F ck nte byta klocka mot v lg renhet

A-DELEN · TISDAG 3 FEBRUARI 2015
-3°
Mulet
”Jag vet att de alltid
står på min sida”
FOTO: JULIA LINDEMALM
HELSINGBORGS
DAGBLAD
Soligt
Växlande
molnighet.
Omkring
halvklart
Molnigt
INPÅ LIVET
Laine Quist, Johanna
Norlund och Linda
Magnusson har hängt
ihop sedan lekis. Vänskapen har klarat livets prövningar och
inte blivit slentrianA10
mässig.
Vecka 6
Lösnummer: månd-fred 20 kr,
Lörd-sönd 30 kr
HELSINGBORG
Pengar till
Salongen
4 Socialdemokraterna
i Helsingborg vill ha kvar
den fria kulturverksamheten Salongen i Folkets hus.
Därför har man skrivit en
motion till fullmäktige om
ekonomiskt stöd. Och fler
verkar hänga på.
Men frågan är om det
räcker. A4
SVERIGE
Migrationsverket
slår tillbaka
mot kritiken
4 Gränspolisen anklagar
Migrationsverket för att
släppa kriminella som är
spärrade i SIS. Nu slår Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör
på Migrationsverket, tillbaka:
– Man kan inte bara ringa
och rekommendera att en
person ska tas i förvar.
A12
”
Per Lundström har varit anställd i Helsingborgs hamn så länge att han ska få en guldklocka. Han vill hellre skänka de pengarna till Hemlösa hus i Helsingborg,
FOTO: MATS ROSLUND
vilket inte Skatteverket går med på.
Fick inte byta klocka
mot välgörenhet
HELSINGBORG. Efter 25 år i Helsingborgs
hamn ville Per Lundström själv bestämma vad
han skulle göra med sin gåva från arbetsgiva-
●
●
●
●
ren. En klocka har han ju redan på armen.
Men hans önskan om att motsvarande summa
pengar skulle gå till Hemlösas hus satte skatte-
reglerna definitivt stopp för. Företaget kunde
tänka sig det, men skattemyndigheten godkänner inte det som gåva. A5
Under 2014
arresterades
mer än 200 egyptiska journalister.”
Mia Gröndahl om pressofriheten
i Egypten. C3
SVERIGE
Möjlig bot mot
åderförkalkning
4 Ett protein som städar
ådrorna från oönskade
”gifter” kan bli bot mot
folksjukdomen, hoppas
Lundaforskaren Bo Åkerström. A13
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
7 388118 002004
Det finns n gon
som behöver dig.
Bli fadder till ett barn och hjälp en by.
Genom att bli fadder i Barnfonden kan du se till att ett barn får en bättre
start i livet. Det här är din möjlighet att förändra världen. Bli fadder idag.
Anmäl dig på barnfonden.se
eller ring 040 -12 18 85
hjälper barn att förändra världen
Regn,
mulet
NDE
L
A2
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
OPINION
HUVUDLEDARE
SIGNERAT
Sexköp
utan större
förhinder
4 Det finns skäl att se över sex-
köpslagen, särskilt som det verkar
oklart om den haft avsedd effekt.
de skånska skolorna sitter just
nu många niondeklassare och
grubblar över sin framtid. Det
är dags att välja gymnasielinje
och plötsligt känns det som om hela
framtiden måste stakas ut.
På Palladium i Malmö samlades
på måndagsförmiddagen skånska
tjänstemän som bjudits in av Trygghetsrådet för att få veta mer om var
jobben finns i Öresundsregionen. En
del av dem är varslade om uppsägning eller har redan slutat sin gamla anställning och är på väg mot en
ny framtid.
Runtom i regionen finns också
de nyanlända som parallellt med
svenskundervisningen behöver få
sina kunskaper och utbildningar utvärderade för att få fotfäste på arbetsmarknaden.
Landskrona toppar sorgligt nog den
statistiken.
Pusslet är
att få arbetssökande och lediga
jobb att gå
ihop. För det
krävs det där
perspektivet
på det livslånga lärandet.
Men jobben blir nu fler också på den
svenska sidan av Öresundsregionen.
Främst handlar det om kvalificerade jobb inom teknik, utbildning och
omsorg. Josef Lannemyr, utredare på
Arbetsförmedlingen, berättar om det
stora behovet av sjuksköterskor och
snart också av undersköterskor, av lärare, förskollärare, it-tekniker och civilingenjörer. Men också om en ökad
efterfrågan på hotell- och restaurangpersonal.
Pusslet är att få arbetssökande och
lediga jobb att gå ihop. För det krävs
det där perspektivet på det livslånga
lärandet. Utgångspunkten måste vara
individens kompetens och möjligheter och inriktningen att ta tillvara
snarare än att stänga ute. KombinePå Palladium berättade Peter Veiler rat med öppna kort om vad som krävs
från Öresunddirekt om den dans- av den enskilde för att vara anställka arbetsmarknaden. Efterfrågan ningsbar.
på arbetskraft ökar igen efter lågkonjunkturen. Själland står inför en
byggboom med flera nya infrastrukturprojekt på gång och unga som vill
utbilda sig i det danska lärlingssystemet eller vuxna som väljer en dansk
yrkesutbildning har goda möjligheter.
”Det livslånga lärandet är ett perspektiv som är tydligare i Danmark
än i Sverige”, sade Peter Veiler som
menar att i Danmark är man bättre
på att vid behov ”klä på individen”
ny kompetens.
Öresundsregionen borde ha alla
förutsättningar: Här möts två länder med sina likheter och skillnader, inflyttningen är stor och befolkningen växer, det geografiska läget
är perfekt med närhet till stora exportmarknader. Ändå är tillväxten
betydligt lägre än i Stockholmsregionen. Utbildningsnivån är lägre och
arbetslösheten högre. Malmö och I högre fart mot jobb och tillväxt i Öresundsregionen.
Skåne behöver ett utbildningslyft:
För att unga ska få fotfäste på arbetsmarknaden, för att vid behov kunna
växla spår senare i livet och för att
jobb är vägen till integration
Utbildningsgapet mellan Öresundsregionen och övriga storstadsregioner
i landet måste täppas till. Det är en
nyckel till ökad tillväxt.
LEDARSKRIBENT
INGRID RUNSTEN
[email protected]
KORT SAGT
God kraft
för integration
Rätt att riva
Gamla Stadion
4 Idag klockan 18.30 hålls ett
4 Gamla Stadion i Malmö ska
möte i Båstads kommunhus.
Kommunen har bjudit in alla
goda krafter – välgörenhetsorganisationer, föreningar
med flera – inför öppnandet
av asylboende på Hemmeslövs herrgård.
Mötet syftar till att diskutera vad allmänheten och kommunen kan göra tillsammans
för att främja integration.
Sådana initiativ behövs
det betydligt fler av.
rivas för att ge plats åt aktiviteter och bostäder. Men det
kan dröja ett par år, meddelade kommunledningen igår.
Rivningen påbörjas först
då friidrotten fått andra träningsmöjligheter och det
finns en fullständig plan för
hela området.
Gott så. Det brådskar inte
att riva, men Stadion bör inte
stå kvar av rent nostalgiska
skäl.
Lars Johansson Chefredaktör,
stf ansvarig utgivare
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Lars Dahmén Vd, ansvarig utgivare
Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare
Anna Bergenström Redaktionschef
Ann Carlsson Adm redaktionschef
Rakel Chukri Kulturchef
Här finns vi
Växel: 042-489 90 00
Post: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsv 1, Helsingborg
Redaktionen: [email protected]
Företags- och platsannonser:
[email protected]
E-post till medarbetarna:
[email protected]
”
Det vi har lärt oss
av den amerikanska erfarenheten är
att det bästa sättet
att få ned underskottet och återvända till
sunda statsfinanser är
att växa.”
FOTO: PETROS GIANNAKOURIS
En tidning, tre editioner
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
Skånska framtidsjobb
”
I
FOTO: STEFAN ED
För anhängarna är den svenska sexköpslagen
en stor framgång som bör exportras till hela
världen.
En rapport
som tagits fram
OBEROENDE
av RFSU, RiksLIBERAL
förbundet för
sexuell upplysning, ger dock en annan bild.
”Lagen har lett till ökad osäkerhet
för de prostituerade”, säger RFSU:s
ordförande Kristina Ljungros till DN
och tillägger att det dessutom saknas hållbara bevis för att efterfrågan
minskat i den omfattning den statliga utvärderingen från 2010 visade.
Sexhandeln har till stor del försvunnit från gatorna. Men den har
inte upphört, snarare flyttat, företrädesvis till nätet. Att färre säger att de
köper sex kan till stor del bero på att
människor inte vill erkänna att de begått ett brott.
Kritikerna befarade att kriminaliseringen skulle leda till ytterligare
stigmatisering av de prostituerade.
Det är också vad som kan ha hänt.
Attityden till sexsäljare har hårdnat.
Fler vill numera kriminalisera också
försäljning av sex – 52 procent idag
mot 30 procent innan lagen infördes.
Människohandel, alla former av
hot och våld som driver in eller håller kvar kvinnor – och män – i prostitution, ska bekämpas och bestraffas.
Ett problem är dock att lagen utgår från att sexköp aldrig kan bygga
på frivillighet. Det innebär att vuxna
människor förutsätts vara oförmögna att själva avgöra om de vill sälja
sex. Det är inte förenligt med den
centrala principen om människors
autonomi och rätt till sin egen kropp.
Få om ens någon lag leder till att
det kriminaliserade beteendet helt
upphör. Men en lag ska helst ha en
påvisbar effekt. I annat fall riskerar
det att undergräva människors förtroende för rättsstaten.
Förra justitieministern Beatrice
Ask (M) sade om misstänkta sexköpare att ”vi måste visa vilka de är och
låta människor i deras omgivning få
veta”.
Om moralism tillåts fördunkla
omdömet slutar det lätt med skamstraffstänkande. Och mindre lyckade lagar.
Det finns skäl att se över sexköpslagen.
Carl Milles skulptur
Sjöfartsmonumentet
blickar ut över Sundet
från Helsingborg
sedan 1923.
Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan Twitter: @heidiavellan Blogg: Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Redaktionssekreterare: Henrik Bredberg Ledarskribenter: Tobias Lindberg, Ingrid Runsten, Mats Skogkär
E-post: [email protected]
USA:s president Barack Obama
stöder Greklands önskan om att
lätta på den hårda besparingspolitik som EU kräver. CNN.
Kundservice
Gör dina ärenden på hd.se/minhd
dygnet runt, eller ring 020-23 24 00.
Prenumeration: mån-fre kl 8-16.30.
Epost: [email protected]
Privatannons: mån-fre kl 9-15.
Epost: [email protected]
För personlig service över disk:
mån-fre kl:8.30-14.00
Om tidningen uteblir
Gå in på utebliventidning.se eller
ring Tidningsbärarna 0771–39 04 00,
kl 6-18. Ringer du före 9.00 så kan vi
se till att du i de flesta fall får tidning
under dagen. Bor du i 0430-området:
Kontakta VTD, 035-16 07 50,
mån-fred 7–16, lörd 7–12, sönd 7-13
eller vtd.se/reklamation.aspx
Prenumeration
Alla dagar (mån-sön)
12 mån 3 080 kr
Autogiro 257 kr/mån
Helg (fre-sön)
12 mån 2 520 kr
Autogiro 210 kr/mån
E-tidning 12 mån 1 860 kr
Autogiro 149 kr/mån
Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.
A3
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
OPINION
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Sydsvenskan.se/opinion
MED ANDRA ORD [email protected]
AKTUELLA FRÅGOR
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Hd.se/ledare
ARKIVFOTO: GLENN HUNT 2014
■ Vill du diskutera politik och samhällsfrågor eller kommentera det
som debatteras på Opinion? Mejla till Med andra ord, skriv kort och var
konkret, underteckna med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera och förkorta de inlägg som införs.
LÄSARBREV
Hägglund
skapade
ingen fälla
4 ”Sakpolitiskt
är hans facit inte lika imponerande:
ett vårdnadsbidrag som
kan vara en ren kvinnofälla” skriver Tobias Lindberg,
om Göran Hägglund (30/1).
Att nämna vårdnadsbidraget som en kvinnofälla
till skam för KD och Hägglund är djupt ohederligt.
Landets socialistiska politiker har genom åren skapat ett högskattesamhälle. Av en medelinkomsttagares inkomst går enligt
Swedbank 69 procent bort
i dolda och öppna skatter.
Med 31 procent kvar räcker
inte en inkomst för att försörja en familj. Men dagis/
förskoleplatser, som kostar
cirka 15 000 kronor per månad, får man nästan gratis.
Kombinationen höga
Regionen
behöver
attrahera
4 Det måste vara dags att
etablera en större publikanläggning i främsta Sverigeklass på vår sida av
Öresund, en anläggning
som attraherar många gäster och som kan ge jobb åt
många ungdomar.
Liseberg, där jag ingått
i ledningen, har cirka 1 000
anställda på somrarna. För
de flesta är det deras första jobb.
På samma sätt som andra stora attraktioner kan en
ny anläggning bli en turist-
skatter/fria förskoleplatser, gör att föräldrar tvingas
lämna sina barn till offentlig vård och fostran.
Idag riktas skattepengarna enbart till förskolebarn, inte till hemmabarn
eller deras vårdares lön och
pension. Det är denna politiska/ekonomiska styrning som är en kvinnofälla. Tvånget för kvinnor och
män, föräldrar, att lämna
sina barn till politisk fostran, har skapat en misär för
dem som själva vill uppfostra sina barn.
Vårdnadsbidraget, som
kommuner får förmedla,
är ynka cirka 20 procent av
förskolesubventionen under några år. Men det minskar tvånget något.
Vårdnadsbidraget är alltså på intet sätt en fälla, utan
en hjälp som vi frihetskämpar har Göran Hägglund
att tacka för.
KRISTER PETTERSSON
Familjekampanjen
dragare för hela regionen.
För tjugo år sedan – inget har hänt varken förr eller
senare – var ett privat initiativ (jag var dess projektledare) mycket nära ett förverkligande i Helsingborg.
Men projektet fumlades
bort av kommunen trots
att allt pekade rätt: befolkningsunderlaget, klimatet,
transportmöjligheterna,
konkurrensläget, finansieringen och en 100-procentigt intresserad kommunfullmäktige. Men ändå
inte... Nog är det väl ändå
dags för något nu?
CALLE MÖLLER
tidigare utvecklingsansvarig
i Sveriges turistråd och
marknadschef för Liseberg
LÄSARKRÖNIKA
”Ryssland för krig på
flera fronter”
4 Utvecklingen
i Georgien,
Moldavien och Ukraina visar att Ryssland inte är intresserat av diplomatiska
lösningar på konflikter.
För svensk del är slutsatsen klar.
Den ökade osäkerheten
som orsakats av Ryssland
måste mötas med ett medlemskap i Nato.
Medvetet eller omedvetet
är Ingemar Rosberg, som
skriver på Med andra ord
25/1, en del av Rysslands
informationskrig. Det yttrar sig i ett flöde av lögner
och desinformation genom
officiella och inofficiella kanaler.
Läs Mats Marcussons
hela inlägg på tidningens
sajt under Opinion, Med
andra ord.
Frihandelsavtal mellan USA och EU på ledarnas läppar. Äntligen är förhandlingarna om avtalet igång, skriver Karin Enström
och Christofer Fjellner.
”Ett färdigt frihandelsavtal
skulle bli den bästa vitamininjektion man kan tänka sig.”
4 Den nya regeringen måste ta
varje tillfälle att ge EU-kommissionen det stöd som den behöver
och avfärda konspirationsteorier kring frihandelsavtalet mellan EU och USA. Det skriver Europaparlamentarikern Christofer
Fjellner (M) och Karin Enström
(M), vice ordförande i riksdagens
utrikesutskott.
D
en här veckan hålls den åttonde förhandlingsrundan
om världens största frihandelsavtal – avtalet mellan
EU och USA som går under namnet
Transatlantic Trade and Investment
Partnership, eller TTIP. Ett färdigt frihandelsavtal skulle bli den bästa vitamininjektionen man kan tänka sig.
Men Sverige styrs av en regering
med två partier som har svårt att
komma överens. Trots att Sverige är
ett land som är beroende av export
kan vänsterregeringen inte enas i exportindustrins viktigaste fråga, handelspolitiken.
När handelspolitiken nu står högre på den internationella agendan än
någonsin tidigare borde statsminister Stefan Löfven (S) och närings- och
innovationsminister Mikael Damberg
(S) ta strid för svenska intressen.
Istället står de passiva vid sidlinjen
och tittar på. Det oroar.
Den svenska alliansregeringen var
EU:s starkaste röst för frihandel. Under åtta år var vi pådrivande för att inleda förhandlingar med USA.
Ett avtal borde ha kommit på plats
för länge sedan. Men förhandlingarna
är äntligen igång, och förhoppningen
är att komma i mål under 2015.
Därmed blir de kommande månaderna särskilt viktiga. Den nya regeringen måste ta varje tillfälle att ge EUkommissionen det stöd som den behöver och avfärda konspirationsteorier kring avtalet.
Men den rödgröna regeringen är
inte överens. Istället för att vara en
konstruktiv kraft i ett splittrat Europa
drar statsminister Stefan Löfven och
hans regering åt olika håll.
Statsministern valde själv att avskaffa handelsministerposten och att
låta den socialdemokratiska vänsterkantens frihandelskritiska röster dominera debatten.
Europaparlamentarikern Marita
Ulvskog (S) ventilerar gärna sin olust
inför mer handel med omvärlden och
mer samarbete med USA. Hon hävdar bland annat att arbetarnas villkor kommer att försämras – detta
trots att den internationella arbetsorganisationen ILO välkomnar EU:s
frihandelsavtal, eftersom dessa alltid
har lett till bättre arbetsförhållanden.
LO, vars ordförande har en plats
i Socialdemokraternas verkställande
utskott, har siktat in sig på en annan
del av avtalet med USA, nämligen investeringsskyddet.
Trots att Sverige har haft investeringsskydd i ett 70-tal avtal sedan
1950-talet hävdar LO att tydliga spelregler för investeringar kommer att
urholka den svenska demokratin. Om
tydliga investeringsregler verkligen
kunde urholka demokratin hade den
svenska demokratin varit död och begraven sedan länge.
Om S i bästa fall kan beskrivas som
ambivalent inställt till TTIP, har den
andra halvan av den rödgröna regeringen, Miljöpartiet, redan på förhand
sagt blankt nej till avtalet.
Det kanske inte är så konstigt, med
tanke på att partiets företrädare reflexmässigt tycks vara emot tillväxt,
frihandel och USA.
I Europaparlamentet röstar MP
konsekvent emot allt som har med
en friare handel att göra. Ett frihandelsavtal med USA som leder till ökad
tillväxt och ökad produktion tycks få
partiets företrädare att se rött.
Istället för att peka på hur frihandelsavtalet kommer att leda till att
Sverige får ökad tillgång till förnyelsebar energi och grön teknologi spär
MP på de märkligaste konspirationsteorier.
Exempelvis har EU-nämndens ordförande Carl Schlyter hävdat att det är
storföretagen som sitter vid förhandlingsbordet, och att Sverige kommer
att fyllas med hälsovådliga produkter.
Detta hävdar han trots att förhandlingarna är de mest transparenta någonsin, trots att EU-kommissionen
håller regelbundna möten med civilsamhället och trots att TTIP, på områden som miljö, folkhälsa och matsäkerhet, inte kommer att påverka europeisk lagstiftning.
Vi frågar oss hur Stefan Löfven och
Mikael Damberg ställer sig till det
andra regeringspartiets argumentation.
Sverige har byggt sitt välstånd på
frihandel, och frihandel kommer att
vara avgörande för den ekonomiska
utvecklingen i framtiden.
Stefan Löfven talar ofta om jobb
och ansvarstagande, och även Mikael
Damberg brukar ge intryck av att vara
positivt inställd till avtalet.
Men tyvärr räcker det inte med fina
ord. Löfven och Damberg kan inte
lägga sig platt för frihandelskritiska
miljöpartister och bångstyriga Europaparlamentariker i årets kanske viktigaste fråga.
Det måste bli ett slut på de dubbla
budskapen. Sverige kan inte ha en regering som är kritisk till tillväxt och
nya jobb och som säger nej till det
som byggt Sverige starkt – den fria
handeln.
Christofer Fjellner
Karin Enström
SKRIBENTER
4 Karin Enström
(M) är utrikespolitisk
talesperson och vice
ordförande i riksdagens utrikesutskott.
4 Christofer Fjell-
ner (M) är Europaparlamentariker och
vice gruppledare
för EPP-gruppen
i utskottet för internationell handel.
A4
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
HELSINGBORG
Problem med
skolvalet
4 Tekniken
har inte fungerat. Därför har kommunen
förlängt tiden för skolvalet
till den 6 februari. Sista dag
att välja grundskola är annars den 30 januari.
Det är e-tjänsten som
inte har fungerat, felet uppstod i slutet av förra veckan. Flera föräldrar har rapporterat att de har svårt att
göra valet den vägen.
Det är oklart när problemet kan vara löst. Därför
rekommenderas föräldrar
nu att skicka in en vanlig
blankett istället.
De som berörs är föräldrar med barn som ska börja förskoleklass, men också de som går på en skola
som inte har de högre årskurserna och därför måste
byta. Även de som vill byta
skola av andra skäl ska anmäla det nu.
DET HÄNDER
4
KULTURSTÖD
Pengar kan vara
på väg in till Salongen
HELSINGBORG
4 Socialdemokraterna har skrivit en
motion till fullmäktige om att ge
ekonomiskt stöd till Salongen.
Räddningsförsöket kommer inte fem i tolv, snarare fem över tolv eftersom
Salongen ville ha besked
i januari för att kunna
fortsätta sin verksamhet
utan avbrott.
Men försent är kanske
bättre än aldrig?
– Det är väldigt roligt
att det tas initiativ för att
stötta oss, säger Jeanette
Sollén, konstnärlig ledare
för Salongen.
Socialdemokraternas
fullmäktigegrupp hade
ett möte i helgen- Man
kom då överens om att
skriva en motion i ämnet.
– Vi måste hitta en lösning och någon form av
ekonomi för det, säger
Ola Möller, socialdemokratiskt kommunalråd.
Och man har ett färdigt förslag.
– Stödet på 800 000 kronor till Folkets hus försvann 2013 och jag har
inte sett att de pengarna
använts till något annat.
Det vore ju lämpligt att ge
dem till Salongen, säger Ola
Möller.
Socialdemokraternas
främste företrädare i kul-
”
Vi har lagt
upp bollen på
straffpunkten.”
turnämnden, Björn Tuvesson-Alm fyller i:
– Vi vill ge Salongen förtroendet att utveckla verksamheten i Folkets hus Asal.
Han använder en fotbollsliknelse för att beskriva läget:
– Vi har lagt upp bollen
på straffpunkten, nu är det
upp till de andra om de vill
skjuta den i krysset eller utanför.
Björn Tuvesson-Alm (S) om
förslaget att rädda Salongen.
”
Det finns
en klar vilja
att det här ska
stödjas, vi måste
avsätta pengar.”,
Det verkar som om den
blågröna majoriteten
i Helsingborg är inne på att
skjuta bollen i mål.
– Det finns en klar vilja att det här ska stödjas,
vi måste avsätta pengar, säger MP-ledaren i Helsingborg, Lars Dalesjö.
Att läget blivit så akut för
ulf.kristiansson
@hd.se
LEX MARIA
Kritik efter
medicinmiss
HELSINGBORG
4 Ordination om blod-
förtunnande medicin
tappades bort vid utskrivningen.
Österleden fick rejält med snö och det var stundtals halt där under måndagsmorgonen.
Risk för nya snöbyar
4 Enstaka snöbyar som
kan påverka trafiken väntas i Helsingborgsområdet
på tisdagsmorgonen.
– Men vi räknar med att
de avtar vid 8-9- tiden, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.
Fortsatta minusgrader
gör att det finns risk för
halka även under tisdagen.
Snöandet och halkan orsakade flera olyckor under
gårdagen. Det var bland annat två olyckor på E6 omkring klockan 18. En bil
körde in i räcket i höjd med
Jeanette Sollén tycker
som sagt att det är positivt
att politikerna vaknat, men
det är sent och det är kanske inte tillräckligt. Man
hade ansökt om drygt det
dubbla för 2015.
– Vår ansökan står kvar,
vi behöver de pengar
vi sökt. Det behövs investeras och det tar tid att få in
stöd från andra håll.
TEXT: ULF
KRISTIANSSON
TRAFIK
HELSINGBORG
Salongen tror Lars Dalesjö
beror på en miss i kommunikationen.
MP-ledaren Lars Dalesjö
FOTO: SVEN-ERIK SVENSSON
TRÄFFPUNKTER
Påarp: Stickkafé kl 13.
4 Lyckoträffen Stattena:
Tisdagskafé kl 14.
4 Adolfsberg: Sittgympa kl
10-11.
4 Rosenknoppen: Bingo kl 1416, Pysselkafé kl 16-18.
4 Tågaborg: Gympa kl 10-11,
Canasta kl 13.30.
4 Rydebäck: Bingo kl 14.
4 Sköldenborg: Promenad för
herrar kl 9.30, Porslinsmålning
kl 10-13, Oljemålning kl 14-16,
Sittgympa kl 13.30-14.15.
4 Husensjö: Måleri och stickkafé
kl 10-13, Lunch kl 11.30-13,
Kafé kl 14-15.30, Nybörjarcanasta kl 14-15.30.
4 Bårslöv: Canasta kl 13.3016.30
4 Ringstorp: Pysselkafé kl
13.30-16.
4 Grönkullagatan: Sittgymnastik kl 11-11.30, lunch kl 12-13.
4 BIO
4 Röda kvarn: Turist 17.30, The
Imitation Game 17.45, Theory
of Everything 20, Unga Sophie
Bell 20.15.
4 UTSTÄLLNINGAR
4 Idrottsmuseet på IH: Öppet
kl 9-15.
4 Skolmuseet: Bergaliden24,
öppet 13-18, fri entré Utställning: Helsingborgselever.
4 Toy World: Lego Star Wars kl
11-17, en trappa ner i Gallerian
Magnus Stenbock.
4 FÖREDRAG
4 Stadsbibliotekets hörsal: Kl
17.30. Informationsmöte om
EU-migranterna anordnas av
Nätverk rättvisa och solidaritet.
Medverkande är Per Persson från
strategisk utveckling i Helsingborgs samt olika organisationer.
4 KYRKLIGT:
4 Rosengårdskyrkan: RPGTisdagsträffen kl 14. ”I Paulus
fotspår” Diakon Silva Danielsson
berättar och visar bilder. Servering.
4 Den Gode Herdens kyrka:
Herdens café med medverkan av
Helsingborgs dragspelsklubb. kl
13.30.
4 ÖVRIGT:
4 Helsingborgs Släktforskarförening: Stadsarkivet,
Bredgatan 17. Biblioteket i Föreningslokalen öppet kl 13-16.
Jourhavande släktforskare 13-18
i Forskarsalen.
4
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
Strövelstorp och snurrade
runt och strax efteråt voltade en bil mellan Landskrona norra och Rydebäck.
Vid 17-tiden körde en
personbil ner i diket mellan vägbanorna på E4 vid
Ättekulla. Strax efteråt voltade en personbil på riksväg 21 i östgående riktning
mot Klippan, i höjd med
Kvidinge.
Klockan 16.38 körde en
personbil av vägen på E6,
olyckan inträffade i norrgående körriktning mellan
Varalöv och Strövelstorp.
Hela vägbanan stängdes
av under tiden som räddningstjänsten arbetade på
platsen.
Under morgontimmarna inträffade bland annat
olyckor på väg 111 och på
Österleden i Helsingborg.
Kollektivtrafiken klarade sig relativt bra under
dagen. Tågen körde enligt
tidtabell, men busslinjerna
297 och 220 tog lite längre
tid än vanligt att resa med.
Orsaken var att det bildades bilköer på grund av
vädret på de vägar bussarna trafikerade.
PETER FERM
Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, kritiserar Helsingborgs lasarett för att ha
missat blodförtunnande läkemedel åt en patient som
skrevs ut efter operation.
Patienten drabbades av
blodpropp i ena benet.
Det var i våras som den
57-åriga patienten blev opererad för tarmvred på Helsingborgs lasarett. Vårdpersonal visade hur patienten
själv hemma skulle injicera blodförtunnande läkemedel.
Men utskrivningen gjordes av en annan läkare och
blodförtunnande sprutor
ordinerades inte.
Ett par veckor senare
återkom 57-åringen till lasarettet med kraftig smärta
i höger ben och blodpropp
konstaterades. Blodförtunnande medicin sattes in.
En månad efter medicinen
var slut fick patienten en ny
blodpropp i benet.
57-åringen ansåg sig felbehandlad och anmälde till
IVO som kritiserar att det
inte står något i patientens
journal om blodförtunnande.
Detta anser IVO har bidragit till händelsen. Men
myndigheten godtar lasarettets åtgärder. Ledningen
har gått igenom bristerna
i kommunikationen med
den berörda personalen.
Helsingborgs lasarett har
även lex Maria-anmält händelsen.
TEXT: ELIN
LUNNER
elin.lunner
@hd.se
FAKTA
IVO-anmälan
och Lex Maria
4 Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, utreder anmälningar inom sjukvården.
4 Privatpersoner kan lämna in
klagomål om fel i vården.
4 Lex Maria-anmälan ska vårdgivare göra om en patient fått
eller riskerat allvarlig vårdskada.
A5
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
HELSINGBORG
ILSKA ANGÅENDE SKATTEREGLER
”Om vi är tillräckligt många som protesterar mot de här reglerna kanske det kan leda till lite sunt förnuft i maktens korridorer”, säger Per Lundström som inte behöver ytterligare en klocka.
Hindras från att skänka
gåva till Hemlösas hus
HELSINGBORG
4 Per Lundström ville inte ha någon guld-
klocka efter 25 år i Helsingborgs hamn.
Han ville hellre att motsvarande summa
pengar skulle gå till Hemlösas hus. Men
det visade sig vara omöjligt.
Per Lundström är förbannad och besviken. Inte på
arbetsgivaren, men på Sveriges skatteregler. Han tycker att de är alldeles för stelbenta.
Helsingborgs hamn hade
ingenting emot att ge pengar till Hemlösas hus. Men
av skattetekniska skäl visade det sig vara omöjligt.
– I sådana fall hade jag
fått ta upp det som inkomst. Men efter skatt och
arbetsgivaravgifter skulle
det inte ha blivit mycket
pengar kvar.
Per Lundström har jobbat
i hamnen länge; i över 40 år
om man räknar in åren innan han blev fast anställd.
Han tycker att det är en
självklarhet att han själv
ska få bestämma vad han
vill göra med sin gåva. En
klocka har han redan på armen, och han känner starkt
för Helsingborgs hemlösa.
– Jag har sett många fina
killar som jobbat här i perioder och som det gått snett
för sen. Det krävs inte så
mycket, det kan räcka med
att man hamnar i en taskig
situation i livet. Det vore
fint att kunna göra något
för dem.
Han har några kollegor som
också firar 25 år på arbetsplatsen i år.
– Åtminstone en av dem
ville göra som jag, men han
fick ju också nej. Det känns
som att den här traditio-
nen med guldklocka är förlegad, man borde kunna
vara mer flexibel tycker jag.
Klockan är enligt Per
Lundström värd mellan
6000 och 7000 kronor.
– Jag vill attarbetsgivaren
sätter in pengarna på Hemlösas hus konto istället för
på klockhandlarens konto. Det borde inte vara så
komplicerat, och jag skulle
ju aldrig se pengarna själv.
Hur ser då reglerna ut?
Så kallade minnesgåvor
som det här handlar om är
skattefria. Så länge värdet
inte överstiger 15 000 kronor och de inte ges vid mer
än ett tillfälle utöver när
anställningen upphör.
Skattefriheten gäller
inte för gåvor som lämnas
i pengar.
Som pengar räknas även
presentkort som kan bytas
mot pengar, men inte andra
typer av presentkort.
Vid pengagåvor beskattas den anställde som vid
inkomst. Då skulle i runda
FAKTA
Gåvor efter 25 år hos
några av Helsingborgs
största arbetsgivare:
Kommunen: Guldklocka,
cykel, smycke eller utomhusväxter till ett värde av 6000
kronor.
4 Post Nord: Guldklocka,
guldhalsband, cykel, ett gåvokort på glasprodukter eller på
en vistelse i någon av Posten
Fritids anläggningar i Ljungdalen, Tällberg eller Stöten.
4 Region Skåne: I Skånevård
Sund bestämmer jubilaren
själv i vilken butik gåvan skall
inhandlas. Minnesgåvans värde
låg 2014 på högst 4400 kronor.
4 Ica: Maxi på Regementsvägen ger ingen gåva vid 25-års
anställning. Inom ICA centralt
(inklusive lagret i Helsingborg)
delar man dock ut en gåva till
ett värde av högst 6000 kronor,
vad man får varierar.
4 Ikea: En monteringsnyckel
i guld. Samt presentkort på Ikea
eller en resa till ett värde av
8000 kronor.
4
slängar 60 procent av gåvans värde gå bort.
– Det finns inget sätt att
kringgå detta med dagens
lagstiftning. Det här är väldigt gamla regler, förr såg
man ju sådana här gåvor
som en självklarhet. I dag
ser det annorlunda ut,
många vill ge till välgörenhet, säger Yngve Gripple,
rättslig expert på Skatteverket.
Finns det några problem med att arbetstagaren skulle få kontanter
istället?
– Det skulle kanske
bli svårt att veta vad som
är lön och vad som är gåva
i vissa fall. Gränsen skulle suddas ut, det skulle
bli otydligt. Vi skulle bryta en viktig princip om att
kontanta utbetalningar
från arbetsgivaren alltid är
skattepliktiga.
Skulle det fungera om
arbetsgivaren direkt satte
in pengar till välgörenhet
istället för att ge en gåva?
– Så länge man har tydli-
ga regler angående godkända mottagare, så att man
till exempel inte kan ge till
en släkting eller en förening där närstående är aktiva, så skulle en sådan lösning inte ställa till så stora
problem för Skatteverket.
Men det är upp till lagstiftaren att besluta om, och
det finns inga sådana förslag i nuläget.
Så vad ska nu Per Lundström göra med sin klocka?
Jo, han tänker hämta ut
den. Så mycket annat har
han inte att välja på.
– Sen får jag sälja den,
men då förlorar jag garanterat ett par tusenlappar.
Men det jag får ut får jag
skänka till Hemlösas hus
ändå.
TEXT: KARIN
BERGH
karin.bergh
@hd.se
FOTO: MATS
ROSLUND
mats.roslund
@hd.se
A6
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
HELSINGBORG
SKOLA
HELSINGBORG
Maskerade
män planerade
misshandel
4 Den
45-årige mannen
blev rädd när de fyra maskerade männen försökte ta
sig in i lägenheten.
Därför larmade han polisen.
Klockan var strax efter
halv tolv på söndagskvällen när fyra maskerade
män bankade på dörren
till lägenheten på Tågaborg i Helsingborg. Polisen skickade två patruller
till adressen och kunde gripa fyra män i åldern 25 till
38 år.
Samtliga var maskerade
och när polisen visiterade
dem fanns man batonger
och knogjärn.
Männen anhölls senare
på natten, misstänkta för
förberedelse till grov misshandel.
Vad som ligger bakom
händelsen är inte känt.
Slut med högstadium
på Västra Ramlösa
HELSINGBORG
4 Från hösten slutar
Västra Ramlösa skola
att ta in elever till sitt
högstadium.
Västra Ramlösa har under
en rad av år haft några klasser på högstadiet men nu är
det slut med det. Från och
med höstterminen 2015 tas
inga nya elever in till årskurs sju.
De elever som i dag går
på högstadiet kommer inte
att påverkas av förändringen utan får gå kvar sin högstadietid på skolan.
Beslutet fattades av Barnoch utbildningsnämndens
i slutet av januari och innebär att de som ska upp
till högstadiet från Västra
Ramlösa skola istället får
Elinebergsskolan som sin
närområdesskola, alltså
den som erbjuds om man
inte gör något aktivt annat val.
Doktorn hjälper Dig!
Så var det också tidigare
innan Västra Ramlösa skola införde eget högstadium
2004.
– Det är med blandade
känslor vi ser detta ske.
Vi är jättenöjda med den
verksamhet vi har. Samtidigt har vi fått ett nytt större upptagningsområde och
då blir vi för trångbodda,
säger Christel Lundqvist,
rektor på Västra Ramlösa
skola.
Det område hon talar
om är Östra Ramlösa där
det nu byggs ett stort antal
villor och lägenheter där
bland annat barnfamiljer
flyttar in. Det går inte heller att bygga ut skolan.
– Nej. Vi får inte bygga
till eller om. I den detaljplan som finns är det byggt
vad som kan byggas, säger
hon.
Det blir en F-9-skola så
där kommer det alltså att
bli högstadium.
Det betyder att det troligen inte blir något högstadium igen på Västra Ramlösa skola under överskådlig
framtid.
Samtidigt planeras ytterligare en skola i området som ska stå klar 2017.
TEXT: PETER
FERM
peter.ferm
@hd.se
STOPP I TRAFIKEN
FOTO: MATS ROSLUND
www.spangsberg.se
Drop in mån–fre 7.30–10. Avg 200 kr / Frikort gäller
Välkommen – oavsett listning - Tel 042-12 40 90
KÖKSKAMPANJ
Denna vecka gör vi kostnadsfria
hembesök i Rydebäck med omnejd
Behåll skåpen – byt endast luckor och lådor
Kampanj! Just nu dämpade lådor till samma pris som vanliga lådor
Passar alla kök oavsett ålder!
Köksbutiken i Laholm
Industrig. 18, öppet lördagar 10-13, 0430-137 60, 042-14 19 00
Onsdag 4/2
18.00 - 20.00
H
T
E
P
ÖP
!
S
U
www.helsingborg.se/filbornaskolan
Helsingborgs Släktforskareoch Bygdeförening
Tisdag 10 februari, kl. 18.30 Sorgeliga saker hände - Elvira
Madigan, Six-ten och mig
Stadsarkivet, Bredgatan 17.
Kathinka Lindhe, barnbarnsbarn till
Sixten Sparre, kommer och berättar
om kärleksdramat 1889 som
skakade om en hel värld. Hon
beskriver händelserna ur den
övergivna hustruns, hennes
farmors mor, Luitgard Sparres
perspektiv. Pris 50 kr för
medlemmar och 60 kr för icke
medlemmar inkl. kaffe och macka.
Anmälan senast 5 februari till
Helene Brågård, i första hand epost: [email protected]
eller 073-9511785 efter kl. 18.00.
An-mälan är bindande.
Samarrangemang med
Helsingborgs Stadsarkiv.
I veckans nummer av...
Halla 150204 HE A1
Full pott
till Grim
Fandango
Remastered
Nummer 61 • vecka
6
onsdag 4–10 februar
i 2015
Sidan 17
Sport
När landets första
officiella
tränarutbildning hölls
landslagsspelaren var
Husein
Mehmedovic en av
deltagarna.
Sidan 19
Nöje
Tredje
gången
gillt
170
Eric Saade reflekte
rar
över sin comeback
i Melodifestivalen.
Sidan 14
David J Hare vet hur
man kan vända en
för en cykelcommunit
cykelpunka till att bli
något positivt. Han
y som ska få fart på
har stora visioner
Helsingborg. Sidan
4
00004192
FOTO: CAROLINE
Visionen: Skapa
ett cykel-Mecka
WICKMARK
Så många hästar
uppstallade när HFRK:slär stå
vinter-GP
går av stapeln nu i
veckan.
Sidan 20
Porträttet
Trasig ledning orsakade tågstopp
ÖDÅKRA
4 Cirka 70 passagerare fick
evakueras från ett Pågatåg efter att det rivit ner
en kontaktledning på Västkustbanan vid Ödåkra igår
vid lunch.
Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och evakuerade passagerarna. De fick
byta till buss för att komma
vidare mot sitt slutmål. Enligt prognosen från Trafikverket beräknades felet
PULKAKUL
Sorg är en naturlig del av livet –
men ibland behöver vi hjälp att
hantera den. Läs om sorgbearbetning och känslomässig läkning
på temasidorna.
Hallå kommer i din brevlåda
i morgon. Du kan också läsa
Hallå på:
www.hallahelsingborg.se
Äntligen lite vinter! Här är det en förskoleklass på Husensjö
som roar sig i den snöiga Kobacken i Jordbodalen.
4 Vill du ha tips på bra åkning? Kolla in vår pulkakarta på hd.se.
Finns det fler roliga backar i stan? Skicka in dina bästa pulkatips till
[email protected] så fyller vi på kartan.
vara avhjälpt först klockan 05 på tisdagsmorgonen.
Den långa reparationstiden
beror på att tåget trasslade
in sig i kontaktledningen,
som dessutom gick av på
två ställen.
HELSINGBORG
FOTO: SVEN-ERIK SVENSSON
”Padeln
skriker efter
tränare”
...Hallå Helsingborg kan
du bland annat läsa om
Australiern David J Hare som
vill revolutionera Helsingborg
som cykelstad.
Olyckan på Västkustbanan vid Ödåkra orsakade tågstopp mellan Helsingborg och Ängelholm
Ilskan blev dyr
4 Den 38-åriga kvinnan
gick ut i gatan och bilisten som kom körande fick
tvärnita för att inte köra på
henne. Incidenten ledde
till upprörda känslor... hos
kvinnan.
Hon slog sönder bilens
backspegel och knuffade
till föraren. Nu har kvinnan dömts till dagsböter,
skadestånd och till att betala 500 kronor till brottsofferfonden.
Slutsumman för vredesutbrottet hamnade på
7 800 kronor.
s I N F A B ∙ F O T O : I A M J E S P E R
Vi behöver fler – som kan och vill
Stefan ”fotbollskonsulenten” Jansson blev blod­
givare efter att ha överlevt en våldsam trafikolycka
för många år sedan. Nu har han gett blod i över
tjugo år och lyckats få många av sina vänner att
göra detsamma.
– Jag har fått så mycket hjälp och vill ge tillbaka.
En halvtimmes blodgivning några gånger per år
kan rädda en annan människas liv. Det krävs så
lite, men betyder så mycket, menar Stefan – som
vet vad han talar om.
Vill du också rädda liv? De flesta mellan 18
och 60 år som är friska och väger mer än 50 kilo
kan bli blodgivare.
Gå in på vår webbplats Geblod.nu så får du veta
hur det går till att lämna blod och göra en insats
för livet.
Vi behöver alltid fler aktiva blodgivare.
Hoppas du är en av dem.
A8
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
ÄNGELHOLM
ÄNGELHOLM
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0431-842 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
UTBILDNING
Kvinna rånades
på sin plånbok
4 En
kvinna i 20-årsåldern
var på väg hem från ett nöjesställe i Ängelholm tidigt
på söndagsmorgonen när
hon blev rånad.
Kvinnan gick i höjd med
bron på Nybrogatan vid
klockan 01.20 när hon en
bil körde upp intill henne.
I bilen satt två män, varav
en av dem krävde att hon
ger dem sin mobil och plånbok.
Kvinnan försökte gå vidare, men bilen fortsatte att
följa efter henne och mannen hotade då med att hoppa ut ur bilen om hon inte
gör som de sagt. Då gav hon
dem plånboken, men behöll mobilen.
Männen rivstartade
och försvann från platsen.
I plånboken fanns runt 400
kronor i kontanter, plus diverse kort.
DET HÄNDER
För barn och unga
4 Skäldervikens församlingshem Juniorerna kl 14.30.
4 Vejbystrands församlingshem Ungdomsgruppen kl 18.30.
Föreläsning
4 Stadsbiblioteket Föreläsaren,
komikern och skådespelaren
Fredrik Ekdala om hur vi ska
bli bättre på att förbereda oss för
det oväntade. Start kl 19. Arr: S:t
Lukas i nordvästra Skåne.
Kyrkligt
Ängelholms kyrka Laudes kl
8.30. Morgonbön i klostertradition.
4 Höja församlingsgård Höjaträffen kl 14. Följeslagarprogrammet. Prästen Sofie Kuchler
Lundström berättar och visar
bilder om sina upplevelser i Palestina och Israel.
4 Skäldervikens församlingshem Café Tisdag kl 14.
4 Viktoriagården Allsång kl
14.30.
4 Servicehuset Karlslund Kyrkträff kl 14.30. Sång och musik
tillsammans med Elisabeth Assarsson Marsh.
4 Servicehuset Kungshaga Gudstjänst och kyrkträff kl
14.30. Klassiska pianostycken
med Nadja Sjulhed.
4
Vandring
4 Nya torg Tisdagsvandring kl
14. 5 km.
Övrigt
Anhörigcentrum (Nybrovägen 5) Gubbafrukost kl 10.
Träff för dig man, som stödjer en
närstående.
4
Matsedlar
4 Vårdboenden Köttfärslimpa
serveras med kokt potatis, champinjonsås, lingonsylt och grönsaker. Husets silltallrik samt kokt
potatis. Drottningsoppa gjord på
hallon och blåbär.
4 Skolorna Gulaschgryta gjord
på skånskt kött serveras med
kokt potatis. Couscouspytt med
rotfrukter och kikärtsröra.
4 Valhall college Stekt ris med
quorn och grönsaker. Paprikaoch vitlöksbakad laxfilé med ris.
Johanna Jansson, Nelly Johansson, Malin Walther och 25 andra pendlar varje dag mellan Ängelholm och Båstad. Miljön på Apelrydsskolan är familjär och mer
omhändertagande, tycker de.
Ängelholms friskoleelever finns – i Båstad
ÄNGEHOLM/BÅSTAD
4 Det finns ett behov av alternativa skol-
former i Ängelholm, men kommunen har
motarbetat friskolor. Det säger tidigare
kommunalrådet Åsa Herbst (M) – numera skolchef för Apelrydsskolan i Båstad.
Avskilt och idylliskt ligger
lilla Apelrydsskolan med en
vidunderlig utsikt över Laholmsbukten. Hit har 150
elever sökt sig från olika
håll i Sverige.
28 pendlar från Ängelholm.
Skälen varierar, en del
är intresserade av speciella
program medan andra söker en annan miljö än Ängelholms gymnasium.
– Det är lite mindre här,
det finns en annan närhet
och relation till lärarna.
Eftersom vi har en väldig
blandning av elever och
flera estetiska inslag råder
ett mer tillåtande klimat,
en annan stil än på Rönneskolan, erfar Åsa Herbst efter sina första veckor i ledarrollen på en fristående
skola.
Under åtta år hade hon den
politiska makten i Ängelholm. Men satsningen på
alternativa skolformer utvecklade sig inte som man
kanske kunnat förvänta sig
av en moderatledd och näringslivssinnad kommun.
Istället prioriterades den
egna verksamheten.
– Vi hade en politisk vilja att verkligen höja och utjämna resultatet i grundskolan. Och jag älskar förvaltningschefen för att han
gjorde det, och i ett tempo som överträffade våra
förväntningar, säger Åsa
Herbst.
Fram var den friskola som
dök upp när missnöjet med
den kommunala skolan
märktes mest.
– De fick många elever
som inte tidigare kände sig
sedda. Fram växte och blev
snabbt väldigt stark, minns
Åsa Herbst.
Fler friskolor kom och
knackade på dörren, men
fick svårt att etablera sig.
Det fanns inget intresse från förvaltningen att
samarbeta med de fristående. Och ryktet växte om
att Ängelholm motarbetar
friskolor.
Vilket ansvar har du i det
här?
– Vi hade en stark skolförvaltning som prioriterade den kommunala verksamheten, och vi fick ta det
onda med det goda. Vi misslyckades med att styra upp
dem, säger Åsa Herbst.
– Alternativa skolformer
blev en bit som vi inte kunde erbjuda våra invånare,
tillägger hon.
Aktuella uppgifter visar att
192 gymnasieelever i Ängelholm har valt alternativ utanför kommunen.
Men faktum är att det
är fler elever som söker sig
till gymnasieskolan i Ängelholm från andra kommuner än tvärtom. Just nu
är 319 elever inskrivna från
andra kommuner, varav
nästan hälften från Båstad.
Malin Walther är en av
Ängelholmsungdomarna
som går på Apelrydsskolan
i Båstad.
– Rönneskolan för att
den kändes stor och anonym. Här känner jag att
jag har fått växa som person och jag har hittat mig
själv. Nu vågar jag prata inför grupp, det tyckte jag var
hemskt förut. Jag har dyslexi och kände att jag kanske skulle få bättre hjälp
här.
FAKTA
Så väljer eleverna
skola
4 319 elever från 19 andra
kommuner går på Ängelholms
gymnasieskola.
4 152 av dem kommer från Båstad, 46 från Höganäs, 33 från
Örkelljunga, 25 från Helsingborg och 24 från Klippan.
4 192 elever i Ängelholm går på
skolor i andra kommuner.
”
Alternativa
skolformer
var en bit som vi
inte kunde erbjuda invånarna.”
Åsa Herbst, tidigare moderat
kommunalråd i Ängelholm, nu
skolchef på frigymnasium
i Båstad.
Hon går tredje året på
global management, ett
samhällsprogram med inriktning på ekonomi.
I höstas kom två nya till
klassen. Johanna Jansson
och Nelly Johansson, också
de från Ängelholm. När sista gymnasieåret just hade
börjat bestämde sig Johanna Jansson.
– Det var första skoldagen efter sommarlovet. Jag
kände bara att det inte funkade längre. Lärarna, klassen – det var en kombination av olika saker.
Och kompisen Nelly Johansson, som funderat
i samma banor, hängde på.
– Jag trodde det skulle
vara svårare att byta skola
i trean och att komma in
i en ny klass, säger hon.
De överraskades av välkomnandet från de andra eleverna på skolan och
att de känner att de gjorde
rätt.
– Det var faktiskt grönare på andra sidan, säger Johanna.
TEXT: PAMELA
KOCKEN
pamela.kocken
@hdsydsvenskan.se
FOTO: NIKLAS
GUSTAVSSON
niklas.gustavsson
@hdsydsvenskan.se
A9
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
LANDSKRONA
LANDSKRONA
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0418-49 65 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
KREATIV NÄRING
Pippifest på
biblioteket
4 I år fyller en av våra mest
omtyckta barnboksfigurerar, Pippi Långstrump,
70 år och det ska firas på
stadsbiblioteket i Landskrona på lördag, 7 februari.
Då, med start klockan 11,
blir det Pippi-fest för hela
familjen, med sagostunder
på olika språk, saftkalas,
pyssel och tävlingar. Den
som vill får gärna komma
i Pippiutklädsel.
Tider för sagostunder
är följande: 11.30 polska,
svenska 12.30, albanska,
litauiska, 13.30 arabiska,
bosniska och 14.30 svenska.
LANDSKRONA
Dockteater
med musik
4 Lördagen den 14 februari klockan 14 blir det en
dock- och musikföreställning på Landskrona teater.
Föreställningen riktar sig
till barn i åldrarna sex till
elva år.
Föreställningen handlar
om en flicka och en havssköldpadda som föds samma natt på en strand i Kamerun. Deras liv sammanvävs, de är båda upprörda
över hur människorna ödelägger haven, de bestämmer sig för att göra något.
De färdas tvärs över havet
på en resa full av äventyr,
musik och underfundiga
vattendjur.
Scenografi, kostym, ljud
och ljus skapar en magisk
värld. Skuggteater blandas
med sång, dans och finurligheter vid stranden i Kamerun.
Föreställningen är 60 minuter lång inklusive en förfilm.
DET HÄNDER
UTSTÄLLNINGAR
4 Landskrona museum, reGeneration2 – Tomorrow´s Photographers Today, kl 12–17.
4 Landskrona museum, Trädgårdslandet, för barn, kl 12–17.
4 Landskrona konsthall, Björn
Olsson: Släden, kl 13–17.
FÖREDRAG
4 Stadsbiblioteket, Liv Strömquist, kl 19.
Övrigt
4 Landskronabygdens Släktfors-
kare, öppet hus, Varggatan 15
kl 13–17
MATSEDLAR
Äldreboende
Landskrona, Fiskgryta, potatis. Fruktkompott med mjölk.
4 Svalöv, Stekt sej serveras med
örtsås och potatis. Raggmunk
och skinka. Hallonsoppa.
4 Skolor
4 Landskrona, Hemlagade
morotsbiffar med kall vitlökssås
och potatismos. Köttbullar med
potatismos och lingonsylt.
4 Svalöv, Stekt sej, örtsås,
potatis.
4
4
Knut Nud hjälper Sofi Hagman att få ordning på flyttlådorna i hennes nya ateljé i fröfabriken.
Robles Norbert och hustrun Gertrud Elisabet Bohlin tycker att lokalerna är
”jättespännande”.
Femte våningen i fröfabriken bjuder på spatiösa ytor.
Ett frö är sått för kulturell
utveckling av näringslivet
LANDSKRONA
4 På måndagen flyttade
de första konstnärerna in i Weibulls gamla
fröfabrik. Tanken är att
den nya mötesplatsen
för kulturella entreprenörer ska ge internationellt eko.
Byggjobbare hamrar, sågar och spikar in i det sista. Samtidigt kånkar nyanlända hyresgäster på stora
flyttkartonger och försöker
hitta rätt i sina nya ateljéer.
På måndagen anlände
de första hyresgästerna till
Fröfabriken, Landskronas
nya satsning på kulturellt
entreprenörskap.
– I ett första skede flyttar
tio konstnärer in och under
våren tillkommer det cirka
fem till, säger Sanna Lilie,
projektledare för Fröfabriken.
Konstnärerna förfogar
över 1 600 kvadratmeter
i fabrikens totalt 35 000
kvadratmeter stora lokaler. Agneta Hemert är en
av cirka en handfull hyresgäster som valt att flytta sin
verksamhet från Lund till
Landskrona.
– Vi blev uppsagda från
våra tidigare lokaler i Lund,
men så dök den här möjligheten upp. Fröfabriken är
en väldigt fin byggnad, bra
rymd och rejäla rum. Det
är perfekt som ateljé! säger
Agneta Hemert.
Fröfabriken är en fortsättning på Landskrona stads satsning KELA,
kreativt entreprenörskap
i Landskrona, med målsättningen att skapa en hållbar
plattform för stadens kulturella och kreativa sektor.
I lokalerna kommer konstnärer, hantverkare, fotografer, småskaliga odlare och
konsthantverkare att samsas om utrymmet, med hyror som subventioneras av
kommunen.
Sanna Lilie menar att de
ruffiga industrilokalerna
med råa betongytor ger en
experimentell miljö som är
lika viktig som hyresgästernas verksamheter.
– Det här är tänkt som
en mer självständig och fristående plats jämfört med
vanliga företagsinkubatorer, säger Sanna Lilie.
Förhoppningen är att fröfabriken ska inleda samar-
beten med andra kulturhus
i Öresundsregionen.
– Vi vill dessutom nå ut
mer internationellt, exempelvis i Tyskland, där konsten har högre status än
i Sverige.
TEXT: ALBERT
CAPUDER
albert.capuder
@hdsydsvenskan.se
TEXT: MATS
ROSLUND
mats.roslund
@hdsydsvenskan.se
A10
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
INPÅ LIVET
VÄNNER FÖR LIVET · DEL 2
Redaktör: Maria Werner
E-post: [email protected] Telefon: 040-28 13 38
Postadress: Inpå livet, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
I över tre decennier har Laine Quist, Johanna Norlund och Linda Magnusson varit bästa vänner. ”Det är bara att lyfta luren, eller dyka upp, så finns de där. Och jag vet att de alltid står på min sida”,
Vänskap som hållit från Barbielek
De har gått i samma klass, rest tillsammans, upplevt glädje och sorg med varandra. För Laine Quist, Johanna Norlund
och Linda Magnusson blir vänskapen bara
starkare med åren.
VÄSTRA STRÖ
4 Vänskap
på tre funkar
aldrig – någon hamnar
ständigt utanför. Så sägs
det. Och de flesta barndomsvänner glider ifrån
varandra, antingen i tonåren eller när de skaffar egen
familj. Så sägs det också.
Vännerna Laine Quist,
Johanna Norlund och Linda Magnusson har bevisat motsatsen. Denna trio
har hängt ihop ända sedan
barndomen.
– Jag har aldrig tvivlat
på att de är mina allra bästa kompisar, säger 41-åriga
Laine Quist.
Hon har bjudit hem väninnorna till huset i Västra Strö norr om Eslöv. Här
vid köksbordet har de suttit många gånger förr, och
avhandlat små och stora
livsfrågor. Det märks att de
känner varandra utan och
innan. Det räcker att någon
säger ”Minns ni Island?” eller ”Kommer ni ihåg hur
vi tjuvrökte?” så börjar de
skratta.
– Som före jul, när vi skulle baka pepparkakor. Vi satte oss vid bordet och pratade istället. När barnen kom
hem, fick vi plocka fram
en gammal pepparkaksburk ur skåpet, säger Laine Quist.
De lärde känna varandra som sexåringar på lekis i Stockamöllan. Föräldrarna arbetade på samma
vårdhem och det föll sig
naturligt att de tre flickorna
följde med varandra hem.
”
Det är skönt
att kunna lätta på trycket utan
att någon
dömer en.”
Linda Magnusson.
BERÄTTA
4 Har du erfarenhet av lång
vänskap? Mejla [email protected]
hd.se.
NÄSTA AVSNITT
4 Hjälp att hitta vänner på äldre
dar.
– Ja, vi gillade verkligen
att leka. Ända upp i tolvårsåldern plockade vi fram
barbiedockorna, minns
Linda Magnusson.
Men så småningom tog
andra intressen över. De
diskuterade pojkvänner,
förälskelser och vem som
först skulle bli av med
oskulden… Saker som de
inte skulle avslöja för någon annan.
Efter ett kort uppehåll
i umgänget under gymnasieåren, hittade de tillbaka
till varandra.
– Så har det alltid varit.
När vi träffats igen är allt
precis som vanligt. Det beror nog på att vi känner
varandras bakgrund så väl,
menar Johanna Norlund.
Just detta var en tröst när
Laine Quist, i tjugoårsåldern, plötsligt drabbades av
katastrofen: hennes mam-
ma omkom i en bilolycka.
Mitt i sorgen fann hon stöd
hos sina bästisar.
– Det var väldigt viktigt
för mig att kunna prata om
min mamma. Inte bara om
hur fantastisk mamma varit, utan också om allt det
andra. Johanna och Linda
hade ju känt henne sedan
de var små.
– Laines mamma var ju lite
som en mamma för oss också. När vi sov över brukade
hon ge godnattkram till oss
alla tre. Vi var som en del av
varandras familjer, minns
Johanna Norlund.
Att vänskapen skulle hålla i sig upp i vuxen ålder var
bara självklart. Även om
de, periodvis, befunnit sig
i olika faser av barnafödande, giftermål och uppbrott,
har de alltid sökt sig till varandra.
A11
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
Tipsa oss!
Har du egna berättelser eller förslag på
människor och ämnen vi bör skriva om så är du
välkommen att e-posta, skriva eller ringa. Jag
ser fram emot att höra av dig!
MARIA WERNER, REDAKTÖR
Glöm inte att du
också kan följa
Inpå livet och
diskutera artiklarna på
Facebook.com/inpalivets
CITAT
Sagt om vänskap
genom historien
4 Den största vinsten man kan
få är en god vän. Så lär filosofen
Sokrates ha sagt någon gång på
400-talet före Kristus.
För de gamla grekerna var
vänskap dock ett vidare begrepp än i dag; de använde
ordet philia, som inbegrep såväl
kärleks- som kamratrelationer.
Vänskapen har också, genom
historien, ofta betraktats som
något offentligt, som gynnar eller missgynnar politiska
relationer och maktstrukturer.
Eller, som drottning Kristina
lär ha sagt: ”Den som håller sig
vän med alla är inte vän med
någon.”
Först framåt 1800-talet
började vänskapen betraktas
som en alltigenom privat angelägenhet.
Här är fler som har uttalat sig
om vänskap:
”
Det finns få
riktiga vänner
– men så är heller
inte efterfrågan
så stor.”
Marie von Ebner-Eschenbach.
”
Vänskap är
en social bekvämlighet ungefär som stoppning i möblerna
eller sophämtning.”
D-DELE
N · LÖR
DAG 22
NOVEM
BER 20
14
Masso
r med
”
Behåll inga
andra vänner än dem du
närsomhelst har
mod att bli ovän
med.”
T
homas
Sam Frostberg
juridis tidigt som d :
k
inte har a processern e
väg se gått mjölke a
g
n
ska inn lar det skån- s
Oatly p ovationsbola
lek frånå en våg av k get
är
konsu nya och gam mente
la
om att Sv
r.Thom
en
till livskriser
– Med nyare bekantskaper
tvingas man förklara mer
för att personen ska hänga
med i resonemanget. Johanna och Laine vet direkt vad jag menar. Allt blir
mycket enklare.
Därmed inte sagt att vänskapen blivit slentrianmässig med åren. Snarare tvärtom.
– På något sätt har den
fördjupats. Vi delar med
oss av andra saker som är
viktigare än fylla, hång-
el och kläder. I dag pratar
vi mer om känslor, säger Johanna Norlund.
Och så ser de till att fylla på med nya upplevelser.
40-årsdagarna firades med
en gemensam resa till Dublin.
– Vi får väl se vart vi åker
nästa gång. Berlin kanske?
föreslår Linda Magnusson.
Laine Quist nickar:
– Ja, för än är det inte
slut. Vi har egentligen bara
börjat. Det finns hela tiden nya saker man kan stöta och blöta och gråta och
skratta åt.
TEXT: KERSTIN
WEMAN THORNELL
kerstin.weman.thornell
@hd.se
FOTO: JULIA
LINDEMALM
inpalivet
@hd.se
1
nya fö
retag D
16-18
HELSIN
GBORGS
DAGBLA
D
· NORD
VÄSTRA
SKÅNES
AN
Hon pr
hundår isar
företag och
samhe
t
Gustaf Lidborg.
Det har hänt att de fått
kommentarer från bekanta, som ”värst vad ni umgås hela tiden”.
– Vi är såklart inte osociala. Klart att man kan umgås
med fler. Men riktigt samma sak blir det ju inte, säger Johanna Norlund.
Linda Magnusson håller
med:
122 L1 D
NARING
SLIV
Samuel Beckett.
säger Linda Magnusson.
– Även om man är på jävligt humör, så blir man glad
av att ses. Eller också träffas vi och gråter, säger Laine Quist.
– Ja, det är skönt att kunna lätta på trycket utan att
någon dömer en, menar
Linda Magnusson.
Detta är något som återkommer under samtalets
gång; värdet i att alltid ha
någon på sin sida.
– Det är nog a och o för
att en vänskap ska hålla
länge. Det finns så många
andra som har åsikter, men
vi ger istället råd och uppmuntran. Vi är genuint intresserade av varandra som
personer, och känner varandra bättre än våra respektive makar eller barn
gör, säger Laine Quist.
Med en så stark treenighet kan det vara svårt att
släppa in någon utifrån.
HD 141
Y LEYM
Eva Österberg, professor i historia.
* 169 000 läsare (Källa: Orvesto)
FOTO:
JENN
”
Vi lever inte
bara på bröd
och vatten utan
också på beröringar och blickar
och gemensamma minnen.”
Annonsera i
Näringsliv
*
och nå
beslutsfattare
i Skåne varje
lördag!
D11
sk Mjölk
as Frostb
fötterna
har skj
erg
ge
Marknad nom att stämm utit sig i båda
sdomsto
a Oatly
inför
len.
D10
Nytta o
nöje i I ch
bransc Then
D20
Hög te
i mati mperatur
ndust
rin
Skånsk
a matv
aru
märke
n utsätt
Vi har fö
s för all
rmodlig
t hårda
närpro
e
n
re kon
v
ärldens
ducera
kurren
mest
s.
de flygp
lansma
t.
Vi sam
arb
i nordv etar med de bä
äst
sta lokala
och vi ser ra Skåne. Vi väl
matprod
jer
verar fär
ucenter
skbryggt frukt och grö
na i Skån
nsak
Zoégas.
e. Större
Ganska er utifrån säs
ong. Me delen av våra
ovanlig
råvaror
rparten
t för ett
kö
av
flygbola
g tror vi. vår mat ombo per vi direkt av
Läs me
rd är eko
lokala od
r och bo
lare och
ka på ku logisk, kravm
uppföda
ärkt ell
llaflyg.se.
re
Välkomm er närproduc
erad
en ombo
rd!
RÖD BILJETT
fr 495:inkl. avgifter/skatter 172 kr*
*Flygplatshå
utsläppsrätt llarens avgift
och bräns er, skatter,
letillägg.
NÄRPRO
DUCERA
KONTAKT
STEFAN VON SZOKOLAY
Tel 0702-35 61 03
[email protected]
DE FLY
GRESOR
D4
TIDN
A12
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
SVERIGE SKÅNE
KD:S HJÄRTEFRÅGA
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
MIGRATIONSVERKET
FOTO: EMMALISA PAULY
FP vill ta bort
vårdnadsbidrag
STOCKHOLM
4 Folkpartiet
kommer att
rösta för regeringens aviserade förslag om att avskaffa
vårdnadsbidraget – allianspartnern KD:s hjärtefråga.
– Läggs det som ett fristående förslag här senare i år,
så kommer Folkpartiet att
stödja detta, säger FP-ledaren Jan Björklund till Ekot.
Regeringen aviserade i sin
lista över årets lagförslag
att en proposition om att
avskaffa vårdnadsbidraget
ska vara klar i september.
Folkpartiet har länge varit
kritiskt till vårdnadsbidraget, men var i den förra Alliansregeringen med om att
införa det.
När Folkpartiet nyligen
presenterade en rad nya
integrationsförslag var ett
av förslagen att vårdnadsbidraget ska avskaffas eftersom man anser att det
STOCKHOLM
Sexköpslag får
kritik i rapport
4 De
positiva effekterna av
svensk sexköpslag är överdrivna, visar en ny rapport
som RFSU har beställt. Förbundet som tidigare varit
kritiskt mot lagen kräver
nu att dess konsekvenser
ses över.
– När lagen trädde i kraft
var vi var rädda för att försäljningen skulle gå under
jord och att stigmat mot
de som säljer sex skulle
öka. Vad vi ser i rapporten
får oss inte att ändra det
ställningstagandet, säger
RFSU:s ordförande Kristina Ljungros.
Anledningen till varför
RFSU beställt rapporten är
att de anser att den statliga
utvärdering av lagen som
gjordes 2010 inte var förutsättningslös utan skulle
bara visa på lagens positiva
effekter. TT
JAKT
Ja till rullstolar
på jaktpasset
4 Inför höstens jakt ska
jaktmarker i Länghem
i Tranemo kommun handikappanpassas. Det är
Svenska jägarförbundet
i södra Älvsborg som ska
underlätta för rörelsehindrade att komma ut och jaga,
rapporterar P4 Sjuhärad.
Bland annat byggs ramper
ut till jaktpass så att man
kan ta sig dit med rullstol
och det sätts tak över passen. Anpassningen är en
del i Jägareförbundets projekt ”Jakt för alla”. TT
Jan Björklund säger att FP
ska rösta ja till regeringens
förslag om att ta bort vårdnadsbidraget.
bidrar till att utestänga invandrarkvinnor från jobb.
Nu tydliggör Björklund att
partiet kommer att rösta
för regeringens kommande proposition.
– Vårdnadsbidraget har
inneburit att framförallt
lågutbildade invandrarkvinnor väljer att stanna
borta från arbetsmarknaden. Det är olyckligt eftersom det är precis den gruppen som vi behöver få in på
arbetsmarknaden. TT
Jens Åslund, gruppchef på gränspolisen på Malmö Airport, är upprörd över Migrationsverkets beteende.
Verket kallar
20 polisen till möte
... procent, eller 72 000
personer, har antalet elever i gymnasieskolan minskat med sedan 2009. Det
har tvingat kommuner och
friskolor att krympa utbudet, eller till och med stänga
skolor. Och den kull som inom kort ska välja till gymnasiet är den minsta på många
år. TT
TRAFIK
Slussen blir två
miljarder dyrare
4 Kostnaderna för nya Slus-
sen på Södermalm i Stockholm har ökat och marginalen för högre kostnader är
för låg. Vid beslutet beräknades kostnaderna till åtta
miljarder kronor men hösten 2014 hade den siffran
ökat med två miljarder. Det
skriver en expertgrupp som
granskat byggprojektet.
Orsakerna till de ökade
kostnaderna är framförallt att de tekniska förutsättningarna för området
fördyrats, samt förseningar i besluts- och domstolsprocesser.
För att göra besparingar
krävs stora förändringar av
projektet. Därför bör ett reviderat beslut tas för Slussenbygget och flera områden behöver utredas ytterligare, skriver expertgruppen.
Expertgruppen har granskat projektet sedan november i fjol på uppdrag av
kommunstyrelsen i Stockholm. TT
MALMÖ
4 Gränspolisen anklagar Migrations-
verket för att släppa kriminella som är
spärrade i SIS. Nu slår Migrationsverket
tillbaka, och kallar gränspolisen till ett
krismöte.
I måndagens tidning anklagade flera gränspolischefer Migrationsverket
för att systematiskt släppa
personer på fri fot, trots att
de spärrats av andra medlemsländer för att de till exempel begått brott eller av
andra skäl anses vara ett
hot mot den inre säkerheten. Gränspolischefen Leif
Fransson använde orden
”trojansk häst” för att beskriva problemet.
Ordvalet upprör Mikael
Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör och operativ chef på Migrationsverket.
– Vi pratar om att frihetsberöva, då räcker det
inte att vara spärrad och
jag tror att alla förstår att
vi måste ha ett skriftligt
underlag. Man kan inte
bara ringa och rekommendera att en person ska tas
i förvar. Jag tror inte att
polisen hade frihetsberövat någon för att vi ringde
och tyckte det.
Normalt använder Migrationsverket förvar i slutskedet av en asylprocess, och
då inte mer än i två veckor,
om det inte finns synnerliga skäl att förlänga. Om en
person tas i förvar vid ankomsten är motsvarande
tidsfrist 48 timmar. På så
kort tid hinner man sällan
utreda asylskäl, poängterar
Ribbenvik.
– Vi tar hand om asylprocessen, och om personer är
farliga nog för att gripas är
det så klart en fråga för polis och åklagare.
– När det gäller paralleller till Charlie Hebdo, så
pratar vi om en helt annan
sak, då har vi ett nära samarbete med Säpo, säger Mikael Ribbenvik.
Ribbenvik vill inte kommentera några enskilda ärenden. Men säger
att Migrationsverket och
gränspolisen ska träffas på
måndag.
– Vi måste sätta oss och
prata om det här och inte
diskutera med journalister som filter. Vad är det för
underlag som behövs, vad
finns det för begränsningar
i lagstiftningen, vad är fakta och vad är åsikter?
FAKTA
Schengens spärrlista
4 Schengens informations-
system (SIS II) har bland annat
information om personer som
4 är efterlysta för brott (artikel
26), anmälda försvunna, eller
ska nekas inresa i Schengen.
4 Vid Malmö Airport är spärrar
enligt artikel 24 R (en absolut
spärr där personer ”ska” nekas
inträde), vanligast.
4 2014 stoppade gränspolisen
på Sturup 100 personer som
spärrats enligt artikel 24 R.
4 33 valde att söka asyl. Gränspolisen föreslog att samtliga
skulle sätta i förvar. Två togs
i förvar av Migrationsverket.
4 Att söka asyl är en mänsklig
rättighet, som inte få nekas
oavsett spärr.
Gränspolischefen Leif
Fransson medger att Migrationsverket initialt informeras muntligen. Därefter
skickas ofta både en asylblankett, en kopia på SISträffen och ett PM. Det som
sällan skickas eftersom det
aldrig efterfrågas, enligt
Fransson, är en formell underrättelse/överlämnandeblankett.
– Det är nog därför det
inte finns några ärenden
i deras system. De har aldrig visat intresse av att få
det materialet. Är det papper man vill ha så är det
inga problem, då kommer
vi också att kräva skriftlig
svar om varför man väljer
att inte ta de här personerna i förvar.
– Frågan är vad vi har
i Schengen att göra när
Migrationsverket överprövar alla beslut?
Om Migrationsverkets
motkritik säger Leif Fransson:
– Det är nästan ännu värre att de inte själva verkar
förstå problemet.
TEXT: JENS
MIKKELSEN
jens.mikkelsen
@hdsydsvenskan.se
A13
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
SVERIGE SKÅNE
UNIVERSITETET
Rekordmånga studenter
har stängts av för fusk
LUND
4 Förra året stängdes 62 studenter vid
Lunds universitet av för fusk och en för
att ha uppträtt störande. Så många studenter har aldrig stängts av tidigare.
Färska siffror från disciplinnämnden vid Lunds
universitet visar att antalet
anmälda ärenden har ökat
ständigt sedan statistiken
började föras på ett systematiskt sätt på 1990-talet.
Som regel låg antalet
anmälningar under tjugo
fram till år 2005. Sedan
dess har siffrorna gått upp
nästan varje år som gått.
– Jag tror inte att studenterna har börjat fuska mer,
det handlar snarare om att
Universitetet använder allt
mer avancerade system för
att hitta fusk, säger Hanna
Stam, biträdande jurist på
Universitetets juridiska avdelning.
Förra året var det sammanlagt 93 studenter som
anmäldes till disciplinnämnden. Två tredjedelar
av alla ärenden handlade
om fusk vid inlämningsuppgifter, hemtentor eller
i uppsatser.
Den vanligaste överträdelsen var att studenten hade
kopierat svaren från någon
annans text. Antalet sådana
anmälningar var 45. Kopieringen uppdagas ofta när
examinatorn granskar texten med hjälp av program-
met Urkund som Universitetet använder för att upptäcka plagiat.
Enligt Anders Törnkvist,
studentrepresentant i disciplinnämnden, används
systemet i allt större utsträckning, vilket kan vara
en förklaring till att antalet
anmälningar ökar.
– Urkund används vid
merparten av inlämningar av uppsatser. Systemet
gör en automatisk analys
och jämför texten med vad
som finns på internet, med
böcker och annat. Ibland
görs även manuell analys,
om texten liknar något examinatorn känner igen från
annat sammanhang.
I 23 fall anmäldes studenter
för otillåtet samarbete, vilket i praktiken betyder att
två eller fler studenter läm-
FAKTA
Disciplinnämnden
4 Disciplinnämnden vid Lunds
universitet tar hand om disciplinära åtgärder mot studenter
som fuskar, bryter mot ordningsregler eller trakasserar
andra. Det finns två studentrepresentanter i nämnden.
4 Misstänkta fall av fusk anmäls
omedelbart till rektorn. När
ärendet börjar utredas får den
misstänkta studenten lämna sin
förklaring till det inträffade. Två
av tre studenter brukar också
komma till disciplinnämndens
möte och förklara sig muntligen.
4 Som straff kan disciplinnämnden stänga av studenten i upp
till ett halvår. Det vanligaste
straffet är avstängning i sex
veckor.
nade ifrån sig alltför likartade texter.
Enligt Anders Törnkvist
kan otillåtet samarbete
handla om att en student
bett att få titta på en annans svar för att få inspiration, trots att det i instruktionen klart stått att
det handlar om individuell
uppgift.
– Då är det lätt hänt att
den andra studentens svar
i hemtentan blir väldigt
lika den första.
Det förekommer fortfarande även lappar och andra
otillåtna anteckningar på
tentor, men ganska sällan. Sådana anmäldes bara
i åtta fall förra året.
I ytterligare åtta fall anmäldes otillåtet material,
vilket exempelvis kan innebära att man har en mobil-
telefon med sig under tentan.
Under förra året stängdes
en student av i tre veckor
för störande beteende. Studenten hade sagt sig känna
ett intensivt hat mot sina
kurskamrater. Studenten
hade tidigare fått en varning för en liknande incident.
Därutöver stängdes 62
studenter av för fusk. Det är
den högsta siffran någonsin
i statistiken som Universitetets juridiska avdelning
fört sedan 1997.
Två studenter fick en varning, och 28 studenter friades av disciplinnämnden.
TEXT: KALLE
KNIIVILÄ
kalle.kniivila
@hdsydsvenskan.se
FORSKNING
DOM I DAG
Städning botar åderförkalkning
“Båda kan
dömas för
mordet
på Yara”
4 Det kan finnas bot för folksjukdomen
åderförkalkning.
Lösningen finns kanske i ett laboratorium i Lund.
Där jobbar man med ett särskilt protein
som fungerar som städpatrull i ådrorna,
fångar upp skadliga ämnen och oskadliggör dem.
– Om våra fortsatta försök
lyckas kan det leda till en
förebyggande medicin mot
åderförkalkning, säger
Bo Åkerström, professor
i medicinsk kemi på Lunds
universitet.
I dag publicerar han och
hans forskargrupp helt nya
forskningsresultat kring
proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin, i vetenskapstidskriften Frontiers in
Physiology.
Laboratorieförsök visar
att proteinet motverkar oxidation av blodfetter och
reparerar redan oxiderade
blodfetter, det ”gift” som
är dominerande orsak till
åderförkalkning. Förkalkade ådror kan leda till bland
annat hjärtinfarkt och stroke och utvecklas av både
ärftliga faktorer och livsstil.
A1M är ett naturligt protein som produceras av
kroppen, fångar upp giftiga ämnen i vävnaderna och
transporterar dem till njurarna där det bryts ner.
Flödet av A1M är konstant,
och proteinet cirkulerar genom kroppens vävnader på
bara några minuter.
Bo Åkerström har ägnat
nära fyrtio års forskning åt
A1M.
– Det tog över tjugofem år att komma fram till
vad det uträttar i kroppen.
Först för tio-tolv år sedan
förstod vi kopplingen till
rengöring, att det är ett städande skyddsprotein.
Sedan dess har forskargruppen arbetat med olika möjliga sätt att använda
proteinet.
Längst har de hittills
FAKTA
KARLSKRONA
Städar bort
det oönskade
4 En tårfylld rättegång med
4 Alfa-1-mikroglobulin är ett
av kroppens otaliga livsnödvändiga proteiner. Det bildas
främst i levern och passerar
genom kroppens vävnader där
det städer upp giftiga, så kallade
oxiderande, ämnen.
4 Den aktuella studie som publiceras i dag handlar om en av
huvudorsakerna till åderförkalkning – oxidation av det ”dåliga
kolesterolet” LDL av molekylen
MPO i de vita blodkropparna
som aktiveras och bildar giftiga
substanser vid inflammationer
och infektioner.
4 A1M har i forskargruppens
försök visat sig både förhindra
LDL-oxidation och återställa
oxiderat LDL till friskt.
En medicin mot åderförkalkning är inom räckhåll. Bo Åkerström, professor i medicinsk kemi på Lunds universitet, har
forskat på detta i fyrtio år.
kommit med en behandlingsmetod mot havandeskapsförgiftning, skador
i kärl, njurar och moderkaka som drabbar runt 5 000
gravida kvinnor i Sverige
varje år och över åtta miljoner i världen.
– Att jag inriktade mig på
det berodde på att jag fick
kontakt med Stefan Hansson, professor i obstetrik
och gynekologi. Det finns
många andra möjliga tilllämpningar med A1M.
I bästa fall kan man tänka
sig en dos A1M i månaden
som tvättar rent i blodkärlen, säger Bo Åkerström.
Försöken hittills har
gjorts i provrör. Nu hoppas
Bo Åkerström kunna gå vidare med försök på råttor
och mänsklig vävnad.
– Det tar tid med forskning. Jag har jobbat med
detta i hela livet sedan jag
blev tilldelad det okända proteinet A1M av min
handledare när jag var doktorand på sjuttiotalet. Om
vi når de resultat jag hoppas och tror på är det definitivt en tia på en vetenskaplig tiopoängsskala.
TEXT: ULF
TÖRNBERG
ulf.tornberg
@hdsydsvenskan.se
blodiga bevis och psykundersökningar är till ända
– nu väntar de två som är
skyldiga till åttaåriga Yara
Alnajjars död på sina straff.
Knäckfrågan är om mannen och kvinnan fälls lika
strängt.
– Men inget straff kommer att kännas tillräckligt
för familjen, säger målsägandebiträde Karin Åkesson Rehnholm.
Hon förväntar sig långa
fängelsestraff för båda två.
Nyligen visade ett rättspsykiatriskt utlåtande att varken mannen eller kvinnan
begick gärningen under påverkan av allvarlig psykisk
störning. Och de är inte
heller allvarligt psyksjuka
i dag. Paret kan därmed dömas till fängelse.
En stor knäckfråga för
domstolen är att bedöma om mannens underlåtenhet ska leda till ett lika
strängt straff som för kvinnan.
Svaret kommer när domen avkunnas på tisdag. TT
A14
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
SKÅNE
FALANGERNA OCH MORDEN
FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI
4 Tre bröder är döda, mördade. De ingick i varsitt brö-
drapar. Sedan 2008 har de varit inblandade i en våldsam
konflikt. Här är något om deras bakgrund och inbördes
förhållanden.
Den 28-årige mannen greps på ett kafé i fredags med en pistol i jackan.
Beväpnad på
kafé släpptes
MALMÖ
4 M-falangen jublade igår – andreman-
nen i ligan släpptes ur polisens cell.
Trots att han erkänner att han suttit beväpnad på Espresso House vid Värnhem.
Den 28-årige mannen reste sig och klappade händer. Tre vänner jublade och
stämde in i applåden.
Häktningsdomstolens
beslut vid elva-tiden på
måndagen var oväntat.
Mannen har tidigare dömts
för vapenbrott – då brukar
domstol och åklagare vara
strängare.
28-åringen i M-falangen
greps i fredags kväll på ett
kafé på Värnhem. Han hade
en pistol i en jacka intill sig.
Vännen intill var likaså beväpnad, enligt åklagaren,
och i hans bostad fanns
ytterligare ett vapen samt
narkotika.
Polistillslaget gjordes
ett dygn innan mordet på
Mobilia. Den mördade
30-åringen var M-falangens ärkefiende.
Vid Malmö tingsrätt träffade vi tre ur nätverket och
frågade dem om mordet.
Avspänd och skämtsam
påpekade en av dem att solen sken i söndags, dagen
efter mordet.
– Märkte ni det? sa han
till sina vänner.
Många inom polisen tror
ju att det är ni som ligger
bakom mordet?
– Det finns många som
skulle kunna ha gjort det,
svarade en i den inre kretsen.
Var det ni?
– Även om det skulle ha
varit vi så måste de bevisa
det.
Kort senare meddelades häktningsbeslutet, att
28-åringen var fri att gå. Eftersom 28-åringen erkänt
finns det ingen risk att han
förstör utredningen, till exempel genom att försöka få
någon att ta på sig ansvar
för vapnet, löd rättens resonemang.
Det är oftast inte brottet
i sig som gör att misstänkta
hålls häktade. Det krävs så
kallade häktningsskäl. Utöver att förstöra utredningen kan det vara flyktfara eller risk för fortsatt brottslighet. Den som tidigare åkt
fast för samma brott visar
upp ett mönster som måste brytas omedelbart genom inlåsning, är tanken
med lagen.
28-åringen är ett utpekat
mål för polisen i jakt på vapen. 2009 dömdes han för
grovt vapenbrott vid två
tillfällen och vapenbrott vid
ett tillfälle. Men åklagaren
lyfte inte fram det, så kalllad recidivfara, i häktningsframställningen. Åklagare Linda Rasmussen drev
målet i häktningsdomstolen, men hänvisar till David Ludvigsson, som under
sitt jourpass under söndagen utformade häktningsbegäran.
Varför yrkade du inte på
recidivfara?
– Det kan jag inte svara
på, på rak arm. Jag hade
jour och flera ärenden på
ett bräde. Om jag hade va-
rit förundersökningsledare hade det varit en annan
sak, då hade jag haft koll.
Jag vet att det bara var i går
[läs söndag], men det har
varit många ärenden som
passerat revy, säger Ludvigsson.
Känner du till att
28-åringen är dömd tidigare?
– Jag tror inte att jag vill
berätta vad jag fick veta och
inte veta. Nu har det tydligen blivit som det blivit
och ja … Nej, jag har ingen
kommentar.
Var det ett misstag?
– Jag har ingen kommentar, det var ett av många
jourärenden, jag är ledsen.
Mats Karlsson, operativ
chef för Malmöpolisen vill
att alla som ertappas med
illegala vapen på stan ska
häktas i väntan på rättegång.
– Jag tycker att samhället
generellt har en för mild
syn på vapenbrott. Det är
ett problem där inte bara
en är ansvarig.
TEXT: TOBIAS
BARKMAN
tobias.barkman
@hd.se
FAKTA
Alla skyldiga blir inte
häktade
4 Domstolen beslutar om
häktning, på begäran om åklagare, senast fyra dagar efter ett
gripande. Misstankarna ska ha
nått upp till en viss nivå, och det
ska finnas risk för att den misstänkte flyr, förstör utredningen
eller fortsätter begå brott.
4 Vid brott där lägsta straffet är
mer än två år, till exempel mord,
krävs inte häktningsskäl.
14 augusti 2009. 23-årig man i M-falangen skjuts ihjäl.
M-falangen
Mördad, 23-årig man
Yngst av bröderna som är kärnan i den så kallade M-falangen.
Sköts till döds i augusti 2009,
23 år gammal. Den yngre av
bröderna A (se härintill) är dömd
för mordet.
4 Tidigare misstänkt för flera brott. Satt frihetsberövad i Tyskland tidigare under det år han
dog, misstänkt för inblandning i ett våldsbrott
i Serbien. Var samtidigt efterlyst i Sverige för
bedrägerier.
4 Ett bråk mellan honom och den yngre brodern
A våren 2008 startade konflikten mellan grupperna.
32-årig man
4 Äldre broder i M-falangen.
Dömd för brott på 00-talet,
bland annat narkotikabrott
och bedrägeri. Var en av polisens misstänkta för mordet
på Stortorget i januari 2010,
där storebrodern i K-falangen dog. Dock fann
polisen inga bevis för att han varit på platsen. Ett
enda vittne, vän till offret, pekade ut honom.
4 Flera av hans närmaste vänner är fällda för
vapenbrott och narkotikabrott.
4 Polisen har beslagtagit narkotika och vapen
vid M-falangens mötesplats, en kafélokal i centrala Malmö. Han misstänks leda en vid krets
kriminella vänner.
Barnfamilj i
MOBILIA
4 Flera av kulorna tog i den skottsäkra
västen och offret hann börja fly. Men han
dog i den spridda elden på parkeringsplatsen, där en barnfamilj var nära att
träffas.
De två mördarna smet i en väntande
svart bil. Polisen hoppas hitta den via
övervakningsbilder.
Mordet i lördags var det sista i en rad mordförsök riktade mot den 30-årige mannen. I höstas larmades polisen till Lunds södra infart
på E22:an en sen natt. Andra bilister hade sett en bil
parkerad i vägrenen med
tändningen på och en dörr
öppen.
Polispatrullen som kom dit
konstaterade dels att bilen
tillhörde en känd gängkriminell, 30-åringen, dels att
det var ett kulhål i den.
Allt tydde på att en annan bil kört ikapp bilen
och avlossat skott mot den.
Polisens hundar hittade ett
spår från den övergivna bilen rakt ut i terrängen. Den
beskjutne verkade ha flytt
springande.
– Han ville inte prata
med polisen alls om det
som hände, säger kriminalkommissarie J B Cederholm som leder polisens
spaningar efter helgens
mord.
Polisen var väl medveten
om hotbilden mot mannen. Sedan han kom tillbaka från en tid i norra Sverige bar han alltid skottsäker väst när han rörde sig
A15
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
31 januari 2010. 26-årig man i K-falangen skjuts ihjäl på Stortorget i Malmö.
31 januari 2015. 30-årig man ihjälskjuten vid Mobilia.
K-falangen
Brödraparet A
Mördad. 26-årig
man
4 Äldst av bröderna i det
27-årig man
Mördad. 30 årig man
Fängelse. 28 årig man
na som var kärnan i K-falangen. Dömd för narkotikabrott
i tidig ålder i en större härva
som polisen kallade ”Operation Dammråttan”. Flera gånger dömd för olika
vapenbrott. Hösten 2010 sköt han och hans far
efter en man som beväpnad ringt på hemma
hos dem. Mannen var en utsänd mördare, enligt misstankarna.
4 Är dömd så sent som i fjor för innehav av en
ombyggd pistol som kunde skjuta helautomatisk eld.
brodern K. Enligt vissa uppgifter hans närmaste man. En
period medlem i det kriminella
gänget brödraskapet. Huvudmisstänkt för att ha skjutit
automateld mot nattklubben Etage i Malmö
2007. Dömd 2009 för bombdådet mot åklagare
Barbro Jönsson två år tidigare. Skaffade ny
identitet och flyttade till Umeå, men fick identiteten röjd efter att ha försvarat sig mot en man
som försökte misshandla honom.
4 Flera gånger utsatt för mordförsök. Misstänkt
för ett skottdåd i Landskrona för ett par månader sedan. Ihjälskjuten på Mobilias parkering
i lördags.
närmaste krets. En av de
första i Skåne att åka fast för
kortkapning, skimning, på
00-talet.
4 Var den ena parten när konflikten mellan M och K tände till våren 2008.
4 Dömd för mordet på den yngre M-brodern
i augusti 2009. Fick efter överklagande arton
års fängelse.
4 Den yngre av de två bröder-
som kallas K-falangen. Mördad den 31 januari 2010 på
Stortorget, 26 år gammal.
4 Enligt flera källor den som
manade till besinning och försökte lugna ner
konflikten mellan grupperna från 2008 och
framåt. Särskilt efter att hans yngre bror blivit
skadeskjuten vid ett mordförsök sommaren
2008.
4 Dömd för narkotikabrott.
4 Nära lierad med den yngre
4 Ingick i bröderna K.s
ARKIVFOTO: PATRICK PERSSON
skottlinjen vid mordet
ute. Han berättade även
själv för polisen om hoten.
Men tackade konsekvent
nej till alla erbjudanden
om skydd.
Det var totalt hänsynslösa
mördare som slog till i lördags kort före klockan 18.
Den 30-årige mannen skulle precis ta emot sin matbeställning på en mindre
restaurang när de två männen kom in.
– De tar ingen verbal kontakt med honom, utan börjar skjuta direkt, inne på
restaurangen. Han flyr ut
genom en av de två utgångarna och de följer efter honom, säger J B Cederholm.
– Det fanns upp till femton personer inne i restaurangen vid tillfället och gärningsmännen verkar inte
ha brytt sig om risken de
utsatte andra för.
Enligt vittnesuppgifter var
båda mördarna beväpnade med pistoler, men polisen var på måndagen inte
helt säker på om båda verkligen sköt mot 30-åringen.
Det kommer man att kunna ta reda på de närmaste
dagarna.
– Vi har uppgifter om
att det sköts ett stort antal skott, upp till femton.
Och vi har säkrat tomhylsor, hur många vill jag inte
säga, som ska undersökas,
säger J B Cederholm.
Medan mördarna jagar
efter sitt offer på parkeringsplatsen kommer en
barnfamilj till platsen och
parkerar. De ska handla,
men hamnar mitt i elden.
En kula träffar i sidan av
deras bil.
Ytterligare flera kulor
lär ha flugit åt olika håll
på parkeringen där tiotals
människor fanns vid tillfället. Men de har inte hittats.
Det finns fler inblandade i mordet. En svart
BMW touring – alltså en
herrgårdsmodell – stod beredd i närheten när de båda
mördarna avslutat dådet.
”
De tar ingen
verbal kontakt med honom,
utan börjar skjuta direkt, inne på
restaurangen.”
Kriminalkommissarie
J B Cederholm.
– Något enstaka vittne
säger att den var mörkblå.
Men det är vanligt att olika vittnen berättar rätt olika saker efter en sådan här
händelse, säger J B Cederholm.
Men alla vittnen är
överens om att mördarna
sprang till bilen, som försvann söderut i hög fart.
Den körde så vilt att andra trafikanter larmade polisen. BMW:n ska ha kört
i sicksack över körbanorna
och även varit uppe på refuger och cykelbanor. I höjd
med en minigolfbana på
Kulladal sågs den för sista
gången.
Polisen lyckades slå stopp
för trafiken på Öresundsbron redan vid 18.10-tiden
– samtliga fordon på väg
ut ur landet kontrollerades
fram till klockan 20.30.
– Dessutom har vi tillgång till kamerabilder från
bron både före stoppet och
efter det. Vi försöker få in
alla sorters film i den här
staden just nu, säger JB Cederholm.
TEXT: JOAKIM
PALMKVIST
joakim.palmkvist
@hd.se
A16
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
EKONOMI

+0,2
BÖRSEN I GÅR. Små
kursrörelser präglade
inledningen av handelsveckan.
RESEVALUTA ENLIGT FOREX:
€

$
+7,4 2,14 9,85 8,71 1,32
BÖRSEN I
ÅR %
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
KR/EURO
KR/DOLLAR
KR/DKR
PRIVATEKONOMI · BOLÅN
Högst bolån i sydvästra Skåne
N Vellingeborna är högst belånade i
Skåne. I genomsnitt är skulden nästan
fem gånger så hög som årsinkomsBåstad
ten i kommunen.
4,24
Lägst belånade är man i Östra
Göinge.
ÖrkelÄngelholm
ljunga
Bolåneskuld
3,39
2,43
Höganäs
i förhållande till
3,94
Persårsinkomst:
Åstorp
torp
1,0–1,99
2,91
2,11
2,0–2,99
Klippan
Helsing- Bjuv
borg
2,63
2,7
3,0–3,99
4,0–4,99
TEKNIKFÖRETAG
Landskrona
Conmore Ingenjörsbyrå
AB köper det lilla bolaget Lexcon Engineering
AB och etablerar sig på
så sätt med ett lokalkontor i Helsingborg. Conomore har sedan tidigare
verksamhet i bland annat
Göteborg och Stockholm.
Teknikföretaget har ett
100-tal anställda och omsätter omkring 70 miljoner kronor.
STOCKHOLM
Billigare godkänna utländsk
akademiker
4 Staten
kan spara stora
summor pengar genom
att validera invandrares utbildningar, jämfört
med kostnaden för motsvarande akademisk utSTOCKHOLM
Stabilt läge
i industrin
4 Konjunkturen dämpas
en aning i industrin, enligt nya siffror. Inköpschefsindex sjönk från 55,4
i december till 55,1 i januari. Ett index över 50 anses tyda på tillväxt.
STOCKHOLM
Slussen blir
två miljarder
dyrare
4 Kostnaderna för nya
Slussen på Södermalm
i Stockholm har ökat
och marginalen för högre kostnader är för låg.
Vid genomförandebeslutet beräknades kostnaderna till 8 miljarder kronor men hösten 2014 hade
den siffran ökat med två
miljarder. Det skriver en
expertgrupp som gran-
”Det här innebär att
vi i framtiden utvecklas
ytterligare inom processindustri och kärnkraftssektorn.”, skriver Anders
Svensson, delägare i Conmore i ett pressmeddelande.
Han räknar med att
kunna anställa fler framöver i både Helsingborg
och Göteborg.
bildning, uppger fackförbundet Saco i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Att validera och komplettera en invandrad läkare kostar exempelvis
drygt 320 000 kronor,
medan en utbildningsplats på svenska läkarprogrammet kostar cirka
1,2 miljoner. TT
”Att PMI-total noterats
i tillväxtzonen i 21 månader kan tyda på en solid
industrisektor och fortsatt stigande orderläge
och produktionsplaner
inger viss optimism för
2015”, skriver Swedbank
och Silf, som står bakom
indexet, i ett pressmeddelande. TT
skat byggprojektet på
uppdrag av Stockholms
stad.
Orsakerna till de ökade
kostnaderna är framförallt att de tekniska förutsättningarna för området
fördyrats, samt förseningar i besluts- och domstolsprocesser. För att göra besparingar krävs stora förändringar av projektet.
Därför bör ett reviderat
beslut tas för Slussenbygget och flera områden behöver utredas ytterligare.
TT
hd.se
 SENASTE EKONOMINYTT
Senaste ekonominyheter på hd.se/ekonomi
3,98
1,89
2,42
Bromölla
2,37
Eslöv
3,52
Burlöv
Hässleholm
Kristianstad
2,84
3,16
2,87
Kävlinge
Lomma
Östra
Göinge
Höör
Svalöv
3,34
Ingenjörsbyrå köper
Helsingborgsföretag
HELSINGBORG
3,78
Osby
2,08
Hörby
3,09
3,12
StaffansLund
torp
3,67
3,61 Malmö
4,24 Svedala
3,75
3,57
Vellinge
4,93 Trelleborg
3,74
Skurup
3,65
Sjöbo
3,39
Ystad
Tomelilla Simris2,92 hamn
3,45
3,38
SYDSVENSKAN
H
Källa: Riksbanken
Båstadborna
i skuldtoppen
MALMÖ
4 Vellingeborna lånar mest till sina bostä-
der i förhållande till sin inkomst. Malmö
och Båstad delar andraplatsen i Skåne.
Riksbanken har kommit med nya siffror över
svenskarnas belåningsgrad. Genomsnittssvensken har bolån som är drygt
tre gånger mer än årsinkomsten. Vellingebornas
skuld motsvarar nästan
fem gånger snittinkomsten
medan de i Båstad och Malmö har ett bostadslån som
är 4,2 gånger större än inkomsten.
Svenskarnas höga belåningsgrad ligger bakom Finansinspektionens krav att
alla ska amortera på sina
bolån. Förslaget innebär
i grova drag att nya bolånetagare ska amortera ner
sina bolån till 50 procent av
bostadens värde. Först ska
lånen amorteras med minst
två procent varje år ner till
70 procents belåningsgrad.
Efter det ska minst en procent amorteras ner årligen
till 50 procents belåningsgrad.
– Just nu arbetar vi med
detaljerna i vårt förslag, säger Karin Boman Röding,
pressekretare på Finansinspektionen.
Hon tror att det detaljerade förslaget kommer att
vara klart inom den närmsta månaden.
– Det är många aspekter
som vi måste ta hänsyn till
innan vi är klara. Det handlar bland annat om hur undantag från amorteringskrav ska regleras.
När Finansinspektionens
förslag är klart ska det gå
ut på remiss, remissinstanserna svar ska beaktas innan det slutgiltiga beslutet
kommer.
– Vi räknar med att vara
klara till sommaren. Men
om det betyder att det blir
skarpt läge redan då är för
tidigt att säga något om, säger Karin Boman Röding.
Finansinspektionen har
mandat att fatta beslut om
tvingade amortering. Bankerna har försökt att träffa en branschöverenskommelse, men det sa Konkurrensverket nej till.
De svenska hushållens genomsnittliga boskuld har
inte ökat särskilt mycket
mellan 2013 och 2014. Från
313 procent till cirka 315
procent – skulden är drygt
tre gånger så stor som årsinkomsten.
Skuldkvoten har däremot ökat mer bland höginkomsttagare, de som tjänar mellan 465 528 och
FAKTA
De här ingår
i undersökningen
4 Riksbankens jämförelse gäller
lån och förvärvsinkomster för
samtliga individer med lån hos
Sveriges åtta största banker.
Hushåll utan skulder ingår inte
i jämförelseunderlaget.
4 Materialet består av månatliga observationer mellan
juli 2010 och juli 2014 och
innefattar omkring fyra miljoner
vuxna individer kopplade till
knappt två miljoner hushåll. Av
dessa har ungefär tre miljoner
individer och en och en halv
miljon hushåll bolån.
978 555 konor om året, än
bland dem med lägre inkomst. Riksbankens nya
siffror visar också att äldre
har ökat sin skuldkvot mer
än yngre.
Vellinge är den enda
skånska kommun som
finns med bland de tio med
högst skuldkvot. Alla de
andra ligger i Stockholmstrakten.
Bolåntagarna i nitton av de
skånska kommunerna har
en skuldkvot som är högre än det svenska snittet.
De i Höör ligger på snittet
och i tretton kommuner är
skulderna under snittet för
riket.
Bolåntagarna i Östra
Göinge har bolån på nästan två gånger deras årsinkomst, 189 procent. Osbyoch Perstorpsbornas bolån
motsvarar 208 respektive 211 procent av deras inkomster.
– Vårt främsta syfte med
amorteringskravet är att
hushållen blir mindre sårbara och bättre rustade för
störningar i ekonomin, vilket i sin tur är bra för Sveriges ekonomi, säger Karin
Boman Röding.
TEXT: LOTTA SATZ
lotta.satz
@sydsvenskan.se
GRAFIK: KRISTER
CRONQVIST
krister.cronqvist
@hd.se
A17
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
EKONOMI
RESOR
FOTO: OLA NILSSON
Reklam kartlägger
flygresenärerna
KASTRUP
4 600 nya digitala reklamskyltar på
Kastrup läser av de förbipasserandes
ålder och kön.
Nu kartläggs flygplatsens 25 miljoner
passagerare för att kunna skräddarsy
budskapet på reklamskyltarna.
Rothoff Brix vd på Dansk
Reklame Film. Om du inte
träffar rätt målgrupp är annonsen inte relevant.
Förutom att se vem som
passerar skylten kan skärmarna också anpassa reklamen efter passagerarnas resmål.
Enligt Peter Krogsgaard,
försäljningschef på Kastrup, ska reklamskyltarna
göra flygplatsen mer attraktiv för annonsörer. Han
hänvisar också till kundundersökningar som flygplatsen gjort där resenä-
FAKTA
60 000 avgångar
dagligen
4 Kastrup heter i officiella
sammanhang Københavns Lufthavne eller Copenhagen Airport
och drivs av Copenhagen
Airports A/S. Med en kapacitet
på över 60 000 dagliga passagerare är flygplatsen den största
i Norden.
4 Källa: Kastrup.dk
FOTO: PATRICK PERSSON
Enligt Berlingske har de
600 skyltarna monterats på
170 platser över hela flygplatsen. I skyltarna sitter
kameror som gör det möjligt att avgöra kön och ålder
på den som går förbi. Bakom tekniken står Dansk Reklame Film och enligt Berlingske är Kastrup den första flygplatsen i världen som
använder tekniken.
– Vi bidrar med kunskap
om våra annonsörers kunder och den kunskapen sätter vi in i ett kommersiellt
sammanhang, säger Claus
rerna säger att de ser flygplatsens reklam och att de
tycker om den.
– Resenärerna tycker att
internationell reklam på en
flygplats är en del av resan,
så vi vill bara göra den relevant.
Anne Gerdes, lektor vid
institutet för design och
kommunikation vid Syddansk Universitet, säger till
Berlingske att reklamskärmarna kan liknas vid näthandelsföretagens arbete
med att anpassa erbjudanden baserat på kundens tidigare köpbeteende.
Avtalet mellan Dansk
Reklame Film och Kastrup
sträcker sig över fem år och
är värt ett tresiffrigt miljonbelopp, enligt tidningen.
TEXT: FREDRIK
NORRLID
fredrik.norrlid
@hd.se
Ungefär 60 000 personer passerar Kastrup varje dag.
FASTIGHETSMARKNADEN
BÖRSEN
Priserna på hus
fortsätter att stiga
STOCKHOLM
4 Priserna på villor, rad-
hus och kedjehus fortsätter uppåt. Låga räntor och god hushållsekonomi driver på, samtidigt som objekten är
för få.
Priserna på småhusen ökade med sex procent under
2014, jämfört med året innan, visar statistik från
Lantmäteriet. Hushållens
positiva utveckling i kombination med pressade bolåneräntor driver upp efterfrågan, enligt Henrik Roos,
fastighetsanalytiker.
Största medelprisökningen
av länen har Gotland haft,
med 14 procent.
– Nu tittar vi för all del på
åretruntboenden, men det
är trots det efterfrågan från
fastlänningar som pressar
upp priserna. Man köper
dem för fritidsändamål, säger Henrik Roos.
Ökad polarisering
I övrigt är det Uppland
och Västmanland som ligger i topp, med ökningar
på tolv respektive elva procent, medan Blekinge är
det enda län som uppvisar en negativ medelprisutveckling med minus en
procent.
Även om priserna under
en längre period gått upp
i hela landet så konstaterar
Lantmäteriet att det under ett decennium skett en
ökad polarisering
– Det är storstadsområden som haft den mest
positiva utvecklingen, och
våra glesbygdslän som haft
den sämsta, även om den
också varit positiv överlag.
Vi har många kommuner
där det är utflyttning, där
är det låga positiva prisutvecklingar, säger Henrik
Roos.
Ytterligare en anledning
till att priserna ökar är att
det helt enkelt finns för få
hus till salu, även om antalet försäljningar ökade med
FAKTA
Svag uppgång
av antalet sålda hus
4 Statistiken bygger på de
lagfarter som Lantmäteriet
registrerat till och med den 21
januari 2015.
4 73 339 småhus (villor, kedjehus och radhus avsedda som
åretruntboenden med äganderätt) såldes under 2014, jämfört
med 72 542 för 2013.
4 Flest såldes i Stockholms län
(12 001), medan det såldes
minst på Gotland (674). Gotland är också det län där medelpriset ökade mest under 2014.
4 Källa: Lantmäteriet
ungefär en procent under
2014
– Vi har en ganska dålig omsättning då det finns
en del inlåsningseffekter.
Flyttkedjorna fungerar
inte. De som bor i småhus
bor gärna kvar, för att alternativet att flytta innebär oftast en ökad kostnad, trots
att man kanske köper något
som är mindre, säger Henrik Roos.
Samtidigt byggs det inte
tillräckligt mycket.
– Hade det varit större
nyproduktion hade det inte
säkert varit lika höga försäljningssiffror, säger han.
– Det är efterfrågan från
fastlänningar som pressar
upp priserna. Man köper
dem för fritidsändamål.
Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet,
om att priserna på hus på
Gotland ökar mest i landet. TT
Uppåt för oljeaktier
Stockholmsbörsen inledde veckan med små rörelser och vid stängning hade
OMXS-index landat på plus
0,2. De ledande Europabörserna gick upp.
Bland vinnaraktierna
märktes Lundin Petroleum, plus 3,6 procent, sedan
oljepriset stigit ordentligt.
Även SCA steg markant,
plus 4,1 procent efter fredagens starka delårsrapport.
Ytterligare en oljerelate-
2,8
rad aktie gick som tåget,
Enquest rusade med över
tio procent.
Sämst bland de mest omsatta aktierna gick Swedish
match, minus 1,7 procent.
Även Hennes&Mauritz
tyngde, minus 1,3 procent.
Londonbörsens FTSE
100 gick upp 0,5 procent,
Frankfurtbörsens DAX 30
steg 1,2 procent och Parisbörsens CAC steg 0,5 procent. TT
procent i genomsnitt ökade ökade de svenska lönerna
med i hela ekonomin under perioden januari till november förra året, visar en bearbetning av SCB:s senaste konjunkturlönestatistik som Medlingsinstitutet har gjort. TT
Marknadsföreningen
Helsingborgsregionen
ÅRSMÖTE 25 FEB
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens
medlemmar kallas till årsmöte den 25 februari
2015 på Dunkers Kulturhus. Tilltugg och mingel
från 17.30, kl 18.30 börjar mötet. Dagordning
enligt stadgar.
Info och anmälan www.mih.m.se
A18
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
VÄRLDEN
STORBRITANNIEN
UKRAINAKRISEN
Omstridd IVF-metod
kan röstas igenom
LONDON
4 En
och pappans bidrag. I befruktningsprocessen avlägsnas skadad dna, som
riskerar att leda till ärvda,
mycket allvarliga tillstånd
i till exempel hjärta, lever
och hjärna.
Inför omröstningen bedrivs en internationell
ja-kampanj av påtryckargrupper som kallar mitokondriella sjukdomar
”ofattbart grymma” för
drabbade barn.
På andra sidan finns kritiker som menar att tekniken öppnar för ”designer
babies” eftersom genetiskt
modifierade embryon placeras i mamman. TT
USA
Säkerhet i fokus
i Obamabudget
WASHINGTON
4I
IRAK
Massgrav
hittad i Irak
4 De
kurdiska styrkorna
i Irak har hittat kvarlevorna
efter 25 yazidier i en massgrav i nordvästra Irak, uppger de lokala myndigheterna. Yazidierna dödades
troligen av den extrema jihadistgruppen Islamiska
staten, IS, som härjat i området. TT-AFP
EGYPTEN
Nya dödsdomar
i Egypten
4 En
egyptisk domstol har
dömt 183 personer till döden för inblandning i morden på 16 poliser 2013. Personerna, som anklagas för
att vara medlemmar av organisationen Muslimska
brödraskapet, fick preliminära dödsdomar emot
sig redan i december för-
nu. Med tanke på utvecklingen i Ukraina, Islamiska
statens framfart och Parisattackerna så måste Obama
visa att han kan agera, säger Erik Brattberg, utrikespolitisk analytiker vid tankesmedjan Atlantic Council
i Washington DC, till TT.
Enligt Reuters lägger
Obama i sin budget motsvarande 480 miljarder
kronor på operationer på
andra kontinenter, som
syftar till att stärka USA:s
nationella säkerhet. Sannolikt handlar det om insatser
mot terrorismen i allmänhet och jihadistgruppen IS
i synnerhet. TT
ra året. De ska ha attackerat en polisstation i Kairos
utkanter under upploppen
som följde efter att militären störtade den sittande
presidenten Muhammad
Mursi. TT-AFP-Reuters
Strauss-Kahn
inför skranket
FRANKRIKE
4I
går inleddes rättegången mot tidigare chefen för
Internationella valutafonden, Dominique StraussKahn, i Lille, Frankrike.
Huvudpersonen själv anlände i god tid, i en diskret
mörk kostym, och slank
förbi de över 250 journalisterna och ned i justitiepalatsets underjordiska
rättssal. Flera av de åtalade krävde att rättegången
skulle ske bakom lyckta
dörrar, något som rätten
förkastade. TT
4 USA uppges överväga att beväpna
ukrainska styrkor, vilket får Kreml att
anklaga USA för att stödja en ”militär
lösning” på krisen i Ukraina. Rysslands
beskrivning möter dock mothugg.
Skottsäkra västar, förband
och bildförstärkare – av oro
för att ytterligare eskalera
krisen i Ukraina har USA
än så länge nöjt sig med att
hjälpa ukrainska styrkor
som strider mot de proryska rebellerna i östra Ukraina med ”icke-dödlig” utrustning.
Det kan dock komma att
ändras, och enligt uppgift
till amerikanska The New
York Times överväger amerikanska topptjänstemän
nu att skicka vissa typer av
”försvarsvapen” till Ukraina.
Att skicka den diskuterade utrustningen, bland
annat pansarrobotar och
spaningsdrönare, vore en
tydlig markering, säger Jakob Hedenskog på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till TT.
– Det ska tolkas som att
USA överväger att skicka
en signal till Ryssland om
att höja insatsen och tvinga
Ryssland tillbaka till förhandlingsposition.
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov anklagar,
på en fråga om uppgifterna i The New York Times,
USA för att försöka tvinga
igenom ett militärt slut på
konflikten.
– Retoriken visar Washingtons avsikt att fortsätta
göra allt möjligt för att villkorslöst stödja Ukrainas
myndigheter som tycks ha
valt att gå mot en militär
lösning på konflikten, säger Lavrov enligt nyhetsbyrån Reuters.
Men det ryska narrativet,
där Ukraina anklagas för
att trappa upp konflikten,
avfärdas av Jakob Hedenskog.
–Ukraina har rätt att
försvara sig och försvara
sitt territorium. Man måste ju tillåta dem att göra
det, man kan inte säga att
Ukrainas rätt att försvara
sig är en upptrappning, säger han.
USA har ännu inte tagit
ställning i frågan, uppger
amerikanska utrikesdepartementets talesperson Jen
Psaki på måndagskvällen
svensk tid.
–Det är en pågående diskussion, säger hon.
Flera människor, inklusive
minst en civil, dödades under måndagen i våldsamheter i östra Ukraina. Den
pro-ryska separatistledaren
i Donetsk säger att rebellerna kommer att mobilisera
ytterligare 100 000 stridande i offensiven mot regeringsstyrkorna.
-Det kommer att bli en
allmän mobilisering i Folkrepubliken Donetsk inom
tio dagar, säger ledaren
Alexander Zakharchenko
till separatisternas nyhetsbyrå DAN. TT
CARL FRIDH KLEBERG
PAKISTAN
FOTO: MOHAMMAD SAJJAD
en hotfull värld planerar Barack Obama för ökade försvarssatsningar och
insatser för att trygga USA
via operationer utomlands.
Presidentens budget för
2016 lär få både ris och ros
av den republikandominerade kongressen.
Platsen är symboliskt
laddad. USA:s president
valde departementet för inrikes säkerhet, som skapades efter terrordåden den
11 september 2001, för att
tala om sin budget för 2016
–Utrikespolitik och säkerhet är de områden där
han är som mest utsatt just
UKRAINA
FOTO:
kontroversiell metod
för konstgjord befruktning (IVF) som utnyttjar
dna från tre personer för
att undvika svår sjukdom
är föremål för omröstning
i det brittiska parlamentet
på tisdag.
Ett positivt svar skulle
göra Storbritannien först
i världen med att godkänna IVF-behandlingen mot
mitokondriella sjukdomar
som föräldrar kan överföra till sina barn, enligt Reuters.
Tekniken ger embryot
gener från en kvinnlig donator utöver mammans
USA överväger
att skicka vapen
Lärare
tar till
vapen
PAKISTAN
4 Pennan i ena handen
och pistolen i den andra? Efter skolmassakern
i Peshawar utbildas pakistanska lärare i att
hantera skjutvapen.
Säkerheten kring skolorna
i Pakistan har skärpts sedan den där dagen i december då omkring 150 personer, bland dem över 130
barn, mördades i den blodiga talibanattacken mot
Army Public School. Men
trots murar, stängsel och
extra säkerhetspersonal
finns inte tillräckligt med
poliser.
– Antalet poliser i provinsen räcker inte till för att
vakta 35 000 skolor, högskolor och universitet, därför tillåter vi lärare att bära
skjutvapen, säger Mushtaq
Ghani, informationsminister i Khyber Pakhtunkhwa
till nyhetsbyrån AFP.
Det kommer inte att vara
obligatoriskt, men de lärare
i provinsen som vill ta med
ett vapen till skolan kom-
En pakistansk lärare får vapenträning av polisen i Peshawar, den delstat där man tillåter lärare att vara beväpnade för att skydda sig och barnen mot attacker.
mer att beviljas tillstånd
för det.
Lärarna får genomgå en
tvådagarskurs för att bekanta sig med vapnen. De
första kvinnliga lärarna inledde nyligen sin kurs. På
agendan stod allt från vapenhantering till hur man
tar skydd innan man öppnar eld, skriver pakistanska
Dunya News.
Tanken är att eventuella
inkräktare ska möta väpnat motstånd snarare än
ett klassrum fyllt av försvarslösa lärare och elever. Beslutet har dock kritiserats av både experter och
lärarorganisationer. Kriti-
ker menar att barnen snarare utsätts för en större säkerhetsrisk samtidigt som
lärarnas arbetsinsats kan
komma att påverkas negativt.
Säkerheten ska vara myndigheternas ansvar, anser
många.
– Det här är den dummaste idén gällande säkerheten i skolor som jag
någonsin hört talas om.
Man behöver inte vara ett
geni för att räkna ut de psykologiska effekterna det
kan få för en elev som vet
om att han undervisas av
en beväpnad person, säger
Shahid Iqbal, doktor i psykologi, till turkiska World
Bulletin.
Men Abdul Saeed i Peshawar, som varit lärare i 15
år, hävdar att hans elever
blir tryggare av att han har
en laddad pistol inom räckhåll. Han säger att barnen
fortfarande är livrädda efter angreppet.
– Varje gång de hörde ett
ljud tittade de mot dörren.
Men nu när de ser att jag
har en pistol så behöver de
inte oroa sig, utan kan fokusera på uppgiften, vilket är att utbilda sig, säger
Saeed till CNN.TT
SOFIA ERIKSSON
A19
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
VÄRLDEN
FRANKRIKE
FOTO: LOUISE NORDSTRÖM/TT
För Medhanie, som flydde militärvärvningen i Eritrea, tog det sammanlagt ett år att ta sig till Calais. Varje natt försöker han smuggla sig ombord på en lastbil till Storbritannien.
Drömmen om att komma
till andra sidan kanalen
CALAIS
4 På kort tid har antalet flyktingar i den
franska hamnstaden Calais ökat från
trehundra till uppemot 2 500.
Situationen blir allt mer ohållbar, inte
minst för flyktingarna själva, som kalla,
hungriga och desperata dagligen riskerar
sina liv för att ta sig över sundet till Storbritannien.
Den iskalla vinden river
i tältdukarna. Natten har
varit närapå nollgradig
och regnet har förvandlat
de upptrampade gångarna
i det illegala flyktinglägret
Jungle till lervälling.
Frusna och hungriga flyktingar tittar ut från hembyggda vindskydd och frågar efter filtar, stearinljus,
vantar. Det finns ingen tillgång till rinnande vatten eller toaletter.
– Många har bara med sig
kläderna de bär på krop-
pen, säger Christian Salomet.
Han är ordförande i den
lokala hjälporganisationen l’Auberge de Migrants
som varje torsdag och fredag ser till att omkring 500
flyktingar får i sig ett varmt
mål mat.
De delar också ut nödvändigheter såsom tvålar,
tält och tandborstar. Men
lagren tar fort slut och
många får gå utan.
Tedros, 17 år och från
Etiopien, har bott här i fem
månader och har inte tvättat sig på två.
– Jag tål knappt stanken
av mig själv, säger han och
rynkar på näsan när han
luktar på skjortkragen.
Som så många andra vill
Tedros till Storbritannien
därför att han kan språket,
har vänner där och för att
han har hört att det ska finnas bra med svartjobb.
Varje natt försöker han
smuggla sig in på en lastbil som har Storbritannien
som destination.
– I kväll provar jag igen,
säger han.
Situationen i Calais är en
humanitär kris i Europa
som fått lite uppmärksamhet. Så länge Frankrike och
Storbritannien skjuter ansvaret över på varandra förblir det ett lokalt problem
för Calais.
Som Salomet ser det
handlar grundproblemet
om att många av EU:s med-
FAKTA
Flyktingar i Calais
4 Sedan början av 2014 har
antalet flyktingar i Calais vuxit
från 300 till omkring 2 500.
4 Omkring 200 av flyktingarna
är kvinnor och minst ett dussin
är barn.
4 De flesta flyktingarna kommer från Syrien, Afghanistan,
Sudan, Pakistan, Libyen och
Irak.
4 Minst 10 flyktingar tros ha
omkommit i Calais sedan början
av 2014 efter att ha blivit påkörda när de sprungit över vägen eller ramlat av lastbilar som
de försökt klamra sig fast vid.
Källa: Médecins du Monde och
l’Auberge des Migrants TT
lemsländer hellre stänger sina dörrar för att vinna röster hemmavid än att
hjälpa till att axla ansvaret för flyktingar som lider
verklig nöd.
– Det är så politiker vinner val. De skrämmer upp
sin egen befolkning med
övertygelsen att stängda
gränser kommer skydda
dem från allt ont, säger
han.
– Det är precis därför
människor fastnar här utan
att ha någonstans att ta vägen.
I Calais finns det en handfull illegala flyktingläger
i utkanten av staden. Utöver Jungle som är det största, finns också Lidl och
LeaderPrice, uppkallade efter mataffärerna som ligger
i närheten, och så skogslägret.
Majoriteten av lägrens
invånare kommer från Syrien, Afghanistan, Sudan,
Pakistan, Libyen och Irak.
Men deras möjlighet att
ta sig vidare är liten, hamnen i Calais är numera omgärdad av sex meter höga
stängsel med taggtråd
längst upp.
Säkerhetsvakter med
hundar, övervakningskameror, poliser och elektronisk spårutrustning ska se
till att ingen lyckas gömma
sig i någon lastbil på väg till
färjorna.
Av dem som ändå lyckas,
har många dött och skadats
när de fallit ner mellan lastbilshjul.
Enligt en rapport från människorättsorganisationen
Human Rights Watch har
många av flyktingarna också misshandlats av fransk
polis.
Övergreppen består av
”slag och attacker med pepparsprej”, skriver organisationen. TT
LOUISE NORDSTRÖM
A20
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
HÖGANÄS
HÖGANÄS
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 94 24
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
INTEGRATION
Skäggig man
förföljer flicka
4 En
flicka i 15-årsåldern
har polisanmält att hon under ett par veckors tid utsatts för ofredande.
Den 13 januari stötte
flickan ihop med en okänd
man på biblioteket i Höganäs. Enligt anmälan försökte mannen komma i kontakt med henne genom att
vinka och göra miner.
Flickan har sedan upplevt hur mannen även följer efter henne när hon åkt
buss och flyttar sig närmre
henne. Senast detta inträffade var i fredags och då
försökte mannen även ta
hennes hand. Flickan har
bara gett ett kännetecken
på mannen – han är skäggig.
HÖGANÄS
Skadegörelse
i Folkparken
4 Folkparken i Höganäs ut-
sattes för skadegörelse någon gång i helgen.
I söndags upptäcktes att
flera brädor brutits loss
från entréportalen och att
det även försvunnit koppar
från platsen.
Bland annat har själva
skylten sågats loss.
Alla åldrar är välkomna på aktiviteterna på Svensk-irakiska föreningen. Majid Alrubaye var den yngsta deltagaren på måndagens engelskträning.
HÖGANÄS
Allsång på
Malvagården
4I
morgon onsdag klockan 18.30 är det åter dags för
allsång på Malvagården under ledning av Leif Ahlberg
och Kjell Green. Temat den
här gången är ”Hjärtats
sånger”.
DET HÄNDER
FÖREDRAG
Vikens hemgård Charlotte Carlin föreläser om ”Mellan
flaggstänger och gröna ärtor”,
kl 19
4 MATSEDEL
4 Skola:
4 Stekt fisk, remouladsås, kokt
potatis .
4 Hemvården, Ljunghaga,
Nyhamnsgården och Väsbyhemmet:
4 Kokt torsk med räksås kokt potatis kokta morötter, Kasslerlåda
(tomat, lök, potatis, kassler)
4 Sälgen: Rimmad torsk m.
brynta rödbetor och kapris, skirat
smör och potatis, Kycklinglevergryta med ris
4 Vikhaga: Stekt sill med potatismos, ärtor, skirat smör &
lingon
4 NÄRRADION
4 Höganäs 104,9 MHz
4 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50
Morgonandakt, 8.20, 8.50. Morgonandakt, 11. En stilla stund,
15. Israel nytt, 19. Moderaterna,
20.30 Vägen genom Bibeln, 22.
Bok-kvarten, 23. Sånger i natten,
24. Vägen genom Bibeln
4
4
Mohemed Khudur och Hadir Wesaf är båda aktiva medlemmar och har fått
flera nya vänner tack vare föreningen.
Uppslutningen är stor på kurserna i nybörjarengelska. För barn ges även arabisk språkträning.
Ettårig förening efterlyser fler
samarbeten och medlemmar
HÖGANÄS
4 Svensk-irakiska vän-
skapsföreningen i Höganäs har på ett år blivit
en mycket aktiv förening. Nu efterlyses fler
samarbeten med lokala
föreningar.
Just nu driver Svensk-irakiska vänskapsföreningen
ett välgörenhetsprojekt för
människor med funktionshinder i Irak. Genom att
sälja nybakat bröd samlas
pengar in.
– Vi tar också gärna emot
rullstolar om någon vill
skänka. Det offentliga bekostar inte rullstolar i Irak,
säger Ali Wesaf, ordförande
i föreningen.
Föreningslokalen finns
i en källare på Långaröd.
I kväll liksom alla andra
måndags- och onsdagskvällar pågår undervisning i nybörjarengelska.
– I am a teacher. You are
an engineer, säger läraren
Muhamad Hamodh och
skriver upp orden på whiteboarden.
Han kommer liksom flera här från Syrien och bor
för tillfället på Margretebergs asylboende.
Svensk-irakiska vänskapsföreningen har engagerat sig mycket i att hjälpa
nyanlända flyktingar.
– Vi har skänkt kläder
och leksaker, bjudit in till
våra verksamheter. Jag vet
att det betyder mycket att
någon ger samhällsinformation när man kommer
ny till ett land, säger Mohemed Khudur som själv kom
till Höganäs på 90-talet.
– Till exempel kan det
vara bra att snabbt få reda
på hur man köar i Sverige
eller hur trafiken ser ut.
Trafiksäkerhetsinformation, stick- och sömnadskafé, språkträning, småbarnsaktiviteter, simhallsbesök –
aktivitetsschemat är späckat varje vecka och många
kommer bara för att fika
och umgås.
Föreningen har samarbetat
med projektet Kullaleden
och med bouleföreningen.
– Men vi vill gärna jobba
tillsammans med fler, säger
Hadir Wesaf, styrelseledamot och betonar att fokus
i föreningen ligger på att
öka förståelsen och minska
klyftan mellan minoritet
och majoritet i samhället.
– I april arrangerar vi en
konferens om integration
i Tivolihuset. Vi bjuder in
forskare och organisationer
som föreläsare och serverar
orientalisk mat. Alla är välkomna, säger Ali Wesaf.
TEXT OCH FOTO:
JOHANNA NIHLÉN
johanna.nihlén
@hd.se
A21
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
HÖGANÄS
PROGRAM FÖR 2015–2018
HÖGANÄS
Höganäs behöver nytt
kulturhus inom fem år
HÖGANÄS
4 Ett nytt kulturhus spelar en viktig roll
i förslaget till nytt kultur- och fritidspolitiskt program för Höganäs kommun. När,
var och hur är de centrala frågorna.
Eric Ruuth kulturhus och
Höganäs bibliotek ska samlas under samma tak – i ett
nytt kulturhus med central
placering.
Så långt är tjänstemän
och politiker överens. Frågan är bara när det kan stå
klart.
över 2018 om jag ska vara
ärlig, säger kultur- och fritidschef Anneli Sjöborg.
Och refererar till det nya
kultur- och fritidsprogram
för åren 2015–2018 som var
uppe för diskussion vid kultur- och fritidsutskottet senaste sammanträde.
Från kultur- och fritidsförvaltningens sida är man
i alla fall övertygad om att
det blir svårt att klara verksamheten om inte ett nytt
hus kan stå klart senast år
2020.
– Jag har svårt att se även
Här konstateras att möjligheten att bedriva bra
huvudbiblioteksverksamhet är begränsade i befintliga lokaler men att bibliotek
och nuvarande kulturhus
i gamla Eric Ruuthskolan
”kan tillgodose invånarnas
behov” fram till 2020. Därefter blir det svårt att nå
verksamhetens mål eller
att utveckla verksamheten.
Drar det ut på tiden kommer det att krävas investeringar i befintliga lokaler.
– Vi vill undvika investeringar som är påkallade.
Vi har bekymmer med ventilationen och på Eric Ruuth måste man isolera rum.
”
Det är svårt
även över
2018 om jag
ska vara ärlig”
otek, kulturskola och konserter.
Önskemålen är många.
– Vi drömmer om ett hus
som erbjuder kultur och är
en besöksanläggning.
– Det måste ligga i anslutning till stadskärnan.
I dag är var tionde besökare
på biblioteket spontanbesökare tack vare att vi ligger
på en köpgata, säger Anneli Sjöborg.
Kulturhusutredningen
väntas bli klar i april för att
komma med i kommunens
budgetprocess.
Anneli Sjöborg, kulturzoch fritidschef.
Närmast ska det nya kulturhusets placering bestämmas.
– Vi vet att vi behöver
5 000 kvadratmeter och att
det finns plats i ett hamnområde, säger Anneli Sjöborg apropå det politiska
utspelet om att låta slopade hotell- och höghusplaner ersättas av ett nytt hus
med plats för huvudbibli-
49-åring slog
sin sambo
4 Två
gånger i helgen fick
polisen rycka ut till en bostad i centrala Höganäs sedan en 49-årig man och
hans sambo hamnat i bråk
med varandra. Vid 7.45-tiden på lördagen var polisen
på plats och kvinnan berättade då att hon blivit slagen
i ryggen och i ansiktet. Polisen noterade dock inte att
hon hade några synliga skador och lämnade bostaden.
I söndagsmorse var det
dags igen. Då hade en uppringare slagit larm sedan
man sett kvinnan ligga utanför bostaden.
När patrullen kom dit,
blödde kvinnan från örat
och berättade att 49-åringen slagit henne i magen,
vridit om hennes handleder
samt tryckt in en bilnyckel i örat på henne. 49-åring
greps och sitter nu anhållen
misstänkt för misshandel.
VI SÅG ATT
... i dag startar ytterligare en
balansgrupp i Höganäs. Den här
gången i Höganäs sportcenters
B-hall i Gofitness regi, klockan
11.15. Kursen sträcker sig tio
veckor framåt.
TEXT: ERIK
MELKERSSON
erik.melkersson
@hd.se
Mölle Fiskrökeri
Höganäs Fiskaffär
STÖLDER
NYTT PÅ NÄTET
Fyra villainbrott
den gångna helgen
49:Webb-tv från fullmäktige klubbat
99:HÖGANÄS
na behövdes på annat håll
Fullmäktige sa ja till det- Havskräftor 169:Politiker på film börjar och projektet fick vänta.
ta i torsdags och bestäm-
4 På
lördagsförmiddagen
upptäcktes att en ruta till
en villa på Niagaravägen
i Viken var krossad. Hela
huset var genomletat, men
vad som saknas är oklart.
Natten mot söndagen
utsattes en villa på Björkvägen i Viken. Ett fönster
bröts upp och troligen stals
smycken.
På söndagen upptäcktes ett villainbrott på Park-
vägen i Jonstorp. Där var
en dörr på baksidan uppbruten och det är även här
oklart vad som stulits.
Det fjärde inbrottet inträffade på Centralgatan i Höganäs någon gång mellan
lördag lunch och söndag
kväll. En ruta var krossad
och från huset stals tre datorer, en pekdator samt diverse smycken.
MIN MENING
HÖGANÄS
4 När
antalet ledamöter
i handikapprådet bantades
– bland annat av besparingsskäl – så innebar det
nålpengar i förhållande till
den kostnadsökning som
politikernas höjda månadsarvoden kommer att kosta
oss skattebetalare. En årlig
utgiftsökning på 1,2 miljoner kronor!
En del av höjningarna är
dessutom totalt obegripliga
för mig, såsom exempelvis
att 2:e (!) vice ordförande
i utbildningsnämnden och
socialnämnden ska belönas
med 12 200 i månaden, för
att de utövar sitt fritidsintresse – om än med ideologiska förtecken.
Men det är väl som Paulus skrev redan för 2 000 år
sedan: Överheten bär icke
sitt svärd förgäves.
/kg
/kg
Nykokta
....
4
bli en följetong i Höganäs
kommun. Nästa år ska fullmäktige sändas på internet
igen.
Att webbsända fullmäktigesammanträden har prövats förr i Höganäs, första
testomgången var hösten
2011.
I november 2013 bestämde fullmäktige att deras
möten igen skulle webbsändas med start några månader senare, men pengar-
HÖGANÄS
Överheten bär icke
sitt svärd förgäves
Flådd Skrubba
Stenbit ........................
Torskfilé
Koljafilé ......................
Ny miljon till
Unga jobb
4 Kommunfullmäktige sa
i torsdags kväll ja till att
förlänga projektet ”Unga
i jobb” ytterligare ett år.
Det innebär att projektet löper visare under 2015
och finansieras med 1 miljon kronor från fullmäktiges anslag för oförutsedda
behov. Ärendet har också
hänvisats till kommunstyrelsens budgetutskott inför
budgetarbetet 2016.
Förra våren plockade kommunstyrelsen på nytt upp
tråden och gav kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur webbsändningar skulle kunna
lösas på längre sikt – i egen
regi eller genom att köpa in
tjänsten.
Förslaget blev att kommunen köper in egen filmutrustning som handhas av
egen personal.
de att filmandet ska sätta igång nästa år. Beslutet
innebär också att 350 000
kronor skjuts till kommunledningskontorets driftskostnader samt att 200 000
kronor i investeringsbudgeten går till filmutrustning
under 2016.
– Vi får också möjligheten att använda det här till
annat inom kommunen, sa
kommunalrådet Ulf Molin
(C) i talarstolen.
Halla 150204 HO
mollefiskrokeri.se
IS KULLEN Årsmöte
Välkomna!
Lördag 7/2 kl 16 på Björkerödsgården. Vi börjar med årsmöte och
fortsätter med knytkalas. Anmäl
gärna till Olle N tel 343201.
A1
...Hallå Höganäs kan du bland
annat läsa om Jörgen Nilsson,
Sveriges bästa målargesäll fick
tänka om i livet.
Nummer 61 • vecka
6
4–10 februari 2015
Nyhamnsläge
Säljer hästar över
hela världen
På Backagården utanför
Nyhamnsläge
driver Sandra Möller
framgångsrikt avel
hopphästar. Men en
av
framtid med Skånes
högsta vindkraftverk
som grannar oroar.
Sidan 8
Nöje
Hon driver med
pensionärer
19
70 fyllda klev hon upp
mötte alldeles ensam på scenen och
Lundin i Lerberget sin publik. Sigge
satsar på Stand-up.
Sidan 12
Porträttet
fotbollsfantaster berätta
r
vilka förebilder de
ser
upp till.
Sidan 11
Har en bit av Afr
ika
kvar i hjärtat
Möbelsnickaren som
att lyssna på kroppe blev målare som blev fotograf som blev
n och välja hur kraftern
filmare.
a ska användas. Sidan Jörgen Nilsson i Höganäs har fått
lära sig
4
ÅKE LINDROTH, FARHULT
Du ringer
vi kommer!
Alla dagar
FRUKOST
LUNCH
SALLADSBUFFÉ
Eller prova våra
matiga alt
Philippe Nicolle
Oavsett om det
gäller service eller
elinstallation.
/kg
Reservation för slutförsäljning
Öppet: Ti-fr10-18, lö 10-13
I veckans nummer av...
FOTO: MICHAEL HANSSON
KULLABYGDEN
Keramikgatan • Höganäs • tel 331 332
Sorg är en naturlig del av livet –
men ibland behöver vi hjälp att
hantera den. Läs om sorgbearbetning och känslomässig läkning på
temasidorna.
Hallå kommer i din brevlåda
i morgon. Du kan också läsa
Hallå på:
www.hallahoganas.se
A22
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
ÅSTORP
Källartjuvar
åkte fast
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0435-75 95 11
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
SYSSELSÄTTNING
4 En 40-årig kvinna och en
51-årig man greps natten
mot torsdagen. Detta sedan
paret hade brutit sig in i en
källare på Hammars väg.
Enligt polisen hade duon
dock inte brutit upp några
källarförråd.
BJUV
Gasoltuber
stals
4 15
stycken gasoltuber till
ett värde av 15 000 kronor
stals från ett skåp i Billesholm. Skåpet hade klippts
upp och därefter hade tjuven eller tjuvarna tömt det
på gasoltuber.
BJUV
Förrådsinbrott
gav stort byte
4 En
villaägare på Schaktgatan drabbades av inbrott
i sitt förråd någon gång under onsdagen eller torsdagen. Enligt polisen stals en
ansenlig mängd verktyg
och maskiner, bland annat
en kompressor, hylsnycklar, dieselaggregat och fyra
däck på fälg.
”Den enda kritiken vi fått är att folk tycker det är svårt att värja sig mot dofterna” berättar Ida Olsson, här med Sarah Lundberg.
ÅSTORP
Stal nycklar
från tamburen
4 Tre män ringde i fredags-
eftermiddag på hos en kvinna i hennes bostad i Hyllinge. Kvinnan öppnar för
dem och får höra dem fråga efter en person som hon
inte känner till. Medan de
har stått där och pratat har
på något sätt nycklar försvunnit från en plats innanför dörren. Båda nyckeln
till bilen och nyckeln till lägenheten var borta.
DET HÄNDER
4 BJUV
Mötesplats
4 Varagården 10:30 Tidningsläsning, 14:00 Bokcafé med
biblioteket.
Film
4 Solträffen 13.30-16 Filmvisning, kontakta Solträffen för
aktuellt program.
4 KLIPPAN
För barn
Tisdagseftermiddag 14.3015.30 Klippans bibliotek. Sagostund och pyssel för förskolebarn
med föräldrar.
4
Föreläsning
4 Klippans bibliotek 18.30 ”Så
olika - så lika”. Möt författarna
Rebecka Barjosef och Ingemar E
L Göransson.
4 ÅSTORP
Filmvisning
4 Biblioteket 15 Filmklubben
visar Grand Hotel Budapest.
4 ÖRKELLJUNGA
Närradion
4 Örkelljunga Närradio 94,1
MHz. 5.45 Morgonandakt. Ingvar Johansson. 6.45, 7.45 och
8.45 Morgonandakt (R).
Maja Edman har bakat åt kommunhusfiket i två år, alltså sedan starten 2012.
I ett och ett halvt år har Andreas Ludvigsson arbetat i kommunhuset. Ett jobb
han trivs bra med.
Eget bak blev framgång
i kommunhusets fikarum
ÖRKELLJUNGA
4 Varför syns inte kom-
munhusets medarbetare på gatorna i byn längre? Jo, de har helt enkelt
fått ett nytt favoritfik.
Varje vardag vid frukosten
töms kommunhusets kontor på folk. Då öppnar tjejerna och killarna från daglig verksamhet kommunhusets eget kafé.
– Syftet när vi drog igång
verksamheten var dels att
kunna erbjuda personalen
smörgås och fikabröd, dels
att skapa en arbetsplats för
personer med funktions-
nedsättningar, säger Ulf
Flodin som är chef för kafeteriaverksamheten.
Tre sorters bullar är det
som serveras, med olika pålägg. Till det serveras kaffe,
te eller varm choklad.
– Sen bakar vi också
många olika sorters kakor.
Och då lyssnar vi också av
ifall det finns särskilda önskemål, berättar Ida Olsson
och räcker över en fralla till
Sarah Lundberg på kommunledningskansliet.
– Dessutom är allt hemmabakat. Det luktar väldigt
gott här när de sätter igång,
säger Sarah Lundberg.
Chansen är stor att det är
Maja Edmans bakverk hon
då doftar. Sedan två år bakar hon kakor både för- och
eftermiddagar.
– Jag tycker om att baka.
Tigerkaka är nog min specialitet men jag har även fått
folk här att prova mina filadelfiabullar. De blev populära, berättar hon.
– Min specialitet är chokladbollarna, men jag hjälper också till med disken.
Jag trivs bra här, jobbar
i kaféet tre dagar i veckan,
fyller Andreas Ludvigsson i.
”
Den enda
kritiken vi fått
är att folk tycker
det är svårt att
värja sig mot
dofterna.”
Ida Olsson
Sammanlagt jobbar tio
personer i fiket. Genom
åren har de blivit ett gott
gäng som trivs bra ihop.
Och politikerna och
tjänstemännen gillar sitt
fik.
– Förutom att här har
blivit väldigt trevligt är
det alltid bra med sådana
här brytningspunkter där
vi träffas över gränserna
och drar nytta av varandras kunskaper, säger Sarah Lundberg.
TEXT OCH FOTO:
JAKOB THORELL
jakob.thorell
@hd.se
A23
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
NYÅRSFYRVERKERI
KLIPPAN
4 Polisen kallades på lörda-
4 En villa på Rundelsgatan
Målare föll
tre meter
KD vill stoppa
okynnessmällandet
gen till en adress i Nyvång
där det skett en arbetsplatsolycka.
Olyckan inträffade strax
efter klockan elva på förmiddagen, när en man föll
tre meter från en container
i samband med målningsarbete.
Efteråt klagade han på
smärtor och fördes till Helsingborgs lasarett för vård.
KLIPPAN
4 Kristdemokraterna i
Klippan har tröttnat på
allt okynnessmällande
vid nyår. Man vill nu att
föreningslivet med stöd
av kommunen anordnar
organiserade fyrverkerier i samhällena.
Bodil Andersson (KD) har
lämnat in en motion till
fullmäktige i vilken hon
vill att kommunen stödjer
föreningar som vill ta på sig
nyårsfirandet.
– Vi är inte motståndare
till nyårsfirande men vi vill
ha en mera kontrollerad
form. Det är många som lider av oförutsedda explosioner. Det skrämmer både
människor och djur, otroligt många skräms varje
nyår, säger Bodil Andersson.
– Förbud mot smällande
finns redan men det har visat sig inte räcka. Men om
ÅSTORP
BJUV
Falsk polis
ringde upp
4 En
Organiserade nyårsfirande är att föredra i Klippans kommun tycker KD.
föreningar ute i tätorterna
tar över så tror vi att mycket okynnessmällande försvinner, säger hon.
På frågan om kostnaderna för föreningarna att arrangera fyrverkerier, vilket
som bekant är ganska dyrt,
menar Bodil Andersson att
detta är en förhandlingsfråga.
– Vi har ju föreningar som anordna midsommarfirande med mera och
det kostar ju också pengar.
Men jag tror att det finns
ideella krafter som kan
vara intresserade av att lösa
nyårsfirandet.
LARS MÖLLER
Bjuvsbo blev nyligen
uppringd av en person som
utgav sig vara från kriminalpolisen.
På ett telefonsvararmeddelande säger han att den
uppringde mannen ska
lämna sin lägenhet ”senast
på måndag”.
Varför han fått samtalet
vet inte målsägaren, men
polisen ser föregivande av
allmän ställning som ett
allvarligt brott. Den okände riskerar dagsböter eller
fängelse i högst sex månader.
[email protected]
JUSTITIEOMBUDSMANNEN
Omsjungen
bok i fokus
ÖRKELLJUNGA
4 Bibeln och psalmerna
är teman i Örkelljunga
lekmannakårs program.
Det är populärt med antik–
rundor. Vanligtvis brukar
det handla om gamla värdefulla föremål. Den här
gången är det gamla ord
som står i fokus.
Svenska kyrkans lekmannakårs vårprogram i Örkelljunga har bibeln och psalmer som teman. Det är vanliga psalmer i psalmboken
och psalmer i Psaltaren
som ska ventileras.
På torsdag den femte
februari klockan 18 inleds
programmet i församlingshemmet med en antikrunda i psalmboken. Det är
kyrkoherden Gösta Imberg
som på detta något annorlunda sätt lyfter fram psalmer och uttryck.
Frågan som ställs är vad
orden betydde då och vad
de kan säga i dag?
Bland andra höjdpunkter i programmet är Inger
Selanders anförande om
Psalmernas väg fram. Hon
är docent i litteraturvetenskap i Lund och gav till-
sammans med två medarbetare under hösten ut boken med samma namn.
Sammankomsterna är
öppna för alla intresserade.
Styrelseledamoten Stellan Andersson uppger att
intresseföreningen - som
har 86 medlemmar - under förra året samlade in
19 000 kronor genom lotterier och gåvor på sammankomsterna.
Pengar har fördelats till
Svenska kyrkans internationella arbete 8 170 kronor,
Skandinaviska barnmissionen 3 000 kronor, Läkare
utan gränser 4 540 kronor,
LP i Örkelljunga 1 560 kronor och Vemmentorpskolonin 1 780 kronor.
FAKTA
Vårprogrammet
4 26/2 18.30 Åsljunga små-
kyrka, Lennart Arvidsson, psaltarpsalmer. 26/3 19 Rya kyrka.
Passionsgudstjänst. 23/4 18.30
Örkelljunga församlingshem
18.30 Inger Selander, Psalmernas väg. 28/5 18.30 Tockarps
skola Elsa Johansson och Kantor
Gun Åsén, sånger och psalmer.
Fel av nämnd
att inte besluta
KLIPPAN
4 Plan- och byggnämn-
den får kritik av Justitieombudsmannen
(JO). Nämnden har enligt JO hanterat en begäran om ingripande ett
bygglovsärende felaktigt.
Bakgrunden är en tvist
mellan två fastighetsägare i Klippans kommun.
När den ene satte upp ett
plank på sin tomt anmälde
grannen detta till Plan- och
byggnadsnämnden eftersom det saknades bygglov.
Men något svar från
Plan- och byggnadsnämnden kom aldrig. Efter att
ha väntat i två år anmälde
så grannen hanteringen av
ärendet till JO.
När JO krävde en förklaring till den långa handläggningstiden svarade
nämnden att något formellt
ingripande i ärendet aldrig
gjorts. Inte heller hade det
fattats något överklagbart
beslut i ärendet.
Anledningen var att vid
den besiktning av planket
som kommunens byggnadsinspektör utförde re-
kommenderades fastighetsägaren att sänka planket till en nivå som ej krävde bygglov. Något som
också gjordes.
Att planket enligt ägaren
också utgjorde ett skydd
mot nedfallande takplåt
från grannen, alltså den
klagande, var också en anledning till att det fick stå
kvar.
JO tar i sitt beslut inte
ställning till själva tvisten.
Däremot har kommunen
gjort fel i sin hantering av
själva ärendet.
När en enskild person, som
i detta fall, inleder ett ärende hos en myndighet har
denne också rätt att inom
rimlig tid få ett skriftligt beslut i frågan. Samt ett besked hur ett överklagande
ska göras ifall beslutet gick
henom emot.
JO kritiserar därför Planoch byggnadsnämnden och
uppmanar nämnden att
snarast avsluta handläggningen på ett korrekt sätt.
JAKOB THORELL
[email protected]
i Ljungbyhed utsattes för
inbrott någon gång mellan fredag kväll till lördag
morgon.
När ägaren kom tillbaka
var ytterdörren uppbruten.
Flera gärningsmän måste ha varit inblandade eftersom man tagit ett tungt
kassaskåp där en större
summa kontanter förvarades. Dessutom försvann
smycken, klockor och cirka
ett kilo oxfilé till ett sammanlagt värde av cirka
20 000 kronor.
På
Föreningsgatan
i Ljungbyhed gjordes inbrott i lägenhet på lördagskvällen mellan klockan 18
och 23. Någon har tryckt in
ett fönster, letat igenom bostaden och stulit kontanter
och smycken för ett mindre värde.
TAPET-REA
25%
Rabatt
på beställningstapeter
(gäller 26/1-7/2)
KLIPPAN
KYRKLIGT
Flera inbrott
i Ljungbyhed
Vårdslöshet
bakom olycka?
Hallandsvägen 11, Örkelljunga
4 Polisen
Pastoratskväll
torsdag 5/2 18.00 i
Örkelljunga församlingshem
utreder torsdagens trafikolycka på väg 13
som brott.
Det var på eftermiddagen
som två personbilar krockade i höjd med Vättinge.
Den ena bilen kom enligt
polisen över på fel sida. Föraren av den – en 18-årig
man– är nu misstänkt för
grov vårdslöshet i trafik och
vållande till kroppsskada.
Sammanlagt var tre personer inblandade. Alla
klämdes fast och fördes
i ambulans till Helsingborgs lasarett.
5:e
klass på Beringskolan
i Örkelljunga slogs ut i semifinalen i Radio Kristianstads
frågetävling ”Vi i femman”
med 22–27 mot Kiaby skola.
Kh Gösta Imberg:
”Antikrunda
i psalmboken”
Lekmannakårens årsmöte
inleder samlingen.
Varmt välkomna!
Lekmannakåren/SENSUS
Kullabygdens
Idrottshistoriska Förening
Café Amanda, Biblioteket Höganäs
onsdag 4 februari 19.00.
"Roddarn" kommer hem. Michael
Andersson och hans tränare Bo
Olofsson berättar om starten med
rodd och sedan en stor
cykelkarriär. Inträde. Förtäring i
pausen. Välkomna!
KÖKSKAMPANJ
Denna vecka gör vi kostnadsfria
hembesök i Klippan med omnejd
Behåll skåpen – byt endast luckor och lådor
Kampanj! Just nu dämpade lådor till samma pris som vanliga lådor
Passar alla kök oavsett ålder!
Köksbutiken i Laholm
Industrig. 18, öppet lördagar 10-13, 0430-137 60, 042-14 19 00
A-DELEN · TISDAG 3 FEBRUARI 2015
ALLMÄNT
RECENSION · MOZARTS PRAGSYMFONI
FILM
FOTO: CHRISTIAN GEISNAES/ MAGNOLIA PICTURES
Helheten bortplottrad
KONSERT
Helsingborgs
symfoniorkester
4 Stefan Solyom, dirigent. Hel-
singborgs konserthus söndag 1
februari.
4 Jag är positivt inställd till
ny musik. Det är lika spännande varje gång att lyssna
till ett stycke jag aldrig hört
förut. Ska tonsättaren överraska med nya klanger eller en annorlunda melodik
eller bjuds det på en uppfräschad variant av något
beprövat?
Sedan är det ju långt
ifrån alltid som det jag hör
motsvarar mina förväntningar, men det är kanske
lika mycket mitt fel som
kompositörens. Det är inte
alla gånger så lätt att nollställa sig och öppna sinnet
för det oväntade.
Inför Benjamin Staerns
Symfoni nr 1 ”Polar vortex”,
som framfördes av Helsingborgs symfoniorkester och
Stefan Solyom på söndagskvällen, blev det helt stopp.
Kompositören verkar ha
bestämt sig för att fylla det
halvtimmeslånga stycket med så mycket som det
bara är möjligt.
Det som började trevande
och skirt övergick snabbt
i en kanonad av instrumentala effekter, i synnerhet
i slagverket. Till en början
undrade jag hur nödvändiga en del av dessa var men
allteftersom stycket fortskred drabbades jag av en
känsla av övermättnad och
distans.
Det som hade kunnat
vara ett färgstarkt symfoniskt drama fullt av suggestiv kraft framstod tyvärr mer som ett överlastat
försök att ersätta kvalitet
med kvantitet. Här fanns
mycket lite av kontraster eller andhämtningspauser. Detaljer som i sig
är fascinerande dränktes
av ett otal andra detaljer
lika fint uttänkta. Därmed
gick helheten förlorad och
”
Det som hade
kunnat vara
ett färgstarkt
symfoniskt
wdrama fullt av
suggestiv kraft
framstod
tyvärr mer som
ett överlastat
försök att
ersätta kvalitet
med kvantitet.”
på samma gång möjligheten för lyssnaren att orientera sig.
Utifrån omständigheterna syns HSO och Stefan Solyom ha gjort ett
fantastiskt jobb att kontrollera denna stormvirvel
till komposition, men jag
måste medge att Elfrida
Andrées mer blygsamma
”Konsertouvertyr”, som inledde kvällen, gjorde ett
mer helgjutet intryck. Här
var målsättningen modest,
men tonsättaren lyckades
åstadkomma ett attraktivt
stycke musik som motsvarade de krav man kunde
ställa på det.
I Mozarts ”Pragsymfoni”
(nr 38) fanns balansen mellan form och innehåll där
det musikaliska materialet
utnyttjas med urskillning
och helheten blir större än
summan av de enskilda delarna.
HENRIK HALVARSON
Bäst i Danmark. Lars von Triers ”Nymphomaniac” utsågs till
årets bästa film vid den danska filmgalan Robert under söndagskvällen. Filmen var nominerad i 16 kategorier och vann
åtta av dem. Den tog bland annat hem pris för bästa regi, bästa manus och bästa visuella effekter. Svenska Fares Fares fick
pris för bästa manliga biroll, för sin roll i thrillern ”Fasandræberne”. Ruben Östlunds ”Turist” utsågs till årets bästa ickeamerikanska film. På bilden Charlotte Gainsbourg och Jamie
Bell i ”Nymphomaniac”. TT
RADIO
Farrokhzad frias
för ”Sommar”
4 Poeten Athena Farrokhzads sommarprogram
från 2014 frias av Granskningsnämnden för radio
och tv, rapporterar Sveriges
Radios ”Kulturnytt”.
Nämnden anser att Far-
rokhzads program varken strider mot kraven på
opartiskhet eller saklighet.
Athena Farrokhzads sommarprogram handlade om
rasism, klassfrågor och politiskt våld ur ett tydligt
vänsterperspektiv, men
kallades för ”våldspropaganda”. Programmet anmäldes över 70 gånger. TT
2 MARS STOCKHOLM, Oscarsteatern
3 MARS MALMÖ, Slagthuset
event!
j
l
ä
s
a
t
s
ä
b
Sveriges
Landets främsta
sälj-och motivationsföreläsare
Konferencier
Michael
Halvarson
Boka idag,
t!
l
å
s
t
u
l
s
l
o
j
f
i
e
saljdagen.s
PG
Wettsjö
Susanne
Pettersson
Mia
Törnblom
Christer
Olsson
Plats och tid
Oscarsteatern, Stockholm. Måndag 2 mars, kl 12.45-18.20.
Slagthuset, Malmö. Tisdag 3 mars, kl 12.45-18.20.
Priser
Pris: 2 190:-/person ex. moms.
VIP-paket: 2 590:-/person ex. moms.
Gå 6, betala för 5.
Jörgen
Oom
Arrangörer
Media partners
Partners
Anmälan och mer info
www.saljdagen.se Tel. 018 - 34 92 80
Säljdagen arrangeras av EQP och Lundalogik.Copyright Säljdagen/EQP Business School AB. Mer info och anmälan www.saljdagen.se
B-DELEN · TISDAG 3 FEBRUARI 2015
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
Brottning. Björnekullas jättelöfte vill tävla för Sverige
Tennis. Serena Williams till Båstad i sommar
B2
B2
”
Någon medalj
ska vi ha med
oss härifrån.”
Sportchefen ANDERS SUNDQVIST
om alpina VM som drar i gång med
damernas super-G i dag. B3.
AIK–RÖGLE
Hovet, kl 19
LAGET
Så startade Rögle mot Karlskoga
senast:
Målvakt: Lars Volden (Stefan
Ridderwall)
Backpar: Andreas Lilja, Calle Rosén –
Niklas Hansson, Mike Vernace – Jens
Hellgren, Almen Bibic. Extraback:
Alen Bibic.
Kedjor: Jordan Smotherman, Jack
Connolly, Jakob Lilja – Ludvig Rensfeldt, Jesper Jensen, Christopher
Liljewall – André Deveaux, Taylor
Matson, Emil Molin – Viktor Lindgren, Sebastian Stålberg, Daniel
Sylwander. Extraforward: Peter
LeBlanc.
AKTUELLT
Rasmus Bengtsson är utelämnad
från truppen av konkurrensskäl och
Filip Karlsson saknas på grund av
juniorlandslagsspel – i övrigt är truppen fri från skador och sjukdomar.
TRÄNARSNACK
Magnus Bogren, Rögle: ”Vi gjorde
många bra saker då (i 6–4-segern
mot Karlskoga senast). Jag vill att
vi behåller den farten och intensiteten, men också att vi är tätare
och noggrannare än i de två senaste
bortamatcherna.”
Rögleforwarden Daniel Sylwander berättar om hur han har hittat formen igen efter en tyngre period.
FOTO: PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN
Specialträning bakom lyftet
ISHOCKEY
4 Han gjorde först succé, sedan tog
krämen i benen slut. Nu har Daniel Sylwander hittat formen igen tack vare ett
bekant ansikte – och mindre träning.
Ni minns säkert inledningen av Rögles säsong. Den
egna produkten, Daniel
Sylwander, startade lysande och fick rejält med beröm av sina tränare för sin
fart och arbetskapacitet –
inte minst iw numerärt underläge.
Men i slutet av oktober
blev han först bänkad och
sedan extraforward.
– Jag gick ner mig lite och
självförtroendet sjönk. Det
är svårt att sätta fingret på
exakt vad som var fel då,
men nu känns det betydligt
bättre igen. Ofta när spelet
hackar efter en bra period
sätter det sig mycket i skallen och man börjar fundera, säger Sylwander.
– Det gäller att slå bort de
negativa tankarna. Grubb-
lar man för mycket straffar
man bara sig själv.
Rögle är inne i ett extremt
viktigt skede av säsongen.
Sylwander har spelat fyra
matcher i en ny miljö med
Sebastian Stålberg som center och Viktor Lindgren på
andra kanten. Kedjan har
fått en flygande start – trots
att produktionen inte kommit igång ännu.
– Men vi har skapat massor av chanser och det är
bara en tidsfråga innan
det lossnar. Jag tror på en
ketchupeffekt för oss – när
första målet kommer så
lossnar det rejält.
Ni har egenskaper för att
vara en klassisk checkingline och döda tid. Vill ni ha
den rollen?
– Absolut inte. Vi vill göra
mål och bidra på det sättet.
Vi är tre spelare som har
hittat rätt från första stund,
alla gillar att jobba hårt och
vill verkligen göra skillnad,
säger Sylwander.
Det har synts en tydlig
skillnad på 23-åringen i de
senaste omgångarna. Kraften i benen verkar vara tillbaka och farten har återfunnits.
– Jag körde mycket tung
styrka tidigare under säsongen, antagligen lite för
mycket. Jag har trappat ner
på den tunga träningen och
fått en effekt av den förändringen. Jag har byggt upp
mig under en lång period,
det som hänt nu är att kroppen reagerat och det känns
som att jag kan släppa loss.
Sylwander har tagit hjälp
av Rögles före detta fystränare, Andreas Larsson, för
att få fart på benen igen.
– Han har hjälpt mig väldigt mycket, jag har testat
nya övningar för att få tillbaka explosiviteten som jag
saknade under min down-
period. Jag känner en
enorm skillnad i kroppen,
säger Sylwander.
I kväll väntar bortamatch
mot nästjumbon AIK. Om
topp två-drömmen ska leva
vidare behöver Rögle casha
in tre poäng på kontot.
– Vi har snackat om att
spela betydligt enklare på
bortais och vara nöjda med
att spela bra defensivt, inte
ha lika mycket puck som
hemma och sätta våra lägen.
TEXT: LINUS
AHLIN
linus.ahlin
@hdsydsvenskan.se
UNICEF har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
rädda barns liv. bli världsförälder.
Varje dag dör 18 000 barn innan de har fyllt fem år av sjukdomar som kan förebyggas. Detta brukar kallas
”den tysta katastrofen” eftersom det sällan uppmärksammas politiskt eller i media. Men UNICEF står
inte tysta. Vi kämpar för alla barn i hela världen, varje dag, året om.
Bli Världsförälder på unicef.se
248x43 VF.indd 1
2014-01-15 11:40:59
B2
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
SPORT
Sportchef: Daniel Rooth
E-post: [email protected]
Telefon: 042-489 90 30
FOTBOLL
FRIIDROTT
4 Förre HIF-spelaren May Mahlangu
4 Förra året tävlade inte Johan Wiss-
Mahlangu klar för
spel i turkiska ligan
lämnar Sverige. Den kvicke mittfältaren har skrivit på för den turkiska ligaelvan Konyasapor, vilket klubben
bekräftar på sin hemsida.
Mahlangu tillhörde HIF mellan
2008 och 2013 innan han flyttade vidare till IFK Göteborg. Där blev det
bara en säsong för sydafrikanen, som
nu tar nästa steg i karriären. Det blir
dock inget långt avtal för Mahlangu –
kontraktet med Konyasapor sträcker
sig bara över sex månader.
Lovande årsdebut
av Johan Wissman
man inomhus men nu har helsingborgaren bestämt sig för att köra en ny
vintersäsong och vid tävlingar i Göteborg svarade han för en lovande öppning. Johan noterade svenskt årsbästa på 200 meter och 21,28 är den bästa
inomhustid han gjort på tre år. Samtidigt noterar vi att Emma Tuvesson,
den tidigare IFK-tjejen som numera
bor i Stockholm och tävlar för Hammarby, öppnat sitt inomhustävlande
med 8,70 på 60 meter häck.
LINUS AHLIN
LENNART NORLÖV
VÄRLDSETTAN TILL BÅSTAD
”
Det kändes
stabilt. Det
har sett bra
ut på träningen så det var
skönt att sätta spelet i en
match också.”
JUNES BARNY,
nyförvärv från Ängelholm, var planens
kung och intervjuas
av H-P efter Halmstads 2–0 mot Kalmar.
BROTTNING
BROTTNING
4 De
4 Björnekulla
Många hemmahopp
i Klippan Lady Open
lokala inslagen dominerar i de
landslag som tagits ut till Klippan
Lady Open. På juniorsidan har hemmaklubben fått med Stine Mared,
Ida Stenberg, Szilvia Peter och Nellie Brink medan Cornelia Kronvall,
Therese Persson och Moa Nygren representerar Helsingborgs Wrestling
Team. Från HWT är dessutom Rut
Genberg, Johanna Lindborg och Alexandra Sandahl uttagna i det svenska
ungdomslandslaget.
Lady Open avgörs den 13–15 februLENNART NORLÖV
ari.
Björnekulla bästa
klubben i brottar-DM
BK från Åstorp ångar
på och nu vann BBK klubbtävlingen
både på junior- och seniorsidan när
de skånska mästerskapen avgjordes
i Limhamn. Storlöftet Khalid Kerchiev bidrog med två klassvinster medan Alexander Bjerborn och Aleksander Stjepanetic knep varsin silvermedalj på seniorsidan.
Helsingborgs Wrestling Team blev
bästa damklubb sedan Johanna Lindborg och Alexandra Sandahl vunnit
sina klasser på seniorsidan.
LENNART NORLÖV
MÖT BJÖRNEKULLAS NYA GULDKLIMP
2013 vann världsettan Serena Williams utan att förlora ett
ARKIVFOTO: GÖRAN STENBERG
enda set.
Tennisbas om
stjärnbesöket:
Perfekt timing
TENNIS
4 I sommar återvänder
världsettan Serena
Williams till Båstad
och Collector Swedish
Open.
– Det finns stjärnor
och så finns det superstjärnor. Och just nu är
Serena Williams den
största, säger turneringens tävlingsdirektör
Nina Wennerström.
Vad betyder det att kunna
knyta ett sådant namn till
turneringen?
– Vi är så klart fantastiskt
glada och timingen blev ju
perfekt i och med hennes
seger i Melbourne i helgen.
Men det kom faktiskt väldigt otippat, jag trodde att
chansen var mycket liten
att hon skulle komma eftersom vår turnering nu ligger
direkt efter Wimbledon.
Hur påverkar hennes ja
ert vidare arbete inför årets
turnering?
– Det påverkar egentligen allting. Vi får bara ha
med en topp tio-spelare så
det påverkar startfältet. För
sponsorer så betyder det så
klart mycket och detsamma
gäller för publiken. När hon
var här 2013 märktes det
tydligt att hon var anled-
ningen till att vi sålde slut
på biljetterna. Hon var helt
enkelt skillnaden om 15 000
kom eller inte.
Förra året kan ju beskrivas som något av ett antiklimax eftersom hon fick
dra sig ur i sista stund.
Tar ni som arrangörer med
er den erfarenheten inför
årets turnering?
– Det finns vissa faktorer som man inte styr över.
Skador och sjukdomar är
”part of the game” och inget man kan skydda sig mot.
Men då fick vi helt enkelt
bestämma oss för att det
fick bli en annan turnering utan henne. Man kan
ju inte bygga allt kring en
spelare, det är viktigt att
det finns ett brett startfält.
Apropå startfält, vad
finns mer att säga om
årets?
– Serena Williams medverkan bidrar till att en annan uppmärksamhet kring
hela turneringen. Därför
ska det bli extra spännande
att se de svenska spelarna.
Det handlar ju inte längre
”bara” Johanna Larsson och
Sofia Arvidsson utan även
om andra så som Rebecca
Peterson och Susanne Celik.
JOHANNES SUNDBLAD
[email protected]
Nya löftet vill börja
BROTTNING
4 Björnekullas Khalid Kerchiev är en ny
profil i svensk brottning – och nu vill han
börja tävla för blågult.
Den NV-skånska publiken
blev blåst på konfekten, invägningen gick nämligen
inte riktigt som den skulle,
men i vimlet runt mattorna
vid Cup Klippan råder det
ändå ingen tvekan. Här har
vi svensk brottnings framtid och Björnekullas 18-årige jättelöfte Khalid Kerchiev vill inget hellre än att
börja tävla för blågult.
– Det tar lite tid, man
måste ju ha bott här längre
än vad jag har gjort, men
just nu väntar jag bara på
att bli svensk medborgare.
Vi träffas under tävlingarna i den gamla idrottshallen i Klippan och vi tar plats
i den lilla serveringen utanför själva brottningsarenan.
Där inne har alla de stora
klassiska hjältarna visat upp
sig genom åren och nu var
vi många som var sugna på
att se vad det nya stjärnskottet skulle kunna leverera.
Khalid Kerchiev lät tala om
sig redan ifjol, när han sopade mattan med alla svenska fristilare vid SM i Borås –
både juniorer och seniorer –
och i början av det här året
skrällde han till genom att
utklassa landslagsmannen
Mathias Günther under Vättercupen i Huskvarna.
– Det var nog den bästa
matchen jag har gjort. Jag
vill inte säga att jag blev förvånad över att jag kunde slå
honom, jag tror alltid jag
har chansen, men Günther
är mycket bra så jag visste
att det skulle bli svårt.
Khalid Kerchiev vann på
fall mot den betydligt mer
rutinerade motståndaren
och därmed upprepade han
sin förstaplats från GP-tävlingarna i Vinslöv. På kort
tid har junioren, Khalid fyller 19 i november, etablerat
sig även i den svenska senioreliten och visat att han
klarat av steget från fristil
till grekisk/romersk stil.
– Innan jag kom hit brottades jag bara fristil, men
jag tycker faktiskt att grekisk/romersk är ännu roligare och jag lär mig hela ti-
B3
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
SPORT
KICKBOXNING
FOTBOLL
4 Hemmaklubben
4 Surprise
Axelskadan satte
stopp för Alex
Surprise Ralani
klar för dansk klubb
tog hem två segrar när Ängelholms Kickboxningsklubb arrangerade årets upplaga av
Big Bang i sin klubblokal. Marcus
Forsberg besegrade Qais Noori, Olofström, med klara 3–0 i 69-kilosklassen och Pär Andersson vann med
samma domarsiffror mot Kim Özmehak, Enighet, i sin comeback i 79-kilos. Tyvärr måste vi också konstatera
att Alex Bring skadade ena axeln och
tvingades bryta sin match mot Rickard Fransson, Jönköping, i den tredje
ronden.
Ralani är en av många
spelare som lämnat Landskrona men
nu har den store publikfavoriten fått
klart med en ny klubb. Den 27-årige
sydafrikanen har skrivit på ett tvåårigt avtal med Lyngby, serieledare
i danska andraligan, och chefstränaren gör tummen upp.
– Med sina offensiva kvaliteter ser
vi honom lite som ett kap, säger han
till Lyngbys hemsida.
Ralani gjorde drygt fyra säsonger
i Landskrona.
3
FOTBOLL
FOTBOLL
4 En av utmanarna till ordförandeposten i Fifa, Jerome Champagne,
tvingas dra tillbaka sin kandidatur.
Fransmannen meddelar att han bara
lyckats få stöd av tre nationella förbund och det krävs fem för att få kandidera. Enligt Fifa återstår fyra kandidater till ordförandeposten, som
ska väljas den 29 maj. Förutom den
sittande ordföranden Sepp Blatter är
det nederländaren Michael van Praag
samt den tidigare portugisiske stjärnspelaren Luis Figo och prins Ali Bin
al-Hussein av Jordanien. TT
4 André Schürrles övergång från
Chelsea till Wolfsburg var den mest
uppseendeväckande affären innan
det europeiska transferfönstret i fotboll stängdes igår. Wolfsburg uppges
ha fått betala 30 miljoner euro, drygt
280 miljoner kronor, för mittfältaren.
Spelarköpet är det dyraste i Wolfsburgs historia och möjliggjordes med
försäljningen av Ivica Olic till Hamburg, på kvalplats i Bundesliga, förra veckan. Wolfsburg ligger på andra plats i Bundesliga, åtta poäng efter
Bayern München. TT
För lite stöd för
Blatter-utmanare
danskar spelar nu
för IFK Göteborg.
Efter Lasse Vibe
och Sören Rieks har
nu också Esbjergs
mittfältare Jakob
Ankersen skrivit på
för klubben. Ankersen har tecknat ett
treårskontrakt.
LENNART NORLÖV
Schürrle till Wolfsburg
för 30 miljoner euro
VM BÖRJAR I DAG
”
Han är fristilare i grunden men det
utnyttjar han på
rätt sätt och det
här är verkligen
en suverän och
härligt offensiv
brottare.”
ANDERS ANDERSSON, svensk
landslagtränare om Björnekullas stjärnskott Khalid Kerchiev.
Slagläge trots
svenska skador
ALPINT
4 Bara två svenska med-
aljer de senaste två
mästerskapen. Samtidigt ger framgångarna
i världscupen landslaget
hopp inför alpina VM.
– Någon medalj ska vi
ha med oss härifrån, säger sportchefen Anders
Sundqvist.
Slagläget inför VM i Schladming 2013 resulterade
i bara en individuell medalj, Frida Hansdotters brons
i slalom, vid sidan av ett
svenskt silver i lagtävlingen.
Slagläget inför OS i Sotji i
fjol resulterade i ingenting.
18-årige Khalid Kerchiev är
ett av de hetaste namnen
i svensk brottning just nu
och Björnekulla har utan tvekan hittat en guldklimp. Ovan tränar han mot
Aleksander Stjepanetic.
Därför är Anders Sundqvist lite försiktig när
han pratar om nästa
slagläge – det inför VM
i Beaver Creek och Vail
som drar i gång med damernas super-G i dag och
svenskhoppet Kajsa Kling.
– Det är ett bra slagläge,
medger han.
– Och det är ju elitidrott
vi sysslar med, så någon
medalj ska vi ha med oss
härifrån, helt klart.
Landslagsledningen har
ägnat mycket tid åt att analysera varför de senaste
mästerskapen slutat sämre än förväntat. Bland resultaten finns en ”minisemester” för teknikåkarna
mitt i uppladdningen. Men
också en ovanligt lång period på plats i VM-området.
Mästerskapet i Colorado
blir mer komplicerat, dels
på grund av tidsskillnaden
(åtta timmar), dels på grund
av den höga höjden eftersom redan hotellet ligger på
nästan 2 500 meters höjd.
– Vi ville göra det lite annorlunda den här gången.
Bra resultat i världscupen
räcker inte. Det gäller att
allt faller på plats också,
säger Sundqvist. TT
TV
Super-G, damer
SVT2
18.30
FOTO: BRITT-MARI OLSSON
tävla för blågult
den. Parterren är ju lite annorlunda men det svåraste
är att trä armar …
Nu blev Cup Klippan tyvärr
inte alls vad 18-åringen och
hans supportrar hoppats på
och vi ser att Khalid skäms
en aning. BBK-aren missade invägningen med något
ynka hekto, han visar själv
hur lite det handlar om på
en halvtom vattenflaska,
men det kan samtidigt ha
varit en nyttig läxa.
– Det har aldrig hänt mig
förut och det kommer aldrig att hända igen, lovar han
och ler.
Khalid har hela tiden
nära till ett leende, så där
lagom underfundigt, men
visst är han precis så blyg
och tillbakadragen som
tränaren Tobias Nystedt
förvarnade om när vi ringde honom och förberedde
en intervju. En anledning
är förstås det nya språket,
men efter bara drygt två
år i Sverige kan vi konstatera att Khalid Kerchiev talar alldeles utmärkt svenska och ute på mattan märks
minsann ingen blygsamhet.
Landslagstränaren Anders
Andersson, från Helsingborg, står och hänger uppe
vid läktaren och han har
förstås full koll på Björnekullas guldklimp.
– Khalid är en fantastisk brottare och vi har redan velat ha med honom
på våra läger med landslaget. Han kan i stort sett allt,
det är en kille som verkligen vill gå in och slå kast, så
det enda negativa är egentligen att han inte hunnit
bli svensk medborgare.
Men där ska det alltså
bli ändring. Khalid Kerchiev och hans familj, föräldrarna och fem syskon,
flydde från ett krigshärjat
Tjetjenien, efter en kortare tid i Avesta hamnade
de 2013 i nordvästra Skåne och nu stortrivs Khalid
med sitt liv och sin sport.
– Jag pluggar svenska
i Åstorp för att så småningom kunna börja på gymnasiet. Och sedan vill jag fortsätta satsa på min brottning. Målet är landslaget,
att få tävla på de stora mästerskapen och att kunna
vinna något stort. Guld, det
är alltid mitt givna mål …
TEXT: LENNART
NORLÖV
lennart.norlov
@hd.se
FAKTA
Bra svensk alpinvinter
4 Det svenska landslaget har en
oerhört stark världscupsäsong
bakom sig inför VM-starten.
4 Bland annat har fyra olika
åkare vunnit varsin tävling.
Mattias Hargin vann slalomen
i Kitzbühel, Frida Hansdotter
vann slalomen i Flachau, Maria
Pietilä Holmner slalomen i Åre
medan Sara Hector vann storslalomen i Kühtai.
FAKTA
VM-programmet
4 Alpina VM avgörs i Beaver
Creek och Vail den 3–15 februari. Här är de svenska tiderna.
4 Tisdag den 3 februari:
Super-G, damer (19.00).
4 Onsdag den 4 februari:
Super-G, herrar (19.00).
4 Fredag den 6 februari:
Störtlopp, damer (19.00).
4 Lördag den 7 februari:
Störtlopp, herrar (19.00).
4 Söndag den 8 februari:
Superkombination, herrar
(18.00/22.15).
4 Måndag den 9 februari:
Superkombination, damer
(18.00/22.15).
4 Tisdag den 10 februari:
Lagtävling (22.15).
4 Torsdag den 12 februari:
Storslalom, damer
(18.15/22.15).
4 Fredag den 13 februari: Storslalom, herrar
(18.15/22.15).
4 Lördag den 14 februari:
Slalom, damer (18.15/22.15).
4 Söndag den 15 februari:
Slalom, herrar (18.15/22.30).
B4
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
SPORT
ANGELICA BENGTSSON
SUPERBOWL
Redaktör: Jonas Bengtsson
Patriots
mirakelvände
TISDAG 3 FEBRUARI
Luleå möter Frölunda i CHL-finalen.
Helsvensk final i CHL
Första alpina VM-dagen
Champions Hockey League
avgörs på ”Super Bowl-vis” –
alltså med en enda avgörande
finalmatch. Luleå har fördelen med hemmais. SVT2 20.05
VM avgörs i Colorado och det
är damerna som är först ut
för backarna då super-G står
på VM-schemat.
12.45 Idrottens himmel och helvete. (R)
17.55 Sportnytt.
21.00 Ishockey: Luleå–Frölunda
DIREKT Champions Hockey League.
Final. Fortsättning från SVT2.
23.00 Sveriges skidhjältar.
18.00 Touchdown.
18.30 Alpint DIREKT VM. Damernas
super-G. Från Vail/Beaver Creek, USA.
20.05 Ishockey: Luleå–Frölunda
DIREKT CHL. Final.
22.00 Sportnytt.
2.30 Sportnytt.
TV12
20.55 Fotboll: Lille–Paris SG
DIREKT Franska ligacupen.
12.45 Konståkning. (R) EM.
Paråkning, kortprogram.
15.10 Konståkning. (R) EM.
Från männens friåkning.
18.35 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
18.55 Handboll: Eslöv–H65 Höör
DIREKT Elitserien damer.
20.30 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
21.30 Vinnare V64.
22.00 Konståkning. (R) EM.
Par, friåkningsprogram.
1.00 Fotboll: Lille–Paris St Germain. (R)
2.45 Konståkning. (R) EM. Uppvisning.
20.40 Fotboll: Manchester United–
Cambridge DIREKT FA-cupen. Omspel.
8.30 Friidrott. (R) Inomhustävling.
9.30 Beaver Creek Cafe.
9.45 Watts.
10.45 Backhoppning. (R) Världscupen.
12.00 Tennis. (R) Australian Open.
Herrar, final.
14.15 Mats point. (R)
14.45 Beaver Creek Cafe. (R)
15.00 Eurogoals. (R)
15.45 Watts. (R)
16.30 Tennis. (R) Australian Open.
Höjdpunkter.
17.30 Backhoppning. (R) Världscupen.
18.45 Alpint DIREKT VM.
Damer, Super-G.
20.45 Backhoppning. (R) Världscupen.
21.30 Alpint DIREKT VM.
Herrar, störtlopp, träningsåk.
23.00 Alpint. (R) VM. Damer, Super-G.
8.30 Fotboll: Wolfsburg–Bayern
München. (R) Bundesliga.
9.30 Bundesliga - höjdpunkter. (R)
10.30 Tennis. (R) Australian Open.
Herrar, final.
12.00 Tennis: Mats point. (R)
12.30 Watts. (R)
13.15 Backhoppning. (R) Världscupen.
14.30 Beaver Creek Cafe. (R)
14.45 Tennis. (R) Australian Open.
Höjdpunkter.
15.45 Fotboll. (R) Afrikanska mästerskapet. Kvartsfinal.
17.00 Fotboll. (R) Afrikanska mästerskapet. Kvartsfinal.
4 Jublet visste inga
SVT2 18.30, EUROSPORT 18.45
18.15 Tennis. (R) Australian Open.
Herrar, final.
19.45 Fotboll: Bayern München–
Schalke 04 DIREKT Bundesliga.
22.00 Inför alpina-VM. (R)
22.20 Watts. (R)
22.30 Backhoppning. (R) Världscupen.
23.30 Ishockey: Luleå Hockey–Frölunda.
Champions Hockey League. Final.
19.00 Fotboll: Sevilla–Espanyol. (R)
21.00 Ishockey: Leksands IF–Växjö. (R)
23.10 Fotboll: Eibar–Atlético Madrid. (R)
18.45 WTA Brisbane International. (R)
22.00 Mubadala World Tennis Championship. (R) ATP-turnering.
9.20 Världens fotboll. (R)
22.35 Sporten.
AMERIKANSK FOTBOLL
Kajsa Kling tävlar i dagens super-G.
18.00 Udinese–Juventus. (R) Serie A.
20.00 Paris SG–Rennes. (R) Ligue 1.
22.00 Roma–Empoli. (R) Serie A.
0.00 Málaga–Valencia. (R) La Liga.
15.30 Färjestad–Djurgården. (R) SHL.
17.45 Luleå–Örebro HK. (R) SHL.
20.00 Skellefteå–HV71. (R) SHL.
22.15 Modo–Linköping. (R) SHL.
19.00 Motorsport: Västervik–Dackarna.
(R) Elitserien i speedway.
21.15 Kamsport: Shogun–Manuwa.
(R) UFC Fightnight.
19.30 Fotboll: Cesena–Lazio. (R)
1.05 Ishockey: New York Islanders–Florida Panthers DIREKT NHL.
4.05 Ishockey: Anaheim Ducks–
Carolina Hurricanes DIREKT NHL.
15.55 Örebro–Bröndby DIREKT
Atlantic Cup. Från Estádio José Arcanjo.
18.00 Chelsea–Manchester City. (R)
20.00 Premier League Review.
Angelica Bengtsson. ARKIVOTO: CARL SANDIN/BILDBYRÅN
Slog rekordet
efter fyra år
STAVHOPP
4 Problemen
med foten
gjorde att säsongsdebuten dröjde. Väl på tävlingsbanan var stavhopparen Angelica Bengtsson i storform.
21-åringen satte svenskt
inomhusrekord i säsongens första tävling i franska
Mouilleron-le-Captif med
4,68 meter. Hon förbättrade
sitt tidigare rekord från 2011
med fem centimeter.
– När jag landade i mattan och ribban låg kvar
skrek jag rätt ut och sprang
för att krama min tränare.
Då stoppade speakern mig
för en intervju. Det var då
jag insåg att jag äntligen
slagit mitt rekord och då
kom tårarna fram, säger
Bengtsson till Expressen.
Friidrott.se skriver att
Bengtsson var utan rivningar från 4,13 upp till 4,56 och
att hon tog 4,68 i andra försöket. Hon delade segern
i tävlingen med grekiskan
Nikoleta Kyriakopoulou.
– Jag ser verkligen fram
emot EM nu, säger hon.
Inne-EM går i Prag den
6–8 mars. TT
20.05 MotoGP: Moto2. (R)
21.10 MotoGP. (R)
23.00 Formel 1: Storbritanniens GP
Highlights 2014. (R)
18.30 Alpint: Damernas super-G
SVT Play DIREKT VM. Från Colorado.
Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram.
Inför andra halvlek var
det lika: 14–14. Men efter
den förlängda halvtidsvilan drog Seahawks ifrån
med tio poäng. När fjärde
och sista perioden startade
såg Patriots ut som ett slaget lag.
Men då skedde något av
en mirakelvändning, och
det var match igen. Julian
Edelman gjorde en touchdown på Bradys kast som
TIPS&TRAV
Cambridge på Old Trafford
Matcher:
U-rad 1
2
4
5
6
7
8
9
Spelstopp 18:59
Mixen 331: Alpint Super-G Damer, Topp 3. Här redovisas
oddsen på ett urval av åkare. Vårt tips: Anna Fenninger.
lindsey vonn
anna Fenninger
lara gut
Tina Maze
1,15
1,75
2,10
3,10
viktoria rebensburg
Tina Weirather
elisabeth görgl
Kajsa Kling
POwerPlay
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 luleå–Frölunda
X 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12
2 aIK–rögle
X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X
3 Karlskoga–Mora
X X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12
4 Karlskrona–Björklöven
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 Malmö–Oskarshamn
1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X 1X 1X 1X 1X
6 södertälje–asplöven
X 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2
7 vita Hästen–almtuna
X 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12
8 västerås–Timrå
1
1
1
1
1 X2 X2 X2 X2 X2
Välj mellan tre system. 240 rader: Delsystem 1 till 5. Match 5: 1X. 480 rader: Delsystem 1
till 10. Match 5: 1X. Match 8: 1X. 840 rader: Delsystem 1 till 10 med uppställning som ovan.
Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.
DD-1
lopp 7
2140m
Gävle tisdag ca 20:30
DD-2
1 Max vox Arvidsson S
02003
2 sam Forget Eriksson S
63423
3 CutHimsomeslack Pederse.F 442d0
4 Prince Cobol Röcklinger B
30246
5 Confectionier Redén D
21443
6 eastwindCooperVeteläinenA 02000
7 lady victory Björk J A
08430
8 staro green river Ohlsson U 02410
9 Zakris Hornline Skoglund R 03224
10 Funny Tornado Gustavss. E 30640
11 Maestria Jansson T
3k100
12 Åhlunda survivor Olsen J O 3350d
RANK: 5-9-2-8-11-3-1-4-12-6-7-10.
3,25
3,50
3,50
7,50 Fenninger.
Spelstopp 18:59
U-rad 1
Tisdag 3 februari
Dagens Dubbel
10
1 lille–Paris sg
2 2 2 2 2 1X 1X 1X 1X 1X
2 Fulham–sunderland
1 X2 1X2 X2 X2 1 X2 1X2 X2 X2 1
3 Manchester U–Cambridge U
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 sheffield U–Preston
2 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X
5 roma–Fiorentina
2 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X
6 eint.Frankfurt–Wolfsburg
1 X2 1 X2 1X2 X2 X2 1 X2 1X2 X2
7 Hannover–Mainz
2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2
8 Mönchengladbach–Freiburg
1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X 1X 1X 1X 1X
Välj mellan tre system. 240 rader: Delsystem 1 till 5. Match 8: 1X. 480 rader: Delsystem 1
till 10. Match 1: X2. Match 8: 1X. 840 rader: Delsystem 1 till 10 med uppställning som ovan.
PlacerIng: alPInT
leif Johansson och roger nygren
ger dig Sveriges bästa dagliga speltips
segervan. Hagmyrenstoet Lily Viking (DD-2) visade
fina takter i fjol men kom sedan bort i en start i december. Nu är hon åter på banan och hennes tränare Peter
Grundman (bilden) sitter bakom en bra chans här.
Dagens DD-1: Redén bakom bästa hästen.
Spelstopp 19:59
3
Lagets båda superstjärnor Tom Brady och Julian
Edelman var, att döma av
reaktioner i sociala medier, matchens lirare tillsammans med Seahawks Marshawn Lynch. Men Brady
tog, som experter väntat,
hem utmärkelsen mest värdefulla spelare, och i tacktalet påminde han om att
det låg ett lagarbete bakom
segern.
– Jag är så stolt över insatsen och beslutsamheten,
säger Brady.
Patriots ägare, mångmiljardären Robert Kraft, utnämnde sitt lag till ”världsmästare” och lyfte Vince
Lombardi-pokalen mot
skyn. TT
Peters sto är en Viking
analys. Cambridge spelade 0–0 mot Manchester U i
FA-cupen och får nu betalt med ett besök på Old Trafford i omspel. Vi räknar med att Wayne Rooney (bilden)
spelar och spikar United på systemet för topptipset.
Drag: Lille spelade 1–1 mot PSG i ligan – cupmöte nu.
Matcher:
19.00 Golfing World – Daily news.
20.00 European Tour Highlights.
21.00 LPGA Tour. (R) Coates Golf
Championship.
22.30 European Tour Highlights.
I och med vinsten är Brady
den tredje quarterbacken
i historien med fyra Super
Bowl-vinster, lika många
som hans barndomsidoler Joe Montana och Terry Bradshaw. Han satte också Super Bowl-rekord med
37 fullbordade passningar,
bland dem fyra touchdownpassningar.
TIPS&TRAV
TOPPTIPseT På eurOPa
13.50 Calgary Flames–Winnipeg Jets.
(R) NHL.
15.50 New York Rangers–Florida
Panthers. (R) NHL.
17.50 NHL Tonight.
18.55 Vita Hästen–Almtuna
DIREKT Hockeyallsvenskan.
Från Himmelstalundshallen.
21.30 NHL Tonight.
22.30 Vita Hästen–Almtuna. (R)
0.30 Magasin: Hockeyallsvenskan.
1.05 Washington Capitals–Los
Angeles Kings DIREKT NHL.
4.05 Vancouver Canucks–
Winnipeg Jets DIREKT NHL.
gränser när New England Patriots mirakelvände och besegrade
regerande mästarna
Seattle Seahawks med
28-24 i Super Bowl.
– Det var en fantastisk
seger. Vi gav allt,
säger quarterbacken
Tom Brady.
gav Patriots en fyrapoängsledning med två minuter
kvar av matchen.
Seahawks lyckades inte
vända och matchen slutade i förtid när Patriots-rookien Malcolm Butler åstadkom en interception efter
att ha fått bollen av Seattles
Russell Wilson. Därmed var
det klart att Butlers lag tog
hem sin fjärde Super Bowlvinst efter segrar också under säsongerna 2001, 2003
och 2004.
Confectionier är bästa hästen i
grunden och med rätt resa kan han
vara den som löser det här även
om det är ganska tuffa hästar
emot. Zakris Hornline gick ett bra
slutvarv utan att räcka ända fram
till täten den gången. sam Forget
är ett sto som har visat god form.
Hon gick starkt senast men orkade
inte riktigt. staro green river har
kunnande som duger.
lopp 8
2140m
1 alfie Karlsson L-E
2 lily viking Grundmann P
3 stena Best Carlsson A
4 Järvsö Moa Holmberg Å
5 Trolldona Eriksson S
6 lill Maria Brunlöf H
4d322
13110
35214
22223
525d0
021d2
2160m
7 Minielden Wilhelmsson R
d0215
8 Moelven Persson J-O
11d20
9 gärdsjö aragon Kontio J
ddk30
10 Bilbo B.s. Andersson M
d0d24
11 Håksätter svarten Wallberg H 42131
12 liheim svarten Nordlund P
15511
13 Trollskärs Faks Lindqvist O A 00220
14 sundbo samuraj Ohlsson U 21402
15 stark Olsen J O
34411
RANK:2-11-12-15-4-6-1-14-7-3-8-13-5-10-9
lily viking var riktigt fin i många
lopp i höstas. I senaste starten kom
hon bort och då fick hon sedan lite
vila. När hon nu återkommer är det
med en bra segerchans.
DD-system Gävle
DD-1: 2, 5, 8, 9.
DD-2: 2 Lily Viking.
lD-system Eskilstuna
lD-1: 4, 11.
lD-2: 7, 9.
system: 4 rader.
system: 4 rader.
Trio-system Eskilstuna
etta: 6 Miss Bajen.
Tvåa: 7, 10, 11.
Trea: Alla utom nr 6.
system: 36 rader.
B5
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
SPORT
PINGISLIGAN
Japansk talang ska lyfta Rekord
4 Rekord var på väg att
resa sig – men föll tungt
mot Söderhamn. Nu ska
en japansk talang spetsa laget.
PINGISLIGAN
Rekord
Söderhamn
2
4
BTK Rekords Simon Arvidsson sitter på huk mot
reklamskyltarna i Idrottens hus B-hall och tar sig
för pannan. Hans lag var
nära att äta sig ikapp och ta
en poäng mot Söderhamn,
men räckte inte hela vägen.
– Det var en 50/50-match,
jag tycker att vi borde ha
fått med oss en poäng
TRANSFER
även om det var ett bra lag
vi mötte, säger Arvidsson
efter 4–2-nederlaget.
Han förlorade sin första match mot Viktor Brodd
med 3–1 i set. Arvidsson var
pressad att vinna i sitt andra framträdande – och svarade då för kvällens bästa
insats när han slog Hampus
Nordberg med 3–1.
– Jag är besviken på insatsen i första, det känns
surt eftersom jag kunde ha
gjort en mycket bättre insats. Sen tog jag revansch
i andra och var mycket mer
bestämd, säger Arvidsson.
På det andra bordet förlorade en besviken Arvid
Sunesson, som gjorde sin
FOTBOLL
4 Vid midnatt natten till
i dag slog det internationella transferfönstret igen.
Inte mindre än tre NVskånska spelare var heta
på marknaden under de
sista skälvande timmarna
– bland annat ryktades ytterbacken Martin Olsson
lämna Norwich i engelska
Championship för Jonas
Olssons West Bromwich
i Premier League.
Även förre HIF-backen
Marcus Nilsson, som inte
fick kontrakt med West
Ham efter två veckors provspel, var på tapeten under
kvällen. Han kopplades
samman med en annan
engelsk klubb – Birmingham.
Andreas Granqvist var
i sin tur på gång till Italien.
Enligt Kvällsposten var
storklubben Roma i Serie A
intresserat av den centrale
försvararen, men hans ryska klubb Krasnodar tackade nej till budet.
– Det har funnits intresse för mig under transferfönstret men Krasnodar har
sagt nej. Från vilken eller vilka klubbar det kommer vill
jag däremot hålla för mig
själv. Det är sent på transferfönstret så jag respekterar
Krasnodars beslut och har
inga problem med att stanna här. Jag trivs bra, säger
Granqvist till tidningen.
Fotnot: Vid den här upplagans
pressläggning var transferfönstret inte stängt.
LINUS AHLIN
[email protected]
Simon Arvidsson och hans
Rekord hade en poäng i sikte, men föll hemma mot Söderhamn.
pas att den 19-årige talangen ska kunna lyfta laget till
högre höjder.
– Vårt mål är kanske inte
att ta SM-guld den här säsongen, utan att få en bättre stabilitet och kunna lyfta
vår verksamhet. Det finns
väldigt många duktiga spelare i Japan, så pass många
att de vill placera ut unga
förmågor i Europa, säger
Mernsten.
hemma i nästa. Vi vet att
vi kan hota topplagen, säger Arvidsson.
På fredag får Arvidsson
och övriga Rekordspelare
sällskap av ett nytt ansikte:
japanen Kenta Tazoe. Tränaren Linus Mernsten hop-
Förstärkningen är möjlig
tack vare Mernstens kontakt med Japans assisterande coach i A-landslaget.
Tazoe är rankad cirka 140
i världen och ska vara i Rekord i tre månader till att
börja med.
– Det är en riktigt bra
spelare. Vi hoppas att han
ska lyfta nivån på våra träningar. Asiatiska spelare
har ett rappare spel än de
europeiska och förhoppningsvis kommer det här
att bli jäkligt bra för våra
egna spelare.
Tazoe kommer dock inte
att spela några slutspelsmatcher för Rekord.
– Jag tycker att det hade
sänt fel signaler. De som
har påbörjat den här resan
ska få slutföra den, säger
Mernsten.
TEXT: LINUS
AHLIN
linus.ahlin
@hd.se
INFÖR MATCHEN IFK YSTAD–OV HELSINGBORG
Österporthallen, kl 19
Skåningar
heta för
klubbyte
första match för säsongen
eftersom Andreas Törnkvist
blivit magsjuk, med samma
siffror – 3–1 och nollpoängaren var ett faktum.
I och med nederlaget ligger Rekord på fjärde plats
i tabellen (dock med två
matcher mindre spelade
än femman Falkenberg).
Det är långt avstånd upp
till Halmstad och Eslöv –
därmed ligger helsingborgarna lite i ingenmansland
eftersom lag tre och fyra
lottas mot lag fem och sex
i slutspelet.
– Målet är att gå till slutspel och ta oss så långt som
möjligt. Vi hade matchboll
till 3–3 mot serieledande
Halmstad och vi har Eslöv
ARKIVFOTO: JOHAN PERSSON
BORDTENNIS
AKTUELLT
OV ligger tvåa i tabellen med
sju raka segrar. Ystad ligger i sin
tur på femte plats. Niclas Närenborn är tillbaka i OV-truppen
medan Jonathan Wiltorn saknas
på grund av en armbågsskada.
TRÄNARSNACK
Ola Månsson, OV: ”Ystad har
spelat jättebra efter jul, då har
vi vunnit tre raka men det spelet
kommer inte att räcka eftersom
de har varit bättre än så. Vi får
se om vi kan höja oss när det
krävs – främst måste vi se till att
slå hål på deras försvar.”
Niclas Närenborn – tillbaka
i truppen.
RESULTAT
AMERIKANSK FOTBOLL
Super Bowl
New England–Seattle .................... 28–24
(0–0, 14–14, 0–10, 14–0)
Andra perioden: 7–0 (5.13) Brandon LaFell
TD (11 yd pass från Tom Brady, Stephen Gostkowski kick), 7–7 (12.44) Marshawn Lynch
TD (3 yd run, Steven Hauschka kick), 14–7
(14.29) Rob Gronkowski TD (22 yd pass från
Tom Brady, Stephen Gostkowski kick), 14–14
(14.58) Chris Matthews TD (11 yd pass från
Russel Wilson, Steven Hauschka kick).
Tredje perioden: 14–17 (3.51) Steven
Hauschka FG (27 yd), 14–24 (10.06) Doug
Baldwin TD (3 yd pass från Russel Wilson,
Steven Hauschka kick).
Fjärde perioden: 21–24 (7.05) Danny Amendola TD (4 yd pass från Tom Brady, Stephen
Gostkowski kick), 28–24 (12.58) Julian
Edelman TD (3 yd pass från Tom Brady, Stephen Gostkowski kick).
Publik: 70 288.
BORDTENNIS
Pingisligan herrar
Rekord–Söderhamn ............................2–4
Michal Obeslo–Anthony Tran 11–13, 13–11,
12–10, 8–11, 11–7, Simon Arvidsson–Viktor Brodd 9–11, 7–11, 11–5, 4–11, Arvid
Sunesson–Hampus Nordberg 3–11, 7–11,
6–11, Obeslo–Brodd 9–11, 11–9, 12–14,
9–11, Arvidsson–Nordberg 11–9, 2–11,
11–3, 11–9, Sunesson–Tran 11–8, 8–11,
9–11, 9–11
Tibble-Kungsängen–Österlen ............2–4
Daniel Schaffer–Admir Duranspahic 7–11,
5–11, 11–7, 8–11, George Downing–Wang
Dian Yang 5–11, 8–11, 2–11, Peter Nilsson–Viktor Görman 11–9, 11–4, 11–6,
Schaffer–Wang 11–9, 9–11, 11–9, 14–12,
Downing–Görman 15–17, 14–12, 9–11,
8–11, Nilsson–Duranspahic 9–11, 5–11,
10–12.
Falkenberg–Warta ..............................4–0
Soumyajit Ghosh–Magnus Månsson 11–6,
11–6, 11–7, Marcelo Aguirre–Jiang Chang
Hong 5–11, 11–5, 13–11, 11–3, Robert Eriksson–Carl Johansson 11–8, 14–12, 11–9,
Ghosh–Jiang 12–10, 13–11, 11–8.
Halmstad
12 11 1 0 47– 9 23
Eslöv
11 10 0 1 42– 11 20
Falkenberg
13 7 2 4 36– 31 16
Rekord
11 7 1 3 36– 23 15
Söderhamn
13 7 1 5 35– 30 15
Österlen
13 3 3 7 24– 41 9
Spårvägen
11 3 2 6 23– 34 8
Kävlinge
12 0 6 6 26– 42 6
Tibble-Kungs. 13 1 3 9 24– 45 5
Warta
13 1 3 9 19– 46 5
FOTBOLL
Spanska ligan
Malaga–Valencia ......................1–0 (1–0)
1–0 Samuel Castillejo (25).
Utv, Valencia: Joao Cancelo (73).
Publik: 20 191.
Real Madrid
20 17 0 3 68– 17 51
Barcelona
21 16 2 3 57– 11 50
Atlético Madrid 21 15 2 4 43– 20 47
Sevilla
20 13 3 4 34– 22 42
Valencia
21 12 5 4 38– 19 41
Villarreal
21 11 5 5 35– 20 38
Malaga
21 10 5 6 24– 21 35
Eibar
21 7 6 8 25– 29 27
Espanyol
21 7 5 9 27– 32 26
Celta Vigo
21 6 6 9 20– 23 24
Vallecano
21 7 2 12 22– 38 23
Bilbao
21 6 5 10 18– 26 23
Sociedad
21 5 7 9 21– 28 22
La Coruna
21 5 6 10 18– 34 21
Getafe
21 5 5 11 16– 29 20
Almeria
21 5 4 12 18– 33 19
Cordoba
21 3 9 9 16– 31 18
Granada
21 3 9 9 14– 33 18
Elche
21 4 5 12 18– 42 17
Levante
21 3 7 11 13– 37 16
Serie B
Spezia–Avellino.....................................0–1
HANDBOLL
Champions League, damer, grupp 2
Viborg–Metz .....................................27–26
ISHOCKEY
KHL
Vladivostok–Novosibirsk .......................2–4
Chabarovsk–Novokuznetsk ...................2–1
Västra konferensen
CSKA Moskva51 35 8 8 175– 84 120
St Petersburg53 33 9 11 192– 120 112
Jokerit
52 33 6 13 151– 117 108
Dyn. Moskva 51 30 11 10 147– 103 106
Dyn Minsk 51 23 11 17 152– 134 87
Jaroslavl
52 22 13 17 140– 126 85
Sotji
51 20 10 21 135– 146 74
Dinamo Riga 53 20 8 25 123– 138 71
Novgorod 51 16 15 20 130– 127 70
Tjerepovets 52 15 17 20 133– 152 68
Podolsk
53 17 11 25 138– 165 68
Atl. Mytisjtji 52 17 11 24 129– 143 66
Medv. Zagreb53 17 9 27 133– 165 66
Sl. Bratislava 53 14 12 27 120– 156 59
Östra konferensen
Ak Bars Kazan52 31 10 11 148– 102 108
Novosibirsk 52 31 5 16 159– 107 101
Magnitogorsk52 29 10 13 151– 105 104
Omsk
52 27 9 16 152– 122 93
Salavat Ufa 53 23 7 23 142– 152 78
Barys Astana 51
Tjeljabinsk 51
Jekaterinburg51
Vladivostok 50
Toljatti
51
Neftechimik 52
Jugra
52
Novokuznetsk51
Chabarovsk 54
18 14
18 11
18 9
14 11
15 9
12 14
13 11
9 11
11 8
19
22
24
25
27
26
28
31
35
148– 147
120– 135
112– 129
133– 155
114– 134
143– 175
121– 155
97– 166
108– 186
74
70
66
61
60
58
55
46
44
SPORT I DAG
HÖGANÄS
Lerbergets IP, kl. 19: Höganäs–ÄFF, träningsmatch, fotboll.
Sportcenter, kl. 19.30: Höganäs–Alexander,
div 3-basket.
VANN JAG?
KENO
Måndag
2 3 5 11 20 28 29 31 34 37 40 41 43 46 50
51 52 60 64 70
Kung Keno: 60
V64
MANTORP
V64–raden: 5–5–10–8–11–4
6 rätt: (7 890) 638 kr.
5 rätt: (78 270) 9 kr.
4 rätt: (476 489) 0 kr.
DAGENS DUBBEL
MANTORP
DD–1: 11 Uranium (1,59)
Struken nr 5
DD–2: 4 Chipen Boy (4,36)
Struken nr 2
Odds: 7,33. Oms: 3 459 504 kr.
SPORTENS
DAGBOK
Idrottsmuseet på IH
Onsdag 4/2 kl 18.30 är
Patrick Backe vår gäst.
Anmälan krävs.
Öppet från kl 17.00.
BLEV DET BARA
1 ÖL igåR?
ELLER 10…?
När du har en önskan att sluta dricka
www.aahelsingborg.com
R
EKONOMI
B6
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
+0,2%
BÖRSEN
VINNARE
USD
EUR
+1 öre
Aktie
+/–
1 dag
GBP
+5 öre
8,29
+6 öre
9,40
Betalt
12,46
2014
Köpkurs
Säljkurs
senast
448,5
160,6
16,63
154,6
448,6
582,5
244,9
225,9
123,6
891,5
500
218,5
121,7
304,9
126,1
130,7
132,2
64,25
258
253,3
88,6
4,6
96,1
101
116,9
206,2
336,7
264,9
835
297
299,4
110,3
180,5
57,35
57,65
318
154,8
147,8
338,2
225,3
296,4
300,4
271
245,4
245
225,8
135,2
241,5
364,7
29,98
111,2
115,3
441,1
531,5
231,7
270,2
271,6
206,3
71,7
107,9
111
60,75
72
52,4
199,1
87,45
206,9
208,3
99,85
102,6
99,45
392,4
385,4
184,7
194,8
194,4
40,69
36,22
78,5
78,45
87,75
200,7
264,7
92,7
92,8
50,75
204,2
149,2
140,3
97,35
97
449,2
160,7
16,64
154,9
448,8
583
245
226,1
124,5
893
500,5
219,2
122,4
305
126,4
130,8
132,7
64,5
261,2
253,5
88,65
4,62
96,65
101,1
117,1
206,3
336,9
265
837
299,5
300,3
110,8
57,55
57,7
318,1
155,2
148
339
225,4
297,3
300,5
271,1
245,6
245,2
226,2
136,5
242
364,8
30,1
111,3
115,4
443
532
237,2
231,8
271,8
271,7
207
71,85
108
111,4
60,95
73
52,55
199,3
87,5
207,6
208,4
99,9
102,9
99,75
392,5
386,8
184,8
197,1
194,5
40,72
36,23
79,25
78,65
87,85
200,8
264,8
93,5
92,85
50,8
206,4
149,5
140,4
97,5
97,05
449,2
160,6
16,64
154,6
448,7
582,5
244,9
226
124,5
893
500,5
219,2
122,4
305
126,4
130,8
132,6
64,5
261,2
253,5
88,6
4,6
96,1
101,1
117,1
206,3
336,7
265
837
299,5
300,3
110,8
57,55
57,65
318
154,8
147,8
338,5
225,3
296,4
300,4
271,1
245,6
245
225,8
135,2
241,5
364,8
30,1
111,3
115,4
441,1
531,5
239,4
231,7
271,8
271,7
207
71,85
108
111,4
60,75
72,05
52,45
199,3
87,5
207,6
208,4
99,85
102,6
99,75
392,5
386,8
184,7
194,4
194,5
40,72
36,22
79,05
78,45
87,85
200,7
264,8
92,7
92,85
50,75
205,8
149,4
140,4
97,5
97
459
167,4
18,6
154
456,4
596,5
255,9
234,9
125
901
507
223
122,7
315
127
134,4
133
66,9
267,4
260,8
91,2
5,1
99
104,8
115,4
211,9
343,5
269,5
841
300
303,8
109,7
59,7
60
324,9
156,3
148,8
340,9
236,1
302,4
305,6
274,6
260
258
227,4
147,5
253
364,4
39,1
114,4
119,7
444,1
588
255,4
250
271,9
271,9
212,6
75,2
107,5
124,4
60
74,2
52,9
203,9
88
201,9
201,9
103
105,5
102
396,9
392,7
185,2
197,9
198,4
46,3
41,1
81,1
81,1
88
201,8
275,8
99
99
54,1
213,2
149,9
140,5
98
97,7
397,8
155,6
15,1
134,7
406,5
538
210,7
192
112,9
809,5
454,8
188,1
110
274
108,5
112,1
121,5
61
215,7
210,3
78,5
2,7
88,8
92,9
100,2
163,5
318,3
231,3
723
262,4
266,3
100,4
53,8
53,5
297,4
137,3
130
310,5
218,1
264
266,6
244,1
236
232,1
203,6
127,4
221,6
326,2
26,7
100,1
110,5
374
511,5
231
223,9
238,8
238,4
192,9
67,5
86,3
105,6
55
52,8
44,4
186
71
161,3
161,1
92,2
93
90,1
351,2
344,9
164,2
160,7
160
38
34,3
68,3
68
76,3
180,9
241
90
92,7
49,1
198
127,5
127,5
85
84
+8
-3
-3
+4
+8
+6
+12
+12
+9
+7
+7
+10
+11
+11
+12
+4
+9
+2
+11
+11
+11
+4
+9
+7
+16
+16
+3
+10
+14
+13
+13
+9
+4
+8
+9
+8
-3
+5
+6
+9
-5
-4
+11
+1
+7
+8
-20
-1
+3
+18
-9
-4
-7
+11
+10
+3
+3
+19
+3
+11
+35
+11
-1
+15
+23
+23
++5
+6
+7
+10
+10
+18
+18
-11
-10
+13
+12
+11
+3
+8
-2
-2
+1
+2
+13
+8
+14
+15
25
6
20 5,19
neg
0
21 3,75
35 5,7
44 20,37
24
9
23
9
15 3,05
22 16,33
27
15
32
6
13
0
24 9,16
39 2,25
28 1,75
18 4,6
neg
0
33 6,5
32 6,5
25
2
3
0
27 3,4
28 3,4
13
3
34 2,8
28 9,75
28 2,8
31
9
35
9
36
9
12 2,75
20 2,75
36 1,5
36 1,5
6
8
5 5,5
5 5,5
23 7,05
17
7
4
9
5
9
19 7,25
8
7
8
7
24 5,5
0
0
25
5
15 4,6
20
0
68
0
45 2,41
6 2,25
36 17,51
0 10,5
14 10,5
16
12
16
12
27 2,35
34
1
14 5,78
9 2,26
59 1,8
34
3
25
3
28 4,5
18 3,5
22 5,25
22 5,25
11 4,75
12 4,75
20
3
17 16,5
17 16,5
20 6,25
19 5,5
19 5,5
neg
0
neg
0
neg 2,73
neg 2,73
neg
0
17 10,1
20 7,3
19 4,85
19 4,85
15
3
27 7,95
25 3,25
19
2
55
3
55
3
21,4
21,4
118
118
178
178
276
276
142,5 142,5
17,8
17,5
199
199
133
133
255
255
180
180
6
6
59,5
59,5
38,8
38,8
55,25
55
109
109
28,4
27
129
129
24,9
24,9
107
107
28,9
28,9
188
187
64,5
64,5
123
123
45,5
45,4
6,9
6,9
138,25 136,75
123
122,5
410
410
31,5
31,5
64,5
64,5
41,6
41,6
112,25 112,25
96,25
94
187,5
187,5
43,5
43,5
146
146
260
259,5 259,5
74 73,75
138,25 137,75
41,7
41,7
9
8,95
8,55
8,5
65,5
65,5
149 147,75
69,5
69,4
13,65
13,55
26,4
26,4
99,75 99,75
192,5
192
90,25
86,5
28,6
28,5
159,5 159,5
263 262,5
43,4
43,4
6,9
6,8
205,5 205,5
28,4
28,4
38,7
38,7
20
19,9
108,5 108,5
7,5
7,5
136,5 136,5
35,9
35,7
19,9
19,8
16,1
16,1
135,75 135,25
31,5
31,5
66
66
55,25 55,25
37,3
37,3
96,25 96,25
16,4
16,4
52
52
130,75 130,75
28,2
28,2
20
120
192,5
286
154,5
18,7
201
134,8
253
181
7,8
60,5
40,1
56,5
110,3
28,5
136
25,6
106,5
30
189,5
62,8
126,5
46,8
7,9
152
129
416
36,1
64,5
40,6
112,3
97,3
183
44,3
152
260
255
75,5
141,5
44,5
8,8
8,4
64,5
147,8
74
14,6
28
107,8
205
100
30,8
175
278
44
7,8
200
29,3
39,5
21,3
110
9,2
149,3
36,3
20,9
18,2
140,5
31,4
73,5
56,3
37,6
97
19,3
53
129,8
28,7
16,6
103,5
143,5
248
137,8
16,6
177
120
224,5
175
5,7
54
36,3
48,6
103
25
122,3
22,4
88,5
27
169,5
57,3
109
41,5
4,5
128,5
106
346,5
28,2
50
37,5
100,3
87
157,5
41,2
141,3
230
236,5
66,3
122,5
37,9
7,5
7,2
55,8
135
64,7
11,3
25,4
85,8
190,5
84,5
24,8
152
245
37
6,3
178
25,2
33,8
19
103
6,8
128
32,4
18,2
15,7
128
26,8
43,5
43,5
35,5
95
15,2
44,5
100
19,6
+14
+11
+23
+7
-7
+2
+9
+4
+7
+-19
+1
+8
+4
+3
+4
-4
+10
+15
+1
+9
+12
+6
+7
-5
-1
+13
+14
-9
+26
+10
+10
-3
+14
+6
-2
+7
+9
+9
+5
+9
+12
+16
+6
+6
-2
-4
+2
-6
+1
+15
-5
+13
-9
+15
+1
+12
-1
-18
+1
+7
-4
-8
+1
+12
+49
+26
+4
-1
+8
+8
+31
+40
neg
22
99
32
19
0
21
24
22
50
46
17
16
18
20
20
20
27
27
7
6
15
21
6
5
28
27
0
neg
0
32
99
21
20
23
26
43
44
0
31
24
13
13
11
19
23
12
0
neg
22
neg
99
27
63
15
neg
17
21
0
neg
23
31
neg
9
13
neg
18
24
15
13
9
25
neg
0
49
neg
% i år p/e utd
OMX STORA
AAK
ABB
Africa Oil
Alfa Laval
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Atrium Ljung
Autoliv SDB
Axfood
Axis
Balder B
Betsson B
BillerudKors
Boliden
Castellum
Com Hem
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
EnQuest
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hexagon B
Hexpol
Holmen A
Holmen B
Hufvudst. A
Hufvudst. C
Husqvarna A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Industriv. A
Industriv. C
Indutrade
Intrum Justi
Investor A
Investor B
JM
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lifco
Loomis B
Lundbergs B
Lundin Minin
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nibe
Nobia
Nordea
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
SEB A
SEB C
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swed Orphan
Swedbank A
Swedish Matc
Tele 2 A
Tele 2 B
Telia Sonera
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Volvo A
Volvo B
-0,7
+1,4
+1,16
+0,8
-3,6
-9,5
-0,4
-0,7
-0,3
+12
-2
-2,8
+2,5
-5,3
+0,4
+1
+2,4
+0,45
-4,3
-2,8
-0,2
+0,45
-0,9
+0,2
+3,9
+2
-4,3
+2,5
+5,5
-0,5
+1,6
+2,3
-0,1
+0,15
-0,3
-0,4
+0,2
+1,1
+4,8
-1,7
-1,4
-1,8
-3,1
-2,8
+1,7
-0,5
-3,5
+2,2
+1,48
+3,9
-1,3
+1,9
+3,5
-3,6
-2,7
+4,3
+3,8
-3,4
+2,7
+0,3
+1,25
+0,05
+0,7
-2,5
+0,7
+7,4
+8,2
-0,05
-0,4
-1,15
-0,3
+0,5
+1,2
-1,1
-1
+0,46
+0,53
-1,75
-2,05
+1
+0,1
-4,7
-0,8
-0,8
-0,3
+2,6
-0,4
+3,3
+0,05
+0,1
OMX MEDELSTORA
Active Biote
Addtech B
Arcam
Avanza
B&B Tools B
Bactiguard B
Beijer Alma
Beijer Ref.
Bilia A
Biogaia B
Blackpearl
Bufab
Bure
Byggmax
Catena
Cavotec
Clas Ohlson
Cloetta B
Concentric
Corem Proper
Creades
Diös
Duni
East Capital
Eniro
Fagerhult
Fast Partner
Fenix Outdoo
Fingerprint
Gränges
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hemfosa Fast
HiQ
HMS Networks
IFS A
IFS B
Inwido
ITAB Shop B
KappAhl
Klövern A
Klövern B
Kungsleden
Lagercrantz
Lindab
Lucara Diamo
Lundin Gold
Medivir
Mekonomen
Munksjö
Mycronic
Nederman
Net Entertai
New Wave
NGEx Resourc
Nolato B
Nordnet B
NP3 Fastighe
Oasmia
OEM B
Opus group
Orexo
Platzer
Proffice B
Qliro Group
Recipharm B
Rezidor Hote
Sagax
Sagax B
Sagax pref
Sanitec
SAS
Scandi Stand
Sectra B
Semafo
+3,1
+0,5
-0,5
+3
+0,75
-0,5
-1,75
+3,5
+0,15
-0,8
+1
-0,2
+1
+2,25
+0,5
-0,4
+1,8
-0,5
-3,25
+1
-0,1
+1
+1,3
+0,25
-1
+9,5
+0,6
+1
+4,5
-0,5
-0,5
-0,1
+0,3
+0,25
+2
+2,75
+0,75
+0,1
-0,1
+1,5
-2,5
-0,25
-0,5
+2,5
-0,4
+0,2
+6,5
+0,6
+0,2
-0,2
+1
+0,1
-3,25
-0,2
+0,1
-4,5
+0,5
-4,25
+0,25
+0,3
+1,25
-0,1
-0,5
+6
-0,4
21,3
117
177,5
274,5
141,75
17,5
198
132,5
252,5
179
5,95
58,25
38,5
55
108,5
27
128,25
24,8
106,5
28,6
185
64,25
121,25
45,4
6,86
136,75
121
409,5
31,3
64,25
41,3
112
94
187
43,2
145,5
252
258,5
73,75
137,75
41,4
8,95
8,5
65,25
147,75
69,4
13,55
26,2
99,5
192
86,5
28,5
158
262
43,1
6,75
204,5
28,2
38,5
19,8
107,25
7,45
136,25
35,7
19,8
15,9
135,25
31,4
65
55
37,1
96
16,3
51,5
130,5
28,07
0,0%
OMX Stockholm
Sedan årsskiftet: +7,4%
0
3
0
7
3,5
0
8
4,75
9
7
0
0
1
2,6
2
0,38
4,75
0
2,75
0,7
0
2,3
4
0
0
2,42
3,1
0
0
0
1
2
1,2
0
2,6
2,25
3,5
3,5
0
1,5
0,75
0,27
0
1,15
4
0
0,6
0
0
7
0
2,5
4
3
1
0
8
1
0
0
13,65
0,06
0
0,6
0,6
0
0
0
0,55
0,55
2
1,98
0
0
4,5
0,26
Aktie
EnQuest
Africa Oil
Lundin Minin
SCA B
SCA A
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Swedol
Systemair
Tethys Oil
Thule Group
Transcom WW
Transmode
Tribona
Unibet SDB
VBG B
Victoria Par
Victoria Par
Wihlborgs
Vitrolife
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
+0,75
+0,5
+0,1
+0,5
+1,5
-1,5
-2
-0,75
+0,5
-16
+2,5
+0,35
+0,35
+5,5
+2
-0,1
-2,5
-0,5
FÖRLORARE
+/10,84
7,49
5,17
4,10
3,70
Kurs
4,6
16,64
30,1
208,4
207,6
I år
4
-3
-20
23
23
Aktie
Stora Enso R
Stora Enso A
Swedish Matc
Betsson B
Electrolux A
84,5
112,5
110,5
15,3
101
57
90
54,25
71
38
476,5
130,5
8,15
8,1
167
178,5
33,4
124,25
164
85,25
117,75
111
15,4
101,5
57,5
91
54,5
71,25
38,4
477
131
8,25
8,15
167,5
180,5
33,7
124,5
165
85,25
117,75
111
15,4
101,5
57,25
90
54,5
71
38,4
476,5
130,5
8,25
8,15
167,5
178,5
33,4
124,5
165
87,3
128
112,3
16,8
108
61,8
91,5
61,5
76,5
39,9
510
131,8
8
7,9
164,5
185
38,5
131
169,5
83
101
102,3
15
101
54,5
85
55,5
68,5
36,8
487
102,8
6,1
6,1
142,3
161
32,5
122,8
162
13,35
46,7
1,57
2,04
20,7
0,42
10,1
15,4
1,04
18,4
5
51
2,35
84,5
2,6
14,2
23,3
2,97
1,1
61,25
57,25
77,5
15,9
42,3
13,05
61,25
36,3
2,81
29,4
118,5
42,8
11,2
43,7
81
82,75
0,51
76,5
31,5
33,1
2,95
44
1,11
6,2
27,6
2,95
5,25
22,2
6,45
84,5
3,75
32,2
99
0,67
11,9
48,9
38,2
122,5
25,1
41
30,5
15
15,4
39,4
35,8
1,8
1
53,5
3,65
56,5
0,03
7,55
5,2
17,2
18,8
38,6
0,67
6,95
6,25
1,18
23,5
11,5
1,01
21,3
7,45
82
78
23,5
52,5
85,25
13,45
47,3
1,59
2,06
21,1
0,43
10,25
15,6
1,05
18,7
5,15
51,5
2,36
85
2,61
14,5
23,5
2,99
1,11
64
57,5
78,25
16
42,6
13,1
62,25
37,1
2,82
29,5
119,5
43,2
11,5
43,9
81,5
83,75
0,52
77,5
31,8
33,8
2,96
44,3
1,16
6,25
27,7
3
5,35
22,5
6,5
84,75
3,85
32,5
100
0,68
11,95
49
38,5
123
25,3
44
30,8
16,5
15,7
39,5
36,2
1,85
1,06
54,25
3,66
57
0,03
7,7
5,4
17,5
19,1
38,7
0,67
8,05
6,5
1,22
23,7
11,85
1,03
21,6
7,5
83,5
78,5
23,8
53
86,75
13,45
46,9
1,59
2,06
20,8
0,42
10,3
15,45
1,04
18,7
5,15
51,5
2,36
85
2,61
14,5
23,4
2,99
1,11
64
57,5
77,5
15,9
42,6
13,1
61,25
37,2
2,81
29,4
120,75
43,2
11,5
43,9
81
83,75
0,52
76,5
31,8
33,8
2,97
44,3
6,25
27,6
3,01
5,25
22,2
6,5
84,5
3,75
32,2
99,5
0,67
11,9
49
38,5
123
25,2
44
30,7
15,7
39,5
36
1,83
1
53,5
3,65
56,5
0,03
7,55
17,5
18,7
39
0,67
8,15
6,5
1,18
23,7
11,5
1,03
21,6
7,45
83
78,25
23,4
53
86,5
13,9
48,9
2,4
2,5
21,5
0,5
10,8
17,2
1,1
19,2
5,7
52,8
2,6
89
3
14,3
24
3,4
1,2
67,8
63,5
79,8
17,1
44,8
14,2
73,8
39,2
2,8
29,2
122,5
45,8
12
46,3
83
82,5
0,6
75
33,4
37,4
3,2
48
1,2
6,7
28,9
4
5,7
22,5
6,7
84
5
33
103,3
0,8
13,4
55
38,5
130,8
24,9
44,5
31,8
16,2
16,7
40,9
37,9
2
1,1
52,5
3,7
61
7,5
5,6
18,5
19
42,9
0,7
8,5
6,9
3,2
26
11,6
1,1
22
8,2
84
76,8
24
57
93,5
12,9
+1 19
1
45,1
+2
21 2,25
0,5 +224 neg
0
1,9
+7 99
0
19,3
+3
11
1
0,3
-1 neg
0
9,4
+11 neg
0
15,3
-10 10
0
0,6 +63 neg
0
17,8
17 1,5
4,3
-6 neg
0
49
-1 22 1,25
2,1
+5 neg
0
84
-2
0
0
2,5
-2 neg
0
12,8
+11 23 0,6
22,3
- 29 1,5
2,9
+2 neg
0
0,9 +25 neg
0
55 +17 neg 0,5
54,5
-3 22 1,75
62 +16 18
2
14,2
-4 neg
0
39
+8 54 0,5
12,6
+2 neg
0
62,3
-4 99 0,4
29,4 +30 99
0
2,6
+1
12
0
24,6 +18 20
1,1
114
+4
21 4,5
38,8
+11
14 1,5
10,3 +12 neg
0
38,6 +14
15 0,77
78,5
+4
13 4,5
67 +23
15
2
0,5
-10 neg
0
68,8
+8
21
3
28,2
+9 72 1,5
32,6
-5 neg
0
2,4 +26 neg
0
43,5
-2 23 2,5
1,1
-3 37
0
5,8
+2 24
0
25,7
+2 24
0
2,7 +13 neg
0
5
+4 neg
0
20,5
+7 10 1,5
5,9
+9 neg
0
74 +13 35
5
3,3
-11 neg
0
30,5
+6
2 6,65
97,8
-2
13 3,5
0,6 +10 neg
0
10,8
-10
3
0
48
-11
17 3,25
35,1
+4 30
1
117,5
-2 18
6
19,8 +25 64 0,1
33,3 +16 18
1
29,3
-1
14
1
14,5
-4 neg
0
14,7
+4 neg
0
34,5
+4 neg
0
34,1
+4
13 1,36
1,5
-4
11
0
0,9
+9 neg
0
47
+7
15
2
3 +18 neg
0
51
+11 neg
0
- +15 neg
0
7
+4 99
0
5
+2 neg
0
16,3
+7 18
1
17,5
+1 30 0,25
38,2
-3 neg
0
0,6 +10 neg
0
6,5 +36 neg
0
5 +18 neg
0
1
+4 neg
0
22,8
-6 44 0,5
10
+4 neg
0
0,9
+6 neg
0
20,1
+4 neg
0
6,2 +18 99
0
75,5
+6 35 1,2
59,5 +27 47 0,85
22,7
+2 23
0
52,5
- neg
0
85,5
-4 19
2
-2
+3
+5
-6
-3
-6
+1
-12
-3
-1
-3
+26
+33
+33
+17
+8
-12
-1
-1
20
27
27
51
12
8
0
0
16
18
31
15
3
3
12
63
1
19
5
2,5
3,25
3,25
0,2
3
0
0
0
6,5
0,5
12,2
2,75
0
0
4,25
1
0
3,25
0
OMX MINDRE
Acando
+0,05
Addnode B
Aerocrine
-0,01
Allenex
+0,01
Alltele
-0,2
Anoto Group -0,02
Arctic Paper
+0,4
Arise
-0,05
Aspiro
-0,01
Avega
+0,3
BE Group
+0,37
Beijer Elect
+0,5
Bergs Timber +0,02
Besqab
-1,5
BioInvent
-0,02
Biotage
+0,25
Björn Borg
+0,3
Black Earth
+0,06
Bong
+0,04
Boule Diagn.
-0,75
BTS Group B +0,25
Bulten
+1,25
C-rad B
+0,6
Cellavision
+1,3
Concordia B
+0,35
Consilium B
-1,75
CTT Systems
+0,3
Cybercom
+0,03
Dedicare
+0,2
DGC One
-0,5
Doro
-0,1
Duroc
Elanders B
+0,1
Electragrupp -0,75
Elos
+2,5
Endomines
-0,01
Enea
+1,75
Eolus Vind B
+0,6
Episurf Med.
+0,6
Etrion
+0,04
eWork
-0,4
Feelgood
Formpipe
-0,05
G5 Entertain
-0,3
Geveko B
-0,08
Global Healt -0,05
Havsfrun B
Hemtex
IAR Systems
+1,25
Image System +0,21
Intellecta
-0,1
Kabe B
-1,25
Karo Bio
-0,01
Karolinska D
Knowit
+0,3
Lammhults
+0,3
Malmbergs
+2,75
Micro Sys. B
+1
Midsona A
+5
Midsona B
+0,9
Midway A
Midway B
+0,3
Moberg Pharm +0,5
MQ
+0,1
MSC
-0,02
Multi-Q
-0,03
NAXS
+2
Net Insight
-0,03
NeuroVive
+0,25
Nordic Mines
Note
+0,2
Novestra
Novotek
NSP B
+0,1
Odd Molly
Opcon
-0,01
Ortivus A
Ortivus B
-0,2
PA Resources -0,06
Partnertech
-0,3
Poolia
+0,5
Precise Biom +0,03
Prevas B
-0,1
Pricer B
-0,15
Proact
-1
Probi
+2,5
Profilgruppe
+0,4
Raysearch
-0,75
Rejlers B
-0,25
3 mån 2 år
Danske Bolån 2,18
Handelsbanken 2,16
ICA Bolån
2,15
Ikano Bank
2,15
Länsförsäkrin 2,14
Nordea Hypote 2,18
Plus Bolån
2,15
SBAB
2,15
SEB
2,18
Skandiabanken 2,17
Swedbank Bolå 2,19
Ålandsbanken 2,20
Retail & Bra
+0,2
Rottneros
+0,01
Seamless
+0,05
Semcon
+1,25
Sensys
-0,03
Shelton Petr -0,05
Sintercast
-1
Softronic B
+0,1
Stockwik
Studsvik
-1,1
Svedbergs
Svolder A
+1
Svolder B
+0,25
Traction
-1,25
Tradedoubler -0,15
Transatl. B
-0,02
Trigon
-0,01
Uniflex B
+0,2
Venue Retail
-0,1
Vitec Softwa
+1
Xano B
+2,5
2,25
2,18
2,24
2,24
2,26
2,25
2,24
2,24
2,25
2,24
2,25
2,25
3 år
5 år
2,35
2,28
2,34
2,34
2,31
2,35
2,34
2,34
2,36
2,34
2,35
2,35
2,70
2,65
2,75
2,75
2,73
2,70
2,75
2,75
2,74
2,69
2,73
2,80
BÖRSER VÄRLDEN ÖVER
Lån
2009:2
2010:1
2011:1
2012:1
2013:1
2013:2
2014:1
2014:2
Drag.
13/04
23/02
09/03
16/02
16/03
09/02
02/03
02/02
I år
12
13
8
11
11
MEST OMSATTA
14,2
4,62
8,25
52,75
1,08
10,1
76,75
6,7
0,02
32,8
31
103,75
97
97,5
9,3
4,29
0,75
20,3
15,5
132,5
113,5
Aktie
SIX Generalindex
OMX Stockholm
OMXS30
OMX Nordic 40
SIX Portf. Ret.
14,25
14,2
4,64
4,64
8,3
8,25
53,25 53,25
1,09
1,09
10,25 10,25
77
77
6,8
6,8
0,02
0,02
33,6
32,8
31,9
112,5 103,75
97,75 97,75
98,5
97,5
9,45
9,35
4,65
4,64
0,75
0,75
20,5
20,6
15,9
15,9
133,5
133,5
114,5 114,25
14,4
5,6
12
53,8
1,2
13,4
82,8
6,7
34,7
33
113,3
99,8
102,8
10,8
5
0,9
21,9
17,8
132,8
111,8
11,9
3,8
7,8
49,7
0,8
9,6
76
6,4
32,5
29,1
101
90,3
93
8,7
4,1
0,7
20
14,3
129
98,3
+14
+24
-28
+8
+35
-17
+1
+6
-15
+5
-1
+7
-2
-9
+5
-11
-5
+6
+1
+10
neg
neg
neg
11
neg
9
67
13
0
neg
37
4
4
7
34
neg
neg
28
neg
23
7
+/Kurs
0,23 489,29
0,23 509,01
0,15 1575,95
-0,67 1496,29
0,24 1716,76
0
0
0
2,5
0
0
1,2
0,45
0
0
1
2,25
2,25
2,45
0,25
0
0
0,7
0
2,75
4
XTERNA LISTAN
Nokia
Old Mutual
Pfizer
-0,85
-1
63
26
260
63,05
26,2
261,5
63,05
26
259
12,4
9
140
6,95
6,6
0,76
120
342
122
112,25
2,71
284,5
3,04
12,2
0,34
2,6
7,55
13,05
7,3
2,69
15
0,46
5,35
1,25
58,75
16,9
8,9
12
12,35
9,35
4
0,01
58,5
15,1
0,65
2,62
23,3
50
0,47
34,6
111
13,3
5,45
83,5
7,2
43,3
8
1,78
3,03
13,2
0,67
0,99
4,5
3,55
450
15,9
0,11
3,97
2,1
14,35
10,8
4,01
2,1
48,5
12,4
47
14,25
19,9
6,25
15,3
21,3
9,2
9,3
11,35
13
5,9
1,3
8,3
1,97
116
12,6
9,3
144
7
7,1
0,85
122
4,2
343
124
113
2,73
285
3,31
12,65
0,36
2,7
7,6
13,65
7,55
2,79
15,5
0,47
5,4
1,32
59
17,5
9,05
12,95
12,4
9,65
4,35
0,01
60,5
15,4
0,69
2,68
23,7
50,25
0,48
36
111,25
13,9
5,55
85,5
7,85
43,5
8,2
1,85
3,15
13,8
0,68
1,03
5
3,85
460
16,4
0,17
4,13
2,26
14,5
10,9
4,09
2,12
48,9
12,7
48,1
15
20,1
6,4
15,8
21,6
9,3
9,6
12,2
13,1
6
1,35
8,5
2
117
12,6
13,6
11,9
9
10
7
140 209,5
138
7
7,8
5,8
7
7,8
6,3
0,85
0,9
0,7
122 119,5 99,5
4,5
4
342
342
327
122
125 115,8
112,25 115,8 111,8
2,72
2,8
2,5
284,5 284,5 275,5
3,3
4
2,5
12,4
14,1
11
0,34
0,5
0,2
2,7
3,5
2,6
7,55
8,4
7,5
13,9
12
7,3
10
7
2,69
2,9
2,8
15,6
15,4 12,3
0,47
0,5
0,4
5,4
7,5
4,8
1,32
1,4
1,2
59 59,3
56
17,5
19,5
17
8,9
12,2
8
11,95
14,4 10,3
12,4
12,4 10,5
9,7
9,8
9,2
4,25
4,6
3,7
0,01
60
61,3 54,3
15,4
16 14,3
0,65
0,7
0,6
2,64
3,2
2
23,3
27,5 21,5
50
52
40
0,47
0,7
0,3
36 38,2
35
111
112 109,5
13,9
14,9 13,2
5,55
6,3
5,1
83,75
85 82,5
7,95
8,1
6,5
43,3 44,7 35,7
8,2
9,4
7,5
1,84
2,1
1,5
3,14
3,2
2,8
13,2
16,5
12,7
0,68
0,6
0,5
1
1,1
0,9
4,75
5,5
4,1
3,85
4,6
3
460
570
417
16,4
17 14,9
0,2
0,1
4,05
4,2
3,5
2,26
2,4
1,6
14,6
14,9 13,9
10,8
11,2 10,6
4,01
6
3,8
2,1
2,2
1,9
48,9 49,5 28,6
12,85
18
12,7
48
48 43,5
15
17,4 12,2
20,1 23,9 18,7
6,4
6,8
6,2
15,9
19,5 14,2
21,5
23 20,5
9,2
10,2
7,6
10,4
9,1
12,45
14,1 10,7
13,1
14,5 12,5
6
6,2
4,9
1,35
1,4
1,4
8,5
9,6
7,3
2
2,1
1,8
117,5 118,5
115
67,5 59,7
26,1
22
279 242,5
+2 neg 1,31
+14
0 1,32
+6
12 9,26
FIRST NORTH
2 E Group
-0,3
203 Web Grou +0,05
Absolent Gro
-1,25
Addvise
+0,05
Advenica
-0,3
Agellis
+0,01
AGES Industr
+6
Agrokultura
AkeliusRes.P
ALM Equity
-2
ALM Equity,
+0,25
Amasten
-0,02
Amasten Hold
Aqeri
Arcoma
-0,25
Arctic Gold
+0,01
Auriant Mini -0,05
Avtech Swede
-0,1
Axichem A
Bayn Europe +0,35
Betting Prom
-0,2
BIMobject
+1,6
Bredband 2
Brighter
-0,4
Bringwell
Byggmästare
Caperio
Cassandra Oi
+0,3
Catella A
-1
Catella B
+0,1
CBTT B
+0,3
Cell Impact
ChronTech
Cinnober
-1
Clavister Ho
+0,2
Confidence B -0,04
Cortus Energ
-0,01
CybAero
-0,7
D. Carnegie
+0,2
Dannemora Mi +0,01
DDM Holding
+0,2
Delarka
Diadrom
+0,2
Diamyd Medic +0,35
DIBS
Dignitana
+0,7
DistIT
-0,4
Dome Energy +0,05
Doxa
-0,01
Drillcon
+0,13
Effnetplattf
-0,6
Ellen
+0,08
Empire B
EOS Russia
+0,02
EXINI Diagno -0,46
Ferronordic
-19,5
Firefly
+0,2
Forestlight
Generic
+0,09
Genovis
-0,03
Ginger Oil
+0,45
Ginger Oil P
GWS Producti +0,06
Götenehus
-0,04
Hansa Medica +0,9
Hanza Holdin -0,35
Header Compr +0,1
Heliospectra +0,25
Hexatronic
-0,4
Hifab
+0,05
Immune Pharm +0,6
Immunicum
-0,5
Impact Coati +0,15
Insplanet
INTU
+0,35
Invisio
+0,2
InXL Innova.
+0,1
Italeaf SDB
Jays
+0,05
JLT Mobile
+0,05
Kallebäck PI
-
+/- Köp
13 5005
5150
-35 5005
5 5030
30 5055
4900
-85 5070
Sälj Senast
5010 5005
5185 5185
5040 5010
5070 5075
5085 5080
5135
5110 5055
RÄNTOR
Ränta
+/-
Stibor 3 mån
Statsväxel 5 år
±0
0,10
–0,04 -0,06
Kurs
% i år
-63,26
-155,13
Förändring sedan en dag.
+1
+2
-5
+17
+1
+1
+14
-3
+4
+5
-2
+9
+2
-8
+1
-15
-1
-2
+12
-30
-5
+11
+6
+8
+2
+2
-8
-26
+3
+17
+3
+5
-8
+4
-3
+12
+29
-7
+10
+101
+4
-4
+3
+1
+18
+14
-9
-13
+2
-10
+24
-5
+1
+16
+1
-1
-5
+13
+18
+4
+1
-23
+9
+71
-26
+10
+1
-1
+5
+7
-2
+20
-9
+2
+21
-6
-7
+11
+1
89
neg
0
neg
0
25
0
0
0
39
36
neg
neg
0
0
neg
neg
neg
neg
0
neg
neg
23
0
neg
0
neg
neg
neg
neg
0
neg
0
0
0
neg
neg
neg
0
neg
0
22
13
neg
40
neg
41
neg
0
13
0
neg
neg
neg
neg
neg
21
neg
neg
neg
neg
neg
0
neg
neg
0
28
0
10
18
neg
neg
neg
31
0
neg
30
0
7
66
0
2
0
0
0
0
0
0
0
20
0
8,4
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1,4
0
2
0
1,2
0
0
0,1
0
0
0
0
0
100
0,5
0
0
0
0
1,2
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0,07
0
0
0,05
0
RESEVALUTOR
Land
Kod
Köp
Sälj
100kr
Eurozonen
USA
Japan
Storbrit.
Schweiz
Danmark
Norge
Island
Australien
Bulgarien
Egypten
Gambia
Kroatien
Israel
Kina
Polen
Ryssland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
DKK
NOK
ISK
AUD
BGN
EGP
GMD
HRK
ILS
CNY
PLN
RUB
ZAR
THB
CZK
TRY
HUF
9,05
7,97
6,73
12,11
8,55
1,22
1,01
0,06
6,24
4,58
0,99
0,17
1,15
1,97
1,27
2,13
0,1
0,68
0,24
0,33
3,33
0,03
9,85
8,71
7,34
13,16
9,27
1,32
1,1
0,07
6,86
5,09
1,27
0,22
1,3
2,29
1,42
2,39
0,13
0,77
0,28
0,36
3,78
0,03
10,1
11,5
1361,5
7,6
10,8
75,9
90,8
1519,8
14,6
19,6
78,5
447,4
77,1
43,7
70,3
41,8
767,5
130,4
355,8
276,2
26,5
3096
Sälj = det du betalar när du växlar hos Forex.
Köp = det Forex betalar dig när du växlar
tillbaka. Yen, köp/sälj visar pris för 100 Yen.
0,0%
USA
+1,52%
Brasilien
+1,11%
Ryssland
–0,41%
Indien
–0,66%
Japan
Nasdaq kl 19
Sedan årsskiftet: -2,3%
INDEX
Kurs
78,45
79,05
264,8
305
261,2
PREMIELÅN
BOSTADSLÅN
Långivare
+/-2,55
-2,17
-1,74
-1,71
-1,62
–0,2%
Dow Jones kl 19
Sedan årsskiftet: -3,7%
Produktion: SIX Financial Information och TT
Nyhetsbyrån 08-586 16 410.
Prisbasbelopp: 44 500 kr.
Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00,
Fondbolagens förening: 08-506 98 800.
Börsdag: 02 Februari 2015
Aktie
I år
7,34
7,41
7,61
8,13
7,38
Kambi Group
-1
Kancera
-0,2
Kentima Hold +0,02
Kopparb. Min -0,02
Kopy Goldfie -0,02
LIDDS
+0,2
Lightlab
-0,01
Luxonen SDB
Mackmyra
+0,45
Mangold
Matse Holdin
+1
Mavshack
-0,15
Medcap
-0,05
Mindmancer
+0,15
Misen Energy
Modern ekono
myFC Holding
-1
NetJobs
New Nordic
Nexam Chemic +0,15
Nexstim
Nicoccino
-1
Nischer
+0,02
Nordic Leisu +0,39
Nordkom
-0,1
North Chemic
Oniva Online
-0,3
Online Brand
Oscar Prop.
+0,5
Oscar Proper
-0,3
Pallas
Paradox Ente
Petrogrand
-0,14
Phone Family
Pilum
+0,2
Pledpharma
+0,4
Polyplank
PowerCell Sw -0,15
Precio Syst
-0,2
Precomp Solu
Prime Liv. P
Rasta
-0,02
Rehact B
Rusforest
SAPIAB
+0,75
Scandbook
+0,25
Scandi. Envi
-0,05
Scandidos
-0,1
Shamaran
-0,02
SJR
Skåne-Möllan
-14
Skånska Ener +0,75
Smarteq B
Sportamore
Sprint Biosc
-0,05
Starbreeze
-0,2
Stille
Stresscompan -0,25
Tagmaster B +0,02
Tobin Prop P
-0,25
TORSAB
Trustbuddy
+0,01
Unlimited Tr
+1
VA Automotiv -0,17
Verisec
Wesc
-0,04
West Intern.
-0,04
Vigmed
-0,15
Vinovo
+0,15
Wise Group
-0,03
Xvivo
+0,8
Zeta Display
Zinzino B
-1
omsatt i milj. ändring kurs
Nordea Bank
SCA B
H&M B
TeliaSonera
Ericsson B
76,25
7,15
1,93
0,3
0,46
8,3
0,42
37,5
9,9
185,5
10,8
5,35
2,03
5,75
5,2
3,8
10
0,54
27
9,6
48,5
29
1,02
2,88
8,85
4,82
11,5
0,22
258,5
31,6
0,7
0,29
4,3
1,25
8,5
24,8
4,32
5,95
10,2
3,75
98
0,34
2,15
1,44
106,5
12,05
6,1
6,65
0,85
112
302
51
0,13
42,5
11,1
6,9
11,05
2,75
0,69
109,75
109
0,85
21,5
4,28
42
2,11
2,8
10,45
1,85
1,17
37
2,77
22
1355,71
1011,89
789,63
713,81
687,34
2,56
4,10
-1,26
-0,59
0,20
77
77
82
76
7,2
7,2
10
5,5
2
2
2,9
1,9
0,32
0,33
0,5
0,3
0,49
0,45
0,5
0,4
8,4
8,4
9,2
6,4
0,44
0,43
0,8
0,4
38
41
35
9,95
9,95
10
9,2
188
- 191,5
182
10,85 10,85
13,1
9,6
5,55
5,55
7,2
4
2,07
2,07
2,5
2
5,95
5,75
7,5
5,5
5,45
5,2
7,9
5,2
3,88
3,8
4,2
3,6
10,25 10,25
11,9
5,3
0,86
0,9
0,6
28
28
29 23,4
9,7
9,7
12,2
9,1
50
- 59,3
50
31
30
32 20,9
1,04
1,02
1,1
0,9
3
2,88
2,7
2,2
9,1
8,2
9,1
8,85
5,25
5
5,5
4,5
11,7
11,5
12,9 10,8
0,25
0,3
0,2
261 260,5
261 250
31,7
31,7 32,2 26,4
0,75
0,7
0,9
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
4,58
4,58
5
4
1,3
1,25
1,4
0,7
8,55
8,5
11,8
6,5
25,4
25,4 28,2 24,3
4,5
6
4,3
6
6
7,4
5,6
10,5
10,5
10,9
9,3
3,8
4,5
3,6
99
- 100,8
94
0,36
0,35
0,4
0,3
2,23
2,15
2,5
1,8
1,47
1,44
1,6
1,2
107,25 107,25 107,5
102
12,45
12,45
12,2 10,9
6,3
6,25
8
5,5
6,8
6,7
7,5
5,8
0,86
0,85
1
0,7
115
115 116,5 99,3
316
302 319,5 276
53
52
53 48,5
0,14
0,14
0,2
0,1
43
43 48,6 40,1
11,25
11,25
13,4
11
6,95
6,9
8,2
6,7
11,8
11,8
12,8
9,6
2,85
2,75
4
2,9
0,74
0,74
0,8
0,7
111 109,75 114,5 109,3
109,5 109,5 110,3
109
0,87
0,86
1,4
0,7
22
22 22,3 19,2
4,4
4,4
5
4,1
42,1
42
43,1 39,9
2,25
2,2
2,5
2
2,99
2,8
3,4
2,6
11
10,5
10,9
9,1
1,89
1,85
2,3
1,4
1,19
1,17
1,2
1,1
38,7
38,8
41,8 33,5
3,03
4
2,6
23
22
27 22,5
108,00
208,40
336,70
50,75
101,10
+1
+27
-1
-26
+6
+33
-43
-4
+8
+3
-1
+29
-12
+8
-24
+74
+6
+20
-16
-13
+14
-7
+31
+7
+11
-4
-5
+4
+16
-22
-3
+11
+47
-17
+2
-13
-7
+17
-14
+1
-7
-17
+3
+9
-20
-10
+12
+14
+1
+-7
-10
-16
-9
+24
-30
+17
-4
-30
+15
-10
-2
-10
-5
+7
-21
+10
+13
-6
-4
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
0
0
neg
0
27
0
0
0
neg
0
9
0
neg
0
4
0
99
0
0
0
neg
0
29
0
neg
0
0
0
0
0
20
0
2
0
9 0,5
25
0
2
0
neg
0
67 24
8
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
28 0,5
neg
0
0 8,5
9 0,13
neg
0
neg
0
0
0
15 0,5
0
0
neg
0
neg
0
23 4,5
29
14
20 2,8
0
0
neg
0
0
0
8
0
16
1
0
0
69
0
0 11,5
0
0
neg
0
46
1
0
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
23 0,03
90
0
neg
0
67 0,1
-8
-12
-3
+5
+10
-4
+20
neg
neg
neg
9
neg
10
neg
neg
NGM EQUITY
AIK Fotboll
Crown Energy
Glycorex B
Guideline Ge
LifeAssays B
NGS Group
Obducat B
Paynova
+0,12
+0,24
-0,17
-0,05
-0,02
+1,5
+0,02
-
1,5
4,35
2,61
8,35
0,17
120
4,5
0,58
1,62
4,8
2,75
8,85
0,2
121,5
4,73
0,6
1,62
4,8
2,61
8,85
0,2
121
4,7
0,6
1,8
6,5
2,9
10,9
0,3
120
4,9
0,8
1,5
3,8
2,4
8,3
0,1
108
4
0,5
0
0
0
0,3
0
3
0
0
AKTIETORGET
Aktie
+/- köp sälj sen.
bet.
A1M Pharma -0,15
5 5,15 4,95
Abelco
-0,05 2,4 2,41 2,41
Accelerato
1 1,05
AHA World -0,1 1,92
2
2
Alpha Heli +0,05 0,85 0,91 0,91
Alteco Med +0,04 3,59 3,74 3,73
Ambia Trad +0,05 13,25 14,95 13,25
Amhult 2 B +0,2 49,5 49,8 49,5
Amnode
2,85
6
Angler Gam -0,03 1,22 1,25 1,21
AQ Group -0,25 84 84,75 84,75
Arc Arom P -0,3 38,5 38,7 38,7
Archelon B
0,08 0,1
Arocell
-0,2 7,1 7,3 7,05
Axonkids
-0,1 7,3 7,8 7,75
Bahnhof B
102 102,75102,75
Beowulf SD +0,01 0,18 0,19 0,19
Biotech-lg
0,17 0,19 0,19
Botnia Exp -0,02 0,67 0,69 0,67
BrainCool +0,24 5,1 5,15 5,1
Caucasus O +0,03 0,34 0,38 0,38
Cherry B
+0,9 37,5 37,9 38,7
Clinical L
-0,35 8,7 8,75 8,75
Community
0,09 0,1
ConPharm A
1,2
ConPharm B+0,04 0,73 0,78 0,76
Consensus
0,09 0,11 0,11
C Security
1,18
1,5
CWS Comf.
0,78 0,85 0,85
Deflamo B
0,6 0,7 0,75
Delta Mine -0,02 0,2 0,22 0,2
Dentware
2,09 2,3
DexTech Me -0,3 25,9 26 25,9
EasyFill B -0,05 2,21 2,29 2,21
Ecoclime C +0,05
3 3,15
3
Ecomb
+0,11 1,7 1,8 1,8
EcoRub B -0,06 3,28 3,39 3,39
Elverket V
35,6 38,5
Emotra
-0,1 15,4
16
16
Envirologi
3
Enzymatica +0,1 11,65 11,9 11,9
EQL Pharma -0,01 3,43 3,59 3,43
Euris B
-0,02 0,32 0,41 0,43
Eurocine V -0,5 11,65
12
12
Eurocon
3,26 3,6
Follicum
+0,1 6,1 6,2 6,2
FX Interna
1,5 1,54 1,5
Gabather -0,05 6,35 6,5 6,35
Genesis-IT
6 6,8 6,75
Greater Th
-0,1 5,85
6
6
Gripen Oil -0,01 0,18 0,19 0,18
Gullberg&J +0,17
3 3,17 3,17
H1 Communi
1,65 1,98
HomeMaid B +0,2 7,7 7,8 7,8
HQ
+0,02 0,71 0,72 0,71
IDL Biotec
-0,1 1,65
1,7 1,65
Igrene
-0,45 13,75 13,95 13,95
Interfox R +0,3 1,53 1,69 1,69
Jojka Com. -0,07 2,73
3 2,73
Josab Int.
-0,5 9,3 9,45 9,45
Klick Data
12,35 14,35
Latvian Fo -0,2 7,5
7,7 7,7
Lovisagruv +1,3 34,6 36 35,8
Lucent Oil -0,54 3,65 4,5 3,61
Massolit B
1,63 1,65 1,63
Medfield -0,45 11,8
MedicPen
0,77
Medirox A
+1,7 11,25
Medirox B
-0,1 10,9
MediRätt B -0,58 1,25
Micropos M -0,09 2,73
Miris Hold
0,07
Mobile Loy +0,01 0,23
Moretime -0,25
1
Motion Dis +0,09 3,69
Mr Green & +0,4 36,3
Net Gaming +0,01 0,47
New Equity
8
NFO Drives -0,04 0,48
Nordic Cam +0,4 19
Novus Grou
2,85
Oboya B
10
Optifreeze -0,3
12
Orasolv
-0,01 0,33
Ortoma B
-0,1 9,25
Parans S L +0,21 2,32
Peptonic M -0,9 9,5
Ph.Lundens +0,3 6,7
Phase Holo +0,05 8,6
PromikBook
0,3
ProstaLund +1,45 14
QBNK Holdi +0,05 1,29
Railcare G +1,25 112,75
Real Heart
3,78
Recyctec B -0,9 25
Respirator +0,01 0,36
RLS Global +0,05 2,18
Robert Fri +0,01 0,1
Rootfruit
-0,3 12,95
Safe at Se
-0,7 10,1
Saniona
+0,7 9,1
Sealwacs
3,91
SensoDetec +0,13
4
Senzime +0,05 5,6
Serstech
+1,05 5,5
Sivers IMA -0,05
8
Spago Nano+0,45 11,5
Star Vault -0,04 0,72
Stureguld +0,02 0,16
SwitchCore +0,01 2,38
SwitchCore -0,05 2,05
SyntheticM -0,25 56
Taurus Ene
1,14
TiksPac
+0,09 3,82
Tourn Inte +0,2 3,8
Transferat +0,02 0,72
Transferat
0,61
Traveas A
0,74
True Headi
1,14
United Med
0,26
US Energy +0,02 0,3
Vendator B
0,57
Vindico Se +0,09 1,02
Vivoline M -0,05 3,75
WntResearc -0,6 32,2
Wonderful
10
Xtranet Gr -0,04 0,61
Yield Life +0,67 4,09
Zenicor
-0,1 9,2
Cefour W & -0,03 0,16
Chall. Mob -0,06 0,16
Koggbron F -2,65 13,65
Oden Contr
0,63
11,9
0,82
13
11,65
1,79
2,75
0,08
0,24
1,17
3,9
36,7
0,48
9,5
0,52
19,4
3,05
14
12,3
0,34
9,3
2,48
10
6,8
8,7
0,32
14,25
1,35
113
4,02
26
0,38
2,39
0,1
13
10,8
9,2
4,2
4,22
5,7
6,45
8,2
11,8
0,73
0,17
3,13
2,1
62
1,16
3,97
4,55
0,75
0,75
0,78
1,27
0,27
0,37
0,7
1,12
3,86
32,4
14
0,65
4,3
9,25
0,17
0,21
14,55
0,73
11,9
0,82
12,95
10,9
1,22
2,71
0,08
0,24
1
3,89
36,7
0,48
0,52
19,4
12
0,33
9,2
2,48
9,5
6,8
8,6
0,3
14,25
1,35
113
25
0,38
2,45
0,1
13
10,8
9,2
4,3
5,6
6,85
8,2
11,45
0,73
0,17
2,39
2,05
61,75
1,16
3,99
4,7
0,73
0,77
0,26
0,35
1,1
3,8
32,4
0,61
4,09
9,2
0,16
0,16
13,65
EKONOMI
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
FONDER
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
Aktie-Ansvar
•Avkastning
•Europa
FondSelect*
Graal*
Graal Aktie*
Graal Kvant*
Graal Off.*
Graal T. 2xL*
Graal Total*
Graal Trend*
Peritus*
Saxxum Aktiv*
•Sverige
113,3
0,2 108,26
238,12
1,7 143,94
115,15
0,9 128,86
63,11
0,3 106,09
0,2 109,47
-0,1 108,57
114,69
0,1 120,22
0,4 436,87
Aktiespararna
•Topp Sv.
0,1
Alfred Berg
•Akt.Global Q* -1,1
•Akt.Norge*
0,8
•Aktiv*
0,9
•BestSelect*
•Fastighet No 0,9
•Obl Plus
0,4
•Obligasjon* 0,9
•Obligationsf
Pengemarkd* 0,9
•Penningmarkn
•Ryssland
1,8
•Sverige Plus 0,3
Allra
14,41
5
5
2
2
5
3
5
3
6
2
4
8
8
357,26 4
643,62 5
985,79 4
365,09 7
218,97 11
978,65 2
122,11 -1
992,19
103,03
1008,98
265,01 7
65,79 8
•Strat. Försi
0,1
•Strat. Lagom -0,2
•Strat. Modig -0,2
118,63
143,64
150,7
2
5
5
•Aktief. Mix
•Asien SH
•Balansfond
•Europa
•Global
•Nordamerika
•Rtf kort
•Rtf lång
•Räntef. Mix
•Småbolag
•Sverige
•Världen
164,73
152,1
233,74
161,41
120,3
156,75
112,89
140,25
115
378,32
462,42
291,73
3
7
4
7
4
2
AMF
-0,5
0,5
-0,1
-0,1
-0,4
-1
0,2
0,1
-0,3
-0,3
Amundi Funds
Asia ex Japa* -0,6
•Glb Gold Min* 2,5
1
1
6
7
5
124,75 8
35,43 20
Ancoria Insurance
Emerging Mar -1,2
31,97 7
Fastighet
-0,1 43,25 7
Finans
-1,3 97,23 -3
Index Sve
0,3 491,88 6
Indien
-0,4 191,43 16
Kina
-0,3 171,63 8
Ny Energi
0,5 52,69 4
Offensiv
0,3 132,41 3
Ryssland
-1,7
28,11 -1
Råvarufond 0,9
75,1 -3
Småbolagfond 0,9 196,25 7
Sparfonden
0,1 151,07 2
Strategy
0,3 132,82 4
Sverige
0,6 195,22 7
Thailand
-0,3 231,69 11
USA
0,7 189,89 1
Atlant Fonder
Atlant Stabi*
1313,5
Edge*
1,2 5032,52
Explora*
-0,2 1636,99
Sharp*
-0,3 1636,6
4
FiF Avanza10* -0,3 156,13
FiF Avanza50* -0,1 127,41
FiF Avanza75* -0,2 141,18
FiF+BlackRoc* -0,1 112,85
FiF+East Cap* -0,5 108,13
FiF+SKAGEN* -0,2 125,23
•ZERO
0,1 188,69
5
3
4
2
6
4
8
Avanza Fonder
BankInvest
1
NewEMEq*
•America
•Europe*
•Global30*
•Global50*
•Global75*
•Horizon*
ShortEUR
ShortUSD
Baring
-1,2 5283,88 3
-0,5 6102,83 7
1406,15 3
-0,2 1661,69 4
-0,4 2226,81 5
-0,7 915,81 7
0,8 571,99 -1
0,2 534,17 6
•AsiaGrowth -0,1
70,81
Australia
0,9
111,13
•East Europea 1,1 63,63
•Europa
-0,9 47,93
EuroSelect
0,4
2449
•Global Em
-0,7 30,66
•HongK.Chin -0,7 920,89
•Latin Americ* -2,2 33,98
Pacific
-0,1 189,01
BlackRock
9
4
2
5
6
6
5
1
7
AsiaDragon* -0,4
•Emerg Mkts* -0,8
•EmergEurop* -1,2
Eur.Gro.Fd*
-0,3
•EuroMarket* -0,3
*
0,2
•GlblSmCp
•Glob Alloc*
0,4
Global Opp* 0,6
-1,2
•India*
•Japan opps*
1
•Latin Am*
-2,5
*
1
•New Energy
Pacifi Equ*
•US Bas Val* 0,3
0,7
•US Opp*
•W. Energy*
1
•W. Financl* -0,3
-1,3
•W.Gold*
•W.Healthsc* 1,3
•World Mining* 0,6
1
•WorldTechA*
33,07 8
29,08 5
79,79 3
33,47 7
23,96 8
85,19 2
50,12 5
41,82 5
30,4 14
47,48 8
61 1
7,7 4
32,7 6
71,54
184,81 3
19,96
20,75 1
27,25 15
34,29 7
32,48 -2
17,57 6
Biotechnolog* -2,2
•EastEurope 0,3
•European
-0,7
Glob Healthc -2,2
•Medical
-1,7
•NordicMarket -0,3
•Sv K Ränta
Swe Large Ca -0,3
SwedishSmCap0,4
•Worldwide -0,9
•WorldWide As -0,1
•WWEthical -0,9
33,56 8
212,65 4
201,05 7
310,71 8
961,59 8
1094,79 9
137,93
180,25 8
211,85 6
836,78 5
1102,15 10
145,29 5
Carnegie AM
Carnegie Fonder
•Afrika
•Asia
0,2
Sen. ändr. NAV % i år
Case AM
Case*
Fair Play*
Safe Play*
0,5
0,3
Catella
11,34 5
185 12
387,11
22,66 8
424,86 20
1210,86
1150,38 1
37,5 3
211,12 6
1042,21 4
4200,9 5
2065,78 7
21,76 6
127,8
122,72
121,25
•Avkast*
127,51
Balanserad* 0,2 144,6
*
121,39
CorporateBFR
4,1 1244,1
Fokus*
0,1 164,41
Hedge*
1 115,46
NordicLS Eq*
•NordicTiger* -0,1 135,56
0,6 386,66
•Reavinst*
•Småbolagsfon*0,6 369,26
•SveIndex A* 0,3 321,79
0,3 1540,07
SveIndex B*
CB Fonder
2
3
1
2
3
1
6
5
4
7
7
•EuQuaSicA
•SaveEarthR* -0,1
96,07 10
13,75 4
•Avkastning A
Focus
-0,5
-2,2
Global*
•SRI Sverige -0,3
*
•World 0-50 A -0,3
•World AssSel* -0,4
•World Wide A*-0,4
115,12
154,07
87,84
167,94
118,26
119,85
199,72
Cicero Fonder
Coeli Fonder
Ekv. Absolut
Ekv. GlbMegT*
Ekv. Total*
Ekv. Trygghe*
Multihedg2xL*
Multihedge*
Norrsken*
Power*
Sel Sverige*
Select Brasi*
Spektrum*
6
5
8
2
3
2
0,1
0,1
-0,1
-0,1
0,9
-3,4
0,4
10,98
13,02 6
24,75 4
13,42
8,84 5
10,02 3
11,82 3
8,92
21,19 10
7,62 -6
12,69 4
•Aktiv Förm. 0,2
Danish Mortg*
1,1
•East Eu Co*
0,6
Eur Bond A*
1,8
Eur Focus*
1
Eur High D*
1
Eur Sm Cap*
Gl Cor Bond* 0,7
•Gl Cor Bond * 0,1
Gl Em Mar* -0,6
Gl Em Mar SC* 0,5
-0,7
•Gl Index*
1,3
•Gl StockP*
-0,5
Gr China*
•HorisontAkti -0,3
•HorisontBal -0,1
•HorisontFörs
•HorisontRänt 0,1
-1,1
India*
0,4
Japan*
1,2
Nordic*
•SRI Global* -0,7
•Sve Likv
•Sve Obl
0,2
0,1
Sve Räntef*
•Sve/Eur
0,1
•Sverige
0,3
•Sverige Fok 0,5
Trans-Balkan* 0,8
•Utland
0,1
2774,54 3
150,5 1
486,8 4
187,75
156,85 9
253,46 8
435,49 4
344,03
152,48 1
627 9
301,06 7
1145,55 4
183,53 5
501,59 10
209,52 4
182,35 3
158,52 2
115,06 1
576,65 17
193,76 7
660,47 6
116 4
1169,19
1134,26 2
137,96 1
194,25 5
3354,96 5
166,28 6
61,04 3
153,99 6
*
0,5
0,2
Danske Invest
Didner & Gerge
Banque de Luxembourg
*
Fond
•CorpBond*
•Emerg.Market 0,3
•Indien
0,8
•Likviditet
•Obligation
0,2
•Ryssland
1,6
•Småbolag -0,4
•Strategi A
-0,3
0,3
Strategy A*
•Sverige
-0,2
2
SvSelect*
•Aktie Sv.
•Global
Small & Micr
•Småbolag
2191,5
184,26
0,8
114,11
0,2 461,96
9
5
7
3
•Asian SmCap -0,7 58,24
•China Centur -1,4 824,79
ECO AbsRetur -1,5 995,4
•Far East
-0,1 43,49
-1,1 746,72
Finans*
•FRN-fond
105,5
•Företagsobl. 0,1 115,04
•Glob Emerg S -0,8 20,89
•Global SRI -0,9
31,69
•HealthCare* -1,4 231,27
•India
1423,6
•Lärarf. 21-4 -0,2
18,33
•Lärarf. 45-5 -0,1 16,88
•Lärarf. 59+
14,28
•Navigator
2,7 790,11
•Private Eq -0,3 1091,87
•Realränte
0,3 114,39
RenewEnerg -1,2
832
•Scandinavia 0,1
33,6
•SEK Long Bon 0,4 53,75
•SEK Short Bo
27,35
Småb. Norge* 1,1 422,48
•Småbolag
0,2 2460,95
Sve Koncis
-0,2 166,69
•Swe Micro
0,1 600,93
•Sverige
-0,2 147,32
Technology -0,7 2373,89
-0,7 164,12
Telecom*
TMT AbsRetur 1,1 1113,91
•Utland
257,55
•Östeuropa* -1,4 172,42
7
4
-5
8
-2
DNB
0,1
1
5
4
8
13
5
4
2
-1
6
2
3
6
1
-1
7
6
8
6
2
8
-1
5
East Capital
•Balkan
1,2
14,32 1
•Baltikum
0,4
51,41 1
•China A
-0,2 129,88 9
•EmergAsiaA -0,3 127,82 10
•Ryssland
1,8 671,16 1
•Turkiet
1,3
11,3 11
•Östeuropa
1,4
27,47 3
Enter Fonder
•Maximal
Select Pro*
•Sverige*
Sverige Pro*
eTurn
1374,42
0,4 3329,78
0,3 2020,23
0,4 2446,67
eTurn*
Fondväljaren* 0,3
Transp. Fond* 0,6
7
7
6
6
129,17
133,89
122,91
7
9
5
•Europe*
-0,8 108,02
0,5
27,47
•FIN Select*
7,04
•FinlandMix* 0,1
6
8
3
Evli Fondbolag
3,35%
Vinnare 1 dag
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Global *
Global AssAl*
•Ryssland*
•Småbolag
•Sverige Akti
•Sverige Sele
F&C
-0,8 1434,16 5
1059,05 3
-1,6 86,42 -2
-0,1 2716,7 6
-0,3 1313,62 7
-0,4 1415,19 6
•Europ. Eq* -0,5
17,83
FC RespGEA* -0,6 14,98
21,38
•Glob Emerg$* -1,3
18,81
Indian*
•Japan Eqty* 0,8 26,03
LatAmIGBP* 0,1
77,93
•USSmCompA* -1,5 144,99
Fidelity International
America*
0,2
1,1
AmericanGr*
*
-0,2
Asean
*
AsiaSpeSit -0,8
0,5
Australia*
ChinaConsu* -0,9
*
ChinaFocus -0,5
-0,2
Cons Ind*
EMEA A-USD*
*
Emerg Asia A -1,2
-1
Emerg Mark*
EurDynGrth* -0,2
*
0,4
EurHiYieSk
-0,5
Euro Ba*
-0,8
EuroBlue*
EuroGrowth* -0,8
EuroLarger* -0,8
Europ Aggr* -0,3
EuroSmComp* 0,2
EuStoxx 50* -0,9
0,2
FF Glob.Gr*
FinancServ* -0,6
*
-0,7
France
-0,4
Germany*
Glob Prpty* -0,2
0,3
GlobFocus*
GreatChina* -0,7
HealthCare* 0,2
-1
Iberia*
IndiaFocus* -1,8
-0,3
Indonesia*
Industrial*
-0,2
0,3
Internat’l*
-0,2
Italy*
*
Jap SmComp 0,3
0,1
Japan*
JapanAdvan* 0,1
*
-1,2
Korea
Latin Amer* -2,6
-0,3
Malaysia*
MAStratAAc*
0,7
Nordic*
-0,4
Pacific*
*
-0,7
SE Asia
Singapore* -0,6
0,4
Sterl Bond*
Switzerl*
*
-1
Taiwan
Technology* 0,9
-0,6
Telecom*
-0,3
Thailand*
-0,9
United*
0,3
US High Yd*
0,6
USD Bond*
-0,2
World*
FIM Fonder
Balanserad*
BioMed*
•Brands*
•Brazil*
•BRIC+*
•BRIC+ SC*
Euro*
•Europa*
•EuropaSmå*
•Fenno*
•GlobalA*
GlobalK*
GlobalT*
•India*
Kap 100*
Kap 30*
Kap 70*
•Nordic*
•Russia*
•Sahara*
•USA*
-0,2
-0,9
-0,8
-3,6
-1,2
-0,8
8,59
37,4
32,23
37,73
53,82
17,3
52,49
42,45
14,06
20,02
23,8
41,48
249,1
17,33
21,26
13,73
43,24
17,11
36,88
10,24
23,76
27,48
47,46
43,1
15,26
51,38
173,5
36,59
63,6
40,73
27,43
42,5
45,91
34,09
1736
174,2
26977
17,54
31
45,67
13,54
888,2
28,11
7,01
53,29
0,34
49,91
10,39
12,22
10,9
51,02
2,62
12,21
7,23
17,2
6
5
7
8
1
2
4
5
8
3
8
6
5
8
11
8
7
1
4
6
6
6
7
3
5
4
1
6
8
10
5
7
7
5
15
4
2
4
8
9
8
8
8
-1
3
2
3
6
7
5
7
5
7
3
7
12
5
7
9
3
-1,1
19,6 2
16,04 7
24,82 4
18,23
13,12 7
9,13 7
35,79
12,55 5
51,12 4
200,55 7
9,89 3
1412,09 3
834,1 3
58,56 13
12,71 4
15,65 1
15,8 3
21,38 3
35,27 1
21,42 7
21,71 2
AsiaPacifA
0,6
EmergMktsA 0,4
•GlobalOppA -0,3
•ResourcesA 2,2
10,23 9
6,34 7
3,04 7
2,31 -1
-0,8
0,1
0,8
-0,4
-0,4
-0,4
-1,3
-0,6
-0,4
-0,6
0,6
-1,4
First State Investments
Folksam Fond
•Asienfond
0,3
•Europa
-0,2
•Framtid
-1,1
•Förvaltning -0,1
•GlobAktier -0,3
Idrott
-0,3
•Japan
0,5
•LO Obligatio 0,2
•LO Sverige -0,4
•LO Världen -0,3
•LO Västfonde -0,3
•Obligation
0,2
•Penningmarkn
•Sverige
-0,4
•TjmOblig
0,2
•TjmSverige -0,4
•TjmVärlden -0,3
•USA
-0,8
Fondita
•2000+
•Equity
•Eu Small Cap
•Eu. Top Pick
•NMC
•NordicSCap
180,04
237,07
49,64
309,54
93,93
314,42
78,71
133,97
267,01
120,82
281,38
166,77
121,17
641,58
133,69
170,3
98,85
363,66
9
5
2
4
3
5
7
1
7
4
7
1
0,4 55,26
0,3 125,97
1,4 250,71
1
137,11
1,3 229,26
1 123,63
3
7
5
6
6
7
Fondmarknaden.se
7
1
7
4
1
•FondmGlEdge*
110,06
Asian Growth* -0,6
-0,1
BrazilOpp*
-1,6
BRIC*
-0,2
China*
*
Glob. Tot Re -0,8
-1,4
•India*
-0,3
Korea*
*
-3
Latin Americ
MENA A Acc $* 0,2
Mut Eu. A A.* -1,3
MutualEurope* -1
Templ. Globa* -0,8
35,34 7
10,23 4
13,66 6
22,83 5
12,74
34,09 13
5,21 5
54,05 -1
6,86 10
16,89 3
23,62 3
37 3
Franklin Templeton
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
GodFond
•GodFondS & V-0,1 204,27
6
•Basfonden A*
•Kina 130/30*
•Småbolag*
•Sverige 130/*
Trend 100*
Trend 50*
2
1
6
6
4
2
Granit Fonder
-0,1
0,4
0,8
0,2
0,7
0,3
Gustavia Fonder
120,95
110,38
167,8
139,71
135,5
115,56
•Balkan
1 206,89 -1
55,26 1
•EnergRåvaror*
•Global
-0,4 134,93 1
-1,1
57,92 4
•Kazak*
•Ny Teknik
-1,5
154,5 3
•Ryssland
1,5 42,49 6
•Småbolag
0,5 296,16 6
•Sverige
0,3 390,45 6
Handelsbanken
AbsolRetur
•Amerika
-1,1
•AmSmåbolag -1
Asienfond
0,4
Balans50
0,1
Brasilien
-1,1
Euro Ränta
0,6
•Europa
-0,4
EuropaAggr*
•EuropaIndx -0,2
EuropaSel
-0,7
Finland
-0,8
•Flerm.fond -0,2
Företagsob. 0,2
•Gl Ind Cri
-0,5
•Global
-0,7
Global Tema -0,5
GlobSelectiv -0,9
Hedge
-0,2
Hållbar Ener 0,1
•Indienfonden 0,6
•IT-fond
-1,7
•Japan
0,1
•Kinafond
0,2
103,05
578,3
510,23
445,45
163,29
73,09
1854,25
322,83
90,95
95,4
234,12
53,05
227,26
125,19
183,49
337,52
1046,2
156,26
104,75
124,47
164,51
56,99
59,89
131,27
3,22%
Offshore
ODIN Fonder
2
2
10
2
-4
-1
7
6
7
7
3
1
4
4
4
3
-1
6
15
1
8
10
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
-0,4
ThaiEq*
Turkey Equit* -1,4
ICA Banken
Modig*
Måttlig*
Varlig*
IKC Fonder
19,68
28,3
9
5
0,1 157,28
0,1 134,64
0,1 119,46
5
3
2
FBP 0-100*
-0,1
FBP 0-100 SE* -0,4
FBP 0-40 SEB*
•FBP 0-50*
FBP 0-80 SEB*-0,2
•FBP Opp Flex* -1,1
•FBP Pens Var* -0,1
FBP WWO SEB* -1
•Global Brand* -1,1
•Sunrise*
•Sverige Flex* 0,4
•World Wide* -0,3
95,84
126,34
110,15
103,63
115,92
126,04
119,09
131,19
175,35
105,33
157,23
86,6
Fondguide Ba*
Fondguide Of* -0,1
GuideAktGl * -0,6
GuideAktSv * 0,7
GuideHedg2 *
GuideHedge *
GuideTillv * -0,8
GuidFtgObl*
99,03
136,12
152,2
163,94
99,63
117,58
170,38
61,97
Indecap
Insiderfonder
Hedge
1,8 123,63
•Inside Asien* -0,2 121,37
•Inside Austr* 1,3 129,46
•Inside Canad* 0,7 155,38
•Inside Swede* 1,2 153,04
•Inside USA* 0,7 177,81
*
J.P.Morgan Asset Man.
130/30Aac$* 0,5
•China Adis $* -0,1
Eu Liq A
0,7
•EUR GbBa Aac*0,2
0,1
Eur SC Adi*
Euro Eq Adi* -0,4
*
Gb CapAp Aac 0,2
2,80%
Norge
ODIN Fonder
5
6
4
3
6
9
8
9
6
6
7
6
5
7
8
6
9
7
1
6
6
190,87 3
50,43 6
13016,3 -1
1676,33
57,61 5
46,95 7
166,94 2
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Genesis*
•Stra. Balans* -0,1
•Stra. Nya Ma* -0,8
•Stra. Offens* -0,1
•Stra. Sve/Vä*
•Stra. Tryggh*
•Stra. Världe* -0,1
•Svenska Akti* 0,3
NE Kapförv.
NE Select*
NE Strategy*
NE Sweden
Nordea
103,58
140,32
106,05
167,25
150,43
120,87
150,96
282,96
1
2
5
4
5
1
3
7
1126,35
0,2 1578,35
-0,1 200,22
7
8
8
Afrikafond*
1,2 145,75 5
Alfa
-0,3
847,7 5
Asian
3091,88 11
Avanti
-0,3
1,27 5
Brazilian Eq* -2,6 315,82 -1
Donation
136,57 4
Eastern Euro 1,3 190,63 5
Emerg Cons.* 0,1 190,22 7
EmMaSmCap* 0,1 818,78 7
Eu Sm&Mid* 0,7 4648,21 5
280,56 1
EuroHiYield*
Europ Opport* 0,2 98,39 7
•Europe
-0,4 12370,57 6
51,54 5
EurValue EUR*
•Far East
-0,6 193,47 11
21,12 9
Far East Eq* -0,5
Futura
-0,1 499,05 4
•Gen 40-tal -0,2 83,79 1
•Gen 50-tal* 0,4 96,31 3
•Gen 60-tal* 0,5 101,31 4
•Gen 70-tal* 0,5 102,46 4
•Gen 80-tal* 0,5 97,86 4
•Gen Senior
77,73 1
•Glob Tillv* -0,6 194,96 6
*
-0,8 18,06 4
Glob Value
•Global
-0,3
2,81 4
Global D.utd -0,7 129,71 4
Global Div.
-0,7
135,3 4
Global Val* -0,2 169,06 5
GlobalSmCap* 0,8 781,36 5
GlobCorSEK* 0,6 163,54 6
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Jap Sm Cap*
1
7679 10
Lat Americ* -3,5 541,93 -1
-0,2 209,98 -1
ST Euro*
Pictet
•Biotech-R*
CHF Liq-Pc -0,3
•DigiCom-R*
•East.Eur-R* -1,2
•Em.Mkts-R -0,5
EurEqSel-P* -0,5
-1,3
Generic-Pc*
•Generics-R* -1,3
•Gr.China-R
-0,1
IndianEq P
1,2
Japan Eq P
RussEqPcap* -1,6
•Russian Eq-R* -1,6
-1,1
•Security-R*
-1,1
SecurityPc*
SmCapEu-Pc* 0,5
*
-1
USEqSel P
-1
USEqSel R*
-0,9
•Water R*
663,43
124,19
192,68
241,16
472,79
546,2
255,8
238,76
402,79
449,69
8174,22
35,07
33,39
164,36
174,16
893,83
173,26
165,98
216,26
12
14
4
1
6
5
8
8
10
16
7
Em.Mkts Eq B* -0,5 161,57
Europ. Eq. B* -0,3 340,59
Lo/Sh EM Eq * 0,6 116,27
6
4
7
Rhenman & Partners
SBAB
391,34 9
332,2 10
341,02 10
Fri*
Sparfond Kor*
Sparfond Lån*
Sparfond Med*
0,2
0,3
0,2
0,3
142,85
114,4
141,51
129,36
7
2
6
4
•Dynamisk Akt-0,8
•Räntefond
10,38
101,02
6
Balanserad*
Defensiv*
Möjlighet*
Tillväxt*
140,57
115,93
154,56
179,04
3
2
4
5
•Aktiespar
-0,4
13,4
•AsienxJ
0,2
17,74
AsSeDeSELA -0,3
114,1
•AsSel LA
-0,6
183,5
AsSeOpCSEK -1,3 160,62
AsSmxJLA
47,93
Biotekn LA* -0,2 1086,24
Biotekn LU* -0,2 1080,48
BR LatinAm* -2,5 504,62
Eaton VanceE -1,2 88,35
EC Balkan
1,2
14,32
EC Turkiet
1,3
11,3
ECRyssland
1,8 671,16
Ekorren
-0,1 179,49
-0,7 20,63
•EmergMa*
EtiskEurLA -0,2 27,59
EtiskGlo
-0,6
13,78
EtiskSveLU
-0,1 68,58
EurCR LA
-0,4 13815,19
-0,7 172,06
EurGratLA*
•Europa
-0,2
9,45
Europa1 LA -0,2 39,56
EuropaOff
-0,4 943,28
EuropaSmåb* 0,6 20,45
•EurSmå
0,5 49,53
Fastighet
-1,1 54,03
FidAsiSpSi* -0,8 312,12
0,2 344,28
FidEuroSm*
•Gen 50
10,42
•Gen 60
-0,3
11,82
•Gen 70
-0,3
11,73
•Gen 80
-0,5
13,93
Glb SelFuER 0,2
2,29
11,61
GlFocFdA1* -0,4
Global LA
-0,6 30,16
GlobCR LA
-0,9
11,75
GoldmSaIndia*-0,4 143,36
-1,1 136,01
GS BRICs*
HeGaGlobFo* -0,4 108,39
HSBCBrazil* -3,9 161,92
•Japan
-0,1
6,15
JapCRLA
-0,2
5,15
-0,1 417,18
JF China*
JohcmGlbSel -0,6
21,33
JPMGlNatRe* -1,1 106,42
•KoRäSEK
10,25
KoRäSEKL
23,23
•Latinam
-0,6
19,22
LiPrivEqLA
-0,4 242,52
•Läkemedel -1,5
14,18
109,96
Multi A Def *
NAmerMed
-1,5 1806,26
NAmerSmå
-2 185,71
NoAmCRLA
-1 55,82
•Nordam
-0,8
10,41
•Norden
-0,1 22,03
Norden LA
-0,1 95,93
NordSmåLA* 0,8 2416,3
NorFocuEUR* 0,5 145,35
•Realrte LU
0,5 14,28
RHedgeAlph 0,1 117,84
•Ryssland LA 1,8 55,09
123,13
SchGloCliC*
Schweiz
-0,1
21,26
SKFAlle
-0,4 236,9
StifteSver
-0,5 22,27
StifteUtl
-0,4
7,66
12,87
StratBalGlob* -0,1
*
15,67
StratGlobal -0,3
0,3 275,38
Sve Index*
Sverige
-0,3
16,67
SverigeCR
-0,3
15,77
SveriSmå
0,3 34,32
SveriSmåCR 0,4 149,57
•SveStoBol -0,4
16,12
•Tekno
-1,6
26,41
2,3 198,04
TRoPr US L*
TryggPlac
-0,1 167,28
20,9
USA Index Fu* 1,1
•Världen
-0,3
13,48
ÖstersjWWF -0,2
26,16
•Östeuropa
1,5 20,94
ÖsteuSmåLA 1,7
22,72
5
10
3
7
13
10
11
11
1
6
1
11
1
4
7
6
5
6
5
6
6
6
9
5
6
9
8
3
4
6
6
5
7
6
5
5
15
10
6
-1
8
7
6
6
-4
SEB Dynamisk
SEB Strategi
SEB Övriga
Det finns n gon
som behöver dig.
Bli fadder till ett barn och hjälp en by.
Anmäl dig på barnfonden.se
eller ring 040 -12 18 85
W W W� S H O P P I A � S E
hjälper barn att förändra världen
Kortränta
104,59
Kortränte Me
145,55
•Latinameri -0,8 249,75
•Lux Far East 0,5
12,76 9
Långränta
0,3 114,67 1
•Läkemedel -1,6
152 7
Managed
0,3
1,78 4
Mega Sve
-0,3 199,77 7
•MSCI USA
-1,1
221,6 2
MultAssetH 0,3 146,52 3
MultAssetL
0,1 120,31 1
MultAssetM 0,3 131,44 2
•Norden
-0,1 859,7 7
NordenAggr
136,15 6
NordenSel
-0,3 251,67 6
•NordiskaSmåb 0,4 616,23 6
Norge
1,6 867,27 9
Offensiv100 0,3 212,42 4
•Pens.40 Prem 0,1 120,35 2
•Pens.50 Prem 0,2 139,82 3
•Pens.60 Prem 0,3 157,85 5
•Pens.70 Prem 0,3 158,01 5
•Pens.80 Prem 0,3 158,05 5
Pension Akti 0,3 160,72 3
Pension Akti 0,3 174,59 4
Pension Akti 0,3 174,69 4
Pension Akti 0,3 175,86 4
Potenti75
0,2 156,32 3
Realräntef.
0,3 112,14 2
•Rysslandsfon 1,3 40,37 3
•Råvarufond 2,8 89,87 -1
SBC Bo
-0,4 838,63 6
Stabil25
0,1 137,82 1
•Sv Ind Cri
-0,2 212,92 8
Sv/Världen -0,7 253,13 5
SveIndex
-0,3 8636,92 7
•Sverige
-0,4 1556,45 6
•Sverige OMXS -0,4 188,02 7
SveSel
-0,8 272,6 5
•SveSmå
0,1 996,2 6
•Tillväxt
0,1 241,99 7
•Östeuropa
1,1 324,05 4
HealthInvest
•Asia
MicroCap*
Value A
•Value B
-0,8
-0,8
155,95
152,8
391,29
144,4
7
4
8
8
•Global*
•Norden*
•Norge*
Rurik*
-0,9 180,45
0,2 274,96
0,9
327,4
-0,9 156,42
4
5
2
5
AsiaPxJapEq*
AsiaSmCo*
AsiaxJapan*
BrazilEq*
BRIC Eq M1*
ChineseEq*
EurEqSmCo*
Euro Eq*
EuropEquity*
GEM Bond*
GEM Equity*
HongKongEq*
LatAm Eq*
-0,2
Holberg
-0,3
HSBC Global Asset Man.
-0,3
-3,9
-1,6
1,1
0,1
-0,4
-1
-0,2
-0,7
-0,1
-2,4
16,7 7
53,81 8
54,5 12
19,57 -1
19,8 6
89,91 6
59,82 6
36,48 5
44,25 5
33,39 5
15,08 7
131,26 7
13,39
116,4
Gb Fin Aac $* -0,5
11,4
GbNaRe Aac* -1,1
Glb.Helthcar* 1,2 295,71
*
33,19
Great Ch Adi -0,1
Hg Kg Adi $* 0,3 53,54
-1,4 93,52
India Adi $*
Ja50Eq Aac* 0,6 12746
Jap Eq Adis * 0,9 25,26
•Jap Sel Aac* 0,7 10355
43,81
Lat Am Adi $* -2,7
-1,7
6,7
Russ Adis*
18,34
Taiwan Aac* -0,8
*
0,2 13299,82
USD Liq A
USSmCapGAac*0,3 115,07
-1
-4
8
7
8
16
7
12
9
1
5
7
6
2
•Aktiefond
-0,3 266,99
•Blandfond1
211,28
•Blandfond2 -0,2 238,55
•Räntefond
1083,36
5
4
4
KPA Fonder
Lannebo Fonder
•Likviditet
•Mixfond
•Småbolag
Sve. Flexibe
•Sverige
•Sverige 130/
•Vision
-0,5
-0,7
-0,1
-0,1
-1,5
Länsförsäkringar
•Aktiv Kredit
•Asien
0,3
•Europa Aktiv
•EuropaIndex
•Fastighet
0,3
Flexibel
Försiktig
•GlbIndex
-0,2
•Global
0,6
•Japan
•Kort Räntefo
•Lång Räntefo 0,2
Offensiv
-0,3
•Pensio2010
•Pensio2015 -0,1
•Pensio2020 -0,1
•Pensio2025 -0,2
•Pensio2030 -0,2
•Pensio2035 -0,2
•Pensio2040 -0,2
•Pensio2045 -0,3
•Småbolag
-0,1
•Statsobligat*
•Sve.ochVärld -0,2
•SveIndex
-0,3
•Sverige Akti -0,4
•Tillväxtma
-0,1
•Trygghet
0,2
•USA Aktiv
-0,9
•USA Index -0,8
113,38
18,89
60,74
131,32
27,76
34,61
4,02
72,92
116,51 10
389,53 9
161,69 7
2496,14 11
128,76 5
131,98 4
146,47 4
297,04 3
79,88 6
104,88
159,3 1
130,32 6
165,96 3
168,91 2
179,69 4
194,29 5
191,68 5
100,99 5
100,76 5
119,51 5
511,02 7
11,49
33,5 4
249,41 7
1112,7 6
288,15 7
320,47 3
254,21 2
228,41 2
Mobilis Kapitalförv.
•Aktiv*
Fokus*
Mix R*
Potential R*
Stabil R*
Monyx
•Aktiv Ränta*
0,2
0,5
0,2
0,4
5
6
6
8
7
118,36
121,38
108,3
118,1
99,69
109,89
5
8
4
7
Ind Sve Ej
-0,2
1
Indexfond Gl*
Indexfond Sv -0,2
•Indien
0,5
•Japan Fund -0,4
•Kina
0,2
Klimatfonden* 0,7
•Latinamer -0,6
Likv Invest
Midi
-0,1
Multi Asset * -0,1
•N.America
-1
NoAmAllCap* 1,3
•Norden
-0,3
North Am V* 0,6
•Nya Tillv
0,8
•Obligation
0,4
Olympiafond -0,4
Optima
-0,2
•Realränte
0,3
•Ryssland
1,5
Räntef Ftg
•Räntefond
Sekura
Småb. Sverig
•SmåbolagNord0,3
SPARAtrean -0,1
0,4
Stabil*
Stabila Akti* 0,3
Stable Equit* 0,1
•Stra Ränta
0,1
Strateg100* 0,6
0,2
Stratega10*
Stratega30* 0,3
Stratega50* 0,4
Stratega70* 0,5
•SweStars iu -0,2
SweStars u -0,2
US Corp Bond* 0,3
Nordnet
201,56 8
168,27 4
186,86 8
197,27 13
1,89 6
176,88 9
112,9 3
234,26 -2
155,93
164,57 4
106,25 3
131,39 2
1322,74 3
784,74 5
375,28 3
122,01 7
126,35 2
129,37 5
682,29 5
152,95 2
76,66 5
153,67
99,81
288,8
175,96 5
77,14 6
262,89 4
140,65 3
132,74
1028,23 -2
128,23 1
208,93 5
143,37 2
163,05 3
189,83 4
208,58 4
2086,4 6
1931,57 6
102,18 2
Aggressiv*
-0,2 199,46
0,1 153,02
Balanserad*
0,1 134,82
Försiktig*
170,07
Offensiv*
*
•Räntef. Sver 0,2 114,32
*
•Superfonden 0,3 282,32
4
2
2
3
1
7
•Europa
Fastighet
•Fastighet I
•Finland
•Global
•Maritim
•Norden
•Norge
•Offshore
•Sverige
Sverige II
0,1 166,81
1,2 694,8
1,2 179,65
-0,2 7064,84
0,5 190,57
2,1 801,32
0,5 1964,58
3,2 2589,27
3,4 196,32
0,3 2945,32
0,3 320,83
7
12
12
8
5
-1
8
8
-1
7
7
0,5 885,92
3
ODIN Fonder
Parvest
Australia*
•Eonia Plus*
Eq Brazil*
Equity China*
Equity Eur. *
Equity India*
Eur MidCap*
-4,5
-0,4
-0,6
-1
-0,5
730,62 -1
2720,64 5
868,53 2
1130,43 15
669,99 5
4
4
5
1
1
3
RAM Active Investments
IC1 EUR*
RC1 SEK*
RC2 SEK*
SEB SpotR
Bear OMXS30* -0,5
Bull OMXS30* 1,1
0,2
OMXS30*
Selector
Ivy AssStr A
Sverige Sele
Sentat
Thyra*
-0,2
5
6
1
3
3
2
2
7
7
6
7
3
-3
6
5
7
9
7
5
4
5
7
6
5
7
7
7
5
3
2
4
6
5
6
24,57 -14
165,75 2
169,33 7
0,3 1529,99
Sensor Fonder
170,38
108,35
-2,17%
Förlorare 1 dag
Råvarufond
Handelsbanken
4
4
Fond
Glob Healthc
Carnegie AM
Sen. ändr. NAV % i år
Simplicity
•Afrika
•Asien
Balans*
•Indien
•Kina
•Norden
•Nya Europa
0,1
0,7
0,3
0,1
0,1
0,7
130,47 8
107,57 11
91,55
241,62 17
120,97 9
442,82 6
76,15 5
Sjunde AP-fonden
•AP7 Aktiefon -0,5 205,08
•AP7 Räntefon 0,1 111,22
3
SKAGEN Fonder
•Global
0,3 1362,14 3
•Kon-Tiki
0,1 751,93 4
•Krona
100,12
•SKAGEN m2 -0,2 165,78 10
•Tellus
0,6 145,23 6
•Vekst
0,4 1971,59 2
Skandia Fonder
•Asia
0,3
•Balanserad -0,1
Cancerfonden -0,2
•Europa
-0,1
•Försiktig
-0,1
Glob Hedge
0,2
Ide F Liv
0,4
•Japan
-0,1
•Kapital
0,2
•Nordam. Expp -0,7
Norden
0,4
•Offensiv
-0,2
•Realränte
0,4
SelGlobFör*
SelOffens*
SelStrateg*
SelUtlOff*
•SmåSverige 0,2
•Sverige
-0,2
•Sverige Expo -0,2
Tillväxtmrkt -0,3
•TimeGlobal -0,7
•USA
-1
•Världen
-0,8
Världsnatur -0,3
294,75 10
325,37 4
141,92 6
430,49 7
184,79 2
109,76 -1
578,2 7
145,05 8
177,25 1
163,19 2
158,91 7
372,89 6
141,56 2
111,02
145,91
136,03
112,73
513,75 7
1022,91 6
141,25 7
121,21 6
136,89 2
726,17 2
330,01 2
143,54 6
SkandiaLink/1dag
fördröjn
BlRoEmEuro* -0,9 744,97
-1 251,09
BlRoIndia*
11,31
CarnAfrika*
CarnStrategi* 0,4 1044,95
CatelHedge* 0,1 164,41
14,15
EastBalkan* -0,3
EastCRyssl* -1,3 659,02
-1,1
11,16
EastCTurk*
27,1
EastÖeurop* -0,9
*
-0,2
421,4
FidThai
JPMFGloFin* -0,3 961,4
Lannebsmåb* 0,9 60,77
0,2 2929,83
OdinSve*
ProsCapRussi* 0,4 406,12
SchrChinaOpp*-0,4 2253,01
0,3 325,74
SkaBalans*
0,7 142,23
SkaCancer*
431,1
SkaEurExp*
*
184,95
SkaFörsik
SkaIdéF Liv* 0,6 575,85
0,5 145,16
SkaJapan*
SkaKapital* 0,2 176,88
Skandia Asia* -0,4 293,82
Skandia Nord* 0,6 158,27
0,5 373,71
SkaOffens*
132,25
SkaPenmark*
0,1 141,05
SkaRealrän*
*
SkaSmåbSve 0,9 512,62
SkaSverige* 0,8 1024,71
0,8 733,23
SkaUSA*
SkaVärlden* 0,3 332,52
*
0,7 143,91
SkaVärlds
Solidar Fonder
4
16
5
4
1
-1
9
2
12
6
6
3
10
4
4
7
2
5
8
1
10
7
6
2
7
7
3
3
4
•Aggr Plus*
•Etisk Plus*
•Flex 100 Plu*
•Flex 40 Plus*
•Flex 70 Plus*
-0,8 176,21
-1,1 164,72
-0,6 156,61
-0,3 123,06
-0,5 136,43
7
4
6
3
4
Bas*
Global*
Sverige*
Tillväxt*
-0,1 146,87
-0,7 178,38
0,8 246,2
-0,9 203,94
4
5
7
8
Corp.Val.Bnd* 0,1 1127,72
EmMkCoVaBdS* 1,1 1039,4
112,7
•EmMktsCorVlB*0,8
•EquitEUR R* -0,3 149,93
EthicEmMVER*-0,6 118,55
•EthiGlValR* 0,6 128,97
-2 118,79
•EtHYVB R*
•EuropValR* 0,2 104,56
*
0,9 214,33
•Glob Value
•GlSmCpValR* 0,4 132,76
•HiYdValBdR* -2,1 145,57
•HY Val Bds S* -1,8 1338,09
•InvGrVlBdR* -0,1 147,42
LgDnBdEURR* 0,3 26,45
•Procedo R* -0,2 178,61
•Securus R* -0,2 148,09
1
-3
-5
5
6
5
-6
4
5
3
-6
-4
•AF Dalarna 0,5 145,49
AF Invest
223,73
•AF Småland 0,1 258,53
•AF Stabil
-0,1 436,45
•AF Sverige
433,34
•RF Sverige
115,36
5
7
6
6
7
•Aktf. Stabil -0,2 143,41
Bygga
-0,5 150,29
•EmergMarkSRI 0,1 107,66
•Europa
-0,1 110,19
•FörOblFo
107,64
•GlbTopp100
162,9
•Global
-0,4 91,39
•Japan
63,28
Leva
-0,1 110,06
•Obligation
0,2 143,41
•Penning
118,99
•SPP40
227,52
•SPP50
-0,1 317,08
•SPP60
-0,3 383,44
•SPP70
-0,3 170,28
•SPP80
-0,3 89,36
•Sverige
-0,2 240,29
•USA
-0,9 149,47
5
2
8
7
•D Europe
•D Global
•D Nordic
Norge*
Verdi*
8
4
7
7
4
Sparbanken Syd
Sparinvest
Spiltan Fonder
SPP Fonder
Storebrand
-0,1 2723,05
-0,4 2293,33
21423,22
0,7249445,57
1,3 460,97
B7
1
3
1
6
4
8
1
2
4
5
5
5
7
2
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Swedbank Robur
AccesEmMar* -1,2
AccesOffensi*
AccesTrygg*
Afrika
1,7
•AktiefPens -0,3
AllemaKomp -0,3
•Amerikaf
-0,9
•Asienfond
0,2
0,3
Bas Action*
*
0,4
Bas Aktier
0,2
Bas Mix*
0,1
Bas Ränta*
0,1
Bas Solid*
•EthGloMEGA -0,1
•Ethica Glo
-0,1
EthRänta
0,2
•EthSvMEGA -0,3
Europafond -0,5
•EuropaMEGA -0,4
•Exportfond -0,5
Ftgoblf. FRN
Företagsobl.
Glo Em Mar
0,5
Globalfond -0,5
•GlobalMEGA -0,5
Index Asi
0,3
Index Eur
-0,1
Index Sve
-0,4
Index USA
-0,9
IP Aktief
-0,3
•Japanfond
0,3
•Kapitalinv -0,3
•Kinafond
0,3
•Medica
-1,5
MixIndexSv -0,1
•MixPension
0,1
•Nordenfond 0,3
•Ny Teknik
-0,1
Obligation
0,2
ObligMEGA
0,2
•Pennmarkf
0,1
PremBalan*
PremFörsikti* 0,1
0,1
PremModig*
0,2
Protect90*
•Realinvest -0,7
•Realräntef
0,5
Rtf Flexibel
Rtf Kort Plu
•Ryssland
1,5
Råvarufond
1,9
RänteEurop* 0,3
•RäntePens
0,2
•SmåbolagEu 0,2
•SmåbolagNo 0,8
•SmåbolagsSv -0,1
SvAktiepo
-0,2
SweHiDiv
-0,5
Sverigef
-0,2
•SverigMEG -0,2
TalAktMEGA -0,4
TalRäSvME
0,2
•Technology -1,4
•Transf 50
0,1
•Transf 60
•Transf 70
-0,2
•Transf 80
-0,3
•Transf 90
-0,1
•Östeuropa
1,9
140,62
213,8
121,61
104,39
20,08
59,49
37,2
35,19
121,82
111,29
25,1
101,13
112,61
168,69
221,33
119,41
333,46
23,06
8,94
91,88
145,34
134,43
113,99
65,1
13,74
183,43
108,5
143,19
178,37
43,8
7,23
88,04
190,41
17,16
234,88
17,63
87,48
292,7
132,56
121,21
101,76
147,52
115,91
168,71
111,97
32,93
133,72
260,91
125,33
13,82
16,69
133,74
13,21
28,85
100,3
73,22
274,92
128,79
361,05
62,07
47,43
119,46
163,59
140,68
157,94
184,78
198,74
152,52
23,1
5
6
8
5
5
1
10
4
6
3
1
1
4
4
1
7
5
5
6
9
3
3
10
6
7
2
5
7
5
12
7
4
5
6
5
1
1
2
1
2
1
9
2
3
-1
2
1
5
6
6
6
6
6
6
6
1
2
2
3
4
5
4
Swedbank Robur/Banco
•Etik Balans.* 0,1 1277,79
•EtiskSve
-0,3 7195,3
Humanfond -0,3 910,65
Tundra Fonder
2
7
7
•Frontier Opp -0,1 155,46 3
•NigeriaSahar
82,22 -6
•Pakistanfond 0,3 303,06 13
•QuAsia
-0,3
119,2 6
•Rysslandsfon
1 73,32 6
•Vietnam
-0,7 129,93 10
UBS
•Biotech B*
0,3 598,57 13
0,1 166,89 1
•CentrlEurB*
-0,2 748,84 5
•EcoPerfB*
•EmMktInnovat-0,3 79,09 6
-4,8
55,1 1
•ES-Brazil*
•ES-GlbGrPacc*
*
-1,3
62,17 3
•ES-Russia
-1,3 99,36
•FinServcB*
•Gl.Multi Tec* -1,1 206,88 1
-1 228,55 9
•Hlth CareB*
2,5
59,41 -7
•RICI EUR*
•Str-BalanB* 0,2 2442,47 1
-1 399,25 1
Str-Eq B*
•Str-Grth B* -0,6 2995,61 1
24,61 3
•USA Growth* -0,5
•USA MuStr* -0,8 144,75 2
XACT Fonder
Bear*
-0,3 97,23 -11
0,3 304,69 11
Bull*
0,2 164,07 7
OMX*
*
0,3 405,85 7
OMXSB
98,6 -14
XACT Bear 2* -0,4
XACT Bull 2* 0,3 562,38 15
Ålandsbanken
•Catamaran* 0,2
61,78 6
-0,4 237,45 8
•China*
1,7 97,06 -7
Commodity*
0,3 130,53 5
DR 12*
0,1
12,63 3
DR 12 E*
1039,77
•Money Market*
*
944,81 5
Nordic Growt
0,1 398,8 6
•Swedish*
Öhman
EtiskIdxSveB* 0,3
EtiskIdxUSAB* -1
•EtiskIndexEu* -0,7
•EtiskIndexJa* 0,7
•EtiskIndexPa* 0,4
•EtiskIndexSv* 0,3
•EtiskIndexUS* -1
•Ftgsobl*
•G-SusBrand* -1,1
•Global Growt* 0,9
•Hjärt-Lung* -0,4
•Idx NoAm MSC* -1
IdxNoAmMSNAB*-1
•Index Sverig* 0,3
•IndexEmerMar*-1,3
•Nord.Miljö*
0,5
•Sverige*
116,7
128,74
119,63
81,11
198,32
204,51
144,52
113,36
154,01
286,55
1145,07
177,02
126,82
167,11
131,79
268,26
509,43
7
3
6
9
7
7
3
1
4
5
7
2
2
7
8
8
7
• = Fonden ingår i premiepensionsurvalet.
* = Kursen är inte dagsaktuell
Börsdag 02 Februari 2015
B8
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
ALLMÄNT
ORDBYTET
Här gäller det att gå
från ett ord till ett
annat. Du ska byta ut
en bokstav i taget.
Alla ska bytas ut.
Flera lösningar är
möjliga.
FYRKLÖVERN
Hitta de bokstäver
som fattas. Fyll i de
tomma rutorna så att
du får tre lodräta och
tre vågräta ord.
ORDGÅTAN
FÖREGÅENDE
LÖSNINGAR:
Kan du komma på de
åtta svaren på fyra
bokstäver var och
sedan pussla in dem
i rutmönstret?
Gredelin
Blir igår i morgon
Europadrag
Gå i vatten
Den är förbjuden i lag
Tristess
Har sitt burspråk
Bedyra
HIMLAFENOMEN
Bra år för himladisco i norr
4 I de norra delarna av
landet bjuder himlen
just nu på fantastiska
ljusshower. Chansen
att få se de vackra färgmönstren är extra stor
även kommande vintrar.
När laddade partiklar från
solen kolliderar med atomer
och molekyler i jordens jo­
nosfär skapas ljus, som kan
ses dansa fram över himlen
under mörka och klara vin­
ternätter. Solens aktivitet –
och sannolikheten för att
med blotta ögat kunna se
de kosmiska kollisionerna –
varierar i cykler över unge­
fär elva år, enligt forskarna.
– Sannolikheten för norr­
sken är som störst när man
är på ett solmaxima och
åren efter när man är på väg
ner, som vi är nu, säger Ur­
ban Brändström, forskare
vid Institutet för rymdfysik
i Kiruna, som började mäta
norrsken redan 1990.
– Det är otroligt vackert,
men också ett fönster ut
mot rymden och plasma­
universum.
Färgen på de dansande
mönstren på himlen avgörs
av vilka atomer eller mole­
kyler som de laddade sol­
partiklarna kolliderar med
och på vilken höjd kollisio­
nen sker. Det vanligaste grö­
na norrskenet kommer från
syreatomer, liksom det röda.
– Sedan finns det f antastiskt
vackra blåvioletta. Då är det
en elektron som har kollide­
rat med en kvävemolekyl,
säger Urban Brändström. TT
FAKTA
Norrsken
4 Norrsken kallas det olik-
färgade ljus som kan ses över
himlen i de norra delarna av
världen. Det latinska namnet
på himlafenomenet är aurora
borealis. Aurora är morgonrodnadens gudinna i den romerska
mytologin och borealis betyder
nordlig.
4 Den sydliga motsvarigheten
kallas sydsken. Tillsammans
kallas de olika skenen kort och
gott polarsken.
Källa: Institutet för rymdfysik.
”Det är otroligt vackert, men också ett fönster ut mot rymden och plasmauniversum”, säger Urban Brändström, forskare vid
FOTO: TT
Institutet för rymdfysik i Kiruna, som har mätt norrsken sedan 1990.
C-DELEN · TISDAG 3 FEBRUARI 2015
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
KULTUR 2 FOLK & FAMILJ 4 MIN MENING 6 SERIER 11 TV/RADIO 12 VÄDER 16
Baher Mohamed, Mohamed Fahmy och Peter Greste på en bild från rättegången i ifjol. I söndags frigavs Greste medan de andra reportrarna avtjänar långa fängelsestraff.
Medier på de anklagades bänk
Erik De Castro/TT
Mia Gröndahl om en aktuell och alarmerande pressofrihet i Egypten. C3
Sms:a AKUT FILIPPINERNA till 72 900
och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Filippinerna!
C2
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
KULTUR
Kulturchef: Rakel Chukri Telefon: 040-28 12 00
Kulturredaktör: Johan Malmberg Telefon: 042-489 92 31
Kulturreporter: Peter Fällmar Andersson Telefon: 042-489 90 06 E-post: [email protected]
FOTO: ULLA MONTAN
Stig Hansén
ställer Werner
Aspenströms
samlade dikter
på hedershyllan.
Handen
i hjärtat
Werner Aspenström.
BOKEN
Samlade dikter
Werner Aspenström
Albert Bonniers förlag
FÖRSTA MENINGEN: ”Din värld är din
och du kan forma henne.”
Jag brukade sortera mina böcker
efter genrer. Numera står allt på
författarnamnet.
Det beror på Werner Aspenström.
När jag läser hans ”Samlade
dikter” så påminns jag om varför.
Ja, där ser jag än en gång att han
med sina högtflygande ord och
sin djupare mening bokstaverar
hur otillräckliga genresorteringar kan vara.
Ta ett Aspenströmsår som ...
1952. Då skriver han:
”Någonstans mellan björkar, /
i den gula isstacken, ligger vintern fjättrad. / Går du där förbi /
vitnar kinden. / En gång såg jag
en citronfjäril/sugas in i kölddraget och dö.”
Ja, den dras man in i, man är
i den fjättrade vintern och vägvisare är Poeten som vi känner
igen. Men Aspenström är mer än
så: meteorolog, djurkännare, reporter, flora- och faunakännare,
kartritare.
Så var hör han hemma?
Han – som föddes 1918 utanför Smedjebacken och dog 1997
i Stockholm – bor hos kvinnorna
vid floden, hos den nickande sädesärlan, hos fiskmåsen på broräcket, hos flickan som går till
vattnet för att lära sig andas med
gälar, hos ordletaren som föreslår
vågorna ett byte, i huset på andra sidan gatan, i gräset den första morgonen, och till sist ser han
kastrullen koka över och upptäcker att där gudar förr höll till
har snökristaller samlat sig och
de väntar på att falla och de vill
oss säkert väl för de bäddar åt oss
alla.
Werner Aspenström har –
i dessa dikter från debuten 1943
till de postumt publicerade 1997
– alltså inte bara handen på hjärtat när han skriver, han har också handen i hjärtat. Och hjärthanden talar till mig och tilltalar mig
och undrar varför de aldrig postade brevet till radiopastorn utan
i stället gick ut och tittade på snösmältningen. Han, som porträtteras mycket elegant av Hans Isaksson i bokens inledning, tänker
också att man nog borde se pyramiderna, men lika ofta drömmer
han om ”julikvällens babelstorn
av myggor”.
Se hur öppnande han använder
ordet nog när han tänker på pyramiderna: han tar bort det stora
bygget som reser sig mot himlen,
och påminner oss om myggorna,
dem vi kan se om vi tittar på marken, men dem vi också kan trampa ihjäl om vi inte ser oss för.
På samma sätt drar han in mig
i det tidiga porträttet av hustrun
från året då de gifte sig och jag får
syn på ”det mera aningslösa än
förväntansfulla uttrycket i hennes ansikte” – nej, förresten, nu
hamnade jag i Aspenströms ”Reflexer” som kallas essäbok, men
som lika gärna kan vara med
i dessa samlade dikter och i ... ja,
det som också kort och gott kan
heta ”Aspenströms samlade”.
Som sagt: hans hälsningar till oss
alla river staket för dem som enkelt etiketterar honom till exempel
som modernist, och han tar oss till
rymden och katten på axeln och
till kvinnan från Polen. Genom
allt viskas uppmaningen att vi ska
vara noga med vad vi ser: ”Tro inte
dem som har berättat ’hela’ sanningen. / Betvivla deras äppelstegar. / oplockade i skuggan hänger
alltid astrakaner.”
Han färgas av tidens gång och
går emot den stora konsumtionen
och föraktar så småningom enkel
politik i en lång inandning samtidigt som han blåser ut frisk luft
kring att vissa djur har huggtänder – och han får dem att komma
djupt in i köttet.
Han stjäl det vi vant oss vid
att se hos oss själva och hos våra
bekanta och ju längre han lever
i sina ord, desto fler av dem stryker han. Det konkreta får samtidigt mer luft och drömmar i sig
och som en trollkarl får han vinden att vrida sig och bryr sig inte
om att staden regnar bort. Hans
vurm för sanningar övergår till
ett intresse för likheter.
Jag kan sammanfatta det med att
det i stort blir en sorgesång och
jubelsång, rena rama körverket,
om bland annat ”den gyllene tavlan som bleknar”.
Jag kan också säga det så här:
när jag nu inför en flytt till en annan stad packar ner mina böcker, så lägger jag den här Aspenströmsamlingen i lådan som utgör det enda undantaget från allt
som sorteras efter författarnamn,
nämligen den med böckerna som
ska stå på hedershyllan.
STIG HANSÉN
[email protected]
C3
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
KULTUR
KRÖNIKA MIA GRÖNDAHL KAIRO
Ett författarliv
dag för dag
I ”Stora boken” skildrade Victoria Benedictsson sitt liv med
en skärpa och lidelse som gjort
henne till en av de mest lästa
författarna från sin tid. Men
i hur hög grad man ska se dagbokstexterna som sanningsdokument har länge varit ett tvisteämne – ofta framstår dessa
”stundens växlande stämningar” som förstudier till hennes
skönlitterära verk.
Vid sidan av de långa och litterärt avancerade utläggningarna i ”Stora boken” skrev Benedictsson också kortare dagliga anteckningar i sina annotationsalmanackor, notiser som
ibland växer ut till längre betraktelser och blir fylligare med
åren. Det är dessa som Birgit-
”Journalister
borde buras in”
ta och Bert Åkesson nu ger ut
under titeln ”Dagböcker 18761888” (GML Förlag).
Almanackorna har använts
flitigt i forskningen men inte tidigare publicerats i sin helhet,
så att de nu finns tillgängliga
för en Benedictssonintresserad
allmänhet, i en rikligt illustrerad och kommenterad volym,
är glädjande. För några år sedan gav Birgitta Åkesson ut en
biografi över Victoria Benedictsson, ”In till döden trött”, med en
rätt så tendentiös vinkling; här
är förklaringarna stramare hållna.
sammanfattningar som utgör
ett intressant komplement till
”Stora boken”. En kväll som i almanackan fått den enkla kommentaren ”Trefligt” kan till exempel i ”Stora boken” orsaka ett
flera sidor långt känsloutbrott
med slutsatsen ”Jag hatar dem!”
Skakande knapphändiga är
anteckningarna som följer på
andra dottern Ellens födelse
sommaren 1876:
I dagböckerna kan man följa författarens vardagsbestyr
och sinnesstämningar i koncisa
Här finns också sådant som
nedtecknade adresser, inköpslistor, kassaböcker över inkomster och utgifter. 1888, samma
år som Victoria Benedictsson
tar sitt liv, spenderar hon till exempel 823 kronor och 75 öre på
tre månader i Köpenhamn. Året
dessförinnan har hon dragit in
4 385 kronor och 33 öre på sitt
författarskap, nästan tio gånger
mer än 1886.
Sådana uppgifter är också ett
sätt att komma nära en författare.
22/7 Ellen föddes.
8/8 Ellen döptes.
12/8 Ellen dog.
14/8 Ellen begrofs.
ANN LINGEBRANDT
Victoria Benedictsson.
Årets bästa arkitektur – Sjöfartsmuseet i Helsingör.
FOTO: LUCA SANTIAGO MORA
Kongenial platsfångare
En omöjlig beställning, en kongenial lösning och resultatet ett
stycke arkitektur som vackert
fångar platsens historia!
Så formulerar sig tidskriften Rum när den delar ut priset
för Årets bästa arkitektur – till
Sjöfartsmuseet i Helsingör. Arkitektbyrån Big som för närvarande jobbar på en plan för att
rädda Manhattan från högre
vattenstånd är hjärnorna bakom museet som tillkom sedan
Unesco 2006 världsarvsskydda-
de Kronborg. Då tvingades museet flytta till egna lokaler.
I det senaste numret av Rum
(februari/2015) förklaras hur
byrån löste den stora stötestenen; hur en torrdocka som var
kall och fuktig och låg under
marken skulle integreras i ett
bygge som var till för besökare
som gärna vill vara varma och
torra. Svaret blev utvändig isolering.
Juryn menar att ”Resultatet är
en suggestiv lockande museimil-
jö, en hemlig värld gömd under
mark med den storslagna dockan lämnad öppen som en arkitektonisk symbol”. Dessutom,
skulle man kunna tillägga, har
Helsingör gjort vad systerstaden
på andra sidan Sundet faktiskt
inte riktigt mäktat med, integrerat sin historia tydligt i det mest
attraktiva området.
Kan vara en lärdom inför H+
kanske.
JOHAN MALMBERG
Egyptens regering är inte nöjd med omvärldens bild av
landet. Särskilt missnöjd är man med de utländska korrespondenternas rapportering. I förra veckan kallades den
utländska pressen till ett möte i Kairo på den egyptiska
statens informationsbyrå, State Information Service, ett
PR-organ som inrättades under Nassers regim i början av
1950-talet. Chefen för informationsbyrån, Abdel Sadek,
gjorde klart för den församlade journalistkåren att vår
bevakning inte beskrev det verkliga läget i Egypten, att
landet är upptaget med att försvara sig mot terroristerna
i Muslimska brödraskapet.
“Vi vill inte tala om för någon vad som ska rapporteras
eller inte rapporteras, men underlåtenheten att på ett korrekt sätt återge den rådande situationen i Egypten utgör
en källa till obehag”, deklarerade Abdel Sadek.
Ingen av de närvarande journalisterna missade det underförstådda hotet och frågade sig vad som skulle hända
om den egyptiska regimens “obehagskänslor” växte i omfattning: Ska vi kastas ut ur landet? Eller drabbas av samma öde som Al Jazeeras tre journalister, oskyldigt dömda
i en farsartad rättegång till långa fängelsestraff för samröre med brödraskapet. Peter Greste släpptes fri och deporterades i söndags efter
att ha suttit inspärrad i 400
dagar, men hans kollegor
Mohamed Fahmy och Baher Mohamed, som dömts
till 7 respektive 10 år, är
fortfarande kvar i fängelset.
“Egypten är djupt splittrat i två block, här pågår en
kamp mellan militären och
islamisterna. Sisis regering
vill få folk att tror att brödraskapet skulle utgöra det
Mohamed Fahmy från Alstörsta hotet mot Egypten,
och den som berättar något
Jazeera är ett offer för den
annat betraktas som en föregyptiska pressofriheten
rädare”, säger en utländsk
– han avtjänar ett sjuårigt
journalist som föredrar att
fängelsestraff.
vara anonym. Utländska
korrespondenter i Egypten ger inte efter för regimens påtryckningar, men majoriteten av de egyptiska journalisterna går idag i Sisis ledband. “Den egyptiska pressen tror
att de försvarar sitt land om de attackerar Muslimska brödraskapet, att göra det motsatta eller ifrågasätta klappjakten på oppositionen är liktydigt med att bringa Egypten
i fördärvet”.
Under 2014 arresterades mer än 200 egyptiska journalister medan de utförde sitt arbete. För närvarande sitter 12 journalister fängslade. Att bedriva en objektiv och
sanningssökande journalistik i Egypten idag kräver ett
mod och en oräddhet som inte många besitter. Under fyra-årsdagen av 25 januarirevolutionen blev två fotografer
träffade av hagelskott, 11 journalister arresterades, och en
kvinnlig journalist, som först arresterats av polisen lämnades över till Sisi-anhängare med orden: “Hon är emot
Sisi!”
Det slutade med att journalisten knuffades runt av en
ilsken mobb på gatan, blev svårt slagen och fick uppsöka
sjukhus efteråt.
I en presskonferens som inrikesministeriet höll efter
oroligheterna på fyraårsdagen av revolutionen, tillfrågades inrikesministern Mohamed Ibrahim om de arresterade journalisterna. “Hela journalistkåren borde buras in”,
svarade inrikesministern och tillade: “Ni har förolämpat
mig genom er rapportering”.
[email protected]
C4
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
FOLK & FAMILJ
Redaktion: 042-489 92 20 E-post: [email protected]
Annonser: 020-23 24 00 E-post: [email protected]
AKTUELLT ANSIKTE ILON WIKLAND
DAGENS NAMN
Disa och Hjördis
Disa kan härledas till
de fornnordiska diserna, som kan ha varit fruktbarhetsgudinnor men även Odens
stridsgudinnor. Disa
kan vara en kortform
av det fornnordiska
Hjördis. Namnet kom
ur bruk efter vikingatiden men återkom
i slutet av 1700-talet,
men då troligen som
ett smeknamn för det
franskättade drottningnamnet Desideria. Cirka 1 900 heter
Disa, omkring 1 200
kallas så eller har det
som första förnamn.
Hjördis användes sparsamt efter vikingatiden, kom tillbaka i slutet av 1800-talet och
fick ett uppsving i början av 1900-talet. Cirka 4 800 heter Hjördis,
omkring 2 700 har det
som tilltalsnamn eller
första förnamn.
”
Det är otroligt vad
mäns intellekt
rymmer - alla
sportresultat
och sånt.”
Bildkonstnären Ilon Wikland försöker ständigt förnya sig. ”Jag kan inte hålla på som när jag ritade Bullerbyn för ett antal år sedan” säger hon.
Jane Seymour, brittisk
skådespelare, född 1951.
FOTO: AMY SANCETTA
Hennes räddning
har varit att teckna
4 Hennes illustrationer
Jane Seymour.
3 februari
I kväll inleds firandet
av Tu bi-shevat, trädens nyår, enligt judisk tradition. Under
festligheterna är det
lämpligt att plantera
träd för att hedra jorden.
FÖDELSEDAGAR
4 FEBRUARI
4 50 år fyl-
ler 4 februari Karin SvalöLind, Helsingborg.
Hon arbetar som lärare i Lund. Fritiden
tillbringar hon med
att promenera i skogen eler vid havet med
hunden Alfons.
FOTO: VILHELM STOKSTAD
till Astrid Lindgrens
berättelser lever kvar
i mångas hjärtan. Men
bildkonstnären Ilon
Wikland har aldrig slutat arbeta.
Nu är hon aktuell med
både ”Peter och vargen” och en utställning
i Berlin.
Tanken kan lätt snudda
vid Karlsson på taket i Ilon
Wiklands lägenhet. Här
på åttonde våningen är utsikten storslagen, och från
arbetsrummet syns både
himlen och Vasastans hustak, där den lagom tjocka
farbrorn med propeller på
ryggen som bekant höll till.
Förebilden för Karlssons
utseende hittade hon i en av
Paris saluhallar, vid åsynen
av en liten rundlagd fransman i rutig skjorta och blå
byxor. Också de egna barnen, och senare barnbarnen, har fått stå modell för
hennes illustrationer. Men
vanligtvis är det själva berättelserna som inspirerar.
Samarbetet med Astrid
Lindgren blev långvarigt
och nära, ofta över kaffe och bullar i Astrids var-
dagsrum. Det var i ett sådant sammanhang som
teckningarna av Skorpan
och Jonatan tog form.
– Astrid satt i den ena soffan och läste första kapitlet
ur ”Bröderna Lejonhjärta”
för mig, och jag satt i den
andra soffan och grät. Det
var så det började med den
boken.
Arbetet är inte bara en
glädje och en inkomstkälla, det har hjälpt henne
att övervinna livets svårigheter. Uppväxten i Estland
var bitvis mörk, delar av
den finns beskrivna i barnböckerna ”Den långa, långa
resan” och ”Sammeli, Epp
och jag”.
Föräldrarna övergav henne och lämnade så småningom Estland på var
sitt håll utan Ilon, som
fick växa upp hos sin mormor och hos farföräldrarna i Haapsalu. Hon hann
uppleva både rysk och tysk
ockupation innan farföräldrarna satte henne ensam på en båt till Sverige,
dit hon kom som fjortonårigt flyktingbarn 1944.
Hon har inget emot att
tala om skuggorna i det förflutna, men ser det i grund
ska man lägga det åt sidan.
Estland och Ilon har fortfarande starka band till
varandra – hon donerade
800 originalteckningar till
sitt födelseland och de svarade med att öppna museet
Ilons sagohus i Haapsalu.
Den utställning om henne
som invigs på Les Art Zentrum für Kinder und Jugend Literatur i Berlin den
14 februari är initierad av
estniska staten.
”
Astrid satt i den
ena soffan och läste första kapitlet ur
”Bröderna Lejonhjärta” för mig, och jag
satt i den andra soffan
och grät.”
och botten som ett avslutat
kapitel.
– För mig har räddningen
varit att teckna. När man
koncentrerar sig på det
man gör så håller man inte
på så mycket med svårigheterna. Och det är så jag
tror att man ska göra, faktiskt. Man ska ha klart för
sig vad som har hänt och
vad det betyder, men sedan
Hon ser ingen anledning
att sluta arbeta och ställer alltid lika höga krav på
sig själv. Hon vill utvecklas,
förnya sig och undvika upprepningar. Hennes senaste
projekt, musiksagan ”Peter
och vargen”, utmanade genom att pågå i samma miljö
från början till slut. För att
variera sina illustrationer
gick hon till sin stora förebild, den japanska konstnären Hokusai, känd för sina
hundra variationsrika träsnitt av berget Fuji.
– Han dog i 90-årsåldern, och lär ha sagt att åh,
om jag hade fått leva några år till så hade jag kunnat bli ännu bättre. Det du!
Det är det jag lever efter. TT
MALIN EIJDE
GRATTIS
Ilon Wikland
4 Aktuell: Fyller 85 år den 5
februari.
4 Gör: Illustratör.
4 Utmärkelser i urval: Elsa
Beskow-plaketten, Expressens
Heffaklump, Vita stjärnans
orden av tredje klassen, Illis
Quorum, Stockholms stads
kulturpris.
4 Bor: Stockholm.
4 Familj: Fyra döttrar, tio barnbarn, tre barnbarnsbarn.
4 Så firar jag födelsedagen: ”Med en mottagning för
mina närmaste och vänner.”
4 Om att fylla 85: ”Jag fortsätter arbeta. Vad ska jag annars
göra hela dagarna? Jag tycker
att det är hemskt roligt att
teckna, det är det som håller
mig igång.”
4 Senast lästa bok: ”Richard
Fords ’Kanada’. Jag vet inte hur
han gör det, men man sugs in.”
4 Senaste scenupplevelse: ”’Madame Butterfly’ på
Operan. Jag gick därifrån och
var fullständigt salig.”
4 Så rensar jag tankarna: ”Jag
har en grammofonskiva som jag
sätter på när jag tycker att allt är
åt skogen: ’The singing clarinet’
med Giora Feidman. Den musiken väcker opp mig!”
C5
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
FOLK & FAMILJ
FÖDDA
Hyllad president i Tyskland död
1984–1994, har av
många hyllats för sitt
ledarskap under efterkrigstiden.
Som medlem av
Angela Merkels kristdemokratiska parti CDU har han spe-
lat en stor roll för att
hantera Tysklands nazistiska förflutna, och
för att ha betecknat
den 8 maj 1945 som
Tysklands frihetsdag,
snarare än kapitulationsdag. TT-AFP
FOTO: JOCKEL FINCK
4 Den tidigare tyske presidenten Richard von Weizsäcker
har dött. Han blev 94
år gammal, meddelar
presidentens stab.
von Weizsäcker, som
var president åren
Välkommen vår
älskade Alve, Livia
och Neos lillebror.
Louise Edman och
Kristian Edman Löfgren
Helsingborg 26/1-15
Richard von Weizsäcker.
UPPVAKTNING
FOTO: LEIF R JANSSON/TT
Kända födelsedagsbarn
För 84 år sedan, 1931,
föddes författaren Göran Palm. Han debuterade 1961 som lyriker
med “Hundens besök”.
Senare blev han känd
som radikal skriftställare och debattör, bland
annat med boken “Indoktrineringen i Sverige”. I det omfångsrika
verket “Sverige - en vintersaga” har han under
en följd av år beskrivit
det han uppfattar som
nedmonteringen av
folkhemmet.
Ev uppvaktning
Min älskade Maka
Min Mamma och
Svärmor
Anna Nilsson
* 9 maj 1947
har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad
undanbedes vänligen.
Hasslarp
den 22 januari 2015
All ev uppvaktning
på min födelsedag
Stig
Yvonne och Stefan
Maj Jonasson,
Östra Ljungby
undanbedes vänligen.
Roy Carlsson, Kattvik
Ev. uppvaktning
på min födelsedag den
17/2 undanbedes
vänligen
Ulla Olsson
Bjuv
GRATTIS
Det finns ingen sten så tung
som sorgen som vi känner.
Det finns ingen ros så vacker
som minnena av dig.
Idag för 85 år sedan inleddes den norska kulturveckan i Stockholm där bland annat Henrik Ibsens ”VildanFOTO: TT
den” spelades på Dramaten.
Idag
…för 20 år sedan, 1995,
genomfördes ett lyckat men kontroversiellt
försök på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, då en man under
en timmes tid fick sitt
blod renat av en grisnjure.
Experimentet genomfördes för att undersöka om grisnjurar
Hört och hänt
En bransch ”skapad
av ogifta unga män
för likasinnade”. För
15 år sedan, 2000, fick
IT-företagen stark
kritik av jämställd-
skulle kunna transplanteras till människor.
…för 65 år sedan,
1950, greps den tyske
fysikern Klaus Fuchs
i London, misstänkt
för spioneri för Sovjet.
Fuchs hade flytt
från Tyskland när nazisterna kom till makten, och han deltog
i USA:s framställning
hetsombudsmannen,
Jämo.
Namn vi minns
För 99 år sedan, 1916,
föddes vissångaren
och historieberättaren
av atombomben innan
han blev chef inom
den brittiska kärnforskningen.
Han ansågs ha bidragit till att Sovjet kunde konstruera
kärnvapen strax efter att USA framställt
sina.
…för 85 år sedan, 1930,
inleddes en norsk kulturvecka i Stockholm.
Margareta Kjellberg,
som gjorde scendebut
1935. Under 1980- och
1990- talen berättade
hon roliga historier
i SVT:s ”Har du hört
den förut”. Hon avled
2005.
Under veckan deklamerades dikter av författare som Arnulf
Øverland, Herman
Wildenvey och Nordahl Grieg. På Dramaten spelades Henrik Ibsens ”Vildanden” och
på operan gavs en festkonsert, följd av supé
på Berns för 850 personer.
400
...av 1 500 utländska körkort som skulle bytas mot
svenska var falska, visade
en undersökning för 25 år
sedan, 1990.
Anna-Lisa
Holmer
* 29 mars 1929
har lämnat oss i sorg och
saknad
Helsingborg den
29 januari 2015
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Therése
Emilia
Syskon med familjer
Du somnade stilla,
när färden var slut
Från allt vad Du lidit
Du nu vilar ut.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ekeby kyrka
tisdagen den 17 februari
kl 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Vår älskade Mor,
Mormor, Farmor,
Gammelmormor
och Svärmor
har stilla insomnat
Vår käre
* 18 november 1949
har idag stilla insomnat
Nyhamnsläge
22 januari 2015
Puss o kram
Mamma pappa Felix
och Simon
Bjuv 27 januari 2015
* 15 november 1923
Börje
Rasmusson
Vår Nelly fyller 10 år och
vi grattar och hurrar idag!
* 4 maj 1942
har idag stilla insomnat
Winnie
Hammarbäck
Lucas Alexandersson 9år
Grattis världens bästa
Lucas
önskar Mamma, Pappa,
Casper och Vincent!
Maj-Stin
Rosenqvist
Begravningen äger rum i
Kattarp kyrka fredagen
den 13 februari kl.11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett varmt tack till all
personal på Hospice för
god omvårdnad under
Annas korta tid hos er.
Författaren och samhällsdebattören Göran Palm fyller 84 år i dag.
Vår kära
Anne
Ulrika
Jonas och Malena
Barnbarn
Inga och Leif
Övrig släkt och vänner
Skön är friden
vilan i Din tysta grav
Du har fyllt Ditt värv
i tiden
Ödmjukt tack
för allt Du gav
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
tisdagen den 10 februari
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
Ett varmt tack till
Dr. Gösta Berg med
personal på avd.46,
Helsingborgs lasarett för
all kärleksfull omvårdnad.
Råå den
29 januari 2015
Lisbeth och Olle
Daniel och Martine
Louise, Victor
Lars-Inge och Lotta
Mattias och Jessica
Isabell
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
Det lämnar Du nu för en
skönare värld.
Du var så god, Du var så
glad
Du lämnar bara vackra
minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad Du
oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Råå kapell,
torsdagen den 19 februari,
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Råå Wärdshus. Vänligen
anmäl Ert deltagande till
Råå Begravningsbyrå,
www.raabegravning.se,
tel.042-26 37 50,
senast den 13/2.
Vårt varma tack till
all personal på Attendo
och Hospice för
kärleksfull vård och
omsorg.
C6
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
MIN MENING
Redaktören
har ordet
4 Vi låter i dag överste
Anders Stach, chef för
Försvarsmaktens veteran–
enhet, ge ett svar angående Kongosoldaterna.
4 Pär Gustafsson, avdelningschef avloppsrening
NSVA , förklarar hur man
arbetar för att få en giftfri miljö.
4 På sidan 8 finns det fler
insändare.
4 Glöm inte att skriva
till Min mening. Din röst
behövs.
4 Med önskan om en
god dag.
ROLAND
CLASSON
roland.classon
@hd.se
Adress: Min mening, HD, 251 83, Helsingborg
E-post: [email protected]
Redaktionen: 042-489 93 07
FÖRSVARSMAKTEN
Om Kongoveteraner och medalj
Svar till Sven Thufvesson,
veteransoldat, Helsingborg, och rubriken ”Sömnigt av Försvarsmakten”,
21/1.
4 År
1964 avslutade Sverige sitt deltagande i FN-insatsen ONUC i Kongo där
över 6 000 svenska soldater tjänstgjorde. Många av
dessa soldater, i dag veteraner, stod inför hårda påfrestningar av olika slag
i Kongo.
Uppföljning, stöd och
samhällsförankring var
bristande när våra soldater
återvände till Sverige under
1950- och 60-talet. Sedan
dess och särskilt de senaste
åren har utvecklingen gått
framåt.
Försvarsmaktens ansvar
för uppföljning av personal regleras nu i lag och veteranfrågan prioriteras, såväl i de politiska leden som
hos Försvarsmakten, ideella organisationer och övriga myndigheter med utsänd personal.
Under 2014 uppmärksammades på olika sätt 50-årsjubileet av Kongoinsatsens
avslutande. Från Försvars-
maktens sida bjöds Sveriges Kongoveteraner, via
kamratföreningen FN-veteranerna Kongo, att delta
vid Sveriges nationella veterandag i Stockholm den
29 maj.
I anslutning till veteranmonumentet höll överbefälhavare Sverker Göranson
ett tal som särskilt uppmärksammade Kongoveteranerna. Efter ceremonin
tilldelades de närvarande
Kongoveteranerna överbefälhavarens mynt, som tillsammans med handbrev
senare under året skicka-
des till alla Kongoveteraner.
Angående Thufvessons
besvikelse på medaljhanteringen gällande sig själv
och fyra andra veteraner är
kritiken till viss del befogad. Försvarsmakten skulle redan vid första kontakten varit tydligare med vilka regler som gällde.
Krigsdekorationen som
benämns ”Försvarsmaktens förtjänstmedalj” kan
enligt bestämmelserna inte
delas ut retroaktivt, oavsett
hur hedersvärda insatserna
varit.
Försvarsmakten är väl
medveten om att Sven
Thufvesson, de andra fyra
kamraterna och många
med dem tjänat Sverige
och Försvarsmakten under
svåra förhållanden, något
Försvarsmakten är mycket
tacksam för.
Försvarsmakten har tidigare personligen meddelat
Sven Thufvesson att tilldelning av medalj inte är möjlig samt att beslutet inte
går att överklaga.
Anders Stach
överste, chef för
Försvarsmaktens veteranenhet
KORT SAGT
Matkonsult
och Salongen
4 Man blir inte helt belåten
med prioritetsordningen
i kommunen när man hör
att det går bra att anställa
en matkonsult. Finns det
pengar till sådant så borde
även Salongen kunna få sitt
bidrag. Den verksamheten
gläder verkligen många.
Tack för ordet
TYCKT PÅ NÄTET
”
Jag blev
glatt överraskad när jag
såg att det var
Loa Falkman
som ska bli
den nya IcaStig.”
Ingela
Att blinka
i cirkulationsplatser
Signaturen ”Bra” om artikeln ”Loa Falkman tar över
som ”Ica-Stig””
Mest läst på hd.se i
går (Helsingborg)
Så här såg det ut på Sergels torg i Stockholm vid kommunistiska partiets möte 2006 då Sven Wollter var en av talarna.
1
Låt inte dina hjärnspöken ta över
Slut med högstadium
på Västra Ramlösa
skola
2
3
4
5
Tre olyckor i morgontrafiken
Bengt har varit borta
i två veckor
Hot och våld mot personal på boenden
Stridbar fackbas
sparkas från Proffice
Gör så här
Skicka per brev eller e-post.
Skriv kort, högst 2 500 tecken.
Endast i undantagsfall publiceras längre texter. Insändaren
måste åtföljas av namn, adress
och telefonnummer. Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta och redigera texterna.
Insända bidrag returners inte.
ARKIVFOTO: PONTUS LUNDAHL/TT
Kommentar till Joe Nilsson, Kommunistiska partiet, Helsingborg, och rubriken ”Sven Wollter ett
föredöme!”, 25/1.
4 Det är märkligt att en del
kvarvarande kommunister
fortfarande försvarar kommunismen. I din artikel får
man ytterligare bevis för
detta. Hur många finns det
egentligen kvar?
Detta eviga dividerande
om hur många miljoner
som dog i krig och förföljelse vet väl ingen med säkerhet, det är ju bara spekulationer. Hur stor betydelse har det? Väsentligt
är väl ändå det faktum att
många miljoner människor, skyldiga och oskyldi-
ga, dog av de olika extrema
politiska systemen vare sig
det var kommunismen, nazismen och alla andra som
följer i dess spår.
”
Det är märkligt att en del
kvarvarande
kommunister
fortfarande försvarar kommunismen.”
Nota Bene alla finns
kvar i hela världen! Däribland dem är Sven Wollter.
Men bara för att han har
en framträdande roll som
skådespelare står han i ett
särskilt ljus och blir skärskådad. Det finns fler att
nämna om man så vill: Jan
Myrdal, som hyllar Mao Zedong och de Röda kmeerna
med flera.
Men de är ofantligt
många fler, bara det att alla
inte är kända för allmänheten.
Nazismen är under uppsegling i hela Europa igen.
En av anledningarna är att
det finns människor som
trots vetskapen om vad de
en gång var orsak till håller
dem bakom ryggen.
Detsamma gäller sådana
som du, som på liknande
sätt framstår som en försvarare av kommunismen.
Trots all modern forskning
och undersökning, som visar på dessa fasor som detta är förknippat med, kom-
mer de fram i ljuset och gör
sig både sedda och hörda.
En uppmaning till alla
dessa: läs på vår historia
och försök sedan hitta rätt
i livet så att inte dina hjärnspöken tar över. Låt Sven
Wollter och liknande själv
ta hand om sina järnspöken, det är trots allt försent
att en sådan inbiten kommunist ska ändra sig och
göra avbön.
Den dagen han så småningom går bort, precis
som alla vi andra, är det
ingen som bryr sig om vad
han tyckte om kommunismen, för den ideologin går
med honom i graven. Detta sagt med full respekt för
hans konstnärskap där han
är en lysande aktör!
40-talist, Helsingborg
4 En cirkulationsplats är
ett jämföra med en rak
väg, det finns ingen väg åt
vänster, enbart vägar åt höger (i Sverige). Eftersom
det inte finns någon väg åt
vänster ska du inte ge tecken för vänstersväng.
Du ska börja ge tecken
för högersväng då du passerat den av/utfart du inte
ska ta, då är det i så god tid
som möjligt.
Sten Sundström, Billesholm
Pengar
och 99 öre
4 När vi snart ska byta ut
våra mynt och sedlar, varför inte lägga till ett nytt
mynt som är 99 öre. För
fortfarande när man handlar så kostar det typ 9:99
kronor, 19:99 kronor och
så vidare.
Blå Thor, Ängelholm
Anna Anka
4 Jag såg Svenska Hollywoodfruar på TV3 i söndags. Tänk att man kan
bli så stor att varken hotell
i Helsingborg eller Malmö
duger att bo på!
Stackare, Helsingborg
C7
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
MIN MENING
PR I HELSINGBORG
HELSINGBORG OCH POLITIK
Drömmaren Peter Danielsson
4 Det har redan utbrutit
politiskt bråk om stadens
Vision 2035. Fullt begripligt för den är en chimär,
ett luftslott. Ingenting åldras snabbare än förutsägelser om framtiden. I det här
fallet sprack det rekordsnabbt.
När vi väl sett vad som
uppstod i det som nyss var
framtid är det lätt att döma
ut de djärva förutsägelserna. Och framtiden blir
snart historia. Framtid blir
nu. Nu blir då. Perspektivet
förskjuts i varje ögonblick,
Att balansera på nuets nålspets är en paradox.
Men det är det som Peter
Danielsson och Palle Lundberg, stadsdirektören, har
att förhålla sig till i sitt vardagsarbete. Inte att drömma om hur man ska putsa
på varumärket Helsingborg
och hur det ska bli år 2035.
Från akademiskt håll skjuter två seriösa Campusforskare den idén i sank. Bud-
skapet är tydligt: Staden är
inte en vara och ska inte
marknadsföras som en sådan. De dyrköpta kommunikatörerna ska ge sig ut
från sina kontor och låta
livslevande helsingborgare komma till tals särskilt
de som vanligtvis inte hörs
i den offentliga debatten.
Avsikten medß varumärket borde vara att skapa
mening i vardagen och
känsla av samhörighet och
gemenskap. Antagligen be-
hövs det inte tillnärmelsevis så många kommunikatörer för detta utan horder
av pr-folk kan entledigas
och Danielsson och Lundberg kan återgå till att lösa
de vardagsproblem de är
satta att sköta.
Den ständiga solen över
Tropical Beach och busigheten är inte det som utmärker den verkliga bilden
av Helsingborg.
Christer Nilsson
Helsingborg
historiker, författare
Traineeplatser
i kommunledningen
4 Kommunledningen
i Helsingborg är inte
lämplig för traineejobb.
Helsingborgs kommun försörjer många
klåfingriga politiker,
som saknar insikt om
det område som de har
tilldelats. När man kastar bort skattemedel
(miljoner) på meningslösa projekt, som till exempel att ändra namn
på vårdboende, så har
man helt klart en brist
på riktiga arbetsuppgifter.
Det senaste socialdemokratiska förslaget
med att införa ordet
HEN i kommunal vokabulär, är ännu ett bottennapp. Har sossarna
inga bättre krafter att
sätta in i styret av Helsingborg? Man får lätt
intrycket, av att kommunledningen består
av svårplacerade människor, som har svårt att
finna något vettigt sätt
till egen försörjning.
För mig, och många
av dem jag pratar med,
är HEN en transperson,
som inte vet var hon eller han hör hemma. Det
kan knappast vara någonting som underlättar eller klargör skriftväxlingen inom kommunen. Förslaget bör
därför kastas i papperskorgen och förslagsställaren beredas andra arbetsuppgifter.
Det framstår som en
lättvindlig lösning att
öka antalet kommunalt
försörjda människor
i Helsingborgs administration. Det är inte
mycket som blir rätt,
när våra politiker skall
komma med förslagen.
Det är verkligen inte
här som de nya jobben
behöver skapas.
Kjell Pedersen
Helsingborg
Omtanke om
småfåglarna
Svar till Henny Sjöberg, Helsingborg, och
rubriken ”Småfåglars
överlevnad”, 30/1.
4 Tack för din omtanke
Vad händer med alla läkemedel som hamnar i avloppsvattnet?
ARKIVFOTO: LEIF R JANSSON/TT
Målet är en giftfri miljö
Svar till signaturen ”Rikard T”, Helsingbor och
rubriken ”Var finns miljöambitionerna?”, 21/1.
4 RikardT
har helt rätt.
En stor del av det läkemedel vi använder hamnar,
efter att det har passerat
kroppen, i avloppsvattnet
som hanteras och renas
vid kommunernas reningsverk. Användandet av läkemedel och även kemikalier ökar och vattnet som
kommer till reningsverken
speglar det samhälle vi lever i, det har det alltid gjort
och kommer alltid att göra.
Vi som är ansvariga för reningsverken ska säkerställa
att vattnet efter reningsprocessen är rent och ofarligt
för allt levande. Utmaningen för oss, och hela VAbranschen, är att dagens
reningsverk inte är byggda
för att rena vattnet från läkemedelsrester och andra
mikroföroreningar.
Att införa reningssteg för
läkemedel och andra mikroföroreningar är kostsamt
och därför är det viktigt att
”
Att införa
reningssteg
för läkemedel och
andra mikroföroreningar är kostsamt och därför
är det viktigt att
vi gör rätt investeringar vid rätt tidpunkt.”
vi gör rätt investeringar vid
rätt tidpunkt. Dessutom behöver vi hjälp från samhället i övrigt med att minska, och helst fasa ut, miljöstörande ämnen innan de
kommer till våra reningsverk.
NSVA bildades 2009 och
ägs gemensamt av kommunerna Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Landskrona,
Svalöv och Åstorp. Inom
NSVA har vi elva reningsverk, där Öresundsverket
i Helsingborg är det största.
En av anledningarna till att
NSVA bildades var att samla kompetens för att kunna möte de utmaningar
vi ställs inför både nu och
i framtiden. Bland annat
har vi, som RikardT också
nämner, haft pilotförsök
inom läkemedelsrening på
reningsverken i Åstorp och
Torekov. Dessa genomförs
för att ta reda på vilka metoder vi kan använda som
både renar vattnet och är
kostnadseffektiva.
Eftersom all VA-verksamhet betalas gemensamt av
de som har kommunalt
vatten och avlopp i kommunen genom sin va-taxa
är det viktigt att vi gör investeringar som ger den effekt vi önskar. Vi arbetar
också med kommunikation
i syfte att skapa beteendeförändringar för att minska
mängden föroreningar som
kommer till reningsverken.
NSVA har stora miljöambitioner och vårt dagliga arbete präglas av att vi ständigt vill förbättra och säkerställa att vår närmiljö mår
bra.
Men alla i samhället, såväl vi medborgare som företag, måste tillsammans ta
ansvar för vilka produkter
vi använder och hur vi hanterar resterna, om vi ska
lyckas med att nå målet
om en giftfri miljö för våra
barn och barnbarn.
Pär Gustafsson
avdelningschef Avloppsrening NSVA
om småfåglarna. Helsingborgs stad matar
småfåglar på ett antal
platser som Jordbodalen, Bruces skog, Ramlösaparken och Slottshagen.
Varje år sätter vi upp
mellan 150 och 200
holkar i våra naturområden. Sedan ett par
år tillbaka har vi också något som kallas fågelåkrar på två ställen
i Helsingborg, i Bruces
skog och vid våtmarken nära Kropp. Här
sår vi spannmål som
inte skördas, utan får
stå som ett vinterförråd
åt områdets alla fåglar.
På helsingborg.se
finns mer information
om hur vi hjälper fåglarna under Bo, bygga
och miljö/Djur/Fåglar.
Du är alltid välkommen att anmäla ärenden inom Helsingborgs
stad till Helsingborg
kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, via epost till, eller om du har
möjlighet, via vår app
Felanmälan Helsingborg som finns att ladda ner för både iPhone
och Android.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Drift & underhåll
Fantastiskt på Konserthuset
4 Dirigenten Andrew Manze hade den goda vanan
att säga några ord före varje verk som han framförde i vårt vackra konserthus.
Det kändes tomt när Andrew Manze slutat och
dirigentens presentation mer eller mindre uteblev.
Nu är ordningen återställd. Tack Maestro Stefan
Solyom för söndagskvällens trevligt kommenterade konsert. Och ett jättetack till kompositören Benjamin Staern för den fantastiska symfonin Polar
Vortex. Häftigt var ordet!
Per Nilsson, Helsingborg
C8
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
MIN MENING
ANSTÄLLNINGAR
TOMGÅNGSKÖRNING
Las behöver inte förändras
Svar till Lars-Ivar
Ericson (C) och
rubriken ”Öppet för
dansk modell”, 1/2.
4 Det
är som vanligt när
borgerliga politiker tar till
orda. De är oftast dåligt pålästa eller egoistiska arbetarhatare. Ylva Johansson
som är arbetsmarknadsminister och är utbildad
som lärare är dock inte ett
dugg bättre påläst verkar
det som, och hon hör till
”arbetarpartiet” Socialdemokraterna?!
Enligt Las kan en arbetsgivare ha en visstidsanställd upp till 18 månader.
En tillsvidareanställd har
en månads uppsägningstid
ända upp till två års anställning och sedan ökar uppsägningstiden i takt med
anställningstiden.
Arbetsgivare med upp
till tio anställda får undanta två personer från turordningen i Las. En arbetsgivare kan också få till en avtalsturordning, vilket innebär att man inte går efter
sist in först ut. Då går man
oftast efter kompetens, detta oavsett antal anställda.
Ingångslönen på de flesta
moderna företag i dag är
någon tusenlapp lägre än
för fullbetalda. Visstidsan-
ställning kan löpa på en
månad i taget.
Så vad behöver förändras? Ingenting?
Jo, borgerliga politikers
inställning till arbetstagare, och att de är pålästa i ett
förhållande som överensstämmer med vad man kan
kräva av personer i den positionen och lönekategorin.
Las behöver inte förändras!
Anders J, Ängelholm
Vi är måna
om vår hälsa
4 Jag har en väldigt an-
gelägen fråga som jag
vill att våra politiker
svarar på.
Det finns en regel om
att tomgångskörning
endast är tillåten i en
minut i vår stad, om
jag inte har fel för mig.
Hur följs detta upp undrar jag.
Jag bor på Ättekulla
och där finns två bensinmackar som har väldigt många lastbilar
stående dygnet runt
samt längs med Rusthållsgatan utanför Statoilmacken. Dessa lastbilar står på tomgång
i timtal.
Det är inga nya lastbilar vi pratar om utan
gamla som definitivt
inte har någon avancerad avgasrening. Hur
mäts avgaserna?
Ni har mätstationer
på Stenbocksgatan,
men det kanske skulle
vara idé att flytta en av
dessa hit.
Vi har ju även mycket tung körande trafik
runt husknuten. Även
vi utanför stadskärnan
är måna om vår hälsa
och vi vill gärna ha svar
på hur nedsmutsad vår
miljö är.
Sedan hade ju staden
kunnat få in otroligt
mycket pengar i böter
om de hade sett till att
bötfälla dessa lastbilar.
A Berger, Helsingborg
Om den glömda
operationsduken
4 Läste om den glömda
Frågan om hemlösheten är ständigt aktuell.
ARKIVFOTO: BRITT-MARI OLSSON
Om politiskt samförstånd
Svar till Mats Fuchs, Vänsterpartiet, Helsingborg,
och rubriken ”Vi har råd
att hjälpa de hemlösa”,
26/1.
4 ”Vi
har råd att hjälpa
de hemlösa” är rubriken
på Mats Fuchs insändare
och därom är nog de flesta överens. Det handlar om
kommunfullmäktigemötet
den 20/1 och han skisserar
upp en ideologisk och human skiljelinje mellan SD
och övriga partier i deras
syn på tiggeri och EU-migranter i staden.
”Enligt kommunens s amordnare bränns romers
tältläger ner och de trakasseras om de söker sig
till verksamheter för andra hemlösa.” Detta är något som tycks gå Michael
Rosenberg ganska bekymmerslöst förbi, men även
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande,
får en kritisk släng av sleven.
Det är märkligt att inte
bättre politiskt samförstånd kan nås i en för Helsingborg och vårt land så
viktig fråga.
Sverige är nu det land i EU,
som tar emot allra flest
asylsökande från tredje
världen i förhållande till sin
befolkning. Endast Frankrike och Tyskland är oss överlägsna men har befolkningar sju respektive nio gånger
större än den svenska.
Det är självklart att en invandring av detta format
ställer samhället på stora
prov och gör integrationen svårstyrd. Glädjande
nog tycks rikspolitiker som
nyss avgångne partiledaren
Göran Hägglund (KD) och
andra anammat bristerna
i den nuvarande integrationspolitiken och föreslagit ett återinförande av den
viktiga samordnande integrationsministerposten liksom öppnat för en debatt
om asylmottagandet.
Det är hög tid för s ådan
konstruktiv diskussion och
heder till honom för hans
försök att bryta denna politiska isolering och dödläge
för att söka påverka övriga
partiledare och funktionärer till eftertanke och besinning.
Hoppas bara att dessa
idéer och tankar skall få
genomslagskraft även i Helsingborg. Jag är helt överens med Mats Fuchs då
han skriver: ”Vår stad borde backa upp samordnaren
plus övriga organisationer
som stöttar EU-migranterna och de hemlösa så mycket det går.”
Den ideella sektorn spelar
därvid en viktig roll, vilket
jag tidigare i en HD-arti-
kel utförligt belyst och inte
bara Röda Korset utan även
Hemlösas hus ska frikostigt
ges ekonomiska medel.
Det är inte ansvarsfull
politik då man i HD kan
läsa om 36 nattplatser på
Hemlösas hus, som sedan i höstas står tomma.
Samtidigt som man av
kommunen krävs på över
300 000 kronor i årlig hyra
för sina primitiva lokaler.
Peter Danielsson och övriga blågröna: blunda ej
för verkligheten utan inse
att vi har ett akut integrationsproblem, som solidariskt måste lösas genom ett
fruktbart samarbete mellan
det allmänna och de frivilliga organisationerna. Det är
viktigt att detta arbete påbörjas nu och ej skjuts på
framtiden.
Sven-Göran Håkansson
leg. läkare och medlem
i Föreningen Hemlösas hus
politiskt oberoende debattör
operationsduken i någons mage efter en operation på Helsingborgs
lasarett (HD 1/2).
På min tid arbetade
jag bland annat på en
op-avdelning (90-talet) och när jag nu läser
att det enligt sjukhuset
inte finns någon förklaring till att op-duken
blev kvar i patienten,
kom jag att tänka på de
rutiner som det dåförtiden hölls benhårt på.
Ansvarig op-assistent/ sköterska skulle räkna in alla dukar,
klämmor, nålar, med
mera, som använts, efter att operationen var
klar och innan sårets
syddes ihop. Om det
fattades till exempel en
op-duk så fick allt räknas om tills den hittats.
Under tiden var förstås patienten sövd,
eventuellt längre än
planerats, vilket då
kunde försena nästa
operation.
Stressas man i dag för
att kunna hålla alltför
snävt inplanerade operationstider?
Ingela-48, Landskrona
Vem är det
som kastar sten?
Svar till signaturen
”Den som är utan
skuld kastar första stenen”. Perstorp,
och rubriken ”Om det
självklara att hjälpa
andra”, 2/2.
4 I din insändare är det
du som kastar stenar.
Utan skuld alltså?
Jag är socialist, medlem i Socialdemokraterna, har gått ur kyrkan för att slippa skatten och kastar inte ste-
nar. Jag har haft olika
”tiggare” hemma och
bjudit dem på middag.
Sådan är socialisternas
ideologi.
Jag går sällan förbi en
tiggare utan att bidra
till livets nödtorft, vilket är några kronor varenda dag.
Hela din insändare andas skenhelighet.
Rannsaka dig själv.
”Kärlekens färg är röd”
Landskrona
Lärarens kompetens
4 När
jag tittar på mina och mina barns betyg får
jag en känsla av att det speglar lärarens lämplighet
och kompetens mer än barnens kunskaper. Upp
och ner i takt med lärarbyte (kanske borde barnen
sätta betyg på lärarna?).
”Nej!”, Landskrona
C9
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
MOTOR
www.citroen.se
NYA CITROËN C4 CACTUS
– svaret på vår tids frågor
Pris från 139.900:CRÉATIVE TECHNOLOGIE
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal och rabatter. Bränsleförbrukning bl. körning 3,5-4,6 l/100 km, utsläpp 92-105 g CO2/km. Priserna är rekommenderade introduktionspriser.
För fullständiga villkor se citroen.se eller kontakta din Citroën återförsäljare.
Bilforum i HelsingBorg AB, Florettgatan 7, 042-15 67 70
FORD KUGA 1.6T 150HK TREND
199.900 KR
l
l
u
f
t
Kraf
SUV!
MALMÖ: HORNYXEGATAN 16. LUND: SÖDRA VÄGEN 1. HELSINGBORG: ÄNGELHOLMSVÄGEN 1.
ÖPPET: MÅN-FRE 10-18 (FOSIE 8-18), LÖR & SÖN 11-15. WWW.HEDBERGS.SE
Personbil KöPes
DJUR
Köper din bil fr -00 upp
till 2013 kontant. 0768-993277
M v h Jimmy Larsson
Övrigt
Bilar köpes
Allt av intresse 0769255552
Bil köpes oavsett skick, dock Bortsprungen gråstpäcklig
ej äldre än -01. 0720-06 64 76 katt med defekt öra från
Persköp. Hane. 0435-55 35 94
073-024 21 18
FÖRENINGAR
Helsingborg
Mörarps IF
kallar medlemmar till årsmöte
den 23/2 kl 1930. Årsmötet
äger rum i klubbstugan,
Vidablick.
JOBB
NÖJEN
YRKE & HANTVERK
Platssökande
Övrigt
ByggnadsarBeten
Duktig målare söker arb
Allt av intr. 070-469 05 42
Duktig snickare söker arb
Allt av intr. 070-469 05 42
Rörläggare söker arbete
Tel 076-783 45 55
Dans 3/2 kl 18-22
DELE´NS
www.sundsparlan.se 042-183270 Helsingborg
TAKARBETE Kampanj!
Just nu får du 25% rabbat på Takomläggning.
plåt,shingel,betongpannor,takrännor mm.
Ring 072-701 07 57
C10
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
Alltid en avgång som passar
MEDDELANDEN
PRYLAR RESOR
Kungörelser
För hemmet
Miljönämnden i Helsingborg informerar
Lottentorp AB, som bedriver växthusodling, har lämnat in en anmälan enligt miljöbalken. På fastigheten
Duvebolet 3:1, Brödavägen 65, vill företaget installera en fastbränslepanna på 2 MW med tillhörande
skorsten som är 24 meter hög. Huvudsaklig miljöpåverkan från verksamheten bedöms vara transporter,
buller och utsläpp av stoft och kväveoxider till
luften.
Anmälan finns tillgänglig hos Miljöförvaltningen, Carl Krooks gata 10 i
Helsingborg, måndag-fredag 08-16.
Synpunkter lämnas till Miljöförvaltningen, 251 89 Helsingborg senast
den 13 februari 2015.
Takpannor Hyllinge säljes.
042-206013, 070-3744589
Diverse
BBK/BFF Bjuvs Fotboll. Stöd
vår ungdom. Skänk till vår
loppis. Ring så hämtar vi.
070-7726735, 0760-438221
FörslövsIF Vi hämtar till vår
loppis, inom 0431-omr.
Tel 070/22 40 182
FRIAB söker familjehem
i mellersta och södra Sverige för ungdomar och
vuxna 16 år och uppåt. Arvode och omkostnadsersättning utgår. Vid intresse kontakta FRIAB på
042-24 46 50 eller [email protected]
Restplatser
6 platser till Österrike, Maria
Alm, med buss. V 8, fre 13/2.
Tel: 0706533963
Fasadskyltar
Fasaddekor ger ditt hus ett
exklusivt och modernt intryck!
Siffror och bokstäver är tillverkade av tålig, laserskuren,
högblank akryl. Levereras
med osynliga distanser som
lyfter ut dekoren från fasaden.
Välj typsnitt (Arial eller Tandelle),
storlek (200, 300, 400 eller 500
mm) och färg (svart, vit, guld,
silver, röd eller gul).
Med HDpasset
fr 395 kr
(ord f 490 kr)
Beställ dem på
Parkera ombord
:
9
9
4
& shoppa
al
x Roy
inkl. 3 Tray
t
Expor
Ta med bilen och parkera enkelt ombord
när du shoppar godsaker. Du har en hel
timme på dig innan du är tillbaka i
Helsingborg, och priserna är som vanligt
upp till 50% billigare.
I biljettpriset ingår 3 flak öl alt Coca Cola.
*gäller personbil max 6m, alla dagar med avresa efter
kl. 10.00. Läs mer och köp. scandlines.se
helsingborg.se
Meddelande
lla *
Bil + a
Hjul, 4 st, passar Toyota Corolla,
originalfälgar i aluminium,
sommardäck med bra djup.
3 500:- Finns norr om Höganäs.
070-34 68 950
Armbandsur av bra märke
köpes, herr, stål, även defekta;
IWC, Omega, Rolex etc.
070-424 06 68, 042-12 72 20
Snabbt, bekvämt, billigt.
Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor
Alltid en avgång som passar
C111
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
s
t
a
t
s
m
i
n
i
s
t
e
r
n
Av Carsten Graabæk
b
a
b
y
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
4gästserie
| seRieR
& &kRyss
SERIER
KRYSS
4dagens sudoku
3
2
8
7
9
9
5
3
2
5
5
3
1
3
8
1
1
4
2
7
7
7
8
4
1
LILLA KRYSSET
5
7
9
1
2
3
© Bulls
4Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en5 gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
7
4
2
2
7
8
1
5
6
1
2
9
6
8
3
4
1
1
5
7
5
9
4
7
4
3
5
9
6
2
7
3
8
3
7
9
8
4
7
3
5
8
2
9
1
6
8
3
5
6
2
7
1
4
9
Av Bud Grace
1
3
6
3
5
2
5
1
Av Lars Mortimer
9
8
2
2
A V
2
5
O
K
K
R
55
3
S M A
N
Y N N E
T
E
O
W C
8
B
T
S
9 9
A
N
7
A G
11
4
R
D O
7 7
K
N
6
N
Ö
K
E N D A N
S
V
9
E
A
Å R M O D
4Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
10
10
Av Lise Myhre
6
4
6
4
1
4
10
n
e
m
i
8
3
88
7
6
4
4
66
9
© Bulls
LODRÄTT:
1. Försmädliga
2. Är man inte kontant med
3. Fatta innebörden
4. Kan släpvagnar vara
8. Var Onassis
9. Företas det böner på
FÖREGÅENDE KRYSS
3
2
9
1
7
2
VÅGRÄTT:
1. Underhållande
5. Kan ge bättre stadga
6. Elegant åkdon
7. Kanske med vete
10. Kan orsaka drag
11. Ful i saga
LILLA KRYSSET
LILLA KRYSSET
1
11
8
LILLA
4
lilla KRYSSET
krysset
10
9
1
8
3
Här är den rätta
lösningen till dagens
sudoku.
h
ä
l
g
e
2
4
6
e
r
n
i
e
4
5
b
l
u
e
s
RedaktöR: Jonas Brorson 042-489 93 71
e-post: [email protected]
11
11
VÅGRÄTT:
1. Underhållande
VÅGRÄTT:
5. Kan ge bättre stadga
Underhållande
1.
åkdon
6. Elegant
Kan gemed
bättre
stadga
5.
Kanske
vete
7.
Elegant
åkdon
orsaka
drag
10. Kan
6.
i sagamed vete
11. Ful
Kanske
7.
p
o
n
d
u
s
Av Frode Øverli
10. Kan orsaka drag
LODRÄTT:
Ful i saga
11.
1. Försmädliga
2. Är man inte kontant med
LODRÄTT:
3. Fatta innebörden
Försmädliga
1.
släpvagnar vara
4. Kan
Onassis
Är man
inte kontant med
8. Var
2.
det böner på
9. Företas
Fatta innebörden
3.
4. Kan släpvagnar vara
8. Var Onassis
LILLA
KRYSSET
Företas
det böner på
9. hjärnkoll
4
Hjärn koll
™
FÖREGÅENDE KRYSS
1
2
3
4
A V KRYSSET
S M A K A
LILLA
Vilka par?
N
N
T
N
K
N
FÖREGÅENDE
KRYSS
hör till
K Y
1O
2
N3 E
4
RA V RS M O A KE A
a) Julön
1) Kanada
7
6
N
K
NW C N
D O
5
8
9
N b)KPåskön
BY N Ö N EK T2) Australien
O
10
A G ER N D O A N E
R
7
6
T
S
E
A
D c)OSkye
W C3) Chile
11
S
N
V
8
Å
B
R M9 O
Ö
d) Prins
A GEdvards
E N D
ö
10
T
©2015
11 JB2168
S
V
D
A
K
4) Skottland
N
S
E
A
Å
R M O
D
Svar: a-2, b-3, c-4, d-1.
z
i
t
s
Av Jerry Scott & Jim Borgman
5
C12
TV & RADIO TISDAG 3 FEBRUARI
SR P1
5.29 P1-morgon. Med Anna
Hernek. 5.30 Ekonyheter. 5.35
Ring P1. 5.45 Morgonandakt.
5.55 Sjöväder. 6.00 Morgoneko. 6.30 Ekonyheter. 6.32 Ekonomieko. 6.34 Nyheter från Vetenskapsradion. 6.50 Tankar för
dagen. 6.55 Landväder. 7.00
Morgoneko. 7.30 Ekonyheter.
7.32 Ekonomieko. 7.36 Nyheter från Vetenskapsradion. 7.46
Kulturnytt. 7.55 Land- och sjöväder. 8.00 Morgoneko. 8.30
Ekonyheter. 8.32 Ekonomieko.
8.36 Nyheter från Vetenskapsradion. 8.54 Kulturnytt.
9.00 Morgoneko.
9.30 Ring P1.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Kropp & själ. Med Ulrica
Hjalmarsson Neideman.
11.00 Ekonyheter.
11.03 Tendens.
11.33 Ekonyheter.
11.35 Radioföljetongen:
Klingsor. Med Torgny Lindgren.
12.00 Tolvslaget med dagens
dikt.
12.05 Meddelandetid.
12.10 Vetandets värld.
12.30 Luncheko.
13.00 Land- och sjöväder.
13.05 Kulturnytt.
13.20 Obs.
13.35 Vetenskapsradion
språket. Med Emmy Rasper.
14.00 Ekonyheter.
14.03 Kritiken. Med Anneli
Dufva.
14.50 Utrikeskrönika.
15.00 Ekonyheter.
15.03 Radiosporten.
15.04 Nordegren och Epstein
i P1. Med Thomas Nordegren.
15.45 Kulturnytt.
15.55 Sjöväder.
16.00 Ekonyheter.
16.03 Studio ett.
16.45 Dagens eko.
17.45 Dagens eko.
18.09 Kulturnytt.
18.15 Kulturreportaget:
Suzanne Osten, geten och det
normala.
19.00 Ekonyheter.
19.03 Vetenskapsradion forum.
Med Urban Björstadius.
19.35 Radioföljetongen:
Klingsor. Med Torgny Lindgren.
20.00 Ekonyheter.
20.03 Tendens.
20.35 Ring P1.
20.45 Obs.
21.00 Ekonyheter.
21.03 Idrottens himmel och
helvete: Elitsatsningar.
21.35 Kulturnytt.
21.45 Tankar för dagen.
21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter.
22.10 Radiosporten.
22.12 Studio ett.
22.55 Dagens dikt.
23.00 Ekonyheter.
23.50 Kulturnytt.
0.00 Ekonyheter.
0.02 Nordegren och Epstein
i P1. Med Thomas Nordegren.
0.45 Obs.
1.00 Ekonyheter.
1.02 Tendens: Vad blir kvar av
våra dokumenterade liv?
1.35 Vetenskapsradion forum.
Med Urban Björstadius.
2.00 Ekonyheter.
2.02 Stil. Med Susanne Ljung.
3.00 Ekonyheter.
3.02 Radiofynd.
4.00 Ekonyheter.
4.02 Poddredaktionen.
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
tisdagens radiotips
Elin Ruths
musikstorm
Hon debuterade med
”Saturday night naive”
2003. Elva år senare
satsar Elin Ruth på
blues och soul. Kvällens ”P2 live” bjuder
på en konsert från
Fasching i Stockholm
från oktober förra året.
Där spelar hon låtar
från skivan ”Here
comes the storm”.
P2 20.30
5.00 Ekonyheter.
5.02 Vetandets värld.
SR P2
6.00–6.35 Sisuradio. Ajan
tasalla aamusta pitäen.
6.30 Sisu-uutiset.
6.35 Oddasat.
6.40 Nyheter.
6.50 Klassisk morgon. Med
Martin Ekeholm.
7.30 Ekonyheter.
7.32–10.00 Klassisk morgon.
Med Pernilla Eskilsdotter.
8.54 Kulturnytt.
9.00–9.02 Ekonyheter.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Klassisk förmiddag. 1.
Georges Bizet: Nadirs romans ur
första akten av ”Pärlfiskarna”.
Solist: Jussi Björling, tenor.
Kungliga hovkapellet, Stockholm. Dirigent: Nils Grevillius.
Inspelat 1945. 2. Ludwig van
Beethoven: Pianosonat nr 18
Ess-dur spelas av Rudolf Buchbinder. 3. Felix Mendelssohn:
Stråkoktett Ess-dur. Ensemble
under ledning av violinisten James Ehnes. 4. Melcher Melchers: Symfoni d-moll (1924).
Kungliga filharmonikerna, Stockholm. Dirigent: Mats Rondin. 5.
Louise Farrenc: Klarinettrio Essdur. Medlemmar ur Linosensemblen. 6. Giuseppe Verdi: Ur
”Maskeradbalen”. Solister: Jussi
Björling (Riccardo), Zinka Milanov (Amalia) och Alexander
Svéd (Renato). Metropolitanoperans kör och orkester. Dirigent: Ettore Panizza. Föreställning 1940, Metropolitanoperan,
New York.
12.44 Mozartalmanackan. Med
Ingemar von Heijne. Repris från
1991.
13.00 SR på persiska.
13.30 SR på romani.
14.00 SR på kurdiska.
14.30 SR på arabiska.
15.00 SR på engelska.
15.30 Nyheter.
15.35 Rádio Sápmi.
16.00 Sisu-uutiset.
16.10 Studio Sisu. Uutis- ja
ajankohtaisohjelma ruotsinsuomalaisesta näkökulmasta.
16.50 Roketti. Lastenohjelma.
17.00–19.00 P2 på hemväg.
Med Patrik Paulsson.
18.09–18.14 Kulturnytt. Även
kl. 23.50.
19.00 Ekonyheter.
19.03 P2 Live: Folk. Urkult
2014. 1. Triakel: Emma Härdelin, sång, fiol, Kjell-Erik Eriksson,
fiol, Jan Strömstedt, tramporgel.
Konsert 1/8, Ådals-Lidens kyrka,
Näsåker. 2. Maïa Barouh, sång,
flöjt, Michelle Michira, sång,
Minh Pham, keyboards, Julien
Degminos, keyboards, Leo
Komazawa, slagverk, Anthony
Freshecui, trummor. Konsert
1/8, Solscenen. Med Mats Einarsson.
20.30 P2 Live: Jazz. 1. Lupino
live! Sidsel Endresen, röst, Stian
Westerhus, gitarr. Konsert
12/12 2014, Kulturhuset,
Stockholm. 2. Elin Ruth - Here
comes the storm. Elin Ruth,
sång, Nicke Forsberg, trummor,
Ubbe Hed, bas, Torbjörn Eliasson, klaviatur, Anders Lewen, gitarr, Katti Ottosson och Therese
Börjesson, kör. Konsert 13/10,
Jazzklubb Fasching, Stockholm.
Med Marie Vesterholm.
22.00 Musik mot midnatt. med
L-G Alsenius.
0.00–6.00 Notturno.
SR P3
Ekonyheter varje timme.
6.05 P3 musik.
6.30 Morgonpasset.
10.02 P3. Med Farah Erichsén.
11.02 Knyckare i P3.
12.03 P3. Med Farah Erichsén.
13.01 P3 nyheter med Camila
Astorga Diaz.
14.01 PP3. Med Linnea Wikblad.
16.06 Tankesmedjan. Med Dilan Apak.
17.06 Christer och Morgan rapporterar - en timme innan sex.
18.03 Verkligheten i P3.
18.30 Musikguiden i P3. Med
Tina Mehrafzoon.
21.30 Musikguiden i P3: Musikmix.
22.03 Musikguiden i P3.
23.07 Ligga med P3. Med Maria Maunsbach.
0.02–6.00 Vaken med Isabelle
& Peter.
SR P4 MalMö
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45. Lokala nyheter varje
halvslag 6.30–17.30. Radiosporten 6.05, 7.07, 8.07,
09.03, 13.03, 15.03, 16.03,
17.59, 20.03 och 22.10.
5.59 P4 Malmöhus. Med Anton
Kalm.
13.05 P4 extra. Med Lasse
Bengtsson.
14.57 Kulturnytt i P4.
14.59 P4 Malmöhus.
17.00 Vi i femman P4 Malmö.
Med Suuz.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra. Med alpina
VM, super G, damer, basketligan, herrar och allsvensk ishockey. Med Kenneth Range,
Lena Sundqvist.
21.40 Karlavagnen. Christian
Olsson tar er med mot midnatt.
Telefon: 099-110 90.
0.02 Vaken med Isabelle & Peter.
SR P4 KRiStianStad
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45 Lokala nyheter varje
halvslag 8.30–13.30. Radiosporten 6.05, 7.07, 8.07,
09.03, 13.03, 15.03, 16.03,
17.59, 20.03 och 22.10.
5.59 Morgonen. Med Anders
Liljeqvist.
10.03 Förmiddag. Med Helene
Persson.
13.05 P4 extra. Med Lasse
Bengtsson.
14.57 Kulturnytt i P4.
14.59 Eftermiddag i P4 Kristianstad. Med Malin Nilsson, Conny Emmelin.
17.00 Vi i femman P4 Kristianstad.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra. Med alpina
VM, super G, damer, basketligan, herrar och allsvensk ishockey. Med Kenneth Range,
Lena Sundqvist.
21.40 Karlavagnen. Christian
Olsson tar er med mot midnatt.
Telefon: 099-110 90.
0.02–5.59 Vaken med Isabelle
& Peter. Ett program för dig som
är vaken, helt enkelt. Vi håller i
gång med bl a musik, tävlingar,
önskelåtar och samtal.
övriga kanaler
6.05 Grand designs. 7.05–8.00 Tredje
skiftet. 8.40 Dödlig fångst. 9.40
Gränsbevakarna Australien. 10.40 Miami ink. 11.40 Top gear. 12.45 Fresh
Prince i Bel Air. 13.15 Raising Hope.
13.45 Top 20 Countdown. 14.40 Miami ink. 15.45 Grand designs. 16.50
Dödlig fångst. 17.50 Gränsbevakarna
Australien. 18.20 Gränsbevakarna
Australien. 18.50 Top gear. Brittisk
motorserie från 2007. 20.00 Top 20
Countdown. Underhållning från 2009.
21.00 Top gear USA. 22.00 James
May’s cars of the people. 23.10 Law &
order: Special victims unit. 0.05 CSI
NY. 1.00–3.10 I mördarens spår.
6.20 Par i hjärter. 7.10 Starsky &
Hutch. 8.00–8.50 Tillbaka till Aidensfield. 12.00 Lilla huset på prärien.
14.00 Hem till gården. 15.00 Dr
Quinn. 16.00 Tillbaka till Aidensfield.
17.00 Lilla huset på prärien. 19.00 Dr
Quinn. 20.00 Par i hjärter. 21.00 Starsky & Hutch. 22.00 Kvinnofängelset.
23.00 Mord och inga visor. 1.00–2.10
Holby city.
8.00 Hemligheter från läkarnas journaler. 9.00 Det stora matkriget. 10.00
Det kungliga lasarettet. 11.00–12.00
Hospitalet. 14.00 Livräddarna på Bondi Beach - Bali. 15.00 Uppdrag Missbruk. 16.00 Nödsituation på nära håll.
17.00 Brottsplats USA. 18.00 Massmorden ingen glömmer. 19.00 Kvinnor som mördar. 20.00 Hitta min mördare. 21.00 Född mördare. 22.00 MCpatrullen räddar liv. 23.00 48 avgörande timmar. 0.00 Kvinnor som mördar. 1.00–2.00 Polisrazzia - Danmark.
6.05 Monty Pythons flygande cirkus.
7.05–7.55 Fresh prince i Bel-Air.
11.00 Par i hjärter. 12.35 Pantertanter. 13.30 Shameless. 14.25 Sullivan
& son. 14.50 Femlingarna Chase.
15.20 Monty Pythons flygande cirkus.
16.00 Räkna med bråk. 17.00 Pantertanter. 18.00 Shameless. 19.00 Joey.
19.30 Omaka systrar. 20.30 Sullivan
& son. 21.00 Fresh prince i Bel-Air.
22.00 Mother and child. 0.20 Magnum. 1.50 Starsky & Hutch. 3.30
Longmire. 4.10–4.50 Reign.
5.30 Medeltida kungar inpå livet. 6.30
Vetenskapens historia. 7.30 Bygga ett
berg. 8.20 Krakatoas sista dagar. 9.10
Krigsmaskinens logistik. 10.00 Savannens rytm. 11.00–11.44 Borgar under
belägring. 13.30 Global Axess: Civilisation. 14.00 Margaret More - en renässansdotter. 15.00 Europas naturhistoria. 15.50 Antika världar. 16.50
Marie Antoinette. 17.40 Veckans bok.
18.15 Valerij Gergiev och Wienfilharmonikerna. 19.10 All världens arkitektur. 20.00 Vår tid. 20.50 Louis Langrée dirigerar Parisorkestern. 21.45
Aristoteles lagun. 22.40 Sprutan som
förändrade världen. 23.50 Efterkrigstidens terrorism. 0.20 Yes, Minister.
0.50–1.40 Civilisation.
5.00 Barnprogram. 7.00–8.30 Morgonshowen. 7.01 Ett djur tittar in.
7.05 Kropp och kanin. 7.10 Bästa
bokstaven. 7.15 Den itusågade kaninen. 7.35 Fåret Shaun. 7.45 Tatonkas
berättelser. 8.00 Murklor och purklor.
8.05 Gaspard och Lisa. 8.15 Stella
och Sam. 8.30–10.00 Barnprogram.
8.30 Katten i hatten vet allt om ditten
och datten. 8.40 Masha och björnen.
8.50 Kalle och hans nalle. 9.00 Nicke
Nyfiken. 9.20 Dinosaurietåget. 9.35
Lilla prinsessan. 9.45–10.00 Hurra för
Kalle. 10.00 Barnprogram. 15.00 Corneil & Bernie. 15.25 Lou. 15.40 Skokartongens hemlighet. 16.05 Spegel,
spegel. 16.30 En hopplös häxa. 17.00
Pipi, Pupu och Rosmari. 17.05 Äventyr
i tid och rum. 17.20 Farfar i fickan.
17.30 Williams önskestövlar. 17.35
Lilla prinsessan. 17.45 Supertrion.
18.00–18.30 Bolibompa. 18.01 Första gången. 18.15 Daniel Tigers kvarter. 18.30 Alex hittar hobbyn. 18.45
Rea. 19.15 Lilla Aktuellt. 19.25 Geo-
grafens testamente eller Den stora
Sverigeresan. 19.50 Gnomens guide
till fysiken. 20.00 Kompisar på nätet.
20.20 Pepparkornen. 20.50 Lilla Aktuellt. 20.55–21.00 Larva.
6.00 Amazing eats. 6.30 Time team.
7.30 Time team. 8.30 Alexanders förlorade värld. 9.30 Pytonjägarna.
10.30 Coast guard Florida. 11.30
Amazing eats. 12.00 Alexanders förlorade värld. 13.00 Life Below Zero: The
Thaw. 14.00 Amazing eats. 14.30
Charley Boormans galna resa i Sydostasien. 15.00 Coast guard Florida.
16.00 Andra världskrigets hemliga allians. 17.00 Commandos. 18.00 Pytonjägarna. 19.00 Life Below Zero:
The Thaw. 20.00 På ädelstensjakt.
20.30 På ädelstensjakt. 21.00 Förrådsfyndarna. 21.30 Förrådsfyndarna.
22.00 Gatugängens inre krets. 23.00
Andra världskrigets hemliga allians.
0.00–1.00 Strike back.
6.00 Kära Susan. 6.25 Gossip girl.
7.15–8.20 Glee. 10.20 Förmiddag.
11.20 Happy endings. 11.45 Cougar
town. 12.15 Say yes to the dress: Bridesmaids. 12.40 Say yes to the dress:
Bridesmaids. 13.10 Frisörakuten.
14.10 Ellen DeGeneres Show. 15.05
Familjen Kardashian. 15.35 Familjen
Kardashian. 16.05 Gossip girl. 17.00
Glee. 18.00 Happy endings. 18.30
Cougar town. 19.00 Familjen Kardashian. Realityserie från 2014. 19.30
Familjen Kardashian. Realityserie från
2014. 20.00 Newlyweds: The first
year. Dokumentärserie från 2013.
21.00 Biggest loser. 22.00 Våra pinsamma kroppar. 23.00 Body of proof.
0.00 Cold case. 0.55 Ringer. 1.50–
2.45 Ringer.
7.05 Operation repo. 7.45–8.55 Hem
till salu. 12.05 Hem till salu. 13.30
Spårlöst – Australien. 14.00 Spårlöst
– Australien. 14.25 How clean is your
house. 14.55 Det stora fyndkriget.
15.30 Det stora fyndkriget. 16.00
Specialister på fuskbygge. 17.00 Road
wars. 18.00 Spårlöst – Australien.
18.25 Spårlöst – Australien. 19.00
Det stora fyndkriget. 19.30 Det stora
fyndkriget. 20.00 Specialister på fuskbygge. 20.55 Fotboll: Lille–Paris St
Germain. Franska ligacupen. 23.00–
1.00 Fantastic four.
6.00 Så funkar det! 6.25 Buying Alaska. 7.20 Mythbusters. 8.15 Så funkar
det - Drömbilar. 9.05 Street outlaws.
10.00 Fast and loud. 11.00 Mythbusters. 12.00 Tethered in the Wild.
13.00 Gold rush. 14.00 Buying Alaska. 15.00 Dödlig fångst. 16.00 Tethered in the Wild. 17.00 Så funkar det Drömbilar. 18.00 Street outlaws.
Gravity falls. 9.30 Par i kungar. 9.55
Shake it up. 10.20 Barnprogram.
15.10 Dog with a blog. 15.35 Austin
& Ally. 16.00 Violetta. 16.50 Dog with
a blog. 17.15 Jessie. 17.40 Liv och
Maddie. 18.05 Här är ditt liv, Riley.
18.30 Crash and Bernstein. 18.55
Kickin it. 19.40 Jessie. 20.55–21.10
7D.
20.00 Kanal 11. Prövningar i
”Newlyweds: The first year”.
19.00 Mythbusters. 20.00 Alaska:
The last frontier. 21.00 Gold rush.
22.00 Edge of Alaska. 23.00 Dödlig
fångst. 0.00–1.00 Mäktiga flygplan.
6.00 Tim Faulkner och vilda djur. 6.25
USA:s sötaste husdjur. 7.15 Safarisystrar. 8.10 Call of the Wildman.
9.05 Gator Boys. 10.00 USA:s sötaste
husdjur. 10.55 Safarisystrar. 11.50
Treehouse masters. 12.45 Tim Faulkner och vilda djur. 13.40 Tanked.
14.35 Safarisystrar. 15.30 Farlig natur
med Dave Salmoni. 16.25 Treehouse
masters. 17.20 Call of the Wildman.
18.15 Tanked. 19.10 Echo och elefanterna i Amboseli. 20.05 Treehouse
masters. 21.00 Call of the Wildman.
21.55 Människoätande superormar.
22.50 Sharkageddon. 23.45 Call of
the Wildman. 0.40–1.35 Tanked.
6.00 Storbritanniens natur. 6.55 Jimmy i Darwins trädgård. 7.55 Hope for
wildlife. 8.50 Animal rescue squad.
9.45 Det våras för pandorna. 10.40
Djurparkens ungar. 11.40 Operation:
Rädda geparden. 12.30 Savannens
undre värld. 13.25 Hope for wildlife.
14.20 Djurparkens ungar. 15.20 Animal rescue squad. 16.10 Djurakuten.
17.00 Jag köpte min egen regnskog.
18.05 Hundens bästa vän. 19.00 Planet Europe. 20.00 Missing. 21.00 Salamander. 22.00 Prisoners wives.
23.00–23.59 Jack Taylor.
6.00 Sofia den första. 6.25 Musses
klubbhus. 6.50 Jessie. 7.15 Austin &
Ally. 7.40 ANT - Avancerad Ny Talang.
8.05 Dog with a blog. 8.25 Phineas
och Ferb. 8.40 Lycka till Charlie! 9.05
7.00 Morgonhjärta. 7.40 Gudstjänst.
8.40–8.45 Droppen. 9.05 Bli herre
över plånboken. 9.35 Närbild. 10.05
Regionala nyheter. 11.00 Yle Oddasat.
11.05–11.20 Oddasat. 11.35–12.00
Halv sju. 12.10 Fullträff. 13.50–14.00
Vinterkrigets veteraner berättar.
14.15 Yles morgon-tv: Dagens rubriker. 14.50 Morgonettan. 15.30
Kungskonsumenten. 16.00 Lilla tvåan.
17.00 Kiosken. 17.30 10 böcker om
kärlek. 18.00 Kandidaterna. 18.30 Yle
nyheter TV-nytt. 18.50 Mikaels kvinnor. 19.00 En ny dag. 19.30 Yle nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.00 A-studion. 20.30 Efter Nio. 21.30 Askungesagor. 22.20–23.00 Ishavet på 30 dagar.
6.00 Million dollar intern. 6.50 The
weakest link. 7.35 3 in a bed. 8.25
Pointless. 9.10 Top gear. 10.00 Top
gear. 10.50 Rev. 11.20 Rev. 11.50 The
weakest link. 12.35 Would I lie to you?
13.05 Pointless. 13.50 Top gear.
14.40 Top gear. 15.30 Rev. 16.00 The
weakest link. 16.45 Police interceptors. 17.30 Would I lie to you? 18.00
QI. 18.30 Top gear. 19.15 Pointless.
20.00 Would I lie to you? 20.30 QI.
21.00 Don’t Just Stand There... I’m
Having Your Baby. 21.55 The Graham
Norton show. 22.40 Top gear. 23.30
QI. 0.00 Pointless. 0.45 Don’t Just
Stand There... I’m Having Your Baby.
1.35–2.20 The Graham Norton show.
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen.
9.55 Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 10.45 Um Himmels Willen.
11.35 Giraffe, Erdmännchen & Co.
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 15.00
Tagesschau. 15.10 Sturm der Liebe.
16.00 Tagesschau. 16.10 Panda, Gorilla & Co. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 18.00 Quizduell. 18.50 Unter
Gaunern. 19.45 Wissen vor acht Mensch. 19.50 Wetter vor acht.
19.55 Börse vor acht. 20.00 Tagesschau. 20.15 Um Himmels Willen.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 Report München. 22.15 Tagesthemen.
22.30 Sportschau. 23.30 Menschen
bei Maischberger. 0.45–1.05 Nachtmagazin.
6.00 Tv5monde le journal. 6.10
L’invité. 6.15 Le journal de l’économie.
6.20 Météo. 6.30 Télématin. 8.00 Le
journal de radio-canada. 8.25
Tv5monde le journal. 8.40 Maghreborient express. 9.05 Flash info. 9.10
Ricardo. 9.35 Le design est partout.
10.00 Flash info. 10.05 Télétourisme.
10.30 Les escapades de petitrenaud.
11.00 Un gars, un chef! 11.40 Plus
belle la vie. 12.05 Flash info. 12.10
Chroniques d’en haut. 12.40 En quête
d’aventure. 13.30 Le journal de la rtbf.
13.55 50 ans, 50 témoins. 14.00
Caïn. 14.50 Caïn. 15.45 Dans la peau
d’un chef. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Flash info. 17.05
Temps présent. 18.00 64’ le monde
en français - 1re partie. 18.20 Le journal de l’économie. 18.25 Météo.
18.30 L’invité. 18.40 Le piège blanc.
20.30 Le journal de France 2. 20.55
Météo. 21.00 Mémoires vives. 21.45
Mémoires vives. 22.30 Acoustic.
23.00 Le journal de la RTS. 23.25
Tv5monde le journal afrique. 23.45
L’invité. 23.55 Météo. 0.00 Thalassa.
1.55–2.45 Le point.
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle.
10.00 Die Trovatos - Detektive decken
auf. 11.00 Die Trovatos - Detektive
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTLMittagsjournal. 14.00 Verdachtsfälle.
17.00 Berlin Models - Unser Leben,
unser Traum. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv - Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin. 18.45 RTL Aktuell. 19.03 RTL Aktuell - Das Wetter.
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Bones
- Die Knochenjägerin. 22.15 CSI: Miami. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 RTL
Nachtjournal - Das Wetter. 0.30–1.25
Bones - Die Knochenjägerin.
TISDAG 3 FEBRUARI T
V & RADIO
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
dr P1/P2
6.07 P1 morgen. Med radioaviser, aktualitet, baggrund og debat.
9.05 Verden ifølge Gram. Udsyn med
personlighed og perspektiv. Med Steffen Gram.
10.03 Radioklassikeren.
11.03 Religionsrapport. Et journalistisk magasin, der går i dybden med
tendenser og nyheder fra den religiøse
verden, både herhjemme og i resten af
verden. Även 21.03, søndag 7.33 og
19.03 och mandag 00.05.
11.30 Apropos. Apropos er et levende
og varieret program om alt det, der
kommer os ved som mennesker. Med
Mikkel Krause. Även 21.30.
12.00 Radioavisen.
12.15 P1 debat. P1 Debat sætter
hver dag fokus på et aktuelt emne og
lader to skarpe debattører krydse
klinger om det. Även 18.05.
13.03 Videnskabens Verden. Et naturvidenskabeligt program med nyheder,
reportager og gæster i studiet. Även
onsdag 20.03, lørdag 19.03 och søndag 6.03.
14.03 P1 Eftermiddag. Døren står
åben, når Karen Secher og Tore Leifer
blander samfund og kultur med undren og nysgerrighed i to timers direkte
radio. Även 1.03.
16.07–18.05 Orientering.
18.05 Domino. Håndplukket klassisk
præsenteret af Claus Berthelsen.
19.20 P2 koncerten. Lotusblomsten.
Fjernøstlig og vestlig kormusik, som
kredser om lotusblomstens symbolik.
Schumann: Die Capelle og Die Lotusblume. Brahms: Kanon, opus 113, for
damekor. Guo Wenjing: Echoes of Heaven and Earth. Toshio.Husokawa: Die
Lotusblume. Hommage a Robert Schumann. Ying-Hsueh Chen, kinesiske og
japanske trommer. Även 15. februar
1.03.
22.00 Natsværmeren.
0.05 Værket.
0.50 Intermezzo.
1.03 Hej P2.
3.03 Natsværmeren. M
5.00 Radioavisen.
5.03–7.05 Grammofon.
dr P3
6.04 Go’ Morgen P3. 9.04 GANDHI.
Verden er et storslået sted! Også trist
ind imellem - men heldigvis mest storslået. 12.00 P3 nyheder. P3 Nyheder
holder dig opdateret på de seneste nyheder fra indland og udland mellem 6
og 18. 12.03 P3 sporten. 12.05
Smag på P3. Smag på P3 er programmet, der handler om musik - her guider værten dig gennem ny musik,
quizzer, musikminder og friske musiknyheder. 15.04 Pressen på P3. Alle
hverdage 15 - 17 vendes dagens vigtigste historier og nyheder af Tony
Scott og Tue Blædel. 17.04 P3 med
Signe Amtoft. 18.04 P3 DJ. 21.03 Aftenvagten. Programmet for den absolut nysgerrige P3 lytter. Det er ny musik - værtens personlige favoritter og
de underholdende historier rundt om.
0.05 Natradio. 5.00 Radioavisen.
5.03–6.04 Natradio.
dr P4
6.05 P4 morgen. 10.03 Formiddag
på 4’eren. 12.00 Radioavisen. 12.18
P4 Play. 12.30 Regionale nyheder.
12.33 P4 Play. 13.03 Madsen.
14.03 Den lille forskel. 15.06 P4 eftermiddag. 16.50 Radiosporten.
16.53 P4 eftermiddag. 18.03 P4 aften. 21.03 Madsen. 22.03 Dansktimen. 23.05 P4 aften. 0.05 P4 natradio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.05
Morgenstund.
6.20 Verdens vildeste øer (R)
7.15 Emmerdale 7.40 De store
katte (R) 8.10 De flyvende
læger (R) 8.55 De flyvende
læger (R) 9.40 Downton Abbey
(R) 10.30 Luksuskrejlerne (R)
11.15 Antikkrejlerne 12.00
Antikduellen (R) 12.30 Auktionshuset (R) 13.00 Kære nabo
- gør bras til bolig (R) 13.45
Skattejægerne (R) 14.10 Kriminalkommissær Foyle (R) 15.50
Columbo (R)
17.00 Downton Abbey (R)
Britisk dramaserie fra 2012.
Bates bliver sat på fri fod, og
en glad og lettet Anna tager
imod ham.
17.50 TV Avisen
18.00 Antikduellen (R)
To af landets mest erfarne
antikhandlere får - mandag
til torsdag - hver 10.000 kroner til at handle antikviteter
og retroting for. Repris från
21/5 2013.
18.30 TV Avisen med
Sporten
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
DR1s journalistiske talkshow
direkte fra Rådhuspladsen i
København.
19.55 TV Avisen
20.00 Auktionshuset
En Buddha får royalt besøg.
Del 5. Det er en stor dag i
Auktionshuset. For med Jesper Bruun Rasmussen i
spidsen indledes firmaets
største auktion siden finans-
krisen.
20.30 DR1 Dokumentaren:
Til ægteskabet os skiller
Det overrasker og chokerer
mange ægtefæller, hvordan
ejendele og formue skal fordeles ved en skilsmisse. Det
kan udløse lange og bitre opgør.
21.30 TV Avisen
21.55 Madmagasinet
Hver uge undersøger journalist Mette Frisk og kokken
Adam Aamann den mad vi
spiser.
22.20 Sporten
22.30 Johan Falk: Operation
Nattergal
Svensk thriller fra 2009. GSI
har fået til opgave at afsløre
et trafficking-netværk, der
henter unge østeuropæiske
kvinder til Göteborg. I rollerna: Jakob Eklund, Marie Richardson.
0.00 Dirty sexy money (R)
Amerikansk dramaserie fra
2008. Stik imod Nicks og
Tripps råd inviterer Patrick,
nyvalgt senator, Carmelita
med til sin indsættelsesceremoni.
0.40 Hamish Macbeth (R)
1.30 Water rats (R)
2.15 Mord i centrum (R)
3.00 Der er noget i luften
4.20–4.50 Hvor ingen skulle
tro, at nogen kunne bo (R)
5.05 Emmerdale (R)
5.50–6.20 De store katte (R)
6.00 Nyhederne, Sporten og
Vejret 6.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Grænsepatruljen
12.00 Nyhederne, Sporten og
Vejret 12.30 Regionale nyheder
12.40 Hvem vil være millionær?
13.25 Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 14.15 Hjemme bedst 15.10 CPH Lufthavnen 15.35 CPH Lufthavnen
15.55 Grænsepatruljen 16.25
Razzia: SKAT rykker ud
C13
17.00 Nyhederne og
Sporten
17.12 Regionale nyheder
17.20 Go’ appetit
17.50 Vejret
18.00 Nyhederne og
Sporten
18.14 Regionale nyheder
18.25 Dit vintervejr
18.30 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Årgang 0
Dokumentarserie. Parallelle
liv. Børnene fra ’Årgang 0’ er
blevet 14 år. Børnene er ved
at blive store, og interessen
for det modsatte køn stiger.
Dog ikke lige meget hos alle.
Mens Emma fortsat mest
flirter med musikidolerne, er
det ved at blive alvor for Stephanie.
20.50 Holder Danmark i live
24 timer i det danske sundhedsvæsen. Den teknologiske udvikling er en vigtig del
af sundhedsvæsenet. En robotoperation i Aalborg får
56-årige Anita hurtigere på
benene. Spørgsmålet er, om
operationen kan fjerne al
kræft i hendes underliv.
21.40 Station 2
Politirapporten
Reportageserie. Nordsjællands Politi har nok at se til,
da de skal gennemføre en
stor færdselsaktion midt på
motovejen.
22.00 Nyhederne, Sporten
og Vejret
22.27 Regionale nyheder
22.45 Natholdet
23.15 Top 20 Funniest
0.05 Natholdet
0.35 Grænsepatruljen
1.35 Cold Case
2.25 Castle
3.15 Kongen af Queens
4.00–6.00 Nyhederne
11.30 På sporet af maden. 11.55 AnneMad i New York. 12.25 Nak & Æd.
13.05 Horisont. 13.30 Behandlingsgymnasiet. 14.10 Den vilde monsun.
15.05 P1 Debat på DR2. 15.50 AnneMad i New York. 16.20 Nak & Æd.
17.00 DR2 Dagen. 18.00 Sagen
genåbnet. (R) 18.55 Xinxin og de fortabte indvandrere. (R) 19.25 Den sorte
snog. 20.00 Jersild minus spin. 20.45
Dokumania: Tre år i helvede. 22.30
Deadline. 23.00 Send flere penge! (R)
23.55 Jersild minus spin. (R) 0.40–
1.30 Dødsgangen.
tisdag
filmkanaler
viasat film
comedy
action
family
classic
drama
tv4 film
7.00 Justin Bieber’s believe.
9.00 the longest week.
11.00 a case of you.
13.00 crooked arrows.
15.00 Wunderkinder. Tyskt
5.00 duets. Komedi från 2000.
7.00 Bäst före.
9.00 here comes the boom.
10.50 Baron münchausens
äventyr. Tysk-brittisk komedi
18.00 Born to race. Action från
6.00 Grönsakspiraterna. Famil-
16.00 ett rum med utsikt. Brit-
19.00 Goya’s ghosts. Drama
12.15 step up. Drama från
krigsdrama från 2011 med Gedeon Burkhard.
16.50 Battle of the year. Musikfilm från 2013 med Josh Holloway.
från 1989.
13.00 förortsungar. Svenskt
dramakomedi från 2006.
15.00 Bratz: the movie. Famil-
2011 med Joseph Cross.
19.50 the Purge. Thriller från
2013 med Ethan Hawke, Lena
Headey och Max Burkholder. I
ett USA förstört av brottslighet
har man skapat Purge, en tolv
timmar lång frist där all kriminell aktivitet, inklusive mord, är
tillåtet. Polisen tar ledigt. Sjukhus är stängda. Under denna
våldsamma natt släpper sonen
hos en välbärgad familj in en
främling i huset.
jefilm från 2008.
8.00 Barbie och
diamantslottet. Animerad fa-
miljemusikal från 2008.
10.00 Barbie och Pegasus
förtrollning. Animerat familjeä-
ventyr från 2005.
12.00 khumba. Sydafrikansk
animerad familjefilm från 2013.
tisk dramakomedi från 1985
med Maggie Smith. Den unga
engelska kvinnan Lucy reser till
Florens.
18.00 muriels bröllop. Australisk dramakomedi från 1994
med Toni Collette. Muriel är en
självömkande, Abba-dyrkande
och överviktig ung kvinna på
jakt efter kärlek.
20.00 dead presidents. Drama
från 1995 med Larenz Tate,
Keith David och Chris Tucker.
Anthony bor med sin familj i
Bronx och har precis gått ut
skolan.
från 2006 med Javier Bardem.
Konstnären Goya blir involverad
i den spanska inkvisitionen när
hans judiska musa arresteras av
kyrkan för sin religions skull.
21.00 café de flore. Fransk-kanadensiskt romantiskt drama
från 2011 med Vanessa Paradis.
Jacqueline är en ung kvinna som
lever i 60-talets Paris med sin
funktionshindrade son Laurent.
23.00 road to Paloma. Thriller
från 2014 med Jason Momoa.
Wolf är en man som är på flykt
efter att ha mördat den man
som våldtagit och dödat hans
mor.
2006.
14.20 snow cake. Brittisk-ka-
nadensiskt drama från 2006
med Alan Rickman, Sigourney
Weaver.
16.35 flickan ovanpå. Komedi
från 1955 med Marilyn Monroe,
Tommy Ewell.
18.45 timmarna. Drama från
2002 med Nicole Kidman, Julianne Moore. Regi: Stephen
Daldry.
21.00 Påtaglig fara. Action från
1994 med Harrison Ford, Willem Dafoe. Regi: Phillip Noyce.
23.50 Pandorum. Skräckfilm
från 2009 med Dennis Quaid,
Ben Foster.
3.00–4.35 nordvest.
jekomedi från 2007 med Logan
Browning, Janel Parrish.
17.00 hur mår Bob? Komedi
från 1991 med Bill Murray, Richard Dreyfuss.
19.00 surfer, dude. Komedi
från 2008 med Woody Harrelson, Matthew McConaughey.
Regi: S.R. Bindler.
21.00 Wilbur. Dansk-svenskfransk-brittisk dramakomedi
från 2002 med Jamie Sives,
Adrian Rawlins.
23.00–1.00 duets. Komedi från
2000.
”Hunger games: Catching
fire”. Viasat Film 20.30
”Damsels in distress”.
C More First 19.20
”Zero dark thirty”.
Viasat Film Action 21.20
hits
first
emotion
action
series
sf-kanalen
tcm
6.00 the unknown known.
7.45 diana.
9.40 capitalism: a love story.
11.45 the food guide to love.
13.15 en månad vid sjön. Brit-
7.05 1000 to 1: the cory
Weissman story.
8.40 vi är bäst.
10.20 et – the extraterrestrial.
12.15 tillbaka till framtiden 2.
14.00 hundraåringen som klev
ut genom fönstret och
försvann.
15.55 dagarnas skum.
17.30 förtrollad av Paris.
19.20 damsels in distress. Ro-
6.30 antboy.
7.50 august fools.
9.35 When sparks fly.
11.00 mig äger ingen.
12.50 the invention of lying.
7.30 rosa panterns hämnd.
9.05 tillbaka till framtiden.
11.00 Premium rush. Thriller
6.00 30 rock.
7.00 the spoils of Babylon.
8.00 the comeback.
9.10 mad men.
10.00 30 rock.
11.00 the spoils of Babylon.
12.00 the comeback.
13.10 mad men.
14.00 30 rock.
15.00 the spoils of Babylon.
16.00 the comeback.
17.10 mad men.
18.00 30 rock.
19.00 the spoils of Babylon.
20.00 shameless.
21.00 the knick.
22.00 Gotham.
23.00 heartless.
0.00 Boardwalk empire.
1.00 Wentworth.
2.00 the knick.
3.00 Boardwalk empire.
4.00 Wentworth.
5.00–6.00 mad men.
6.30 Go’natt herr luffare.
7.00 Peter och Petra.
7.25 Gull-Pian.
7.50 ingen rövare finns i
skogen.
8.20 Ägget är löst!
9.55 Borta med kvinnan.
11.25 min frus förste älskare.
13.00 Bang bang orangutang.
14.40 scener ur ett
kändisskap.
16.15 G – som i gemenskap.
18.00 emil i lönneberga.
18.25 tjorven och skrållan.
20.00 små mirakel och stora.
6.00 flipper.
7.30 california holiday.
9.00 det kom en cowboy till
hollywood.
10.40 regnträdets land.
13.25 den siste mannen.
15.00 flipper och piraterna.
16.40 Under nya stjärnor. Dra-
18.50 the legend of hercules.
Äventyr från 2014 med Kellan
Lutz.
20.30 hunger games:
catching fire. Äventyr från
2013 med Jennifer Lawrence,
Liam Hemsworth. Regi: Francis
Lawrence.
23.00 the salvation. Danskbrittisk-sydafrikansk västern
från 2014 med Mads Mikkelsen.
1.00 oblivion. Science fiction
från 2013 med Tom Cruise.
tisk dramakomedi från 1995.
14.45 nio månader. Romantisk
komedi från 1995 med Hugh
Grant.
16.30 labor day. Drama från
2013 med Kate Winslet.
18.25 Breakfast club. Drama
från 1985 med Emilio Estevez.
20.00 Will hunting. Drama från
1997 med Robin Williams, Matt
Damon. Regi: Gus Van Sant.
22.00 argo. Thriller från 2012
med Ben Affleck.
0.30 Beverly hillbillies: a XXX
parody.
2.25 Big boob car wash.
3.45 en kyss för mycket.
5.30–7.00 the food guide to
love.
mantisk komedi från 2011 med
Greta Gerwig.
21.00 absolute deception.
Thriller från 2013 med Cuba
Gooding Jr.
22.35 We are what we are.
Skräckfilm från 2013 med Bill
Sage.
0.25 allt eller inget.
2.00 the grandmaster.
4.00 sightseers.
5.35–7.50 sound of music live.
21.20–0.00 Zero dark thirty.
Drama från 2011 med Jessica
Chastain. Under ett helt årtionde arbetade underrättelsetjänsten i hemlighet för att uppnå ett
enda mål: att hitta och avlägsna
Osama bin Laden. Kathryn Bigelow och Mark Boal är nu tillbaka
med berättelsen om tidernas
mest omfattande förbrytarjakt.
Komedi från 2009.
14.35 imogene. Komedi från
2012 med Kristen Wiig.
16.20 sparkle. Musikal från
2012 med Jordin Sparks.
18.10 ted. Komedi från 2012
med Mark Wahlberg.
20.00 the armstrong lie. Dokumentär från 2013 med Lance
Armstrong, Reed Albergotti.
Regi: Alex Gibney.
22.05 född den fjärde juli. Drama från 1989 med Tom Cruise.
0.30 sound of music live. Musikal från 2013 med Carrie Underwood.
2.40 hotell. Svenskt drama från
2013 med Alicia Vikander.
4.20–6.07 not fade away.
14.00 det regnar köttbullar 2.
Animerad film från 2013.
16.00 rocky och Bullwinkle på
äventyr. Animerat äventyr från
2000.
18.00 Paws. Brittisk-australiskt
familjeäventyr från 1997.
20.00 Planet hulk. Animerad
scince fiction från 2010 med
Rick D. Wasserman, Lisa Ann Beley. Regi: Sam Liu.
22.00 flygplan. Animerad film
från 2013.
22.00–0.00 the element of
crime. Dansk thriller från 1984
1.00 a story of a teenager.
0.00–1.35 monster house.
med Michael Elphick. Fischer, en
före detta polis, kommer tillbaka
till sitt hak någonstans i norra
Europa, efter att ha varit utomlands i 13 år.
Drama från 2007 med Amber
Tamblyn. Wendy och hennes
fem vänner utgör en tätt sammansvetsad grupp.
Franskt krigsdrama från 2009
med Simon Abkarian, Virginie
Ledoyen.
”Disconnect”.
C More Action 21.00
”The knick”.
C More Series 21.00
”Sprängaren”.
SF-kanalen 21.35
”Påtaglig fara”.
TV4 Film 21.00
från 2012.
12.35 neil young journeys.
14.00 Parental guidance. Kom-
edi från 2012.
15.45 the summit.
17.25 Blue in the face. Komedi
från 1995.
18.50 van helsing. Äventyr från
2004. med Hugh Jackman, Kate
Beckinsale.
21.00 disconnect. Thriller från
2012 med Jason Bateman, Alexander Skarsgård.
22.55 django unchained. Västernäventyr från 2012 med Jamie Foxx, Leonardo Dicaprio.
1.45 lovligt byte. Actionkomedi från 1990.
3.40 Paranormal activity: the
marked ones.
5.00–6.25 dirty wars.
3.00–6.00 förtroligheten.
Svenskt drama från 2006.
21.35 sprängaren. Svensk
thriller från 2001 med Helena
Bergström.
23.40 slutspel. Svensk komedi
från 1997 med Anders Lundin.
1.00 familjehemligheter.
2.45 7 miljonärer.
4.25–5.45 livet i 8 bitar.
2.00 the army of crime.
4.55–6.50 alla älskar alice.
ma från 1942 med Bette Davis.
18.40 ocean’s eleven. Kriminaldrama från 1960 med Frank
Sinatra.
21.00 Gatans kung. Drama från
1956 med Paul Newman.
22.55 krigsreportern. Krigsfilm
från 1942 med Lee Patrick.
0.45 Gatans kung. Drama från
1956 med Paul Newman.
2.40 krigsreportern. Krigsfilm
från 1942 med Lee Patrick.
4.30 Under the influence:
Quentin tarantino.
5.00–6.00 Under the
influence: Joan allen.
C14
TV & RADIO TISDAG 3 FEBRUARI
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
tips om tv
Svenskar tävlar om medaljer i alpina VM
6.00 Rapport
6.05 Gomorron Sverige
sammandrag
6.25 Gomorron Sverige
10.00 Skavlan (R)
11.00 Smak av England
11.45 Husdrömmar (R)
12.45 Idrottens himmel
och helvete (R)
13.15 Kroppsgranskarna
13.45 Fråga doktorn (R)
Wiberg hoppas på Sara Hector
Alpina VM drar i gång och de
svenska åkarna har visat fin
form. Expertkommentatorn
Pernilla Wiberg tror att Sverige
har stora medaljchanser.
– Det ska bli speciellt kul att
se hur Sara Hector klarar
mästerskapsnerverna och om
Jens Byggmark kan få till det
och ta sin andra individuella VMmedalj, säger Pernilla Wiberg.
22-åriga Sara Hector tog sin
första seger i världscupen
dagens husdjur
i december och är säkerligen
sugen på mer. Jens Byggmark
siktar på att åter slåss om
mästerskapsmedaljer efter
att ha missat OS förra året.
VM pågår fram till den
15 februari och först
ut är damernas
super-G. SVt2
Svenskt hälsomagasin
från 2015. Även 6/2.
14.30 Idag börjar livet
18.30
dagens äventyr
¿ ¡¡ Svenskt drama
från 1939. I rollerna:
Sture Lagerwall, Sonja
Wigert.
16.10 Gomorron Sverige
sammandrag
16.30 Gårdshuset
på Strömsö
dagens offer
Finlandssvensk livsstilsserie från 2014. Även
4/2.
17.00 Hjärtevänner
Finlandssvensk relationsserie från 2013–14. Del
13 av 14. Vilka erfarenheter och upplevelser tar
Rolf, Tove-Maj och Gunvor
L med sig efter programserien? Även 4/2.
17.30 Sverige idag
Tipsar den som
ska skaffa katt
Barnfamilj
Berättar om ett
seglar runt jorden tragiskt mord
Lurviga gäster kommer på
besök i ”Go’kväll”. Kattexperten Susanne Hellman
Holmström tar med sig tre
olika raskatter till studion
och berättar vad man ska
tänka på om funderar på
att skaffa katt. Hon tarbland annat med med sig
en katt av den lilla rasen
singapura.
SVt1 18.15
Familjen Hammarberg, som
består av mamma Linda,
pappa Ludvig och deras två
barn, har bott på en båt
och seglat jorden runt i tolv
år. I dokumentärserien
”Familjer på äventyr” får vi
följa med på delar av deras
långa resa. I dagens avsnitt
anländer familjen till New
York.
SVt1 20.00
I tredje avsnittet av ”Mordet” hör vi Mikael Anderssons berättelse. Efter en
tids identitetssökande
hade livet äntligen börjat
ordna upp sig för honom.
Han hade skaffat flickvän
och lämnat sina högerextrema vänner bakom sig.
Men tyvärr hade de inte
glömt honom.
tV3 21.00
tisdagens filmurval
Nicole Kidman
Timmarna
Ben Wishaw
Parfymen: Berättelsen
om en mördare
Cameron Diaz
Bad teacher
¡¡¡¡
Tre öden vävs elegant ihop
via författaren Virginia
Woolfs berättelser. Nicole
Kidman belönades med en
Oscar för sitt porträtt av
Woolf (jo, det är hon).
Julianne Moore och Meryl
Streep är bra. (The hours,
USA, 2002) tV4 Film 18.45
¡¡¡
Jean-Baptiste (Ben Wishaw) jobbar hos parfymmakare och tänker skapa
den slutgiltiga parfymen –
om han så måste döda för
det. (Perfume: the story of
a murderer, Frankrike,
2006)
SVt1 23.50
¡¡
KoMEDI
Oinspirerad lärare (Cameron Diaz) tvingas fortsätta
att undervisa då hennes
rika fästman dumpat henne. På skolan finns en ung
lärare från rik familj (Justin
Timberlake). Ni fattar. Nej,
det är inte särskilt kul.
(USA, 2011)
tV6 21.00
Argo
The salvation
Idag börjar livet
DRAMA
¡¡¡¡
1979, Teheran, revolution.
Amerikanska ambassaden
stormas, några lyckas fly
och gömmer sig i den
kanadensiska ambassadörens hem. Oerhört spännande om CIA-operationen
för att rädda dem. (USA,
2012)
C More Hits 22.00
tHRILLER
tHRILLER
¡¡¡
Dansk västern, med Mikael
Persbrandt i viktig biroll,
som bror till Mads Mikkelsens rollfigur. Av de spännande förutsättningarna
har det blivit en överraskande bra, traditionell,
västern. (Danmark, 2014)
VÄStERN
Viasat Film 23.00
¡¡
DRAMA
Osannolik dramatik kring
mördad kvinnokarl (Nils
Ohlin). En balettflicka
(Sonja Wigert) misstänks
eftersom hon i inledning
hotat honom med pistol.
Hyggliga skådespelare.
Bygger på fransk pjäs. (Sverige, 1939)
SVt1 14.30
fråga om tv Vem är den nya FBI-agenten?
Flera av FBI-agenterna i
”Criminal minds” har bytts
ut genom åren. I det senaste avsnittet i november slutade Alex Blake (Jeanne
Tripplehorn). Hon ersätts
av Kate Callahan när den
tionde säsongen av krimi-
•
nalserien startar i Kanal 5
den 9 februari 21.00. Kate
har tidigare jobbat under
täckmantel för FBI och
spelas av Jennifer Love
Hewitt, som är mest känd
för huvudrollen i serien
”Ghost whisperer”.
Har du en fråga om tv? Mejla till [email protected]
Den nya
agenten
Kate
Callahan
spelas av
Jennifer
Love
Hewitt.
Nyheter från hela Sverige
– från Umeå. Även senare
i natt.
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
Magasin från 2015.
Mattias Svahn, före detta
elitåkare och kommentator på SVT, ger råd för
skidåkaren. Det är inte
så vanligt att det kommer
nya kattraser. Programledare: Inger Ljung.
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Familjer
på äventyr
Svensk dokumentärserie
från 2015. Del 3 av 6.
Efter många slitsamma
månader på havet kommer familjen Hammarberg till New York. I Indonesien följer vi mamma
Elin på en farofylld resa
till Borneo. Även 4/2.
8.05 Världens fakta:
Konsten att flyga
– bakomfilm (R)
9.00 SVt Forum
16.00 Rapport
16.05 SVt Forum
16.20 Vetenskapens
värld (R)
17.20 Nyhetstecken
17.30 oddasat
17.45 Uutiset
ÖGONHÄLSO-
UNDERSÖKNING
KULLAGATAN
/ VÄLA
Yasmin
Elmessaoudi
är
KULLAGATAN/VÄLA
042-21
TEL
042-21
3070
70
en av spelarna
i30
landslaget.
18.00 touchdown
Svensk sportdokumentär
från 2014. Här får vi
möta det kvinnliga
svenska landslaget i
amerikansk fotboll, mitt
uppe i förberedelserna
inför hemmamatchen
mot Storbritannien. Det
är en av få matcher som
man spelat i Sverige
eftersom landslaget bara
funnits sedan 2009. Även
4/2.
18.30 Alpint
Direkt. VM.
Damernas super-G. Från
Vail/Beaver Creek, USA.
Programledare: André
Pops. Kommentatorer:
Björn Fagerlind, Anja
Pärson. Expert: Pernilla
Wiberg.
SpoRt
20.05 Ishockey:
Luleå–Frölunda
SpoRt Direkt. Champions
Hockey League. Final.
Fortsätter i SVT1.
21.00–22.00 Aktuellt
21.00 Aktuellt. 21.40
Kulturnyheterna. 21.45
Regionala nyheter. 21.55
Nyhetssammanfattning.
21.00 Ishockey:
Luleå–Frölunda
SpoRt Direkt. Champions
Hockey League. Final.
Fortsättning från SVT2.
23.00 Sveriges
skidhjältar
Svensk dokumentärserie
från 2015. Även 5/2.
23.45 Rapport
23.50 parfymen:
Berättelsen
om en mördare
¿ ¡¡¡ Tysk-franskt
kriminaldrama från 2006.
I rollerna: Ben Whishaw,
Francesc Albiol.
2.15–3.15 Husdrömmar. 3.35 Morran
och Tobias. 4.05 Fråga doktorn. 4.50
Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll.
Svensk realityserie
från 2013. Del 12–13
av 47.
18.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från
2011. Del 12 av 12.
19.00 SoS Sommar (R)
Svensk dokumentärserie
från 2015. Del 1–2.
I ”SOS sommar” följer
vi polis, ambulans, brandkår och sjöräddning vid
de mest hektiska turistorterna i landet
20.00 Djurens hjältar
Svensk realityserie från
2014. Del 7 av 10. Vi följer vilträddarna Lili Päivärinta, hennes kollega Anneli Berglund och en rad
andra passionerade människor som viger sin tid åt
att rädda djur.
21.00 Mordet
Svensk kriminalserie från
2015. Del 3 av 5. Livet
hade äntligen börjat ordna upp sig för Mikael
Andersson från Lidköping.
Han hade träffat flickvän
och lämnat sina högerextrema vänner bakom
sig. Tyvärr hade de inte
glömt Mikael. När han
försökte stoppa en kompis från ett bråk var det
starten på en malström
av händelser som slutade
med att Mikaels familj
aldrig fick träffa honom
igen.
22.00 Sportnytt
22.15 Nurse Jackie
Amerikansk dramakomediserie från 2012. Del 2
av 10. Jackies rehabiliteringsprogram väcker minnen om hur hennes missbruk en gång började.
Coop är den enda som är
entusiastisk till sjukhuschefens idéer. Även 9/2.
22.45 90-talets
modescen (R)
Joel Lundqvists Frölunda
har tagit sig till final i CHL
6.00 top model (R)
6.55 Nanny
7.25 Alla älskar Raymond
7.55 Jims värld
8.20 How I met
your mother
9.10 Vanderpump rules
10.05 the mentalist
11.00 Revenge
12.00 Masterchef USA
13.00 Lyxfällan (R)
14.00 Sex and the city
14.30 Happily divorced
15.00 top model
16.00 Vanderpump rules
17.00 Djurakuten
Dokumentär. 1990-talet
var supermodellernas årtionde, där extravagans
och minimalism avlöste
varandra. I arkivmaterial
syns designers som bland
andra Gaultier, Galliano
och Lacroix som delar
med sig av sina visioner.
Kate Moss, Linda Evangelista, Emma Wiklund med
flera tar plats på catwalken i Paris. Även 9/2.
23.40 Laleh – jag är inte
beredd att dö än (R)
Musik special. I den här
dokumentären kommer vi
lite närmare en av Sveriges mest hyllade, men
samtidigt mest privata,
artister.
0.55 Nyheter. 1.15 Diktatorn – teckenspråkstolkat. 1.45 Nyheter. 3.05 Debatt. 3.50 Nyheter. 4.05 Gomorron
Sverige sammandrag. 4.25–5.05 Ny-
heter.
Rainn Wilson spelar grinige
polisen Everett Backstrom.
22.00 Backstrom (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2014. Del 1 av 13.
Backstroms polisläkare
hotar med att degradera
honom om han inte börjar
leva sundare och skaffar
en vän. Samtidigt påträffas en ung student död
och allt tyder på att offret
har kopplingar till stadens
heroinhandel.
23.00 CSI
Amerikansk kriminalserie
från 2000. Del 16 av 23.
En kvinna förs bort,
våldtas, misshandlas
och mördas. Sara samlar
bevismaterial när hon
plötsligt känner en lustig
anknytning till kvinnan.
0.00 Bones. 1.00 The mentalist. 1.55
Supersize vs superskinny. 2.50 CSI.
3.35 How I met your mother. 4.00 Sex
and the city. 4.25 Revenge. 5.10 Happily divorced. 5.30–6.00 Nanny.
TISDAG 3 FEBRUARI T
V & RADIO
TISDAG 3 FEBRUARI 2015
C15
Text-tv-sidor för hörselskadade: SVT1: 199 SVT2: 199 TV3: 199 TV4: 199 Kanal 5: 199 DR1: 398 DR2: 397 DanskTV 2: 399
5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.50 Trinny och
Susannah stylar
om Norge (R)
14.45 Jamie Oliver:
Middag på 30 minuter
15.15 Från ett hus
till ett hem
15.50 Husjägarna:
Australien
16.55 Kockarnas kamp
17.55 Bygglov (R)
Svensk inredningsserie
från 2012. Del 2 av 10.
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
6.00 America’s funniest
home videos
6.25 Hart of Dixie (R)
7.15 Ugly Betty
8.05 The little couple (R)
9.05 Hart of Dixie
10.00 Private practice (R)
11.00 Böda camping (R)
12.00 Ellen DeGeneres
Show
12.55 Real housewives
of New York
13.55 The little couple
15.00 Vänner (R)
16.00 Private practice
17.00 Böda camping
18.00 Suburgatory
Amerikansk komediserie
från 2012. Del 8 av 22.
18.30 Vänner
Amerikansk komediserie
från 1997. Del 21–22 av
24. Ross beslutar sig för
att skicka en inbjudan till
bröllopet till Rachel. Även
4/2.
19.30 The Big bang
theory
Amerikansk komediserie
från 2008. Del 14 av 23.
Penny hamnar i ekonomisk kris och får hjälp av
Sheldon för att klara sig.
Även i natt.
Amanda Bergqvist tävlar
om att bli årets farmare.
19.30 Farmen
Svensk realityserie från
2015. Del 12 av 50. En
kossa sätter fart på farmarnas morgon. För torparna är det dags för deras första utmaning och
vinnaren blir både glad
och förskräckt. Programledare: Paolo Roberto.
Även i natt.
20.00 Hart of Dixie
Amerikansk komediserie
från 2015. Del 2 av 22.
Zoe gräver ner sig
i arbete och Wade vill
ha kärleksråd av Lemon.
21.00 The Big bang
theory
Amerikansk komediserie
från 2014. Del 5–6 av
24. Tjejerna ska leva
loppan i Las Vegas över
helgen, medan killarna
försöker uppfinna något
coolt men bara kommer
bara på nya sätt att
förhala jobbet.
20.00 Bygglov
Svensk inredningsserie
från 2015. Del 5 av 10.
Bygglovsgänget beger sig
till Madeleine och Måns i
Eslöv där de bor med sina
fyra barn och en massa
djur. De behöver hjälp
med att få lite mer utrymme för att kunna samla
hela släkten för julfirande.
Programledare: Matte
Carlsson, Willy Björkman,
Madeleine Müller Lightner. Även 8/2.
21.00 Gotham
Amerikansk thrillerserie
från 2014. Del 6 av 16.
En mördare siktar in sig
på den förstfödda i några
av Gothams mäktigaste
familjer. Bullock tvingas
ta itu med traumatiska
minnen från ett gammalt
liknande fall. Även 9/2.
22.00–23.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna. 22.30
Ekonominyheterna. 22.35
Sporten. 22.50 Väder.
23.00 Wentworth
Australisk dramaserie
från 2014. Del 6 av 14.
Vera kämpar med att orka
med sin mors dödliga
sjukdom och Ferguson
stöttar henne.
0.05 Brottskod: Försvunnen. 1.00 Tyst
vittne. 3.10 Beauty and the beast.
4.10–4.40 Farmen.
Diane (Marsai Martin) är den
yngsta dottern i familjen.
21.55 Black-ish
Amerikansk komediserie
från 2014. Del 4 av 24.
Även 7/2.
22.25 Cougar town
Amerikansk komediserie
från 2015. Del 4 av 13.
Även 7/2.
22.55 The Big bang
theory (R)
Amerikansk komediserie
från 2008. Del 14 av 23.
23.25 Criminal minds
0.20 CSI Miami. 1.20 White collar.
2.15 Harry’s law. 3.05 Murdoch mysteries. 4.00 Real housewives of New
York. 4.50 Ellen DeGeneres Show.
5.35–6.00 America’s funniest home
videos.
6.00 Just shoot me
6.25 Stargate SG-1 (R)
7.10 Knight rider
8.00 Våra värsta år
9.00 Spin city
9.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 Simpsons (R)
11.30 Stargate SG-1
12.30 Defiance
13.30 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.30 Family guy (R)
16.30 Scrubs (R)
17.30 Anger
management
18.00 How I met
your mother
19.00 Family guy
Amerikansk animerad
komediserie från 2012.
Del 23 av 25. Familjen
Griffin blir medlemmar
i en högt ansedd countryclub, men kastas genast
ut.
6.20 Judys domstol (R)
6.45 Wife swap (R)
7.50–8.45 The talk
10.55 Vem dömer Amy?
11.55 Mannen som talar
med hundar (R)
12.55 Det okända (R)
13.55 Wife swap (R)
14.55 Rensa i röran (R)
15.55 Judys domstol
16.55 Dr Phil
17.45 Nyheterna
17.55 Glamour
18.30 Vad blir det
för mat (R)
Svensk matlagningsserie
från 2010. Del 9 av 10.
19.00 112 – på liv
och död (R)
Svensk dokumentärserie
från 2014. Del 34 av 35.
En allvarlig trafikolycka
inträffar i centrala Stockholm och brandmannen
Marcus rycker ut.
19.30 Family guy
Amerikansk animerad
serie från 2013.
Del 1 av 21. Peter blir
övertygad om att ett
glasunderlägg från en
restaurang är en riktig
skattkarta. Ryktet sprider
sig snabbt i Quahog och
hela stan beger sig ut på
jakt.
20.00 Simpsons
Amerikansk animerad
komediserie från 2001–
02. Del 13–14 av 22.
Farfar Simpson glädjer
sig åt den nya kvinnan
han har träffat och
bestämmer sig för att
förnya sitt körkort så att
han kan imponera på
henne.
21.00 Bad teacher
¿ ¡¡ Amerikansk
komedi från 2011. En
del lärare bryr sig bara
inte ett dugg. Till exempel
Elizabeth. Hon svär, är
grym och olämplig. Hon
dricker, knarkar och längtar efter att gifta sig med
sin biljett till försörjning
och sluta på sitt kassa
jobb. I rollerna: Cameron
Diaz, Lucy Punch, Jason
Segel. Regi: Jake Kasdan.
22.50 Scrubs
Amerikansk komediserie
från 2004. Del 15–16
av 25. JD är kär i en tjej
han har träffat på en
klubb och vet inte om
han ska berätta för henne
att hennes pojkvän har
gonorré.
23.50 How I met
your mother (R)
Amerikansk komediserie
från 2007. Del 20 av 20.
Ted är med om en bilolycka, vilket får Marshall
att börja tala om mirakel.
0.20 How I met your mother. 0.50 My
name is Earl. 1.20 Anger management.
1.45 Seinfeld. 2.35 American dad.
3.00 Simpsons. 3.45 Spin city. 4.05
Våra värsta år. 04.55 Community.
5.20–5.45 Just shoot me.
6.00 Property ladder
Brittisk realityserie
från 2004.
7.00 Restoration man (R)
Brittisk realityserie
från 2011.
8.05 Antiques roadtrip
Brittisk livsstilsserie från
2012.
9.00 Four in a bed (R)
Brittisk realityserie
från 2014.
10.05–11.05 En plats
på landet (R)
Brittisk realityserie från
2014.
11.35 Property ladder
Brittisk realityserie från
2004.
12.40 En plats på landet
Brittisk realityserie från
2011.
13.45 Bones
Amerikansk dramaserie
från 2008. Del 24 av 26.
14.40 Four in a bed
Brittisk realityserie från
2014.
15.40 Restoration man
Brittisk realityserie från
2011.
16.45 Masterchef
– the professionals
Brittisk matlagningsserie
från 2012.
18.00 Antiques roadtrip
Brittisk livsstilsserie från
2012. Antikexperterna
Mark Stacey och Mark
Hales fortsätter sin irrfärd
på jakt efter gamla värdefulla föremål.
Trinny och Susannah ger
svenskar en nnyy klädstil.
20.00 Trinny & Susannah
stylar om Sverige
Svensk livsstilsserie från
2015. Del 4 av 10. Trinny
och Susannah reser till
Kalmar där de bland
andra träffar 28-åriga
Sofia. Hon var svårt
mobbad under sin uppväxt och har även flera
destruktiva förhållanden
bakom sig. Även 8/2.
19.00 En plats på landet
Brittisk realityserie från
2014. Del 7 av 72.
20.00 Navy CIS
Amerikansk kriminalserie
från 2012. Del 12 av 24.
Efter att en händelse inträffar nära inpå teamet
börjar de söka svar, och
kräva rättvisa, för att
skydda sina mest utsatta
kollegor.
21.00 Biggest loser
– tro, hopp och kärlek
Svensk livsstilsserie från
2015. Del 3 av 20. Ett
par deltagare ställs inför
ett dilemma när de tvingas anpassa sig till en ny
situation. Under lagtävlingen får det vinnande
laget möjligheten att
välja något som kommer
att få stor betydelse vid
nästa invägning. Programledare: Kristin
Kaspersen. Även 7/2.
22.00 Hawaii five–0
21.00 Drömhus
för halva priset
Brittisk realityserie från
2013. Del 4 av 10. Russ
och Jen Hunt har bara ett
barn men deras nybyggda
hus är ändå redan överfullt. Sarah hjälper dem
att skaffa mer utrymme
så att de även kan utöka
familjen.
22.00 Restoration home
Brittisk realityserie från
2012. Del 4 av 8. Hayley
och Alan har beslutat sig
för att köpa ett viktorianskt kapell i Wales. Med
endast 200 000 kronor i
plånboken är de fast beslutna att återställa huset
till dess ursprungliga
skick. Programledare: Caroline Quentin.
Amerikansk kriminalserie från 2013. Del 18
av 24. Chin Hos återträff
på sin gamla skola avbryts av ett brutalt mord
på en finansman. Även
i natt.
22.55 Black books (R)
Brittisk komediserie från
2001. Del 4 av 6.
23.30 Mash (R)
23.15 Navy CIS (R)
Amerikansk komediserie
från 1975.
Amerikansk kriminalserie
från 2012. Del 12 av 24.
0.00 Dallas. 0.55 Hawaii five–0. 1.55
Ghost whisperer. 2.55 Ghost whisperer. 3.55 Dark angel. 5.00 Rensa i röran. 5.50–6.20 Judys domstol.
0.15 Brottskod: Försvunnen. 1.10 The
closer. 2.10 Mördare okänd. 3.05 Bones. 3.50 En plats på landet. 4.40 The
closer. 5.30–6.00 Alla älskar Raymond.
9.00 En bok,
en författare (R)
9.20 Världens fotboll (R)
9.30 Idrottslärarens
drömmar och
dilemman
10.00 Transplantationsteamet (R)
11.00 Hemlös och
hoppfull (R)
12.00 Katedralen
i Florens
– mästerverket (R)
13.00 Heliga resor (R)
14.00 Livet är en
tågresa (R)
15.00 Framtidens
vatten (R)
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok,
en författare
Författarsamtal. Även 4/2.
19.20 Leninland (R)
Dokumentär. I Leninmuseet står tiden still,
men de tidigare 3000
besöken i veckan är nu
nere i 20. Även 5/2.
20.10 Från Newton
till Higgs (R)
Vetenskapsserie.
Frankensteins monster.
Även 6/2.
21.00 Världens natur:
Konsten att flyga (R)
Brittisk naturserie från
2014.
21.55 Världen:
Sopor på menyn
Dokumentär.
22.55 Hugh Hefner:
Playboy, activist
and rebel (R)
Kanadensisk dokumentär
från 2009.
0.55–1.15 En bok,
en författare (R)
20.00 Alpint
SPORT Direkt. VM.
Damernas super-G. Från
Vail/Beaver Creek, USA.
Programledare: André
Pops. Kommentatorer:
Björn Fagerlind, Anja
Pärson. Expert: Pernilla
Wiberg.
20.30 Henrik Windstedt
i British Columbia (R)
Sportdokumentär från
2013. Henrik Windstedt,
svensk stjärna inom
friskidåkning, följer med
Dave Treadway på äventyr långt bortom släpliftar
och nypistad manchester.
Även SVT2 8/2.
21.05 Game of
thrones (R)
Amerikansk äventyrsserie från 2014. Del 4
av 10. Jon välkomnar
frivilliga medan Bran,
Jojen, Meera och Hodor
söker härbärge.
22.00 Rakt in
i hjärtat (R)
23.00 Gårdshuset
på Strömsö (R)
23.30–0.30 Trikken
till Auschwitz (R)
tisdag
SVT1 I MoRGoN
SVT2 I MoRGoN
TV3 I MoRGoN
TV4 I MoRGoN
Kanal 5 I MoRGoN
6.00 Rapport. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.25 Gomorron Sverige. 10.00 Gårdshuset
på Strömsö. 10.30 Hjärtevänner. 11.00 Go’kväll.
11.45 Norges damer mot Falun. 12.30 Familjer
på äventyr. 13.30 Så ska det låta. 14.30 Första
gången jag såg dig. 16.30 Gomorron Sverige
sammandrag. 16.50 Norges damer mot Falun.
17.30 Sverige idag. 17.55 Nyheter. 18.15 Go’kväll.
19.00 Nyheter. 20.00 Uppdrag granskning. 21.00
Deckarna. 22.00 Idrottens himmel och helvete.
22.30 Kroppsgranskarna. 23.00 Au pair i London. 23.30–23.35 Rapport.
9.00 SVT Forum. 16.20–17.15 Esa-Pekka Salonen, anti-maestro. 17.20 Nyhetstecken. 17.30
oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Heading north –
en enkel resa. 18.30 Alpint. VM. Herrarnas super-G. Från Vail/Beaver Creek, USA. 20.30 Nord-
6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar
Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 How I met your
mother. 9.10 Vanderpump rules. 10.05 The
mentalist. 11.00 Revenge. 12.00 Masterchef
USA. 13.00 Lyxfällan. 14.00 Sex and the city.
14.30 Happily divorced. 15.00 Top model.
16.00 Vanderpump rules. 17.00 Djurakuten.
18.00 Lyxfällan. 19.00 SoS Sommar. 20.00
Chicago fire. 21.00 Morden i Midsomer. 23.00
CSI. 0.00 Bones. 1.00 The mentalist. 1.55 Chicago fire. 2.50 CSI. 3.30 How I met your mother. 3.50 Sex and the city. 4.20–5.05 Revenge.
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Malou efter tio. 11.35
Hem till gården. 12.45 Coronation street. 13.50
Trinny och Susannah stylar om Norge. 14.45 Jamie oliver: Middag på 30 minuter. 15.15 Från ett
hus till ett hem. 15.50 Husjägarna: Australien.
16.55 Kockarnas kamp. 17.50 Bygglov. 18.25
Lotto, Joker och Drömvinsten. 18.35 Bygglov.
18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.20 Vädret.
19.30 Farmen. 20.00 Sveriges mästerkock.
21.00 Lyckliga gatan. 22.00 Nyheterna. 23.00
Wentworth. 0.05 Brottskod: Försvunnen. 1.00
Tyst vittne. 3.10–4.10 Beauty and the beast.
6.00 America’s funniest home videos. 6.25 Hart
of Dixie. 7.15 Ugly Betty. 8.05 The little couple.
9.05 Hart of Dixie. 10.00 Private practice. 11.00
Böda camping. 12.00 Ellen DeGeneres Show.
12.55 Real housewives of New York. 13.55 The
little couple. 15.00 Vänner. 16.00 Private practice. 17.00 Böda camping. 18.00 Suburgatory.
18.30 Vänner. 19.30 The Big bang theory. 20.00
Arga snickaren VIP. 21.00 The mysteries of Laura. 21.55 Castle. 22.55 The Big bang theory.
23.20 Criminal minds. 0.20 CSI Miami. 1.20
White collar. 2.20–3.10 Harry’s law.
iska hus. Svensk arkitekturserie från 2015.
21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt. 22.15 Game
of thrones. Amerikansk äventyrsserie från
2014. 23.10 Satirtecknare – demokratins fotsoldater. 0.10 Touchdown. 0.40 Nyheter. 1.15
Diktatorn – teckenspråkstolkat. 1.45–3.05 Nyheter.
C-DELEN · TISDAG 3 FEBRUARI 2015
AKTUELLT VÄDER
hd.se/vader
SKÅNE I DAG
Skånes västkust på dagen
Mulet men uppehåll. -2 minusgrader.
Skånes västkust på kvällen
Mulet men uppehåll. 1 till 5
minusgrader.
-3
-3
svag
-4
-6
-2
-4
-6
svag
-2
-3
-5
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
SVERIGE I DAG
VÄRLDEN I MORGON
Snöbyar väntas
fortfarande här
och var i landet,
men i främst de
västra delarna av
Svealand och
södra
Norrland kan
det bli lite
sol.
+10
Alicante
+14
Antalya
+12
Aten
+32
Bangkok
+6
Barcelona
+4
Beijing
-1
Berlin
+2
Bryssel
0
Budapest
+16
Cypern
-4
Helsingfors
avser vädret mitt på dagen
-16
-10
-2
-3
-3
-5
-3
Inlandet på dagen: Mulet men
-12
-3
-3
-10
Kväll
Natt
8-12 m/s
Inlandet på kvällen: Mulet men
uppehåll. -3 minusgrader.
Sjövädret i dag: Nordväst 2-5 m/s.
6-9 m/s
-8
Sjövädret i kväll: Nord 4-7 m/s. God
sikt.
ONSDAG
+1
Klart eller nästan klart
väder.
-1
-4
2-5 m/s
Mulet väder men
uppehåll.
+2
NO 18 Bjuröklubb
+4
+12 +14
+16
9:90 / minut
i dag
i morgon
TEMPERATUR
NEDERBÖRD
SKÅNEVÄDRET
07.58
senaste 30 dagarna i Helsingborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
16.45
16.47
10
15
Helsingborg i går
Ned
5
10
i morgon
Upp
16.43
17.48
Ned
07.13
07.39
0
5
-5
0
3/1
10/1
Max
17/1
Min
24/1
Medel
+11
Aktuell prognos
0900-2000999
4-7 m/s
08.00
i dag
0
+8
Upp
MÅNEN
+3
+4
VÄDEROMSLAG?
-5
-2
-1
+2
SOLEN
Dagen har ökat med 1 timme och 48
minuter sedan vintersolståndet.
-3
-8
13 Vikarbyn
-3
-3
+2
Varmast
Nederbörd
0
5-9
m/s
LÖRDAG
FREDAG
-17
+1
Blåsigast
-1
TORSDAG
-3
EUROPAVÄDRET I MORGON
+3 Utklippan
-6
Det väntas bli klart till
halvklart.
VÄDERTOPPEN
1/2
3/1
igår kl 13
kl 07
kl 13
989 hPa
Hall. Väderö
Nederbörd denna månad:
17/1
24/1
1/2
9.6 mm Normalt: 1.1 mm
Helsingborg
Drogden
*beräknat värde
-1
Ängelholm*
-1
-1
Landskrona*
-1
Båstad*
-1
Klippan*
-1
Malmö
0
Kustväder kl 13
10/1
+18
0
+8
-10
+4
0
+11
+22
+16
+1
0
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Prag
Rom
Sydney
Tunis
Warszawa
Wien
avser perioden igår kl 19-13
Kallast
-17 Tarfala
uppehåll. 3 till 6 minusgrader.
God sikt.
Omkring halvklart och
uppehåll.
7-11 m/s
+16
+19
+18
+13
+10
+2
+18
+13
+4
+8
-5
Hongkong
Kairo
Kanarieöarna
Kreta
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Mallorca
Moskva
N 6 m/s
NV
4 m/s
NV
7 m/s
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
HISTORISKT DOKUMENT
Utställningen av de viktiga historiska dokumenten blir startskottet för ett år av festligheter i Magna Chartas namn.
FOTO: TT
Magna Charta i brittisk återförening
4 De
fyra kvarvarande exemplaren av Magna Charta ställs ut tillsammans
när Storbritannien inleder
800-årsjubileet av det historiskt viktiga dokumentet.
Magna Charta lade fast
den engelska högadelns
feodala rättigheter gentemot kungamakten och utarbetades 1215. Dokumentet anses ha inspirerat till
frihet, modern demokrati,
rättvisa och rättssäkerhet.
Sammanlagt 1 215 perso-
ner har vunnit en plats när
British Library på måndagen visar upp sina två exemplar tillsammans med
de från katedralerna i Lincoln och Salisbury.
Utställningen blir startskottet för ett år av fest-
ligheter i Magna Chartas
namn. Bland annat väntar utställningar, debatter,
konferenser, gudstjänster,
föreläsningar, fester och
klockringningar. TT
Ta sTällning moT oräTTvisor
– även i framTiden
amnesty.se/testamenten