Repetition inför prov om bråk och procent åk 8

Repetition inför prov om bråk och procent åk 8

Fyra olika sätt att skriva ett tal
Låt oss säga att någon undrar hur många procent av oss i klassrummet som har blå ögon.
Efter lite räkning ser vi att det är 19 stycken som har blå ögon och att vi är 32 stycken i klassrummet. Nu kan vi ta rätt
på hur många % det blir:
Textform
Bråkform
Decimalform
Procentform
19 av 32
19
32
0.59375
59.375  59 %
Svar: Det är alltså 19 av 32 stycken som har blå ögon och det är ungefär 59 %.

Förkorta och förlänga tal i bråkform
https://www.youtube.com/watch?v=vQ5Ru5JdKuI

1 % = 1/100
https://www.youtube.com/watch?v=BfrVk2NbkMk

Jämföra med procent
https://www.youtube.com/watch?v=L0jC2lGaQM8&list=PLGBv4vM14PoN6E1wknZKH_XbohIjRCYTa

Mer än 100 %
https://www.youtube.com/watch?v=CAFoM4X_axo&index=2&list=PLGBv4vM14PoN6E1wknZKH_XbohIj
RCYTa

Addition och subtraktion med tal i bråkform
https://www.youtube.com/watch?v=Ozl9ZSLJY9U

Multiplikation med tal i bråkform
https://www.youtube.com/watch?v=COGkfJmYxxs

Division med tal i bråkform
https://www.youtube.com/watch?v=DWNBLsmDwN4

Förenkla uttryck i bråkform
https://www.youtube.com/watch?v=5d_NaVnqsTg

Förändringsfaktor
https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM

Procent i ekvationer
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-Rp0XNFSo