Passa på att lämna följande avfall till Rullis

Rullis i Rättvik vecka 36!
Riv ur och spara annonsen.
Tidtabell
Rättvik vecka 36
Tisdag 1 september
Bingsjö vid affären Ingels vid skolan Utby vid majstången Passa på att lämna följande
avfall till Rullis
Står det gamla färgburkar i hyllorna och förbrukade batterier och lampor
som väntar på nästa tur till återvinningscentralen? Vår återvinningsbil
Rullis kör i Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro och tar emot nedanstående avfall. Sortera avfallet innan ni lämnar det till Rullis.
Farligt avfall i rimlig mängd: Kemikalier, målarfärg, spillolja och liknande,
max 20 liter. Förslut flaskor och behållare väl, märk dem med sitt innehåll.
Småelektronik: Upp till storleken av en mikrovågsugn.
Batterier och glödlampor: Även lågenergilampor och lysrör.
Smått deponiavfall: Köksporslin, dricksglas och liknande.
Ej förpackningar och tidningar.
Det avfall du vill bli av med kan endast lämnas när Rullis är på plats.
I samarbete med
020-200 210 | www.dalavattenavfall.se
Onsdag 2 september
Dalfors vid affären NY!
Östanvik vid g:a affären NY!
Norrboda Gammelgård
Boda Kyrkby vid affären
Tid
17:00–17:45
18:15-18:45
19:15-20:00
Tid
17:00–17:30
18:00–18:20
18:30-18:50
19:15–19:45
Torsdag 3 september Tid
Vikarbyn vid majstången
Stora vägen 17:00–17:45
Hedslund på Jarlvägen 18:1
5–18:45
Centrala Rättvik på
Konsumparkeringen 19:00–20:00
Rullis kör i Leksand vecka 37
och
rullar vidare till Gagnef och Vans
bro
vecka 38.
Välkommen!