Författarregister - Stockholms stadsmuseum

Abrahamsson, Åke
Ljus och frihet till näringsfång
Adelcrantz, Fredrik
af Petersens (foto), Lennart
Från Klara till City
Ahlberg, C.F.
Ahlberg, Gösta
Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–50
Stockholms befolkningsutveckling efter 1850
Ahnlund, Henrik
Ahnlund, Nils
Stockholms historia före Gustav Vasa
Ahnlund (red.), Henrik
Johan Eberhard Carlberg. Stockholms stads arkitekt 1727–1773
Allpere, Kristina
Paul Hedqvist – arkitekt och Stockholmsgestaltare 1895–1977
Andersson, Karl-Olof
Per Anders Fogelström - Ett liv för litteraturen, freden och miljön
Andersson, Magnus
Stockholms årsringar. En inblick i stadens framväxt
Andersson, Maja
Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar?
Stockholm´s Annual Rings. The glimpse into development of the City
Andersson, T.
Andersson, Thorbjörn
Utanför staden. Parker i Stockholms förorter
Anell, Jan Anders
Stockholms Gaykör 1982–2007
Ankarberg, Carl-Henrik
Rörstrand i Stockholm – Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270–1926
Arnstberg, Karl Olov
Arnstberg (red.), Karl Olov
Hjorthagen
Arnstberg m.fl., Karl Olov
Därute i Tensta
Stockholmsbilder
Asker, Bertil
Stockholms parker. Innerstaden
Axel-Nilsson, Göran
Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil
Makalös
Back, Stefan
I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm.
Beckholmen, Kuno
Hundra år med Metall-Ettan. Del I 1884–1928
Hundra år med Metall-Ettan. Del II 1928–1984
Bedoire, Fredric
Stockholms universitet 1878–1978
Bedoire (text), Fredrik
Från Klara till City
Beijer, Agne
Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustav III:s tid
Berg Villner, Lena
Tempelman. Arkitekten Olof Tempelman 1745–1816
Berglind, Hans
Valet mellan hem och yrke
Berglund, Mats
Berglund (red.), Mats
Sakta vi gå genom stan (pdf). Stadshistoriska studier.
Bergman, Bosse
E4 Staden - Det trafikala stadslandskapet längs E4:an genom Stockholm
E4:an mot för mot – Platser och bebyggelse längs Stockholms trafikala ryggrad
Klara 1950. Gator och näringar i en citystadsdel
Stockholm – en vykortsdröm
Bergman, Jimmy
I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm.
Bergström, Eva
Väverskor och mästare
Biuw, Anita
Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern
Björk, Monika
Svenska hem. En passionerad affär
Björklund, Anders
Gubbar - historier och namn från Stockholms hamn
Bladh, Christine
Månglerskor
Bladh (red.), Christine
Rodderskor på Stockholms vatten
Boalt, Gunnar
Skolutbildning och skolresultat för barn ur olika samhällsgrupper i Stockholm
Bodin, Anna
Per Anders Fogelström. En bibliografi
Boëthius, Bertil
Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719–1815
Bohman, Michael
Adoptivbarn och deras familjer
Bokholm, Sif
En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850–1920
Bolling, Hans
Stockholmsolympiaden 1912 - Tävlingarna - Människorna - Staden
Borg, Alexandra
Brottsplats Stockholm - Urban kriminallitteratur 1851-2011
En vildmark av sten – Stockholm i litteraturen 1897–1916
Bredefeldt, Rita
Judiskt liv i Stockholm och Norden – Ekonomi, identitet och assimilering 1850–1930
Brenning, Elisabeth
Världens roligaste lekar
Böhn-Jullander, Ingrid
Einar Forseth
Catomeris, Christian
Gipskattor och positiv – italienare i Stockholm 1896–1910
Cederquist, Jane
Arbetare i strejk
Cederquist, Jonas
Stockholms fotbollshistoria 1880–2010
Conradson, Birgitta
Från det yttersta Kungsholmen
Kungsholmen öster om Fridhemsplan
Nybyggare i Bromma – stadsdelarna Nockeby och Olovslund
Corin, Carl-Fredrik
Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668–1697
Cramér, Margareta
Den verkliga kakelugnen
Cronström, Anders
Vattenförsörjning och avlopp
Dahlberg, Gunilla
Komediantteatern i 1600-talets Stockholm
Dahlbäck, Göran
I medeltidens Stockholm.
Dahlbäck (red.), Göran
Helgeandsholmen. 1000 år i Stockholms ström
Dahlström, Edmund
Trivsel i söderort. Sociologisk undersökning i Hägerstensåsen och Hökmossen 1949–1950
Dalnäs, Torbjörn
Förtoningar. De långväga lejonens hamn
Danielsson , Ing-Mari
Den bildade smaken
Dedering, Stig
”Till hyresgästernas bästa”
Dufwa, Arne
Snöröjning, återvinning, avfallshantering
Trafik, broar, tunnelbanor, gator
Edlund, Bengt
Porträtt av träd
Ekebert, John Arthur
Håll höjden! Rapport från bottenplattan
Ekström, Anders
Viljan att synas, viljan att se – Medieumgänge och publik kultur kring 1900
Elbe, Bertil
I startgroparna. Profiler, pionjärer och klubbar i Stockholms tidiga idrottsliv
Elbe, Lennart
I startgroparna. Profiler, pionjärer och klubbar i Stockholms tidiga idrottsliv
Elert, Claes-Christian
Phonological Studies of Quantity in Swedish
Ellehag, C. G.
Bondeska palatset. En skrift till minne av Högsta Domstolens 200-årsjubileum 1789–1989
Från handelshus till stadsmuseum
Elmhorn, Camilla
Från hot till löfte Stockholms ekonomiska omvandling 1945-2010
Eman, Greger
Nya himlar över en ny jord – om Klara Johanson, Lydia Wahlström och den feministiska
vänskapskärleken
Emanuel, Martin
Trafikslag på undantag - Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980
Erdal, B.
Ericson, Lars
Borgare och byråkrater. Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599–1637
Eriksson, Ann
Kolonilotten – världens trädgård
Eriksson, Arne
Guide till kulturhus på Söder och Djurgården
Erixon, Sigurd
Stockholms hamnarbetare före fackföreningsrörelsens genombrott
Evdal, Björn
Därute i Tensta
Ferenius, Jonas
Brennekyrkia Sochn. Socken vid staden
Fischerström, Johan
Fischerströms resa på Mälaren
Fogelmarck, Stig
Carl Fredrik Adelcrantz, artkitekt
Fogelström, P. A.
Fogelström m.fl., P. A.
Stockholms gatunamn
Forsberg, Linnea
Stormaktstidens Stockholm tar gestalt. Gaturegleringen i Stockholm 1625–1650
Forsell (red.), Håkan
Den kalla och varma staden – Migration och stadsförändring i Stockholm efter 1970
Forsmark, Ann-Sofi
Stockholmsfotografer - En fotografihistoria från Stockholms stadsmuseum
Fredriksson, Göran H.
Regeringsgatan – I förvandlingarnas stad
Friberg, Nils
Stockholm i bottniska farvatten. Stockholms bottniska handelsfält under senmedeltiden och
Gustav Vasa
Friman, Helena
I sista minuten. Tolv hundraåringar berättar inför millennieskiftet
Stockholm - en historia i kartor och bilder
Stockholm svart på vitt – Fotografier från innerstaden 1860–1960
Fürth, Thomas
De arbetslösa och 1930-talskrisen. En kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i
Stockholm 1928–1936
Gejvall, Birgit
1800-talets stockholmsbostad
Gerdman, P.
Vård av hemlösa alkoholister. En utvärdering av vården på Skarpnäcksgården
Gidlöf, Leif
Gidlöf (red.), Leif
Forska själv!
Gramstrup Olofgörs, Lena
Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis
Gramstrup-Christensen, Magnus
Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis
Grenander Nyberg, Gertrud
En charkuterifabrik med tradition
Grip, Ragnar
Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850–1914
Gråbacke, Carina
Kläder, shopping och flärd
Gullberg, Anders
Byggare i Stockholm. Byggmästarrollen under 1900-talet
City – drömmen om ett nytt hjärta. Morderninseringen av det centrala Stockholm 1951–1979
Makten i Stadshuset – Stockholms lokalpolitik under 1900-talet
Promenaderna i Stockholms hjärta
Stockholmsparkering – mellan allas nytta och individuellt förtret
Gullberg (red.), Anders
Tensta utanför mitt fönster – Ingång till TenstaBo 06
Gustafson, Uno
Industrialismens storstad. Studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och
demografiska struktur 1860–1910
Gustafsson, Harald
Brennekyrkia Sochn. Socken vid staden
Götlind, Anna
Förbindelser
Hagman, Olle
Stockholmsparkering – mellan allas nytta och individuellt förtret
Hall, Bo G
Mälarhöjden med omnejd. Från Örnsberg till Vårberg
Hallerdt, Björn
Fischerströms resa på Mälaren
Sevenboms Stockholm. Johan Sevenbom – förnyare av svensk landskapskonst under 1700talet
Svartbrödraklostret i Stockholm
Hallerdt (red.), Björn
Drottninghuset 300 år
Ljus, kraft och värme
Hammarberg, Lena
Maria folkskola och hälsan 1880–1930
Hammarström, Ingrid
Stockholm i svensk ekonomi 1850–1914
Hansson, Hans
Stockholms stadsmurar
Harlén, Hans
Stockholm A–Ö
Hayen, Mats
Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet
Hedberg, Britt
Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000
Hedenstierna, B.
Heideken, Carl
Båten mot sjön. Om båtklubbar i Stockholm.
Heideken (red.), Carl
Portraits of a City. An Urban Anthology
Hellspong, Mats
Från hot till löfte
Stadion och Zinkensdamm Stockholms idrottspublik under två sekler
Hellström, Gunnar
Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift
Hellström, Hans
Student i Stockholm 1896–1996
Hermelin, Brita
Det globaliserade tjänstesamhällets Stockholm – Ekonomiska geografier i omvandling
Hjerne, Gunnar
I förändringens tid
Hjulhammar, Marcus
Stockholm från sjösidan – Marinarkeologiska fynd och miljöer
Holm, Lennart
Holm (red.), Lennart
Från bostadsnöd till önskehem
Holmberg, Göran
Politik med glädje och glöd
Holmstedt, Stig
Ett halvsekel i Stockholmstrafiken - Politik, planering och utbyggnader
Hässler, Edvard
Bokbinderier i Stockholm under 1900-talet
Höjer, Torgny
Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864
Stockholms stads drätselkommission 1814–1864 och Börs-, bro- och
hamnbyggnadskommiterade 1815–1846
Inghe, Gunnar
Fattiga i folkhemmet. En studie av långvarigt understödda i Stockholm
Isaksson, Curt
Teaterögon. Publiken möter föreställningen: Upplevelse–utbud–vanor
Isaksson (red.), Karolina
Stockholmsförsöket
Jakobsson, Sten W.
”Orons och förtviflans gerningar”. Ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnbörds
skull
Jakobsson, Svante
”Orons och förtviflans gerningar”. Ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnbörds
skull
Jansson, Arne
Bördor och bärkraft. Borgare och kronotjänare i Stockholm 1644–1672
Jansson, Lisbeth
Teaterögon. Publiken möter föreställningen: Upplevelse–utbud–vanor
Jarrick, Arne
Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-1850
Johansson, Ulla
Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet
Johansson (foto), Mathias
Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis
Johnson, A.
Johnson, Anders
LM-staden – Folkhem i förort
Norra Djurgårdsstaden Från kolhamn till filmkluster
Johnson, Göran
Stockholm blir regionstad
Jonsson, Gustav
222 Stockholmspojkar. En socialpsykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern
Kaijser, Eva
Svenska hem. En passionerad affär
Kallstenius (red.), P.
Stockholm bygger. Om 1980-talets byggande i Stockholm
Karlsson, Börje
Från almstrid till trängselskatt – De stora slagen om Stockholm
Karlsson, Ulla
I förändringens tid
Kindblom, Mikaela
Våra drömmars stad. Stockholm i filmen.
Kleberg, C-J.
Kleberg, Johan
Kleberg (red.), Johan
Långholmen – den gröna ön
Kronlund, Dag
Hundra år på Nybroplan
Külhorn, Eckart
Vård av hemlösa alkoholister. En utvärdering av vården på Skarpnäcksgården
Kåring Wagman, Anna
Stadens melodi – Information och reklam i Stockholms kommun 1930–1980
Källström, Gun
Gröndal och Aspudden
Kälvesten, Anna-Lisa
217 Stockholmsfamiljer
222 Stockholmspojkar. En socialpsykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern
Lager-Kromnow, Birgitta
Att vara stockholmare på 1560-talet
Lagerstedt, S.
Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap
Skärgårdsöar och fiskekobbar. Natur bygd och näringsliv. Del 1–2
Lamberg, Marko
Dannemännen i stadens råd. Rådmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedletiden
Lamroth, Annika
Kåkfarare. Fängelselivet på Långholmen 1946–1975
Larsson, Bo
Andra Stockholm – Plats, liv och identitet i storstaden
Tio levnadsberättelser
Larsson, H.
Tidstecken. Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning, 1892–1927
Larsson, Sven-Arne
Från smeder till yrkesdansare
Larsson, Y.
Mitt liv i stadshuset. Andra delen: I tjänst hos denna stolta stad (1920–1954)
Mitt liv i stadshuset. Första delen: Från fåvälde till demokratisk ordning (1900–1954)
På marsch mot demokratin. Från hundragradig skala till allmän rösträtt (1900–1920)
Lennartsson, Rebecka
Blåmjölk, gäspa, katekes och pissluntor – Minnen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg
1908–1916
Från skuggsidan Folk och förbrytelser ur Stockholms historia
Levin, Bo
Vi är framtiden. 10 stockholmsungdomar 1984
Lidström, Kerstin
Dansare i världen
Lilja, Elisabeth
Den segregerade staden – Tre kvarter i Stockholms innerstad
Lilja (red.), Sven
Makten i Stadshuset – Stockholms lokalpolitik under 1900-talet
Lindberg, Folke
Växande stad. Stockholms stadsfullmäktige 1862–1900
Lindgren, Håkan
Tillväxt och tradition – Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia
Lindroth, Mats
Tantolunden – scener ur en park
Lindstenz, Bernt
Samspel – Regionalt och mellankommunalt samarbete i Stockholms län under ett drygt
halvsekel
Lindström, Jonathan
Stockholm från början
Ljungdahl Zackrisson, Barbro
Feriebarnets århundrade - Stockholmsbarn i ett landskap av ideal, rekreation och ekonomi
1900-2000
Ljunggren, Hans
Ljunggren (red.), Hans
Hyddor och helgedomar i huvudstaden. Väckelserörelsens byggnader i Stockholm 1840–
1990
Loewe, Walter
Tobaksspinnarna
Lundin, Per
Bilsamhället – Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige
Stockholmsparkering – mellan allas nytta och individuellt förtret
Lundin (red.), Per
Bilstaden
Luterkort, Ingrid
Om igen, herr Molander! Kungliga Dramatiska teaterns elevskola 1787–1964
Mannerfelt, Karine
Kolonilotten – världens trädgård
Vi är framtiden. 10 stockholmsungdomar 1984
Matovic, Margareta
Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850–1890
Meldahl, Graziella
217 Stockholmsfamiljer
Melin, Pia
Fåfängans förgänglighet – Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor
Monastra (foto), Nino
Stockholm´s Annual Rings. The glimpse into development of the City
Stockholms årsringar. En inblick i stadens framväxt
Montan (foto), Ulla
I sista minuten. Tolv hundraåringar berättar inför millennieskiftet
Münger, Ann-Charlotte
Stockholms sommarkolonier under 130 år
Mörner, Georg
Ljus och luft
Nilsson, F.
Nilsson, Fred
Emigrationen från Stockholm till Nordamerika Stockholm 1880–1893. En studie i urban
utvandring
Nilsson, Lars
Nilsson, Torbjörn
Stockholm som motor och motpart
Nilsson (red.), Lars
Staden på vattnet. Stockholm 1252–2002
Nilsson (red.), Torbjörn
Du sköna nya stad
Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945
Nordberg O:son, Tord
Gamla stan i Stockholm. Kulturhistorisk beskrivning hus för hus 1. Kvarteren Achilles–
Glaucus
Nordlöf, Barbro
Barnets rätt och bästa. En studie i barnavårdsmannaverksamheten i Stockholm
Nordlöf, M.
Nordström, Ingrid
Det kommer att gå bra för er. Kvinnor i Stockholmsromaner omkring 1920
Norling, Bengt
Norsborgs vattenverk 100 år
Nyberg, Klas
Nyberg (red.), Klas
Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824
Nylander, Ola
Husen på höjden – Nybodahöjden och dess arkitektur
Nyström, Bengt
Rörstrand i Stockholm – Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270–1926
Nyström, Marianne
Lovisa Bellman född Grönlund
Nyström, Staffan
Nyström (red.), Staffan
Stockholms gatunamn
Olofgörs, Gunnar
Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis
Olsson, Birger
Hässelby Slott
Olsson, Nils-Olof
Stockholm Seen by Five Centuries of Artists
Stockholm. Fem sekler genom konstnärens öga
Parikas, Dodo
Paulsson, Thomas
Den glömda staden
Pehrson, Mats
Snöröjning, återvinning, avfallshantering
Pemer (red.), Mats
Stockholm bygger 06
Perlinge, Anders
Bubblan som sprack - Byggboomen i Stockholm 1896-1908
Peterson, Gunilla
Sotare i Stockholm 1600-1900
Petersson, Sven
Blåmjölk, gäspa, katekes och pissluntor – Minnen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg
1908–1916
Petersson (red.), Tom
Tillväxt och tradition – Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia
Peterzén, Ingvar
Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa
Pettersson, Ronny
Pettersson (red.), Ronny
Bekvämlighetsrevolutionen – Stockholmshushållen och miljön under 150 år och i framtiden
Pihl Atmer, Ann Katrin
Livet som levdes där måste smaka vildmark. Sportstugor och friluftsliv 1900–1945
Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860–1915
Rasmussen, Alice
Södermalm med omnejd i bilder av Charles Lachs
Richette, Christian
Gröndal och Aspudden
Roelvink, Henrik
Riddarholmens kyrka och kloster
Rosander, Lennart
”att genom wälgärningar aftorka nödens och behofwens tårar”. Sabbatsbergs fattighus och
hälsobrunn under tre århundraden
Roxell, Pia
Skarpnäck – tegelstaden på fältet
Rudberg, Eva
Byggare i Stockholm. Byggmästarrollen under 1900-talet
Stockholmsutställningen 1930. Modernismens genombrott i svensk arkitektur
The Stockholm Exhibition 1930. Modernism´s breaktrough in Swedish Archietecture
Rudberg (red.), Eva
Tage William-Olsson. Stridbar planerare och visionär arkitekt
Rydberg, Lennart
Mälarångare. Ångbåtstrafiken Stockholm-Enhörna-Mariefred under 170 år
Rydberg (red.), Lennart
Med ånga, gods och tidtabell. 1800-talets ångbåtstrafik mellan Stockholm och
Mälarstäderna
Rydelius, Per-Anders
Barn till alkoholiserade fäder. Social anpassning och hälsotillstånd under 20 år
Rydström, Jens
Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860–1960
Råberg, Marianne
Visioner och verklighet
Visioner och verklighet II
Rörby, Martin
David Helldén. Mordernistisk visionär på traditionens grund
Georg A. Nilsson – arkitekt
Sandberg, Robert
I slottets skugga. Stockholm och kronan 1599–1620
Sandberg (foto), Maja
Bildhuggarna. Bröderna Aron och Gustaf Sandberg
Sandin, Gunnar
Vägen till Citybanan – Spårfrågan mellan Norr och Söder under 150 år
Sandström, Åke
Mellan Torneå och Amsterdam. En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av
varor i regional- och utrikeshandel 1600–1650
Sauter, Willmar
Teaterögon. Publiken möter föreställningen: Upplevelse–utbud–vanor
Sax, Ulrika
”Till hyresgästernas bästa”
Den vita staden. Hammarbyhöjden under femtio år
Kista
Vällingby – ett levande drama
Sax (red.), Ulrika
Familjebostäder
Schnell, Jan-Bertil
Industriminne. Stockholms stad och län – en industrihistorisk exposé
Ulvsunda–Mariehäll
Schönbäck, Hedvig
Alla tiders Stockholm
De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830 – Arkitektur, sanitet och det sociala
rummet
Selling, Gösta
Esplanadsystemet och Albert Lindhagen. Stadsplanering i Stockholm åren 1857–1887
Sennefelt, Karin
Politikens hjärta – Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm
Setterwall, Åke
Erik Palmstedt 1741–1803. En studie i gustaviansk arkitektur och stadsbyggnadskonst
Sidenbladh, Göran
Norrmalm förnyat 1951–1981
Planering för Stockholm 1923–1958
Silvander, Johan
Gröndal och Aspudden
Silverstolpe, Fredrik
Sjöberg, Ursula
Carl Christoffer Gjörwell 1766–1837. Byggnader och inredningar i Sverige och Finland
Sjödén, C. C.
Stockholms borgerskap under Sturetiden med särskild hänsyn till dess politiska ställning. En
studie i Stockholms stads historia
Skoglund, Per
Industrier och verkstäder i Stockholm 2005
Årsta – Bilder från en Stockholmsförort
Sköld, Johanna
Stade, Arne
Med ånga, gods och tidtabell. 1800-talets ångbåtstrafik mellan Stockholm och
Mälarstäderna
Staf, Nils
Polisväsendet i Stockholm 1776–1850
Spånga sockens historia
Stahre, N-G.
Stockholms gatunamn
Stahre, Ulf
Den alternativa staden. Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen
Stark, Kerstin
Stark (red.), Kerstin
Två bildade kvinnor och en skola. Nya Elementarskolan för flickor – Ahlströmska skolan
Stockholms stadsmuseum,
Bellman, Sevenbom och prinsessan
Stribolt, Barbro
Scenery from Swedish Court Theatres. Drottningholm Gripsholm
Stockholms 1800-talsteatrar
Ström-Billing, Inger
Ett eget rum. Sällskapet De Gamlas Vänner 1895–1995
Stockholms hamn 1909–1939. Näringsliv och politik i samverkan
Ungkarlshotell. Föreningen Söderhem, enskild filantropi och allmän socialvård 1900–1986
Ståhl, Anna-Britta
I sista minuten. Tolv hundraåringar berättar inför millennieskiftet
Sundstedt, Ragnar
Musik för alla. Om Stockholms kommunala musikskola, historik, mål och visioner
Sundström, Arne
Samuel Owen – teknik- och ångbåtspionjär
Svallhammar, Stig
I väntan på tunnelbanan - Kollektivtrafikutbyggnad och bebyggelseexploatering i
Storstockholm
Svensson, Gunnar
Politik med glädje och glöd
Svensson (red.), Birgitta
Andra Stockholm – Plats, liv och identitet i storstaden
Söderberg, Johan
Söderberg, Rolf
De sköna konsternas akademi
Stockholmsgryning
Stockholmsspegel
Söderberg (red.), Johan
Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-1850
Söderlind, Ingrid
Barnhem för flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870–1920
Söderlund, Ernst
Stockholms hantverkarklass 1720–1772. Sociala och ekonomiska förhållanden
Söderström, Göran
Stockholm - en historia i kartor och bilder
Stockholms Gaykör 1982–2007
Strindbergs bostad i Blå Tornet
Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860–1960
Söderström (red.), Göran
Art goes underground. Art in the Stockholm Metro
De sköna konsternas akademi
En värld under jord. Färg och form i tunnelbanan
Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden
Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Farsta m.fl.
Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Hässelby m.fl.
Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Kista m.fl.
Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Skärholmen m.fl.
Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Vantör m.fl.
Söderström m.fl. (red.), Göran
Borgarhus och kåkar
Sörenson, Margareta
Sörenson, Ulf
När tiden var ung. Arkitekturen och stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897 och 1909
Rosenbad – huset som en spegel
Rosenbad – The Buildning as a Mirror
Sörenson (red.), Margareta
... är bara ryck på trådar. Marionetteatern under 40 år
Tegen, Martin
Musiklivet i Stockholm 1890–1910
Tenfält, Torbjörn
Från almstrid till trängselskatt – De stora slagen om Stockholm
Tengström, Emin
Bilen och människan i svensk prosa och poesi
Thimon, Gösta
Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Del 1
Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Del 2
Thullberg, Per
Stockholms universitet 1878–1978
Tilstam, Rune
Livet i Klarahallarna
Stockholms skafferi. Årsta Partihallar 1962–2002
Tivell, Eva
Tunberg, Sven
Stockholms högskolas historia före 1950
Ullman, Annika
Stiftarinnegenerationen. Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström
Unger, Christina
Makten och fattigdomen
Unnerbäck, A.
Wahlström, Lars
Bokbinderier i Stockholm under 1900-talet
Waldén (red.), Katja
Teatern i centrum. En bok om Stockholms stadsteater
Wernlid (foto), Eva
Skarpnäck – tegelstaden på fältet
Wester, Nils
Kungliga politi- och brandkommissionen. Studier rörande Stockholms stads politiväsen
under 1700-talet
Widman, Dag
Prins Eugens Waldemarsudde. En målarprins och hans hem
Wikström, Lars
Kungsholmen intill 1700-talets början
William-Olsson, W.
Stockholms framtida utveckling
von Haslingen, Birgitta
300 Years of the Tessin Palace. A house in accordance with all the orders of architecture
Tessinska palatset under 300 år. Privatbostad, överståthållareboställe,
landshövdingeresedens
von Malmborg, Ingvar
von Malmborg (red.), Ingvar
Scenljus. Porträtt av sex Stockholmsteatrar
Yttergren, Leif
Stockholmsolympiaden 1912 - Tävlingarna - Människorna - Staden
Täflan är lifvet
Zacke, Brita
Född 1791. Pojkar i Gamla Stan och Katarina för 200 år sedan
Koleraepidemien i Stockholm 1834. En socialhistorisk studie
Ågren, Karin
Att sälja en stad
Åhrén, Uno
Åhrén (red.), Uno
Bilstaden
Årsbok 2012, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
... faror för staten av svåraste slag
Öberg, Henning
Pionjärår och pionjäranda. Försöksskoleepoken i Stockholm 1945–1965
Ödman, Anders
Stockholms tre borgar. Från vikingatida spärrfäste till medeltida kastellborg
Ödman, Per-Johan
Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet
Öjersson, Birgitta
Vi är framtiden. 10 stockholmsungdomar 1984