Allmänheten om spel - 2015

Allmänheten om spel - 2015
Kontakt: Joel Kitti Junros
Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström
Datum: 26 okt 2015
1
Allmänheten om spel
2015-12-03
Genomförande
Metod:
Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel
Målgrupp:
Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som spelat de senaste 12 månaderna.
Omfattning:
Totalt genomfördes 1 634 intervjuer med den svenska allmänheten. Av dessa svarade 1 136
personer att de spelat de senaste 12 månaderna, och fick därmed gå vidare i undersökningen.
Undersökningen genomfördes inom ramen för Novus Sverigepanel under perioden 6-18 oktober
2015
Deltagarfrekvens 63%
Signifikanta skillnader:
Vi har i denna rapport angett skillnader för kön, ålder och spelfrekvens (hur ofta man spelar).
Jämförelserna är gjorda mot totalen. Övriga nedbrytningar finns i tabellerna. Finns även jämförande
siffror från mätningen 2013 och 2014.
2
2
Lotteriinspektionen
Allmänheten om spel
2015-12-03
Sju av tio svenskar har spelat de senaste 12 månaderna
Screeningfråga: När spelade du senast?
100%
90%
80%
70%
60%
70%
50%
(71%,76%)
39%
34%
34%
40%
30%
21%
19%
17%
20%
10%
17%
15%
14%
7% 6% 7%
6% 6% 5%
2-3 månader
sedan
4-6 månader
sedan
6% 6% 5%
13%
12%
9%
1% 2% 2%
0%
Senaste veckan Någon månad
sedan
Okt 2015
Okt 2014
7-12 månader
Mer än 12
Har aldrig spelat
sedan
månader sedan
Nov 2013
Siffror i parentes från mätningen nov 2013 och okt 2014
BAS: Alla (n=1 634)
3
3
Lotteriinspektionen
Vet ej
Allmänheten om spel
2015-12-03
Drygt hälften spelar minst någon gång i månaden eller
oftare
Samma nivå som förra mätningen
Fråga: Hur ofta spelar du?
100%
90%
Fler män spelar minst en gång i veckan (37%
jmf kvinnor 25%)
Åldersgruppen 50-64 år (40%) och 65+ år (38%)
spelar i högre grad minst en gång i veckan.
80%
70%
60%
54%
50%
(54%, 61%)
40%
27%
26%
23%
30%
31%
28%
23%
20%
10%
18%
14% 17%
5% 3% 3%
8%10%9%
11%9%
10%
13%
6% 4%
2% 0% 0%
0%
Så gott som
varje dag
Någon/ett par Någon gång i
gånger i veckan
månaden
Någon gång i
kvartalet
Okt 2015
Okt 2014
Någon gång i Någon gång om
halvåret
året
Nov 2013
Siffror i parentes från mätningen nov 2013 och okt 2014
BAS: Spelat senaste 12 månaderna (n=1136)
4
4
Lotteriinspektionen
Mer sällan
Vet ej
Allmänheten om spel
2015-12-03
Drygt varannan spelar på lotterier i fysisk form och av de
som spelar på internet är nummerspel vanligast.
Vi ser också att kasinospel på internet har gått upp jämfört med förra mätningen
Fråga: Vilka spel har du spelat de senaste 12 månaderna?
100%
89%
90%
Okt 2014
94%
95%
93%
81%
78%
80%
60%
72%
67%
70%
55%
95%
88%
59%
54%
56%
50%
40%
33%
30%
20%
15%
36%
28%
20%
29%
23%
12%
12%
9%
10%
17%
7%4%
5%
1%
3%5%
0%
Lotterier
Nummerspel
Trav eller
galopp
I fysisk form
BAS: Spelat senaste 12 månaderna (n=1136)
5
5
Lotteriinspektionen
Sportspel
På internet
Bingo
Poker
Spelar inte alls
Kasino
8%
22%
8%
13%
11%
9%
3%
4%
2%
2%
3%
Allmänheten om spel
2015-12-03
Färre spelar från Spelbutik och fler spelar från mobiltelefon
och surfplatta jämfört med de förra mätningarna
FRÅGA: På vilket/vilka av följande sätt/platser har du spelat på de senaste 12 månaderna?
54%
57%
65%
Spelbutik
29%
27%
28%
24%
14%
9%
16%
PC/Mac
Mobiltelefon
Prenumerationslotterier
Surfplatta
Travbana
Fysiskt Kasino (Casino Cosmopol eller
Restaurangkasino)
Spelautomat (Svenska spel Vegas
automat)
Bingohall
Smart TV
12%
8%
4%
5%
4%
5%
3%
2%
3%
2%
2%
3%
1%
1%
1%
0%
Vet ej/Ej svar/Inget
0%
BAS: Spelat senaste 12 månaderna (n=1136)
Lotteriinspektionen
Okt 2014
Nov 2013
6%
12%
11%
4%
10%
7%
Annat sätt/ställe:
6
6
Okt 2015
20%
40%
60%
80%
100%
• Fler män har spelat på spelbutik (56%) och
PC/Mac (38%)
• Fler kvinnor har spelat på
prenumerationslotterier (21%)
• Den yngre åldersgruppen 18-29 år har i högre
grad spelat på PC/Mac (40%), mobiltelefon
(49%), surfplatta (18%), Fysiskt kasino (7%) och
spelautomat (6%)
• Fler i åldersgruppen 30-49 år har spelat på sin
mobiltelefon (29%)
• Åldersgruppen 50-64 år har i högre grad spelat
på spelbutik (62%), prenumerationslotterier
(22%) och travbana (8%)
• 65+ år har i högre grad spelat på
prenumerationslotterier (29%)
Allmänheten om spel
2015-12-03
5% anger att de har någon närstående som de upplevt
spelat för mycket
FRÅGA: Har du någon närstående som du upplevt spelat för mycket under de senaste 12 månaderna?
Ja
• Fler i åldersgruppen 18-29 år anser i högre
grad att de har någon närstående som de
upplevt spelar för mycket (9%)
• De som spelar så gott som varje dag
svarar i större utsträckning att de har en
närstående som de upplevt spelat för
mycket (12%)
5%
Nej
89%
Vet ej
5%
0%
BAS: Alla (n=1 634)
7
7
Lotteriinspektionen
20%
40%
60%
80%
100%
Allmänheten om spel
2015-12-03
Åtta av tio vet inte vart de skulle vända sig om de skulle
känna oro för sitt spelande
FRÅGA: Om du skulle känna oro för ditt spelande, vart skulle du vända dig då?
6%
7%
Familj/vänner/anhörig
• Fler i åldersgruppen 18-29 år skulle vända
sig till familj/vänner/anhöriga (13%) och
psykolog/terapeut (8%)
• Vi ser också att de i åldersgruppen 50-64
år svarar i högre grad vet ej (85%)
Vården/husläkare
3%
3%
Förening/organisation för spelberoende
2%
1%
Har inget missbruk/behövs inte/händer inte
2%
1%
Psykolog/terapeut
2%
2%
Socialtjänsten
1%
1%
Forum på nätet/googla
1%
1%
Svenska spel
1%
1%
Spelberoendelinjen/rådgivning
1%
2%
Okt 2015
Kommunen
0%
1%
Okt 2014
Beroendecentrum/mottagning
0%
1%
Annat
2%
80%
77%
Vet ej
0%
BAS: Spelat senaste 12 månaderna (n=1136)
8
8
Lotteriinspektionen
20%
40%
60%
80%
100%
Allmänheten om spel
2015-12-03
Drygt åtta av tio vet inte vart de skulle vända sig om de
skulle få problem med ett spelbolag
FRÅGA: Om du skulle få problem med ett spelbolag, vart skulle du vända dig då? Öppen, kodad
5%
4%
6%
4%
3%
4%
2%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
3%
1%
Spelbolaget/Det aktuella bolaget/ansvarig utgivare
KO/Konsumentverket
Svenska Spel
Lotteriinspektionen
Allmänna reklammationsnämnden/ARN
Internet/Googla
Familj/vänner
Polisen
Spelberoende/stödlinjen
Konsumentrådgivare/-vägledare
Psykiatrin/vård
Övrigt
Okt 2015
Okt 2014
1%
1%
0%
1%
1%
2%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
2%
2%
2%
Nov 2013
83%
79%
79%
Vet ej
0%
BAS: Spelat senaste 12 månaderna (n=1136)
9
9
Lotteriinspektionen
20%
40%
60%
80%
100%
Allmänheten om spel
2015-12-03
Överskottet ska helst gå tillbaka till spelarna och till
välgörenhet
Fler vet inte jämfört med förra mätningen
FRÅGA: Vart tycker du att överskottet/vinsten för spelbolagen bör gå? (Med överskott/vinst menar vi här de
pengar som finns kvar efter att spelbolaget betalat alla sina utgifter) – Öppen
9%13%
6%
12%
11%
Tillbaka till spelarna/mer vinst
Välgörenhet/hjälporganisationer/miljöorganisationer
10%
11%
14%
7%
6%
9%
6%
4%
4%
6%
5%
11%
5%
Svensk idrott/idrottsverksamhet
Staten/statskassan
Spelberoende
Barn och ungdomar/ungdomsverksamhet/barn- och ungdomsidrott
Tillbaka till bolaget
Behövande människor/organisationer
Okt 2014
Nov 2013
Vård/skola/barnomsorg
Cancerforskning/cancerfonder
Samhällsnytta/allmännytta
Ideella verksamheter
Forskning
Annat svar
Vet ej
26%
0%
Lotteriinspektionen
• Fler män svarar svensk idrott (15%) och
staten (10%)
• Fler kvinnor svarar välgörenhet (16%), fler
kvinnor svarar vet ej (53%)
• Åldersgruppen 18-29 år svarar i högre grad
välgörenhet (17%)
• Åldersgruppen 30-49 år svarar i högre grad
tillbaka till bolaget (9%)
• 65+ år svarar svensk idrott (15%)
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
3%
1%
2%
2%
1%
0%
2%
1%
0%
3%
3%
3%
2%
Sjukvård/äldre/omsorg
10
10
Okt 2015
4%
2%
5%
3%
Föreningslivet/föreningar
BAS: Spelat senaste 12 månaderna (n=1136)
22%
20%
38% 47%
40%
60%
80%
100%
Allmänheten om spel
2015-12-03
Viktigast med HELT turbaserade spel är ”insatsens
storlek/priset”. Att det är en ”svensk aktör med tillstånd” är mer viktigt i
denna mätning jämfört med oktober 2014.
FRÅGA: Vad är viktigast för dig när du spelar HELT turbaserade spel, som
exempelvis lotterier, nätkasino och andra typer av nummerspel?
45%
54%
Insatsens storlek/priset
39%
38%
Trygghet/kontrollerad verksamhet
34%
43%
Sannolikheten att vinna
Att det är en svensk aktör med tillstånd
33%
26%
Att det är underhållande
29%
33%
Enkla betalningsrutiner
18%
22%
Vinstandelen
17%
21%
Okt 2015
Okt 2014
9%
Snabba utbetalningsrutiner
Höga spelodds
7%
Bra spelinformation
7%
7%
2%
3%
Annat
0%
20%
40%
60%
80%
BAS: Spelat senaste 12 månaderna och spelar HELT turbaserade spel (n=890)
11
11
Lotteriinspektionen
100%
• Fler män tycker det är viktigast med
vinstandelen (21%)
• Fler kvinnor tycker det är viktigast med
sannolikheten att vinna (38%) och att det är
underhållande (32%).
• Åldersgruppen 18-29 år tycker i högre grad det
är underhållande (44%)
• Åldersgruppen 30-49 år tycker i större
utsträckning att sannolikheten att vinna (41%)
och vinstandelen (22%) är viktigast.
• Fler i åldersgruppen 50-64 år har angett att det
är en svensk aktör med tillstånd (38%) som är
viktigast och den äldsta åldersgruppen
• 65+ år tycker i högre grad att insatsens
storlek/priset (51%) och att det är en svensk
aktör (41%) som är viktigast.
Allmänheten om spel
2015-12-03
Viktigast med DELVIS turbaserade spel är ”Att det är
underhållande” och en ”trygg/kontrollerad verksamhet”
FRÅGA: Vad är viktigast för dig när du spelar DELVIS turbaserade spel, som exempelvis poker och vadhållning?
29%
Att det är underhållande
• Fler män tycker det är viktigast att det är en
svensk aktör med tillstånd (28%) och höga
spelodds (18%)
• Åldersgruppen 18-29 år tycker i högre grad att
det är viktigast att det är underhållande (53%)
och snabba utbetalningsrutiner (17%)
29%
32%
Trygghet/kontrollerad verksamhet
29%
Sannolikheten att vinna
27%
Insatsens storlek/priset
50%
43%
25%
22%
Att det är en svensk aktör med tillstånd
Okt 2015
Okt 2014
15%
17%
Enkla betalningsrutiner
15%
22%
Vinstandelen
Höga spelodds
14%
Bra spelinformation
12%
13%
7%
7%
Snabba utbetalningsrutiner
12%
12%
Annat:
0%
20%
40%
60%
80%
BAS: Spelat senaste 12 månaderna och spelar DELVIS turbaserade spel (n=512)
12
12
Lotteriinspektionen
100%
Allmänheten om spel
2015-12-03
Nästan fyra av tio har lagt pengar på”gratisspel”såsom tex
Candy Crush, Wordfeud
FRÅGA: Detta/dessa spel är ”gratis” men man kan ändå köpa vissa fördelar/anledningar
för att fortsätta spela. Har du lagt pengar på dessa ”gratisspel”?
25%
Fantasy spel (exempel Fantasy
4% 21%
Premier League, Drömelvan) (n=48)
75%
38%
Andra appar eller via sociala medier
(exempel Candy Crush, Wordfeud,
”gratis poker” (n=609)
17%
0%
Ja, flera gånger
BAS: Spelat gratisspel
13
13
Lotteriinspektionen
21%
20%
62%
40%
60%
Ja, någon enstaka gång
80%
Nej
100%
Vet ej