Välkomna! - CoursePress

Välkomna!
Utveckling och drift av
mjukvarusystem
Webbprogrammerare
Linnéuniversitetet, institutionen för datavetenskap
#wplnu #udmlnu
http://webbprogrammerare.se
http://udm-devops.se
Information om inspelningar
Programansvariga
Johan Leitet
Programansvarig
Webbprogrammerare
[email protected]
twitter.com/leitet
http://johan.leitet.se
0480-497716
Programansvariga
Jacob Lindehoff
Programansvarig
Webbprogrammerare
[email protected]
twitter.com/lindehoff
http://lnu.se/personal/jacob.lindehoff
0480-497705
Programansvarigs roll
Leda genomförandet av sitt utbildningsprogram
Upprätta läsårsplan
Kvalitetssäkra program genom programutvärdering
Leda programråd
Agenda
Nu:
-  Registrering / Kom igång
-  Lokalerna / Passerkort
-  Datorer
-  Schema
-  Verktyg kring våra kurser
Senare:
-  Programinformation (WP & UDM separat)
-  Kursintroduktion Grundläggande programmering
Datorkonto
Du som är antagen till Linnéuniversitetet
behöver ett studentkonto för att kunna
registrera dig, logga in på datorer, komma
åt kursmaterial, få tillgång till din e-post och
övriga IT-tjänster på Linnéuniversitetet.
http://lnu.se/student/ny-pa-linneuniversitetet
Självregistrering
Du ansvarar själv för att registrera dig på programmet och till
de kurser du ska läsa genom att besöka och registrera dig
via studentwebben:
https://lnu.se/student
Du ska registrera dig till varje ny Termin.
Du ska registrera dig till varje ny Kurs.
För HT2015 ska detta göras senast denna vecka, v36.
(Du måste ha kvitterat ut ditt datorkonto för att kunna registrera dig på
kurser)
Registrering
e
Programansvarig UDM
Jacob Lindehoff
Programansvarig WP
Johan Leitet
Lokaler
Reception
Catrine Bramhag
[email protected]
Passagesystem
Passerkort är nödvändigt för
campusstudenter
Beställ/hämta passerkort på
Västergård (9)
Ha alltid med!
http://lnu.se/student/mina-studier/passerkort
DV-territoriet
Ny107
Ny106
Ny105
Laborationssalar/
Föreläsningssal
Ny108
Ny112
Ny113
Ny112 - Hyrbridsalen
Blandning av fasta
datorer och
arbetsplatser för dig
med bärbar dator.
Koppla in skärm/
tangentbord/mus/
nätverk via USB3.
Ryck inte ut sladdar
till skärmar på eget
bevåg!
Egen dator
Utbildningsplan UDM och WP HT2015
Vad ska jag köpa för dator?
•  ”Modern” dator •  För campus: USB3 •  Ingen nackdel med extra ramminne Distansstudier:
•  ”Bredband” •  Webbkamera •  Ordentligt headset •  Gärna två skärmar Trådlös uppkoppling
Använd eduroam som är krypterad.
Du behöver dessutom inte logga in
vid varje anslutning.
Användarnamn och lösenord är
samma som ditt studentkonto.
eduroam finns tillgängligt via andra
universitet och högskolor. Du kan
logga in där med!
Guider för anslutning: hCp://lnu.se/student/vi-­‐hjalper-­‐dig/it-­‐och-­‐support/guider/natverk Campusdatorerna
•  Logga in med ditt studentkonto.
•  Programvaror till kurserna finns installerat.
•  Personligt utrymme (p:) (600MB)
http://wfm.lnu.se
ftp://homepage.lnu.se
Port: 21
Encryption: Explicit FTP over TLS/SSL
Transfer Mode: Passive
hCp://lnu.se/student/vi-­‐hjalper-­‐dig/it-­‐och-­‐support Utskrift
http://lnu.se/student/vi-hjalper-dig/it-och-support/guider/
utskrift-kopiering-och-skanning/webprint
•  100 utskriJer + 25 felakNga En typisk vecka:
15-­‐20 Nmmar schemalagd Nd 20-­‐25 Nmmar eget arbete Kursmoment
Begrepp
Föreläsning
Tentamen
Laboration
Övning
Seminarie
Projekt
Examination
Deadline
Krav nivå
normalt frivillig
obligatorisk
normalt obligatorisk
normalt frivillig
normalt obligatorisk
normalt obligatorisk
alltid obligatorisk
exakt tidsbestämd
En laboration är normalt tidsbestämd.
Det som är tidsbestämt är redovisningen.
Betyg
Från HT2015 använder vi betygsskalan
U / G / VG
Vissa kurser har ingen betygsskala utan här ges betyget
som U/G alltså underkänd eller godkänd.
För att veta vilken betygsskala som gäller så bör du läsa
kursplanen inför varje ny kurs.
Urkund
•  System som hindrar plagiat
•  Skyddar dina arbeten
•  Misstanke om fusk
--> anmälan
-->Disciplinnämnden, utredning
-->Ev. disciplinåtgärd
Kurslitteratur
De två kurser du kommer att inleda dina
studier med är “Klientbaserad
webbprogrammering” samt “Webbteknik 1”.
Se kursernas webbplatser för information.
http://udm-devops.se/intro
http://webbprogrammerare.se/intro/
Tillgodoräknande/Utbyte
Tillgodoräknande av kurs:
När motsvarande kurs läst vid LNU eller
annat lärosäte.
Utbyte av kurs:
När i utbildningen icke obligatorisk kurs
önskas bytas ut.
Vanliga verktyg
Verktyg kring en kurs
Kurswebbplats
All information kring kursen på samma ställe.
Olika system kan användas.
CoursePress eller Moodle är de vanligaste
Föreläsningsinspelningar
Alla föreläsningar i utbildningen spelas in och
publiceras på kursens webbplats. Publiceras normalt
inom ett dygn. Vissa lärare publicerar på YouTube.
Streamade föreläsningar
Alla föreläsningar i utbildningen streamas via Adobe
Connect. Länk finns på kursens webbplats. Se schema
för när föreläsningen sänds. Testar med andra
Livecoding.tv
h"ps://www.livecoding.tv/webbprogrammerare/ Verktyg kring en kurs
Schema i TimeEdit
Alla kursers schema hittar du i TimeEdit eller via
lnu.se/student
Verktyg kring en kurs
Mail
Du kan alltid nå kursledningen via mail. Adress finns
på kursens webbplats.
Skype
Vi använder Skype flitigt för handledning,
grupparbeten, redovisningar etc. på distans.
Ett måste för distansstudenter.
Slack
Smidig kommunikationsplattform som rekommenderats
av studenterna. Allt ”icke myndighets utövande”
hänvisar vi hit.
Registrera dig på Slack
https://coursepress.slack.com
Registrera dig på Slack
https://coursepress.slack.com
Kommunikation
Twitter
Många lärare når du på twitter för korta akuta frågor
som kanske inte alltid rör kurserna.
@webbutvecklare
Facebook
Följ gärna "Linnéuniversitetet” och givetvis
"Webbprogrammerare 120hp” och ”UDM” (när/om den
kommer)
Adobe Connect
Regler:
•  Använd alltid ditt fulla namn och om ni är flera klasser,
även klassnamn:
Johan Leitet UDM15
•  Under föreläsningen chattas det bara kring det som
sägs just nu. Frågor och eventuella kommentarer
kring innehållet.
•  Under raster är det fritt fram för "skitsnack”
•  Använd alltid vårdat språk. Kränkningar tolereras inte.
Programwebben
•  webbprogrammerare.se/student
•  udm-devops.se/student
CoursePress
Wordpress + BuddyPress + En jäkla massa kod = CoursePress
coursepress.lnu.se
CoursePress
Uppdatera er profil och ladda upp en bild på Gravatar redan idag!
Programwebben som utgångspunkt
Schema
Programwebben
Ladok på webb
E-post
WebFileManager
Kurswebbplatser
Att göra denna vecka
V36:
q  Självregistrering på kurser lnu.se/student
* Programmet HT
* Webbteknik 1
* Grundläggande programmering
OBS! Senast V36!
q  Delta/titta på upptagning av introduktionsföreläsning
q  Delta/titta på kursintroduktioner (Grundläggande programmering, WT1)
q  Logga in på coursepress.lnu.se och redigera din profilinformation.
(Klicka på ditt användarnamn)