BRUKSANVISNING - SVENSKA SKIKE V8 TOUR

BRUKSANVISNING - SVENSKA
SKIKE V8 TOUR
Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
A. LEVERANSOMFATTNING ....................................................... 1
B. SKIKE V8 TOUR ...................................................................... 1
C. SKIKE MULTI-TEKNIK ............................................................ 1
C.1 Tekniska funktioner ......................................................... 1
C.2 Fördelar ........................................................................... 1
D. DE FÖRSTA STEGEN .............................................................. 2
E. HJUL ......................................................................................... 2
E.1 Hjul utan backspärrlager .................................................. 2
E.1.1 De förmonterade hjulen ......................................... 2
E.2 Hjul med backspärrlager .................................................. 4
E.3 PU hjul med 145 mm diameter ........................................ 4
F. SNABBKOPPLING ................................................................... 5
G. BROMSINSTÄLLNING ............................................................ 5
H. INSTÄLLNINGAR, I OCH UR STIGNING ................................ 7
H.1 Axelavstånd och grundinställning .................................... 7
H.2 Inställning skostorlek ....................................................... 7
H.3 I och ur stigning ............................................................... 7
H.3.1 I stigning ................................................................ 8
H.3.2 Ur stigning ............................................................. 9
I. X / O BENJUSTERING .............................................................. 9
J. SÄRSKILDA INSTÄLLNINGAR FÖR V8 TOUR ...................... 10
J.1 Justera lutningen enligt benställning ............................... 10
J.2 Justera styrkan i främre fjädern ...................................... 10
J.3 Justera höjden på vadhållaren. ........................................ 11
J.4 Aktivera och inaktivera hällåsning .................................. 11
K. SKIKE TEKNIKER .................................................................. 11
K.1 Skate/Fristil .................................................................... 11
K.2 Dubbelstakning vid skate ............................................... 12
K.3 Klassisk stil .................................................................... 12
L. KÖRSTILAR - SÄKERHETSBRYTARENS ANVÄNDNING ...
13
M. ANVÄNDA BROMSAR .......................................................... 13
© Four Ace International Ltd.
Innehållsförteckning
N. INSTÄLLNINGAR ..................................................................
N.1 Byta däck .......................................................................
N.1.1 Demontering av däck ..........................................
N.1.2 Montera däck .......................................................
N.2 Rulla rakt och eventuell justering ..................................
N.3 Utbyte av lager ..............................................................
N.3.1 Demontering ........................................................
N.3.2 Montering ............................................................
O. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL ...............................................
P. SKIKE MULTI TECHNOLOGY RETROFIT KIT
(EFTERMONTERINGSSATS) .....................................................
P.1 Innehåll ..........................................................................
P.2 Förberedande arbete .....................................................
P.3 Montering .......................................................................
P.3.1 Steg 1 ...................................................................
P.3.2 Steg 2 ...................................................................
P.3.3 Steg 3 ...................................................................
P.3.4 Steg 4 ...................................................................
P.3.5 Steg 5 ...................................................................
P.3.6 Steg 6 ...................................................................
P.3.7 Steg 7 ...................................................................
P.3.8 Steg 8 ...................................................................
P.3.9 Steg 9 ...................................................................
P.3.10 Steg 10 ...............................................................
© Four Ace International Ltd.
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
18
18
19
20
21
22
23
25
27
27
28
skike v8 Tour
A. LEVERANSOMFATTNING
Innehållet i din skike uppsättning ser du produktetiketten på
förpackningen. Innehåll och leverans kan variera beroende på
produktmodell, design och serier. Dina skikes är avsedda för normal,
daglig användning. Användning under extrema förhållanden är inte
avsett och skall befria tillverkaren från alla garantianspråk. Behandla din
skike försiktigt och använd de endast för avsedda användning.
B. SKIKE V8 TOUR
V8 TOUR är utrustad med MULTI Teknik d v s Skikes nya hällyft. Det är de
perfekta rullskidorna eftersom Skikes Multiteknik gör att hällyftet justeras
automatiskt på varje skida beroende på körstil. Du kan åka både skate
och klassiskt - utan att behöva ändra något.
Denna modell är det bästa valet även för nybörjare då multi
låsfunktionen ger den stabilitet nybörjare behöver.
Med de medföljande 2 backspärrarna (som sitter på framhjulen) är V8
Skike TOUR perfekt för den klassiska stilen.
C. SKIKE MULTI-TEKNIK
C.1 Tekniska funktioner
Skike Multi Technology har 3 genomgående axlar i fotsektionen.
Ankelleden, leden i mitten av foten och tåleden. Rotationen av tåleden
styrs med en dragfjäder i båda riktningar. Beroende på hur långt hälen
kommer att lyftas, kommer Skike att dras tillbaka vid ett mindre hällyft.
Med ett större lyft kommer skiken att skjutas bort från foten. Mittleden är
även den fjäderbelastad, detta för att det skall bli en mjuk fotrörelse,
precis som vid gång. Vadspännet är högre än på tidigare skikemodeller,
detta för att ge mer stabilitet Detta ger avsevärt mer stabilitet.
C.2 Fördelar
●
●
Alltid rätt teknik för din tränings olika krav och det bästa är att
ingenting måste justeras under passet.
Bekväm kraftbesparing med den klassiska tekniken eftersom skiken nu
Version 1.5.0708.1709
1
skike v8 Tour
bara dras med och inte behöver lyftas.
D. DE FÖRSTA STEGEN
Innan du kan använda din nya skike måste de först montera och låsa
medföljande hjul. Följ följande anvisningar noggrant. Monteringen av
hjulen är helt okomplicerat och lätt att göra för alla.
Vi rekommenderar dig att före montering av luftfyllda hjul att kontrollera
lufttrycket.! Det är mycket enklare innan montering. Lufttrycket i alla
lufthjul ska alltid vara mellan 6-7 bar (100 PSI).
Vi rekommenderar dig att före montering av luftfyllda hjul att
kontrollera lufttrycket.! Det är mycket enklare innan montering.
Lufttrycket i alla lufthjul ska alltid vara mellan 6-7 bar (100 PSI).
E. HJUL
E.1 Hjul utan backspärrlager
E.1.1 De förmonterade hjulen
2
2015
skike v8 Tour
●
●
●
●
Kontrollera att det är fullständigt. Packa upp den bifogade
snabkopplingen och kontrollera att allt finns med.
Skruva av snabbkopplingsmuttern. Spännreglaget skall vara kvar på
snabbkopplingen.
För in hjulet i gaffeln
Tryck snabbkopplingen från utsidan genom axelhålet i ramen, hjulet
och axelhålet i ramen på den andra sidan. Skruva på
snabbkopplingsskruven och dra lätt åt för hand.
Version 1.5.0708.1709
3
skike v8 Tour
E.2 Hjul med backspärrlager
●
●
På hjul med backspärr (att de inte rullar baklänges) är det samma
procedur som på övriga hjul
Med följande tillägg de värden som visas i ritningen innehåller en liten
spak. När du använder hjulet, se till att denna lilla spak sitter fast i
ramen i rätt läge. Fortsätt sedan som tidigare. (Bild visar där den lilla
spaken skall vila, så hjulet framför gaffeln och bild på hjulet i gaffeln,
men med den lilla spaken i förgrunden.
E.3 PU hjul med 145 mm diameter
Montering av PU-hjul sker på samma sätt som den för luftfyllda hjul.
4
2015
skike v8 Tour
OBSERVERA: Vid användning av PU-hjul 145 skall axelhålen som
visas i a. användas för att fästa i ramen.
Observera att PU-hjul har andra bussningar. Använd aldrig ett
lufthjullager vid monteringen av PU-hjul!
F. SNABBKOPPLING
Den korrekta låsningen av snabbkopplingen utförs som följer. Vid
montering av hävarmen går den att vrida i medurs riktning runt axeln
(använd mutter på motsatt sida för att hålla axeln). Rätt inställning
uppnås när hävarmen är nedtryckt så att den bildar en 90 graders vinkel
till planet av hjulet. Slutligen trycker man in den så lång som möjligt mot
den ram eller gaffel. Hävarmen skall vara riktade bakåt, så att den inte
går att öppna när man rör vid något hinder för cykel, eller så stt inga
sladdar, ledningar, kablar eller klädesplagg dras med i den täta
(fotgängare) trafiken.
G. BROMSINSTÄLLNING
Version 1.5.0708.1709
5
skike v8 Tour
●
●
●
●
●
●
●
Optimalt underlag: gräs eller heltäckningsmatta
Intag en normal upprätt ställning
Genom att trycka på båda knäna hela vägen tillbaka, luta sig tillbaka
för att undvika
Bromsen ska kunna få kontakt med däcket i detta läge.
Om så inte är fallet eller bromsen tar i för tidigt kan den justeras med
snabbkoppling (b)
Snabbkopplingen (b) drsa åt ordentligt. (Se Användning Snabbkoppling)
Med lite övning kan bromsen ändras så att du måste luta tillbaka något
innan kan uppnås bromsen.
OBS: Om bromsen inställning inte räcker kan fotens placering
behöva justeras, vänligen titta på hjulbas och grundinställning
6
2015
skike v8 Tour
(se avsnitt C.1) note!
H. INSTÄLLNINGAR, I OCH UR STIGNING
H.1 Axelavstånd och grundinställning
Främre läge, stående ställning, och bromsjustering måste samordnas så
att kan uppnås optimal funktion av skike. Avståndet från hälen till
bakhjulet bör inte vara mindre än 10 mm. För små fötter kan hälbandet
justeras så att foten kommer i mitten av skike positionen.
H.2 Inställning skostorlek
●
●
●
Hälbandet bestämmer fotpositionen i skiken
När framhjulet är i rätt läge, se till att stå rätt med foten på delningen
av hälplattan under justeringen av hälbandet. Leden skall vara där
foten böjer sig när du står på tå. Se till så att bromsen ändå kan vinklas
tillräckligt långt bakåt (se bromsjustering avsnitt: D).
Varje skike har en vingmutter på ena sidan (c). Genom att lossa
vingmuttern och flytta hälbandet (6), förändras positionen av foten. En
grovjustering av hälrem kan göras i varje enskilt fall på motsatta sidan
där remmen placeras i ett annat hål.
Notera: Avståndet mellan hälen (sko) och bakhjulet, bör aldrig
vara mindre än 10 mm
H.3 I och ur stigning
Version 1.5.0708.1709
7
skike v8 Tour
H.3.1 I stigning
●
●
●
●
●
Redan innan du sätter i foten så se till så att du har tyg (byxor eller
strumpa) mellan vad och vadklämma.
De nya remmarna med fixering kan enkelt öppnas och upp till ändläget.
Först skjuter du foten under de två fotremmarna med skikenstående på
marken, skjut därefter foten bakåt in i hälrem (6).
Spänn fast dig och börja med vaden (5),då denna rem ger viktig
stabilitet.
Spänn nu åt mellanremmen (3 b), så att den trycker fast skon på
plattan. Undvik knutar eller liknande under bältet.
Notera: den centrala öppningen (4 d) är inte avsedd för remmen,
men kan användas i vissa särskilda fall, till exempel för att ge en
liten fot bättre stöd.
●
Spänn nu även frontremmen (3a).
Notera För smala skor kan remmen dras genom de nedre
öppningarna (c). Detta säkerställer ett stabilt sidostöd inom
detta område
8
2015
skike v8 Tour
H.3.2 Ur stigning
●
Ur stigning sker i omvänd ordning
OBS: Det är optimal med en sittande ställning. Om så inte är
fallet, säkerställ att du lossar vadremmen allra sist!
●
●
●
Främre fästremmen (a) Lossa tills det stoppar
Mellanremmen (3 b) Lossa tills det tar stopp.
Vadremmen (5) Öpp na och kliv ur
I. X / O BENJUSTERING
●
●
●
●
●
●
●
Optimalt underlag: gräs eller heltäckningsmatta
Lossa bakre snabbkoppling (a) på vadklämman, pressa vadklämman (5)
helt åt vänster, spänn fast
Inta en vanlig upprätt och avslappnad hållning och se ifall hjulen står
lodrätt med den här inställningen.
Upprepa steg 2, men skjut vadklämman helt åt höger och
snabbkoppling (a) dra du åt en aning.
Repetera steg 3
Ställ in positionen för vadklämman baserat på tidigare erfarenheter från
punkterna 2- Hjulen skall vara lodrätt.
Spänn snabbkopplongen (a) ordentligt. (Se Användning Snabbkopping)
Version 1.5.0708.1709
9
skike v8 Tour
J. SÄRSKILDA INSTÄLLNINGAR FÖR V8
TOUR
J.1 Justera lutningen enligt benställning
●
●
●
Kontrollera om hjulen står rakt upp och i benens riktning
Lossa snabbkopplingen på vaden och prova att justera i båda
riktningarna. På så sätt kan man prova sig till den mest bekväma
positionen.
Du har den perfekta justeringen när kraften från benen går rakt över
hjulen till marken utan att man känner någon press på fotlederna.
Genom justering av vadhållaren kan känslan av skidåkning
simuleras.
J.2 Justera styrkan i främre fjädern
●
●
●
●
Lyft bindningen hela vägen till framsidan tills fjäderbelastningen
försvinner.
Sätt fjädern i önskat belastningshål
Med hjälp av tre hålen kan fjäderbelastningen justeras:
a = liten styrka
10
2015
skike v8 Tour
●
●
●
b = mellan styrka
c = mycket styrka.
Vik tillbaka bindningen.
J.3 Justera höjden på vadhållaren.
●
●
●
Att lossa och spänna vadhållaren sker genom att spännet dras ut tills
skruven lossnar, inga verktyg behövs.
För lägsta position "P1" skall inte multistödet monteras. Vadstödet
monteras då i det avlånga hålet på sidojustering (perfekt för kortare
person). Om du önskar ett högre stöd skall multisödet monteras.
Position "P3" ger det bästa stödet.
Fixering sker genom att skruva vadhållaren tills den sitter fast.
J.4 Aktivera och inaktivera hällåsning
Hällåsningen är avsedd för att låsa skikes MULTI funktion. Med denna
låsning ökar man stabiliteten. Den skall alltid användas av nybörjare. Den
ökar också stabiliteten vid körning i nedförsbackar.
Åtgärden är enkel:
●
●
Dra ut och tryck låsspaken framåt i snett läge, så inaktiveras
hållåsningen.
För att fästa den igen, dra ut låsspaken, för den i rät vikel mot skiken in
i låshålet.
K. SKIKE TEKNIKER
K.1 Skate/Fristil
Vid skatekörning lyfter du hälen något i slutet av varje steg. Skiken
kommer efter att du lyft den från marken (upp till en vinkel på ca 40 °)
alltid dras tillbaka till foten. Detta gör det väldigt likt
skatelängdskidåkning.
Version 1.5.0708.1709
11
skike v8 Tour
K.2 Dubbelstakning vid skate
Detta är den effektiv teknik när du behöver mer kraft för att ta dig
framåt.
K.3 Klassisk stil
Denna stil/teknik fungerar bäst på skikes som är utrustade med
backspärrlager.
12
2015
skike v8 Tour
L. KÖRSTILAR - SÄKERHETSBRYTARENS
ANVÄNDNING
Låsspaken, vilken sitter vid den bakre fjädern, skall dras ut och tryckas in
så att Multilyftet låses vid skatekörning. För klassisk stil skall den vara
inte vara låst. (Se bilder).
M. ANVÄNDA BROMSAR
För att initiera en inbromsning måste du trycka dina underben samtidigt
bakåt så att båda bromsarna kommer att pressas ned på bakhjulen. Dra
samtidigt tårna uppåt för att flytta över din kroppsvikt till hälarna och
därmed till bakhjulen.
Stående inbromsning: Detta är den vanligaste bromstekniken och bör
utövas med båda benen samtidigt för att få samtidigt tryck på hjulen.
Bromsning med knästöd: Långa nerförsbackar kan utföras i bekvämt läge
med stöd på knäna.
Bromsning i hukande ställning: Vid mycket snabbt köring i nedförsbacke
hjälper det att vila armbågarna på knäna och trycka ut rumpan.
Full bromsning: Framförallt under en full inbromsning är det viktigt att du
lyfter tårna för att flytta över kroppsvikten till bakhjulen.
Denna teknik / stil är mest effektivt om din Skike är utrustad med
backspärrlager (fästvalla funktion). Med en hällyft vinkel på mer än ca 45
° så stannar skikens bakhjul kvar på marken. Med ytterliggare lyft
pressas bakhjulet nedåt i marken. Detta gör att bakhjulet alltid kommer
att hålla sig på marken vid klassisk stil och spårar, precis som i ett
skidspår. Det känns nästan som en längdåkningsskida.
Version 1.5.0708.1709
13
skike v8 Tour
Undvik inbromsande som låser hjulen då detta ökar risken för
sladd! Vid blöta förhållanden är det viktigt att känna på
bromsverkan, då den minskar pga fukten. Vid okontrollerad
bakvikt: tryck båda knäna bakåt omedelbart då bromseffekten
kommer att lyfta fram dig igen.
N. INSTÄLLNINGAR
N.1 Byta däck
N.1.1 Demontering av däck
●
●
●
●
Töm och samtidigt tryck på däcket så att luften försvinner ut så mycket
som möjligt.
Tryck på däckstommen, mittemot ventilen, så långt som möjligt in i
kanten och lyft med ett lämpligt verktyg däcket över fälgen.
Dra med ett andra verktyg i omedelbar anslutning till det första på
däcket tills en sida av däcket lyfts helt av från fälgen.
Dra andra sidan och slangen från fälgen
N.1.2 Montera däck
●
Placera slangen inuti däcket med ventilen i riktningen mot profilen och
för den genom öppningen.
14
2015
skike v8 Tour
●
●
●
●
När slangen är i korrekt position spänna låsmuttern på slangen för hand
Tryck däcket på fälgen med hjälp av smörjpasta eller såpa
Tryck den första sidan av däckstommen för hand på plats på fälgen.
Ta nu andra sidan och börja intill ventilen och tryck dig runt så att
däcket sluligen glider på fälgen vid ventilen.
OBS: När du tar den sista biten så se till att den redan
monterade delenav däcket är djupt ner i fälgen, för då glider den
sista biten relativt enkelt.
●
●
●
Rikta in däcket genom att förflytta däcket på fälgen. Ventilen skall ligga
tätt mot fälgen.
Pumpa, då kan det vara nödvändigt att vrida ventilen ut från fälgen.
Efter montering av hjulet, kontrollera eller justera så att den rullar rakt
(H.2)
N.2 Rulla rakt och eventuell justering
Börja med att först lossa framhjulet och sedan bara dra åt det något. Håll
sedan skike på vadklämman (5), placera den parallellt och intill en linje
eller klinkerfog, för den sedan sidan om linjen och se ifall den följer eller
svänger. Kör ej i spåret, så det kan ge ett felaktigt resultat.
Om skiken avviker från linjen, tryck på framhjulet i sidan för att justera
till i rätt riktning. Kontrollera sedan igen. Upprepa denna procedur tills
skiken löper precis längs linjen, sedan dra åt hjulet. Om detta arbete inte
leder till den önskade resultatet, bör denna finjustering även utföras på
bakhjulet.
Observera att under detta test måste skiken hållas helt rak (vågrätt).
Även små böjelser påverka inriktningen. Denna inställningsmetod leder
till önskat resultat genom kontroll!
N.3 Utbyte av lager
N.3.1 Demontering
●
Skjut stiftet (ca 4-5mm diameter) mot det motsatta lagret
Version 1.5.0708.1709
15
skike v8 Tour
●
●
Tryck lagret ur fälgen genom att lirka det och distanshylsan faller ut av
detta.
Tryck nu även ut lagret på den motsatt sidan.
N.3.2 Montering
●
●
●
●
●
Lägg lagret på en jämn yta
Tryck fälgen över lagret.
Lägg det andra lagret, med distanshylsa, på en jämn yta
Vänd fälgen och tryck den över distanshylsa och lager.
Upprepa på båda sidor tills de båda lagren är på plats.
O. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
●
●
För en jämn och tyst gång av skike MULTI-tekniken är det viktigt att
regelbundet smörja in de de punkter där fjädrarna är fasthakade med
smörjfett.
För korrekt underhåll av MULTI-leden skall man droppa en droppe olja i
främre leden med jämna mellanrum.
P. SKIKE MULTI TECHNOLOGY RETROFIT
KIT (EFTERMONTERINGSSATS)
Med Skike MULTI Technology Retrofit kit kan du enkelt förvandla en skike
V8 LIFT till en TOUR modell.
P.1 Innehåll
1 x Insexnyckel (2,5)
1 x Insexnyckel (3)
1 x Hylsa (7)
1 x Monteringskit "A" - Multiled Förmonterad
1 x Monteringskit "B" - Dämpare
1 x Monteringskit "C" - Hälkloss Förmonterad
1 x Monteringskit "D" - Bromsstödsförlängning
1 x Monteringskit "E" - Skruvar
1 x Monteringskit "F" - Fjäderhållare Förmonterad
16
2015
skike v8 Tour
1 x Monteringskit "G" - Förlängd vadrem
1 x Monteringskit "H" - Modellnamn klistermärke
P.2 Förberedande arbete
●
●
●
●
●
●
Montera av alla hjulen från skiken.
Ta av den främre bindningen på båda skiksen. Denna kan sitta med
fyra skruvar eller fyra popnitar. Är det popnitar så borra upp dem
försiktigt från ovansidan med 4 mm metallborr. Tryck inte, utan låt
borren arbeta tills popniten släpper.
Borra ut nitarna och ta bort dem från båda skiksen - blanda inte ihop
vänster / höger
Ta bort dämparna
Avlägsna vadbältet
Avlägsna vadhållaren
Version 1.5.0708.1709
17
skike v8 Tour
P.3 Montering
P.3.1 Steg 1
Innehåll: Monteringssats "A"
1 x Multiled vänster förmonterad (A1)
1 x Multiled höger förmonterad (A2)
●
●
●
Lossa skruvarna i monteringstriangeln på Multilederna. Observera att
skruven på spetsen av triangeln är kortare (M4 x 12) och att de två
andra är längre (M4 x 14).
Montera Multilederna på ramen genom att skruva dit alla tre skruvarna.
Sätt på brickan och skruva på muttrarna för hand så mycket som är
möjligt.
Skruva sedan fast skruvarna och muttrarna ordentligt med det
medföljande verktyget.
18
2015
skike v8 Tour
P.3.2 Steg 2
Sätt tillbaka bakhjulen på skiken
Version 1.5.0708.1709
19
skike v8 Tour
P.3.3 Steg 3
Innehåll Monteringssats "B"
2 x Dämpare (B1)
2 x Låsning (B2)
4 x Skruvar M4x12 (B3)
4 x Självlåsande mutter M4 (B4)
4 x Bricka (B5)
Montera dämparen i ramen enligt bilden.
Montera låsningen på ramen.
20
2015
skike v8 Tour
P.3.4 Steg 4
Innehåll Monteringssats "C"
2 x Hälklossar förmonterade (C1)
2 x Distansplatta för hälklossar (C2)
4 x Skruvar M4 x 16 (C3)
4 x Bricka 4,3 (C4)
4 x Självlåsande mutter M4 (C5
Montera alla delarna på hälplattan. Fäst inte skruvarna ännu, detta
kommer att ske senare. Tänk nu på att det är en vänster / höger sida.
Version 1.5.0708.1709
21
skike v8 Tour
P.3.5 Steg 5
Innehåll Monteringssats "D"
2 x Bromsstödsförlängning (D1)
2 x Skruvar M5 x 20 (D2)
2 x Dubbeltandad bricka 8,3 (D3)
2 x Dubbeltandad bricka 5,3 (D4)
2 x Låsbricka 5,3 (D5)
2 x Kupad mutter M5 (D6)
22
2015
skike v8 Tour
Montera Bromsstödsförlängning enligt bilden. Fäst skruvarna ordentligt.
P.3.6 Steg 6
Innehåll Monteringssats "E"
8 x Skruv M4 x 12 (E1)
8 x Bricka 4,3 (E2)
8 x Självlåsande mutter M4 (E3)
Version 1.5.0708.1709
23
skike v8 Tour
●
●
Tänk på att det är vänster / höger skida.
Sätt tillbaka bindningsdelen (vadstödet) på multileden. Fäst bara
skruvarna löst och passa in plattan och anpassa bromsen mot
bakhjulet. Spänn sedan fast dem riktigt ordentligt.
24
2015
skike v8 Tour
P.3.7 Steg 7
Innehållet i byggsats "F"
2 x Fjäderarm förmonterad (F1)
4 x Skruv M4 x 12 (F2)
2 x Skruv M4 x 25 (F3)
8 x Bricka 4,3 (F4)
2 x Mutter M4 (F5)
10 x Självlåsande mutter M4 (F6)
●
●
●
●
Montera fjäderarmen till fotdelen. Spänn fast skruvarna ordentligt (tänk
på vänster / höger skida).
Tryck in skruven i hålet där du borrade bort popnitarna under
förberedelsearbetet. Sätt på bricka och mutter.
Tryck fotplattan helt framåt. Sätt fjädern i den utgående skruven och
fäst den med den medföljande muttern. Låt fjädern vara monterad i den
lägsta/yttersta positionen. Vi rekommenderar att använda lite smörjfett
på fjädern.
Koppla nu även på den bakre fjädern och lås med en mutter.
Version 1.5.0708.1709
25
skike v8 Tour
Om allt är rätt monterat enligt instruktionerna så får man automatiskt
rätt inställning på trycket.
Spänningen på den främre fjädern kan minskas om det behövs. Lyft då
fram hela fotplattan och flytta upp fjädern ett eller två hål. Lyft därefter
26
2015
skike v8 Tour
tillbaka fotplattan.
P.3.8 Steg 8
Montera tillbaka framhjulen. Kontrollera hjulinställningarna så att de
rullar rakt.
P.3.9 Steg 9
Innehållet i Monteringssats "G"
2 förlängda vadremmar (med andra
färger på plaststiften) (G1)
Montera de förlängda vadremmarna
(tänk på vänster / höger skida).
Version 1.5.0708.1709
27
skike v8 Tour
P.3.10 Steg 10
Innehållet i Monteringssats "H"
4 x Klistermärke "TOUR" (H1)
Fäst klistermärken på enheten.
28
2015
skike v8 Tour
Manufacturer and worldwide
distribution:
skike Sports International Ltd.
Rm. 301-2, 3rd floor,
Hang Seng Wanchai Building,
200 Hennessy Road, Wanchai,
Hong Kong
Version 1.5.0708.1709
Visit our websites and follow skike:
www.skike.com
www.facebook.com/skikeOfficial
www.youtube.com/skikeTV
www.instagram.com/skikeNow
www.twitter.com/skikeCom
(@skikeCom)
29