Hämta aktivitetsbeskrivning i PDF

Medlemspublikation 15:03
Skånegatan 1-3
miljöcertifierat landmärke i Göteborg
Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder medlemmar till studiebesök på
Skånegatan 1-3, torsdag 26 mars 2015
Vid infarten till Göteborg byggs Skånegatan 1-3, ett nytt kontorshus med en stark gestaltning
och miljöidentitet intill stadens arenor och evenemangsstråk. Skånegatan 1-3 byggdes enligt
Green Building-kriterier och har certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.
Hus i Hundra År. Byggnadstekniska föreningen har ambitionen att uppmärksamma nya hus
och stadsmiljöer som har goda förutsättningar att stå sig i Hundra år. Dessa byggnader och
miljöer skall tilltala våra sinnen och vara stimulerande att vistas i. De skall även vara noggrant
byggda vilket sammantaget ger goda förutsättningar att de behåller sitt ekonomiska värde.
Program
Kl 17.00
Kl 17.10
Kl 18.00
Kl 18.50
Kl 19.00
Samling i stora trapphallen, Sweco´s entre, Skånegatan
NCC bjuder på macka och vatten/lättöl
Peter Bååw, projektledare NCC Property Development, hälsar välkommen.
Tillsammans med Åke Johansson, ansvarig arkitekt White, Torleif Harrysson
projektchef och Per Zetterlund, platschef NCC Construction berättar de om
projektet.
Rundtur i grupper
Hus i hundra år. BTF uppmärksammar.
Avslutning
Anmälan via www.btf.nu mellan 17/3 till och med 24/3. Det går även att anmäla sig via telefon till
Wikström VVS-kontroll 031-707 23 00 mellan 23/3 och 24/3. Säg till i växeln att anmälan gäller BTF.
Antalet platser är begränsade till 80 personer.
Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg
Box 6209, SE 400 60 Göteborg, [email protected], www.btf.nu