Sammanfattning procent, %

Sammanfattning procent, %
• beräkna andelen
• förändringsfaktor
• beräkna delen
• promille
• beräkna det hela
• procentenhet
• ränta / räntesats
Beräkna andelen
En klass består av 11 pojkar och 14 flickor.
• Hur många procent av klassens elever är pojkar?
andelen = delen / hela
11 / 25 = 44 / 100 = 44%
alt
11 / 25 = 0,44 = 44%
Beräkna delen
Hur stor blir din löneökning om du tjänar 23 500 kr och får en
ökning med 3,5%?
beräkna vad 1% är
omvandla till decimalform
1% är 23500 / 100 kr = 235 kr
3,5 % är 3,5  235 kr = 822,5 kr
3,5% = 0,035
0,035  23500 kr = 822,5 kr
Vad blir din nya månadslön?
Ökning + gammal lön
Använda förändringsfaktor
822,5 + 23 500 = 24 322,50
lönen ökar 3,5 %, ny lön blir då
3,5% + 100 % = 103,5% av den
gamla lönen.
1,035  23 500 kr = 24 322,50 kr
Beräkna det hela
På Alsike skola finns 27 elever i år 9. Det är 5,6% av
eleverna på skolan. Hur många elever finns totalt på
skolan?
beräkna vad 1% är
beräkna med ekvation
5,6 % är 27 st
1% är 27 / 5,6  4,82
100 % är då 4,82  100 = 482
Elever på skolan = x st
5,6% av x är 27 st
0,056  x = 27
x = 27 / 0,056  482,14
x = 482