Nu tvingas bussbolagen spara – turer kan dras in

TISDAG 17 FEBRUARI 2015. MITT I BOTKYRKA-SALEM 15
nyheter
Heta listan
för mediciner
stockholm Landstinget
skickar just nu ut den så
kallade Kloka listan 2015 till
sjukhus och kliniker. Det är en
tio i topp-lista över vilka läkemedel läkarna i länet rekommenderas att skriva ut.
Sex av tio används mot
olika former av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt, högt
blodtryck, höga blodfetter,
kranskärlssjukdom och för att
förebygga blodpropp.
Det blodförtunnande medlet lågdos-ASA toppar före
hjärt-kärlmedlen amlodipin
och enalapril. På fjärde plats
hamnar blodfettssänkande
simvastatin och femma
omeprazol mot magsår.
Riksdagen
håller
öppet hus
stockholm Riksdagen slår
upp sina portar för allmänheten. Lördagen den 13 mars
håller man Öppet hus.
Bland annat får man träffa
talmannen och riksdagsledamöter. Partier och utskott
informerar om hur arbetet
fungerar. Besökarna får också
en guidad visning i kammaren.
Öppet hus brukar locka
tusentals besökare och det är
fri entré.
Nu tvingas bussbolagen
spara – turer kan dras in
SL:s måste spara, och en
del av detta läggs nu på
bussbolagen. Sparkraven
ligger på flera hundra
miljoner kronor. Just nu
pågår förhandlingar, och
det är oklart hur det kommer att påverka resenärer i Botkyrka och Salem.
SL behöver både spara pengar och
höja sina intäkter. Förhandlingar
pågår nu mellan SL och de anlitade bussbolagen, däribland Keolis
som kör bussarna i Huddinge och
Botkyrka.
För att klara krisen måste SL få
in mer pengar från resenärerna,
men också lägga besparingskrav
på bussbolagen.
Enligt Kristoffer Tamsons(M),
trafiklandstingsråd, ska priset på
månadskortet höjas. Ett förslag
från trafikförvaltningen i Stockholm är att flera hundra bussturer om dagen kan dras in runt om
i Stockholm.
– Det kan bli så att vi måste dra
in på bussturer, men vi tittar på
allt som tidtabeller, olika turer
och sådana saker, säger Jesper
Pettersson, pressansvarig vid SL.
Enligt SL ligger besparingar-
Alla bolag får
mindre pengar
w Både Keolis och bussbolagen
Arriva och Nobina påverkas av
SL:s besparingskrav.
w Nobina ska spara cirka 50
miljoner kronor i år.
w Det är inte känt hur mycket
Arriva ska spara i år.
Källa: SL och Nobina
SL:s trafikbesparingar i år ligger på 200 miljoner kronor.
na i år på 200 miljoner kronor
för bara trafiken, vilket är bussar, pendeltåg, tunnelbana och
lokalbanor.
Hur besparingarna k
ommer att
påverka Huddinge och Botkyrka
vill varken SL och Keolis berätta
eftersom förhandlingarna ännu
inte är klara.
– Det finns inga beslut om hur
vi ska hantera besparingarna. Det
som står är att vi måste banta våra
kostnader. Vi räknar med att vi
kommer att bli klara med förhand-
Foto: Anna Z Ek
lingarna under våren och då kan
vi berätta i detalj hur det kommer
att påverka exempelvis Huddinge,
säger Jesper Pettersson.
Keolis som kör bussar i Botkyrka
och Huddinge vill inte gå in på hur
dialogen med SL går. Inte heller
vill man berätta vilka förslag man
tittar på.
Enligt uppgifter tilltidningen
Bussmagasinet ska Keolis spara
cirka 75 miljoner kronor åt SL.
Bussbolaget vill dock inte bekräfta
uppgifterna för Mitt i, utan hänvisar till SL.
– Jag vet inte var uppgifterna
kommer ifrån, säger Christian
Hoffmann, presskontakt på trafikförvaltningen på SL.
Anne-Li Rosengren, som är Kommunals ordförande för Keolistrafiken i syd, menar att schemat är
ansträngt och att personalen redan har en stressig arbetsmiljö.
– Jag får inte ihop ekvationen.
Man vill öka bussresandet men
ändå så ska man tajta ihop det
med färre busstider eller pressa in
fler resenärer i bussen, säger hon.
l  Pia Bispo
l  Viviana Canoilas
[email protected]
tel 550 551 03
Psykosocial mottagning
för barn & unga
Nu är det vår och vi växlar spår!
Nu
är det vårhar
och
Kvällsmottagningen
öppet t.o.m. 31 maj, sen stänger den över
Nu kan du träffa en psykolog
hos
oss
sommaren och öppnar igen den 30 augusti.
vi växlar spår!
När ”snuvsäsongen” lägger sig börjar fästingsäsongen.
Kvällsmottagningen
har öppet
t.o.m. 31 maj,
Vi 2015
har extra
kvällsöppet
för fästingvaccination,
denmed
3maj
och 3 juni
Från och med 2 mars
utökar
Tullinge
vårdcentral
verksamheten
mottagning
sen
klstänger
17-19. den över sommaren och öppnar igen den 30 augusti.
för barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet är att göra det enklare för barn och
När ”snuvsäsongen” lägger sig börjar fästingsäsongen.
kostar
340:-dåligt
för vuxna
ochhjälp
300:-i för
från
16 år. Om du inte har
ungdomar (0-17 år) Vaccinet
som mår
psykiskt
att få
ett barn
tidigt
skede.
Vivaccinerat
har extra kvällsöppet
för fästingvaccination,
den
3 majmellanrum
och 3 juniför att
dig tidigare behöver
du två doser med en
månads
klha
17-19.
skydd i sommar.
Vår psykolog tar emot barn, unga och föräldrar och erbjuder rådgivning, bedömning,
Vaccinet
kostarav
340:för vuxna och
barn från 16 år. Om du inte har
Blev det
att vaccinera
sig300:motför
”svininfluensa”?
stöd i svåra situationer
och inte
behandling
individuellt,
i grupp
eller för familjen.
vaccinerat dig tidigare behöver du två doser med en månads mellanrum för att
Vi vaccinerar mot det också den 3 maj och 6 juni. Nu är den allmänna kamha skydd i sommar.
panjen
slut och
vaccinet
250:- Barn under 6 år
Vården är kostnadsfri
och för
detvaccination
behövs
ingen
remiss
frånkostar
läkare.
Blev
det inte av
att vaccinera
mottid
”svininfluensa”?
vaccineras
gratis.
Ring ochsig
boka
hos din BVC-sköterska.
Du behöver inte heller lista dig vid vårdcentralen.
Vi ger dig vård och omtanke
på hemmaplan.
ViDu
vaccinerar
mot
den också
3 maj få
och
6 juni.
Nuvaccination
är den allmänna
kampanjen
som skall
ut det
ochockså
resa kan
hjälp
med
den 3 maj
och
för6vaccination
slut
och
vaccinet
kostar
250:Barn
under
6
år
juni.
Om du har frågor vaccineras
eller vill boka
föroch
ettboka
första
psykolog Cathrine Terreros,
gratis.tid
Ring
tidbesök
hos dinhos
BVC-sköterska.
Vi vaccinerar
dagtid.
ring Tullinge vårdcentral
08-123även
424på00,
knappval 1.
Du som skall ut och resa kan också få hjälp med vaccination den 3 maj och 6 juni.
kan boka
tid på
fördagtid.
vaccination – eller läkarbesök, per telefon 578 365 02 eller
ViDu
vaccinerar
även
via vår webb-bokningstjänst.
Du kan boka tid för vaccination – eller läkarbesök, per telefon 578 365 02 eller
hittar du på vår hemsida www.slso.sll.se/tullinge
viaWebb-bokningen
vår webb-bokningstjänst.
Välkomna!
Webb-bokningen hittar du på vår hemsida www.slso.sll.se/tullinge
Varmt välkommen!
Tullinge Vårdcentral
Kvällsvägen 5, 146 31 Tullinge
www.slso.sll.se/tullinge
Varmt välkommen!