Hallsberg–Tälle, spårbyte

Hallsberg–Tälle, spårbyte
maj 2015
Trafikverket ska byta båda järnvägsspåren på sträckan
Hallsberg–Tälle med start i månadsskiftet maj/juni
Spåret på sträckan Hallsberg–Tälle
(Västra stambanan) är slitet och behöver
bytas till ett nytt. En förbättring av
standarden på spåret ger en mer
driftsäker sträcka
Vad ska vi göra?
Vi ska byta båda järnvägsspåren på sträckan Hallsberg–
Tälle. Spårbytet startar vid Västra skolan och slutar
innan järnvägsviadukten över riksväg 50, en stäcka på
cirka 4 kilometer.
När görs spårbytet?
Spårbytet pågår under drygt två veckor. Arbetet startar
onsdagen den 24 juni och beräknas vara klart fredagen
den 10 juli.
Förberedande arbeten kommer att göras under perioden lördag 30 maj till söndag 14 juni. Då kommer vi att
arbeta nattetid med kablar som behöver sänkas längs
banvallen.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna Trafikverkets kundtjänst på telefon
0771-921 921 eller använd dig av kontaktuppgifterna
nedan.
Information om projektet finns på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/hallsberg-talle-sparbyte.
Under det förberedande arbetet kommer vi att använda
två stora arbetsmaskiner som dammsuger grus när vi
ska sänka kablarna.
Korta fakta
Störningar under byggtiden
Varför: Förbättrad standard ger säkrare drift.
Arbetet med att byta spåren kommer att pågå dygnet
runt. Särskilt arbetet med rening av makadam kan
upplevas som störande.
Entreprenör: Svensk Järnvägsteknik AB
Kontaktpersoner:
Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771- 921 921
Projektledare
Johan Nordgren
Telefon: 010-123 50 32
[email protected]
Vad: Spårbyte på sträckan Hallsberg–Tälle.
Genomförande: Juni 2015.
Byggplatsuppföljare
Magnus Sjöberg
Telefon: 070-561 72 99
[email protected]
Platschef Svensk Järnvägsteknik AB
Peter Erixon
Telefon: 070-755 40 73
[email protected]
www.trafikverket.se/hallsberg-talle-sparbyte