Bråk och procent

Bråk och procent
Matematik planering v.15 - 21
8C Vt. 2013
Vecka
Genomgång
Arbetsuppgifter
Läxa
15
Mån
Ons
Fre
Mål (s.141) och matteord
Bråk
Olika bråk men lika stor del
Procent betyder hundradelar
s. 142-143
Multiplikationstest
s. 144
Provgenomgång
Läxa 14
Lämnas in på fredag!
16
Mån
Ons
Fre
Jämför och använd procent
s. 145
Procentuell förändring
Multiplikationstest
s. 146
s.147
Mer än 100 %
17
18
Mån
Prao
Addera och subtrahera bråk
s.148
Läxa 15
1:a Maj
Ons
Fre
Läxa
Uppföljningsuppgifter
Rätta gamla fel (Läxboken)
Multiplicera ett bråk med ett heltal
Multiplicera två bråk
s. 149
s. 150
Mer om att multiplicera med bråk
s.151
Blandat med bråk
s.152
Lämnas in på fredag!
19
Mån
Ons
Ingen läxa!
LOV
Fre
20
Mån
Diagnos 5 (s.154 – 155)
Ons
Röd / blå-kurs
Fre
Röd / blå-kurs
Läxa
Repetition
21
Mån
Röd / blå-kurs
Ons
PROV Del 1
Fre
PROV Del 2
MÅL:
 Jämföra storleken på olika bråk
 Förkorta och förlänga bråk
 Räkna ut procentsatsen


Förstå och använda procent vid jämförelser
Addera, subtrahera och multiplicera bråk