Näringslivsnytt i Ludvika kommun nummer 4 2015

Information om näringslivet i Ludvika kommun - Nummer 4 - April - 2015
­så stor
Näringslivschefen
har ordet
HVDC-projekt är gigantiska
Kommunen
bidrar
och stöttar
När jag läser artikeln här intill
om den jättelika ordern till ABB
Ludvika känner jag en stor glädje
– men också ödmjukhet. Det är
som det står givetvis m
­ ånga involverade på ABB, men det är
också väldigt mycket runt ABB
som måste fungera. Det är en
mångfald aktiviteter i kommunal regi som ska till för att kortoch långsiktigt stötta ABB och
det övriga näringslivet i Ludvika
kommun.
Just nu k­ änns det som om
bostadsfrågorna måste ha en
mycket hög prioritet. Givetvis
är många andra områden också
viktiga, men tillgången på ett
varierat boende är väsentlig för
tillväxten.
Och självklart är den senaste
jätte­ordern en sporre för alla här i
Ludvika, det är många jag träffar
utanför Ludvika som frågar om
framgångarna.
Vi inom kommunen disku­
terar vår tillväxt väldigt mycket
och vi har ett behov av att strukturera det arbetet mer nu än vad
vi gjort tidigare. Det är ju ett av
våra fokusområden och vi får
återkomma till det.
Jag vill också gärna ta upp
protesterna mot Skatteverkets
förslag att flytta en del av sina
verksamheter. Maken till ihåliga
argument för att flytta verksamheter får man leta efter, och att
stora statliga myndigheter agerar
professionellt vore väl inte för
mycket begärt?
Med hopp om en varmare vår
så hörs vi!
Markus Åkerberg är teknikchef på HVDC och Jarno Väkiparta är ABB:s projektledare för HVDC-projektet Nordlink, som ABB vann för
drygt en månad sedan. ABB:s del i projektet är värt ungefär 900 miljoner dollar, det vill säga mer än 7 miljarder kronor. ABB i Ludvika
har systemansvar för hela leveransen och ska leverera de två omriktarstationerna. Kabeln levereras från ABB i Karlskrona.
Vi hör några gånger per år att HVDCenheten på ABB i Ludvika har fått
en order. Senast handlade det om
Nordlink, Europas längsta HVDClänk, som ska göra att överskott av
förnyelsebar energi kan överföras i
båda riktningarna mellan Norge och
Tyskland. Kapaciteten är rekordhög,
tillräcklig för att försörja 3,6 miljoner
tyska hushåll. Men jobbet för ABB
börjar inte när beställningen kommit,
utan långt tidigare.
– Mer än hundra personer har arbetat i
över två år med Nordlink. Själva offert­
arbetet tar ungefär tre månader, då varje
del i projektet ska analyseras. Sedan
har förhandlingarna pågått i nästan ett
år, säger Jarno Väkiparta som är ABB:s
projektledare.
Leveransen beräknas ta fem år, och
flera hundra personer kommer att delta
i olika faser, från konstruktion till leve­
rans. Det handlar alltså inte om det vi till
vardags tänker på som ”projekt”, utan
liknar mer att driva ett större företag.
– Den största utmaningen är att ständigt ha rätt kompetens, med både bredd
och spjutspetskunnande. Det arbetar vi
med hela tiden, säger Markus Åkerberg
som är teknikchef.
Då gäller det att söka i hela världen.
Markus berättar att av de 16 senast anställda systemingenjörerna kommer 4
från Sverige, och de övriga har 10 olika
nationaliteter. Sammanlagt finns ungefär
45 nationaliteter representerade bland
de 1100 anställda på HVDC i Ludvika.
– Det är även en fördel när vi arbetar
med projekt i andra delar av världen att
vi har anställda som känner till kulturen
och lokala förutsättningar, säger Markus.
Jarno och Markus är imponerade av
den samlade tekniska kunskapen. De
påpekar också den unika närheten till
leve­rantörerna av transformatorer och
högspänningsprodukter. Det är sådant
som är grunden till att ABB fortfarande,
60 år efter den första HVDC-länken, är
teknikledande inom HVDC och ser till
att vi får läsa om nya vunna ordrar.
Ny chef på Handelsbanken
Andreas Abraham är kontorschef
för Handelsbanken i Ludvika och
Grangärde sedan i november. Han
har flyttat till Ludvika från Sundsvall
och tycker att det han sett hittills är
spännande, det är bra drag i företagen och kommunen.
Lars-Åke Josefsson
Närings­livschef i
Ludvika kommun
Andreas Abraham är kontorschef
på Handelsbanken i Ludvika och
Grangärde.
– Jag hade ingen bild av Ludvika tidigare,
och tycker att det är roligt att komma hit.
Bankens styrka är vår goda service, samt
att många av mina tolv medarbetare har
arbetat länge i banken och har hög kompetens, säger Andreas.
Han berättar att Handelsbanken
finns nära kunderna, med sammanlagt
463 kontor i Sverige. Kunden kan ringa
direkt till sin bankman, som ofta har stark
beslutanderätt och ofta kan ge svar direkt
på exempelvis en fråga om lån.
Andreas är utbildad ingenjör, har
jobbat med försäkringar i mer än 20
år, och under de senaste 8 åren har han
varit ställföreträdande kontorschef och
kontors­chef inom Handelsbanken.
– Då har jag pendlat till Hudiksvall
och Ånge från Sundsvall. När jag fick
möjligheten att börja här och ta ansvar
för ett lite större kontor nappade jag på
det. Nu har jag köpt en lägenhet och
flyttat hit, och min fru kommer också
att flytta med. Jag ser det inte som ett
trappsteg i karriären, utan kommer att
bli kvar här ett antal år.
B
Avsändare:
Ludvika kommun
771 82 LUDVIKA
Nummer 4 - April - 2015
Frukostmöte
Nästa frukostmöte blir fredagen
den 8 maj kl. 07:30–09:00 på
Restaurang Piren. Den programpunkt som i skrivande stund är
helt bekräftad är att vi kommer
att få lyssna på Stefan Carlsson,
Stadsbudkontoret i Ludvika, som
berättar om sin verksamhet. Detaljerat program kommer i separat inbjudan.
Anmäl dig till frukostmötet
senast två dagar innan till Monica
Nauclèr (se nedan). Den kloke
gör anmälan direkt – det ökande
intresset gör att vi närmar oss
gränsen för vad Pirens lokaler
klarar …
Vill du presentera ditt företag på ett frukostmöte eller har
du tips på ett intressant företag?
Kontakta frukostmötets mo­de­
rator, Torleif Fallsdalen, [email protected]
toffes.se. Det finns möjlighet att
få göra en kortare ”enminutare”,
där man egentligen bara hinner visa upp sig och berätta vad
företaget sysslar med, eller en
längre presentation på fem eller
tio minuter.
Adressändring
Har ditt företag flyttat eller bytt
adress? Meddela adressändringen
till Eva Wikström (se nedan).
Tips på innehåll
Vad vill du läsa om i Närings­
livsnytt? Lämna gärna idéer,
förslag och synpunkter till Eva
Wikström (se nedan).
Årets företagare
Vanguard
Foto: Carina Heed
Aktuellt
­så stor
Jan och Tina Persson på Ludvika Elinstallation fick utmärkelsen Årets företagare i
Ludvika kommun i samband med Företagsgalan den 28 mars.
Årets företagsgala var som vanligt fullbokad, många företagare och köpmän
ville vara med och hedra de nominerade
och vinnarna i de olika kategorierna.
Illusionisten Hans Lindström var säkerhetsvakt, konferencier och underhållare,
och lockade till förvåning och skratt.
Årets butik: PJ Carlsson, Norrvik, Ben­
ny, Christina och Per-Johan Carlsson.
Årets prestation: Tomas Tillman, Gran­
gärde Musteri AB. Årets nya företag:
Lundgrens Rekond & Bil AB. Årets
kommuntjänsteman: Karin Sandström.
Årets UF-företag: Levels Events UF.
Samarkand2015 har genom High
Voltage Valley gått med i Vanguard­
initiativet, som regionalt drivs av
Triple Steelix och Region Dalarna.
Europas regioner ska genom samverkan och smart specialisering
föregå med gott exempel i att vita­
lisera e­ uropeisk industri och EU:s
kon­­kurrenskraft. Det var syftet
när tio europeiska regioner bildade
Vanguard­initiativet i november 2013,
”Vanguard Initiative, New Growth
through Smart Specialisation”.
Initiativet har sedan dess vidgats
och har idag 24 anslutna regioner. Av
dessa är två från Sverige, nämligen
­Region Skåne och Region Dalarna
som gick med i höstas.
– Den industriella utvecklingen
är mycket viktig för Ludvika-Smedjebacken. Här finns redan avancerad
tillverkning i allra högsta grad. Det
gör det inte mindre viktigt att ta en
aktiv del i framtidsfrågorna kring den
industriella utvecklingen och konkurrenskraften, säger Lars Lindblom, vd
på Samarkand2015.
Internationell i Grängesberg
Alf-Åke Jansson arbetar som konsult i egna firman Transmission &
­Distribution Consulting TDC AB. För
sin största kunds räkning är han
mycket i Stockholm och Oslo, så vad
passar bättre än att vara stationerad i
­Gränges­­­­berg, där han har sina rötter?
Efter 25 år på ABB, inklusive två l­ängre
sejourer vardera i Tyskland och Turkiet, var Alf-Åke anställd som konsult
i Zürich, ­Schweiz, i fyra år. När en av
kunderna ville att han skulle bygga upp
deras marknad i Europa startade han
eget 2011.
– Än så länge har vi startat företag i
Sverige, Norge och Kroatien. Min kund
är en koncern med 25 000 anställda,
mest i Nordamerika, som vill etablera
sig i Europa med en egen teknik att
arbeta med kraftlinjer under spänning.
De har ett antal patent och har verifierat
tekniken på Stri i Ludvika.
Om han hinner åtar han sig även
Alf-Åke Jansson har basen för sin verk­sam­het i gruv­kontoret i Grängesberg.
andra uppdrag när någon ber honom.
Oftast handlar det om att värdera bolag
inom elkraft och distribution åt internationella investmentbolag.
– Under 2014 gjorde jag 38 utlands­
resor. Enda nackdelen med Grängesberg
är avståndet till Arlanda och att tågförbindelserna är för osäkra. Jag skulle
gärna slippa köra bil.
Alf-Åke har även en hel del åtagan-
den och intressen utanför konsultfirman.
Bland annat är han involverad i ­före­­ta­get
Elways där han är minoritetsägare och
styrelseledamot, han är delägare i ett
­hotell i södra Turkiet och förra våren
köpte han Stallbackens skolas gymnastik­
sal tillsammans med en kompis.
– Det är en kul hobby. Vi vill
upprätt­hålla syftet med lokalen. Den är
fin och ska så förbli!
Näringslivsnytt
Kontaktpersoner för näringslivsfrågor
Näringslivsnytt ges ut av Ludvika kommun.
Ansvarig utgivare: Lars-Åke Josefsson
Redaktör: Meningsbyggare Eva Wikström, Ludvika,
tfn 070-695 73 71, e-post [email protected]
Lars-Åke Josefsson
Monica Nauclèr
Siw Ohlsson
Peter Wahn
Näringslivschef
Kommunledningssekreterare
EU-samordnare/
näringslivssekreterare
Näringslivssekreterare
Telefon: 0240-860 84
[email protected]
Telefon: 0240-862 11
[email protected]
Telefon: 0240-861 32
[email protected]
Telefon: 0240-861 30
[email protected]