Nyhetsbrev - BRF Haubitsen2

Hej alla gamla och nya
medlemmar!
en större städning att
genomföras av våra hus.
I egenskap av ganska
nytillträdd ordförande
tänkte jag ta tillfället i akt
och presentera mig. Jag
heter Thomas, är 39 år och
bor tillsammans med min
sambo Sofia på Rindögatan
och min son som passade på
att dimpa ner strax efter att
jag tillträtt. Till vardags
arbetar jag som
nationalekonom/ analytiker
i en bransch-organisation
med många medlemmar.
Det tar ett tag att komma in
i rollen och sätta sig in i
fastigheterna och
föreningen. Därför är jag
extra glad att omges av en
kompetent styrelse som har
en så bra mix. Vi välkomnar
allt engagemang så tveka
inte att höra av er om det är
något!
Städkväll onsdag 6 maj
Den 6 maj med drop-in från
17.30 kommer vi att ha en
gemensam städkväll då vi
rensar upp och gör fint i och
kring våra fastigheter. Det
finns en hel del att fixa med
så vi hoppas på god
uppslutning. Städdagarna är
också bra tillfällen att
informellt diskutera läget i
föreningen samt lära känna
nya medlemmar. Vi förvaltar
en ganska stor fastighet och
behöver verkligen hjälpas åt
för att hålla ordning på den.
Styrelsen kommer ordna
med fika innan vi startar hoppas att vi ses!
Här kommer en liten
uppdatering om vad som
pågår i föreningen just nu.
Thomas Jakobsson
Styrelsen
Byte av portkod
Byte av portkod kommer att
ske den 8 maj. Ny kod är
0242. Notera den nya koden
då den inte kommer att
annonseras i trapphusen.
Nytt städavtal
Inom kort kommer vi att
byta städfirma och i
samband med det kommer
Slänga grovsopor
En container för blandat
avfall kommer att finnas
tillgänglig under städkvällen
så passa på att rensa även
hemma i samband med att
containern finns på plats.
Observera att vi inte kan
slänga farligt avfall och
elektronik i containern.
Inventering av
tvättcylindrar
Inom kort kommer samtliga
tvättcylindrar att märkas
med en tejp. Vill du att din
tvättcylinder ska sitta kvar
på aktuell tid tar du bort
tejpen. Den 5 maj kommer
de tvättcylindrar som har
tejpen kvar att flyttas till
raden för parkering. Har du
tagit bort tejpen före den 5
maj kommer cylindern inte
Vill du kontakta styrelsen?
[email protected]
http://brfhaubitsen2.se/styrelse.html
att flyttas. Detta för att
identifiera "övergivna"
cylindrar och frigöra tider.
Saknar du cylinder eller
nycklar kostar en ny cylinder
250 kr. Kontakta styrelsen
så ordnar vi en ny!
Cykelinventering
Under våren kommer det
att ske en rensning av
cyklarna i och kring våra
fastigheter. Inom kort
kommer cyklarna som finns
på vår mark att förses med
ett svart och gult band. De
cyklar som har banden kvar
på städkvällen den 6 maj
kommer då att bortforslas.
Tar du bort bandet på din
cykel senast 5 maj kommer
din cykel alltså att stå kvar.
Detta då det börjar bli fullt i
cykelrum och cykelställ kring
våra hus.
Vattenbesparingsventiler
Det finns
vattenbesparingsventiler för
de som fortfarande inte fått
detta installerat under
tidigare genomgång.
Kontakta styrelsen om du
vill ha en ventil.
Parkeringsavtal
Tyvärr har vi inte, efter ett
års förhandlingar med
grannföreningen, kommit
fram till något parkeringsavtal med tydliga och
rättvisa köregler för våra
medlemmar. Därför är
avtalet uppsagt och den
temporära förlängning som
skett går ut den 30 juni i år.
Kontaktuppgifter till våra
medlemmar
Det händer då och då saker
som gör att vi (ofta
brådskande) behöver
komma i kontakt med
den/de som bor i respektive
lägenhet. När vi inte
kommer i kontakt med den
boende kan det i värsta fall
ställa till stora problem för
många grannar. Det är en
fråga om kostnader,
driftsäkerhet och trivsel. Vi
behöver därför komplettera
vår medlemsförteckning
med kontaktuppgifter. Vi vill
därför att ni meddelar oss
namn, lägenhetsnummer,
mobil-/telefonnr och epostadress. Det går bra att
skicka det med e-post till
[email protected]
lägga en lapp i styrelsebrevlådan på våning 1
(Rindögatan), sms:a det till
0709-423 888 eller skicka
ett vanligt brev med posten.
Vi vill att ni gör detta så
snart som möjligt.
OVK-besiktning på gång
Varje fastighet måste enligt
lag genomföra en så kallad
Obligatorisk Ventilationskontroll med jämna mellanrum. Nu är det dags igen. Då
en besiktningsman kommer
att behöva tillträde till din
lägenhet inom den närmaste tiden kommer det att bli
en del nyckelhantering. Vi
återkommer om detta när
det blir aktuellt men vill
förvarna dig redan nu.
Märkning av förråd
Många förråd saknar aktuell
märkning idag. Förråden ska
vara märkta med namn,
lägenhetsnr och
telefonnummer så att vi
snabbt kan komma i kontakt
med lägenhetsinnehavare
vid exempelvis vattenläckor
och arbeten på rör. Liksom
tidigare kommer vi att
plombera och tömma
omärkta förråd efter ca 3
månader så att övergivna
förråd kan nyttjas av andra
medlemmar.
Trädgårdsgrupp
Vi vill gärna få igång en
trädgårdsgrupp som kan se
över vår trädgård och
komma med förbättringsförslag m.m. Maila styrelsen
om du är intresserad.
Returavfall Furusundsgatan
Samtliga returkärl inkl kärl
för matavall är flyttade till
Vill du kontakta styrelsen?
[email protected]
http://brfhaubitsen2.se/styrelse.html
barnvagnsrummet.
Glödlampor (även icke
lågenergi) läggs i den svarta
hinken märkt
lågenergilampor. Lysrör
läggs i pappröret som är
uppmärkt för detta
ändamål.
Källargång Furusundsgatan
Gången som leder till
källarförråd och tvättstuga
har under en längre tid
drabbats av nedskräpning.
Det är absolut förbjudet att
ställa lösa föremål i denna
gång bl.a. p.g.a brandrisk.
Det hindrar även städning
och renhållning och är en
hygienisk olägenhet. I vissa
fall innebär det även en
kostnad att undanröja
soporna och kostnaden för
detta påverkar i
förlängningen avgiften till
föreningen.
Namn på dörrar och i
trapphus
Styrelsen uppmanar de
personer som har satt upp
egna lappar med namn
alternativt saknar namn på
dörrar och/eller på
trapphustavlorna att
kontakta styrelsen per mejl
så att detta kan åtgärdas
och vi får enhetlig märkning
i trapphusen.
Lappar på dörrarna
En påminnelse om att det
finns skyltar för "Ingen
reklam tack" som tillhandahålls av styrelsen. Kontakta
styrelsen om du behöver en
skylt. I övrigt ska lappar på
dörrarna undvikas.