petterss å ropostl å dauberlarserafrmkstri

LEKENS GRUND
Tillsammans med Garrett Camp grundade
UThan 2009 företaget … (1) vars tjänst nu finns SVARTE FÖR UPP- HÄRDAR
MAN
TRÄDE
tillgänglig i 58 länder. Företaget, och tjänsten
för beställning av … (2), har på flera håll fått
kritik, inte minst då de inte sägs följa nationella regleringar inom transportsektorn.
M
T R A
DE
SNACKSALIGAS R
E T
KONST
R O P
SKRIN
BEKKE- T
O N
STAD
GÖR
SMÅ PÅ
R O
TOMTEN T
GÖKSPANINGS- O
T T
TIDEN
Ä
UTOME 2
LANDS A
I R R A
KAN DEN
SKYLDIGES
K
M
BLICK
ÖRING
A T O
G N O R
DRAR
BLANKT T
R I
HAR
ENLÖST HÄLLIGT
E N
MYCKET
BLIR OMPLÅSTRAT
HAR PRATBUBBLOR
2
MASSOR 1
AV ORD
RÄNNA PÅ
PLANKAN
6
KAN MAN
SNUBBLA
ÖVER
WRETMAN
LOCKAR
TILL
SKRATT
P E T T E R
S
S Å R VIBRATO O
BREVBOX
P O S T L Å D A
GIBBONAPA
1
U B E R FACEL A R
BOOK
VILL
ÄTER
HIMLAMAT SOM
VÄSEN S
E R A F VETGIRIG
R
VETA
KALLNAT
LEVER
TE
PÅ
KANAWA KAMPBORDET K KLET I LYSTNA S
T R I D B A R A
RÖSTAT
SMET
GÖR
I VAR
KOMPE- MANS
KÖKSROVA
SIL
TENTA MUN
NOVIS S
V I S
A
E SKIVAN
L LÄKARANDE
O R I K OMFATTD U R K S L A G
GER
SEGELT I R A D E R STADGA
L A T T A
BÖNA
EX-CLAY
ÖSTER OM JAVA
SIFFROR
E SIDAN
A L I
B A L I
M
PÅ
DRAS IN
R I MÖRKP A G I N E R I N G RÄV
RET
LÄMNAR
A N HARONKELMIN N E V Ö POSTEN
A V G Å R
BOJA
GER
VÄGT A X I R E S O R
Ö
SLASK T
ÄNGLAHUNDRA
VINTERBÖR DET
FÖR
BARN
VARA I
SPORTCAESAR C
KLASS- K
ORT I
T
R
B L A D
SLUTEN?
SCHWEIZ
TESLA
ORD
EN DEL
OFTA I
AV LIVET
EN SKED
A T T K A N T BRÄCKÅ R SÖRJA N S
LIG
HAR
GÄLLER
RÖNNEI RUSÅS
L L
R FÖRBINY
S
T
A
D
MÄNIEN V
DELSE
TJUTA
UNDERSÖKA
SKRIVER Y
U
T
F
O
R
S
K
A
L A
GLÖMSK
INNEHÅLLER
OFTA
BOND- F
ÄN FÅ E
A R S KNÖL T Ö L P FÄRRE
N
KOMIK
GICK
PÅ
ÅLÄNI
ASTRIDS R
A T NINGARS
Ö A R LUFFEN
A S M U S
VÄRLD
VÄRLD
GJORDE
UTTRÖTTA- VÅRDAD
DE UT
HAR
SKILJER
FOTGÄNG- NÄSA
ARE FRÅN FÖR
BILISTER NYHETER
SLÄPAR EFTER
I KÖLVATTNET
3
DEN KAN
VARA
SVÅR ATT
KNÄCKA
ENTUSI- GJORDE
ASMEN FÖRKYLD
5
MÅNGA
MELLAN
PÄRMARNA
STÄMMA
FÅR MAN
FÖR SIG
PÅ
KALAS
EN SÅDAN
BIT ÄR
GANSKA
LÅNG
4
Konstruktör: Marie Petersson-Engnell Foto: Robert Galbraith/TT © Bonnier Korsord