhet till allt, samhälle,
natur
Närhet till arbete i
regionen - positivt
Närhet till både centrum
och natur
Närhet till det mesta
Närhet till det mesta
Närhet till natur
Närhet till natur
Närhet till naturen
Närhet till skolor, dagis
mm
Närhet till större städer
Närheten (utbud,natur,
skola)
Närma till stor stan
Passar bra med en liten
håla i närheten av
storstaden
Små områden
Storleken, trivs i ett
lagom stort samhälle
Alla gratis färdmedel
som Brukslinjen,
Flexlinjen mm.
Allt finns nära
Avgiftsfria bussresor mycket positivt!
Bra förbindelser till
Västerås
Bra geografiskt läge
Bra
järnvägsförbindelser,
nära till alla större orter
bra kommunikation
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
Bra kommunikationer
mot Västerås-Stockholm
Bra kommunikationer
till Västerås
Bra kommunikationer,
inte minst brukslinjen
Bra kommunikationer,
inte minst brukslinjen
Bra läge
Bra läge mellan större
städer
Bra läge mellan större
städer
Bra läge mellan V-ås,
Esk, Köping och Sura.
Bra läge, fler borde bo
här
Bra med transport,
Servicelinjen
Bra pendlarort
Bra pendlingsavstånd
Brukslinjen
brukslinjen
Brukslinjen
Brukslinjen - positivt
Brukslinjen är toppen
Centralt läge
Det ligger centralt till i
förhållande till
Stockholm
Det är nära till stan
Ett stort plus för
servicelinjen
Från Kolbäck är det lätt
att pendla med tåg och
buss
Goda kollektiva
kommunikationer
Goda kommunikationer
Gratis buss
Gratis buss
gratis buss i kommunen
Gratis bussar
Gratis bussar
Gratis bussarna
Gratis bussarna
Gratis bussarna inom
kommunen
Gratis bussresor
Gratis kollektivtrafik
Gratis kollektivtrafik
Gratis kollektivtrafik!
Gratis kollektivtrafik.
Lyxigt!
Gratis parkering
Gratisbussarna betyder
mycket
Inpendlingsort till
Västerås o Stockholm
Järnväg- och
bussförbindelser som
kan bli bättre
Lagom litet med bra
kommunikationer
Liten ort med närhet till
större orter
nära storstaden
Nära till centrum och
jobb
Närhet till storstad
Närhet till städer
Närhet till större
städer/kommuner
Närhet till Västerås,
Köping o Eskilstuna
Närheten till köpcenter
(Erikslund)
Närheten till Västerås o
Erikslund
Närheten till Västerås,
E-tuna, Köping
Pendlarkommun
Pendlingsvänligt
Pendlingsvänligt
Som en förort till
Västerås (på ett positivt
sätt)
Sovstad till Västerås
"Hallstahammar först".
Jättebra!
Affärer
Affärerna
alla shadowplayers lan
Amatör teatern
Amatörteater, -musik
och -kultur
Blomstrande
föreningsliv (idrott)
Bra affärsutbud
Bra föreningsliv
Bra föreningsliv/ Bra
intern kommunikation
Bra förutsättningar med
samarbete mellan
företagarna
Bra handel
Bra handel
Bra hockey
Bra livsmedelsaffärer
Bra med affärer
Bra ridskola
Bra service o utbud av
företagen
Bra service, såväl
läkare, tandläkare,
handel
Bra sportaktiviteter
Bra utbud av affärer
Bra utbud av affärer etc.
Bra utbud med butiker
Bra utbud på butiker
Brett sportutbud
bulten
bulten
bulten
Bulten
Bulten
Bulten, sporthallen,
vårdcentralen
CENTRUM
Centrum
Det mesta finns att köpa
i kommunen
Det är för få affärer
Effektivt centrum
Eldsjälar som jobbar för
ett rikare kulturliv och
gott företagsklimat
En av sveriges största
och bästa
spelföreningar, helt
driven av och för
ungdomar
Familjär känsla i
butikerna
Föreningar
Föreningsliv
Föreningsliv
FÖRENINGSLIVET
Föreningslivet
Företag
Gott föreningsliv.
Gott om
fritidsaktiviteter
Hallsta Arena
Hammarteatern
Hammarteatern
Hammarteatern
Hammarteatern
Hammarteatern
Hammarteatern
Hammarteatern,
biblioteket och
föreningar
HSK fotboll
Hsk gymnastik klubb
HSK handbolls
ungdomar
ica
ICA
ICA
ICA
ICA
Idrottsmiljö
Idrottsmiljö
Industrier och affärer
Inga affärer, de som
finns är tråkiga
Inga nya affärer
Inget levande centrum
Ishall
Ishall
Ishall
Ishall
Ishallen
Ishallen
Ishallen
Jazzens museéum
Kulturhuset
Kulturhuset
Kulturhuset
Lagom stort. Allt man
behöver finns här.
Levande centrum
Levande centrum
Lidl
Litet bostadsutbud
Marknader, festivaler,
Skantzendagar, etc.
Matställen och
biblioteket
Motioncenter
Mycket att göra för den
aktive
Mycket mataffärer
Många föreningar
Många föreningar
Många olika
möjligheter/aktiviteter/f
öreningar
Många restauranger
Många små företag
Möjlighet till variation i
fritidsintresse
Nöjd med affärer och
utbud
OK fritidsutbud ex.
ishall, ridhus, skidspår
Pizzerior
Rikt näringsliv
Saga bio
Saga bio ska finnas kvar
Samverkan mellan
företag och affärer.
Jättebra!
Sanhälle, ICA
Shadowplayers
Skönt att de affärer som
finns, är där
Småföretagande och
föreningsliv
Spel
spelföreningar helt
driven av och för
ungdomar
Sport
Sporthallen
Teater
Teater
Teater
Teatern
Teatern
Teatern
Torghörnan, terminalen,
Olsson (kändis)
Tråkiga byggnader i
centrum
Tråkiga klädesbutiker
ung kultur Hammarteatern
Westerqwarn
Viktigt djursjukhus
åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby
Åsby - Kött o vilt
Åsby hem och trädgård
Åsby lockar många
utomstående
Åsby, trevligt centrum.
Att det är trist med
vårdcentralens dåliga
rykte
att man bevarar mindre
skolor, tryggare för
barnen
badet
Badhuset i Kolbäck
Barn och ungdom
Barnomsorg
Biblioteket
Biblioteket
Bostadsbrist
Bostadsbrist
Bostadsbrist (behöver
fler hyresrätter)
Bostadsbrist!
Bra barnomsorg
Bra barnomsorg, skola
och äldreomsorg
Bra för äldre
Bra musik undervisning
Bra service, trevligt att
bo i ett mindre samhälle
Bra skola på
Strömsholm
Bra skola, sporthallen
och ridklubben
bra skolor
Bra skolor
Bra skolor
Bra skolor
Bra skötsel av
trädgårdsmästare
Bra vård o omsorg
Bra äldreomsorg
bra äldreomsorg
Bra äldreomsorg
Broddar till alla 65+ Bra!
Bruksmentalitet relativt tryggt att bo här
dyrt resa med vl
dålig skola,stora
klasser,outbildad
personal
Dålig skolmiljö
dålig älsreomsorg
Dåligt med grejer
/aktiviteter för
ungdomar
Dåligt med
älreboendeplatser
Dållig integration i
skolorna
En sommar o vinter
bana för motionärer vid
Teknikbacken. En
Hallstaarena vid
Trollebo
Ett tryggt samhälle
Expansivt
Finns jobb
Fint motionscentrum
med välskötta spår
Flera dagisar och privat
skola
Flykt från skolorna
För dåligt underhåll på
vägar - asfaltering etc
för stora klasser
God service
God service för
kommuninvånarna
Gratis broddar
Gratis gymmet för oss
pensionärer
Gratis parkering
Gratis parkering och fria
dubbar till skorna. Bra!
Gymnasieskola saknas negativt
Gymnasium
Inget att göra
Katastrofal vårdcentral
klent utbud för
sysselsättning
Kolbäck missgynnas
Kulturhuset
Kulturhuset och gården
Kunskapsområden t ex.
biblioteket
Kök
Ligger i
framkant,trygghet o
service(halkskydd,smsnätverk, brukslinuen
Lindbo
Lindboskolan
Lugn miljö
Lungt att bo här
Lägenheter
Manlig gatuplanering
för breda väger som blir
till racerbanor
Mer barn aktiviteter ute
Mer skolor
Multikulturellt
medvetande
mycket bra skola
Nedlagda skolor
Ner huggna träd
Nya bostäder
Personlig service
Relativt billiga boenden
Samverkan mellan
näringsliv, föreningar o
kommunen
Satsa på äldreboende
Skantzen området,med
badet och campingen
Skantzsjö Bad o
Camping
Skantzö bad o camping
Skantzöbad o camping
Skantzöbadet
Skantzöbadet
Skantzöbadet
Skantzöbadet
Skantzöbadet
Skantzöbadet
Skantzöbadet
Skantzöbadet
Skantzöbadet/Camping
Skantzöbadet/Campinge
n
Skolorna
Slalombacken,
motionsspår
Soc.tjänsten - dålig
Sporthallen
Strandgården
Strömsholms
ridgymnasiet
Sveriges bästa
äldreboende
Säkra god kvalitet i
grundskolan
trevlig kommun med bra
anställda
Trygga skolor nära till
hemmen upp till åk fem.
Tryggt boende
Underlätta för
nyföretagande(bilprovni
ngen,bygghandel)
Ungdomssatsning
Vallmobadet med rehab,
vattengympa mm.
Viktigast att
Hallstahammar är fint
och har det bra,
ytterområden glöms bort
Vårdcentralen är väl inte
så populär
Äldreboendet
Alkolister och
invandrare
Bra kommunalråd
Cirkus
dominerat av s
Duktig trädgårdsmästare
För hög tung intensiv
trafik gm centrum
För mycket politisk
pajkastning.
För många trafikskyltar
50/40/30 - ENHET 40
km inom kommun
Gör om Ö N,
Svevringev o Fasanv.
En skam för orten!
Hallsta känd för att
Thore Skogman kom
härifrån
K-märk Sporthallen så
exteriören består
Litet
Litet
Litet
Litet
Litet
Många äldre
Pensionärer
Pensionärer
Personer
P-skiva, Rex och Albert
Snyggt kommunalråd
Tabbar som
Hollyhammar/Kalle
Westman
Tomma lokaler
TUNG TRAFIK I
KOMMUN
Vi har många
medaljörer både inom
OS, VM, NM, SM
Vill hellre ha nytt än
gammalt
Nedan följer en sammanställning av samtliga enskilda svar på hur invånarna föreställer sig livet i
Hallstahammars kommun om tio år. Hur vill man då att det ska se ut? Vad önskar du och vilka
områden är viktiga för dig? Vad saknar du och vad vill du se mer av? Materialet är endast sorterat
under vissa rubriker, i övrigt är det ofiltrerat och svaren anges i dess exakta ordalydelse.
Alla invånare har arbete
som man kan försörja
sig på.
Arbete
arbete med miljö och
kommunikation
utvecklas
Arbete till alla
kommuninnevånare,
god integrationoch
jämställhet.
Arbete åt flyktingar
Arbetsmarknaden
Arbetstillfällen så att
folk stannar kvar
Arbetstillfällen åt unga
och utlandsfödda.
Att det ser ut mer som
Stockholm
Att folk gynnar
Hallstahammar
Att invånarantalet inte
sjunker.
Att man kan lära sig den
nya tekniken
Att strömsholms kanal
får liv igen
attraktivare för bostads
och industri
Bilpooler och solceller
på taken
Bra arbetsklimat
bra omsorg för
invånarna i alla åldrar
Bra vård, skola o
omsorg för alla
innvånare
Bättre gatuunderhåll
Bättre gayliv
Bättre miljö i
Kolbäcksområdet
Delaktighet
Det bor folk från hela
världen i Hallsta och de
trivs med varandra
djurskydd
en bra turistort och
frilufsliv
En levande och just
kommun
En trygg plats att bo på
entreprenörskap
Ett aktivt samhälle
Ett gott liv är när
politiker lyssnar på sina
invånare.
Ett mer levande
samhälle, trevligare
Ett utvecklat
Hallastahammar först.
Fler arbetstillfällen
inom kommunen
Fler arbetstillfällen.
Ökade möjligheter för
företagsamma
Fler folk som vill flytta
hit
Fler företag gm
regionalt stöd. Goda
kommunikationer till
omvärlden.
Fler företagare o därmed
fler arb.tillfälle
Fler jobb o söka
Flyttar ihop Hallsta med
Västerås
Fortsatt bra
vård,omsorg, trygghet.
Samverka
Fortsatt generöst
mottagande av
flyktingar/skyddsbehöva
nde
Fortsatt satsning på
Strömsholm
Frimodig,tillitsfull och
kaxig befolkningen
Fungerande
infrastruktur
Fungerande integration Verna landskapsbilden
Få hit fler människor
bortanför kommunen
både turister och inflytt
Färre invandrare
God miljö
God service
Gränslös samverkan
mellan förvaltningarna o
företagen
Gynnsamt
företagsklimat för
etablering här leder till...
Hallstahammar är
miljöbästa i Sverige
Hållbarhet
Hållbarhet och miljö
Hästkommunen nr 1
Inflyttning till
kommunen
Inga missbrukare, mera
bänkar vid busskurerna
inga tiggare
Integration
Integration
Integration i samhället
Integration på
nationsnivå
Integrationen
Jag önskar att
kommunen skulle vara
mera öppet
Jobb
krafttag mot våldsbrott.
Krisberedskap,
Miljöproblemen leder
oss in i en helt okänd
framtid.
Känna sig säker på
kvällen
lantbruket
lokal matproduktion
Lycklig integration så
att olikheterna gör oss
roligare
Lyft blicken från
Hallstahammar, vi runt
är också viktiga!
Lägre arbetslöshet
lättare att driva företag
Mer aktiviteter för
funktionsnedsatta (alla
åldrar)
Mer för yngre
Mer grönområden
Mer grönområden
mer inflyttning till
kommunen (gratis
tomter?) som gynnar
företagare
mer jobb
mer mobil service till
hemmen. Både f barn o
äldre.
mer organiserat
samhälle , med mer
natur?
mer organiserat
samhälle , med mer
natur?
Mer proffesion hos
politikerna o tjänstemän
Mer resurser för barn
och ungdomar
Mer saker för ungdomar
Mer samverkan där vi
snabbare genomför det
vi pratar om
Mer underhållsfria
platser i samhället då
det finns brist på
personal
Mer ungdomsanpassat
Mera
grönområden/parker
Mera liv - helt dött här
nu
Mera samlingsplatser
för unga
Miljö
Miljö; hållbarhet på alla
områden.
Miljön
Miljön runt
Strömsholms slott marknadsföras
Mindre invandring
Mindre segregation i
samhället
Mycket folk
många företag av olika
sorter - människor i
arbete
måste finnas valfrihet
Människor lika värde,
daglig verksamhet för
missbrukare som
behandlats. Annars är
risken stor att de hamnar
igen på torget och tror
att de inte duger till nått.
Gruppen blir större och
yngre tyvärr.
Kommunen borde starta
dagverksamhet
Mötesplatser för
blandade åldrar
Natur och kultur
Naturen
Naturområden
Nytänkande
Närhet till det en
behöver i vardagen,
handel, sjukvård och
rekreation
Närproducerat
Politiskt samarbete över
gränserna.
Påverkan
Renoverat samhälle
Satsa lite mer på
Kolbäck/Strömsholm
satsa på BARN och
UNGDOM och
PENSIONÄRER - ej
höjning av
politikerlöner
Satsa på fin miljö,
hälsnas stig, trygghet
Satsa på hållbar
utveckling
Se ut mer som
Stockholm
Skantzsjön
Skog
Slopa kvarboende
principen
Småföretagandet
Social trygghet och
omsorg.
Socioekonomiskt tänk,
satsa på barnpiloter
Större estetiskt tänk
Teknik, ekonomi, natur,
vård
Tiggeri, lokal lag om
förbjuda tiggeri.
Tillgänglighet
Tillgänglig natur,
strövstigar mm.
Tillgänglighet
Tro på medborgarnas
egen kraft och egna
initiativ
Tryggare och säkrare
Trygghet
trygghet
Trygghet
Trygghet
Tryggt samhälle
Tänk mer på
funktionshindrade
Uppskattningen av
civilsamhället
Utbyggande av forsen
med attraktioner
Ute aktivitet
Utveckla livet runt
kanalen, bygg hus efter
kanalen Klb-Sörstaf
Utveckla och förstärka
vår miljö
Utveckla Strömsholm
till hästcentrum nr 1, ta
vara på kompetensen
Utveckla Strömsholms
slott och kanalen
Utvecklat näringsliv
med plats för företag &
bostadshus. Tillväxt!
vacker natur
Ännu mer alkolister
Ännu mer getto
Ännu mer invandrare
Öka turismen
Ökad aktivitet i
näringslivet
Öppenhet till utveckling
att år 6 kommer tillbaka
till sin f-5 skola.
Barn/Ungdomar
Barnomsogen, skola
Barnomsorg
Barnomsorg
Barnomsorg, skola och
äldrevård har utvecklats
ännu mer!
barnvänligt? lekplats?
Bra barnomsorg och
skola
Bra skola
Bra skola från förskola
till gymnasiet
Bra skola o äldreomsorg
Bra skolor
Bra skolor
Bra skolor - gymnasium
Bra utbildnings
möjligheter
Bra, fungerande skola
bättre betyg
Bättre betygsystem
Bättre kompetens inom
skola om att förhindra
mobbing /utanförskap!!!
Det saknas helt idag!
bättre lokaler för skolan
Bättre lärare som snabbt
kan fånga upp elever
med särskilda behov
Bättre skola
Bättre skolklimat
Bättre skolor
Bättre skolpolitik
Bättre skolverksamhet
än idag
Det är låg
utbildningsnivå i
kommunen folkhögskola!
En kommun i expansion
med egen
gymnasieskola
Ett bra högstadium med
behöriga lärare.
Ett gymnasium
Ett gymnasium
Fler skolalternativ, upp
till årskurs 9
Flytta på
mobbare/struleleverna
Framstående skolor som
arbetar uppdaterat
Fungerande högstadiet
Få tillbaka Gymnasiet.2
tim tåg och buss om
dagen gör ingen glad.
förbättra och utveckla
skolan
Ge järnet för att på
riktigt ge varje enskilt
barn max utveckling
Genuspedagogik
Gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola med
några valmöjligheter
Gymnasieskola även för
andra än hästmänniskor
Gymnasium
Ha tillbaka gymnasiet
Högskolefilial i
Hallstahammar
Högstadiet kvar i
Kolbäck
Höja kompetensen på
lärare
Integration i skola
Jag vill se gamla
Tunaskolan som en
skola igen
Kort kö till
förskolan/mindre
grupper
Landets bästa skolor
från F-Gymnasiet
Mer satsning på skolan
Mer upplysnings
föreläsningar t ex.
HBTQ
mindre barngrupper
Mindre grupper i
dagis/skolverksamhet
Mindre grupper i
skolorna
Mycke bättre villkor för
fritidspedagogerna i
kommunen
Nytt gymnasium
personaltäthet i skola
och barnomsorg
resurser till barn som
behöver hjälp och stöd
Ridskolan/utbildningen
Strömsholm
Satsa mer på ridskolan
Satsa på våra skolor ,så
barnen inte väljer att
börja i Västerås
Skola
Skola
Skola
Skola
Skola MED läxor! Och
en bra skola med fasta
lärare.
Skola o omsorg ska ha
nöjda "kunder"
Skola och ungdom
Skola och vård omsorg
Skola, omsorg,
arbetsliv,hälsovård
värnas
skolan
Skolan
Skolan
Skolan
Skolan behöver mer
resurser
Skolan behöver
struktureras upp
Skolan, Fullstor
idrottshall Tunbo, Badet
ska vara kvar
Skolmaten bör bli bättre
Skolor med F-6 o 7-9
skolor och daghem
Skolor som uppmuntrar
barns kreativitet
Småskolor fler!
Starta vikariepool med
behöriga pedagoger
även för skolorna inte
bara inom
barnomsorgen
Större ridskola
Sveriges bästa förskolagrundskola- gymnasium
Tunboskolan kvar med
gymnasie
Utbildning
vi las-anställda
barnskötare måste få en
egen tjänst
Vård och
skola/dagis/förskola.
Lockar unga familjer.
Västmanland bästa
barnomsorg
Att jag som äldre ska
kunna välja boende
Att man möts av samma
person i kontakt med
vården
Boenden för äldre,
billiga hyresrätter
Bra sjukvård
Bra äldreboende
Bra äldreboende
Bra äldreomsorg
Bra äldreomsorg
bätter äldrevård
Bättre o fler
äldreboende
Bättre och mer
tillgänglig sjukvård
Bättre sjukvård
Bättre vård
Bättre vårdcentral
bättre vårdcentral
Bättre vårdcentral
Bättre äldreboende
Bättre äldrevård
Bättre/högre kvalitet på
sjukvården
En bättre än f.n.
fungerande vårdcentral
En instans där äldre kan
bo innan de kommer till
Ädelstenen/lövåsen
En vårdcentral med
läkare som kan prata
och förstå svenska bra.
Att läkarna stannar i
flera år.
Ett bra väl fungerande
äldreboende
Familjeläkare värd
namnet, ej staffet.
Möjlighet till akutbesök
Fasta läkartjänster på
vårdcentralen
Finskspråkig
äldreomsorg
Fler äldreboenden typ
Strandgården
förbättra och utveckla
äldreomsorgen
God äldreomsorg
Jag är 85 år och önskar
lika bra äldreomsorg om
10 år
mer resurser till äldre
omsorgen
satsa på de äldre
sjuk/hälsovård.Folktand
v.nobbar nya
klienter!!!!!
Sjukvård!
Skola/förskola och
äldrevård
Snabbare hantering med
tillstånd som kräver
kontinuerlig kontakt vid
anhörigs sjukdom
Ta bort delade turer
inom äldrevården
Trivsamt boende för
äldre med billig hyra
Tryggare äldreomsorg
Utbilda peronalen inom
vården
Vård för missbrukare
Vård och omsorg
Vårdcentral flyttad till
centrum Kolbäck
VÅRDCENTRAL utan
STAFETTläkare som
kostar skjortan
Vården
Vården
Vården
Vården
Äldre
Äldreboende
Äldreboende
Äldreboende i Kolbäck
Äldreboende i Kolbäck
Äldreboende i Kolbäck
Äldreboende i Kolbäck
Äldreboende i Kolbäck Serviceboende, ej
dementa
Äldreboende i Kolbäck
(mellan villa o
Strandgården)
Äldreboende i KolbäckStrömsholm
Äldreboende Kolbäck
Äldreboenden,
servicehus för de som
säljer sin villa för ett bra
boende
Äldreboendet
Äldreomsorgen
ÄLDREOMSORGEN
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen. Maten
är jätteviktig! Dagliga
leveranser önskas.
55-plus boende på dagis
Myrans tomt inom snart
framtid
Att alla som vill ska
kunna få ett boende
Attraktiva boenden
Attraktiva bostäder,
både hyres o köpes. Det
lockar hit pendlare
Attraktiva lägenheter i
bra miljö
Bibehållen service i eget
boende
Billiga boenden för
arbetslös ungdom
Billiga lägenheter för
ungdomar.
Boende former stor
valfrihet
boende för ungdomar
samt äldreboende
Boende med stöd till
behövande
Bostäder
bostäder
Bostäder
Bostäder till unga så de
slipper flytta
Bra och billigt boende
för alla 0-100 år
bra seniorboende
Bra trygghetsboende för
äldre
Bygg bostäder efter
kanalen mellan Kolbäck
o Hallsta
Bygg bostäder Hyres/Brätt/villor
Finare lägenheter
Fler billiga
ungdomsbostäder så
barnen inte flyttar
härifrån
Fler bostäder
Fler bostäder
Fler bostäder av alla
slag
Fler hyresrätter
fler lgh i Kolbäcks
centrum
fler lägenheter
Fler lägenheter
Fler villor/lägenheter
God bostadskommun
och positiva kompetenta
skolor
Kommer ej bo här
Lägenheter till
ungdomarna
Lägenheter, för att jag
kanske flyttar hit
Lättare att få attraktiva
lägenheter
Mer hyreslägenheter till
ungdomar och större
barnfamiljer
Mer hyreslägenheter,
tillgänglighet. Ej för
dyra.
Mera hyresbostäder.
Mindre radhus i ett plan
med liten grönyta
Mindre/billiga
lägenheter till ungdomar
och äldre.
Mycket finare
lägenheter, så barnen
trivs
Nya bostäder
Saknar egen lght,
boende viktigt, Fin ort
Aktiviteter för unga på
deras villkor
Allaktivitetshus, där vi
mötes, unga, gamla,
politiker.
Allvädersarena för
hästsport
Att det ska bli ett
kulturens hus, där
Hallstas historia finns
Besök av föreläsare på
biblioteket
Bowlinghall
Bra fritidsliv
Bättre aktiviteter
Bättre badhus/utebad
Bättre eljusbana
Bättre fotbollspaner
Bättre fotbollsplaner
Bättre fritidsaktiviteter
Bättre ungdomsställen
Bättre/fler aktiviteter för
ungdomar
Division 1 för HSK
Fotboll
En basebollplan
Ett brett kulturliv
Ett mycket bra
fungerande kulturhus
ett rikt kulturliv
Ett stort stöd till hela
civilsamhället
Ett större kulturliv
Ett större och bättre
ställe vid kanalen för
ungdomar att vara på
Fler mötesplatser för
spontanbesök
Fler olika idrottsklubbar
Fler utegym
flera ungdomar som vill
ha jobb och börja jobba
Fortsatt satsning på
idrott inom alla nivåer
Fotbollsplan i centrum
Fotbollsplanerna ska
vara fler o aktiva
Fritidsaktiviteter för
barn och unga
fritidsaktiviteter för
handikappade
FRITIDSGÅRDAR
Få ungdomar att stanna
o se möjligheter på små
orter
Föreningsliv
Föreningslivet får mer
stöd från kommunen för
sin verksamhet
Hammarteatern
Hammarteatern
Hammarteatern utveckling av och
satsning på
verksamheten
hammarteatern får ökat
stöd och har möjlighet
att engagera fler barn
och ungdomar
Handbollshall
Idrott
Idrott och fysisk
aktivitet!
Idrottsanläggning, se
Lindesberg Nyköping
m.fl
Idrottshall med
trampoliner
Idrottshus
Kan man samla alla
idrotter på ett ställe?
Kolbäck är utarmat på
vinter idrottsaktiviteter
Konst
Kultur
kultur (teater)
kultur och
fritidsaktiviteter
utvecklas
kulturlivet I stort
Kulturlivet: teatern,
bion, badhuset
Lekland
LEKPARKER
Lekplats för alla åldrar
Meningsfull daglig
verksamhet till alla som
behöver.
Mer aktiva ungdomar på
t ex. Kulturhuset
Mer aktivitet i samhället
mer aktiviteter för barn
och ungdomar
Mer aktiviteter för
ungdomar
Mer festivaler som gör
att ungdomar umgås
mer
mer för tonåringar att
göra
mer pengar till
shadowplayers så dom
kan hålla i fler lan
Mer saker att göra i
kommunen
Mer sportliv
Mera att göra för
ungdomar
Mera multikulturella
aktiviteter för ungdomar
Mera tillsammans dagar
Museeum viktigt.
Skolmuseet mögellukt?
Möjlighet till eget
skapande/ amatörkultur
= Hammarteatern/
föreningsliv
Möjligheter för barn och
ungdomar
Ny biograf
Ny Idrottshall, typ som
den i Lindesberg
Ny sporthall med gym,
2 hallar, bad, hskgymnastik
Nya lokaler
Ornitologföreningen och
Ulf Carlsson
Roligare
Saker att göra för
ungdomar
Samlingsplats för
familjer (grillplats),
Lekplats brevid
campingen
Sandstrand
Satsa på barnen
Shadowplayers
Skidbacken ska fungera
Slalombacken
Spelningar (Som det var
förr) konserter i massor!
Sporter för ungdom
Stor fin lekpark
Stor sportanläggning
(inomhus)
Stora idrottsarenor
Stort center för e-sport
där det går att träna och
tävla.
Strand i Skantzsjön och
stor lekpark till barnen
Strand vid Skantzsjön
Strand vid Skantzsjön
Strand vid Skantzsjön
större och färre ÄN
många bristfälliga
lekplatser som håller
säkerheten och
underhållet bättre...
Större utbud av
aktiviteter för barn,
ungdom och vuxna.
Både sport och andra
aktiviteter.
Teater, bio
Trollebo anpassat för
friidrott
Ungdoms aktiviteter
Ungdomsaktiviteter
Ungdomsidrott, fullstor
idrottshall
Ungdomsklubbar
Ungdomssatsning inte
bara idrott. Musiken är
minst lika stor som
idrott.
Upplysta lekparker. För
allas säkerhet.
upprustade och mer
lekparker
Ute aktivitet
Utmärkta stigar
Utveckla
fritidsaktiviteter, som
golf och ridningen framtid!
Utveckla ridvägar för
invånare och turister
Utveckling av Sveriges
bästa amatörteater.
Hammarteatern.
Verksamhet för barn
och ungdomar
Villkoren för
föreningsliv
Västmanlands näst bästa
hockeylag
Återupprätta
fritidsgårdar på flera
ställen
Ännu mer ungdomar
som vill hjälpa till i
samhället
Affärer
Affärer
Apotek i Kolbäck
Att det ska finnas flera
affärer
Att man ser potentialen
och tillväxt i små
företagen
Att vi utvecklar alla
handelsområden
Bibehållna affärer
Bra utbud i näringslivet
Burger King
BurgerKing
Bättre affärer
Bättre klimat för
företagare
Bättre utbud av butiker
Cafeé och smoothie bar
Centrum
Centrum, mer att göra,
mer affärer
Country Club
Det går att driva lönsam
handel i Hallsta
E aktiv handel som
skapar en positiv
atmosfär
En finrestaurang (inte
bara pizzeria)
Fin restaurang (inte bara
pizza)
Fler affärer
Fler affärer
fler alternativ av butiker
Fler butiker t ex.
klädaffärer
Fler kedjebutiker för att
locka kunder till
centrum
Fler matställen, inte
pizzerior o Sibylla
Fler och finare affärer,
ej tråkigt
Fler Resturanger
Flera affärer
Flera affärer
Flera företag
Flera nya företagare
Flytta systemet till sidan
om
Fortsatt satsning på
lokala företag
Företagande
Företagen är mer aktiva
i samverkan med
kommunen/nätverken
Hallstahammar först
Hallstahammar först i
alla lägen!
Hoppas inte fler affärer
försvinner
HP fungerar på riktigt
och driver
näringslivsfrågor.
ica
Inget Systembolag
Järnaffär för oss vanliga
människor
Lite fler butiker i
Kolbäck
Lite mer affärer
Liten galleria
Längre öppettider
Max
Max
Max
Max
Max
Max eller Subway
Mc Donald
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds
Mc Donalds önskar
barnen
Mc Donalds, Max,
BurgerKing
Mc Dounald
Mer affärer
Mer affärer
Mer affärer
Mer affärer i centrum
Mer affärer och caféer
Mer affärer, olika utbud
Mer butiker
Mer cafeér
Mer cafeér
Mer cafeér
Mer caféer
Mer Handel, Fler
butiker
Mer klädaffärer
Mer klädbutiker för
ungdomar
Mer restauranger
Mer restauranger/pubar
i centrum
Mer snabbmat
resturanger
Mer uteserveringar
Mera nagelsalonger
Mindre
resturanger/pizzerior
Mysig pub
Nagelsalong
Nya affärer t.ex. Media
Markt
Någon nyttigare
restaurang (ej pizzeria)
Något matställe
Något slags köpcenter
Pizza Hut
Pub/restaurang (ej
pizzeria/Kinakrog)
Restauranger
Restauranger vid
Skantzsjön
Restauranger önskas,
inte bara pizzerior
Se till att bevara affärer
och företag på orten
Shopping
Shopping affärer
Shopping Center
Shopping center
Shopping Centrum
Shopping centrum
Shopping Centrum
Shoppingcenter
Shoppingcenter
Shoppingcentrum
Snabbmat restauranger
Snabbmats restauranger
Snabbmats restauranger
Sportaffär
Starbucks
Starbucks
Starbucks
Stort utbud av varor o
tjänster
Subway
Subway
Subway
Subway
SubWay
Subway
Subway
Subway
Subway
Subway
Vi har en väldigt bra
handel med tre tydliga
områden(Östra,
centrum, åsby)
Vi i Hallsta är en
fungerande mötesplats
för arbete o utveckling
Vi i Hallsta, en
fungerande mötesplats
för att skapa en levande
kommun
Vi ungdomar vi vill ha
butiker här i
Hallstahammar som
Västerås!
Åsby
Att servicelinjen får
fortsätta
Att tågen går i tid och
att servicelinjen går på
helgerna
Att tåget Örebro Stockholm stannar i
Kolbäck
Billigare
kommunikation med
Västerås
Bra gång och
cykelförbindelse mellan
orterna
Bredband till alla till
"rätt" kostnad
Bredbandsutbyggnad,
Fjärrvärme
Brukslinjen
Brukslinjen även till och
från Västerås
Bussar som går oftare
Busslinje på
Västeråsvägen till
Västerås
Bygg ut fibernätet
Bättre busstider
Bättre cykelnät
Bättre
kommunikationer.
Tågen mellan V-ås o
Köping måste stanna i
Klb
Bättre vägförbindelser,
främst E18
Cykel och gångvär förbi
Amsta, Kolbäck
Cykelbana Kolbäck Hallsta
Cykelbana KolbäckEriksberg
Cykelbana på
Västeråsvägen (till
Svedvi)
Cykelbana runt Hallsta Kolbäck
Cykelbana till Kolbäck
Cykelbana till Kolbäck,
2 st
Cykelbana till Västerås
Cykelbana till Västerås
Cykelbanor
Cykelbanor från
Eriksberg-KolbäckSörstafors-Hallsta
Cykelväg Kolbäck Eriksberg
Cykelväg KolbäckEriksberg
Cykelväg KolbäckEriksberg
Cykelväg KolbäckEriksberg
Cykelväg KolbäckHallstahammar
Cykelväg mellan
Hallsta-Kolbäck snarast
Cykelväg mellan
Kolbäck och
Hallstahammar
Cykelväg Strömsholm Kolbäck
En cykelbana till
Västerås
fler brukslinje bussar
Fler busstider mellan
Hallsta och Kolbäck
Fler cykelbanor
Fler cykelvägar.
Ambitiöst miljöarbete.
Få mer cykelvägar till
satellitorterna, och knyt
i hop Vås-KolbäckKöping med cykelväg
Gratis bussar till
Västerås, Köping t ex.
Kan man göra fler
busshållplatser?
Kollektivtrafik
Kollektivtrafik
kollektivtrafik, billig o
bra tider
Kollektivtrafiken
Kommunikation
Kommunikationer
Rikskänd Solcells och
cykelboomskommun
SATSA PÅ
CYKELVÄGAR /till
Kolbäck /Västerås etc häng med!!!
Snabbladdare/stationer
för elbilar
Snabbt fungerande ITteknik
Säkra cykelstråk till
sura, Västerås och
Kolbäck/Strömsholm
Säkrare vägar,
mortorväg ända till
Köping, bättre väg till
sura
Taxi Hallsta
Telefon och data
Två filig motorväg förbi
Hallstahammar
Tågstopp till/från
Stockholm/Örebro i
Kolbäck
Tätare buss och tågtrafik
till Västerås
Utvecklade
kommunikationer och
ny jvg hållplats i
Strömsholm
Utökad kollektivtrafik
mot Västerås/Köping
Utökat stadsnät
Velomobiler,
packcyklar och
liggcyklar är vanliga i
Hallsta
Wifi, som är öppen,
ingen kod
Att det ska vara fint på
gatorna o.s.v.
Att man lyssnar på små
gator
Behålla eller utöka
affärsverksamheten i
centrum
Belysning
Bevara vårt bilfria
centrum
Bilfritt centrum, bevara
gågatan
Bra underhåll av gator
och promenadstråk
Bättre förutsättningar
för cyklister/gående i
centrum
Bättre hålla efter burkar,
öppen jord och ogräs
Centrumparken borde få
en stor lekplats och
dammen snyggas till.
En grönt och trivsamt
citykärna
Ett centrum för gammal
som ung, med mer
boenden och aktiviteter
ett levande centrum
Ett levande centrum
Ett levande centrum,
med kultur, handel och
aktiviteter
Ett mer levande
centrum, t ex. mer ljus
ett mer levande
centrum. Mer kultur.
ett mer utvecklar
centrum med fler
butiker o restauranger
Ett upprustat centrum
Finare byggnader
Finare centrum
Finare och fräschare
samhälle t.ex. färg,
större,affärer
Finare samhälle t.ex.
affärer, färg, större
Fixa centrum
Fixar ett trevligare
centrum
Fräschare på samhället
få bort drägget från
centrum
Färgat centrum
Göra Hammartorget till
ett mysigare mer intimt
och levande torg
Göra om centrum
Göra parktorget till en
naturligare mötesplats
för alla åldrar
Hundrastgård(ar)
centralt
Inte bebygga några fler
parker inom
Hallstahammar tätort
Kolbäck önskar mer
blommor o julbelysning
Levande centrum
Levande centrum med
blandat butiksutbud o d
Mer grönska på torget
Mer parker
Mer städat torg
Mysigt centrum där
gamla & unga vill vara
med bra butiker o fik
Rent, fint och snyggt
torg! (bort med kissande
alkisar)
Roligare centrum
Snyggare och
attraktivare centrum
Snyggt måleri på
teaterväggen
Större centrum
Trevligare centrum
Trevligare fasader på
samhället
Trevligt centrum
Trygghet i och ett mer
levande
centrum,ungdomsgård,s
kulpturer
Täta till Hammartorget,
gör det mysigt
Upprusta
Hammartorget.
vackrare centrum
Vackrare centrum,
gågatan är ödslig o
tråkig
Vackrare och mer
estetiskt tilltalande
infarter till kommunen
Vackrare och mer
synligt centrum, torg
Vackrare torg,
mysigare.
40 i hel HALLSTA med
KONTROLL - höga böter
för fortkörning
alliansstyre
Att genvägen över
knektbacken asfalteras och
snöröjs
Att vi har borgligt styre
Bredbandsutbyggnad
mellan Sörstafors-Kolbäck
Bruce Lee
Brännbart
Bygg ut campingen
Bygga ut badhuset i
Kolbäck
Bygga ut och skaffa nya
saker på Skantzöbadet
Bättre underhåll av snön
Då har Bågbron upprustats.
Ägarfrågan?
En datorhall
En Titanic minnessten
Ett teknikens hus med
pedagogiska inslag
Fler oranga skurmaskiner i
kommunala fastigheter
Fortsatt upprustning av
Vallmobadet
Gammalt
Grisar
Hundar
Inge snö
Ingen snö
Ingen snö
INGEN TUNG TRAFIK
gm kommun
Inget
Inventering av bäckar och
sjöar för att se om det kan
planteas in ädelfisk
Järnvägsgatan är bebyggd
efter sanering.
Saneringsfrågan?
Katter
Kommunen byter namn till riva dammar och förbättra
Strömsholm
fisket i forsen ännu mer
Kommunen måste bli mer som skulle öka turismen
svarande på insändare
jätte mycket
Kommunen ska stå på egna Skantzbergets sjukrum
ben så mycket som möjligt göras om till hotellrum
Källvatten i Trångfors och Sol
Olbergavägen =
Större
Föryngringsvatten?
sänk löner för politiker
Mer publika reklamytor för Ta bort 500 st (30-40-50)
evenemang
skyltar NU
Om jag fick önska.
Ta bort Hallsta West
Blockpolitiken bort.
Tunnel under Skantzövägen
Samarbete över
mellan gästhamnen och
partigränserna.
badet
OM tung trafik gm
Återvinning för allt i
kommun MAX 30 KM Kolbäck
och att det inte går att åka Älg eller varg safari i
fortare
samarbete med
Parkgatan har breddats med Surahammar
1,5 meter vid terminalen
Önskar en hundrastgård i
Polisbilar från Dubai
Sörstafors