Värmeåtervinning

Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad
Värmeåtervinning
Roterande värmeväxlare
Om du har en smartphone kan du
läsa av koden för mer information
om produkterna på vår webbplats!
Värmeåtervinning
RIRS
Med roterande värmeväxlare
Podvent 2.0
RIRS 350P
RIRS 400-1900
RIRS 2500-5500
Toppanslutet kompakt aggregat för lägenheter/radhus upp till
ca 120 m2. Passar både för utbyte och nyinstallation. Podvent kan placeras i kök tillsammans med spiskåpa eller annat
utrymme och styras med manöverpanel Flex. Välj mellan vitt
eller rostfritt utförande.
Välj mellan vertikal (V)- eller horisontell (H) anslutning. Aggregaten med horisontell anslutning är enkelt vändbara (höger
alt. vänster) genom att byta plats på luckorna. Toppanslutna
(V) aggregat beställs i höger eller vänster utförande. Aggregaten finns i storlek upp till 520 l/s (1900 m3/h).
0
139
278
555
RIRS5500H
RIRS3500H
RIRS2500H
RIRS1900H/V
RIRS1200H/V
RIRS700H/V
RIRS400H/V
RIRS350P
Podvent
500
2
833
Flexibelt aggregat som passar både för nyinstallation och utbyte. Kan monteras under tak eller mot vägg i uppvärmt eller
frostfritt utrymme. Lämpligt för lägenheter, villor och mindre
lokaler. Levereras komplett med automatik och manöverpanel.
Flexibla aggregat för de större lokalerna som t ex skolor, kontor, butiker och produktionslokaler. Finns i ett utförande med
sidoanslutning och enkelt att byta inspektionssida. Aggregaten kan enkelt delas i 3 st sektioner för smidig transport.
Aggregaten kommer komplett med automatik och manöverpanel. Finns i storlek upp till 1500 l/s (5500 m3/h).
1111
1389
1667 l/s
Värmeåtervinning
RIRS
Med roterande värmeväxlare
Automatik och manöverpanel FLEX
Aggregaten är som standard förberedda med all den automatik
som erfodras för högsta komfort och energioptimerad drift.
Automatikboxen är lätt åtkomlig tack vare att den sitter på
aggregatets utsida, behöver ej öppna aggregatet för att
ansluta givare etc. Aggregaten kan kommunicera med ett
BMS system (Building managment system) via ModBus
protokoll. Några av funktionerna som finns i aggregaten är:
• Inbyggt veckour 8 händelser per dag eller grupp
veckodagar 1-7 hela veckan, 1-5 arbetsdagar, 6-7 helg
MÅTTSKISS SIDOANSLUTNING
• Behovsstyrning reglering via CO2, tryck eller fukt
• Optimering av värmeåtervinning beroende på årstid
Vinter-värmeåtervinning, Sommar-kylåtervinning,
höst/vår-låg rotorhastighet
• Välj mellan till- eller frånluftsreglering
• Forceringsfunktion via manöverpanel eller extern signal
• Individuell justering av fläktarna, välj en hastighet eller
ställ in önskad hastighet för min, normal och max
B
MÅTTSKISS TOPPANSLUTNING
• Kylåtervinning. Återvinner kall luft när frånluftstempera turen är lägre än utomhustemperaturen
• Nattkyla. Förser bostaden med uteluft om frånluftens
temperatur är högre än utomhustemperaturen
L
• Avläsning av data från givare. Tillufts-, frånlufts-,
utomhus- och avluftstemperatur, relativ fuktighet
i frånluft, returvattentemperatur
B
• Filter och rotorvakt. Filterlarm via tryckvakter eller tid,
intervall ställs in i manöverpanelen. Rotorvakt via
rörelsesensor
Modell
L
Mått [mm]
L
B
H
Verkningsgrad
øD
Podvent 2.0
Placering
Max kapacitet
%
Topp
Anslutning
B
Sida
Kallt
(l/s vid 150Pa)
75
X
-
-
55
RIRS 350PE/PW
961
610
398
200
80
-
X
X
90
RIRS 400HE/HW
1000
560
610
200
80
-
X
X
120
RIRS 400VE/VW
553
900
850
160
80
X
-
X
110
RIRS 700HE/HW
1100
653
700
250
80
-
X
X
190
RIRS 700VE/VW
655
1100
980
250
80
X
-
X
210
RIRS 1200HE/HW
1350
853
900
315
80
-
X
X
390
RIRS 1200VE/VW
855
1500
1150
315
80
X
-
X
390
RIRS 1900HE/HW
1350
853
900
315
80
-
X
X
500
RIRS 1900VE/VW
855
1500
1150
315
80
X
-
X
520
RIRS 2500HE/HW
1608
1110
1387
700x400
80
-
X
X
700
RIRS 3500HE/HW
1901
1205
1627
700x400
80
-
X
X
1150
RIRS 5500HE/HW
1908
1404
1781
800x500
80
-
X
X
1700
TILLBEHÖR
Ställdon
SSB
Styrventil
VXP
Ställdon
spjäll
Uteluftspjäll
SKG / SSK
Värme- och kylbatteri
AVS / AVA / SVS
Filter
Givare
CO2 / Fukt / Tryck
Frontplåt Podvent
vit / rostfri
Förvärmningsbatteri (el)
3
FRESH AB
Gransholms bruk
360 32 GEMLA
Tel
Fax
0470-70 77 00
0470-70 77 39
[email protected]
Webbwww.fresh.se
Produktion: Kjell-Olof Askencrantz • XXXXXX • Broschyr Roterande VVX SE Edition 2014
Copyright © Fresh AB 2014. All rights reserved.
Fresh ® and the Fresh ® logotype are trademarks or registered
trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.
LJÖMÄRKT
MI
34
1T
5
RY C K S A K 0
3