Dags att lämna över

hemmaplan
NR 3 2015
EN TIDNING OM DIG, OSS OCH VÅRT SKARABORG
Bekväm? Bra!
Med Bekväma fonder
sköter sparandet
sig självt SIDA 14
Dags att lämna över
stafettpinnen
Tack för 18 fantastiska år Carl Henrik SIDA 2-3
Mot strömmen - öppnar
nytt kontor i Mariestad
TIDAHOLM
SIDA 4
SVERIGES NYA CYKELUTMANING I SKARABORG SIDA 6-7
Stoppa tjuven med
DNA-märkning
BÄSTA TILLGÄNGLIGHETEN I TIDAHOLM SIDA 8
SIDA 10
Carl Henrik Ohlsson (till höger) tillsammans
med Länsförsäkringar Skaraborgs tillträdande vd
Jonas Rosman.
Lycka till
alla kunder,
ägare och
medarbetare!
Efter 18 fantastiska år som vd för Länsförsäkringar Skaraborg är det nu dags för mig att
lämna över stafettpinnen till nästa löpare: Jonas
Rosman som kommer närmast från vd-skapet för
Hushållningssällskapet Skaraborg – platsen där
jag själv startade min yrkesbana och blev vd vid
32 års ålder.
Jonas Rosman har varit ordförande i Länsförsäkringar Skaraborg de senaste fyra åren och det
är med ett varmt och hjärtligt välkomnande jag
lämnar över rodret till honom. Jag är övertygad
om att Jonas kommer att säkra kontinuiteten,
vidareutveckla tryggheten samt skapa engagemang i utvecklingen av Länsförsäkringar
Skaraborg på sin nya post.
En närmare presentation av Jonas Rosman
kommer i nästa nummer av Hemmaplan.
Jag vill tacka alla fantastiska, engagerade och
kunniga medarbetare jag fått äran att samverka
med i ett härligt lagarbete under dessa 18 år. Jag
vill också rikta ett särskilt tack till alla förtroendevalda som representanter för det kundägda
Länsförsäkringar Skaraborg, liksom alla samarbetspartners, som berikat och sporrat mig i alla
personliga kontakter och möten.
Och sist men inte minst – Jag är glad och tacksam
för att jag haft förmånen att
ha haft Skaraborgs roligaste
jobb i den finaste ägarformen, det kundägda bolaget!
Varje dag har jag gått till arbetet med den övertygelsen.
All lycka till i framtiden!
Carl Henrik
2
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
Målgång för Carl
Henrik Ohlsson
”Jag har haft Skaraborgs roligaste jobb”
Å
ret var 1997 när Carl Henrik Ohlsson tillträdde den
vd-post som han lämnar för att gå i pension i oktober.
Då bestod medarbetargruppen av 74 anställda.
Nu har bolaget 160 anställda och franchisetagare i Skaraborg.
– Att skapa arbetstillfällen lokalt i Skaraborg i ett kundägt bolag har
varit den stora drivkraften för mitt ledarskap, konstaterar Carl Henrik.
Här hittar du oss:
SKÖVDE Rådhusgatan 8, 0500-777 000 | FALKÖPING Storgatan 1, 0515-677 200 | LIDKÖPING Lidbecksgatan 2, 0510-777 220 | MARIESTAD Esplanaden 8, 0501-377 240 | TIDAHOLM Gamla Torget 6,
0502-777 260 | SKARA Stortorget 1, 0511-241 00 | HABO Jönköpingsvägen 13 A, 036-172 400
VARA Stora Torget 4, 0512-797 270 | E-post [email protected] | SKADEJOUR 020-590 000
ANSVARIG UTGIVARE: Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg.
REDAKTION: Länsförsäkringar Skaraborg: David Seiving, Anne-Christine Brandels. Västgötatidningar: Lisa Mikko,
Henrik Svensson. OMSLAGSFOTO: Francis Howard
UTVECKLINGEN I SIFFROR
ANTAL MEDARBETARE
Övergripande
utveckling
under Carl Henriks
tid som vd.
1997
2015
74
160
personer
personer
ANTAL KONTOR
8
kontor
4
kontor
Det är med stolthet och glädje över sitt yrkesliv
som han tar sig an sin nya tillvaro med fortsatta
förtroendeuppdrag på deltid och fri tid som senior. En stolthet över vad Länsförsäkringar och
alla medarbetare tillsammans har åstadkommit
för Skaraborgs utveckling.
– Genom en konsekvent lokal upphandling i
vår skadehantering, samt av lokala samarbetspartners, så sysselsätter vi ytterligare 400 personer i Skaraborg. Det handlar om lokala snickare,
rörmokare och bilverkstäder med flera. Jag
kallar det för närproducerade finansiella tjänster
i vår finansiella lanthandel, säger Carl Henrik
Ohlsson.
Kom närmare!
Under hans tid som Vd har Länsförsäkringar
Skaraborg gått mot strömmen. Fyra kontor har
byggts ut till åtta stycken plus ett väl fungerande,
finmaskigare nätverk och lokala mötesplatser
i form av mobilt kontor, digital utveckling i
sociala media samt bibehållande av ett 30-tal
lokala ombud ute i bygderna.
– Vi har kommit närmare våra kunder både
personligen via våra kontor men också den
digitala vägen, menar Carl Henrik Ohlsson.
FÖRSÄKRING
+ mobilt
kontor
768
Mkr
220 premie
Mkr
premie
KORTA FAKTA:
Yrkesbana: Bondpojk från Varaslätten.
Utbildad till agronom, arbete på Hushållningssällskapet Skaraborg i 20 år
varav de tolv sista som vd. 18 år som
vd för Länsförsäkringar Skaraborg.
Det bästa som hänt under åren på
Länsförsäkringar: När vi efter personalklubbens nominering utsågs till
Skövdes bästa arbetsplats 2008 och
sedan av Folkhälsorådet Västra Götaland till hela Skaraborgs attraktivaste
arbetsgivare.
Styrelseuppdrag fortsättningsvis: Länsförsäkringar Sak, Högskolan i Skövde,
Gothia intresseförening (ordf), Skaraborg Invest (ordf), Next Skövde (ordf)
Övrigt: Brinner för företagandet i
Skaraborg och skrev boken ”Världens
Skaraborgare” tillsammans med Ulf
C. Nilsson. Blev årets Skaraborgare
1995, när priset instiftades av Radio
Skaraborg.
Utveckling i kundägt bolag
Den kundägda bolagsformen med lägre vinstkrav än konkurrenterna är unik och väl värd
att bevara och utveckla för framtiden. Under
hans tid har antalet kunder i Skaraborg ökat till
ca 120 000, mer än 40 procent av Skaraborgs
befolkning.
– Att lokalt kunna påverka utvecklingen såväl
i Skaraborg som att kunna bidra till hela Länsförsäkringsgruppens utveckling nationellt är
mycket inspirerande, säger Carl Henrik.
Det coachande ledarskapet har alltid skett med
Här hittar du
4
Därför satsar vi
på nytt kontor
i Mariestad
6
Tre Berg – ny
cykelutmaning
på klassisk
mark
ett utvecklingsperspektiv för ägarnas, dvs kundernas, bästa, vilket därmed även blir det bästa
för såväl bolaget som medarbetarna långsiktigt.
– Jag gläds åt att ha fått varit delaktig i en
fantastisk utveckling och i ett vinnande lag och
koncept, konstaterar Carl Henrik ödmjukt.
Under Carl Henriks tid har försäkringsaffären
växt kraftigt. Banken startades 1996 och har
utvecklats till det femte alternativet till de fyra
storbankerna.
– ”Skaraborgsbanken” ligger bland de bästa
8 10
Mest tillgänglig
inom bank och
försäkring
Det enkla
effektiva
stöldskyddet
BANK
Banken
nystartad
ca 9,4
Mdr kr
affärsvolym
vid benchmark inom LF-gruppen, ger idag äkta
lönsamhet, samt har störst tillväxt i Skaraborg!
Lägg därtill succén med Fastighetsförmedlingen
som startades 2004. Idag är vi trea i marknadsandel, lokal etta på flera platser och växer
snabbast av alla! Allt detta har skett med långsiktig trygghet för de lokala ägarna, med över
2 miljarder i lokalt förvaltat kapital.
Att bry sig om Skaraborgarna
Han har dessutom varit starkt engagerad i Skaraborgs utveckling genom Länsförsäkringars
samhällsutvecklande ”vi bryr oss”-program.
Detta innefattar såväl infrastruktur- som kompetensutvecklingssatsningar i och för Skaraborg,
liksom skadeförebyggande satsningar och
sponsring av såväl idrott, kultur, som föreningslivet i hela Skaraborg.
– Vi tar ansvar för alla Skaraborgares trygghet,
även de som ännu inte är våra kunder och vi är
en av de aktörer med huvudkontor i Skaraborg
som bryr oss allra mest om Skaraborgs positiva
utveckling, förklarar Carl Henrik Ohlsson.
Annars finns det inget att ”skydda, spara och
låna till på hemmaplan i Skaraborg” i framtiden,
konstaterar Carl Henrik krasst.
När han nu slutar på Länsförsäkringar Skaraborg vid 62 års ålder kommer tidsvinsten i
första hand investeras i familjen. Dessutom
kommer han även via förtroendeuppdrag
fortsätta hjälpa till att utveckla Skaraborg och
Länsförsäkringar.
– Jag har gett allt i mitt ledarskap och vill sluta
när det är som roligast, för bolagets och kundernas bästa. Eftersom hälsan är en färskvara, så är
ju högsta önskan att få vara frisk och hinna göra
allt det jag tidigare försakat tillsammans med
mina nära och kära, avslutar Carl Henrik.
14 16
Det har aldrig
varit lättare
att spara
Världsledande
mobilapp
från Länsförsäkringar
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
3
Vid Nya torget i
Mariestad finns
vi nu på plats.
Därför satsar vi
på nytt kontor
i Mariestad
N
är många andra banker och
försäkringsbolag minskar
sin service på landsbygden
så går Länsförsäkringar Skaraborg
mot strömmen och öppnar i stället
nya kontor. I nya fräscha lokaler
på Esplanaden i Mariestad kan
du träffa våra rådgivare och vår
kundtjänst som hjälper dig med
det du har behov av.
Det blev ingen långväga flytt, men däremot blev
det ett stort lyft för Länsförsäkringar Skaraborg
i de nya lokalerna tvärs över gatan.
4
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
– Vi har varit trångbodda i många år eftersom
vi har vuxit stadigt den senaste tiden, berättar
Patrick Sethsson, Marknadsområdeschef norra
Skaraborg. Ambitionen är att finnas där kunderna finns med ett läge mitt i Mariestad.
– Med de nya lokalerna visar vi att vi satsar på
Mariestad och hela den norra länsdelen. Nu har
vi plats att växa och kommer förhoppningsvis
att kunna utöka vår personalstyrka.
Det märks att Länsförsäkringar, som tidigare
hade sitt huvudkontor i Mariestad, har ett starkt
fäste i norra Skaraborg.
– 43 procent av alla villor i Töreboda och 60
procent av alla villor i Mariestad är försäkrade
i Länsförsäkringar Skaraborg. Siffran för Mariestad är den högsta i hela Skaraborg och här
växer också vår bank mycket, avslutar Patrick.
Patrick Sethsson,
Marknadsområdeschef norra Skaraborg.
Vår barnförsäkring är bäst i test
K
onsumenternas Försäkringsbyrå
ger oss toppbetyg när de jämför
barnförsäkringar i Sverige.
– Det är jättekul att
vi nu ser att arbetet
med att förbättra
vår barnförsäkring
burit frukt, nu täcker
vår barnförsäkring
fler sjukdomar och
diagnoser och vi har
dessutom höjt ersättningsbeloppen, säger
Dag Wennlund,
chef privatmarknad,
Länsförsäkringar
Skaraborg.
Dag Wennlund, chef
privatmarknad, Länsförsäkringar Skaraborg.
Toppbetyg i oberoende jämförelse
Gå in på konsumenternas.se för att läsa jämförelsen.
Här är ett urval av vad vår barnförsäkring ger dig.
• Ersättning vid bestående skador – så kallad medicinsk invaliditet
• Ersättning förlorad arbetsoförmåga – så kallad ekonomisk invaliditet
• Vårdersättning – som komplement till
Försäkringskassans vårdbidrag
• Ekonomisk första-hjälpen vid vissa diagnoser
• Ärr- och tandskadeersättning
• Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel
• Ersättning för kläder och glasögon
vid olycksfallskador
• Krishjälp
• Dödsfallsersättning
Försäkringen gäller dygnet runt, året
om. Du kan försäkra ditt barn som
inte fyllt 18 år.
Vi hjälper dig!
Ring oss på 0500-777 000 eller kom förbi så ser
vi till att ditt barn får en trygg start i livet.
EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING
Erik sju år kommer akut till sjukhuset, blir
inskriven och får stanna i 14 dagar.
Erik får diagnosen diabetes och behöver
insulinbehandling. Därefter vårdas han
hemma i 30 dagar.
Försäkringskassan beslutar att Eriks föräldrar
får ett halvt vårdbidrag i två år och därefter en
fjärdedels vårdbidrag i ytterligare fem år.
Vi bedömer att Eriks diabetes ger en 15
procentig medicinsk invaliditet men att den
inte kommer att påverka hans arbetsförmåga
i framtiden.
• Ersättning för vård i hemmet – 16 020 kronor
Med vår barnförsäkring får Erik och hans
föräldrar totalt cirka 575 000 kronor skattefritt.
• Medicinsk invaliditetsersättning – 333 750 kronor
• Akutvårdsersättning – 668 kronor
• Ersättning för sjukhusvistelse – 7 476 kronor
När du har ett eget boende behöver du en egen försäkring. Vår hemförsäkring passar
lika bra om du bor i en hyreslägenhet, i andra hand eller tillsammans med kompisar.
Försäkringen innehåller en hem- och en allriskförsäkring för bara 49 kr per månad.
Ung hem ger ett skydd för dina saker och du får även ett bra reseskydd.
Resten skräddarsyr du efter ditt liv och dina behov genom att plussa på olika alternativ.
Läs mer och köp Ung hem på: LFskaraborg.se/ung
• Halvt kostnadsbidrag i två år – 97 900 kronor
• En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år –
122 375 kronor
Exemplet bygger på att Eriks föräldrar har valt en
försäkring som kostar cirka 200 kronor per månad
och har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2015 är 44 500 kronor.
49
kr/mån
Försäkringserbjudandet gäller för dig som har eget boende och är folkbokförd i Skaraborg.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
5
Hällekis
12:00
16:10
12:05
16:30
Gössäter
12:15
17:05
Blomberg
11:40
15:25
Kestad
11:30
14:55
12:40
17:45
11:10
14:10
Götene
Kjällby
Timmersdala
44
Lundsbrunn
12:50
18:15
Lerdala
10:55
13:40
E20
Eggby
10:45
13:15
12:55
18:50
Axvall
13:00 Skara
19:00
Varnhem 49
10:35
12:55
09:15
09:40
Symboler
Start
Mål
Depå m energi och vätska
09:25
10:00
Depå m service
Broddetorp
10:20
12:15
Bergspris (tävlingsklassen)
184
Håkantorp
Langning (tävlingsklassen)
Grön tid = Första cyklist ca tid
Röd tid = Sista cyklist ca tid
Gudhem
09:40
10:35
Falköping 09:50
11:00
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
F
örsta helgen i september
blir det cykelfest i Skara
och Skaraborg.
En av Sveriges största satsningar
inom cykelsporten någonsin
stavas ”Tre Berg” och har sitt
ursprungSymboler
mitt i Skaraborg.
Start
09:00
09:05
6
Tre Berg –
utmaning
Valtorp
”18 mil är det ultimata, och tryck på höjdmeterna istället för sträckan”.
Det var så han sa, Bernt Johansson, guldhjälMål
ten från Montreal-OS 1976. Och så blev det.
180 kilometer och tre berg att besegra – Mösseberg, Billingen och Kinnekulle.
Depådet
m energi
vätska
Men egentligen började
redanochför
två år
sedan i ett eget, nyväckt intresse för cykling hos
Kristian Wejshag från Skara. Att Vätternrundan
år efter år säljer slut påDepå
baram några
service minuter fick
honom sedan att fundera på att skapa något nytt
som tilltalar den breda massan.
– Vi bor i en väldigt vacker region med tre berg.
Bergspris (tävlingsklassen)
Så jag började spåna kring de tre bergen Kinnekulle, Billingen och Mösseberg. Det kändes
viktigt att hitta den geografiska utmaningen.
Langning (tävlingsklassen)
Höjdmeter istället för sträckan
Segerstad
10:10
11:50
I Vätternrundan startar cyklisterna med intervaller. Men Kristian Wejshag var tidigt på det klara
med att hanGrön
ville tid
ha en
gemensam
start, ca
i Italien
= Första
cyklist
tid
kallat Grand fondo.
Röd tid = Sista cyklist ca tid
– Där startar många stora lopp så här, och det
var givet för mig att vi ska ha gemensam start
för att skilja oss från Vätternrundan.
Återstod bara distans. Vätternrundan är 30 mil.
Väl långt, tycker en del. Kristian bad ”GuldBernt” om råd och han sa direkt: 18 mil är det
ultimata, tryck på höjdmeterna istället för på
sträckan.
– Det var då vi började forma ”Tre Berg”, för
det Bernt inte vet om motionscykling i Sverige
är inte värt att veta.
Tre Berg - en ny cykelutmaning på klassisk
mark för både elit och motionärer och Sveriges
säkraste cykellopp.
din nya cykelpå klassisk mark
DET HÄNDER UNDER CYKELFESTEN
Fredagen 4 september
Tävlingscentrat vid Jula Hotell och
Konferens öppnar från lunch (och
är öppet till söndag kl 9.00).
Här hålls på kvällen en kick-off
med uteservering och underhållning.
På scen finns Tommy Nilsson.
I tävlingscentrat finns ett försäljningsområde med massor av erbjudanden
inom cykel och andra motionsformer.
Lördagen 5 september
Tre Berg GP mitt i centrala Skara
med start och mål vid Stortorget,
tävlingarna pågår kl 12.00-17.00 och
klasserna är från nybörjare till svensk
och utländsk elit. Tre Berg GP ingår
i SWE CUP.
Foto: ORVAR ANDERSSON
Länsförsäkringar är
Guldsponsor till
Nossan Ljusfestival
3 – 10 oktober, kl. 18 – 22
Lör 3/10, fre 9/10, lör 10/10, förlängt till kl. 24
Entré över 7 år, fredag och lördagar 40 kronor,
övriga dagar 20 kronor.
UTDRAG FRÅN PROGRAMMET,
fullständigt program finns på hemsidan.
Lördag 3 oktober, Magnus Carlsson
Söndag 4 oktober, Stora Barnkvällen med
Jecko och Jessie
Söndag, tisdag, torsdag, lördag, Modellflyguppvisning med lampor i mörker
www.nossanljusfestival.se
På kvällen fortsätter cykelfesten på
Jula Hotell och Konferens.
Söndagen 6 september
Tre Berg - The race, ett tävlings- och
motionslopp som startar kl 09.00 vid
Vilanområdet i Skara och där ca 2 300
cyklister ska bestiga Mösseberg,
Billingen samt Kinnekulle innan de
efter 180 km åter når Skara.
Kristian Wejshag
Biljetterna tog snabbt slut
I november, på en mässa i Stockholm, såldes
200 platser bara de två första timmarna, totalt
under helgen nästan 800. Ett par månader senare var samtliga 2 000 platser i motionsklassen
slut. Hittills har tävlingsklassen 300 anmälda,
varav ett 30-tal tävlar professionellt.
– Det är långt över förväntningarna, jag hade
förhoppningar om 1 000 deltagare i motionsklassen när vi gick in i det här, säger Kristian.
Tävlingsklassen kommer att kunna
följas via storbild i serveringen vid
målområdet på Järnvägsgatan.
Men det är bara början. 2016 ska Tre Berg
ha 4 000 platser i motionsklassen, 2017
dubbelt så många, alltså 8 000. Nästa år ska
man två veckor efter Tre Berg också köra ett
MTB-lopp.
– Sen genomslaget i början av året har vi fått
flera stora samarbetspartners, bland annat Länsförsäkringar Skaraborg. Men ska vi kunna växa
måste vi ha fler, och vi förhandlar nu med flera
stora företag, säger Kristian Wejshag.
Träffa oss på
höstens mässor
Under hösten finns vi på plats på Villafamiljens mässa den 18-20 september
på Arena Skövde.
2-4 oktober kan du träffa oss på Bomässan,
Lidköping Arena.
Varmt välkommen att besöka oss!
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
7
Vi som
hjälper
dig i
Tidaholm
Eva-Lena Stenberg
Bank Privat
Jennica Almberg
Bank Privat
Curt-Ove Ekdahl
Försäkring Privat
Mimmi Johansson
Fastighetsförmedling
Ulf Kvarnström
Trond Andersen
Mirela Brzac
Håkan Engström
Bank Lantbruk
Försäkring Företag
Pension & Placering
Företag
Chef Pension & Placering
Länsförsäkringar står
för tillgänglighet
– Vi finns för dig, både på våra kontor och digitalt!
N
är många andra banker och försäkringsbolag minskar sin service
på landsbygden så går Länsförsäkringar Skaraborg mot strömmen
och öppnar i stället nya kontor. I vårt södra marknadsområde
kan du besöka oss i Habo, Tidaholm och Falköping. Här träffar du våra
rådgivare och vår kundtjänst som hjälper dig med det du har behov av.
– Vi har fått många positiva reaktioner både
från privatpersoner och företag på vår satsning
i Habo där vi under 2014 byggde ut vårt kontor
för att kunna möta upp det ökande intresset
för Länsförsäkringar berättar Petra Albers,
Marknadsområdeschef södra Skaraborg.
Du som kund är alltid välkommen in till oss och
det är vår uppgift att alltid finnas till hands och
ge den bästa tänkbara servicen inom bank, försäkring, familjejuridik och fastighetsförmedling.
Petra Albers, Marknadsområdeschef södra Skaraborg
8
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
Hur upplever du
Länsförsäkringar
Skaraborg i fråga
om tillgänglighet?
NORBERT ASMUS,
TORBJÖRNTORP
– Länsförsäkringar finns
nära mig rent geografiskt.
Jag upplever att de har
generösa öppettider och
är lätta att nå via telefon.
Personalen är väldigt
serviceinriktad och
proffsig. Jag är kund hos
Länsförsäkringar sedan
många år tillbaka såväl
försäkring som bank och
är mycket nöjd.
Världsledande app
kompletterar kontoren
D
et är lätt att ta sig till
kontoren i Habo, Tidaholm
och Falköping.
– De ligger centralt och det finns
möjlighet till gratis parkering i
närheten. Alla våra lokaler är
tillgänglighetsanpassade så att
man kommer in med barnvagn
rullstol, rullator och andra
hjälpmedel, förklarar Petra.
Vill du hellre göra dina bankärenden hemma, på
tåget eller någon annanstans? Välkommen till
vår telefonbank, internetbank, eller ladda ner
vår prisbelönta app!
– Vi har inte bara bäst öppettider på kontoren,
vi har också Sveriges bästa app* som är världsledande inom sitt område, förklarar Petra.
* Vår app blev 2013 och 2014 utnämnd till
Sveriges bästa. Läs mer om vår app på sidan 16.
MALIN G PETTERSSON,
VARA
– I Vara ligger Länsförsäkringars kontor centralt
och bra till på torget.
Något som jag tycker
verkar bra är flexibiliteten.
När många drabbades
av översvämningen i
Kvänum använde de en
husbil för att kunna vara
på plats även där de inte
hade kontor. Då fick alla
som drabbats av eländet
snabbt hjälp på plats.
Våra öppettider på kontoret i Tidaholm
är måndag-fredag 8.00-16.30,
lunchstängt 12.30-13.30.
HÄR KAN DU KOMMA I KONTAKT MED OSS UTANFÖR KONTORSTID:
Telefonbank kl 8.00-22.00.
0771 - 666 555
Övriga privata försäkringsärenden. Se kontaktuppgifter till våra försäkringsombud på LFskaraborg.se
Köp/ändra bilförsäkring, efter kontorstid fram till
kl 22.00. 0500 – 777 000
Akuta skadeärenden som kräver omedelbar insats,
020 – 290 000
KARL-JOHAN KÄRRSTRÖM, MARIESTAD
– Länsförsäkringar verkar
ha kontor på många orter
och syns i flera sammanhang i samhället.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
9
Har du barn under 15 år
i din närhet? Välkommen
på Första Hjälpen-kurs!
Lär dig om Första Hjälpen (LABC) i väntan på
ambulans. Vi som föreläser arbetar till vardags
som sjuksköterskor inom Ambulanssjukvården.
Boka din plats idag på LABC.nu!
Tid: 17:30-20:30 (inkl fika)
Skövde onsdag 16/9 Rådhusgatan 7
Lidköping torsdag 17/9 Lidbecksgatan 2
Vara
tisdag 22/9 Stora Torget 4
Falköping torsdag 24/9 Storgatan 1
Mariestad onsdag 30/9 Esplanaden 8
Kostnad: 100 kr/person eller 150 kr/par för Länsförsäkringars kunder,
övriga 350 kr/person eller 500 kr/par. Betalning görs med kort på plats.
Varmt välkomna!
7 okt
GERT WINGÅRDH & ALF SVENSSON
Familjelördag
Föreställningar, prova-på-aktiviteter
och prisvärd favoritmat
för hela familjen!
26 sept - 24 okt - 21 nov
23 nov
ALEXANDRA CHARLES & G:SON
VÄRLDENS SKARABORGARE
Se alla föreställningar och boka biljett på
www.varakonserthus.se
Ett underhållande samtal om livet
FAMILJELÖRDAG PRESENTERAS I SAMARBETE MED LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG
BILJETTER www.varakonserthus.se eller tel. 0512-315 00
10
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
Det enkla effektiva
stöldskyddet
– DNA-märkning
D
NA-märkning på stöldbegärligt gods är den
nya metoden som avskräcker tjuvarna.
– Dessutom ökar dina chanser att få tillbaka
det som har blivit stulet, berättar Pontus Blom.
DNA-märkning är en osynlig
flytande stöldskyddsmärkning
som penslas på det objekt man vill
märka och ger ett effektivt stöldskydd. Varje flaska har en unik
DNA-profil som registreras på
dig. Särskilt anpassade, större
märksatser för företagare har också
tagits fram.
– Det avskräcker tjuvarna då
hälare inte tar emot föremål med
denna typ av märkning, dessutom
ökar dina chanser att få tillbaka
det som har blivit stulet, berättar
Pontus Blom, chef skadeförebygg,
Länsförsäkringar Skaraborg.
Enkelt att använda
Pontus Blom, chef,
skadeförebygg, Länsförsäkringar Skaraborg.
– För att märka penslar du lösningen på ett antal ställen på föremålet eller maskinen du vill märka,
beskriver Pontus. Märkningen är
i princip omöjlig för tjuven att
avlägsna helt, då minsta partikel av
blandningen (1/4 mm) innehåller
en fullständig DNA-kod. Märkningen reagerar på UV-ljus, vilket
gör det lätt att hitta för polisen.
Det avskräcker tjuvarna då
hälare inte tar emot föremål
med denna typ av märkning.
VI STÖLDSÄKRAR SKARABORG
Specialpris på MärkDNA!
Länsförsäkringar sponsrar dig som är kund hos oss. Köp ett privat märkpaket
från SmartWater
för endast 479 kr/st
(ordinarie pris 699 kr/st).
Beställ på shop.eurosafe.se, ange personnummer och rabattkod LFSKARABORG
i kassan (belopp att betala visas längst ner).
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
11
Gör en riktigt, riktigt klok och trygg affär –
FALKÖPING
FRILIGGANDE VILLA ÅSARP
FRILIGGANDE VILLA GUDHEM
Ljus och trivsam 40-talsvilla med centralt läge i Åsarps samhälle. Fastigheten brukas idag som enfamiljsvilla men
är inredd med två lägenheter. Stor trädgårdstomt. Fristående garage.
Välkommen till denna lantidyll med ostört läge i rofylld miljlö omgiven av öppet landskap. Vacker gårdsbild bestående
av boningshus, gästhus, vedbod med jordkällare och ladugårdslänga med garage. Fastigheten säljs med inventarier.
ADRESS CENTRUMVÄGEN 27
BOAREA CA 150 M² / 6 ROK
ENERGIKLASS G
ADRESS GUDHEM TÅGÅRDEN
BOAREA CA 53 M² / 4 ROK
TOMTYTA 2 525 M²
TOMTYTA 1 222 M²
PRIS 375 000 KR SOM
UTGÅNGSPRIS
MÄKLARE MIMMI JOHANSSON
TELEFON 0515-677217
PRIS 450 000 KR SOM
TELEFON 0515-723367
UTGÅNGSPRIS
MÄKLARE ALEXANDER JÄRKEBORN
FALKÖPING
LD
LD
FRILIGGANDE VILLA GUDHEM
PARHUS DOTORP
Välskött och praktisk villa i ett plan belägen på hörntomt. Rymligt allrum och matrum. Pelletskamin placerad i
allrummet. Luft/luftvärmepump. Garage med två förråd.
Välkommen till detta smakfullt renoverade parhus i lugnt och barnvänligt område med närhet till förskola, skola,
lekplatser och grönområden samt mataffär och resecentrum. Nyrenoverat kök, badrum och tvättstuga. Inglasad
altan med trädäck och carport med förråd. Fjärrvärme.
ADRESS FORNKULLEVÄGEN 23
BOAREA CA 153 M² / 7 ROK
ENERGIKLASS E
ADRESS FERLINGATAN 48
BOAREA CA 130 M² / 5 ROK
ENERGIKLASS D
TOMTYTA 971 M²
PRIS 885 000 KR SOM
UTGÅNGSPRIS
MÄKLARE MIMMI JOHANSSON
TELEFON 0515-677217
TOMTYTA 315 M²
PRIS 1 250 000 KR SOM
UTGÅNGSPRIS
VISNING ON 9/9 KL 17.00 – 18.00
MÄKLARE ALEXANDER JÄRKEBORN
TELEFON 0515-723367
FALKÖPING
Vill du göra en riktigt, riktigt,
riktigt bra affär – kontakta oss!
3:A STENSTORP
Ljus och trevlig genomgående 3:a på första våning med låg månadsavgift i bra förening. Härlig balkong i sydvästläge med sol från tidig förmiddag till kväll. Lägenheten säljs fullt möblerad.
ADRESS HÖGALIDSGATAN 23B,
VÅN 1
BOAREA CA 74 M² / 3 ROK
12
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ENERGIPRESTANDA 31 kWh/M² ÅR MÅNADSAVGIFT 2 192 KR
PRIS 295 000 KR SOM
MÄKLARE ALEXANDER JÄRKEBORN
UTGÅNGSPRIS
TELEFON 0515-723367
MIMMI JOHANSSON
FASTIGHETSMÄKLARE
0706-477 217
ALEXANDER JÄRKEBORN
FASTIGHETSMÄKLARE
0725-175 734
ANETTE JOSEFSSON
MÄKLARASSISTENT
0515-677 218
Flytta med oss på Länsförsäkringar
LD
Länsdeklarerad betyder
att bostaden är besiktigad
innan försäljning.
Sälj din bostad via oss,
så hjälper vi dig att planera
klokt inför framtiden.
Är du på väg att sälja din bostad eller fritidshus och kanske göra ditt livs
viktigaste affär? Vi har ett mycket förmånligt erbjudande till dig som
säljer via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Vi hjälper dig med
professionell rådgivning och placering av vinsten.
• En av marknadens bästa räntor på sparkonto
• Kostnadsfri personlig placeringsrådgivning
• Juridisk rådgivning
• Kostnadsfri boendeförsäkring i tre månader på ditt nya boende
Hitta din drömbostad hos
oss, få förmånliga lån och
billigare boendeförsäkring
på köpet.
Är du på väg att köpa villa, fritidshus eller bostadsrätt och kanske göra
ditt livs viktigaste investering? Vi har ett förmånligt erbjudande till dig
som köper bostad via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och
placerar ditt bolån hos oss.
• Räntefritt bolån i 2 månader
• Kostnadsfri boendeförsäkring i 3 månader
• Juridisk rådgivning
GULDKUND
Du har
• Boendeförsäkring.
• Aktivt lönekonto med kort.
• Sparande minst 500 kr/månad.
Du får
• 20 procent rabatt på hushållets privata försäkringar.
• Kostnadsfritt bankkort, självriskreducering på boende försäkringen, 0,10 procentenheters rabatt påbottenlån.
• 20 procent rabatt på kostnaden för juridisk
rådgivning.
• Energideklaration vid fastighetsförsäljning och
kontrakt via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
• Rabatterat larmpaket Verisure anslutet till
Securitas Direct.
Installerat larm ger dessutom 10 procents rabatt
på boendeförsäkringen.
TIDAHOLM Gamla Torget 6, 0502-777 267, www.lansfast.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
13
Det har aldrig varit
enklare att spara
Snabba enkla sparförslaget
O
lika behov kräver olika typer
av sparande. En tumregel är
att försöka ha en till två
månadslöner som reserv för
oförutsedda händelser. När du har
sparat ihop till en buffert vill du
kanske spara till något specifikt,
det kan vara något du vill köpa
eller exempelvis en resa.
Oavsett vad du sparar till vill vi göra det enklare
för dig. Med våra nya bekväma fonder gör du
ett långsiktigt fondval och slipper sedan vara
aktiv under spartiden. Du väljer risknivå och
sedan sköter våra förvaltare resten åt dig.
På samma sätt vill vi göra det enkelt för dig
att spara till din pension. Välj fond i ditt Investeringssparkonto (ISK) utifrån när du räknar
med att gå i pension. Luta dig sedan tillbaka
med gott samvete så sköter våra förvaltare
resten. Ju tidigare du börjar spara desto mindre
skillnad blir det mellan lön och pension när det
väl blir dags.
I tabellerna här bredvid tipsar vi om vilken fond
som kan passa dig beroende på när du behöver
pengarna. Behoven är alltid individuella och detta ska ses som
en allmän rekommendation.
Snabba enkla sparförslaget
Sparhorisont
Risk
0-1 år
1-3 år
3-5 år
5-10 år
Över 10 år
Låg
Kontosparande
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Defensiv
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Medel
Kontosparande
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Tillväxt
Hög
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Tillväxt
Länsförsäkringar
Bekväm Fond
Potential
Avdragsrätten för privat pensionssparande är på väg
bort. Har du ännu inte ändrat bör du skyndsamt
avsluta nysparande i pensionsförsäkring och istället
påbörja ett sparande i ett Investeringssparkonto.
Snabba enkla pensionsförslaget
Snabba enkla pensionsförslaget
När har du tänkt pensionera dig?
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Länsförsäkringar
Pension 2035
Länsförsäkringar
Pension 2040
2045
eller senare
Vi rekommenderar
Länsförsäkringar
Pension 2015
Länsförsäkringar
Pension 2020
Länsförsäkringar
Pension 2025
Länsförsäkringar
Pension 2030
Länsförsäkringar
Pension 2045
Vi har Sveriges mest nöjda pensionssparare – spara i våra bekväma portföljer
Sveriges mest nöjda kunder inom privat pensionsförsäkring hittar du på Länsförsäkringar.
Det framgår av kundmätningen Svenskt Kvalitetsindex Försäkring 2014.
14
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
SKYNDA
Familjesemester
på Maldiverna
ARBETADE
HÅRT
ÖRT
PACINO
4
ÄR
TIGERN
GÖR MAN
TRAVARE
ÖKA
FALKMAN
KATTDJUR
199:gäller
9
FÖRMÅR
ARG
KAN
SPOTTA
VÄRLDSDEL
.
till igår
KAN
VARG
DELAV
TIMMEN
EMOT
RÄCKA
VAN
HALVGRÄS
BÖRJAN
AV LÅT
LEDER
UPP
EDAMER
VILL
VOVVE
OFTA
REJÄL
HAL
FISK
BÅGE
ÄR UTGÅNGET YTMÅTT
PASS
GLOB
14
TOTAL
OREDA
HÄNGIVEN
ANHÅNGARE
FIXA
SPELAS
HOCKEY
PÅ
GAMMAT
FATTAR
BESLUT
OM ÅTAL
SLUTAT
Tel. dagtid��������������������������������������
12
BRUKAR
GRAN
FLYTA
PÅ
KATTTASS
AGADE
FÅGELBO
TÖRNROSA
15 LEDNING FÄRGADE
FISK
FÅRKLÄDER
ÄLVA
ENSLING
FRAMÅTANDA
HAR
SKÖRT
SKAL
13
Namn: ......................................................................................................................................................................................................................
E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
2
7
7
Telefon:...............................................................................................
Samla dina försäkringar och banktjänster hos oss och
bli Guldkund! Vi belönar dig med rabatter och förmåner
Fyll i de
numrerade
____ ____ ____ ____ ____ ____
bokstäverna
1
2
3
4
5
6
i ordning och
lös meningen:
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
8
9
10 11 12 13 14 15
STJÄLA
FÖRDE
VÄSEN
AVSTÅ
FRÅN
2
–––––––––
LUNDELL
FORM
AV
VARA
SMILA
LIVSLÄNGD
1
DRA EN
VALS
KÖ
SAL
SÖNDER
––––––
ÄNGSLIG
LITEN
GESSLE
ÖPPEN
MUN
ÄRLIG
INTE
1
AV SKÅ- MARKEN
DESPEVIT
LARE FISKBETE
PRONOMEN
KÅRE
VISSNA
Mobil���������������������������������������������
Fyll i de numrerade bokstäverna i
ordning och lös meningen.
VÅLLAR
SES
OFTA
MED SÅ
Ort�������������������������������������������������
E-post��������������������������������������������
VARAN
HUR SA?
SA INTE
ETT
KNYST
DRAG
BIBELDEL
GNAGARNÄSTE
KAN MAN
I EKA
VINDSKYDD
BÖNA
6
5
TVÅL
HÄSTTJEJ
KOM
VINNAREN
YTTRADE
8
����������������������������������������������������
TA MARK
I ÖL
FÅ HA
ETT TAG
SNARA
STRÅ
HAR
FISK
DAGSMEJA
KÖLDEN
MYNTSLAG
HERRAVÄLDE
INTE
JAG
Namn���������������������������������������������
SNÄLL
BILMÄRKE
VÄXTÄMNE
BAR
MINSANN
DIREKT
MITT I
MOTIV
TAR
SÅNGARE
AAAA
PARADISKVINNA
STICKA
SVARAR
BRUD
FÅGEL
Du kan också lämna in ditt svar på
något av våra kontor eller posta till:
Länsförsäkringar Skaraborg,
Box 600, 541 29 Skövde.
TA
FAST
BRUTEN
LÅNGÄRMAT
PLAGG
AVLOPP
10
3
BJUDS
GÄST
STOLLAR
2:a pris: En 6kg:s brandsläckare
Svara rätt och var med i vår utlottning. Lämna ditt svar på vår
hemsida LFskaraborg.se/hemmaplan
senast den 25 september.
DANS
STRÖM
1:a pris: Ett paket innehållande
en 6kg:s brandsläckare, Drop
Stop (till diskmaskinen) och
en första hjälpen-kudde.
Vi lottar ut fyra förstavinster och
fyra andravinster.
SOLGUD
TRALLORD
RUBBET
Nu
Vinn säkerhetspaket!
SAMLADES
SYFTE
EFTERVÄRLDEN
andet
11 SKEDE
OM EN
STUND
LAND
ARISTOKRAT
HUS
8 sommarveckor i en egen Bungalow
Erbjud
HUND
Förra korsordets vinnare
Marknadsområde östra Skaraborg
1:a pris Bengt Pettersson, Skövde
2:a pris Mats Johansson, Tibro
Marknadsområde norra Skaraborg
1:a pris Kjell Skogsberg, Mariestad
2:a pris Birgitta Wahlstrand,
Karlsborg
Marknadsområde södra Skaraborg
1:a pris Håkan Andersson, Habo
2:a pris Solveig Gustavsson, Floby
LFskaraborg.se/guldkund
Marknadsområde västra Skaraborg
1:a pris Andreas Kossarelos, Skara
2:a pris Greta Winkler Fogelqvist,
Lidköping
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
15
Världsledande mobilapp
från Länsförsäkringar?!
Med Länsförsäkringars mobilapp har du hela din ekonomi i fickan.
Eller vad sägs om följande kavalkad av lättanvända funktioner?
Vi vill inte förhäva oss, men visst är det snudd på löjligt bra.
KONTON & KORT
• Se dina konton och transaktioner
• Öppna nytt konto
• Se och administrera dina kort
• Regionspärr – öppna/stäng kort för användning i olika länder
• Spärra tillfälligt vid misstanke om stulet/borttappat kort
• Beställa ersättningskort
BETALA OCH ÖVERFÖR
• Skriv in eller skanna betalning
• Se och betala e-faktura
• Gör överföring
• Ändra kommande överföring eller betalning
• Ansluta mobilnummer till Swish
SPARANDE
• Öppna och administrera sparkonto, fasträntekonto
och investeringssparkonto (ISK)
• Handla med fonder, aktier och värdepapper
• Sätt upp sparmål och följ hur du når dem.
FÖRSÄKRING
• Se all information om dina privata försäkringar, t ex:
Boendeförsäkring, Bilförsäkring, Olycksfalls- och barnförsäkring
PENSION
• Se värdeutveckling och övriga uppgifter om dina pensionsförsäkringar
• Byta och ändra fonder
LÅN
• Se all information om dina lån
ALLMÄNT
• Bank-ID för signering i appen
• Se saldo på utvalt konto utan att logga in
• Viktiga kontaktuppgifter
• Råd och tips vid resa
• Aktuella låne- och sparräntor
Det är precis så praktiskt och användbart som det verkar.
Som om detta inte vore nog, under året kommer också flera
nya förbättringar. Ladda ner appen och testa själv!
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
Dra full nytta av appen genom att samla
dina bank- och försäkringsaffärer hos oss.
Vill du testa oss på något mer?
Välkommen att höra av dig,
kontaktuppgifter hittar du här nedan.
Närhet och kundfokus
Nu finns vi på åtta orter i gamla Skaraborg där vi ger service till privat-,
företags- och lantbrukskunder. Vi är 160 medarbetare och 130 ombud.
Vi erbjuder bank, försäkring och fastighetsförmedling under samma tak.
Till oss är du alltid välkommen!
Skövde
000 || Falköping
200 | Lidköping Lidbecksgatan 2, Box 2187, 531 02
Skövde Rådhusgatan
Rådhusgatan8,8,Box
Box600,
600,541
541 29
29 Skövde,
Skövde, vx
vx 0500-777
0500-777 000
Falköping Storgatan
Storgatan1,1,521
52142
42 Falköping,
Falköping, 0515-677
0515-677 200
Lidköping
2, |Box
2187, 531
02 Lidköping,
220
| Mariestad
Esplanaden
32, 542
21 Mariestad,
0501-377
240 0502-777 260 | Skara Stortorget 1,
Lidköping,Lidbecksgatan
0510-777 220
Mariestad
Esplanaden
5, Box0510-777
32, 542 21
Mariestad,
0501-377
2408,| Box
Tidaholm
Gamla
Torget 6, 522
31 Tidaholm,
Tidaholm
Gamla0511-241
Torget 6, 522
31 Tidaholm,
0502-77713
260
Skara
1, 532400
30 Skara,
Habo11,
Jönköpingsvägen
13 A,
532 30 Skara,
00 | Habo
Jönköpingsvägen
A, |566
31Stortorget
Habo, 036-172
| Vara 0511-241
Stora Torget00
4,| Box
534 21 Vara, 0512-797
270 | E-post [email protected]
566 31 Habo, 036-172 400 | Vara Stora Torget 4, Box 11, 534 21 Vara, 0512-797 270 | E-post [email protected]
LFskaraborg.se