Vår och sommar 2015 - Trelleborgs kommun

Vår/sommar 2015
Avfalls- och återvinningsavdelningen informerar
Här är nästa område för det
nya insamlingssystemet
Ändrad hämtningssäsong av
trädgårdsavfall
I november kommer ytterligare ca 3 500 en- och tvåfamiljshusägare, se mörkblått område på kartan nedan,
att få ta del av det nya insamlingssystemet. Det innebär
att du hemma på tomten kan sortera ut tidningar, förpackningar av glas, metall, plast och papper, matavfall
och restavfall. Varje fastighetsägare blir kontaktad av
oss via brev, men vi kommer även att lägga ut information om var, när och hur på kommunens webbplats.
Vi ändrar hämtingen för att få en bättre anpassning till
växtperioden och flyttar fram säsongen ett par veckor.
Vi hämtar trädgårdsavfallet:
Jämn vecka, från vecka 12 till vecka 48
Udda vecka, från vecka 13 till vecka 49
Observera att kärlet ska placeras med handtaget och
hjulen in mot tomten/fastigheten (kärlets lock öppnas
ut mot gatan/vägen).
Skegrie, Alstad och Gislöv är några av de orter som får ta del
av det nya fastighetsnära källsorteringssystemet i november.
2015 - ett spännande år!
Under våren ska vi arbeta fram en ny renhållningsordning. Den ska visa inriktningen för avfallshanteringen
i Trelleborgs kommun 2016-2020. Arbetet har redan
börjat! I februari genomfördes en workshop med ett
hundratal deltagare från Trelleborgs kommuns förenings- och näringsliv, tjänstemän och politiker. Deltagarna arbetade fram förslag till nya mål. Förslaget till
den nya renhållningsordningen kommer att läggas ut
på kommunens webbplats i juni. Där kommer du som
medborgare att få möjlighet att lämna dina synpunkter.
Trädgårdsavfallet töms med en så kallad sidlastare.
Tömningen sker från sidan med hjälp av en griparm som
tar tag i kärlet, lyfter och tömmer trädgårdsavfallet i bilen.
Viktig checklista inför hämtning:
•Endast avfall från det som växer i din trädgård får läggas i kärlet och det ska vara fördelat så att locket går
att stänga.
•Inga plastpåsar eller plastsäckar får läggas i kärlet.
•Kärlet får väga max 50 kg. En bra regel är att du själv
måste orka dra kärlet.
•Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara
fritt från grenar och dylikt.
•Vägen mellan vårt fordon och kärlet får inte blockeras.
Hämtning sker varannan vecka, 19 gånger per år. Kärlet
rullas ut till tömning senast klockan 7 på tömningsdagen och placeras i tomtgräns med hjulen in mot tomten.
Du kan inte beställa extratjänsten dragavstånd till detta
abonnemang.
Som privatperson kan du också kostnadsfritt lämna
trädgårdsavfallet på våra återvinningscentraler.
Farligt avfall
Förpackningar och tidningar
Farligt avfall finns i alla hem och får aldrig hamna i avfallskärlet eller i avloppet. Lämna det till återvinningscentralen, Samlaren eller Farligt Avfall-bilen.
Förpackningar och tidningar ska du lämna till återvinning. Har du inte möjlighet att sortera hemma så lämna
dem på närmaste återvinningsstation, det finns 28
stycken i kommunen. Kontakta oss eller gå in på vår
hemsida om du inte vet var din närmaste återvinningsstation är, eller besök Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats: www.ftiab.se.
Exempel på hushållets farliga avfall är:
nagellack, lim, målarfärg, lacknafta, rengöringsmedel,
hårspray.
Exempel på elavfall som ska lämnas till behandling är:
leksaker med inbyggda batterier, brödrostar, mobiltelefoner, lågenergi- och glödlampor, lysrör.
Överblivna eller gamla mediciner, inklusive cytostatika och kanyler, lämnas kostnadsfritt till apoteken. För
mer information om vad du gör med dina överblivna
läkemedel, kontakta ditt närmaste apotek.
Farligt Avfall-bilen 2015
Till Farligt Avfall-bilen lämnar du ditt farliga avfall så
att miljöskadliga ämnen kan tas omhand på ett säkert
sätt. Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil
med chaufför och kemist.
Få en gratis sms-påminnelse genom att
sms:a sysavtrelleborg till 71350.
Torsdag 21/5
17.00-17.45 Syster Jennys väg 26, Trelleborg
18.15-19.00 Stortorget, Trelleborg
Tisdag 26/5
17.00-17.45 Piggvarvägen, Gislövs läge
18.15-19.00 Beddinge strandväg 127, Beddingestrand
Tisdag 15/9
17.00-17.45 Syster Jennys väg 26, Trelleborg
18.15-19.00 Stortorget, Trelleborg
Ju närmare service desto mer farligt avfall han-
teras på rätt sätt. Bilder: Andreas Offesson
Torsdag 22/10
17.00-17.45 Beddinge strandväg 127, Beddingestrand
18.15-19.00 Piggvarvägen, Gislövs läge
Här finns Samlaren i Trelleborg
City Gross, ICA Supermarket, Maxi ICA, Willy’s
I miljöskåpet Samlaren lämnar du glödlampor/lågenergilampor, batterier och småelektronik. 2014 lämnades
totalt 2,9 ton farligt avfall och elektronik in i Samlarenbehållarna i Trelleborg. Det är ett mycket bra resultat!
Samlaren finns i anslutning till återvinningssystemen
för PET-flaskor och returburkar.
Spara både miljö och pengar
Allt är inte skräp!
Alla kan vi göra något för miljön, och anstränger vi oss
bara lite till kan vi också spara en del pengar. Att sortera vårt avfall är något som alla vinner på.
Återbruk Det du inte behöver längre kan någon an-
Fokusera på farligt avfall
Lämna alltid dina lågenergilampor till
behandling. Då slipper vi få ut kvicksilvret som finns i lamporna i naturen.
Kvicksilver är ett av de allra farligaste
miljögifterna.
Återvinn förpackningarna
Kan du inte sortera hemma, så lämna dina förpackningar och tidningar på närmaste återvinningsstation
(ÅVS). Förpackningar och tidningar utgör en stor del av
hushållsavfallet.
Grovavfallet till ÅVC
Större avfall som inte hör hemma i avfallskärlet, till exempel trädgårdsavfall, gamla möbler och cyklar, kan du
som privatperson lämna kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.
nan ha nytta och glädje av. Att återanvända minskar avfallsmängden. Sälj eller ge bort, så slipper fullt brukbara
saker bli avfall.
Återvinning Mycket material går att återvinna för att
göra nya produkter. Det sparar energi i tillverkningsprocessen och minskar också behovet av att utvinna
nya råvaror. Materialåtervinning sparar på våra naturresurser.
Energi Mycket av det som inte går till återbruk och
inte kan materialåtervinnas går istället till förbränning.
Ur det som förbränns, kan vi utvinna energi och värme. När du lämnar matavfall
till behandling så omvandlas energin till
biogas. På 1 kilo matavfall kan man köra
2 kilometer med en biogasdriven bil!
Deponi Deponi är det avfall som inte kan återvinnas
eller förbrännas. Till exempel isolering och sanitetsporslin. Målet är att minska avfallet som deponeras.
Återvinningscentralerna
Här lämnar hushållen grovsopor, farligt avfall, vitvaror och trädgårdsavfall. Fråga vår personal som gärna hjälper
dig till rätta. Ditt besök kostar inget extra, du har redan betalat för behandlingen genom ditt abonnemang för avfallshämtning. Välkommen med bil och släp, lätt lastbil eller mindre pick-up.
Verksamheter och företag hänvisas till Sysavs avfallsAnderslövs och Smygehamns
anläggning i Trelleborg,www.sysav.se.
återvinningscentraler
Trelleborgs återvinningscentral
ägs och drivs av tekniska förvaltningens avfalls- och återvinningsavdelning. April till och med oktober har vi ”sommartid” och har öppet varje dag (utom fredag och söndag).
Öppet på ÅVC
Trelleborg
Öppet på ÅVC
Anderslöv
Smygehamn
Måndag
11.00 - 18.00
Måndag
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00*
Tisdag
11.00 - 18.00
Tisdag
15.00 - 18.00*
15.00 - 18.00
Onsdag
11.00 - 18.00
Onsdag
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00*
Torsdag
11.00 - 18.00
Torsdag
15.00 - 18.00*
15.00 - 18.00
Fredag
09.00 - 15.00
Fredag
Stängt
Stängt
Lördag
09.00 - 15.00
Lördag
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
Söndag
09.00 - 15.00
Söndag
Stängt
Stängt
ägs och drivs av Sysav, www.sysav.se
Anderslöv: Åttavägen 656-8
Smygehamn: Beddinge strandväg 3
Trelleborg: Sjöviksvägen 34
* april-oktober
Observera ändrade öppettider vid helger!
På återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn finns behållare för
textilåtervinning där du kan lämna alla
slags textilier, kläder, väskor och skor för
återanvändning och återvinning. Du kan
även lämna kläder och loppisprylar till Myrorna på alla
återvinningscentralerna i kommunen.
Under högsäsong, april till oktober,
producerar vi och säljer kompostjord av
olika kvaliteter. Kompostjorden är lämplig som jordförbättring och toppdress (på
grund av höga näringsvärden). I Smygehamn kan vi dessutom erbjuda odlingsfärdig, mixad
jord (60 % matjord och 40 % kompostjord). Kompostjord/mixad jord kostar 150 kr/kbm.
Tack för att du hjälper oss!
På avfalls- och återvinningsavdelningen arbetar 10-12
chaufförer med att ta hand om dina hushållssopor. För
att kunna ge en så bra service som möjligt behöver vi
din hjälp. Det är vår främsta ambition att hålla en hög
servicenivå och vi jobbar ständigt för att bli bättre.
Att kärlet står på rätt sätt och rätt plats i god tid innan
vi kommer är det viktigaste (senast klockan 7). Det är
också viktigt att det är röjt fram till kärlet.
Ha kärlet på en hårdgjord yta (plattor eller liknande),
högst tre meter från tomtgränsen och med fri yta runt
om. Tänk på att ha locket stängt. Ditt avfall är en del av
vår arbetsmiljö, emballera därför ditt hushållsavfall väl,
särskilt avfall som aska, sågspån, slipdamm.
Förslut påsarna väl och ha som vana att skölja ur avfallskärlet någon gång på sommaren. Använd såpa vid
rengöring och ättika om du fått problem med fluglarver.
Vi hämtar hushållsavfall från omkring 20 000 hushåll,
på landsbygd och i tätort, året runt och oavsett väder.
Tack för din hjälp – den gör att vi kan utföra vår arbetsuppgift på ett effektivt sätt.
INFORMATION TILL
HUSHÅLLEN
Våra nya fyrfacksbilar är, precis som det låter, indelade i fyra
fack. Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra.
Här tippas pappersförpackningar i omlastningshallen på
Sysavs avfallsanläggning på Albäck.
Kontakta kundtjänst
Ring eller e-posta ditt ärende till oss. På Trelleborgs
kommuns webbplats får du information om abonnemang, tjänster, taxor och avgifter, samt om eventuella
driftstörningar.
Telefon: 0410-73 30 00
måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00
Köp inte skräp: Historien om
dina kläder
Nu är vinnaren i Instagram-tävlingen korad! Det var i
samband med kampanjen Köp inte skräp som du under
hashtaggen #bratextil skulle lägga upp bilder på hållbar
textil. Det kom in många fina bidrag, och det var Ylva
från Malmö som vann PFAFF-symaskinen.
Ylvas Instagram-bildtext:
Mormors fantastiska klänning från 50-talet
med bolero och skärp, it’s still going strong!
Jag använde den på det senaste bröllopet jag
var på. Min favoritklänning!
Juryns motivering:
Mot bakgrund av dagens fast fashion, med undermålig
kvalitet och snabba modeväxlingar, är det underbart att
se kläder som består. Plagg som håller så bra kvalité och
tidlös design att de kan användas i flera generationer är
i sanning bra textil!
Köp inte skräp är en webbplats som vill få oss att
tänka över hur konsumtion påverkar avfallsmängder
och miljö. Tävlingen är över för den här gången men
du kan fortfarande gå in på www.kopinteskrap.se och
lära dig mer om bra textil, och samtidigt få tips på hur
du kan laga dina plagg så att de håller lite längre.
E-post: [email protected]
www.trelleborg.se/avfall
Slamtömning
Sita Sverige AB är kommunens entreprenör för tömning
av 3-kammarbrunnar, minireningsverk samt slutna
tankar. Kontakta Sita direkt vid beställning och frågor
om slamtömning, 020-120 00 00. Jour 070-209 89 99.
Tömning av fettavskiljare, avfalls- och återvinningsavdelningen, 0410-73 30 00.
Tillståndsfrågor, miljöavdelningen, 0410-73 30 00.