I sommar ska du tacka ja/lämna besked angående det gymnasieval

I sommar ska du tacka ja/lämna besked angående det gymnasieval du kommit in på. Du måste
meddela gymnasiet att du vill ta din plats i anspråk. Det gör du genom att logga in på
www.gymnasiestudera.se (från 1 juli och så snart som möjligt) med ditt användarnamn
(personnummer ÅÅÅÅMMDDXXXX) och lösenord (samma lösenord som du använde dig
av när du sökte till gymnasiet).
Sommaren 2015 v 27 – 32
Gymnasieantagningen samt grundskolans studie- och yrkesvägledning
Gymnasieantagningen Telefon: 013-20 88 20. Telefontid 10.00 – 11.00:
Efter telefontid hänvisas antagningsfrågor till [email protected] så besvarar
Antagningskansliet frågor via mail eller per telefon
Studie- och yrkesvägledare Telefon 0725-74 02 85. Telefontid 10.00 – 14.00
V27 Johanna Milsten, Bengt Johansson
V28 Johanna Milsten
V29 Jörgen Johansson
V30 Jörgen Johansson
V31 Charlotte Svala
V32 Carin Korhonen, Carina Vinnersten
Efter telefontid hänvisas frågor till [email protected] så besvarar Studie- och
yrkesvägledare frågor via mail eller per telefon.


Omval görs på pappersansökan, underskriven av en Studie- och yrkesvägledare.
Blankett för detta finns på www.gymnasiestudera.se
Om omval efter 1 maj 2015 så mottags du i mån av plats på gymnasieskolan.