Broschyr om medborgarförslag

Medborgarförslag
– din möjlighet att påverka
Medborgarförslag
– din möjlighet att påverka
Alla som är folkbokförda i Haninge kommun har rätt att lämna medborgarförslag till kommunen.
Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens ansvarsområde att göra. Är du osäker på om kommunen är ansvarig för din fråga,
kontakta kommunens kansli. Det kan vara andra myndigheter eller organ som
har ansvar för verksamheten där du vill föreslå en åtgärd. Vissa vägar i kommunen har t ex Vägverket ansvar för.
Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. Förslaget får inte gälla löpande underhåll som byte av glödlampor i gatubelysning, sanering av klotter
eller liknande. Vill du anmäla brister i underhållet kan du lämna din synpunkt
på kommunens hemsida haninge.se välj synpunkt haninge högst upp på
ingångssidan och följ sedan länken ”Lämna synpunkt”.
Ett medborgarförslag får inte heller röra myndighetsutövning eller ha med
enskilda personer att göra, t ex socialbidrag, bygglov eller förslag med
odemokratisk eller rasistisk innebörd.
”
Ett medborgarförslag måste lämnas
skriftligt för att det ska vara giltigt
”
Ett medborgarförslag måste lämnas skriftligt för att det ska vara giltigt. Förslaget ska vara undertecknat med namnförtydligande, adress och telefonnummer.
Flera personer kan stödja förslaget och underteckna det. Det finns en mall för
medborgarförslag på haninge.se under synpunkt haninge (länken ”Lämna
medborgarförslag”). Tänk på att skriva skriva din idé eller åtgärd så att den blir
ett konkret förslag.
Medborgarförslaget kan lämnas i receptionen i kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, eller skickas till Haninge kommun, kansliet, 136 81 Haninge.
Ett medborgarförslag kan behandlas i en eller flera
nämnder/instanser. Vissa ärenden behandlas även i
kommunfullmäktige. Du som lämnar ett medborgarförslag blir inbjuden, för att kort presentera ditt förslag,
till den nämnd eller instans som fattar beslut i
ärendet.
Ett medborgarförslag ska helst vara färdigbehandlat inom ett år från det att förslaget anmälts i
kommunfullmäktige.
De medborgarförslag som kommit till kommunen listas på haninge.se,
synpunkt haninge (länken ”Lämna medborgarförslag”). Här kan du se hur
förslagen behandlats. Alla inkomna förslag är offentliga handlingar.
Vill du veta mer?
Kontakta kommunens kansli:
Tel växel: 08-606 70 00
[email protected]
www.haninge.se
Foto framsida: Gabriel Uggla AB • Tryckår: 2011
136 81 Haninge
tel 08-606 70 00
www.haninge.se