iDig Classic, iDig Touch 1D och iDig Touch 2D

iDig Classic, iDig Touch 1D och iDig Touch 2D
Fördelar med iDig grävsystem
Med iDig grävsystem har du många fördelar. Du spar tid,
ekonomi och kostsamt fyllnadsmaterial.
Du behöver inte stänga av maskinen under arbetet och slipper
oönskade stopp i arbetet. Ingen mätgubbe i gropen!
Grävsystemet hjälper dig att under arbetets gång ha koll på
hur mycket du gräver och det varnar dig om du går för högt
eller gräver för djupt.
Displayen med LED-lamporna visar tydligt vart skopan
befinner sig i förhållande till dina val så som önskad lutning
och önskat djup. Du ser LED-lamporna tydligt i ögonvrån
samtidigt som du gräver och du kan själv enkelt välja vilket
avstånd varje lampa ska symbolisera.
Här och nu - djupindikationer
Välj önskat djup
iDig hjälper dig dit
Följ LED lamporna vertikalt för att se var du är
Här och nu - lutningsindikationer
Välj lutning. Positiv (+) eller negativ (-)°, %, på X : Y
iDig hjälper dig dit
iDig kan även hjälpa dig att räkna ut lutningen mellan två
punkter på marken
Här och nu - avståndsindikationer
Placera skopans yttersta spets på startpunkten
Välj önskat grävavstånd
Följ LED-lamporna horisontellt för att se var skopan befinner
sig i förhållande till startpunkten
iDig är ett självständigt system som fungerar genom
matematiska kalkyler som baseras på sensorernas förhållande
till varandra.
Sensorerna kommunicerar trådlöst med kontrollboxen.
Sensorernas batteri laddas med hjälp av solceller. Allt som
befinner sig inne i hytten drivs med ström från cigarettuttaget.
Allt som behövs är att första gången vid en ny maskin är
en kalibrering för att låta sensorerna förstå avstånden och
maskinens rörelser. Systemet talar om vad det behöver veta,
steg efter steg. Kalibreringen går snabbt och behövs en gång
per maskin och en gång per ny skopa.
Vi kan efter överenskommelse komma ut och installera
grävsystemet på din/dina maskiner.
Om du måste avbryta ditt arbete sparas senaste val av lutning
och djup.
Standardsystemet innehåller 3 sensorer
men det kan uppgraderas till 6 sensorer.
Grävning av fall görs enkelt för t.e.x avlopp.
Profilgrävning genom programering eller självlärning. Inbyggd lasermottagare för återkommande kalibrering.
Höjdvarning: Utmärkt om Du jobbar inomhus eller Snabb och enkel montering med extremt starka
under en kraftledning.
magneter.
Rörläggning i fall.
Djupvarning: Utmärkt för att skydda tex. kablar Stor hjälp vid rörläggning och dikning.
eller rör på givet djup. Som bonus gräver du
inte heller djupare än nödvändigt, spar arbete,
återfyllnadstid, bränsle och pengar.
Snabb trådlös överföring.
Laddas med solceller.
Skillnader mellan iDig Classic
och iDig Touch 2D
iDig Classic – ett som fungerar i enkel lutning eller plant.
Möjlighet till att spara 5 maskiner med 5 skopor per maskin.
iDig Touch 1D- Ett enfallssystem med samma touchskärm
som iDig Touch 2D. En stor minnes-kapacitet på över hundra
maskiner och hundra skopor/maskin.
iDig Touch 2D – ett tvåfallssystem som är lämpligt när du
behöver ha fler lutningar som på te.x parkeringsplatser,
banvallar, vägbyggen mm. Möjlighet att spara upp till hundra
maskiner med hundra skopor till varje maskin.
Samtliga system flyttas snabbt och enkelt mellan olika
maskiner.
Med iDig har du exakt information om lutning, mått i längd och djupled i displayen hela tiden.
Tidsbesparingen är omfattande, varje dag.
Använd sedan 2010
Robust
Enkel att använda
Nästa generation iDig
Stor färgskärm
Touchscreen
Integreread video och hjälpmeny
Fundament
Grunder
Dränering
Diken
Rörläggning
Tankar
Banvallar
Parkeringsplatser
Sportarenor
Vägbyggen
Uppgraderingsbar
iDig touch färg med 1D eller 2D
• Allt du får med Classic plus:
• Mycket lättförstårlig display med tydliga symboler
• Ännu enklare installation och användning svara bara V eller X
• Allt på svenska
• Möjlighet att ha Chassisensor för 2D, pitch och roll
• Passar alla maskinstorlekar
• Färgskärm med touchscreen
• Möjlig att använda tillsammans med tiltskopa och eller delad bom